Kiedy ostatnio
wsparłeś Fundację?

Wyślij 50zł
wyślij 50zł


czekaj....
bielinski

Program gromadzenia wiedzy o genealogii rodziny Bieliński
Program jest cząstką działań Fundacji Genealogii Polaków odtwarzania polskiej tożsamości kulturowej, historycznej i patriotycznej. Społeczna aktywność rodzinna jest łączona z ogólnymi programami Fundacji, angażując zarówno fascynatów jak i naukowców.


Lista stron Opis Drzewo genealogiczne Biografie Czytelnia Właściciele ziemscy Oficjaliści dworscy Powstańcy styczniowi Portrety Dokumenty Mogiły Uzupełnij drzewo


 

 

Informacje ogólne


Jan dawno HELSPONTUS Imię wzięło Morze;
Tak dawno swych JUNOSZA w złotey trzyma porze:
Tym razem: JOWISZ, JUNO, w jedno, swe zmieszali
Imiona, gdy JUNOSZA, Baranka nazwali
BIELIŃSKICH i BYLIŃSKICH dziś iednakoż zowiem
Różna iedność przy złotym Ronie, czemuż? powiem ...
BIELI Kanderem, Cnota, Słowa, Cni BIELIŃSCY,
Y BYLI zawsze ztąd są BIELIŃSCY BYLIŃSCY.
[Bliźniewski Antoni, Strzała wybrana w stropy niebieskie zawiedziona ... Poznań 1715]

Herby


herb Abdank herb Bieliński herb Bieliński herb Ciołek herb Junosza
Abdank
opis
1300; Bielin poznańskie, podlaskie [Pp., Nies., Br., Ur.]
Bieliński
opis
Bieliński II
opis odm. Junoszy
Ciołek
opis
1300; Bielany radomski [DL, Br.]
Junosza
opis
znana od XV wieku, rodzina mazowiecka
tytuł hrabiowski saski 1724, pruski 1798
gałąź "Pyszniak" w przemyskim
herb Sas herb Śreniawa herb Szeliga herb Trzaska herb Zaremba
Sas
opis
1871 pw.; wołyńskie [Ur.]
prawd. błędnie zamiast Biliński
Śreniawa
opis
1500; Bieleń łaski [Niess., Br.]
Szeliga
opis
1400; Bieliny rawski, sandomierskie (Pp., Ns., Ostr.).
1 gałąź - 1825 tytuł hrabiowski KP
Trzaska
opis
1580; rawskie [Br., Koryt.]
zapewne błędnie zamiast Szeliga
Zaremba
opis
1835 pw.; wileńskie [Ur.]Informacje

Ilość różnych rodzin tego nazwiska, pochodzącego najczęściej od nazwy miejscowości - jest tak duża, że praktycznie niemal w każdym powiecie byli notowani jacyś Bielińscy, a często były to 2 lub 3 niezależne rodziny stanów lub herbów. Mnogość opisów i popełnianych w nich błędów powoduje że dojście do prawdy jest niezwykle trudne. Podstawowe opisy rodziny zostały przeniesione do Biblioteki (zobacz poniżej).

Rodziny nazwiska Bieliński - pisane niekiedy Bielański, Biliński, Bieluński itp. - z reguły noszą nazwę od miejsc w których bielono płótna. posiadacze tych wsi - stawali się panami na Bielinach (Bielanach, Bielnach...) a następnie w dobie tworzenia się nazwiskach Bielińskimi. Trzeba jednak pamiętać, że częste zmiany własności w tym okresie i nietrwałość nazwisk powodowały, że rodzina przenosząc posiadłość do innej wsi nazwisko zmieniała. Na to miejsce przybywała rodzina inna zmieniając przeszłe nazwisko na bieżące. Dlatego też bardzo często nie możemy mówić że jeden Bieliński był ojcem drugiego - nawet jeśli byli obaj posiadaczami po sobie tej samej wsi.

Do najwyższych godności doszli Bielińscy h. Junosza, oraz Szeliga. Dwie gałęzie z tych rodzin otrzymały tytuł hrabiowski dla całej rodziny. Linia Bielińskich h. Junosza była przez pewien czas bardzo związana z rodami panującymi nie tylko Polski. Ulica Marszałkowska w Warszawie nosi swoją nazwę od funkcji marszałka Franciszka Bielińskiego, który planował przebudowę Warszawy i owa ulica była częścią śmiałego planu. Z pewnością jednak obok tych sławnych rodzin żyły osoby nie mające w ogóle korzeni szlacheckich a to samo nazwisko.

Nadania [PES]:
 • hr. BIELIŃSKI "PYSZNIAK" h. JUNOSZA odm.), hr. saski 1724 od Augusta III dła Franciszka Bielińskiego, Hetmana Wielkiego Koronnego, z rozciągnięciem na całą rodzinę. Tytuł hrabiowski pruski w 1798 r. nadany w r. 1798 Stanisławowi Bielińskiemu, marszałkowi nadwornemu koronnemu przez Fryderyka Wilhelma III, króla pruskiego. "W polu czerwonem — na murawie baran biały z bokiem pokrwawionym. Nad koroną hrabiowską hełm z koroną i pięciu piórami strusiemi. Labry czerwone podbite srebrem".
 • hr. BIELIŃSKI czyli SZELIGA odm. W polu czerwonem z półksiężyca złotego rogami do góry wychodzi złoty krzyż o ramionach klinowatych. Nad koroną hrabiowską hełm z koroną i pawim ogonem. Labry czerwone podbite złotem. Nadany w r. 1825 w Królestwie Polskiem Piotrowi Bielińskiemu, wojewodzie Królestwa Polskiego.
 • BIELIŃSKI, (BIELEŃSKI). W polu czerwonem — hełm otwarty z grzebieniem i białemi piórami. Nad tarczą taki sam hełm, lecz z przepaską czerwoną. Nadany 6.12.1557 Hawryle Bielińskiemu.
 • BIELIŃSKI (BILIŃSKI) h. ABDANK, 1300; Bielin poznańskie, podlaskie
 • BIELIŃSKI (BIELEŃSKI) h. WŁASNY, 1557 nb.; Bieliny niskowski
 • BIELIŃSKI h. CIOŁEK, 1300; Bielany radomski
 • BIELIŃSKI h. JUNOSZA, p. "PYSZNIAK" (BORUKOWSKI) pozostałe gałęzie, not. 1260; Bielno ciechanowski.
 • BIELIŃSKI h. SAS, 1871 pw.; wołyńskie
 • BIELIŃSKI h. SZELIGA, pozostałe gałęzie
 • BIELIŃSKI h. SZRENIAWA, 1500; Bieleń łaski
 • BIELIŃSKI h. TRZASKA, 1580; rawskie
 • BIELIŃSKI h. ZABĘBA, 1835 pw.; wileńskie

Opisy rodzin
Notatki o Bielińskich
Wykaz miejscowości z zanotowanymi osobami tego nazwiska w Słowniku Miejsc na HerbarzuRedaktorzy strony
* Redakcja Genealogii Polaków
Osoby współpracujące przy budowie strony
* Alexandre Russanowski
* Eugene Bielinski
* Grzegorz Hetman
* Rosana Tomkinson
* Jarosław Bieliński

Drzewo genealogiczne

 

 

(Dla czytelności drzewa każdy potomek jest umieszczony w jednej linijce. Z tego powodu część strony zawierające drzewa genealogiczne może wychodzić poza prawy margines (wiersze nie są łamane, używaj dolnego paska przesuwu)).

Drzewa genealogiczne

Herb Junosza

1 Terencjusz Ziemowit (Ziemak) (Stanisław?) Bieliński h. Junosza, ur. ok. 1390, sędzia ziemski ciechanowski, 1436 dziedzic na Bielinie, Borakowie, Cieksynie, Gostkowie, Sokołowie, Sobanicach i.in. [Kos., Żychliński RocznikI VII, IX, X i XI] |=2 Mikołaj Bieliński [Bon.] |=2 Jan Bieliński [Bon.] |=2 Jakub Bieliński [Bon.] |=2 Tomasz Bieliński [Bon.] |=2 Adam Bieliński [Bon.] `=2 Ziemomysł Bieliński, 1472-1482 kasztelan wyszogrodzki |=3 Ziemak "Kobolc" Bieliński +(1) Katarzyna Warszewicka, +(2) Katarzyna Kryska [Bon.] |=3 Jakub Bieliński [Bon.] |=3 Bogdan Bieliński-Borukowski dziedzic Boruków --> Borukowscy | |=4 Jan Lelewski ur. ok. 1480 --> Lelewscy | `=4 Ziemak Terencjusz Bieliński +(1) ?? +(2) Małgorzata z Rudna | |=5 Ziemak Bieliński + Małgorzata Kinicka h. Prawdzic | `=5 Elżbieta Bielińska + Zygmunt Zawisza | |=6 Anna Bielińska +(1)Jakub Gołyński h. Prawdzic +(2) Paweł Oborski | `=6 Katarzyna Bielińska + Piotr Karwacki h. Łabędź `=3 Stanisław Bieliński dziedzic Bielna, Cieksyna, Sokołowa i in. |=4 Jan Bieliński, podkomorzy zakroczymski [Kos.] | |=5 JakóbBieliński bp. lacedemoński, sufragan płocki, archidiakon pułtuski pisał się Jakób ze Sokołowa (niezach. kamień nagrobny z Pułtuska) | |=5 Jan Bieliński zm. 18.05.1546, bp. płocki mian. 1545, wydał pierwszy mszał dla diec. płockiej `=4 Ziemak Bieliński chorąży łomżyński, 1511 starosta nowogrodzki, dziedzic na Bielinie, Cieksynie, Smoszewie, Sokołowie |=5 Jakób Bieliński + Elżbieta Górska (Litwa), podczaszy nurski ok. 1600, przeniósł się na Litwę | `=6 Gabriel Bieliński, elektor Władysław IV w r. 1633 | |=7 Krzysztof Bieliński | | |=8 Władysław Bieliński | | | |=9 Jerzy Bieliński, ur. ok. 1700 | | | | |=10 Ludwik Bieliński | | | | |=10 Onufry Bieliński | | | | | |=11 Ludwik Bieliński, 1838 prezydent ziemski pow. lidzkiego, 1844 własność: Lebiodka (Bogudzięki) pow. lidzki + Zofia Rdłutowska [Cz.Malewski "Ziemia Lidzka" 04.2004, Malewski Cz., Szlachta Litewska] | | | | | | |=12 Rozalia Bielińska + Adam Miączyński hrabia | | | | | | |=12 Ludwik Bieliński, major (1869 w spoczynku) [Malewski Cz., Szlachta Litewska...] | | | | | | | |=13 Ludwik Bieliński | | | | | | | `=13 Witold Bieliński | | | | | | `=12 Herkulan Bieliński, ur. 1824, 1853 ppor. [Malewski Cz., Szlachta Litewska...] | | | | | |=11 Stanisław Bieliński | | | | | `=11 Jan Bieliński, ur. ok. 1790, 1840 w sądach litewskich, asesor sądu litewskiego [Malewski Cz., Szlachta Litewska...] | | | | | |=12 Jan Bieliński, mieszkał: Stanisławowo pow. lidzki, 1847-9 kształcił się w szkole powiatowej w Lidzie [Malewski Cz., Szlachta Litewska...] | | | | | `=12 Otton Bieliński + Róża Ciundziewicka | | | | | |=13 Jan Bieliński | | | | | |=13 Michał Bieliński | | | | | `=13 Adam Bieliński | | | | `=10 Tadeusz Bieliński | | | |=9 Antoni Bieliński | | | `=9 Wojciech Bieliński z Inktietr, pow.wileński + Rozalia Downar [Bon.,nad. Andrzej Iwicki] | | | `=10 Michał Bieliński, ur. 1748 w Inkietrach (metr. w Malatach), ze Sutkuszek (Satkuszki, Sutkiszki), chorąży powiatu wileńskiego + Anna Widmont | | | |=11 Józef Bieliński z Sutkuszek, (zm. 1831) prezes Sądu Głównego Wileńskiego, konfiskata Sutkuszek +(1807 Wilno) Magdalena ks. Puzyna | | | | |=12 Anna Bielińska + Wojtowicz | | | | |=12 Ignacy Bieliński, ur. 1808 Sutkiszki, zm. 1863 (metr. w kościele kiernowskim + Apolonia Piłsudska (2-v. Adam Świrski) | | | | | |=13 Marek Bieliński, ur. 1844 (metr. u św. Jana w Wilnie), dziedzic dóbr Szakarnie w powiecie poniewieskim +(1871 Sałaty) Kazimiera Możeyko, ojciec: Teodor Konstanty Stanisław. matka: Róża bar. Rahden | | | | | | |=14 Michał Bieliński, ur. 1872 Szakarnie | | | | | | |=14 Marek Bieliński, ur. 1874 Szakarnie | | | | | | |=14 Maria Bielińska | | | | | | `=14 Apolonia Bielińska mertyki w Sałatach) | | | | | `=13 Stefan Bieliński, zm. 1884 | | | | `=12 Walerian Bieliński, ur. w Sutkuszkach 1809, (metr. w kościele kiernowskim), emigrant 1831 | | | |=11 Konstancya Bielińska, 1823 sprawa spadkowa po mężu w Wilnie + ?? bar. Wolff, zm. przed 1825, stolnik smoleński [Kuryer Litewski 15.1.1823] | | | | |=12 Michał Wolf, ur. ok. 1800 | | | | |=12 Jan Wolf, ur. ok. 1810 | | | | |=12 Anna Wolf, ur. ok. 1810 | | | | `=12 Franciszka Wolf, ur. ok. 1810 | | | |=11 Tekla Bielińska + Lambert Rzewuski | | | |=11 Matylda Bielińska + ?? Cybowicz | | | |=11 Karolina Bielińska + Maciej Lubański | | | `=11 Maryanna Bielińska + ?? Huba | | `=8 Kazimierz Bieliński | `=7 Stefan Bieliński |=5 Franciszek Bieliński, 1605 kasztelan zakroczyński | `=6 Adam Bieliński, stolnik zakroczyński, dziedzic Bieliny i Sokołowa +(1) Ewa (Zofia) Cieklińska< +(2)(1655) Maryanna Kowalkowska zm. 1665) | |=a7 Ewa Bielińska + Zygmunt Krasiński | |=a7 Anna Bielińska + Mikołaj Morski | | `=8 Stefan Morski + Aleksandra Bielecka | | `=9 Józef Morski + Barbara Sołtyk | | `=10 Antoni Morski + Anna Siemianowska | | `=11 Onufry Morski, 1782 legit. szlach. lwowski ziemski [CDIAL 165-6a-35-282] | |=a7 Daniel Bieliński (bezpotomny) pisarz grodzki przedecki | |=a7 Mikołaj Bieliński cześnik i podczaszy zakroczyński, + ?? Sokolicka [Kos.] ==> LINIA PODLSKA I WOŁYNSKA | | |=8 Adam Bieliński zm. 1716 (bezpotomny) 1696 kasztelan zakroczymski, 1674 poseł, zapalony myśliwy | | `=8 Marcin Bieliński podczaszy trembowelski, przeniósł się na Ruś do Puzowa + Zuzanna Hulewicz, ojciec: Gabriel | | |=9 Jerzy (Józef) Bieliński, chorąży pancerny, wojny szwedzkie, własn. Żerniki, z. chełmska + Marianna Nowicka c. Jerzego sędziego w Lidzie [Kos.] | | | |=10 Maciej "Pyszniak" Bieliński, ur. ok. 1740. legit. szlach. 1782 Przem.S.Gr. [Pocz.; CDIAL 165-3-194] | | | |=10 Tomasz "Pyszniak" Bieliński, pułkownik wojsk koronnych mąż niepospolitej nauki i towarzyskiej ogłady, w wielkich był łaskach u króla Stanisława Augusta [Kos.] | | | |=10 Franciszek Placyd "Pyszniak" Bieliński ur. 1741, por. wojsk koronnych, walczył 1792 i w powstaniu kościuszkowskim, dziedzic: Żerniki, Wołyń + Ludwika Ochocka, ur. ok. 1743, zm. 13.8.1820 Żerniki | | | | |=11 ?? Bielińska + Czarnecki | | | | |=11 ?? Bielińska + Brzozowski | | | | |=11 Tekla Bielińska, (prawd. któraś z powyższych) ur. 24.9.1776 Żerniki, z. chełmska [par.Łaszczów.rz-kat] | | | | |=11 Fabian Sebastian "Pyszniak" Bieliński, ur. 1775, dziedzic: Matów, ziemianin pow. włodzimierskiego, legit. szlach 1802 + Domicela Łodzia, matka: ?? Wilczopolska [DAŻO 164-1-337B s. 141] | | | | | |=12 Wojciech Lambert Krascenty "Pyszniak" Bieliński ur. 1816 zm 1872, dziedzic: Matów (Wołyń), deput. szlach. pow. wołyńskiego + Wincentyna Dobrowolska h. Pocisk, ojciec: Tadeusz, matka: Ksawera Blizińska | | | | | | |=13 Ewelina Bielińska [Kos.t.II] | | | | | | |=13 Jadwiga Maria Bielińska, ur. 16.8.1860 Stawiszcze, par. Ołyka [Kos.t.II; wolyn-metryki.pl] | | | | | | |=13 Wanda Bielińska [Kos.t.II] | | | | | | |=13 Józef Lambert Bieliński ur. 15.9.1844, Matów, dziedzic: Matów (Wołyń), Siercza (wraz z 9 innymi), Kurdwanów, Wola Duchacka + Kazimiera Zawisza c. Alfreda "Czarnego" i Zofii Jeżewskiej [Tab.] | | | | | | | |=14 Józef Bieliński | | | | | | | `=14 Maria Angela Wanda Bielińska, ur. Kneruty, par. Młynów, Wołyń +(19.6.1898 Siercza) Edward Jan Kanty Hulewicz ojciec: Stanisław, matka: Józef Ulatowska; doktor medycyny [par.Siercza] | | | | | | `=13 Adam Benedykt Bieliński ur. 1853 dziedzic dóbr Staniszewa (lub Stawiszcze) (Wołyń) [Kos.t.II] | | | | | `=12 Juliusz Ludwik Bieliński zm. 1886 (bezpotomny) | | | | `=11 Józef (Franciszek [Kos.]) Bieliński, zm. 1839 pułkownik, dziedzic w: Bortniki, gub. kijowska | | | | |=12 Kajetan Bieliński | | | | |=12 Ludwik Bieliński | | | | |=12 Stanisław Hipolit Bieliński | | | | |=12 Romuald Feliks Bieliński | | | | `=12 Justyn Konrad Bieliński | | | `=10 Jan Bieliński (bezpotomny) | | |=9 Antoni Bieliński | | |=9 Kajetan Bieliński | | | `=10 Adam Bieliński (syn Kajetana lub Antoniego), 1819 płk. dowódca 2 komp Korpusu Inwalidów i Weteranów WP, porucznik legionów włoskich napoleońskich [Gembarzewski B., Wojsko Polskie ...] | | `=9 Michał Bieliński | `=a7 Franciszek Jan Bieliński zm. 1685, miecznik koronny, wojewoda malborski, marszałek sejmu i trybunału koronnego starosta osiecki, malborski, mławski posłował 1660, 62, 67,83 + Zofia Ackerstoffer (1-v. von der Mohl) | |=8 Kazimierz Ludwik Bieliński ur. ok. 1665, zm. 1713, Marszałek Wlk. Koronny, Właściciel dóbr Otwockich 1682-89, starosta tucholski, czerski, mławski, poseł 1680-1712 + Ludwika Marya Morsztyn | | |=9 Jan Bieliński, kanonik krakowski | | |=9 Franciszek Bieliński, ur. 1683, zm. 8.10.1766, 1724 tytuł hrabiowski saski dla całej rodziny od Augusta III, Marszałek Wielki Koronny, starosta czerski, kowalewski, brodnicki, garwoliński, rozbudowa Warszawy, własność: Ostrów, dziedzictwo: Bielin, Radzymin, Otwock, Karczew, Parysów, odbudowywał zamek w Czersku 1762-1766, starosta w Brodnicy + Dorota Henryetta Przebendowska zm. 1755, ojciec: Jan Jerzy | | |=9 Michał Bieliński zm. 1747, wojewoda chełmiński, starosta sztumski, cześnik wlk korony od 1725, w latach 1736-42 wybudował pałac w Kozłówce k. Lubartowa +(1) Aurora Maria Rutowska nieślubna córka Fryderyka Augusta II i Fatimy, wnuczka Jana Jerzego II Saskiego i Anny Zofii z Danii (2-v. Claude Marie de Bellegarde) +(2) Tekla Pepłowska (prawn. Jadwigi Niemyskiej) 1735 Kozłówka w posagu | | | |=10 Elżbieta Bielińska +(1779 Mogilany) Franciszek Wielopolski [Oss. 141-III-599] | | | |=b10 Stanisław Kostka Felicjan hr. "Pyszniak" Bieliński zm. 1812 Witebsk, szambelan Stanisława Augusta, cześnik wlk koronny, utracjusz, karciarz, bez talentów, marszałek sejmu 1793, starosta garwoliński, 1798 nadanie tytułu hrabiego + Katarzyna ks. Golicyn, ur. 1775, zm. 1825, poch. Saratów | | | | |=11 Franciszek hr. Bieliński, bzpt [Leitgeber S., Nowy Almanach Błękitny] | | | | |=11 Stanisław hr. Bieliński, bzpt [Leitgeber S., Nowy Almanach Błękitny] | | | | `=11 Julia Bielińska, po śmierci męża osiadła w Paryżu + Paweł Bobryński, ojciec: Aleksiej | | | `=10 Franciszek Bieliński ok. 1740-1809, członek Komisji Edukacji Narodowej od 1776, starosta czerski, pisarz Wielki Koronny, powstanie kościuszkowskie, dziedzic Kozłówki którą sprzedał Zamoyskim w 1799, właściciel pałacu w Otwocku + Krystyna Sanguszko [Gazeta Krakowka 30.5.1802] | | | |=11 Paweł Bieliński (bezpotomny) (1802 wymieniony w procesie spadkowym matki) [Gazeta Krakowka 30.5.1802] | | | |=11 Tekla Bielińska ur. 6.6.1767 W-wa zm. 15.8.1810 Kraków, dramatopisarka, pisywała wiersze, komedyjki, Tragedia "Wanda - królowa Polska" 1807, ."Karol Wielki i Wyitykind" 1807, + Feliks Lubieński min. spraw. Ks. Warszaw., odziedziczył, bibliotekę po Bielińskich | | | | |=12 Henryk Lubieński 1793-1883 | | | | |=12 Tadeusz Lubieński 1794-1861. | | | | `=12 Róża Łubieńska ur. 1798, zm. 1880 +(31.5.1823) Ludwik Sobański | | | |=11 Barbara Bielińska 1760 ok - 1801, słynna z urody, (1802 wymieniona w procesie spadkowym) + Roch Kossowski [Gazeta Krakowka 30.5.1802] | | | | |=12 Karol Kossowski, dziedzic Boleżyniec-Wołyń 1792-1869 | | | | |=12 Krystyna Kossowska (Kossakowska) h. Dołęga + Adam Maciej Świejkowski, zm. 1858 Szymkowce k. Kłodna, ojciec: Marcin; dziedzic: Kłodno, klucz buszczański pod Mizoczem | | | | `=12 Zofia Kossowska +(1807) Ignacy Roch Wielopolski | | | |=11 Joanna Bielińska (1802 wymieniona w procesie spadkowym), 1803 wyjechali z Wielkopolski + Józef Jan Nepomucen hrabia Wielopolski [Gazeta Krakowka 30.5.1802, 22.5.1808] | | | |=11 Piotr Jan Alojzy Adam Bieliński, ur. 1774 (1802 nie wymieniony w procesie spadkowym matki - zmarł?) [Gazeta Krakowka 30.5.1802] | | | |=11 Franciszek Salezy Jan Krzysztof Józef Bieliński, ur. 1775 (1802 nie wymieniony w procesie spadkowym matki - zmarł?) [Gazeta Krakowka 30.5.1802] | | | |=11 Józef Tomasz Kazimierz Bieliński, ur. 1777 (1802 wymieniony w procesie spadkowym) + Józefa Działyńska [Gazeta Krakowka 30.5.1802] | | | | `=12 August Bieliński, ur. po 1805, zm. 1852, dziedzic klucza trojanowskiego na wołyniu, 1818,1825 jako nieletni w sprawie po Działyńskim + Honoryna Russanowska, c. Alexandra Russanowskiego i Kamili Jaszowskiej | | | `=11 Erazm Alojzy Tadeusz Józef de Copert Bieliński, ur. 1778 (1802 wymieniony w procesie spadkowym) [Gazeta Krakowka 30.5.1802] | | |=9 Katarzyna Bielińska +(1) Jakub Potocki starosta czehryński +(2) Jan Wiktor bar. Besenval, ambasador francuski w Polsce | | |=9 Urszula Bielińska + Jan Czermiński, starosta sandomierski, kasztelan małogoski | | |=9 Teresa Bielińska + Jan Łubieński, kasztelan sandomierski | | `=9 Marianna Bielińska +(1)(1703) Bogusław Ernest Doenhoff, podkomorzy wielki litewski +(2 nieform.) August Mocny, król Polski +(3)(1719) Jerzy Hieronim Lubomirski [Oss. 141-III-599] | |=8 Klara Bielińska, ur. ok. 1665, zm. 1685, wizytka w Warszawie (Maria Klara), chorowita i ułomna, oddana dlatego do klasztoru, profesji nie dożyła. [Borkowska M., Leksykon zakonnic polskich ... t. II] | `=8 Teresa Bielińska + Tomasz Działyński `=5 Wojciech Bieliński `=6 Otylia Bielińska + Antoni Ciechanowski 1. ?? Bieliński 1.1. Wawrzyniec Bieliński, 1739 kapitan regimentu gwardii królewskiej [AZSanockie CDIAL] 1.2. Kazimierz Bieliński, zm. przed 1739, 1.3. Bogdan (Deodat) Bieliński 1.4. Stefan Bieliński, zm. przed 1739 1. Tomasz Bieliński, h. Junosza, "starowierny" + Petronela Owczarska 1.1. Tadeusz Edward Bieliński, ur. 1794 Porochy, Podole, zm. 21.10.1864 Lwów, św. Maria, liceum krzemienieckie, powstaniec 1831, kilka lat w Szwajcarii, następnie sanockie i lwowskie, budowniczy kanału augustowskiego, dyr. Tow. Wzaj. Ubezp. we Lwowie, poch. Lwów +(po 1830) Julia Antonina Kieszkowska, zm. przed 1864 [Czas 27.10.1864; Min-błędnie, Bielecki R, Słownik - błędnie; par.Lwów.św.Maria; Romanowiczówna Z., Z dni krwi i łez, Lwów 1913] 1.1.1. ?? Bieliński, ur. ok. 1835 Szwajcaria 1.1.2. Tadeusz Wojciech Bieliński, ur. 22.4.1848 Lwów [par.] 1.1.3. Maria Petronella Pelagia Bieliński, ur. 9.5.1855 Lwów [par.] 1.1.4. ?? [Romanowiczówna Z., Z dni krwi i łez, Lwów 1913] 1. Wojciech Bieliński z Bielan, h. Junosza 1.1. Jan Bieliński 1.1.1. Paweł Bieliński 1.1.1.1. Józef Bieliński (Lwowski Sąd Ziemski 1782) [Mat.; CDIAL 165-3-190, 165-6a-39] 1. Jakub Antoni Bieliński, h. Junosza, ur. ok. 1730 + Anna Górnicka 1.1. Michał Klemens Stanisław Bieliński, ur. 21.3.1764 Kobylanka, cyr. Dublany, 1809 legit. szlach ks. z. czchowskie, mieszka: Nawarzyce +(19.1.1816 Kraków, Wszystkich Świętych) Józefa Waśniewska ur. 1786 [CDIAL 165-3-190; par.] 1. Marianna Bielińska + Jordan Bandrowski, h. Sas, ojciec: Aleksander (s. Piotra i Anny Seletyckiej), matka: Anna Chłopecka 1.1. Mikołaj Bandrowski + Helena Popiel 1.1.1. Bazyli Bandrowski 1.1.2. Konstanty Bandrowski 1.1.3. Jan Bandrowski - 1782 [Mat.] 1. Anastazja Bielińska + Grzegorz Czajkowski, h. Dębno, ojciec: Bazyli (s. Michała, wn. Aleksandra i Marianny Błażowskiej); matka: Marianna Horodyńska 1.1. Jacek Czajkowski 1.1.1. Damian Czajkowski + Irena Wołoszanowka 1.1.1.1. Grzegorz Czajkowski h. Dębno "Tymkowicz" 1866 [Mat.] + Franciszka Dobrzańska 1.1.1.1.1. Władysław Czajkowski h. Dębno "Tymkowicz" 1866 [Mat.] 1. Marcin Bieliński h. Junosza 1.1. Marianna Bielińska + Jan Szydłowski zm. 1676, ojciec: Jakub, matka: Urszula Wskrzyńska

Grupa z Rychic - h. Junosza

1. Maria Bielińska (Lipińska?), ur. ok. 1770 1.1. Jan Bieliński (Lipiński?) (Dom.), ur. ok. 1799, mieszka: Mikołajów +(9.2.1841 Rychcice, kawaler i panna ) Apolonia Wykowska (Dom.), ur. ok. 1815, ojciec: Józef (mandatariusz), matka: Tekla [AGAD 1-437-42, 1-437-68] 1. Maciej Biliński, ur. ok. 1770 + Dorota Wilczyńska 1.1. Józefa Bilińska, ur. 7.1801 Lipowiec, par. Rychcice [par.Rychcice.rz-kat.AGAD] Józef Biliński, ur. ok 1779, zm. 5.9.1829 Rychcice 95 [par. za AGAD] Dorota Bilińska, 1816 Rychcice - chrzestna Juliana Dolańskiego (s. ekonoma) [par.Rychcice-rz-kat] 1. Karol Biliński 1.1. Ignacy Biliński, ur. ok. 1825, zm. 1826 Rychcice 1 1. ?? Bieliński 1.1. Jan Bieliński (Biliński, Bielski?), h. Junosza ur. ok. 1790-3, zm. przed 1848, posesor nieustalonej wsi +(8.1.1814 folw. Martynpol, par. Rychcice, św.: Karol Hromiński, Damian Matkowski ) Gertruda Maria Przygodzińska (Przegodzińska), ojciec: Józef, matka: Zofia Wilczyńska [AGAD 1-437-42] 1.1.1. Roman "Pyszniak" Bieliński, ur. ok. 1822 folw. Mariampol, par. Rychcice, 1844 oficjalista podatkowy w: Stary Sambor, Spas, Kraków, 1853 Brody, Złoczów, 1868, 1880 mieszkał Złoczów Szlaki 19 +(25.1.1848 Stary Sambor ) Antonia Orthner, ur. 1827 Stary Sambor, ojciec: Maciej, matka: Teresa Gauss [AGAD 1-437-55 i 1-437-52; Szematyzm 1844, 1852,1877] 1.1.1.1. Ludmiła Karolina "Pyszniak" Bielińska, ur. 7.7.1849 Stary Sambor +(15.9.1868 Złoczów) Henryk Józef Topolnicki h. Sas, chrz. 13.11.1837 Wołków, 1884 sędzia ziemski w Chodorowie [AGAD 1-437-53] 1.1.1.1.1. Henryk Artur Topolnicki, ur. 7.7.1869 złoczów 1.1.1.1.2. Włodzimierz Alfred Topolnicki, ur. 11.9.1870 Złoczów 1.1.1.1.3. Eugeniusz Topolnicki, ur. 11.07.1872 Złoczów + Stanisława 1.1.1.1.4. Edwin Leon Topolnicki, ur. 17.09.1876 Złoczów + Jadwiga Fritze 1.1.1.1.5. Olga Topolnicka, ur. 1880 Złoczów + ?? Grudnicki [CDIAL 165-3-4667; par.Złoczów.rz-kat] 1.1.1.2. Rudolf Piotr Bieliński, ur. 26.12.1852 Brody 328 (chrzestni: Franciszek Łusiewicz, Maria Gęsiorowska) [par.Brody.rz-kat] 1.1.1.3. Antonina Ludwika Bielińska, ur. ok. 1854 +(3.8.1872 Złoczów ) Karol Józef Kurzbauer, ur. ok. 1840, chirurg w regimencie nr 80, ojciec Antoni (mandatariusz), matka: Maria Rozalia Sworobecka; (siostra Karola: Teresa - żona Teofila Topolnickiego z Topolnicy)) [par.Złoczów.rz-kat] 1.1.1.4. Helena Bielińska, zm. po 1880, chrzestna dzieci siostry jako panna [akty ur. Edwina Leona , Włodzimierza Alfreda oraz Olgi Topolnickich] 1.1.1.5. Wojciech Bieliński, ur. 1856 Deés, okr. Cluj, Transylwania (obecnie Dej, Rumunia), zm. po 1880, 1868, 1872 uczeń Gimnazjum i. Fr. Józefa Lwów, 1872 chrzestny siostrzeńców Eugeniusza Topolnickiego Złoczów i Olgi Topolnickiej, 1880 poborca podatku wojskowego [Białynia-Chołodecki J., Księga pamiątkowa ...; par.Złoczów.gr-kat] 1.1.1.6. Antonina Maria Bielińska, ur. 25.10.1860 Deés +(29.6.1878 Złoczów ) Edward Biederman, ur. 16.8.1848 Kałusz, ojciec: Henryk, matka: Ludwika Thys; bierzmowanie: Gołogóry, 1878 magister pocztowy w: Olszanica (k. Złoczowa) [par.Złoczów.rz-kat] 1.1.2. Jan Bieliński, ur. ok. 1830, 1859-62 nauczyciel szkoły trywialnej Krotoszyn +(ok. 1858) Marianna Skulska, ojciec: Tomasz (posiadacz dóbr), matka: Marianna Bielecka [Szematyzm 1859-62; par.Krotoszyn.rz-kat.AGAD.1-301-712] 1.1.2.1. Agnieszka Józefa Teresa Bielińska, ur. 12.1.1859 Krotoszyn [par.Krotoszyn.rz-kat.AGAD.1-301-712] 2. (być może) Dorota Bielińska, 1794 chrzestna Gertrudy Marii Przygodzińskiej

Herb Szeliga

1. Mateusz Bieliński, h. Szeliga ur. ok. 1740 + (26.12.1772 Wda) Agnieszka Piątkowska [nad. ceem, Jarosław Bieliński, Eugene Bielinski] |=2. Szymon Bieliński, ur. 21.10.1773 Wda |=2. Paweł Bieliński, ur 19.01.1775 Wda,PL +(1796 Wda) Agneta Szkodowska | |=3. Franciszek Bieliński, ur. 1798 Wda,PL | |=3. Paweł Bieliński, ur 1801 Wda,PL + (22.11.1824 Wda) Barbara Makieta, ur. 1806-Wda,PL | | |=4. Franciszek Bieliński, ur. 1825 Wda | | |=4. Józef Bieliński, ur. 1827 Wda + (26.06.1853) Marianna Krystyna Hirek, ur. 1.10.1831 | | | |=5. Walenty Bieliński, ur. 1854 | | | |=5. Józef Bieliński, ur. 1856 | | | |=5. Marianna Bielińska, ur. 1858 | | | |=5. Anna Bielińska, ur. 1860 | | | |=5. Franciszka Bielińska, ur. 1862 | | | |=5. Zuzanna Bielińska, ur. 1864 | | | |=5. Katarzyna Bielińska, ur. 1866 | | | |=5. Jan Bieliński, ur. 1870 | | | |=5. Franciszek Bieliński, ur.1872 | | | `=5. Paulina Bielińska, ur. 1874 | | |=4. Paweł Bieliński, ur. 1829 Wda | | |=4. Marianna Bielińska, ur. 1831 Wda | | |=4. Jakub Bieliński, ur. 1833 Wda | | |=4. Barbara Bielińska, ur. 1834 | | |=4. Franciszek Bieliński, ur. 16.03.1838 Wda + (25.09.1864) Zuzanna Zemka, ur. 1845 | | | |=5. Józef Bieliński, ur. 1865 | | | |=5. Jan Bieliński, ur. 1867 | | | |=5. Józef Bieliński, ur. 1870 | | | |=5. Marianna Bielińska, ur. 1872 | | | |=5. Antonina Bielińska, ur. 10.01.1873, zm. 29.10.1940 + (1899) Franciszek Szweda, ur. 11.09.1873, zm. 25.08.1950 | | | | |=6. Jan Szweda, ur. 1899 | | | | |=6. Rozalia Szweda, ur. 1901 + Albert Wysoki | | | | |=6. August Szweda, ur. 17.10.1903 + Helena Witka | | | | |=6. Marianna Szweda, ur. 1907, zm. 1954 + Franciszek Wiśniewski, ur. 1905 zm. 1944 | | | | |=6. Władysław Szweda, ur. 12.10.1905, zm. 6.10.1980 + Maria ??, ur. 17.08.1905, zm. 31.03.1987 | | | | |=6. Józef Szweda | | | | |=6. Renata Szweda | | | | |=6. Bernardyna Szweda, ur. 1912, zm. 14.10.1915 | | | | `=6. Franciszek Szweda, ur. 1915, zm. 23.09.1915 | | | |=5. Augustyn Bieliński, ur. 4.11.1881 | | | |=5. Rozalia Bielińska, ur. 1885 | | | |=5. Teofil Bieliński, ur. 1888 | | |=4. Mateusz Bieliński, ur. 1840 Wda | | |=4. Franciszka Bielińska, ur. 1842 Wda | | |=4. Andrzej Bieliński, ur. 1844 Wda, zm. 1845 Wda | | |=4. Zuzanna Bielińska, ur. 1845 Wda | | |=4. Wojciech Bieliński, ur. 1847 Wda | | |=4. ?? Bielińska, ur. 1851 Wda – zmarło bez chrztu po porodzie | | `=4. Jan Bieliński, ur. 1852 Wda, zm. 1857 Wda | |=3. Roch Bieliński, ur. 1803 Wda,PL | `=3. Józef Bieliński, ur.1810 Wda,PL |=2. Franciszka Bielińska, ur. 1778 Wda,PL + (1797 Wda) Tomasz Kolaskowski | |=3. Jakub Kolaska, ur. 25.05.1815 | `=3. Franciszka Kolaska, ur. 10.05.1810 Wda |=2. Marcin Bieliński, ur. 1780 Wda,PL + (9.11.1806 Wda) Johanna Kleister, ur. 1780 Krempka,Wda,PL | |=3. Jan Bieliński ,ur. 1811 Wda,PL + (1)(1838 Wda) Antonia Chojnacka +(2)(1847) Franciszka Cejer | | |=4a. Jan Bieliński, ur. 1842 Wda | | |=4a. Marianna Bielińska, ur. 1844 Wda | | |=4a. ?? Bielińsk, ur. 1847 Wda, 1847 Wda – zmarło przy porodzie razem z matką | | |=4b. Józef Bieliński, ur. 1849 Wda | | |=4b. Jakub Bieliński, ur, 1850 Wda, Zelgoszcz | | `=4b. Albrecht Bieliński, ur. 1853 Wda | |=3. Anna Bielińska, ur. 30.5.1814 Wda,PL | |=3. Marcin Bieliński, ur. 24.12.1818 Wda,PL + (1)(14.11.1842 Wda, PL) Johanna Prominska, ur. ok. 1818-Krempka,Wda,PL + (2)(26.11.1848 Wda) Barbara Borzejewska, ur. 1821 Długie,Skórcz,PL | | |=4a. Anna Bielińska, ur. 9.1.1843 Krempka,PL | | |=4a. Marianna Bielińska, ur. 24.12.1844 Wda,PL | | |=4a. Jan Bieliński, ur. 27.3.1847 Krempka, Wda,PL, zm. 27.3.1847 Krempka, Wda,PL – najprawdopodobniej matka zmarła przy tym porodzie razem z dzieckiem | | |=4b. Leon Isydor Bielinki, ur. 19.9.1849 Wda,PL, zm. 7.3.1935 Milwaukee, WI, USA +(1)(14.10.1877) Marianna Waleria Piontek, ur. 9.12.1857 Prusy, zm. 5.9.1909 Milwaukee, WI, USA +(2)(28.9.1910) Frances Dejnowski, ur. 25.4.1863 Prusy Zachodnie, zm. 29.10.1931 Milwaukee,WI, USA | | | |=5. Jan Bielinki, ur. 12.12.1879 Prusy, zm. 28.5.1923 Milwaukee, WI, USA +(26.11.1901) Pelagia Bartoszewicz, ur. .12.1882 Prusy Zachodnie, zm. 18.9.1972 Milwaukee, WI, USA | | | |=5. Franciszek Bieliński, ur. 3.9.1882 Prusy, zm. 11.9.1885 Milwaukee, WI, USA | | | |=5. Barbara Helena Bielińska, ur. 26.6.1884 Milwaukee, WI, zm. 18.4.1951 Milwaukee, WI, USA +(22.6.1910) Jan Michał Olbiński Silke, ur. 30.11.1881 Golancz, Prusy, zm. 26.10.1944 Milwaukee, WI, USA | | | | |=6. Eleanore Barbara Silke, ur. 3.2.1912 Milwaukee, WI, zm. 19.7.2006 Pensacola, FL | | | | |=6. Lucille Marie Silke, ur. 30.1.1914 Milwaukee, WI, zm. 2.1.2004 Pensacola, FL +(10.6.1939) Martin George Wolfram, ur. 2.6.1911Kassel, Germany, zm. 9.1986 White Plains,Westchester Cty, NY | | | | `=6. John Eugene Silke, ur. 25.11.1915 Milwaukee, WI, zm. 13.6.1977 Milwaukee, WI, USA +(1)(12.11.1938) Dorothy Eleanore Seitz, ur. 5.3.1915 Milwaukee, WI, zm. 9.6.1974 Milwaukee, WI, USA +(2) Mary Rose Barforth | | | |=5. Joseph Bielinski, ur. 19.5.1886 Milwaukee, WI, zm. 13.2.1909 Milwaukee, WI, USA | | | |=5. Leon Bielinski, ur. 8.2.1888 Milwaukee, WI, zm. 31.1.1892 Milwaukee, WI, USA | | | |=5. Alex S. Bielinki, ur. 12.1.1890 Milwaukee, WI, zm. 26.9.1953 Milwaukee, WI, USA +(12.6.1916) Veronica Ann Chucka, ur. 4.11.1893 Milwaukee, WI, zm. 11.3.1968 Milwaukee, WI, USA | | | | |=6. Edward A. Bielinski, ur. 27.5.1917 Milwaukee, WI, zm. 30.4.1987 Bloomington, MN +(28.5.1949) Virginia Sylvia Bolint, ur. 4.2.1920 Indian Harbor, LC, IN, zm. 13.9.1995 Bloomington, MN | | | | |=6. Joseph Dominic Bielinki, ur. 14.5.1919 Milwaukee, WI, zm. 1.3.2005 Slinger, WI, USA | | | | |=6. Frances Bielinski, ur. 21.6.1921 Milwaukee, Milwaukee County, WI + (1.6.1946) Leonard F. Laskowski Jr., ur. 21.6.1921 Milwaukee, WI | | | | |=6. Monica Bielinski, ur. 12.4.1923 Milwaukee, Milwaukee County, WI | | | | |=6. George Dominic Bielinski, ur. 22.2.1925 Milwaukee, Milwaukee County, WI, zm. 12.7.2007 Las Vegas, NV + (12.1.1952) Mary Ann Catheri Burke, ur. 25.12.1925 Milwaukee, Milwaukee County, WI | | | | |=6. Richard Bielinski, ur. 5.7.1927 Milwaukee, Milwaukee County, WI + (25.11.1948 rozwód) Dorothy Ann Edwards, ur. 3.6.1930 Eau Claire, WI, zm. 9.8.1987, Jackson, WI, USA | | | | |=6. Margaret Bielinski, ur. 21.2.1929, Milwaukee, Milwaukee County, WI +(9.9.1950) Robert Van Ryzin, ur. 20.2.1929-Milwaukee,WI zm. 19.6.1993-Madison,NJ | | | | `=6. Mary Veronica Bielinski, ur. 26.5.1933 Milwaukee, Milwaukee County, WI +(26.11.1955(rozwód)) Carlisle Robert Mildbrandt, ur. 18.5.1932 PA +(2) Louis M. Wyatt, ur. 13.11.1919 GA, zm. 20.6.2002 San Jose, Santa Clara County, CA | | | |=5. Valeria Bielinski, ur. 3.9.1891 Milwaukee, WI, USA | | | |=5. Mary Bielinski, ur. 21.11.1892 Milwaukee, WI, zm. 14.11.1894 Milwaukee, WI, USA | | | |=5. Lora Bielinski, ur. 23.1.1894 Milwaukee, WI, zm. 20.5.1894 Milwaukee, WI, USA | | | |=5. Catherine Bielinski, ur. 4.12.1895 Milwaukee, WI, zm. 24.8.1896 Milwaukee, WI, USA | | | |=5. Klara Bielinski, ur. 27.1.1897 Milwaukee, WI, zm. 18.9.1897 Milwaukee, WI, USA | | | |=5. Edmund Anthony Bielinski, ur. 9.4.1898 Milwaukee, WI, zm. 19.11.1972 Milwaukee, WI, USA +(23.8.1927) Marie Barbara Mudlaff, ur. 25.3.1903 Milwaukee, WI, zm. 7.5.1991 Milwaukee, WI, USA | | | | |=6. Robert Edmund Bielinski, ur. 10.6.1928 Milwaukee, WI, zm. 27.4.1999 Fort Worth, TX + Bernadine Jurgilanis | | | | |=6. Edward Anthony Bielinski + Mary Ann Theresa Wierzbinski | | | | |=6. Raymond Joseph Bielinski + Mary Lynn Berg | | | | |=6. Arlene Mae Bielinski, ur. 7.7.1939 Milwaukee, WI, zm. 19.3.1986 Milwaukee, WI, USA +(10.11.1962) Alvin Jerome Bogacki, ur. 12.5.1934 Milwaukee, WI, zm. 2.2.2001 Milwaukee, WI, USA | | | | `=6. Eugene John Bielinski + Barbara Joan Barwick | | | `=5. Klemens Bielinski, ur. 30.3.1901 Milwaukee, WI, zm. 5.7.1901 Milwaukee, WI, USA +(28.9.1910) Frances Dejnowski, ur. 25.4.1863, zm. 29.10.1931, Milwaukee, WI | | |=4b. Marcin Bieliński, ur. 14.3.1852 Krempka, Wda, PL, zm. 7.8.1860 PL | | |=4b. Marianna Bieliński, ur. 21.9.1855 Krempka, Wda, PL | | `=4b. Jan Bieliński, ur. 24.5.1859 Krempka, Wda, PL | |=3. Augustyn Bieliński, ur. 1822 Wda, PL | |=3. Joanna Bielińska, ur. 1825 Wda, PL + (1850 Wda, PL) Albrecht Niedziołka | `=3. Augustyn Bieliński, ur. 21.11.1834 Wda, PL +(1861 Wda) Marianna Radzimska |=2. Marianna Bielińska, ur. 1780 Wda, PL – chyba zmarła jako dziecko |=2. Jan Bieliński, ur. 1782 Wda, zm. 16.07.1844 Wda + (25.11.1804 Wda) Anna Gogoł, ur. 1782, zm. 1851 Wda | |=3. Lorenz Bieliński, ur. 1805 | |=3. Jakub Bieliński, ur. 1806 Wda, zm. 17.03.1856 Smolniki + (27.08.1839 Wda) Franciszka Bielińska, ur. 1809 Pączewo, zm. 09.11.1851r (43 lata) Wda, wdowa po Józefie Makieła (ślub 22.01.1827 Wda) | | |=4. Jakub Bieliński, ur. 05.10.1840 Wda, zm. 1900 Skórcz, mieszkał: Wielbrandowo, Mieliczki k. Skórcza + (27.04.1873 Zajączek par. Czarnylas) Tekla Langowska, ur. 07.12.1847 kl. Zajączek, zm. 02.1923 Warlubie | | | |=5. Tomasz Bieliński, ur. 11.12.1875 Wielbrandowo, zm. 10.05.1934 Skórcz, mieszkał: Subkowy, Ryzowie k/Skórczem + (1)(08.02.1897 Czarnylas) Anastazja Alfut, ur. 18.09.1872 Waldorf pow. Starogard, zm. 11.10.1911 Skórcz + (2) (1912 Skórcz) Franciszka Metza, ur. 06.08.1887, zm. 16.07.1972 Skórcz | | | | |=6a. Teofil Bieliński, ur. 1896 Czarnylas, zm. 1920 na wojnie polsko-bolszewickiej | | | | |=6a. Wanda Bielińska, ur. 14.07.1900 Skórcz, zm. 05.04.1989 Skórcz + (1) (10.01.1922 Skórcz) Franciszek Nowacki, ur. 29.11.1896 Ostrów Wielkopolski, zm. 24.05.1943 Uchta – ZSRR + (2) (14.07.1963) Antoni Murawski, ur. 03.04.1890, zm. Świecie n.W. | | | | | |=7a. Gerard Nowacki ur. 22.12.1922 Włodawa, zm. 28.04.1993 Buenos Aires + Wiktoria Bednarz | | | | | |=7a. Irena Nowacka + Stanisław Zabawa | | | | | `=7a. Elżbieta Nowacka + Bernard Bieliński, ur. 09.05.1926 Skórcz, zm. 19.09.2006 Skórcz | | | | | |=8. Małgorzata Wiktoria Bielińska + Edmund Pauka | | | | | | |=9. Sławomir Paweł Pauka + Renata Ewa Kaliszewska | | | | | | `=9. Katarzyna Pauka + Dariusz Krzysztof Rychlicki | | | | | |=8. Henryk Mieczysław Bieliński + Aleksandra Stanisława Lewandowska | | | | | | `=9. Marcin Bieliński + Aleksandra Cymbor | | | | | | `=10. Igor Bieliński | | | | | |=8. Gerard Ludwik Bieliński + Danuta Sobierajska, ur. 22.07.1955 Chełmno, zm. 08.12.2003 Bremen-Niemcy | | | | | | `=9. Natalia Anna Bielińska | | | | | `=8. Tomasz Andrzej Bieliński + Elżbieta Janicka | | | | | |=9. Sylwia Bielińska | | | | | | `=10. Jaśmina Bielińska | | | | | |=9. Małgorzata Bielińska + ?? Urban | | | | | `=9. Paulina Bielińska | | | | |=6a. Anastazja Bielińska, ur. 29.09.1901 Mieliczki, zm. 24.11.1981 Świecie n.W. + (16.05.1925 Aleksandrów Kujawski) Michał Ciesielski ur. 29.09.1895 Blumenhof, zm. 01.12.1938 Toruń | | | | | |=7. Edward Ciesielski, ur. 29.12.1936 Toruń, zm. 13.01.2003 Kwidzyn + (1) Maria Barbara Pilcek + (2) Władysława Szczepańska | | | | | `=7. Teofil Michał Ciesielski, ur. 25.01.1929 Gdańsk-Wrzeszcz, zm. 26.08.2003 Świecie n.W. + Irena Wróbel | | | | |=6a. Franciszek Bieliński, ur. 22.09.1905 Mieliczki, zm. 26.07.1970 Skórcz + (20.01.1931 Kościelna Jania) Klara Chebowska, ur. 06.08.1903 Stara Jania, zm. 1975 Skórcz | | | | | |=7. Jan Bieliński | | | | | |=7. Jadwiga Irena Bielińska | | | | | `=7. Antoni Franciszek Bieliński | | | | |=6a. Agnieszka Bielińska + ?? Woźniak | | | | | |=7. Aneta Woźniak | | | | | |=7. Zygmunt Woźniak | | | | | `=7. Wiesława Wodniak | | | | |=6b. Jan Bieliński, ur. 09.11.1912 Prenzlau, zm. 18.08.1970 Skórcz, 2 Pułk Szwoleżerów Rokitniańskich, zamieszkały w Ryzowiu + (1)(15.11.1938, Skórcz), Weronika Dahma, ur. 15.12.1917 Mielitschek + (2)(21.10.1951, Barłóżno), Pelagia Dunajska, ur. 10.03.1922 Barłożno, zm. 07.06.1986 Skórcz | | | | | |=7a. Erwin Bieliński, ur. 28.03.1942 Skórcz, zm. 13.06.2000 Skórcz + Elżbieta Krasińska | | | | | | |=8. Piotr Bieliński + Anna Zaręba | | | | | | | |=9. Krystian Bieliński | | | | | | | `=9. Agnieszka Bieliska | | | | | | `=8. Izabela Bielińska + Waldemar Bąber | | | | | | |=9. Jakub Bąber | | | | | | |=9. Weronika Bąber | | | | | | `=9. Aleksander Karol Bąber | | | | | |=7a. Roman Bieliński | | | | | |=7a. Irena Bielińska + Józef Biank | | | | | |=7b. Henryk Bieliński | | | | | |=7b. Marian Bieliński | | | | | `=7b. Kazimierz Bieliński | | | | |=6b. Alojzy Bieliński, ur. 22.12.1914 Niemcy, zm. 22.08.1996 Bremen - Niemcy + Krystyna ?? | | | | | |=7. Gabriela Bielińska | | | | | |=7. Elżbieta Bielińska | | | | | `=7. Kazimierz Bieliński | | | | |=6b. Antoni Bieliński, ur. 19.06.1919 Subkowy, zm. 14.03.1991 Skórcz + (1) Stefania Bogucka + (2) Władysława ?? + (3) Lidia ?? | | | | |=6b. Zofia Bielińska + Walenty (Willi) Kubicki | | | | `=6b. Bernard Bieliński, ur. 09.05.1926 Skórcz, zm. 19.09.2006 Skórcz + Elżbieta Nowacka | | | | |=7. Małgorzata Wiktoria Bielińska + Edmund Pauka | | | | | |=8. Sławomir Paweł Pauka + Renata Ewa Kaliszewska | | | | | `=8. Katarzyna Pauka + Dariusz Krzysztof Rychlicki | | | | |=7. Henryk Mieczysław Bieliński + Aleksandra Stanisława Lewandowska | | | | | `=8. Marcin Bieliński + Aleksandra Cymbor | | | | | `=9. Igor Bieliński | | | | |=7. Gerard Ludwik Bieliński + Danuta Sobierajska, ur. 22.07.1955 Chełmno, zm. 08.12.2003 Bremen, Niemcy | | | | | `=8. Natalia Anna Bielińska | | | | `=7. Tomasz Andrzej Bieliński + Elżbieta Janicka | | | | |=8. Sylwia Bielińska | | | | | `=9. Jaśmina Bielińska | | | | |=8. Małgorzata Bielińska + ?? Urban | | | | `=8. Paulina Bielińska | | | |=5. Józef Teofil Bieliński, ur. 19.06.1882 Skórcz – Mieliczki, zm. 06.11.1930 Skórcz + (16.02.1909 Köln-Kalk) Anna Katarzyna Mehnen, ur. 15.11.1886 Neroth, Niemcy, zm. 25.12.1965 Tczew | | | | |=6. Józef Bieliński, ur. 16.03.1909 Köln-Kalk, Niemcy, zm. 18.01.2002 Tczew + (14.08.1938 Tczew) Helena Sowińska, ur. 18.07.1911 Kiel, Niemcy, zm. 25.03.1987 Tczew | | | | | |=7. Stanisław Bolesław Bieliński + Renata Barbara Gierszewska | | | | | | |=8. Barbara Stanisława Bielińska + Lesław Brzeziński | | | | | | | |=9. Joanna Barbara Brzezińska | | | | | | | |=9. Magdalena Renata Brzezińska | | | | | | | `=9. Dominik Lesław Brzeziński | | | | | | |=8. Jarosław Józef Bieliński + Alicja Kinga Zakońska, ojciec: Stanisław, matka Ewa Rudzka (wn. Heleny Krukowskiej) | | | | | | |=8. Adam Stanisław Bieliński + Danuta Stefanowska | | | | | | | |=9. Marek Patryk Bieliński | | | | | | | |=9. Katarzyna Helena Bielińska | | | | | | | |=9. Martyna Danuta Bielińska | | | | | | | `=9. Kamila Patrycja Bielińska | | | | | | `=8. Tomasz Maciej Bieliński | | | | | `=7. ?? Bieliński, ur. Tczew, zm. Tczew | | | | |=6. Bernard Bieliński, ur. 1911 Köln-Kalk, Niemcy, zm. 1917 Neroth, Niemcy | | | | |=6. Maria Bielińska, ur. 01.02.1913 Köln-Kalk, Niemcy, zm. 13.05.1984 Tczew + (22.08.1943 Tczew) Wiktor Gibas, ur. 17.12.1907, zm. 03.06.1987 Tczew | | | | |=6. Barbara Bielińska, ur. 14.01.1918 Köln, Niemcy, zm. 2002 Tczew + (03.05.1942 Tczew) Roman Murkiewicz, ur. 14.04.1915, zm. 14.11.1987 Tczew | | | | |=6. Ludwika Agnieszka Bielińska, ur. 07.06.1920 Skórcz – Mieliczki, zm. 10.06.1987 Tczew + Paweł Gibas | | | | | |=7. Ewa Gibas | | | | | `=7. Roman Gibas + Aleksandra Gliniecka | | | | |=6. Ludwik Bieliński, ur. 1923 Tczew, zm. 1924 Tczew | | | | `=6. Bronisław Bieliński, ur. 1925 Tczew, zm. 1926 Tczew | | | |=5. Jakub Bieliński, zm. 1932, zamieszkały w Jeziorki, pow. Chojnicki + | | | | |=6. Łucja Bielińska | | | | |=6. Klemens Bieliński | | | | |=6. Franciszek Bieliński, zm. 02.12.1980 Silno + (1) Aleksandra + (2) (1950 Konarzyny) Marianna Gierszewska | | | | | |=7a. Franciszek Bieliński, ur. 01.10.1935 Jeziorki + Brygida Prądzyńska | | | | | | |=8. Grzegorz Bieliński + Beata ?? | | | | | | | `=9. Dominika Bielińska | | | | | | `=8. Michał Marek Bieliński + Agnieszka Jeżdżewska | | | | | | |=9. Paulina Bielińska | | | | | | `=9. Mateusz Bieliński | | | | | |=7a. Krystyna Bielińska + Stanisław Lamparski | | | | | | |=8. Kazimierz Lamparski, ur. 1969 Tuchola, zm. 1984 Tuchola | | | | | | |=8. Maciej Lamparski + Ewa ?? | | | | | | `=8. Aleksandra Lamparska + Andrzej Szulc | | | | | |=7a. Jadwiga Bielińska + Piotr Kopiczko | | | | | | |=8. Grażyna Kopiczko | | | | | | `=8. Adela Kopiczko + | | | | | |=7b. Andrzej Bieliński + Halina ?? | | | | | | |=8. Barbara Bielińska | | | | | | |=8. Agnieszka Bielińska | | | | | | |=8. Patrycja Bielińska | | | | | | `=8. ?? Bieliński | | | | | `=7b. Ewa Maria Bielińska + Leszek Kukawka | | | | | |=8. Sebastian Kukawka | | | | | `=8. Magdalena Kukawka | | | | |=6. Ludwika Bielińska, zam. Neubeandenburg, Niemcy + ?? Meinnert | | | | |=6. Marianna Bielińska + ?? Wysocki | | | | |=6. Jan Bieliński | | | | |=6. Alojzy Bieliński | | | | `=6. Józef Bieliński, zginął w Koln Niemcy | | | |=5. Leon Bieliński, zmarł jako kawaler | | | |=5. Monika Weronika Bielińska, ur. 18.02.1891 Skórcz, zm. 13.04.1985 Nowe + (22.01.1913 Skórcz) Józef Mielewski, ur. 02.02.1889 Twarda-Góra, zm. 15.11.1974 Nowe | | | | |=6. Bronisław Mielewski | | | | |=6. Stefania Mielewska + Wiktor Grudziński | | | | `=6. Alfons Mielewski + Beata Mielewska, zm. 12.10.1986 Nowe | | | |=5. Apolonia Bielińska, zm. Pączewo + (1900 Skórcz) Józef Brejski | | | | `=6. Stanisław Brejski, ur. 06.05.1910 Pączewo, zm. 10.09.1981 Bobowo | | | `=5. Marianna (Anna) Bielińska, zm. Skórcz + (1899 Skórcz) Valentin Zaremba | | |=4. Marianna Bielińska, ur. 09.09.1842 Wda | | |=4. Izydor Bieliński, ur. 27.02.1844 Wda | | |=4. Franciszka Bielińska, ur. 27.02.1847 Wda | | `=4. Zuzanna Agata Bielińska, ur. 03.02.1850 Wda | |=3. Józef Bieliński, ur. 1812 | |=3. Marianna Bielińska, ur. 1814 | |=3. Franciszka Bielińska, ur. 1817 | |=3. Laura Teresa Bieliński, ur. 1819 | `=3. Zuzanna Bielińska, ur. 1821 |=2. Jakub Bieliński, ur. 1784 Wda, PL |=2. Jadwiga Bielińska, ur. 1788 Wda `=2. Marianna Bielińska, ur. 1791 Wda, PL 1 ?? Bieliński h. Szeliga, lub Awdaniec (Nies. błędnie: Junosza, tak też w CDIAL 575) ur. ok. 1520 |=2 Piotr Bieliński -1618 + Dorota Podskarbska | `=3 Seweryn Bieliński, (wg Nies. h. Junosza) -1633, z woj. rawskiego, przeniósł się do Wielkopolski + Dorota Kosińska [Nies.; CDIAL 575-1-167] | |=4 Aleksander Bieliński h. Szeliga zm. 1661 + Marianna Odolińska, ojciec: Tomasz, matka: Małgorzata Jaroszewska [CDIAL 575-1-167] | | |=5 Adam Bieliński zm. 1700 + Barbara Pogorzelska [CDIAL 575-1-167] | | | |=6 Aleksander Bieliński 1735, podstoli poznański, kasztelan lądecki +(1) Jadwiga Kierska +(2) Elżbieta Pawłowska, ojciec: kaztelan biechowski [Nies.; CDIAL 575-1-167] | | | | |=a7 Wincenty Antoni Bieliński, ur. po 1704, bpt. | | | | |=a7 Katarzyna Bielińska | | | | |=a7 Dorota Bielińska + Ludik Goliński [Nies.] | | | | |=a7 Maciej Bieliński 1713-1736 bpt. | | | | |=a7 Anna Bielińska | | | | |=a7 Stanisław Bieliński, ur. 1718, zm. 1786 + Marianna Rogalińska [Nies.] | | | | | |=8 Klemens Bieliński | | | | | |=8 Nepomucena Bielińska + Jan Józef Kwilecki [Kos. t. I] | | | | | | |=9 Klemens Kwilecki, hrabia (otrzymał tytuł pruski) | | | | | | `=9 Jan Nepomucen Kwilecki (otrzymał tytuł pruski) | | | | | |=8 Piotr Bieliński, hr., ur. 15.7.1754, zm. 6.3.1829 Warszawa, hrabia (od 1825), senator, wojewoda, własn. Hołhocze, pow. brzeżański, Toustobaby, Grodziec, konińskie +(przed 1789) Teodora Rogalińska [PES, PSB, Nies; Oss. 141-3-591 i in.] | | | | | | |=9 Jan Nepomucen Władysław Bieliński, ur. 1788 Kębłów, zm. 1860, hrabia, 1812 kpt w Wojsku Polskim, 1824 deputowany na Sejm z konińskiego (wg Kos. bzpt.) + Wirginia Anna Dobrzycka -1800, [Kos.; Gazeta Warszawska 18.5.1824] | | | | | | | |=10 Wirginia Bielińskia 1816-1897 | | | | | | | `=10 Witold Janusz Bieliński, hr., ur. 1818, zm. 4.4.1833 Kraków, hrabia [klepsydra w ŚIBZZ U.R. 2938] | | | | | | `=9 Elżbieta Kornelia Bielińska ur. 1797 | | | | | |=8 Roman Wawrzyniec Bieliński ur. 1755 | | | | | |=8 Zuzanna Bielińska ur. 1758, zm. 10.9.1826, właścicielka nieruchomości warszawskich + Karol "Gołąbek" Jezierski, zm. 1.10.1826, własność: Obory, Skolimowie, pow. czerski [Gazeta Korrespondenta Warszawskiego y Zagranicznego 27.7.1827] | | | | | | |=9 Jan Jezierski | | | | | | `=9 Stanisław Jezierski | | | | | |=8 Ferdynand Bieliński ur. 1758 | | | | | |=8 Rajmund Bieliński ur. 1759 | | | | | `=8 Walerian Bieliński ur. 1762, zm. 1826 Machcin [Gazeta Wielkiego Xięstwa Poznańskiego 25.10.1826] | | | | |=a7 Małgorzata Bielińska | | | | |=b7 Władysław Bieliński [Nies.] | | | | |=b7 Marianna Bielińska | | | | |=b7 Adam Bieliński + Aniela Musiakowska | | | | | `=8 Elżbieta Bielińska zm. 1793 | | | | `=b7 Agnieszka Bielińska | | | |=6 Antoni Bieliński zm. 1726 +(1) Zofia Olewińska +(2)(ok. 1719) Anna Wilczyńska zm. 1732, rodzice: Kazimierz, płk. wojsk koronnych [Nies.] | | | | |=a7 Michał Bieliński 1705-1783, mąż rycerski + Wiktoria Herstopska [Nies.] | | | | | |=a8 Antoni Bieliński 1738-1764 | | | | | |=b8 Marcjan Wojciech Bieliński | | | | | `=b8 Wiktoria Bielińska + Piotr Drwęski s. Tadeusza i Marianny Skórzewskiej | | | | |=b7 Teodozja Bielińska | | | | `=b7 Kazimierz Bieliński zm. 1779 | | | |=6 Andrzej Bieliński zm. 1722 + Elżbieta Kowalska [Nies.] | | | | |=7 Urszula Bielińska + Wojciiech Goliński [Nies.] | | | | `=7 Józef Bieliński zm. 1750 [Nies.] | | | |=6 Jakub Bieliński zm. 1740 + Katarzyna Kurnatowska, ojciec: podczaszy brzeski-kujawski [Nies.] | | | | `=7 Faustyn Józef Bieliński 1713-1766 + Eleonora Łakińska | | | | |=8 Ignacy Bieliński 1739-1772 + Teodora Trzcińska | | | | | |=9 Adam Bieliński 1771-1786 | | | | | `=9 Rozalia Mariana Bielińska | | | | |=8 Jakub Bieliński 1741-1770 | | | | `=8 Karol Michał Marcin (Sarson?) Bieliński, ur. 1742, zm. 1789, pisarz grodzki nakielski +(1) Teresa Trzcińska +(2) Jadwiga Koszutska | | | | |=a9 Justyna Mariana Bielińska | | | | |=a9 Brygida Bielińska | | | | |=a9 Adam Bieliński ur. 31.12.1766 Karczew, poznańskie, zm.22.01.1855 Lublin, od 25.08.1790 porucznik, pułkownik, mecenas sztuki, własność: Turka, 1838 legit.szlach.lub +(05.11.1817 Bystrzyca) Julianna Zygiert-Korn-Preszel ojciec: Aleksander Ksawery Leopold [Wojsko Koronne, www.bkpan.poznan.pl] | | | | | `=10 Aleksander Ksawery Leopold Bieliński ur. 4.10.1818 Lublin, zm. 1877, prezes Towarzystwa Kredytowego Lublin, poch. Lublin, 1838 legit.szlach.lub + Maria Łucja "Hynke" Piotrowska ur. 1839 zm. 25.11.1890, poch. Lublin, właścicielka Turki k. Lublina | | | | | |=11 Adam Henryk Bieliński ur. 7.8.1863 zm. 12.6.1928, właściciel maj. Turka k. Lublina + Zofia Zarańska, ur. 1870, zm. 1955 [Ziemianie Polscy XXw t.III] | | | | | | |=12 Aleksander Bieliński, ur. 1894, student UJ, zginął 15.7.1920 pod Łęczną, rotmistrz 7 pułku ułanów [Corpus studiosorum UJ...] | | | | | | |=12 Maria Helena Bielińska + Władysław (Wacłe) Haczyński [Ziemianie Polscy XXw t.III] | | | | | | |=12 Wacław Bieliński ur. 1895 zm. 8.11.1898 Lublin | | | | | | `=12 Zofia Bielińska + Zygmunt Piasecki [Ziemianie Polscy XXw t.III] | | | | | |=11 Antoni Bieliński 27.4.1864 Turka, zm. 11.1.1930 Bidziny, poseł do rosyjskiej domy państwowej, członek liczny organizacji narodowych i roliniczych + Maria Jasińska [Brzoza, Stepan, Posłowie ...] | | | | | | |=12 Gustaw August Jan Bieliński, ur. 1896 Warszawa, zm. 1944, 1916-20 student UJ + Helena Gabriela [g]baczynski|Baczyńska[/g] h. Sas rodzice: Stanisław Wanda Cichowska | | | | | | | |=13 Aleksander Bieliński ur. 1924 zg. 1945 Mauthausen, żołnierz AK | | | | | | | `=13 Stanisława Bielińska + Benicjusz Ciepłowski | | | | | | |=12 Krystyna Maria Bielińska 1900-1993 + Jan Michał Dębski +(być może) ?? | | | | | | | `13 Adam ?? | | | | | | |=12 Adam Antoni Artur Bieliński ur. 18.8.1904 Bidziny, zm. 1988, ostatni dow. 15 Pułku Ułanów Poznańskich, kawaler orderu Virtuti Militari [mim.man.poznan.pl/ulan/dowodcy/] + Jadwiga Skarzyńska h. Bończa, ur. 28.9.1877, zm. 4.7.1928, rodzice: Antoni i Tekla Zielińska; więźniarka łagrów sowieckich [Ziemianie...] | | | | | | `=12 Jadwiga Bielińska | | | | | `=11 Jadwiga Aniela Bielińska, ur. 1865, zm. 1949 + Stroynowski | | | | |=a9 Kazimierz Bieliński ur. 1772 | | | | |=a9 Katarzyna Marianna Bielińska | | | | |=b9 Joanna Bielińska + Aleksy Łazarew. ur. ok. 1790, zm. 1842 | | | | | `=10 Helena Łazarew + Karol Skarbek, ojciec: Józef, matka: Karolina Górska | | | | |=b9 Michał Franciszek Bieliński 1784 | | | | |=b9 Feliks Stanisław Kostka Bieliński 1786- | | | | |=b9 Faustyna Bielińska 1786-1834 | | | | `=b9 Józefa Marianna Bielińska 1789-1790 | | | |=6 Hieronim Bieliński -1726 por. wojsk pancern., bzż. [Nies.] | | | |=6 Jan Bieliński -1717 | | | |=6 Kazimierz Ildefons Bieliński benedyktyn | | | |=6 Maciej Bieliński 1694 | | | |=6 Elżbieta Bielińska | | | `=6 Marianna?? Bielińska + Hieronim Kołaczkowski, sędzia ziemski wschowski [Nies.] | | | `=7 Adam Kołaczkowski, podstoli poznański [Nies.] | | |=5 Małgorzata Bielińska | | `=5 Jacek Bieliński ur. 1665 | |=4 Jan Bieliński -1647 + Barbara Skrzydlewska | |=4 Marcin Bieliński -1665 +1 Katarzyna Bielińska +2 Anna Szczytnicka +3 ?? [Nies.] | | |=c5 Andrzej Bieliński podwojewodzi rawski, przeniósł się do woj. rawskiego. + ?? Turobojska (Turobińska) [Nies.] | | | |=6 kilku synów [Nies.] | | | `=6 ?? Bielińska + Bębnowski [Nies.] | | |=c5 Stanisław Bieliński po 1699 | | `=c5 Jan Antoni Bieliński | |=4 Świętosław Bieliński - 1677 + Agnieszka Cielecka | | `=5 Wawrzyniec Bieliński 1644- | `=4 Małgorzata Bielińska `=2 Melchior Bieliński 1. Aleksander Bieliński, h. Szeliga "na Bielinach" zm. 1791, stolnik radomski, dziedzic: Radków koło Szczekocin + Katarzyna Chmielińska, ojciec: Jerzy, matka: Teresa Grabińska [Nejman E.H., Szlachta Sieradzka XIXw] 1.1. Tadeusz Serson Bieliński, ur. ok. 1750, zm. po 1832, stolnik radomski, dziedzic: Radków w krakowskim + Helena Ostrowska, (1-v. Lasocki) 1.1.1. Michalina Bielińska + Jan Saryusz Słowianowski, radca woj kaliskiego, 1.1.2. Bogumiła (Teofila) Bielińska + Jan Nepomucen Brzozowski, radca woj kaliskiego, [Kowalski 1832 II k. 19] 1.1.2.1. Filip Jakub Henryk Brzozowski, ur. 1811 Kłobuck 1.1.2.2. Justus Jakub Kurci Brzozowski, ur. 1813 Kłobuck 1.1.2.3. Karol Boromeusz Brzozowski, ur. 1816 Kłobuck 1.1.2.4. Juliusz Józef Jakub Brzozowski, ur. 1820 Kłobuck 1.1.2.5. Benigna Michalina Brzozowska, ur. 1823 Kłobuck 1.2. Kajetan Florian Bieliński, ur. 1755 Radków, burgrabia radomski, z Kociszowej +(1787 Bogdanów) Małgorzata Poraj Dobrzelewska [Sęcz., Kobyłecki 1827 a.7] 1.2.1. Julian Walenty Bieliński, ur. 13.12.1787 Borowa, zm. 5.6.1863, pułkownik 3 pułku strzelców pieszych, kawaler Virtuti Militari i Legi Honorowej, leg.1839 + Elżbieta Gościmska, ur. 1797, zm. 17.1.1855 1.2.2. Apolonia Scholastyka Bielińska + Kazimierz Strzelecki 1.2.3. Józefa Bielińska + Tadeusz Białobrzeski na folwarkuku Huzarki w ekonomi Klonów [Sulkowski 1861 k. 228] 1.2.4. Antonina Bielińska +(1820 Grocholice) Stanisław Kostka Dunin, ur. 1791 Rośle Grodzice Bielińskiego Jana Władysława

Herb Sas

(zapewne wcześniej Bilińscy 1. Szymon Bieliński, h. Sas 1.1. Bazyli Bieliński + Zofia Kobierska 1.1.1. Jan Bieliński, legit. szlach 1802 Żytomierz [DAŻO 146-1-336] 1. Adam Biliński, (czasem Bieliński), h. Sas, ur. ok. 1750 + Marianna Sędzimir, 1.1. Kasper Biliński, ur. ok. 1775, zamordowany 1846, dziedzic, Raciechowice, obw. bocheński [Wycech Cz., Lista zabitych w Rzezi Galicyjskiej] 1.1.1.?? Biliński, zamordowany 1846 [Dębiński Stefan, Rok 1846, kronika dworów szlacheckich zebrana na 50 rocznicę smutnych wypadków... Jasło, 1896]

Herb nieznany lub brak

1. Jan Bieliński (labor.) + Helena 1.1. Marianna Bielińska, ur. 3.2.1782 Konotopy, par. Sokal [par.Sokal.rz-kat] 1. Kazimierz Bieliński, ur. ok. 1690 1.1. Stanisław Bieliński 1.1.1. Aleksander Bieliński 1.1.1.1. Andrzej Bieliński 1.1.1.1.1. Stefan Bieliński, szlachic woj. kijowskiego, 1856 legit.szlach [Spis kijowski] 1.1.1.1.1.1. Józef Bieliński, ur. ok. 1840 1.1.1.1.1.2. Bazyli Bieliński, ur. ok. 1840 1.1.1.1.1.3. Benedykt Bieliński 1.1.1.1.2. Andrzej Bieliński, 1859 legit. szlach [Spis kijowski] 1.1.1.1.2.1. Konstanty Bieliński, ur. ok. 1850 1.1.1.1.2.2. Tymoteusz Bieliński, ur. ok. 1850 1.1.1.1.2.2.1. Teofan Bieliński 1.1.1.1.2.2.1.1. Bnedykt Bieliński 1.1.1.1.2.2.2. Paweł Bieliński 1.1.1.1.2.2.2.1. Aleksander Bieliński 1.1.1.1.2.2.3. Bazyli Bieliński 1.1.1.1.2.2.3.1. Borys Bieliński 1.1.1.1.2.2.4. Michał Bieliński 1.1.1.1.2.2.5. Marek Bieliński 1.1.1.1.2.2.6. Leonard Bieliński 1. Jan Bieliński, ur. ok .1720 1.1. Adam Bieliński 1.1.1. Sebastian Bieliński 1.1.1.1. Antoni Bieliński 1.1.1.1.1. Józef Bieliński, szlachcic woj. kijowskiego, legit. szlach. 1840 [Spis kijowski] 1.1.1.1.1.1. Fortunat Józef Bieliński, ur. ok 1830 1.1.1.1.1.1.1. Wiktor Ludwik Bieliński 1.1.1.1.1.1.2. Anotni Bieliński 1.1.1.1.1.1.3. Szymon Teodor Bieliński 1.1.1.1.1.1.4. Józef Bieliński 1.1.1.1.1.1.5. Marian Bieliński 1.1.1.1.2. Wincenty Bieliński 1.1.1.1.2.1. Wincenty Bieliński 1.1.1.1.2.2. Lew Bieliński 1.1.1.1.2.3. Wilhelm Władysław 1.1.1.1.3. Kajetan Bieliński 1. Stefan Bieliński, ur. ok. 1715 [LVIA 515-15-90] 1.1. Jan Bieliński, ur. ok. 1745, chłop, 1795 mieszka we wsi Myksy, pow. oszmiański + Joanna 1.1.1. Franciszek Bieliński, ur. ok. 1786 1.1.2. Anna Bielińska,m ur. ok., 1792 1. Leon Bieliński (hortulanus) + Helena de Tomkowa 1.1. Jan Józef Karol Bieliński, ur. 14.6.1795 Lwów, [par.Lwów św.Mikołaj - rz-kat] 1.2. Karol Bieliński, ur. 7.5.1797 Lwów, [par.Lwów św.Mikołaj - rz-kat] 1. ?? Bieliński + Zuzanna Łagamowska, strapczyna pow. wileńskiego, 1827 nieruchomość w Wilnie na Zarzeczu 59 [Kuryer Wileński 27.9.1827] 1.1. Józefa Bielińska, 1. Jan Bieliński, ur. ok. 1770 + Marianna Nowicka 1.1. Jan Bieliński (Biliński), ur. ok. 1800 + Agnieszka Kaczanowska, ojciec: Maciej, matka: Małgorzata Zaryńska 1.1.1. Apolonia Bilińska, ur. 4.2.1822 Burkanów, par. Złotniki [par.Złotniki.rz-kat.AGAD] 1.1.2. Dorota Bielińska, ur. 1.2.1827 Burkanów, par. Złotniki [par.Złotniki.rz-kat.AGAD] 1.1.3. Teresa Biliński, ur. 16.10.1829 Burkanów, par. Złotniki [par.Złotniki.rz-kat.AGAD] 1.1.4. Marianna Bilińska, ur. 24.4.1833 Burkanów, par. Złotniki [par.Złotniki.rz-kat.AGAD] 1. Jakub Bieliński, ur. 1796 + Franciszka Radaszewska 1.1. Jan Bieliński, ur. 2.11.1831 1.2. Stefan Bieliński, ur. 22.12.1838 Bietowo, zm. 16.6.1917 Lubichowo + Katarzyna Szramka 1.2.1. Rozalia Bielińska, ur. 13.1.1880 [nierzwicki.pl] 1.3. Katarzyna Bielińska, ur. 1846 1. Bazyli Bieliński, ur. ok. 1820, szlachcic woj. kijowskiego [Spis kijowski] 1.1. Józef Bieliński 1.1.1. Sergiusz Bieliński, ur. ok. 1880 1.1.2. Jan Bieliński, ur. ok. 1880 1. Antoni Bieliński, (honest.) ur. ok. 1800 + Marianna 1.1. Maciej Bieliński, ur. ok. 1821, zm. 21.3.1823 Krystynopol [par.Krystynopo.CDIAL] 1. Ludwik Bieliński, ur. ok. 1860 + Apolonia Raczyńska 1.1. Teofil Bieliński +(1919 Lublin, św. Michała) Teofila Bronisława Przyłuska, ojciec: Wojciech, matka: Petronela Włochińska [par.] 1. Marianna Bielińska +(ok. 1891) Karol Szpiner, szambelan królewski 1.1. Karol Ambroży Bieliński, ur. 12.12.1789 Baranice, chrz. 1790 Sokal (chrz. Paweł Kadłubski prepozyt, i Franciszka Raciborowska) [par. za: AGAD 1-301-1237] 1.2. Ludwik Paweł Szpiner, ur. Baranice 1. Wojciech Bieliński 1.1. Katarzyna Bielińska zam. Antoni Ciechanowiecki (1564 - akta zambrowskie) 1. Anna Bielińska + Kazimierz Wysocki 1.1. Jakub Wysocki, ur. 9.9.1777 Wierzchowce, par. Kopaczyńce [AGA 1-301-616] 1. Anna Bielińska + Stanisław Dobrzański s. Michała 1.1. Jakub Dobrzański 1782 [Mat.] 1. ?? Bieliński 1.1. Paweł Bieliński, w latach 1806-24 prowadzi wraz z bratem proces o dobra Lisowce i Kapuścińce (czrotkowskie) [AGAD, zbiór A. Czołowskiego, sygn 194] 1.2. Józef Bieliński 1. Magdalena Bielińska + Paweł Szyszkowski 1.1. Józef Szyszkowski, subdelegat grodu Nowy Korczyn. 1782 legit szlach. sąd czchowski [CDIAL 165-6a-31] 1. Mateusz Bieliński, ur. ok. 1760 zm. Szumsk + Marianna Kołodziej, zm. Szumsk 1.1. Błażej Bieliński ur. ok. 1791 Książ Mały +(1) ?? +(2)(1837)(AM 26/1837, Książ Wielki) Marianna Banasińska c. Antoniego i Agnieszki 1. Bazyli Bieliński + Katarzyna Kostecka 1.1. Grzegorz Bieliński, od 1831 rekrut regimentu bar. Wattet, 1834 bezskuteczna prośba o potwierdzenie szlachectwa, mieszkał Wirszchowice k. Chorostków [CDIAL 165-3-191] 1. Tomasz Bieliński, ur. ok. 1750 + Katarzyna 1.1. Józef Jakub Bieliński, ur. 30.7.1780 Postuple, par. Ratno [par za: MdGSW] 1. Tekla Bielińska, ur. ok. 1760 + Józef Sokołowski h. Trzaska, 1802 legit. szlach. gub wołyńska, ojciec: Jan [HChorowiec O., Herbarz szlachty wołyńskiej ...] 1.1. Jan Sokołowski 1.2. Kajetan Sokołowski 1. Wojciech Bieliński (opp.) + Anna Dźwiżańska 1.1. Franciszek Bieliński, ur. 7.9.1825 Potok Złoty [par.Potok Złoty, rz-kat] 1. Józef Bieliński +(9.8.1797 Metlno) Regina Tyszecka [par za: MdGSW] 1.1. Marianna Elżbieta Bielińska, ur. 5.9.1798 Metelno 1. Wojciech Bieliński, ur. ok. 1760 +(1788) Krystyna Kamieńszczonka 1.1. Szymon Bieliński, chrz. 1788 Końskowola (chrzestni: GD Wawrzyniec Dłużnieski i D. Anna Ziółkowska) [par.] 1. Mateusz Bieliński, ur. ok. 1760 + Zofia 1.1. Katarzyna Bielińska, ur. ok. 1799 +(22.11.1831 Stara Sól) Szymon Chomicki, ojciec: Antoni, matka: Kanstancja [ADPrzem.] 1. Mikołaj Bieliński + Katarzyna 1.1. Oufry Bieliński +(1819 Lubartów) Antonina Kozłowska, ojciec: Bazyli, matka: Marianna [par.] 1. Bazyli Bieliński + Marianna 1.1. Józef Bieliński +(1818 Rudno, lubelskie) Zofia Nieznaj, ojciec: Antoni, matka: Jadwiga [par.] 1. Jakub Bieliński + Tekla Rosyńska 1.1. Józef Bieliński, ur. 15.3.1782 Krystynopol [par.rz-kat] 1. Jan Bieliński 1.1. Grzegorz Bieliński +(1823 Puzyna, par. Sidorów) Rozalia Szpotowska [AGAD] 1. Franciszek Bieliński, ur. ok. 1811, 1843 burmistrz w: Mrzygłód k. Myszkowa, 1856 w: Władysławów, w akcie chrztu córki: "hrabia" +(ok. 1855) Rozalia Niedziałkowska [nad. Krystyna Bielińska, za: inf. rodzinne; Kalendarz Polityczny 1843; Rocznik Urzędowy 1856, 1858] 1.1. Marianna Franciszka Bielińska, ur. 1842 Mrzygłód [par.] 1.2. Anna Rozalia Bielińska, ur. 25.12.1843 Mrzygłód, 1885 akuszerka w Warszawie [par.] 1.3. Petronella Józefa Bielińska, ur. 1845 Mrzygłód [par.] 1.4. Helena Bielińska, ur. ok. 1855 Suwałki, 1885 akuszerka w Warszawie 1.5. Franciszek Aleksander Bieliński, ur. ok. 1857 Władysławów, zm. 1892 Kaukaz, okr. mariampolski, prawnik, sędzia śledczy, zmarł na żółtą febrę 1.5.1. Stanisław Mikołaj Bieliński, ur. 1885 Warszawa, nauczyciel 1. Antoni Bieliński + Anna 1.1. Feliks Bieliński, szewc + Katarzyna, matka: Apolonia Szałajdewicz 1.1.1. Karol Bieliński, ur. 14.11.1866 Milatyn Nowy 42 [par.] 1. ?? Bieliński, dzierżawca w. Indryca + ??, w 1863 przyjechała do syna gdzie uczyła jego dzieci polskiego pacierza. 1.1. Fryderyk Bieliński, 1862 nauczyciel nauk przyrodniczych w gimnazjum w Archangielsku, "człowiek dobry, uczuć polskich, przekonań postępowych, biernego usposobienia" + Julia ?? (Rosjanka), wychowanka Instytutu Smolnego w Petersburgu [Limanowski B., Pamiętniki t.I] 1. Edward Bieliński, ur. ok. 1810, podpułkownik inżynierii Wojsk Polskich w Powstaniu 1831 1.1. Stanisław Bieliński, ur. 24.2.1842 Brno, powstaniec 1863, adwokat 1. Kazimierz (Antoni) Bieliński, ur. ok. 1815 + Anna Wilczyńska, matka: ?? Pełko (Pełka) [nad. Zofia Eichstaedt-Jabłońska] 1.1. Cyprian Kazimierz Bieliński, ur. ok. 1846, zm. 5.9.1910 Warszawa +(1873) Teodora Jadwiga Wilczyńska 1.1.1. Teodora Franciszka Bielińska, ur. 1874 Warszawa 1.1.2. Witold Cyprian Wilczyński, ur. 21.1.1877, zm. 7.7.1944 Warszawa, rzeźbiarz 1.1.3. Włodzimierz Bieliński, ur. 1883 Warszawa 1.1.4. Jadwiga Teodora Bielińska, ur. 1885 Warszawa 1.1.5. Irena Bielińska, ur. 1886 Warszawa 1.1.6. Wacław Bieliński 1. Julianna Bielińska, ur. ok 1816 + Szymon Dziubiński, ur ok 1806 1.1. Józef Dziubiński ur. 12.02.1836 Opacz (folwark) par. Książ Wielki, ojciec chrzestny: Bartłomiej Bieliński (1789 - 1848) [Arkadiusz Dziubiński] 1 Wojciech Bieliński ur. ok. 1830 + Weronika Krasnodębska [Grzegorz Hetman - badania własne i inf. rodzinne] `=2 Piotr Bieliński ur. 1857 Wyszomierz, par. Suchożebry, zm. 06.08.1923 Parczew, dziedzic w Sowinie |=3 Władysław Bieliński | |=4 Władysława Bielińska | |=4 Janina Bielińska | |=4 Jadwiga Bielińska | |=4 Karolina Bielińska | |=4 Piotr Bieliński | `=4 Wacław Bielińsia |=3 Józefa Bielińska + Piotr Kujawski | |=4 Emilia Kujawska 1906 Buradów - 1943, + ?? Zabłocki; rostrzelana | | | przez Niemców będąc w 9 miesiącu ciąży, uczestnik walk AK | | |=5 Jerzy Zabłocki 1940 Babsk | | `=5 Elżbieta Zabłocka 1942 Babsk | |=4 Stanisława Kujawska 1908 Buradów + Jan Wiśniewski (bezdzietni) | |=4 Aleksander Kujawski 1911 Marianówka - 1943; żołnierz AK; | | zabity przez Niemców | |=4 Adam Kujawski 1922 Babsk - 1944 Oświęcim - zginął w | | wysadzonym transporcie | `=4 Józef Kujawski 1925 Babsk + Alina Derecka | |=5 Mariusz 1955 Lublin | `=5 Hanna 1958 Lublin |=3 Konstancja Bielińska (1902-1986) + Michał Walenciuk (zm 1941) | | - krzyż Virtuti Militari | |=4 Leokadia Walenciuk (ur. Ogowo 1930 k. Janowa Poleskiego, zm. 2000) | | | + Franciszek Marciniuk | | |=5 Urszula Marciniuk 1959 | | |=5 Dariusz Marciniuk 1962 | | `=5 Marek Marciniuk 1971 Parczew | |=4 Alina Walenciuk 1932 Parczew + Marian Drabik | | |=5 Wiesław Drabik 1961 Ostrów Lubelski | | |=5 Henryk Drabik 1962 Ostrów Lubelski | | |=5 Joanna Drabik 1966 Ostrów Lubelski | | |=5 Danuta Drabik 1968 Ostrów Lubelski | | |=5 Leszek Drabik 1975 Parczew | | `=5 Adam Drabik 1976 Parczew | |=4 Zygmunt Walenciuk 1935 Parczew - artysta rzeźbiarz + Halina Kanon | | |=5 Bogusłwa Walenciuk 1964 Lubartów | | |=5 Sławomir Walenciuk 1968 Parczew | | |=5 Zbigniew Walenciuk 1970 Parczew | | |=5 Jacek Walenciuk 1972 Parczew | | |=5 Barbara Walenciuk 1976 Parczew | | |=5 Mariusz Walenciuk 1977 Parczew | | `=5 Michał Walenciuk 1982 Parczew | |=4 Janina Walenciuk 1938 Parczew + Marian Kaliszyk | | |=5 Janusz Kaliszyk 1968 Parczew | | `=5 Tomasz Kaliszyk 1973 Parczew | `=4 Danuta Walenciuk 1941 Parczew + Marian Hetman | |=5 Grzegorz Hetman 1968 Parczew | |=5 Mirosław Hetman 1970 Parczew | |=5 Piotr Hetman 1976 Parczew | `=5 Paweł Hetman 1976 Parczew `=3 Stanisława Bielińska + ?? Dąbrowski |=4 Alina Dąbrowska zm 2000 Sowin, udział w AK, po wojnie ukrywała się w Siedlcach `=4 Henryk Dąbrowski + Eugenia Strusik |=5 Jolanta Dąbrowska 1962 Parczew |=5 Zofia Dąbrowska 1964 Parczew |=5 Joanna Dąbrowska 1967 Parczew `=5 Zbigniew Dąbrowski 1972 Parczew 1. Henryk Józef Stanisław Bieliński, ur. ok. 1840 1.1. Stanisław Bieliński zm. 1911 1.1.1. Maryla Bielińska 1.1.2. Henryk Bieliński 1.1.3. Jan Bieliński 1.1.4. Stanisław Bieliński 1.1.5. Wacław Bieliński 1.1.5.1. Leszek Bieliński 1.1.5.1.1. Teresa Bielińska + Dominique Soiler 1.1.5.1.1.1. Claire Soiler 1.1.5.1.1.2. Tomasz Soiler 1.1.6. Władysław Bieliński 1.2. Władysław Bieliński 1.2.1. Janina Bielińska 1.3. Józefa Bielińska ur. 1866 Siauliai LT, zm. 1944 Krakes/Kaunas LT + Jonas Gostautas (Jan Gasztołd) ur. 15.06.1862 Milvydi zm. 1913 Milvydi 1. Klara Bielińska, posesorw: Siebieczów + Erazm Taczanowski 1.1. Bona Waleria Ludwika Taczanowska, chrz. 12.8.1817 Ostrów, pow. sokalski [par.] 1. Wojciech Bieliński, ur. ok. 1845 + Karolina Gotewicz [wolyn-metryki.pl] 1.1. Piotr Bieliński, ur. ok. 1875, zm. 7.12.1934 Góry, par. Dyderkały + Michalina Nowosielska 1.1.1. Stanisław Bieliński 1.1.2. Władysław Bieliński 1.1.3. Józef Bieliński 1.1.4. Piotr Bieliński 1.1.5. Maria Bielińska 1. Jan Bieliński, lekarz, mieszka: 1901 Warszawa 1.1. Marian Bolesław Bieliński, ur. 1879 Nowe Miasto, student Uniw. Warsz., 1901-2 student UJ [Corpus studiosorum UJ ...] Jakub Bieliński, ur. ok. 1730, 1778. akt tradycji dóbr Frysztak przez spadkobierców Józefa Sierakowskiego na rzecz jego wierzyciela Jakuba Bielińskiego [Arch. Czołowskiego AGAD 388-639] 1. Franciszek Bieliński, ur. ok. 1800 [uzup.: JKG za klepsydra Władysława Alojzego Andrzeja Bielińskiego i inf. rodzinne] 1.1. Stanisław Bieliński 1.2. Władysław Alojzy Andrzej Bieliński, ur. 1829, zm. 27.08.1907, 1871-82 kancelista sądowy, naczelnik biura, 1880 mieszka Jasło, 1900 mieszka: Kraków + Leontyna Zwolińska, ur. 1838, zm. 1923 [Szematyzm 1871,77,82] 1.2.1. Mieczysław Bieliński, ur. 27.5.1857 (lub 1.1.1857) Kobyle k. Frysztaka, zm. 30.01.1923 [Corpus studiosorum UJ...] 1.2.2. Karol Bieliński, ur. 1859 Jasło 1.2.3. Zofia Bielińska, ur. 1862 Jasło, zm. 1937 1.2.4. Kazimierz Bieliński, ur. 13.03.1870 Jasło, zm. 23.07.1940 1.2.5. Jadwiga Bieliński, ur. 15.10.1872 Jasło, zm. 15.04.1944 1.2.6. Bolesław Władysław Roman Bieliński, ur. 1878 Jasło (rz-kat), 1898-1903 student UJ, dr prawa w Nowym Sączu [Corpus studiosorum UJ...] 1.3. Malwina Bielińska 1.4. Bonifacja Beilińska 1. August Bieliński, pisarz dominikalny w: Brody +(ill.) Katarzyna Kowal, ojciec: michał, matka: Katarzyna 1.1. Michał Bieliński, ur. 29.10.1851 Brody 46 [par.] 1. Jakub Bieliński, ur. ok. 1860 + Anna Dorota Flemingow 1.1. Julian Bieliński 1.2. Józef Bieliński 1.3. Beniamin Bieliński ur. 3.8.1893 Bełchatów zm. 3.9.1967 Hérimoncourt, Doubs FR + Stanisław Bleizing ur. 13.1.1896 Łódź zm. 16.2.1986 Montbenoît, Doubs FR c. Stanisława i Anny Szaleniec 1.3.1. Rudolf Bieliński 1.3.2. Klara Charlotta Bielińska + Alexis Félix Alicide Callier 1.3.2.1. ?? Callier 1.3.2.2. Charles Michel Jean Callier 1.3.2.3. Michel Jean Robert Callier 1.3.2.4. ?? Callier 1.3.2.5. Robert Henri Bruno Callier 1.3.2.6. Claire Marie Jeanne Callier 1.3.2.7. Pierre Henri Jacques Callier 1.3.2.8. Marie-Christine Andrée Sylvie Callier 1.3.2.9. Marcelle Michele Orette Callier 1.3.3. Gertruda Bielińska 1. Bazyli (Wysyl) Bieliński ur. ok 1870 [nad. Tomasz Ciechanowski] 1.1. Józef Bieliński ur. 1901 + Kamila Bronowicka ur. między 1903-1910, mieszkali we wsi Emilczyn k. Żytomierza, w 1936 wywiezieni z dziećmi do Kazachstanu 1.1.1. Rozalia Bielińska 1.1.2. Wiera Raisa Bielińska 1.2. Lucyna Bielińska - uciekła do Polski przed 1936r. 1. Franciszek Bieliński ur. ok. 1900 + Janina Kasprowicz 1.1. Barbara Janina Bielińska ur. ok. 1930, architekt + Aleksander hr. Sołtan h. Sołtan, ok. 1920 s. Bogdana i Anny Nartowskiej 1. Józef Bieliński +(1) Aniela ?? zm 1899 +(2) Anna Vaiciunytis 1a.1. ?? Bieliński 1a.2. ?? Bieliński 1a.3. ?? Bieliński 1a.4. ?? Bieliński 1b.5. John Bieliński 1b.6. Anton Bieliński 1b.7. ?? Bielińska 1b.8. ?? Bielińska 1b.9. ?? Bielińska 1. ?? Bieliński 1.1. Marcin Bieliński - wyemigrował do USA 1.2. Elżbieta Bielińska - ur. przed 1900 wyemigrowała do USA w 1913, +(1916)Cyprian Dziekański 1.2.1. (3 córki) 1 Alfred Bieliński ur. ok. 1910 Odessa, po powrocie osiedlił się w Lublinie + Wanda ?? |=2 Andrzej Bieliński i Marzenna Grabińska | `=3 Sebastian ur. 1973 +(2) Katarzyna |=2 Aleksander Bieliński '=2 Alicja Bielińska 1. Gracjan Bieliński +(ok. 1900) Wanda Firyn, rodzina pochodzenia pomorskiego [nad. Grażyna Grabowska] 1.1. Eryk Bieliński 1.2. Alfons Bieliński + Halina 1.2.1. Irena Bielińska 1.2.2. Piotr Bieliński 1.3. ?? Bieliński 1. Józef Bieliński, ekonom + Teresa Bernhard 1.1. Józefa Bielińska + Feliks Sachimecki, 1851 leśniczy w Wulka Poturzycka, par. Sokal 1.1.1. Feliks Antoni Sachimecki, ur. 1851 Wulka Poturzycka 1. ?? Bieliński + Marta ?? ur. Tczew 1.1. Józef Bieliński + Marianna Scholz 1.1.1. Irena Bielińska 1. Ronald Bieliński + Karen Rea Noble 1.1. Christine Kay Bieliński 1. Zig Bieliński + Mary Rose 1.1. Donald Bieliński 1. Henry Bieliński 1.1. Henry Bieliński 1.1.1. Jean Bielinski + ?? Standfield 1. Jan Bieliński, ur. 1920, zm. 7.1.1998, pochodził z Otwocka, zmarł śmiercią tragiczną + Józefa ?? 1.1. Kazimierz Bieliński 1.1.1. ?? Bieliński 1.1.1.1. ?? Bieliński 1. Franciszek Bieliński (Biliński) + Anna Skoszyńska (Stoszyńska) 1.1. Józefa Bielińska (Bilińska), ur. ok. 1810 + Sylwester Michałowski, leśnik 1.1.1. Leon Michałowski, ur. 1837 Tetewczyce [par.Stojanów.AGAD] 1.1.2. Julianna Michałowska, ur. 1838 Tetewczyce [par.Stojanów.AGAD] 1. Maciej Bieliński + Marianna Podhorecka 1.1. Adam Bieliński ur. 1828 +(1870 Dubno, par. Szumsk, diec. łucka) Aleksandra Lisiewicz Synajewska ur. 1830 1. Paweł Bieliński + Magdalena Hurbanowska 1.1. Marcin Bieliński, ur. 1789 Borbin +(27.5.1827 Ołyka) Marianna Podhorodecka, ur. 1807, ojciec: Bazyli, matka: Teresa Kotecka [par.] 1.1.1. Jan Bieliński, ur. 1837 Mosty, par. Ostróg, zm. 1839 [wolyn-metryki.pl(2014dobrowol)] 1. Jan Bieliński, ur. ok. 1780 + Tekla Dwzonkowska [wolyn-metryki.pl] 1.1. Zofia Bielińska +(1) ?? Torio +(2)(1840 Beresteczko) Paweł Góralski, ur. 1795 ojciec: Kasper, matka: Konstancja 1. Jan Bieliński, ur. ok 1800 + Józefa Luceńska (?) [wolyn-metryki.pl] 1.1. Paweł Bieliński, ur. 1828, mieszkał Fronczdel (?) +(1858) Teresa Świderska,ur. 1839, mieszkała Nowosiółki, ojciec Teofil, matka: Kamila Pernet 1 ?? Bieliński, ur. ok. 1870 [na podst. informacji rodzinnych nadesłał Przemysław Bieliński] |=2 Bolesław Bieliński zm 1974 + Helena Czapska, mieszkali we wsi Bielany Wąsy k. Sokołowa Podlaskiego | |=3 Roman Bieliński, zm. ?? 1945 zamordowany przez NKWD, bezpotomny | |=3 Czesław Bieliński ur. 21.??. 1921 Bielany Wąsy, zm. ??.12.2002 Warszawa + Alicja Wanot, | | |=4 Andrzej Bieliński ur. 07.07.1951 Mińsk Mazowiecki, zm. 21.11.2008 Warszawa, bezpotomny | | `=4 Mariusz Bieliński ur. 12.06.1950 Mińsk Mazowiecki + Anna Barbara Gałecka, ur. 11.11.1949 Mińsk Mazowiecki, zm. 12.07.2007 Warszawa | | |=5 Rafał Bieliński ur. 17.11.1986 Warszawa | | `=5 Przemysław Bieliński ur. 12.12.1977 Warszawa + (28.08.2004 Warszawa) Justyna Niderla | | `=6 Iwo Bieliński ur. 21.07.2005 Warszawa | `=3 Zdzisław Bieliński zm. 2008 Otrębusy + Katarzyna Draczyńska | |=4 Sławomir Bieliński | `=4 Tadeusz Bieliński + Hanna ?? | |=5 ?? Bieliński | `=5 Magdalena Bielińska `=2 Adolf Bieliński `=3 Józef Bieliński + Irena ?? |=4 Wojciech Bieliński |=4 Alicja Bielińska `=4 Marek Bieliński + ?? |=5 ?? Bielińska `=5 ?? Bielińska

Osoby niepowiązane w genealogię

?? Bielińscy, fundatorzy cerkwi w: Nehrybka, ich nagrobki zniszczały na skutek zaniedbania [Kurjer Lwowski 14.2.1917] ?? Bielińscy 1662 dziedzicowie Wąsów (Bielany Wąsy) [www.zsokolowa.com] ?? Bieliński, w czasach Stanisława Augusta właściciel fabryki szkieł kolorowych [Kaczkowski Stanisław, Myśli o handlu naszym Warszawa 1818] ?? Bieliński 1807 - podpisy na Ustawie Konstytucyjnej Ksiestwa Warszawskiego, prezes Izby Kaliskiej ?? Bieliński, kapitan + Helena Suściecka, 1822 sprawa spadkowa - Wilno [Kuryer Litewski 5.1.1823] ?? Bieliński, 1845 dziekan obrz. gr.kat. w: Tarnopol, donator na potrzeby poszkodowanych w powodzi w Galicji [Gazeta Lwowska 1845/130] Aleksander Bieliński Siedlec, 1780-1784, szlachcic, Stolnik radomski, właściciel sołectwa Siedlec i młynów w Mirowie i Siedlcu. [SMEW] Anna Bielińska + Andrzej Czarnocki ur. ok. 1720 s. Antoniego Antoni Bieliński, z chełmskiego, 12.5.1816 przesłał prośbę do Komisji Sprawiedliwości [Gazeta Warszawska 21.5.1816] Antoni Bieliński, 1824-41 notariusz pow. tarnogrodzkiego, rejent [Akta ... w: APKraśnik Antoni Bieliński, 37/309/] Bartłomiej Bieliński, ur. Chrobrz ok. 1789. zm. 1848 Opacz par. Książ Wielki (akt zgonu 176/1848), + Marianna Barańska Bronisława Bielinska ur. 05.1881 zm. 05.1973 Bristol Chwatko Biel 1505 hipotetyczny protoplasta Bielińskich na Rusi Czerwonej. Odźwierny króla Aleksandra Jagiellończyka. w 1505 Dostał za zasługi przywilej 3 osad we wsi Bielniki. Wg. niektórych informacji - przodek rodziny. Dadźbóg Bieliński 1447 występuje w aktach zambrowskich. Piekosinski uwaza go za pierwszego Bielinskiego h. Junosza Daniel Bieliński 1558 - ksiądz ariański w Krakowie - pochodzenia slaskiego (Janina Bieniarzówna "Dzieje Krakowa") -06.1567 - uczestnik synodu arianskiego w Skrzynnie (Lubieniecki S. Hist. reformationis Polonicae s. 218) Dorota Bielińska, zm. 1640, poch. Ciechanów (istniało epitafium w kościele) + Andrzej Przedwojewski h. Lubicz [Kolumb, pamiętnik podróży, Warszaw 1828] Dorota Bielińska, 1822 sprawa z Urszulą hr. Tarnowską w sądzie lwowskim [Gazeta Lwowska 11.1.1822] Edward Tadeusz Bieliński, mjr, w 1848 szef sztabu gw. n. we Lwowie, serdeczny przyjaciel Pola, przyczynił się do jego uwolnienia z więzienia [Jabłonowski L., Pamiętniki] Feliks Bieliński, 1811 w Krakowie administrator masy upadłościowej hr. Józefa Ankwicza [Kazeta Krakowska 12.5.1811] Feliks Bieliński, 1817 zakończył posadę wójta w: Bibice pod Krakowem [Dziennik Rządowy Wolnego Miasta Krakowa 27.9.1817 dod.] Florian Bieliński, ksiądz, 1824 sędzia surr. kapituły katedralnej podlaskiej, adm. Woycieszków, dek. łukowski [Rocznik Instytutów Religiynych i Edukacyinych w Królestwie Polskiem. 1824] Franciszek Bieliński, wojewoda malborski, 1685 wzniósł obszerny kościół parafialny w Rzeżycy [Manteuffel G., o starodawnej szlachcie krzyżacko-rycerskiej na kresach inflanckich ] Franciszek Bieliński, ur. ok. 1790 +(1807 Kuniów) Marianna Manchewicz, mieszkała Zakrynicze [wolyn-metryki.pl] Franciszek Bieliński Żarnowiec, 1788, szlachcic, Komisarz starostwa żarnowieckiego.[SMEW] Franciszek Bieliński, ur. ok. 1800, miezskał Kamień, pow. opoczyński, 1828 poszukiwany za zbiegostwo [Dziennik Urzędowy Województwa Sandomierskiego 31.8.1828] Grzegorz Bieliński, ok. 1810 własność: Małe Lubowice, gnieźnieński + Antonina Garczyńska [Posener Intelligenz-Blatt 20.12.1822] Gustaw Bieliński, ur. ok. 1810 Honorata Bielińska, ur. 1804 +(1824 Ołyka) Jakub Kobylański, ur. 1784 [wolyn-metryki.pl] Henryk Bieliński, 1817 otrzymał nagrodę za ukończenie III klasy w Szkole Przygłównej Akademickiej w Krakowie [Gazeta Krakowska 6.8.1817] Henryk Bieliński 182? - kolega Girtlera (Opowiadania) - student UJ ok. 1820. Henryk Bieliński, 1827 gubernator białostocki [Dziennik Wileński 10.10.1827] Ignacy Bieliński, dymisjonowany podpułkownik rosyjski, 18.6.1827 przyjechał do Lwowa z Rosji [GL 22.6.1827] Innocenty Bieliński 1853-55 uczestnik studium teologicznego w Warszawie, www.kapucyni.ofm.pl/swiety.htm Jakub Bieliński, pochodzi od Chwatko Biela, 1782 legit. szlach. Czchów [CDIAL 165-6a-21] Jakub Bieliński Morawica, 1781, szlachcic, "plebanii arendowny possesor"[SMEW] Jakub Bieliński, 1827 prośba o uregulowanie praw własności do jego wsi Ratyniec Nowy +(przed 1827) Antonina Woytkowska [Gazeta Warszawaka 23.1.1828] Jan Bieliński, 1529-45 proboszcz w: Zambrów, kanonik katedralny płocki i kolegiaty warszawskiej, sekretarz królewski, biskup płocki [Katalog zabytków sztuki t. IX, z. 2, AOfPult 118-193 i 123-8] Jan Bieliński, 4.1820 przyjechał do Lwowa z Jarosławia [GL 14.4.1820] Jan Bieliński, geometra, 5.1.1822 przyjechał do Warszawy [Kurjer Warszawski 5.1.1822] Jan Bieliński, 1825 profesor Szkoły Wojewódzkiej Kieleckiej [Lista prenumeratorów w: Owidjusza Nazona Przemiany t.III, wyd. 1826] Jan Bieliński, 1827 wachmistrz, przeszedł z pułku 1 strzelców konnych ks. Aleksandra [Gazeta Korrespondenta Warszawskiego y Zagranicznego 5.6.1827] Jan Bieliński, graff, 1834 wraz z rodziną przebywa w kurorcie: Guttenbrunn 1, właściciel ziemski [Cur- und Fremden-Liste des Curortes Baden bei Wien 1834] Jan Bieliński, 1836 poszukiwany listem gończym za kredzież wraz z Marcinem N., przez policję sandomierską, wysoki, rudy, twarz ściągła żółtawa, chuderlawy [Dziennik Urzędowy Wdztwa Kaliskiego. 1836, nr 1 + dod.] Jan Bieliński, 1836 emerytowany rachmistrze biura kom. woj. lubelskiego, otrzymał emeryturę 1200 zł. [Gazeta Codzienna. 1836, nr 1473] Jan Bieliński ok. 1900 redaktor gazety Kartuskiej Jan Bieliński ur. 27.03.1922 wyemigrował do Montrealu w 1930 - córka: Rosanna Tomkinson (mail) Jan Nepomucen Bieliński, 1816 wymieniony w sprawie o Wołkowatycze i Zabłotce razem z Potockim, Kossakowską, Deboli, Marianna Przygocką i in. [Gazeta Lwowska 26.6.1816] Jan Nepomucen Bieliński, 1817 asesor przy wyborach w konińskim [Gazeta Korrespondenta Warszawskiego y Zagranicznego 9.12.1817 dod2] Jan Nepomucen Bieliński, 1819 prawd. mieszkał: Grójec [Gazeta Warszawska - wielokrotnie] Józef Bieliński ur. ok. 1840 lub wcześniej. Józef Bieliński 1724 - wylegitymowany w Galicji - pochodzi od Chwatko Biela Józef Bieliński, 1780 własność: Tarnowola, cyr. Krasnogród, z. Zamojska [Oss. 141-III-2429] Józef Bieliński, ur. ok. 1801, z Galicji, mieszkał woj. lubelskie, 1826 zbiegł z poboru, wzrost 5 st. 10 cali, twarz ściągła, oczy piwne, włosy blond, czoło i no niewielkie [Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 13.5.1826] Józef Bieliński (Biliński), zm. przed 1833, + Marianna ?? (być może Kotarska), 1833 chrzestna w: Rychcice [par.Rychcice.rz-kat.AGAD] Józef Bieliński, 1848 23.III. lekarz, historyk medycyny, Wilno, Warszawa Józef Bieliński, w czasie wojny mieszkał w Kołomyi razem z żoną i dwiema córkami, po wojnie przeniósł się do Polski, (kontakt w sprawie poszukiwań: Marianna Hoszowska) Julian Bieliński ur. 1787 Kalisz, zm. 1865, generał, walki w Hiszpanii i w Polsce, powstaniec listopadowy [Gazeta Warszawska 8.6.1863] Julianna Bielińska, chrzestna Karola Mieczysława Wyrwicza 1826 Wilno [par.] Kazimierz Bieliński, 1752 burgrabia drohicki. [www.zsokolowa.com] Kazimierz Bieliński, 1819 utracił w wyniku zajęcia i licytacji kamienicę w Krakowie na Kleparzu nr 82 + Marianna [Gazeta Krakowska 6.6.1819, GK 14.10.1829] Kazimierz Bieliński, (raczej Biliński) zamordowany 1846, własność: Zegartowice (bocheńskie) [Ostaszewski-Barański K, Krwawy Rok, Złoczów 1897] Kazimierz Bieliński, ur. 15.12.1869, zm. po 1924, pochodził z: Gederym w gub. podolskiej, uczeń Szkoły Realnej w Odessie, student i absolwent Wydziału Chemicznego PR 1893-1901, pracował jako ekspert w komorze celnej w Sosnowcu, w II RP inż. technolog w Warszawie [www.archiwumkorporacyjne.pl (dost.1.2019)] Klemens Bieliński, 1829 naczelnik sekcji skarbowej woj. krakowskiego, kawaler order św. Stanisława IV klasy [Gazeta Korrespondenta Warszawskiego y Zagranicznego 8.6.18929] Konstancja Bielińska +(1668 Lwów zapis dożywocia) Wojciech Starzyński rodzice: Jan i ??, od 1680 zastaw w Żabokrukach [Puł.] Ludwik Bieliński, komornik lidzki, przed 1821 wniósł wsparcie dla Towarzystwa Wspierania Niedostatnich Uczniów Uniwersyteckich [Towarzystwo .... wyd. Wilno 1822] Maciej Bieliński, 1763 burgrabia drohicki z majątku Podnieśno [www.zsokolowa.com] Maciej Bieliński, komornik ziemski zambrowski, 1782 legit. szlach. lwowski sąd ziemski [CDIAL 165-6a-36] Marianna Bielińska (szlach.) +(8.1779 Stanisławów) August Rychłowski (szlach.) [AGAD 301-1252] Marianna Bielińska, 1828 licytacja jej dóbr w: Brzezie Szlacheckie pod Krakowem, k. Modlniczki, na rzecz Ignacego Szybalskiego + Jan Kanty hr. Bobrowski Mateusz Bieliński 1782 legit.szlach. Pochodzi od Chwatko Biela Michał Bieliński +(1) Aurora Maria Rutowska nieślubna córka Fryderyka Augusta II i Fatimy, wnuczka Jana Jerzego II Saskiego i Anny Zofii z Danii; +(2) Claude Marie de Bellegrade Paweł Bieliński (Paauvel Bellińsky), zm. 1822 Kolonie Niderlandzkie, był mieszkańcem Warszawy, pozostawił majątek 300-400 zł. holenderskich [Gazeta Warszawska 22.12.1822] Paweł Bieliński, w powstaniu kościuszkowskim, ubito pod nim konia a on walczył dzielnie za co otrzymał awans [Falkenstein K., Tadeusz Kościuszko czyli dokładny rys jego życia, Wrocław 1827] Piotr Bieliński 1635 - wybitny bernardyn w Krakowie pochodzenia poznańskiego Piotr Bieliński +(20.5.1775 Rudniki) Franciszka Rudnicka [par. za: MdGSW] Piotr Bieliński, starosta kadzewski, 1784 na sejmie grodzieńskim wybrany komisarzem skarbu koronnego, 1785 wybrany sędzią sejmowym z woj. małopolskiego [VL IV] Piotr Bieliński, 1799 własność: Korzewa, Zawadówka dom. Toustobaby cyr. brzeżański [Ślusarek K., Drobna szlachta ...] Piotr Bieliński, 1812 ekonom w: Wiktoryszki, wileńskie, dokonał odważnego czynu wypłoszenia Moskali w obliczu wojsk francuskich Piotr Bieliński 1829 - umiera w Warszawie. Sędzia - przew. Sadu Sejmowego. Nie zasądził na śmierć spiskowców których car chciał zlikwidować. Zyskal wielka popularność tak iż wkrótce jego pogrzeb stał się manifestacja. Roman Bieliński, ur. ok. 1810, zm. 9.1900 Kraków, 1849 poborca podatkowa w: Kraków, poborca podatkowy [GL 11.9.1900; Szematyzm] Rozalia Bielińska +(1833 Surhów, lubelskie) Walenty Ostrowski [Lub.TG] Seweryn Bieliński 1815-1895 -(Nihad Pasza) polski generał, inżynier - Węgry, Francja Stanisław Bieliński Kartuzy ok. 1900 redaktor naczelny Gazety Kartuskiej, W 1885 drukuje w kwartalniku "Wiadomości Bibliograficzne Warszawskie" artykul pt. Bibliografia czasopism wilenskich 1805-1860 i inne dot. tego okresu. Również o Uniwers. Wilenskim. Ksiazka "Szubrawcy w Wilnie" Stanisław Bieliński +(1834 Surhów, lubelskie) Anna Oleszczuk [Lub.TG] Stanisław Bieliński, zamordowany 1846, aktuariusz, pisarz, Siedliska, okr. tarnowski [Wycech Cz., Lista zabitych w Rzezi Galicyjksiej] Stanisław Bieliński + Olga Ressig, ur. ok. 1854, zm. 30.11.1910 Lwów, MB. Śnieżnej [par.] Stefan Bieliński, 1829 mieszka: Lwów [Chodyński Ignacy, Historya stołecznego królestw Galicji i Lodomeryi miasta Lwowa ... (lista prenumeratorów)] Stefan Bieliński + Maria Nesterow, ur. 1885 Rumunia [Ancestry] Stefan Bieliński z Kaliszewa migruje w 1912 do USA Teodor Bieliński, pisarz ziemski drohicki w 1765 r. z majątku Podnieśno [www.zsokolowa.com] Teodor Bieliński, pisarz ziemski drohicki, 1798 wybrany komisarzem [VL IX] Weronika Bielińska, zm. 19.1.1823 , własność: 2 domy w Warszawie, róg ul. Piwnej i Zapiecek, oraz Piwna 96 + Kazimierz Dąbrowski, zm. 11.9.1824 [Dziennik Urzędowy Woiewodztwa Mazowieckiego 6.12.1824 dod.] Wiktoria Bielińska ur. ok. 1870 + Marcin Zaleski ur. 1873 s. Wilhelma - bezpotomni. Wincenty Bieliński, 1824 magister filozofii, nauczyciel języka łacińskiego i greki w Woj. Szkole w Kaliszu [Rocznik Instytutów Religiynych i Edukacyinych w Królestwie Polskiem. 1824] Wincenty Bieliński, 1841-43, profesor w gimnazjum w Lublinie [Gimnazjum Wojewódzkie Lubelskie APLublin 35-527] Wojciech Bieliński, ur. 1687 Żywiec, święcenia. 12.2.1712-1717 proboszcz w: Łodygowice (żywieckie) [Szczepaniak Jan, ks., Najstarsze spisy duchowieństwa diecezji krakowskie] Wojciech Bieliński, ur. ok. 1698, zm. 19.1.1787 Mariampol 3, dziekan halicki, od 1752 proboszcz w: Mariampol [AGAD 1-301-892] Wojciech Bieliński, 1736 proboszcz kościoła szpitalnego w Brzeżanach [Katalog Rękopisów Biblioteki książąt Czartoryskich w Krakowie sygn 2581, IV, T. 1] Wojciech Bieliński, 1778-1780, duchowny, Proboszcz w Zrębicach, scholastyk kolegiaty chęcińskiej. [SMEW] Wojciech Bieliński, z Hianshaut(?) w Polsce, zmarł 20.7.1806 Moguncja w szpitalu wojskowym [Gazeta Warszawska 21.10.1815 dod] Wojciech Bieliński, zm. 10.8.1826 Grójec, proboszcz w: Grójec [AN FNT 3502] Zofia Bielińska + Hieronim Umiastowski, ojciec: Jan, matka: Anny Paszcz

bielinski

 

 

Słownik Biograficzny


Dział zajmujący się gromadzeniem informacji o przedstawicielach rodzin
(Wykaz skrótowy. Po więcej możliwości przejdź do Biblioteki-Forum)


Noty biograficzne, oraz spisy osób związanych z osobami o nazwisku Bieliński
(Linki otwierają się w nowym oknie)

 

Lista nadesłanych i opracowanych not biograficznych w Bibliotece Genealogii Polaków, tylko w dziale Słownik Biograficzny. W Bibliotece znajduje się znacznie więcej działów. (Część jest dostępna tylko dla stałych użytkowników)

DODAWANIE
1. Zaloguj/zarejestruj się w dziale Biblioteka-Forum (Aby móc pisać noty biograficzne musisz napisać dwa inne posty)
2. Przejdź do działu Słownik Biograficzny
3. Dodaj nowy "wątek"
Po dodaniu noty pojawi się ona tutaj automatycznie.

 

 

 

 

Czytelnia


Dział zajmujący się gromadzeniem informacji o przedstawicielach rodzin
(Wykaz skrótowy. Po więcej możliwości przejdź do Biblioteki-Forum)


Opowiadania, opisy miejsc, artykuły związane z osobami o nazwisku Bieliński
(Linki otwierają się w nowym oknie)

  Zobacz więcej wyników (Przejście do Czytelni)Lista nadesłanych i opracowanychopowiadań, artykułów, opisów geograficznych w Bibliotece Genealogii Polaków. W Bibliotece znajduje się znacznie więcej działów. (Część jest dostępna tylko dla stałych użytkowników)

DODAWANIE
1. Zaloguj/zarejestruj się w dziale Biblioteka-Forum (Aby móc pisać noty biograficzne musisz napisać dwa inne posty)
2. Przejdź do działu Czytelnia i wybierz odp. pod-dział.
3. Dodaj nowy "wątek"
Po dodaniu noty pojawi się ona tutaj automatycznie.

 

 

 

 

Baza Właścicieli Ziemskich


Skrót informacji z bazy informacji o właścicielach dóbr prywatnych.
(Po więcej danych przejdź do Bazy Właścicieli Ziemskich)


Właściciele ziemscy o nazwisku Bieliński
(Osoby, i informaje mogą się powtarzać, gdyż są to wypisy z różnych źródeł)


 • Kazimiera Bielińska
  Miejsce: Siercza, z Wolicą, wieś, star. Wieliczka
  Data: 1904
  Opis: własność: Kazimiera Bielińska • Zawiszów Bielińska
  Miejsce: Klasno, wieś, star. Wieliczka
  Data: 1904
  Opis: własność: Kazimiera, z Zawiszów Bielińska • Bieliński
  Miejsce: Turka
  Data: ok. 1860


 • Alexy Bieliński
  Miejsce: Czasław, obw. krakowski
  Data: 1867


 • Alexy Bieliński
  Miejsce: Komarniki, obw. krakowski
  Data: 1867


 • Alexy Bieliński
  Miejsce: Krzyworzeka, obw. krakowski
  Data: 1867


 • Alexy Bieliński
  Miejsce: Poznakowica Dolna, obw. krakowski
  Data: 1867


 • Alexy Bieliński
  Miejsce: Racikowice, obw. krakowski
  Data: 1867


 • August Bieliński
  Miejsce: Trojanów
  Data: ok. 1832
  Opis: odziedziczył prawem sukcesji • Józef Bieliński
  Miejsce: Tarnowola, dom. Krasnowola
  Data: ok. 1780


 • Józef hr. Bieliński
  Miejsce: Siercza, pocz. Wieliczka, pow. Wieliczka
  Data: 1902
  Opis: właściciel tabularny • Józef Junosza hr. Bieliński
  Miejsce: Siercza, pod Wieliczką
  Data: 1901
  Opis: zmarł 2.8.1901 (55 l.) • Mieczysław Bieliński
  Miejsce: Kobyle, wieś, star. Strzyżów
  Data: 1904
  Opis: własność: Mieczysław Bieliński • Stanisław Bieliński
  Miejsce: Wierzchnia dolna i Górna, wieś, star. Kałusz
  Data: 1904
  Opis: własność: Skwarzyński Wincenty i Dr Stanisław Bieliński • Stanisław Bieliński
  Miejsce: Wierzchnia, pocz. Wojniłów, pow. Kałusz
  Data: 1902
  Opis: właściciel tabularny
To zapisy o osobach nazwiska Bieliński w bazie właścicieli dóbr prywatnych na ziemiach Rzeczpospolitej. Jeszcze więcej informacji może znajdziesz w dziale łączącym Bibliotekę i Forum w Genealogii Polaków. Baza Właścicieli Ziemskich tworzona jest wielkim społecznym wysiłkiem, zarówno wolontariuszy jak i poprzez zlecane kwerendy w wielu trudno dostępnych zbiorach. Wsparcie finansowe projektu na pewno przyspieszy jej budowę, oraz dokonywanie kolejnych kwerend archiwalnych.

DODAJ INFORMACJE
Jeśli masz wiedzę o osobach które możesz dodać do tej listy wykorzystaj
Formularz dodawania informacji

 

 

 

 

Baza Oficjalistów Dworskich


Skrót informacji z bazy wyższych pracowników dworskich.
(Po więcej danych przejdź do Bazy Oficjalistów Prywatnych)


Oficjaliści dóbry prywatnych o nazwisku Bieliński
(Osoby, i informaje mogą się powtarzać, gdyż są to wypisy z różnych źródeł)


 • Bieliński
  dzierżawca - Indryca - Plater - ok. 1860
  Żródło: nad. GP, za: Limanowski B., Pamiętniki, t. I

 • Jan Bieliński
  posesor - Krotoszyn - - 1859
  Żródło: par. Krotoszyn rz-kat

 • Jan Bieliński
  nauczyciel - Krotoszyn, okr. szczerzecki - - 1866
  Żródło: nad. GP, za: Szematyzm

 • Marcin Bieliński
  ekonom - Wygnanowice - - ok. 1825
  Żródło: Indeksy ksiąg metrykalnych

 • Piotr Bieliński
  ekonom - Wiktoryszki, wileńskie - - 1812
  Żródło: nad. GP, za: Gazeta Krakowska 16.8.1812

 • Stanisław Bieliński
  ekonom - Lnisno, - - data nieznana
  Żródło: nad. Slomczynski, za: Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Janisławicach, Księga Urodzonych rok 1810


To wszystkie osoby o nazwisku Bieliński w bazie oficjalistów dóbr prywatnych. Jeszcze więcej informacji możesz znaleźć w dziale łączącym Bibliotekę i Forum w Genealogii Polaków. Baza Oficjalistów Dóbr Prywatnych tworzona jest wielkim społecznym wysiłkiem, zarówno wolontariuszy jak i poprzez zlecane kwerendy w wielu trudno dostępnych zbiorach. Wsparcie finansowe projektu na pewno przyspieszy jej budowę, oraz dokonywanie kolejnych kwerend archiwalnych.

DODAJ INFORMACJE
Jeśli masz wiedzę o osobach które możesz dodać do tej listy wykorzystaj
Formularz dodawania informacji.

 

 

 

 

Baza Powstańców Styczniowych


Wypisy z programu zbierania informacji o Powstańcach roku 1863-5.
(Skrót - po więcej informacji przejdź do Bazy Powstańców Styczniowych)


  Osoby o nazwisku Bieliński związane z Powstaniem 1863r.
  (Osoby, i informaje mogą się powtarzać, gdyż są to wypisy z różnych źródeł)


 • 55097 Jadwiga Bielińska
  Opis: patrz: Jadwiga Jurewicz zam. Bielińska
  źródło: nad. GP, za: KEK
  Uwagi:

 • 36015 Jadwiga Bielińska
  Opis: szlachcianka uwięziona w Kownie
  źródło: nad. Caseyy, za: Dziennik Poznański, 1863.11.22 R. 5 nr 268
  Uwagi:

 • 55104 Jadwiga Bielińska
  Opis: Szlachcianka z Kowna. Zesłana za pomoc w powstaniu 1863
  źródło: nad. GP, za: [KEK]
  Uwagi: LVIA 378-1865-14b k. 2

 • 52180 Jadwiga Bielińska
  Opis: Szlachcianka związana z powstaniem. Brak dokładniejszych danych.
  źródło: Kobiety zamieszane w powstaniu na Litwie 1863, LVIA f. 1248-1-622
  Uwagi:

 • 55101 Jadwiga Bielińska
  Opis: Szlachcianka, niema żadnych wskazówek.
  źródło: nad. GP, za: [KEK]
  Uwagi: LVIA 1248-1-622 / 61

 • 55120 Bieliński
  Opis: brak inf.
  źródło: nad. GP, za: [KEK]
  Uwagi: za: CDIAL 102-1-33 k. 114

 • 55122 Bieliński
  Opis: brak inf.
  źródło: nad. GP, za: [KEK]
  Uwagi: za: CDIAL 102-1-33 k. 117

 • 55121 Bieliński
  Opis: dow. komp. w oddz.
  źródło: nad. GP, za: [KEK]
  Uwagi: za: Rozw

 • 55754 Bieliński
  Opis: informacja taka sama jak rekord nr 33683
  źródło: nad. GP, za: CDIAL 195-1-58 (Zbiory Tadeusza Sauczeya)
  Uwagi:

 • 55119 Bieliński
  Opis: Rozkazem dziennym nr 1 z 16.4.1863 mian. por.
  źródło: nad. GP, za: [KEK]
  Uwagi:

 • 33683 Bieliński
  Opis: rozstrzelany w Ostrowie 5 czerwca 1864 r.
  źródło: [Kolumna Z., Pamiątka dla rodzin polskich..., t. I]
  Uwagi:

 • 55118 Bieliński
  Opis: Rozstrzelany w Ostrowie 5.6.1864
  źródło: nad. GP, za: [KEK]
  Uwagi: za: CDIAL 102-1-33 k. 113

 • 19694 Bieliński
  Opis: rozstrzelany w Ostrowie dnia 5. czerwca 1864.
  źródło: [StupSP]
  Uwagi:

 • 26512 Bieliński
  Opis: Sołtys wsi prawd. Stary Dwór. Wiózł Antoninę Konarzewską z misją od ks. Brzóski do Warszawy (styczeń 1865). Ten dowódca ukrywał się u niego w chwili aresztowania. Przewieziony do Cytadeli Warszawskiej. Potem zesłany na Sybir na ciężkie roboty.
  źródło: [Złotorzycka M., O kobietach żołnierzach ...]
  Uwagi: Ksawery [KEK]
  Nota biograficzna: Bieliński

 • 44173 Bieliński
  Opis: udział w potyczkach: patrz w przypisach do Żurawnia 17.09.1863 płockie
  źródło: nad. DHRP, za: Zieliński S., Bitwy i Potyczki ...
  Uwagi:

 • 55099 Bieliński
  Opis: Urzędnik, wysłany jako nieprawomyślny pod względem politycznym do gub. orenburgskiej. Wrzesień 1863
  źródło: nad. GP, za: [KEK]
  Uwagi: LVIA 378-1863-824

 • 55129 Antoni Bieliński
  Opis: 23 lata
  z Sokołowa Siedleckie z gub. lubelskiej
  Mężczyzna
  Mieszczanin
  Za przebywanie w oddziale powstańczym
  Po konfirmacji namiestnika, pozostając w Cytadeli Warszawskiej od 23.6.1863 (nr. 2576) (w tekście 23.7 spr. 7799)
  W aresztanckie roty na 4 lata
  Odprawiony w Nowogeorgiewską Twierdzę w carstwie 22.12.1863 w 14 partii.
  naczelnik permskiej gubernii.

  źródło: nad. GP, za: [KEK]
  Uwagi: akt po ros., za: AGAD ZGP 7801/216

 • 55128 Antoni Bieliński
  Opis: Lat 23 (1840) ur w Sokołowie Siedleckim, mieszczanin, Oskarżony o pobyt w oddziale powstańczym. Cytadela 1863 Konfirm. man-ka z 23.6.1863 został skazany na 4 lata rot aresztanckich licząc z 25.4/7.5. 1863
  źródło: nad. GP, za: [KEK]
  Uwagi: za: AGAD, Zarz.Gen-Pol., sygn. 13., k. 124

 • 55133 Antoni Bieliński
  Opis: Po rozpoznaiu dostawiony był w Nowogiegirgiewską twierdzę, przebywał tam w 34 rocie aresztanckiej. Był odprawiony z twierdzy w cesarstwo 22.12.1863 (3.1.1864) w aprtii 14-tej. (Opuściła Warszawę 24.12. 1863).

  Polityczny przestępca, katorżnik
  Odprawiony z Tobolska 20.1.1866 w 109 partii konnej. Przybył do Tomska 14.12.1866. Odprawiony z Tomska do wyznaczonego celu w jenisiejskiej gubernii 16.12.1866 w 205 konnej partii. Przybył do gubernii jenisiejskiej w 1867, był skierowany do Bałatyńskiego powiatu, okręgu Aczyńskiego (rano 6.2.1868)

  Prosił o możliwość powrotu do rodziny. Zezwolenie nie dotarło do 18.5.1868

  źródło: nad. GP, za: [KEK]
  Uwagi: GARF 109-1-1867-54-31-134
  GARF 109-1-1868-127-2-40 i 41

 • 55130 Antoni Bieliński
  Opis: pow. oszmiański, gub. wileńska
  Na mocy wyroku Sądu Okręgu Wileńskiego (19.10.1863-1.1.1864) - skazany bez pozbawienia praw stanu, lecz z sekwestrem majątku na zamieszkanie w guberni woroneskiej.

  źródło: nad. GP, za: [KEK]
  Uwagi: za: CGARF. zesp. 109 I eksp, 1863 col 23. cz. 416, k 122

 • 55131 Antoni Bieliński
  Opis: syn. Andrzeja, rodem z Warszawy. W 1874 39 lat., Przyjął prawosławie, szlachcic. Za amoralne i wyzywające zachowanie przeniesiony na mocy decyzji (6.6.1868) tobolskiego gubernatora z Tyruńska do Surgutu, gdzie był sądzony za pobicie i awantury. Odesłany przez sąd w Tobolsku 25.9./6.11.1872 i 20.6.1873 do więzienia na 8 miesięcy. Był też podejrzewany o zabójstwo (1874).
  źródło: nad. GP, za: [KEK]
  Uwagi: za: Tf GATO 152-6-699 k. 156-7

 • 23953 Apollo Bieliński
  Opis: obywatel z Zwiachelskiego powiatu, Wołyńskiego Województwa, właściciel części miasta Lubaru, zginął jako szeregowiec pod Minkowcami.
  źródło: [Kolumna Z., Pamiątka dla rodzin polskich..., t. II]
  Uwagi:

 • 55123 Apollo Bieliński
  Opis: Obywatel ze zwiahelskiego powiatu. Szeregowiec w oddziale. Poległ pod Minkowcami
  źródło: nad. GP, za: [KEK]
  Uwagi: za: CDIAL 102-1-33 k.116

 • 51049 Franciszek Bieliński
  Opis: h. Szeliga, Uczestnik powstania 1863 r.
  źródło: nad. Piotr Ryttel, za: Czas, nr 588, 1910 r.
  Uwagi:

 • 55126 Franciszek Bieliński
  Opis: h. Szeliga. Żołnierz 1863. Zmarł w Glinnikach p. Jasłem. Właściciel dóbr.
  źródło: nad. GP, za: [KEK]
  Uwagi: za: GL 1911/3; Rola 1911/1; W.Gal. 1911/2

 • 55096 Franciszek Bieliński
  Opis: Hrabia h. Junosza, burmistrz miasta Mrzygłód. W czasie powstania wg podań rodzinnych wspomagał je finansowo, za co prawd. był więziony lub skazany.
  źródło: nad. Krystyna Bielińska, za: informacje rodzinne
  Uwagi: Nadawca jest potomkiem Franciszka. Fotografia wykonana w Moskwie.

 • 55125 Franciszek Bieliński
  Opis: Ur. 1837 Kraśnik, urzędnik pocztowy w Królestwie Polskim, żołnierz 1863, komisarz woj. Formował oddz. Bończy, Czachowskiego i Wagnera. Pod Jurkowicami ranny.
  źródło: nad. GP, za: [KEK]
  Uwagi: za: Chot.

 • 31141 Franciszek Bieliński
  Opis: ur. r. 183? w Kraśniku, urzędu. Dyrekc. poczt. Król. polsk., służył jako żołnierz i komisarz wojenny. Formował oddz. Bończy, Czachowskiego i Wagnera. Był w kilku bitwach. Pod .Jurkowicami ranny w nogę.
  źródło: [Białynia-Chołodecki J., Pamiętnik powstania styczniowego...]
  Uwagi:

 • 55127 Franciszek Bieliński
  Opis: W Glinniczkach pod Jasłem, Franciszek Bieliński, właściciel dóbr ziemskich, weteran z r. 1863
  źródło: nad. GP, za: Gazeta Lwowska 5.1.1911
  Uwagi:

 • 38181 Iwan Bieliński
  Opis: mężcz. 32 lata na 1868 r., mieszczanin Warszawskiej gub., zesłany bez pozbawienia praw administratiwno, z 1864 r. przebywał w Tomskie, kuzniec rodziny nie posiadał, kawaler.
  źródło: Archiwa rosyjskie - zbiór informacji
  Uwagi: GU GAOO. F. 3 Op. 6. d. 8960.
  (UWAGA: Transliteracja i tłumaczenie półautomatyczne, mogą zawierać błędy)

 • 55124 Jan Bieliński
  Opis: Absolwent medycyny uniwersytetu lwowskiego 1857, czynny w 1863 w N. Mieście i in.
  źródło: nad. GP, za: [KEK]
  Uwagi: za: Białynia: Pam. Tow. Lek. s. 117

 • 63348 Jan Bieliński
  Opis: Absolwent szkoły im Zamoyskich w Szczebrzeszynie. Powstaniec Styczniowy. Doktor medycyny, hydroterapeuta. założył prywatny zakład wodoleczniczy w Nowym Mieście nad Pilicą.
  źródło: nad. Aneta Balcerkiewicz, za: Klukowski DSIZ, s. 78
  Uwagi:

 • 55109 Jan Bieliński
  Opis: Dr med. powst. 1863 twórca zakładu przyrod.-lecz. w N.Mieście n.Pilicą. Zm. 8.1919 Warszaw w wieku 85 lat
  źródło: nad. GP, za: KEK
  Uwagi:

 • 11539 Jan Bieliński
  Opis: Handlowiec Warszawa woj.
  źródło: Spis powstańców 1863, za: kdkv.narod.ru (oprac. DHRP)
  Uwagi: (uwaga: transliteracja i tłumaczenie automatyczne) wątek na Forum
  Genealogia Bielińskich

 • 33 Jan Bieliński
  Opis: z majątku Stanisławowo
  źródło: genealogia.it - Powstańcy...z pow. lidzkiego, za: Malewski Cz., Rody szlacheckie na Litwie ...
  Uwagi: powiat Lidzki gubernia wileńska Genealogia Bielińskich

 • 50337 Jan Sebastian Bieliński
  Opis: Ur. ok. 1813 Zm. 4.2.1900 w Przemyślu. Uczestnik powstania 1831 i 1863. Odznaczony orderem Virtuti Militari. Właściciel dóbr.
  źródło: nad. GP, za: Kurier Lwowski 4.2.1900
  Uwagi:

 • 55112 Jan Sebastian Bieliński
  Opis: Żołnierz 1831 (Virt. Milt.), powstanie 1863, zm Przemyśl 2.1900, lat 87
  źródło: nad. GP, za: [KEK]
  Uwagi: za: DP 1900/37

 • 55105 Józef Bieliński
  Opis: Notowany 1.7.1863-5.1.1864
  źródło: nad. GP, za: [KEK]
  Uwagi: LVIA 438-1-262 k 15

 • 55102 Józef Bieliński
  Opis: Szlachcic z powiatu kowieńskiego, aresztowany za udział w powstaniu 1863. Notowany 1867 Kowno.
  źródło: nad. GP, za: [KEK]
  Uwagi: LVIA 378-1865-270 k 25
  LVIA 378-1867-73 cz. III, k. 5

 • 55100 Józef Bieliński
  Opis: Zesłany do guberni woroneskiej w 1863
  źródło: nad. GP, za: [KEK]
  Uwagi: LVIA 421-1-1486

 • 55115 Koriolan Bieliński
  Opis: dr medycyny z Kijowa, więzień w 1863 twierdzy kijowskiej
  źródło: nad. GP, za: [KEK]
  Uwagi: za: Białynia

 • 55113 Ksawery Bieliński
  Opis: brak informacji
  źródło: nad. GP, za: [KEK]
  Uwagi: CDIAL 102-1-33 k. 118

 • 55110 Ksawery Bieliński
  Opis: kowal i sołtys wsi Sypyłki w pow. bialskim. Ukrywał ks. Brzóskę, aresztowany 29.4.1865, skazany na karę śmierci, którą Berg zmienił na osiedlenie się na Syberii.
  źródło: nad. GP, za: [KEK]
  Uwagi: za: Zarys Powstania Styczniowego s. 341

 • 46344 Ksawery Bieliński
  Opis: uczestnictwo w potyczkach: patrz Sypyłki 29.04.65. podlaskie
  źródło: nad. DHRP, za: Zieliński S., Bitwy i Potyczki...
  Uwagi:
  Nota biograficzna: Ksawery Bieliński

 • 46897 Ksawery Bieliński
  Opis: W początkach marca ukrywał się ks. Brzózka u sołtysa i kowala zarazem Ksawerego Bielińskiego w Sypyłkach wraz ze swoim adjutantem Franciszkiem Wilczyńskim. (...) [Rosjanie] udali się na czele 10 kozaków i 2 żandarmów do Sypyłek, gdzie podczas dokonywania rewizyi w domu Bielińskiego, przywitani zostali strzałami.
  źródło: nad. DHRP, za: Zieliński S., Bitwy i potyczki...
  Uwagi:
  Nota biograficzna: Ksawery Bieliński

 • 60443 Ksawery Bieliński
  Opis: Więzień cytadeli warszawskiej. sołtys z Sypytek. Oskarżony o to, że "w początkach 1865 r. odwiózł ks. Brzóskę i Wilczyńskiego do Dejbla. Od początków lutego ukrywał ich w swoim domu, gdzie przebywali do chwili aresztowania" 29 kwietnia 1865 r. 17 lutego 1866 skazany na śmierć przez powieszenie. 24 lutego namiestnik hr. Berg zmienił wyrok na osiedlenie na Syberii. (Wyroki Audytoriatu: 296, 398).
  źródło: nad. Jacek Strozewski, za: Krawczyk T., Podlascy więźniowie Cytadeli Warszawskiej, w: Niepodległość i Pamięć 5/3 1998
  Uwagi: Oznaczenie literowe na końcu noty oznacza literę rosyjską i numer w notatkach. Daty wg kalendarza juliańskiego.

 • 55116 Marceli Bieliński
  Opis: Proboszcz w Krasieninie, naczelnik cywilny pow. lubelskiego
  źródło: nad. GP, za: [KEK]
  Uwagi: za: "Dokumenty Terenowych Władz Cywilnych"

 • 55103 Mateusz Bieliński
  Opis: W 1864 wysłany do guberni tomskiej.
  źródło: nad. GP, za: [KEK]
  Uwagi: LVIA 421-1-2229

 • 55132 Romuald Bieliński
  Opis: s. Ignacego. Trock Uj. Szlachcic. Posiadacz domu w m. Nieprakszty. 14.5.1864 zasądzono konfiskatę.
  źródło: nad. GP, za: [KEK]
  Uwagi: LVIA 391-16-918 l.22 poz. 47

 • 55111 Sebastian Bieliński
  Opis: Woźny Kasy Głównej Królestwa Polskiego pomagał przy zaborze skarbca na rzecz RN, emigrował.
  źródło: nad. GP, za: [KEK]
  Uwagi: za: Zarys Powstania Styczniowego, s. 180

 • 55114 Sebastian Bieliński
  Opis: Woźny Kasy Głównej Królestwa Polskiego, uczestnik jej zaboru, emigrant
  źródło: nad. GP, za: [KEK]
  Uwagi:

 • 21901 Stanisław Bieliński
  Opis: 1842-1893 dr, Pochowany na cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie w kwaterze 40 - powstańczej.
  źródło: [Nicieja S., Cmentarz Łyczakowski we Lwowie ...]
  Uwagi:

 • 57039 Stanisław Bieliński
  Opis: Apollo, walczył w oddziale generała Wysockiego. Obywatel ze zwiahelskiego powiatu w województwie wołyńskim. Właściciel części miasta Lubar. Zginął jako szeregowiec pod Minkowcami.
  źródło: nad. GP, za CDIAL 195-1-58 (Zbiory Tadeusza Sauczeya)
  Uwagi:

 • 55106 Stanisław Bieliński
  Opis: Doktor, zm. 1923 Łyczaków, kw. 53
  źródło: nad. GP, za: [KEK]
  Uwagi: CDIAL 195-1-59 k. 39 Towarzystwo Weteranów

 • 30439 Stanisław Bieliński
  Opis: dr. praw, adwok. kraj., syndyk Wydziału kraj. ur. w Bernie w Szwajcaryi r. 1842. .Jako słuch, praw na uniwersyt. lwowsk. służył przy kawał i był komis, policji narodow. dzieln. II. we Lwowie. W marcu 1863, spiesząc do oddz. Czechowskiego aresztów, wstąpił po wypuszczeniu do oddz. Zapałowicza i brał udział w bitwach : pod Tyszowcami i Tuczępami, później w oddz. jener. Wysockiego walczył pod Radziwiłłowem.
  źródło: [Białynia-Chołodecki J., Pamiętnik powstania styczniowego...]
  Uwagi:

 • 55107 Stanisław Bieliński
  Opis: h. Junosza, doktor, powstaniec 1863. Senior adwokatów polskich, długoletni Syndyk Wydziału Krajowego, były poseł na Sejm itd. Urodzony 24 lutego 1842 w Bernie w Szwajcarii po długich i ciężkich cierpieniach przeniósł się do wieczności dnia 21.4.1923r.
  Obrzęd pogrzebowy odbędzie się dnia 23 kwietnia o godz. 4 po południu z kaplicy Boimów na cmentarz Łyczakowski, na który zaprasza w smutku pogrążona rodzina.

  źródło: nad. GP, za: Słowo Polskie 1923
  Uwagi: (tak samo KEK - dodaje: kawaleria, komisarz policji narodowej, walczył pod Zapałowiczem i Wysockim (Radziwiłłów))

 • 33037 Stanisław Bieliński
  Opis: h. Junosza, dr., zm. 21 IV 1893, powstaniec styczniowy, poch. Lwów Łyczaków, kw. 40
  źródło: [Białynia-Chołodecki J., Cmentarzyska ...]
  Uwagi:

 • 231 Stanisław Bieliński
  Opis: ppor. (1842) Lwów
  źródło: nad. Jerzy, za: Rocznik oficerski 1923, Oficerowie - weterani powstania styczniowego
  Uwagi: Genealogia Bielińskich

 • 65649 Stanisław Bieliński
  Opis: Ur. 1842 Bern, miejscowość w 1923: Lwów, stopień wojskowy posiadany w powstaniu: szereg., stopień wojskowy w 1923r.: ppor., liczba wykazu Sekcji Opieki Departamentu Sanitarnego Ministerstwa Spraw Wojskowych: II-389
  źródło: nad. Karol Giemza, za: Dzienniki personalne i Roczniki Oficerskie WP 1921-24
  Uwagi: DP-dod. 10.3.1921, 11.3.1922, 30.4.1922, 22.6.1923, 10.2.1924, 21.11.1924, Polska Zbrojna - załącznik 22.6.1923, 10.2.1924, 21.11.1924, RO 1923, RO 1924

 • 55117 Stanisław Bieliński
  Opis: Ur. 1842 Szwajcaria, słuchacz prawa ULw. w 1863 był w oddziale powstańczym, Tysowce, Tuczapy, Radziwiłłów, komendant policji narodowej we Lwowie, potem dr praw, adw. krajowy.
  źródło: nad. GP, za: [KEK]
  Uwagi:

 • 60359 Tadeusz Bieliński
  Opis: 23 października: Umarł przedwczoraj Tadeusz Bieliń­ski, major inżynieryi i szef sztabu w 1831, człowiek nieskazitelnego charakteru. Zgasł w jednej chwili, czynny do ostatka. Zostawił wdowę z czworgiem dzieci, w rozpaczy. Bo­że! umocnij ich, a Jego przyjm do Swojej chwały. Oddano mu cześć licznem zebraniem się na pogrzeb — tak ogromnego pogrzebu nie pamiętają we Lwowie, oprócz pogrzebu śp. Smolkowej
  źródło: nad. GP, za: Romanowiczówna Zofia, Z dni krwi i łez, wyd. Lwów 1913
  Uwagi:

 • 55108 Tadeusz Bieliński
  Opis: Były major wojsk polskich 1831 w organizacji krakowskiej. Zmarł 20.10.1864 w krakowskiem.
  źródło: nad. GP, za: [KEK]
  Uwagi: CDIAL 102-1-39 k. 115

 • 55890 Tadeusz Bieliński
  Opis: informacja taka sama jak rekord nr 23954
  źródło: nad. GP, za: CDIAL 195-1-58 (Zbiory Tadeusza Sauczeya)
  Uwagi:

 • 23954 Tadeusz Bieliński
  Opis: Należał do organizacyi narodowej krakowskiej, b. major wojsk polskich 1831 zr. Zmarł 20 Października 1864 r. w Krakowskiem, według innych podań zmarł w Krakowie
  źródło: [Kolumna Z., Pamiątka dla rodzin polskich..., t. II]
  Uwagi:


Powyższa lista jest efektem prac Fundacji związanych z Powstaniem Styczniowym. Stan wiedzy o tym powstaniu wciąż jest niewystarczający, a większość osób wspierających Powstanie nieznana. Wciąż wiele informacji pozsotaje do pozyskania w trakcie kwerend lub ze zbiorów prywatnych. Wsparcie finansowe projektu na pewno przyspieszy jego budowę, oraz dokonywanie kolejnych kwerend archiwalnych.

DODAJ INFORMACJE
Jeśli masz wiedzę, która może uzupełnić powyższe informacjie wykorzystaj
Formularz dodawania informacji

 

 


 

 

Baza Grafiki - Portrety


Lista zdjęć portretowych nadesłanych do Bazy Zdjęć Genealogii Polaków, związanych z nazwiskiem Bieliński
(Wykaz skrótowy. Po więcej możliwości przejdź do Bazy Zdjęć)


Portrety i zdjęcia osób o nazwisku Bieliński
(Wyszukiwanie skrótowe działa na frazie otwartej, czyli dla frazy "Gliński" wyszuka także "Węgliński")

 

 

 

 

Baza Grafiki - Dokumenty


Lista zdjęć dokumentów nadesłanych do Bazy Zdjęć Genealogii Polaków, związanych z nazwiskiem Bieliński
(Wykaz skrótowy. Po więcej możliwości przejdź do Bazy Zdjęć)


Dokumenty osób o nazwisku Bieliński
(Wyszukiwanie skrótowe działa na frazie otwartej, czyli dla frazy "Gliński" wyszuka także "Węgliński")

  Bielińska Agnieszka - akt chrztu
  Rodzice: Jan i Marianna Skulska
  (Album: Akty osobowe)
  Bielińska Ludmiła - akt urodzenia
  Rodzice: Roman i Antonina Orthner
  (Album: Akty osobowe)
  Bielińska Weronika Dąbrowski Kazimierz
  (Album: Nekrologi, klepsydry)
  Bielińska Zuzanna, zam. Jezierska
  Rodzice: Stanisław i Marianna Rogalińska
  (Album: Nekrologi, klepsydry)
  Bieliński Jan
  Rodzice: Jakub i Józefa
  (Album: Wycinki prasowe (oprócz nekrologów i ślubów))
  Bielinski Jan i Apolonia Wykowska - akt ślubu
  Rodzice: Maria Bielińska, oraz Józef Wykowski i Tekla
  (Album: Akty osobowe)
  Bieliński Jan i Maria Przygodzińska - akt ślubu
  Rodzice: ?? Bielińscy, oraz Jan Przygodziński i Zofia Wilczyńska
  (Album: Akty osobowe)
  Bieliński Piotr
  (Album: Nekrologi, klepsydry)
  Bieliński Piotr
  Rodzice: Stanisław i Marianna Rogalińska
  (Album: Nekrologi, klepsydry)
  Bieliński Roamn i Antonina Orthner - akt ślubu
  Rodzice: Jan Bieliński i Maria Przygodzińska oraz Maciej i Teresa Gauss
  (Album: Akty osobowe)
  Bieliński Rudolf
  Rodzice: Roman i Antonina Orthner
  (Album: Akty osobowe)
  Bieliński St. - rewers
  (Album: Rewersy zdjęć)
  Bieliński, Franciszek h. Szeliga
  (Album: Nekrologi, klepsydry)
  Edward Biederman i Maria Bielińska - akt ślubu
  Rodzice: Henryk Biederman i Ludwika Thys oraz Roman Bieliński i Antonina Ortner
  (Album: Akty osobowe)
  Hieronim Umiastowski i Zofia Bielińska - akt ślubu
  Rodzice: [url=http://www.genealogia.okiem.pl/umiastowski.htm]Umiastowscy[/url]
  (Album: Akty osobowe)
  Indeks ASP Witolda Bielińskiego
  (Album: Akty osobowe)
  księga urodzeń Wilno 1826
  (Album: Akty osobowe)
  Kurzbauer Karol i Antonina Bielińska - akt ślubu
  Rodzice: Antoni Kurzbauer i Rozalia Sworobecka oraz Roman Bieliński i Antonina Ortner
  (Album: Akty osobowe)
  List Tomiry Bielińskiej
  (Album: Inne dokumenty)
  List Tomiry Bielińskiej do ojca
  (Album: Inne dokumenty)
  prawo jazdy na sam. osobowe - Bielińska Tomira
  (Album: Akty osobowe)
  Topolnicka Olga Antonina - akt chrztu
  Rodzice: Henryk Józef Topolnicki i Ludmiła Karolina "Pyszniak" Bielińska
  (Album: Akty osobowe)
  Topolnicki Edwin Leon - akt chrztu
  Rodzice: Henryk Józef Topolnicki i Ludmiła Karolina "Pyszniak" Bielińska
  (Album: Akty osobowe)
  Topolnicki Edwin Leon - akt chrztu str. 1
  Rodzice: Henryk Józef i Ludmiła Karolina "Pyszniak" Bielińska
  (Album: Akty osobowe)
  Topolnicki Edwin Leon - akt chrztu str. 2
  Rodzice: Henryk Józef i Ludmiła Karolina "Pyszniak" Bielińska
  (Album: Akty osobowe)
  Topolnicki Edwin Leon - certyfikat szlachectwa
  Rodzice: Henryk Józef Topolnicki i Ludmiła Karolina "Pyszniak" Bielińska
  (Album: Certyfikaty szlachectwa)
  Topolnicki Edwin Leon - certyfikat szlachectwa 1/2
  Rodzice: Henryk Józef Topolnicki i Ludmiła Karolina "Pyszniak" Bielińska
  (Album: Certyfikaty szlachectwa)
  Topolnicki Edwin Leon - certyfikat szlachectwa 2/2
  Rodzice: Henryk Józef Topolnicki i Ludmiła Karolina "Pyszniak" Bielińska
  (Album: Certyfikaty szlachectwa)
  Topolnicki Eugeniusz - akt chrztu
  Rodzice: Henryk Józef Topolnicki i Ludmiła Karolina "Pyszniak" Bielińska
  (Album: Akty osobowe)

      Kolejne wyniki (przejście do Bazy Zdjęć)


  Powyższe zestawienie to wynik skrótowy wyszukiwania automatycznego.
  Aby wyszukać wszystkie zdjęcia związane z nazwiskiem Bieliński klikinj w ten link
  Wyniki wyszukiwania zależne są od opisów zdjęć w bazie. Jest wiele zdjęć których opisy wymagają uzupełnienia, takie zdjęcia nie zostaną odnalezione przez wyszukiwarkę, ale możesz je znaleźć przeszukując bazę ręcznie wg albumów.

  DODAWANIE ZDJĘĆ
  1. Zaloguj/zarejestruj się w Archiwum Fotografii
  2. Przejdź do odpowiedniego albumu
  3. Kliknij "dodaj zdjęcia"
  4. Opisz zdjęcia
  Po dodaniu i opisaniu zdjęć pojawią się one tutaj automatycznie.
 

 

 

 

Baza Grafiki - Mogiły


Lista zdjęć mogił i epitafiów nadesłanych do Bazy Zdjęć Genealogii Polaków, związanych z nazwiskiem Bieliński
(Wykaz skrótowy. Po więcej możliwości przejdź do Bazy Zdjęć)


Mogiły i epitafia osób o nazwisku Bieliński
(Wyszukiwanie skrótowe działa na frazie otwartej, czyli dla frazy "Gliński" wyszuka także "Węgliński")

 

 


Genealogia Polaków: Źródła - Tożsamość - Rzeczypospolita
© OKIEM (zasady kopiowania i wykorzystywania materiałów.)Sposnorzy, sponsorzy medialni, reklamy (Przychód pokrywa część kosztów serwerów - "cele statutowe"). Wspieraj nasze działania.