Kiedy ostatnio
wsparłeś Fundację?

Wyślij 50zł
wyślij 50zł


czekaj....
brzezinski

Program gromadzenia wiedzy o genealogii rodziny Brzeziński
Program jest cząstką działań Fundacji Genealogii Polaków odtwarzania polskiej tożsamości kulturowej, historycznej i patriotycznej. Społeczna aktywność rodzinna jest łączona z ogólnymi programami Fundacji, angażując zarówno fascynatów jak i naukowców.


Lista stron Opis Drzewo genealogiczne Biografie Czytelnia Właściciele ziemscy Oficjaliści dworscy Powstańcy styczniowi Portrety Dokumenty Mogiły Uzupełnij drzewo


 

 

Informacje ogólne


Herby


herb Abdank herb Doliwa herb Gryf herb Kościesza herb Lubicz herb Lubowla herb Łabędź
Abdank
opis
Doliwa
krakowskie, kujawskie, owruckie opis
Gryf
sandomierskie, przemyskie opis
Kościesza
opis
Lubicz
ziemia nurska, lidzki, Halicz opis
Lubowla
opis
Łabędź
Duninowie - sandomierskie, opoczyńskie opis
herb Poraj herb Prus I herb Prus III herb Topór herb Trąby herb Zabawa herb nieznany
Poraj
opis
Prus I
opis
Prus III
opis
Topór
opis
Trąby
Małopolska, Galicja opis
Zabawa
opis
nieznane

Informacje

Rodzin Brzezińskich zarówno w Polskiej heraldyce jak i wśród rodzin nieherbowych było wiele. Popularność tego nazwiska nastręcza poważnych trudności przy rozwikłaniu linii genealogicznych, gdyż nierzadko rodziny z różnych linii mieszkają na podobnym terenie, a przedstawiciele noszą te same imiona.
 • Najbardziej znaną i zasłużoną była rodzina Duninów-Brzezińskich - wśród których przodków znajduje się słynny Mszczuj ze Skrzynna, który - jak głosi legenda - mógł ubić wielkiego mistrza Ulryka von Jungingena w bitwie pod Grunwaldem. Legenda o założeniu rodu przez Dunina - czyli Duńczyka - jest z niemal całkowitą pewnością tylko legendą , mimo to jednak rody o tym przydomku wywodzą się od bardzo zacnych postaci znanych z pierwszych wieków istnienia Polski.
 • Brzezińscy h. Doliwa - wyszli z Brzezna w p. brzeskim kujawskim, posługiwali się przydomkami "Lutek" i "Szyrzyk"
 • Brzezińscy (Brzezieńscy) h. Nałęcz, wzięli nazwisko od Brzezna w p. poznańskim.
 • Brzezińscy h. Poraj wywodzili się z Brzeźna k. Mokrska.

Strona jest obecnie w fazie wstępnej - przedstawia jedynie niewielką część danych zebranych w Herbarzu. Strona ta będzie rozwijana w miarę zainteresowania poszczególnych rodzin.

Redaktorzy strony
* Redakcja Genealogii Polaków
Osoby współpracujące przy budowie strony
* Ewa Okrasso

Drzewo genealogiczne

 

 

(Dla czytelności drzewa każdy potomek jest umieszczony w jednej linijce. Z tego powodu część strony zawierające drzewa genealogiczne może wychodzić poza prawy margines (wiersze nie są łamane, używaj dolnego paska przesuwu)).


Ród Duninów - przodkowie Brzezińskich h. Łabędź

Genealogia Duninów 1. Włost - od dawna osadzony na Śląsku, możliwe, że syn księcia śląskiego 1.1. Piotr Włostowic z Ołbina, ur. ok. 1080 zm. 1153 + Maria ks. Ruska Rurykowicz (szwagierka Bolesława Krzywoustego), ojciec: Oleg 1.1.1. Świętosław Konstantyn (potomstwo) 1.1.2. Agafia zm. 1176 + Jaksa z Miechowa zm. 1176, protoplasta Gryfitów 1.1.3. Wszebor 1.1.3.1. Piotr ze Strzelna zm. 1196 1.1.3.1.1. Krystyn + (1) Rawiczówna, + (2) Odrowążówna 1.1.3.1.1a.1. Krzesław 1.1.3.1.1a.1.1. Krystyn 1.1.3.1.1a.1.1.1. Mikołaj 1.1.3.1.1a.1.1.1.1. Otto ze Skrzyńska, ur. ok. 1270, zm. przed 1354, 1345 kasztelna rzecki, własność m.in. pół Skrzyńska, Brzezinki, Lipno, Wywóz, Rozwady 1.1.3.1.1a.1.1.1.1.1. Mszczuj I, notowanie 1354-1382, własność z rodzeństwem: m.in. pół Skrzyńska, Brzezinki, Lipno, Wywóz, Rozwady, Gielniów, Bieliny, Owadów, Żychorzyn, Potuków (Kujawy), pół jeziora Świeńcza (Kujawy), pół patronatu nad kościołem w Potukowie 1.1.3.1.1a.1.1.1.1.1.1. ?? 1.1.3.1.1a.1.1.1.1.1.1.1. Mszczuj II, dworzanin królewski, starosta opoczyński, walczył pod Grunwaldem - patrz niżej: BRZEZINSCY 1.1.3.1.1a.1.1.1.1.1.1.1.1. Jan Mszczuj ==> SKRZYŃSCY 1.1.3.1.1a.1.1.1.1.1.1.1.2. Tomasz ==> BRZEZIŃSCY 1.1.3.1.1a.1.1.1.1.1.2. (prawd.) Tomko, notowany 1384 1.1.3.1.1a.1.1.1.1.2. Krzcięta, notowany 1354 + ?? z Szubina, ojciec: Sądziwój; własność Piotrków Kujawski [Bieniak J., Mszczuj ze Skrzyńska - wykład 2006]

Drzewa genealogiczne Brzezińskich

(pierwsze pokolenia nie potwierdzone, filiacje niepewne) 1. Zygmunt Dunin, zm. przed 1676 + Zofia Kaczkowska 1.1. Jan Dunin + Barbara Grabska 1.1.1. Stefan Hiacynt Dunin, ur. 1686 1.1.1.1. Romuald Dunin 1. Mszczuj II Dunin ze Skrzynna h. Łabędź ur. ok. 1390, zm. ok. 30.6.1446, starosta opoczyński, własność: Gielniów, Brzezinki, Wywóz, Gałki, Rozwady i in. +(1) Jadwiga +(2) Anna z Benesova i Kvasyc, 1508 własność: Skrzynno, Krzyszkowice, Machnin [nad. Ewa Okrasso za: Rola Stężycki A.Z., Brzeziński herbu Łabędź..., Bork., Kos., Bon., Nies.; SHGlubl, Bieniak J., Mszczuj ze Skrzyńska... (wykład) i in. ]. 1.1. Jan Mszczuj III ze Skrzyńska, ur. ok. 1415, zm. przed 1508, starosta opoczyński, własność: zamek Damujowice, Wygnanów, Skrzynno Wielkie, Lipno, Żelazowice, pół Opoczna, Radzice, Świrczynka, Bukowiec +(ok. 1450) Jadwiga z Wysokiego, ojciec: Dziersław [Friedberg M., Ród Łabędziów...; SHGlubl] 1.1.1. ?? 1.1.1.1. wnuki, notowane w 1480 1.2. Tomasz Dunin-Brzeziński, ur. ok. 1420, własność: Gałki (1453), Gielniów, Brzezinki, Wywóz, Rozwada, pół Opoczna, Brzozowice, Sitkowo, Ogonowice, Dąbaraczka, Dąb + Zuzanna ?? 1.2.1. Jan Dunin-Brzeziński 1.2.1.1. Stanisław Dunin-Brzeziński 1.2.1.1.1. Mścisław Dunin-Brzeziński 1.2.1.2. Kasper Dunin-Brzeziński, dziedzic: Gałki, Wywóz 1.2.1.2.1. Mikołaj Dunin-Brzeziński 1.2.1.2.1.1. Stanisław Dunin-Brzeziński 1.2.1.2.1.1.1. Mikołaj Dunin-Brzeziński +(1) Urszula Maciejowska +(2) ?? 1.2.1.2.1.1.1a.1. Samuel Dunin-Brzeziński 1.2.1.2.1.1.1a.2. Zofia Dunin-Brzezińska 1.2.1.2.1.1.1a.3. Katarzyna Dunin-Brzezińska 1.2.1.2.1.1.1a.4. Jadwiga Dunin-Brzezińska 1.2.1.2.1.1.1a.5. Barbara Dunin-Brzezińska + Stanisław Piotrkowski 1.2.1.2.1.1.1a.6. Marian Dunin-Brzeziński + Anna Boglewska 1.2.1.2.1.1.1b.7. Marcin Dunin-Brzeziński 1.2.1.2.1.1.2. Mścisław Dunin-Brzeziński 1.2.1.2.1.1.2.1. Władysław Brzeziński 1.2.1.2.1.1.2.2. Hieronim Dunin-Brzeziński ur. ok. 1670, miecznik sandomierski + Dorota Kawa Gawrońska ok. 1670 [Bork.] 1.2.1.2.1.1.2.2.1. Jan Dunin-Brzeziński, podstoli sandomierski + Katarzyna Dunin-Szpot 1.2.1.2.1.1.2.2.1.1. Balcer Dunin-Brzeziński, ur. ok. 1700, łowczy sandomierski, marszałek trybunału koronnego, sądzia grodzki radomski + Domaszewska [Nies., Kos.] 1.2.1.2.1.1.2.2.1.1.1. Stanisław Dunin-Brzeziński, ur. ok. 1730, regent grodzki chęciński 1.2.1.2.1.1.2.2.1.1.1.1. Franciszek Dunin-Brzeziński, duchowny, proboszcz w Bełnie 1.2.1.2.1.1.2.2.1.1.1.2. Jan Dunin-Brzeziński, ur. ok. 1760, porucznik wojsk koronnych 1.2.1.2.1.1.2.2.1.1.1.3. Marianna Dunin-Brzezińska 1.2.1.2.1.1.2.2.1.1.1.4. Michał Dunin-Brzeziński, 1767 dziedzic dóbr Smagowa i Kusiuowa [Kos.] 1.2.1.2.1.1.2.2.1.1.2. Teofila Dunin-Brzezińska, dziedziczka: Skuły 1.2.1.2.1.1.2.2.1.1.3. Franciszek Salezy Dunin-Brzeziński, łowczy opoczyński 1.2.1.2.1.1.2.2.1.1.3.1. Józef Dunin-Brzeziński 1.2.1.2.1.1.2.2.1.1.3. Franciszek Salezy Dunin-Brzeziński, ur. ok.1750, 1785 dziedzic: Lutarówka, 1786 dziedzic: Łazuczyn, erygował cerkiew w Lutarówce [Spis ważniejszych miejscowości w powiecie starokonstantynowskim...] 1.2.1.2.1.1.2.2.1.1.3.1. Karol Dunin-Brzeziński, do 1836 dziedzic: Lutarówka 1.2.1.2.1.1.2.2.1.1.3.2. Józef Dunin-Brzeziński, 1813 dziedzic: Łazuczyn 1.2.1.2.1.1.2.2.1.1.4. Jan Dunin-Brzeziński, zm. 1774, starosta gzowiecki + Magdalena Kwaśniewska 1.2.1.2.1.1.2.2.1.1.4.1. Józef Dunin-Brzeziński, 1.2.1.2.1.1.2.2.1.1.4.2. Aleksandra Dunin-Brzezińska + Ignacy Grodecki h. Łada 1.2.1.2.1.1.2.2.1.1.5. Justyna Dunin-Brzezińska, + Michał Dziuli h. własnego 1.2.1.2.1.1.2.2.1.2. Stanisław Dunin-Brzeziński, ur. ok. 1700, 1726-32 kasztelan radomski +(1) ?? Wężyk +(2) Barbara Zawisza [Koss.] 1.2.1.2.1.1.2.2.1.2.1. Stanisław Dunin-Brzeziński, + Józefa Ulbińska 1.2.1.2.1.1.2.2.1.2.1.1. Gabriel Dunin-Brzeziński, urzędnik górniczy, lgit. szlach. 1842 1.2.1.2.1.1.2.2.1.2.2. Antoni Dunin-Brzeziński, 1.2.1.2.1.1.2.2.1.2.3. Jan Dunin-Brzeziński, 1760 kanonik płocki 1.2.1.2.1.1.2.2.1.2.4. Michał Dunin-Brzeziński, ur. ok. 1730, dziedzic dóbr Smogorzów i Rubinów (Kusiów) + Ludwika Odrzechowska [Górzyński S., Regestr diecezjów...] 1.2.1.2.1.1.2.2.1.2.4.1. Geroncy Dunin-Brzeziński, ur. ok. 1760 + Eleonora Gnojewska 1.2.1.2.1.1.2.2.1.2.4.1.1. Franciszek Dunin-Brzeziński, ur. ok. 1790, legit. szlach 1842 1.2.1.2.1.1.2.2.1.2.5. Marianna Dunin-Brzezińska + Antoni Odrzechowski 1.2.1.2.1.1.2.2.2. Franciszek Dunin-Brzezińskim dziedzic dóbr: Jastrząb + Teresa Bełdowska h. Rawicz 1.2.1.2.1.1.2.2.2.1. Antoni Dunin-Brzeziński, dziedzic dóbr Jastrząb 1.2.1.2.1.1.2.2.2.2. ?? Dunin-Brzezińska + ?? Kozierowski 1.2.1.2.1.1.2.2.2.3. Teresa Dunin-Brzezińska +(1) Stanisław Żurowski +(2) Jan Wąsowicz, h. Łabędź 1.2.1.2.1.1.2.2.3. Karol Dunin-Brzeziński 1.2.1.2.1.1.2.2.4. Konstanty Dunin-Brzeziński ok. 1700 + Joanna Ninkowska 1.2.1.2.1.1.2.2.4.1. Aleksander Dunin-Brzeziński + Aleksandr Szaszkowska 1.2.1.2.1.1.2.2.4.1.1. Kajetan Dunin-Brzeziński 1.2.1.2.1.1.2.2.4.1.1.1. Stanisław Dunin-Brzeziński + Józefa Ulbińska 1.2.1.2.1.1.2.2.4.1.1.1.1. Gabriel Dunin-Brzeziński, urzędnik górniczy, legit. szlach. 1842 1.2.1.2.1.1.2.2.4.1.2. Andrzej Dunin-Brzeziński 1.2.1.2.1.1.2.2.5. Mścisław Dunin-Brzeziński ok. 1700, pułkownik i regimentarz wojsk koronnych 1.2.1.2.1.1.2.2.5.1. Władysław Dunin-Brzeziński, ur. ok. 1725, podkomorzy bracławski + Helena "Odyniec" Sokołowska 1.2.1.2.1.1.2.2.5.1.1. Józef Dunin-Brzeziński, ur. ok. 1855, cześnik bracławski + Felicja Ewa Gawrońska 1.2.1.2.1.1.2.2.5.1.1.1. Jakub Wincenty Dunin-Brzeziński, ur. ok. 1785, dziedzic: Nidek, Zaliczyn (Galicja) + Apolonia "Skarbek" Białobrzeska 1.2.1.2.1.1.2.2.5.1.1.1.1. Krystyna Dunin-Brzezińska, ur. ok. 1800 + Tytus bar. Horoch, h. Trzy pióra, ojciec: Józef, matka: Maria Karska 1.2.1.2.1.1.2.2.5.1.1.1.1.1. Maria Horoch + Ksawery Franciszek Konopka 1.2.1.2.1.1.2.2.5.1.1.1.1.1.1. Michał Kalikst Konopka 1.2.1.2.1.1.2.2.5.1.1.1.1.2. Tadeusz Horoch + Maria hr. Mniszech, ojciec: Alfons Wandalin, matka: Jadwiga Dunin-Borkowska 1.2.1.2.1.1.2.2.5.1.1.1.1.2.1. Kalikst Józef bar. Horoch 1.2.1.2.1.1.2.2.5.1.1.1.1.3. Kalikst bar. Horoch, własność: Wrzawa, Gorzałkowice [Bork.] 1.2.1.2.1.1.2.2.5.1.1.1.1.4. Maria bar. Horoch + Franciszek Ksawery Andrzej Mikołaj Konopka, ur. 1828 [Bork.] 1.2.1.2.1.1.2.2.5.1.1.1.2. Ludwika Dunin-Brzezińska + ?? Majewski 1.2.1.2.1.1.2.2.5.1.1.1.3. Pelagia Dunin-Brzezińska, ur. ok. 1810, zm. 20.4.1871, poch. Kraków, cm. rakowicki + Jan Kanty Morelowski, ur. ok. 1797, zm. 20.2.1856, dyrektor szkół, członek Tow. Nauk. Krak., poch. Kraków cm. rakowicki. 1.2.1.2.1.1.2.2.5.1.1.1.4. Adam Dunin-Brzeziński, naczelnik powiatu w Brodach + Julia Szalay [Kos.] 1.2.1.2.1.1.2.2.5.1.1.1.4.1. Julian Dunin-Brzeziński, właściciel dóbr w Galicji, adwokat we Lwowie + Ewelina Morawska [Kos.] 1.2.1.2.1.1.2.2.5.1.1.1.4.1.1. Zdzisław Dunin-Brzeziński 1.2.1.2.1.1.2.2.5.1.1.1.4.1.2. Adam Dunin-Brzeziński 1.2.1.2.1.1.2.2.5.1.1.1.4.1.3. Wanda Dunin-Brzezińska 1.2.1.2.1.1.2.2.5.1.1.1.4.1.4. Maria Dunin-Brzezińska 1.2.1.2.1.1.2.2.5.1.1.1.4.2. Felicja Dunin-Brzezińska + ?? Adelsburg-Ettmayer [Kos.] 1.2.1.2.1.1.2.2.5.1.1.1.4.3. Melania Dunin-Brzezińska + ?? bar. Przychocki [Kos.] 1.2.1.2.1.1.2.2.5.1.2. Hieronim Dunin-Brzeziński 1.2.1.2.1.1.2.2.5.1.2.1. Józef Dunin-Brzeziński + Jadwiga Zajączkowska 1.2.1.2.1.1.2.2.5.1.2.1.1. Gustaw Dunin-Brzeziński, legit.szlach. 1842 [Kos.] 1.2.1.2.1.1.2.2.5.1.2.1.1. Gustaw Dunin-Brzeziński, ur. 18.11.1804 Zajączków, par. Sławno, legit.szlach. 1842 + (5.08.1828 Owadów par. Wsola) Józefa Węgierska, ur. 1803 Sciborzyce, ojciec Aleksander, matka Antonina Wrożywicka [Kos.; par.] 1.2.1.2.1.1.2.2.5.1.2.1.2. Marianna Józefa Bona, Dunin-Brzezińska, ur.15.08.1808 Zajączków par. Sławno 1.2.1.2.1.1.2.2.5.1.3. Mikołaj Dunin-Brzeziński, burgrabia opoczyński, dziedzic dóbr: Jastrząb 1.2.1.2.1.1.2.2.5.1.3.1. Mikołaj Dunin-Brzeziński, wojski opoczyński + Teresa Brzeska h. Ciołek 1.2.1.2.1.1.2.2.5.1.3.1.1. Władysław Dunin-Brzeziński, jezuita 1.2.1.2.1.1.2.2.5.1.3.1.2. Walenty Dunin-Brzeziński, 1780 cześnik opoczyński, płaci czynsz z dóbr: Jastrzębie [Regestr 1781] 1.2.1.2.1.1.2.2.5.1.3.1.3. Mikołaj Dunin-Brzeziński 1.2.2. Mikołaj Dunin-Brzeziński, własność: Gałki (1453), Bąków (1481) 1.2.3. Mszczuj IV Dunin-Brzeziński 1.3. Małgorzata Dunin-Skrzyńska Marianna Brzezińska, ur. 1742 Bolimów [par. za oprac. Stężycki A.] Tomasz Brzeziński, ur. 1784 Bolimów [par. za oprac. Stężycki A.] Bartłomiej Brzeziński, ur. 1793 Bolimów [par. za oprac. Stężycki A.] Petronella Brzezińska, ur. 1797 Bolimów [par. za oprac. Stężycki A.] Wojciech Brzeziński, ur. ok. 1751 Bolimów, zm 1.4.1811, włościanin w Bartnikach Zawadzkich, komornik, mieszkał Bolimów 20 u Ludwika Czerwińskiego + Marianna Naszczyńska (brat Wincenty) [par. za oprac. Stężycki A.] ?? - być może prawnuk Jana Dunin-Brzezińskiego, podstolego sandomierskiego (patrz wyżej [Stężycki-Rola A., Brzeziński h. Łabędź ...]) 1. Wojciech Brzeziński, ur. ok. 1771 Bolimów, zm. 12.6.1843 Radziwiłłów, mieszkał w Sokołowie + Franciszka Matuszewicz [par. za oprac. Stężycki A.] 1.1. Julianna Brzezińska, ur. 15.5.1811 1.2. Franciszek Jan Chrzciciel Brzeziński, ur. 20.08.1818 +(26.11.1838) Marianna Szczepanik, ur. ok. 1821 Budy Bartniki, ojciec: Feliks, matka: Gertruda 1.2.1. Józef Brzeziński, ur. 18.9.1840 Łasieczniki + Pelagia Samborska, ur. ok. 1846 1.2.1.1. Marianna Brzezińska, ur. 27.12.1861 +(1889) Kazimierz Karwowski, h. Pniejnia, ur. Warszawa, ojciec: Antoni, matka: Marianna Amelia Charciszewicz; lekarz [akt ślubu] 1.2.1.1.1. Franciszka Karwowska. ur. 21.8.1891 Radziwiłłów, zm. 21.10.1944 + Józef Woźniak, ur. ok. 1881 1.2.1.1.1.1. Barbara Woźniak, ur. 3.12.1911, zm. 28.3.1993 + Piotr Sadowski 1.2.1.1.1.1.1. Tadeusz Sadowski, ur. 1930 1.2.1.1.1.1.2. Łucja Sadowska, ur. 1933 + Zdzisław Gortatewicz 1.2.1.1.1.1.2.1. Hanna Gortatewicz + ?? Skronik 1.2.1.1.1.2. Stanisław Woźniak, ur. 15.4.1914, zm. 6.4.1944 1.2.1.1.1.3. Kajetan Woźniak, ur. 7.8.1917, zm. ok. 1980 1.2.1.1.1.4. Aleksander Woźniak, ur. 11.9.1920, zm. ok. 1985 1.2.1.1.1.6. Zofia Woźniak, ur. 16.10.1922 +(1) Tadeusz Cegielski +(2) Kazimiez Wojciechowski 1.2.1.1.1.6.1a.1. Barbara Cegielska + Józef Cybart, ojciec: Adam, matka: Janina Romanowska 1.2.1.1.1.6.1a.1.1. Ewa Cybart, przodkowie - wykaz 1.2.1.1.1.6.1a.1.1.1. Zofia Okrasso 1.2.1.1.1.6.1b.2. Anna Wojciechowska + ?? Ginalski 1.2.1.1.1.7. Stanisława Woźniak, ur. 15.11.1925, zm. 6.7.1994 1.2.1.1.1.8. Marian Woźniak, ur. 31.6.1930, zm. 3.8.1981 1.2.1.2. Franciszka Brzezińska, ur. 2.10.1863 Radziwiłłów 1.2.2. Franciszek Brzeziński, ur.26.1.1843 Budy Radziwiłłowskie. ur. 26.1.1843, zm. 30.8.1854 1.2.3. Antoni Brzeziński, ur. 10.1.1845 1.2.4. Antonina Brzezińska, ur. 9.4.1847 Budy Radziwiłłowskie, zm. 10.4.1848 Radziwiłłów 1.2.5. Paweł Brzeziński, ur. 12.7.1849 Radziwiłłów 1.2.6. Teofila Brzezińska, ur. 18.2.1852 1.2.7. Ignacy Brzeziński, ur. 29.6.1857 Radziwiłłów, zm. 2.3.1861 Radziwiłłów 1.2.7. Karolina Brzezińska, ur. 27.10.1854 Budy Radziwiłłowskie 1.2.8. Michał Brzeziński, ur. 23.9.1859 Radziwiłłów 1.2.9. Józefa Brzezińska, ur. 10.4.1862 Radziwiłłów 1.2.10.Józefa Brzezińska, ur. 13.2.1865 1.3. Karol Brzeziński, ur. 10.02.1821 Sokołów nr 2 1.4. Maciej Brzeziński, ur. 24.2.1822 + Małgorzata Gubelna (Grobelnicka) 1.4.1. Aniela Brzezińska, ur. 6.1.1843, zm. 18.2.1849 Sokołów 1.4.2. Jakub Brzeziński, ur. 23.7.1847 1.4.3. Marianna Brzezińska, ur. 11.1.1845 1.4.4. Józef Brzeziński, ur. 20.3.1849, zm. 11.5.1849 1.4.5. Katarzyna Brzezińska, ur. 14.11.1850, zm. 26.4.1852 1.4.6. Benedykt Brzeziński, ur. 22.3.1853 Sokołów 1.4.7. Elżbieta Brzezińska, ur. 20.10.1857 1.4.8. Józef Brzeziński, ur. 15.11.1863 Wola Szydłowiecka 1.5. Tomasz Brzeziński, ur. ok. 1825, zm. 27.8.1847 Bolimów +(27.10.1845 Bolimów) Wiktoria Galicka, ur. ok. 1827, ojciec: Karol (strażnik), matka: Marianna Majewska 1.5.1. Jan Brzeziński, ur. 20.12.1846 Radziwiłłów, zm. 8.12.1859 Grabina 1.5.2. Ignacy Brzeziński, ur. 19.7.1856 Budy Radziwiłłowskie 1.5.3. Marianna Brzezińska, ur. ok.. 1860, zm. 18.9.1862 Małe Łąki 1.5.4. Józefa Brzezińska, ur. 24.6.1865 Grabina Duża 1.6. Franciszek Brzeziński, ur. 30.03.1827 1. Jakub Brzeziński, ur. ok. 1782 + Zofia Wydychowska [par. za oprac. Stężycki A.] 1.1. Antonina Brzezińska, ur. 13.6.1822 Wieś Bolimowska 8 1.2. Urszula Brzezińska, ur, 20.10.1824 1. Jan Brzeziński, ur. ok. 1770 + Katarzyna Czupryn [par. za oprac. Stężycki A.] 1.1. Maksymilian Brzeziński, ur. 1798 Budlina (Ruscina), zm. przed 1854, podoficer Pułku Pierwszego Strzelców Pieszych (1 Dyw. Piech.), komornik, gajowy we wsi Budy Grabina +(1829 Bolimów) Julianna Jędrzejewska, ur, ok. 1805, zm. 21.8.1854 Bolimów, ojciec: Stanisław, matka: Zofia [akt ślubu, akt ur. syna] 1.1.1. Ludwik Brzeziński, ur. 1830, zm. 14.05.1834 1.1.2. Tomasz Brzeziński, ur. 4.1.1833 1.1.3. Marianna Brzezińska, ur. 12.5.1837 1.1.4. Wojciech Brzeziński, ur. 18.4.1839 Budy Grabina, zm. 19.7.1853 Bolimów 1.1.5. Anna Brzezińska, ur. 2.7.1842 Radziwiłłów, zm. 13.4.1844 Budy Bolimowskie 1.1.6. Antoni Brzeziński, ur. 29.5.1846 Radziwiłłów, zm. 20.3.1848 Bolimów 1. Maciej Brzeziński, ur. ok. 1805 [par. za oprac. Stężycki A.] 1.1. Stanisław Brzeziński, ur. 1833, zm. 25.10.1835 1. ?? zm. przed 1837 + Józefa ?? [par. za oprac. Stężycki A.] 1.1. Marianna Brzezińska, ur. 17.8.1837 1. Józef Brzeziński, ur. ok. 1755 + Marianna Wolska [par. za oprac. Stężycki A.] 1.1. Anna Brzezińska, ur. ok. 1785 Czekaj, par. Mszczonów, zm. 9.4.1848 Grabina + ?? 1.1.1. Jan Brzeziński, ur. ok. 1816 +(4.2.1850) Marianna Bogusiewicz (Boguszewicz), ur. ok. 1823, ojciec: Jakub, matka: Franciszka Haruszewicz 1.1.1.1. Paweł Brzeziński, ur. 28.6.1952 Budy Bolimowskie, zg. 30.1.1857 1.1.1.2. Wincenty Brzeziński, ur. 18.1.1855 Budy Bolimowskie 1.1.1.3. Agnieszka Brzezińska, ur. 18.1.1855 Budy Bolimowskie 1.1.1.4. Marianna Brzezińska, ur. 28.11.1857, zm. 21.7.1859 1.1.1.5. Józef Brzeziński, ur. 8.7.1864 Budy Bolimowskie 1. Michał Brzeziński, ur. ok. 1815 + Weronika Piątkowska, ur. ok. 1824, zg. 7.1.1858 [par. za oprac. Stężycki A.] 1.1. Wiktoria Brzezińska, ur. 10.12.1851 1.2. Tomasz Brzeziński, ur. 30.12.1857 1. ?? Brzeziński + Tekla ??, ur. ok.1807 Kozłów Szlachecki, zm. 19.1.1865 [par. za oprac. Stężycki A.] 1.1. Maciej Brzeziński, ur. ok. 1829, wyrobnik w Hminie + Julianna Milczarek 1.1.1. Elżbieta Brzezińska, ur. 1.7.1863 1. Tekla Brzezińska (może po mężu), zm. 19.1.1865 [par. za oprac. Stężycki A.] 1.1. Maciej, ur. 1829 1. Karol Brzeziński + Salomea Lipowska 1.1. Jan Brzeziński, ur. 1828, powstaniec styczniowy, zesłaniec + Domicella Boratyńska [nad. Bożena Kuliberda w: Lista powstańców] 1. Aleksander Dunin-Brzeziński + Julia Emilia Magdalena Olszowska 1827 1.1. Jadwiga Dunin-Brzezińska ca 1860 + Stanisław Jasiewicz ca 1860 ?? Dunin-Brzeziński, stolnik opoczyński, spadkobieca Franciszka Salezego, dziedzic: Barszczówka + Izabela Czermińska 1. Dariusz Brzeziński ur. 1964 +(1986) Anna Kijańska ur. 1963- 1.1. Łukasz Brzeziński 1987 1.2. Martyna Brzezińska 1993 1. ?? Brzeziński + Danuta Bieniek 1.1. Grzegorz Brzeziński 1.1.1. Patryk Brzeziński 1. ?? Brzeziński 1.1. Józef Brzeziński 1.2. Józefa Brzezińska, zm. 1844 + Józef Jackowski 1792-1869 1. Władysław Brzeziński + Jadwiga Zahorska ca 1850 1.1. Ludwik Brzeziński 1.2. Władysław Brzeziński 1858-1927 1.3. Jarosław Brzeziński + Zofia Kowerska 1.4. Adam Brzeziński 1925 + Maria Rodziewicz 1.5. Józef Brzeziński + Kazimiera ?? 1.6. Władysław Brzezińska 1894-1945 + Karolina Jagielak 1.7. Konstancja Brzezińska 1895-1982 + Kazimierz Luboradzki 1. ?? Brzeziński 1.1. Pius Brzeziński + Józefa Krasińska 1.2. Jan Brzeziński 1. Walenty z Brzezia Brzeziński h. Doliwa, występuje: 1590 + Barbara Szczycińska h. Rola [Spis ważniejszych miejscowości w powiecie starokonstantynowskim..., Teki] 1.1. Jan Brzeziński, 1635 poborca brzesko-kujawski + Jadwiga Ponętowska 1.1.1. Wacław Brzeziński + Elżbieta Ossowska 1.1.1.1. Maciej Franciszek Brzeziński, zm. 1731-5, dziedzic: Broniszewo, tenutariusz Sokolnik (być może Maciej o. Józefa i Jana, oraz Maciej Fr. syn Wacława to 2 różne osoby) +(1) Anna Brzezińska +(2) Konstancja Kołudzka +(3) Teresa Rudnicka, ojciec: Kazimierz, matka: Anna Mirucka 1.1.1.1c.1. Józef Brzeziński, (wg. Koss. h. Łabędź), 1755 pisarz gr. radziejowski, chorąży i sędzia inowrocławski, 1799 kasztelan kruświcki, dziedzic: Jabłkowo, Bilczewo + Krystyna Dominikowska h. Grzymała, ojciec: Stanisław, matka: Zuzanna Kowalska [Teki] 1.1.1.1c.1.1. Michał Brzeziński, starosta inowrocławski, dziedzic: Cisie p. miechowski + Monika Ubysz h. Cholewa 1.1.1.1c.1.1.1. Monika Brzezińska, pupilka Stanisława Dąbskiego, bdz. 1.1.1.1c.2. Jan Brzeziński, skarbnik brzesko-kujawski + Teresa Gawrońska h. Rawicz 1.1.1.1c.2.1. Joachim Brzeziński, łowczy owrucki, cześnik latyczowski, podolski, dziedzic: Bereżanka, Worobijówka, pow. uszycki +(1757) Anna kaczkowska h. Pomian 1.1.1.1c.2.1.1. Józef Brzeziński, zm. ok. 1812, cześnik latyczowski, dziedzic: Bereżanka, Worobijówka, sędzia sądów podolskich, bzż. 1.1.1.1c.2.2. Marianna Brzezińska, zm. po 1811 + Klemens Antoni Giżycki h. Gozdawa, chorąży horodelski, ojciec: Mikołaj, matka: Marianna Niedybalska 1.1.1.1c.3. Agnieszka Barabra Brzezińska, chrz. 17.1.1694 1.1.1.1c.4. Klara Brzezińska, chrz. 11.8.1695 + Maciej Chmielewski 1.1.1.1c.5. Michał Brzeziński + Monika Ubysz 1.1.1.1c.5.1. Joanna Anna Brzezińska, zm. przed. 1792 [Bon.] 1.2. Stanisław Brzeziński ?? Brzezińska ca 1570 + Jakub Zieliński ca 1570 ?? Brzezińska + Walery Znaniecki Andrzej Brzeziński + Zofia Katarzyna Pląskowska Felicja Dunin-Brzezińska ca 1800 + Stefan Jacek Jabłonowski ca 1800 Feliks Brzeziński, zm. 1865, właściciel dóbr: Zakliczyn [Gazeta Lwowska 1870r. nr. 1] Ignacy Brzeziński, 1863 zawiadowca stacji Łowicz [Łącznik Kolejowy, 1908-1911] Jan Dunin-Brzeziński + Maria Rostworowska Maria Dunin-Brzezińska + + Jan "Janota" Bzowski 1868-1936 Marianna Brzezińska + Kazimierz Biliński Mieczysław Brzeziński + Rozalia Maria Paulina Morzycka 1859-1923 Mieczysław Brzeziński, ur. 3.4.1911, zm. 8.9.1972, poch. Londyn cm. Gunnersbury, chirurg ortopeda, żołnierz kampanii wrześniowej i AK, odznaczony m.in. ZKZ z Mieczami i Krzyżem AK []Grodziska K., Polskie Groby... Rozalia Brzezińska + Jan Julian Wakarecy Wojciech Brzeziński + Barbara Borzęcka (2-v. Wawrzyniec Trzebiatowski) [Teki.] Zofia Brzezińska + Stanisław Czerniewicz Zofia Brzezińska + Jan Malechowski

brzezinski

 

 

Słownik Biograficzny


Dział zajmujący się gromadzeniem informacji o przedstawicielach rodzin
(Wykaz skrótowy. Po więcej możliwości przejdź do Biblioteki-Forum)


Noty biograficzne, oraz spisy osób związanych z osobami o nazwisku Brzeziński
(Linki otwierają się w nowym oknie)

    Zobacz więcej wyników (Przejście do Słownika Biograficznego)Lista nadesłanych i opracowanych not biograficznych w Bibliotece Genealogii Polaków, tylko w dziale Słownik Biograficzny. W Bibliotece znajduje się znacznie więcej działów. (Część jest dostępna tylko dla stałych użytkowników)

DODAWANIE
1. Zaloguj/zarejestruj się w dziale Biblioteka-Forum (Aby móc pisać noty biograficzne musisz napisać dwa inne posty)
2. Przejdź do działu Słownik Biograficzny
3. Dodaj nowy "wątek"
Po dodaniu noty pojawi się ona tutaj automatycznie.

 

 

 

 

Czytelnia


Dział zajmujący się gromadzeniem informacji o przedstawicielach rodzin
(Wykaz skrótowy. Po więcej możliwości przejdź do Biblioteki-Forum)


Opowiadania, opisy miejsc, artykuły związane z osobami o nazwisku Brzeziński
(Linki otwierają się w nowym oknie)Lista nadesłanych i opracowanychopowiadań, artykułów, opisów geograficznych w Bibliotece Genealogii Polaków. W Bibliotece znajduje się znacznie więcej działów. (Część jest dostępna tylko dla stałych użytkowników)

DODAWANIE
1. Zaloguj/zarejestruj się w dziale Biblioteka-Forum (Aby móc pisać noty biograficzne musisz napisać dwa inne posty)
2. Przejdź do działu Czytelnia i wybierz odp. pod-dział.
3. Dodaj nowy "wątek"
Po dodaniu noty pojawi się ona tutaj automatycznie.

 

 

 

 

Baza Właścicieli Ziemskich


Skrót informacji z bazy informacji o właścicielach dóbr prywatnych.
(Po więcej danych przejdź do Bazy Właścicieli Ziemskich)


Właściciele ziemscy o nazwisku Brzeziński
(Osoby, i informaje mogą się powtarzać, gdyż są to wypisy z różnych źródeł)


 • Ewelina Brzezińska
  Miejsce: Latoszyn, pocz. Dębica, pow. Ropczyce
  Data: 1902
  Opis: właściciel tabularny • Ewelina Brzezińska
  Miejsce: Latoszyn, wieś, star. Ropczyce
  Data: 1904
  Opis: własność: Ewelina Brzezińska • Ewelina Brzezińska
  Miejsce: Osieczany, pocz. Myślenice, pow. Myślenice
  Data: 1902
  Opis: właściciel tabularny • Ewelina Brzezińska
  Miejsce: Osieczany, wieś, star. Myślenice
  Data: 1904
  Opis: własność: Ewelina Brzezińska • Adam Brzeziński
  Miejsce: Zakliczyn, obw. krakowski
  Data: 1867
  Opis: W spadku po Feliksie Brzezińskim • Antoni Brzeziński
  Miejsce: Zakliczyn, obw. krakowski
  Data: 1867
  Opis: Spadkobiercy po Antonim Brzezińskim: w spadku po Feliksie Brzezińskim • D. Zdzisław Brzeziński
  Miejsce: Łazany, pocz. Wieliczka, pow. Wieliczka
  Data: 1902
  Opis: właściciel tabularny • D. Zdzisław Brzeziński
  Miejsce: Wola podłaz., pocz. Wieliczka, pow. Wieliczka
  Data: 1902
  Opis: właściciel tabularny • Dunin Brzeziński
  Miejsce: Łazany, z Bzymem, wieś, star. Wieliczka
  Data: 1904
  Opis: własność: Zdzisław Dunin Brzeziński • Dunin Brzeziński
  Miejsce: Wola podłazańska, wieś, star. Wieliczka
  Data: 1904
  Opis: własność: Zdzisław Dunin Brzeziński • Feliks Brzeziński
  Miejsce: Zakliczyn, ob. bocheński
  Data: ok. 1862
  Opis: Spis członków Towarzystwa gospodarczo-rolniczego galicyjskiego • Feliks Brzeziński
  Miejsce: Zakliczyn, obw. krakowski
  Data: 1867
  Opis: Spadkobiercy po Feliksie Brzezińskim • Jakób i Krystyna Brzeziński
  Miejsce: Kramsko, pow. koniński
  Data: ok. 1770
  Opis: królewszczyzna - wieś, płaci 180 zł 6 gr, 3 denary kwarty rocznie • Józef Brzeziński
  Miejsce: Pałecznica, parafia loco
  Data: ok. 1791
  Opis: Szlachcic zamieszkały w miejscowości, ur. 1772 • Julian Brzeziński
  Miejsce: Zakliczyn, obw. krakowski
  Data: 1867
  Opis: W spadku po Feliksie Brzezińskim • Wincenty Brzeziński
  Miejsce: Nidek dolny, i Sredni, cyr. wadowicki
  Data: 1827
  Opis: spadkobiercy
To zapisy o osobach nazwiska Brzeziński w bazie właścicieli dóbr prywatnych na ziemiach Rzeczpospolitej. Jeszcze więcej informacji może znajdziesz w dziale łączącym Bibliotekę i Forum w Genealogii Polaków. Baza Właścicieli Ziemskich tworzona jest wielkim społecznym wysiłkiem, zarówno wolontariuszy jak i poprzez zlecane kwerendy w wielu trudno dostępnych zbiorach. Wsparcie finansowe projektu na pewno przyspieszy jej budowę, oraz dokonywanie kolejnych kwerend archiwalnych.

DODAJ INFORMACJE
Jeśli masz wiedzę o osobach które możesz dodać do tej listy wykorzystaj
Formularz dodawania informacji

 

 

 

 

Baza Oficjalistów Dworskich


Skrót informacji z bazy wyższych pracowników dworskich.
(Po więcej danych przejdź do Bazy Oficjalistów Prywatnych)


Oficjaliści dóbry prywatnych o nazwisku Brzeziński
(Osoby, i informaje mogą się powtarzać, gdyż są to wypisy z różnych źródeł)


 • Brzeziński
  mandatariusz - Cielęż, obw. żółkiewski - - 1845
  Żródło: GP, za: Gazeta Lwowska 1845/100

 • Brzeziński
  rządca - Dąbrowa - - 1848
  Żródło:

 • Antoni Brzeziński
  ekonom - Wsola, powiat Radomski - - 1813
  Żródło: nad. Rys-Brys, za: akt zgonu Badowskiego- Wsola 1813/ 14

 • Antoni Brzeziński
  rządca - Pomorzany, obw. złoczowski - - 1845
  Żródło: GP, za: Gazeta Lwowska 1845/112

 • Józef Brzeziński
  ekonom - Czatkowice - - data nieznana
  Żródło: Historia Cztkowic

 • Karol Brzeziński
  ekonom - Niezwojowice par. Pałecznica - - 1744
  Żródło: nad. Tomasz Pasteczka, na podst.: Spis ludności 1790-122

 • Mateusz Brzeziński
  administrator - Kliszów - - 1764
  Żródło: nad. Jacek Sułkowski, za: akt ur. parafii Kije 17861-1781

 • Władysław Brzeziński
  zarządca - Grodzisk - Joanna Janina hr. Potocka - 1928
  Żródło: Historia Grodziska


To wszystkie osoby o nazwisku Brzeziński w bazie oficjalistów dóbr prywatnych. Jeszcze więcej informacji możesz znaleźć w dziale łączącym Bibliotekę i Forum w Genealogii Polaków. Baza Oficjalistów Dóbr Prywatnych tworzona jest wielkim społecznym wysiłkiem, zarówno wolontariuszy jak i poprzez zlecane kwerendy w wielu trudno dostępnych zbiorach. Wsparcie finansowe projektu na pewno przyspieszy jej budowę, oraz dokonywanie kolejnych kwerend archiwalnych.

DODAJ INFORMACJE
Jeśli masz wiedzę o osobach które możesz dodać do tej listy wykorzystaj
Formularz dodawania informacji.

 

 

 

 

Baza Powstańców Styczniowych


Wypisy z programu zbierania informacji o Powstańcach roku 1863-5.
(Skrót - po więcej informacji przejdź do Bazy Powstańców Styczniowych)


  Osoby o nazwisku Brzeziński związane z Powstaniem 1863r.
  (Osoby, i informaje mogą się powtarzać, gdyż są to wypisy z różnych źródeł)


 • 55468 Brzeziński
  Opis: informacja taka sama jak rekord nr 24025
  źródło: nad. GP, za: CDIAL 195-1-58 (Zbiory Tadeusza Sauczeya)
  Uwagi:

 • 24025 Brzeziński
  Opis: kapitan pułku extradycyjnego ze strony Austryi, zamordowany w Tomaszowie 5 Lutego 1863 r. (Dz. Poz. Nr. 43.)
  źródło: [Kolumna Z., Pamiątka dla rodzin polskich..., t. II]
  Uwagi:

 • 27031 Brzeziński
  Opis: odstawny oficer za zabicie Dolińskiego 10 lipca 1868 r rozstrzelany w rowie Aleksandrowskiej Cytadeli
  źródło: [Słotwiński A., Unia podlasko-chełmska od r. 1875-1885 za: CBP]
  Uwagi: inf. z raportów zaborczych, mogą zawierać błędne dane i tendencyjne uzasadnienia

 • 23080 Brzeziński
  Opis: pseudonim Aleksandra Krukowieckiego
  źródło: [Kozłowski E., (oprac) Zapomniane Wspomnienia...]
  Uwagi:

 • 44228 Brzeziński
  Opis: udział w potyczkach: zob. Krukowiecki Aleksander
  źródło: nad. DHRP, za: Zieliński S., Bitwy i Potyczki ...
  Uwagi:

 • 57194 Bronisław Brzeziński
  Opis: Prezydent komitetu rewolucyjnego stworzonego w Warszawie przez Kurzynę w końcu r. 1863 dla przeciwdziałania Trauguttowi.
  źródło: nad. GP, za CDIAL 195-1-58 (Zbiory Tadeusza Sauczeya)
  Uwagi:

 • 48228 Hieronim Brzeziński
  Opis: (Antoni) duchowny katolicki, zesłaniec w roku 1865 miejsce wysyłki: mińska, miejsce zsyłki: katorga, 12 lat, zesłanie prawdopodobnie związane z wydarzeniami powstańczymi
  źródło: nad. DHRP, za: Radwan M. SCJ, Rejestr duchownych katolickich ... w: Niebelski E., Epilog styczniowej insurekcji 1863 roku, KUL 2006
  Uwagi: RGIA, f. 821, op. 3, d. 223 /-/ op. 125, d. 3221, k. 108-111, 125-127 /-/ Kubi­cki, cz. 2, 2, s. 89
  dokładniejszy opis źródła

 • 38402 Ignacy Brzeziński
  Opis: mężcz. 22 lata na 1868 r., ziemianin Wileńskiej gub., zesłany z pozbawieniem praw na zamieszkanie, z 1864 r. przebywał w Tomskim okręgu, do 1869 r. wybył po widu, rodziny nie posiadał.
  źródło: Archiwa rosyjskie - zbiór informacji
  Uwagi: GU GAOO. F. 3. Op. 4. D. 6277. Ł. 38 ob., Op. 6. d. 10388.
  (UWAGA: Transliteracja i tłumaczenie półautomatyczne, mogą zawierać błędy)

 • 15387 Ignacy Brzeziński
  Opis: szlachcic Wilno województwo
  źródło: Spis powstańców 1863, za: kdkv.narod.ru (oprac. DHRP)
  Uwagi: (uwaga: transliteracja i tłumaczenie automatyczne) wątek na Forum

 • 60464 Ignacy Brzeziński
  Opis: Więzień cytadeli warszawskiej. mieszczanin z Witulina pow. bialski, lat 22. Katolik, kawaler. Aresztowany we wsi Michałków 11 lutego 1864 r. "za przynależność do bandy Rogińskiego". W początku kwietnia skazany na publiczne roboty w Rosji. 10 kwietnia odesłany do Warszawy. (B-25).
  źródło: nad. Jacek Strozewski, za: Krawczyk T., Podlascy więźniowie Cytadeli Warszawskiej, w: Niepodległość i Pamięć 5/3 1998
  Uwagi: Oznaczenie literowe na końcu noty oznacza literę rosyjską i numer w notatkach. Daty wg kalendarza juliańskiego.

 • 58961 Ignacy Brzeziński
  Opis: z maj. Szaniaki pow. wileńskiego, powstaniec 1863 r., maj. skonfskowany
  źródło: nad. GP+, za: Czesław Malewski, Rodziny szlacheckie na Litwie w XIXw, W-wa 2016
  Uwagi: (LVIA, zesp. 381, inw. 16, vol. 790, s. 37; vol. 918, s. 19v, nr 15)

 • 36804 Jan Brzeziński
  Opis: ur. 1828 Pabianice syn Karola i Salomei Lipowskiej, żona Domicella Boratyńska. zamieszkał w Łodzi. W 1861 uczestniczył w demonstracjach ulicznych. W 1863 stanął w szeregach powstańczych. W następstwie bitwy pod Dalkowem we IX.1863 został uwięziony, a potem skazany na ciężkie roboty na Syberii. Wiadomo, że przebywał tam jeszcze w 1870r.
  źródło: nad. Bożena Kuliberda, za: Nowakowie M. i T., Rodziny pabianickie Starego Miasta w XVII-IXI wieku cz.1, 1993 Łódź, oraz własne zbiory rodzinne
  Uwagi:

 • 36805 Jan Brzeziński
  Opis: ur. 1840 Pabianice syn Konstantego i Anny z Lawinów czeladnik tkacki, należał do powstańców, oddany pod nadzór policji w Łodzi
  źródło: nad. Bożena Kuliberda, za: Nowakowie M. i T., Rodziny pabianickie Starego Miasta w XVII-IXI wieku cz.1, 1993 Łódź, oraz własne zbiory rodzinne
  Uwagi:

 • 33606 Józef Brzeziński
  Opis: Był naczelnikiem sekcji 6 okręgu XI miasta Warszawy.Namawiał do powstania.Skazany na 12 lat ciężkich robót w twierdzach.
  źródło: Powstanie styczniowe : wyroki Audytoryatu Polowego z lat 1863, 1864, 1865 i 1866 za:CBP
  Uwagi: Autor : Cederbaum,Henryk(1863-1928) http://www.genealogia.okiem.pl/forum/viewtopic.php?f=172&t=17868

 • 57193 Józef Brzeziński
  Opis: Onegdaj odbył się pogrzeb Józefa Brzezińskiego, powstańca w r. 1863. Zmarłego pochowano z honorami wojskowymi na starym cmentarzu rzeszowskim, gdzie zarząd miasta jako powstańcowi, użyczył miejsca na wieczny spoczynek. Przed pomnikiem śp. pułkownika Lisa Kuli pożegnał zmarłego krótkim przemówieniem imieniem Legionistów dr Węglowski, na cmentarzu oddał hołd dyr. K. Mazurkiewicz, wspominając o jego życiu i zasługach. Na trumnie złożono wieńce od przyjaciół, kolegów z urzędu drogowego i od Legionistów z napisem: ‘‘Bojownikowi o Wolność – Legioniści’‘. Obecnie przebywa w Rzeszowie już jeden tylko powstaniec z r. 1863, mianowicie Władysław Żemralski, mieszkający w domu p. Urbana przy ul. Jagiellońskiej.
  źródło: nad. GP, za CDIAL 195-1-58 (Zbiory Tadeusza Sauczeya)
  Uwagi:

 • 297 Józef Brzeziński
  Opis: ppor. (1842) Rzeszów
  źródło: nad. Jerzy, za: Rocznik oficerski 1923, Oficerowie - weterani powstania styczniowego
  Uwagi:

 • 298 Józef Brzeziński
  Opis: ppor.(1843) Skierniewice
  źródło: nad. Jerzy, za: Rocznik oficerski 1923, Oficerowie - weterani powstania styczniowego
  Uwagi:

 • 46140 Józef Brzeziński
  Opis: uczestnictwo w potyczkach: mazowieckie: Krośniewice 30.08.1863 poległ
  źródło: nad. DHRP, za: Zieliński S., Bitwy i Potyczki...
  Uwagi:

 • 31042 Józef Brzeziński
  Opis: ur. na Żmudzi w r. 1837, służył pod Ludkiewiczem na Żmudzi.
  źródło: [Białynia-Chołodecki J., Pamiętnik powstania styczniowego...]
  Uwagi:

 • 20808 Konstanty Brzeziński
  Opis: Powstaniec figurujący w Archiwum ks. Ruczki
  źródło: [Marcinek R., Archiwum ks. Ludwika Ruczki...]
  Uwagi:

 • 51555 Konstanty Brzeziński
  Opis: powstaniec z terenu zaboru austriackiego, w niewoli rosyjskiej, upoważniony do powrotu rozkazem z dnia 14.6.1865
  źródło: nad. GP, za: Arch. Ks. Ludwika Ruczki, seria 3 korespondencja z urzędami …
  Uwagi: na spisie ołówkiem dopisany znak "+"

 • 36806 Konstanty Brzeziński
  Opis: ur. 1844 Pabianice syn Konstantego i Anny z Lawinów czeladnik tkacki, należał do powstańców, oddany pod nadzór policji w Łodzi
  źródło: nad. Bożena Kuliberda, za: Nowakowie M. i T., Rodziny pabianickie Starego Miasta w XVII-IXI wieku cz.1, 1993 Łódź, oraz własne zbiory rodzinne
  Uwagi:

 • 54252 Konstanty Brzeziński
  Opis: z Galicji, wraz z czterema innymi osadzonymi uciekł z twierdzy w Zamościu, schwytany tego samego dnia, został uwięziony w kazamacie o chlebie i wodzie, nastepnie zesłany do ciężkich robót na Syberii w grudniu 1863
  źródło: nad. Piotr Ryttel, za: Gazeta Narodowa, nr 250, 8.12.1863
  Uwagi:

 • 299 Ludwik Brzeziński
  Opis: ppor. (1836) Stryków
  źródło: nad. Jerzy, za: Rocznik oficerski 1923, Oficerowie - weterani powstania styczniowego
  Uwagi:

 • 37364 Mieczysław Brzeziński
  Opis: БРЖЕЗИНСКIЙ Мечиславъ,szlachcic (дворянин) ,gubernia mohylewska,uczestnik Powstania Styczniowego, zesłaniec, na mocy p. 3 orzeczenia /powelenja/ cesarskiego z 13 i 17 maja 1871 r. zwolniony z dozoru policyjnego z prawem zamieszkania gdziekolwiek w państwie rosyjskim, z wyjątkiem stolicy i guberni stołecznych, Królestwa Polskiego i Zabranego Kraju, lecz z zabronieniem mu objęcia służby państwowej i społecznej.
  źródło: kdkv.narod.ru/1864/Spis-Xron.htm
  Uwagi: zgodnie z informacją na stronie internetowej oryginały dokumentów znajdują się w Narodowym Historycznym Archiwum w Mińsku

 • 14828 Mieczysław Brzeziński
  Opis: szlachcic Mohylew województwo
  źródło: Spis powstańców 1863, za: kdkv.narod.ru (oprac. DHRP)
  Uwagi: (uwaga: transliteracja i tłumaczenie automatyczne) wątek na Forum

 • 52235 Mieczysław Brzeziński
  Opis: Z guberni mohylewskiej, uczeń instytutu w Hory-Horkach, brał udział w bitwie pod Hory-Horkami 6.5.1863, informacja o zauważeniu go w szeregach powstańczych pochodzi od listy dyr. Trautfettera
  źródło: Komisja Śledcza LVIA f. 112, za: Maliszewski E., Rok 1863 na Kresach mohilewskich, 1920
  Uwagi:

 • 36386 Piotr Brzeziński
  Opis: ppor., odzn. Krzyżem Niepodległości z mieczami za udział w Powstaniu 1863
  źródło: ŻN, za: Monitor Polski 260/1930
  Uwagi:

 • 58470 Piotr Ignacy Antoni Brzeziński
  Opis: Ur. 1843r. Pracę niepodległościową rozpoczął w 1830r. po ukończeniu gimnazjum w Żytomierzu. Zmuszony był emigrować. Wstąpił do szeregów Garibaldiego i odbył z nim kampanię. W 1863r. studiował w Polskiej Szkole Wojskowej w Genui, a w 1862r. w Cuneo. W powstaniu walczył pod dowództwem Kurowskiego i Langiewicza. Uczestniczył w walkach pod Miechowem, Goszczą, Chrobrzem, Wołczem, Grochowiskami (ranny w głowę szablą) w miejscowości Szyce. Internowany w Ołomuńcu, skąd zbiegł. Był na emigracji w Szwajcarii. Brał udział w wojnie francusko-pruskiej w 1870.71r.
  źródło: nad. Martyna, za: Jerzy Maliszewski. Sybiracy zesłani i internowani za udział w powstaniu styczniowym.
  Uwagi:

 • 37233 Stanisław Brzeziński
  Opis: Stanisław Doliwa Brzeziński. Brał czynny udział w powstaniu, zesłany na Syberię po kilku latach powrócił do rodzinnego Łańcuta; w podzięce za szczęśliwy powrót ufundował kapliczkę z Chrystusem zwanym Ogrodnikiem.
  źródło: nad. Marek Muszyński, za: Bednarczyk Arkadiusz: Kapliczka powstańca styczniowego z Łańcuta w: podkarpackie.regiopedia.pl
  Uwagi:

 • 300 Władysław Brzeziński
  Opis: ppor. (1844) Sieradz
  źródło: nad. Jerzy, za: Rocznik oficerski 1923, Oficerowie - weterani powstania styczniowego
  Uwagi:


Powyższa lista jest efektem prac Fundacji związanych z Powstaniem Styczniowym. Stan wiedzy o tym powstaniu wciąż jest niewystarczający, a większość osób wspierających Powstanie nieznana. Wciąż wiele informacji pozsotaje do pozyskania w trakcie kwerend lub ze zbiorów prywatnych. Wsparcie finansowe projektu na pewno przyspieszy jego budowę, oraz dokonywanie kolejnych kwerend archiwalnych.

DODAJ INFORMACJE
Jeśli masz wiedzę, która może uzupełnić powyższe informacjie wykorzystaj
Formularz dodawania informacji

 

 


 

 

Baza Grafiki - Portrety


Lista zdjęć portretowych nadesłanych do Bazy Zdjęć Genealogii Polaków, związanych z nazwiskiem Brzeziński
(Wykaz skrótowy. Po więcej możliwości przejdź do Bazy Zdjęć)


Portrety i zdjęcia osób o nazwisku Brzeziński
(Wyszukiwanie skrótowe działa na frazie otwartej, czyli dla frazy "Gliński" wyszuka także "Węgliński")

  Brzezinska Lina
  Miejsce: Lwów
  (Album: Lwowski Turniej Piękności 1926)
  Brzeziński Ignacy
  (Album: Portrety indywidualne)
  Brzeziński Jan
  (Album: Portrety indywidualne)
  Brzeziński Wojciech (1801-1861)
  Rodzice: Brzeziński Szymon - Klara N.N
  (Album: Portrety indywidualne)
  Jackowska Rozalia h. Gozdawa - zam. Adamska
  Rodzice: Jackowski Józef - Brzezinska Józefa
  Miejsce: Poznań
  (Album: Portrety indywidualne)
  Jackowska Rozalia h.Gozdawa - zam. Adamska 1834 -1913
  Rodzice: Jackowski Józef - Brzezińska Józefa
  Miejsce: Poznań
  (Album: Portrety indywidualne)
  Jackowska Rozalia h.Gozdawa- zam. Adamska 1834 -1913
  Rodzice: Jackowski Józef - Brzezińska Józefa
  (Album: Portrety indywidualne)
  Jackowska Rozalia zam Adamska
  Rodzice: Józef - Józefa Brzezińska
  Miejsce: Poznań
  (Album: Portrety indywidualne)
  Jackowski Maksymilian
  Rodzice: Józef + Józefa Brzezińska
  Miejsce: Poznań
  (Album: Portrety indywidualne)
  Jackowski Maksymilian h. Gozdawa (1815 -1905)
  Rodzice: Jackowski Józef - Brzezińska Józefa
  (Album: Portrety indywidualne)
  Jackowski Maksymilian h.Gozdawa (1815-1905)
  Rodzice: Jackowski Józef - Brzezińska Józefa
  Miejsce: Poznań
  (Album: Portrety indywidualne)
  Krzyż Budziszewice,ul Brzezińska.Droga na Koluszki
  (Album: Etnografia, zwyczaje)

   
  Powyższe zestawienie to wynik skrótowy wyszukiwania automatycznego.
  Aby wyszukać wszystkie zdjęcia związane z nazwiskiem Brzeziński klikinj w ten link
  Wyniki wyszukiwania zależne są od opisów zdjęć w bazie. Jest wiele zdjęć których opisy wymagają uzupełnienia, takie zdjęcia nie zostaną odnalezione przez wyszukiwarkę, ale możesz je znaleźć przeszukując bazę ręcznie wg albumów.

  DODAWANIE ZDJĘĆ
  1. Zaloguj/zarejestruj się w Archiwum Fotografii
  2. Przejdź do odpowiedniego albumu
  3. Kliknij "dodaj zdjęcia"
  4. Opisz zdjęcia
  Po dodaniu i opisaniu zdjęć pojawią się one tutaj automatycznie.
 

 

 

 

Baza Grafiki - Dokumenty


Lista zdjęć dokumentów nadesłanych do Bazy Zdjęć Genealogii Polaków, związanych z nazwiskiem Brzeziński
(Wykaz skrótowy. Po więcej możliwości przejdź do Bazy Zdjęć)


Dokumenty osób o nazwisku Brzeziński
(Wyszukiwanie skrótowe działa na frazie otwartej, czyli dla frazy "Gliński" wyszuka także "Węgliński")

  Jackowski Maksymilian (1815-1905)
  Rodzice: Jackowski Józef - Brzezińska Józefa
  (Album: Nekrologi, klepsydry)
  Rozalia z Jackowskich Adamska (1833-1913)
  Rodzice: Jackowski Józef - Brzezińska Józefa
  (Album: Nekrologi, klepsydry)

   
  Powyższe zestawienie to wynik skrótowy wyszukiwania automatycznego.
  Aby wyszukać wszystkie zdjęcia związane z nazwiskiem Brzeziński klikinj w ten link
  Wyniki wyszukiwania zależne są od opisów zdjęć w bazie. Jest wiele zdjęć których opisy wymagają uzupełnienia, takie zdjęcia nie zostaną odnalezione przez wyszukiwarkę, ale możesz je znaleźć przeszukując bazę ręcznie wg albumów.

  DODAWANIE ZDJĘĆ
  1. Zaloguj/zarejestruj się w Archiwum Fotografii
  2. Przejdź do odpowiedniego albumu
  3. Kliknij "dodaj zdjęcia"
  4. Opisz zdjęcia
  Po dodaniu i opisaniu zdjęć pojawią się one tutaj automatycznie.
 

 

 

 

Baza Grafiki - Mogiły


Lista zdjęć mogił i epitafiów nadesłanych do Bazy Zdjęć Genealogii Polaków, związanych z nazwiskiem Brzeziński
(Wykaz skrótowy. Po więcej możliwości przejdź do Bazy Zdjęć)


Mogiły i epitafia osób o nazwisku Brzeziński
(Wyszukiwanie skrótowe działa na frazie otwartej, czyli dla frazy "Gliński" wyszuka także "Węgliński")

  Anastazja Brzezińska
  Miejsce: cmentarz przy kosciele pw. Św. Stanisława BiM
  (Album: Solec Kujawski - stary cmentarz)
  Białogórski, Brzeziński, Fogt
  Miejsce: Lwów, cm. Łyczakowski - ,
  (Album: Lwów - Łyczaków i Cmentarz Orląt)
  Brzezińska
  Miejsce: Kraków, Cm. Rakowicki kwatera Ha ( ),
  (Album: Kraków - Rakowice)
  Brzezińska Anastazja
  Miejsce: Solec Kujawski
  (Album: Solec Kujawski - stary cmentarz)
  Brzezińska Bronisława
  Miejsce: Solec Kujawski
  (Album: Solec Kujawski - stary cmentarz)
  Brzezińska Franciszka i Dziadewski Władysław
  Miejsce: Cmentarz Wrocław Leśnica
  (Album: Wroclaw - Cmentarz przy kościele Św. Jadwigi Śląskiej w Leśnicy przy ul. Wolskiej 6)
  Brzezińska Wanda
  Miejsce: Szczawnica – miasto uzdrowiskowe w województwie małopolskim, w powiecie nowotarskim.
  (Album: Szczawnica - stary cmentarz)
  Brzezińska, Chabowa
  Miejsce: Warszawa- cmentarz Powązkowski kw. 8
  (Album: Warszawa - Powązki)
  Brzeziński
  Miejsce: Warszawa- cmentarz Powązkowski kw. 8
  (Album: Warszawa - Powązki)
  Brzezinski Stanisław szeregowiec
  Miejsce: Nowe Święciany Švenčionėliai. Litwa
  (Album: Nowe Święciany - Švenčionėliai Litwa)
  Brzeziński Franciszek, Jankowiak Weronika, Jankowiak Władysław dalej Filipiak
  Miejsce: Szymanowice pow. pleszewski
  (Album: Szymanowice pow. pleszewski)
  Brzeziński Gabriel
  Miejsce: Kłomnice - cmentarz
  (Album: Kłomnice, pow. częstochowski)
  Brzeziński Jan
  Miejsce: Chrzanów - cmentarz parafii pw. św. Mikołaja.
  (Album: Chrzanów, par. św. Mikołaja)
  Brzeziński Jerzy
  Miejsce: Cmentarz Św. Wawrzyńca
  (Album: Wrocław - Cmentarz Św. Wawrzyńca przy ul. Bujwida)
  Brzeziński Paul
  Miejsce: Mysłowice-Brzezinka - cmentarz parafii pw. WNMP.
  (Album: Mysłowice - Brzezinka)
  Brzezinski Paul > Roik Józef > Połosa Mieczysław i Krystyna > Jurewicz
  Miejsce: Mysłowice-Brzezinka - cmentarz stary parafii pw. WNMP.
  (Album: Mysłowice - Brzezinka)
  Brzeziński Stefan i Bliszkiewicz Marija > Brzeziński Stefan
  Miejsce: Wilno (lit. Vilnius) - stolica Litwy - cmentarz na Nowej Rossie.
  (Album: Wilno - cmentarz na Rossie)
  Brzezińskich Grób
  Miejsce: Cmentarz Parafialny przy Kościele Św. Anny w Piasecznie
  (Album: Piaseczno)
  Brzezińskich i Jankowskich groby
  Miejsce: Niemenczyn -Nemencine (Litwa)
  (Album: Niemenczyn, Nemenčine Litwa)
  Ciemieniewko - Szawłowski Józef, Feliks, Anna z Grunau i Żarnowska Zapalina Zofia z Szawłowskich > Brzeziński Antoni, Tadeusz i Janina
  Miejsce: Ciemniewko - wieś w Polsce położona w województwie mazowieckim, w powiecie ciechanowskim, w gminie Sońsk. Cmentarz parafii pw. św. Mikołaja.
  (Album: Nagrobki osobne)
  Dąbkowski, Kmiołek, Łanecki, Ampulski, Anfolecki, Bielawski, Borczyński, Bzreziński, Chojnacki, Chojnowski, Chrzanowski, Czechowski, Frey, Galbarczyk, Glinicki, Gołębiowski, Grudziński, Jackiewicz, Kieliszek, Kowalczyk
  Miejsce: [url=http://genealogia.okiem.pl/forum/viewtopic.php?f=100&t=11033]Wyszków[/url], woj. mazowieckie,
  (Album: Tablice, epitafia)
  Idrjan Stanisław, Gajewska Jadwiga zam. Idrjan, Brzezińska Alina zam. Idrjan
  Miejsce: Włocławek, woj. kujawsko - pomorskie
  (Album: Włocławek)
  Jadwiga z Dunin Brzezińskich Gawłowska
  Miejsce: Wrocław Cmentarz przy ul. Grabiszyńskiej
  (Album: Wroclaw - Cmentarz Komunalny Oddział Grabiszyn ul. Grabiszyńska 333)
  Karol Jan Brzeziński 1907
  Miejsce: Biała Podlaska
  (Album: Biała Podlaska)
  Koćwin Franciszek Anna > Zygma Zenon, Ludwik i Irena > Białaczewski Walenty, Franciszka, Krystyna
  Miejsce: Radomsko - miasto w województwie łódzkim. Cmentarz parafii pw. św. Lamberta znajduje się między ulicami Jagiellońską i Stefana Wyszyńskiego.
  (Album: Radomsko - Cmentarz św. Lamberta)
  Koćwin Franciszek Anna > Zygma Zenon, Ludwik i Irena > Białaczewski Walenty, Franciszka, Krystyna i Ryszard > Zarębski Jan i Helena > Bilicz Jan i Marianna
  Miejsce: Radomsko - miasto w województwie łódzkim. Cmentarz parafii pw. św. Lamberta znajduje się między ulicami Jagiellońską i Stefana Wyszyńskiego.
  (Album: Radomsko - Cmentarz św. Lamberta)
  Koćwin Franciszek i Anna> Fidler Edward, Wacława i Garbaciak Leszek
  Miejsce: Radomsko - miasto w województwie łódzkim. Cmentarz parafii pw. św. Lamberta znajduje się między ulicami Jagiellońską i Stefana Wyszyńskiego.
  (Album: Radomsko - Cmentarz św. Lamberta)
  Lewandowska z Brzezińskich Eleonora, 1821-25.II.1874, Lewandowski Edward, 1843-2.IV.1862
  Miejsce: Dziewałtów -Deltuva Litwa
  (Album: Dziewałtów -Deltuva Litwa)
  Morelowski, Brzezińska
  Miejsce: Kraków, cm. rakowicki ( ),
  (Album: Kraków - Rakowice)
  Morelowski, Brzeziński
  Miejsce: Kraków, Cm. Rakowicki kwatera 20 ( ),
  (Album: Kraków - Rakowice)

      Następne wyniki (Przejście do bazy zdjęć)


  Powyższe zestawienie to wynik skrótowy wyszukiwania automatycznego.
  Aby wyszukać wszystkie zdjęcia związane z nazwiskiem Brzeziński klikinj w ten link
  Wyniki wyszukiwania zależne są od opisów zdjęć w bazie. Jest wiele zdjęć których opisy wymagają uzupełnienia, takie zdjęcia nie zostaną odnalezione przez wyszukiwarkę, ale możesz je znaleźć przeszukując bazę ręcznie wg albumów.

  DODAWANIE ZDJĘĆ
  1. Zaloguj/zarejestruj się w Archiwum Fotografii
  2. Przejdź do odpowiedniego albumu
  3. Kliknij "dodaj zdjęcia"
  4. Opisz zdjęcia
  Po dodaniu i opisaniu zdjęć pojawią się one tutaj automatycznie.
 

 


Genealogia Polaków: Źródła - Tożsamość - Rzeczypospolita
© OKIEM (zasady kopiowania i wykorzystywania materiałów.)Sposnorzy, sponsorzy medialni, reklamy (Przychód pokrywa część kosztów serwerów - "cele statutowe"). Wspieraj nasze działania.