Kiedy ostatnio
wsparłeś Fundację?

Wyślij 50zł
wyślij 50zł


czekaj....
dunajewski

Program gromadzenia wiedzy o genealogii rodziny Dunajewski
Program jest cząstką działań Fundacji Genealogii Polaków odtwarzania polskiej tożsamości kulturowej, historycznej i patriotycznej. Społeczna aktywność rodzinna jest łączona z ogólnymi programami Fundacji, angażując zarówno fascynatów jak i naukowców.


Lista stron Opis Drzewo genealogiczne Biografie Czytelnia Właściciele ziemscy Oficjaliści dworscy Powstańcy styczniowi Portrety Dokumenty Mogiły Uzupełnij drzewo


 

 

Informacje ogólne
Drzewo genealogiczne

 

 

(Dla czytelności drzewa każdy potomek jest umieszczony w jednej linijce. Z tego powodu część strony zawierające drzewa genealogiczne może wychodzić poza prawy margines (wiersze nie są łamane, używaj dolnego paska przesuwu)).


herb Sas
Sas
opisDunajewscy h. Sas wywodzili się z pewnością z Dunajewa, z. lwowska. Niemniej w literaturze pojawiają się też czasem Dunajewscy h. Łabędź (być może jest to błąd). Już w XVII wieku Dunajewscy notowani są na coraz dalszych ziemiach tak że w wieku XIX trudno określić jeden rejon. Niewątpliwie jednak rodzina h. Sas jest pochodzenia wołoskiego, której to nacji znana historia jest od 1000 r. przed Chr. Do największych godności doszedł Albin Dunajewski - kardynał i książę.

Grupy rodzinne


1 Zachariasz Dunajewski h: Sas + Anna Posudecka [Min., Bon.] 
`=2  Stefan Dunajewski, właściciel 1658 r. Haszyna, woj. czernichowskie + Katarzyna Stetkiewicz   
  `=3  Andrzej Dunajewski + Barbara Żórawicka   
   |=4  Józef Dunajewski + Marianna Korycka (2-v. Jerzy Dobrzański, skarbnik sanocki)   
   |  |=5  Ignacy Dunajewski, legit.szlach. 1782 Lwów [Pocz.]
   |  |=5  Franciszek Dunajewski  zm. 1815, legit.szlach. 1782 + Tekla Issajska   
   |  |  |=6  Florian Dunajewski + Leokadia Krukowiecka   
   |  |  |  |=7  Antoni Dunajewski + Ludwika Krukowiecka  ojciec: Kajetan Krukowiecki matka: Tekla Kretowicz [Bork.]
   |  |  |  |  |=8  Marcela Ludmiła Dunajewska   
   |  |  |  |  |=8  Lubimiła (Lubina) Dunajewska, ur. 1829, zm. 1897, poch. Wysuczka, pow. borszczowski [Czyż A.S., Cmentarze ... borszczowskiego...]
   |  |  |  |  `=8  Wiktor Dunajewski   
   |  |  |  |=7  Adam Dunajewski   
   |  |  |  |=7  Edward Dunajewski   
   |  |  |  |=7  Seweryna Dunajewska + Wacław Marynowski   
   |  |  |  `=7  Felicja Dunajewska   
   |  |  |=6  Aniela Dunajewska   
   |  |  |=6  Julianna Dunajewska + Ignacy Nowicki   
   |  |  `=6  Marceli Dunajewski, legit. szlach. 1933  
   |  |=5  Maciej (Mateusz) Dunajewski, legit.szlach. 1782, marszałek szlachty pow. uszyckiego, 1819 dziedzictwo: Koniszczowo [SGKP]
   |  `=5  Andrzej Dunajewski, legit.szlach. 1782 + Zuzanna Rakowska   
   |   `=6  Szymon Dunajewski, legit.szlach. 1792, komisarz obwodowy + Antonina Domicela Błażowska ur. ok. 1790 [Bork.] 
   |     |=7  Edward Dunajewski, zm. 8.1881 Kraków, starosta tarnobrzeski + Maria Tratner   
   |     |  |=8  Karolina Dunajewska   
   |     |  `=8  Antonina Dunajewska   
   |     |=7  Albin ks. Dunajewski, ur. 1.3.1817 Stanisławów zm. 19.6.1894, ksiądz, książę, biskup krakowski, uczestnik ruchów niepodległościowych w Galicji, więziony w Szpilbergu. (nota biograficzna)
   |     `=7  Julian Janusz Antoni Dunajewski ur. 4.6.1821 Stanisławów, zm. 29.12.1907 Kraków, rektor UJ, minister skarbu Austrii, poch. Kraków - Rakowice (nota biograficzna, nagrobek) + Maria Estrejcher  ojciec: Alojzy Rafał Estreicher matka: Antonina Rozbierska [Grodziska-Ożóg K., Cmentarz Rakowicki w Krakowie, PSB]
   |      |=8  Julian Dunajewski ur. 1867 zm. 1884 Wiedeń, poch. Kraków - Rakowice (nagrobek)
   |      |=8  Maria Julia Dunajewska   
   |      `=8  Stanisław Antoni Dunajewski ur. 1859, zm. 1912, poch. Kraków - Rakowice, doktor praw, radca dworu, starosta tarnowski (nagrobek) +(1)(13.6.1886 Kraków, Karmelici) Zofia Madeyska. ojciec: Stanisław, matka: Konstancja Kozubowska +(2) ??
   |        `=9a  Andrzej Dunajewski, ur. 3.8.1908 Wola Justowska, zm. 31.10.1944 Warszawa + Maria Koczorowska, ur. 8.9.1914 Kościan, zm. 31.10.1944 Warszawa ojciec: Karol, matka: Emilia Eleonora Kurnatowska
   |         `=10 Iwona Dunajewska ur. 17.4.1942, zm. 31.10.1944 Warszawa
   `=4  Antoni Dunajewski + Aniela Sobolewska   
     `=5  Ignacy Dunajewski  zm. 1804, legit. szlach 1782 + Zofia Nehrebecka  zm. 1811  
      |=6  Sylwester Tomasz Dunajewski, poległ 1812 Moskwa
      |=6  Maria Dunajewska + Antoni Cetwiński   
      |=6  Adam Dunajewski   
      `=6  Feliks Dunajewski   


Dunajewski  h.Sas Andrzej, Franciszek, Mateusz i Ignacy 	 - 	 Lwow.Sąd ziemski r.1782.
Dunajewski Marceli, syn F r a n c i s z k a 
				 
1. Jerzy Kuźma Dunajewski [Spis kijowski]
1.1. Kazimierz Dunajewski, legit. szlach. 1853
1.1.1. Dominik Dunajewski
1.1.2. Bazyli Sylwester Dunajewski
1.2. Benedykt Dunajewski
1.2.1. Feliks Dunajewski
1.2.1.1. Aleksander Dunajewski, legit.szlach. 1874
1.2.1.2. Mikołaj Dunajewski
1.2.1.3. Leon Dunajewski, legit.szlach. 1874
1.2.1.4. Piotr Dunajewski, legit.szlach. 1904 + Anna
1.2.1.4.1. Dawid Dunajewski
1.2.1.4.2. Aleksy Dunajewski
1.2.1.4.3. Jan Dunajewski
1.2.1.4.4. Polikarp Dunajewski
1.2.2. Iwan Dunajewski
1.2.3. Stefan Dunajewski
1.2.4. Joanna Dunajewska
1.2.5. Filip Dunajewski
1.2.6. Marek Dunajewski
1.2.6.1. Konstanty Dunajewski
1.3. Józef Dunajewski
1.4. Piotr Celestyn Wincenty Dunajewski
1.4.1. Antoni Franciszek Dunajewski
1.4.2. Wiktor Feliks Dunajewski

1. Jan Gasprow Dunajewski [Spis kijowski]
1.1. Feliks Michał Dunajewski
1.1.1. Maria Dunajewska, legit. szlach. 1858
1.1.2. Pawlina Dunajewska, legit. szlach. 1858

				 
1. Jan Dunajewski ur. ok. 1720 [Spis wołyński]
1.1. Bazyli Karol Dunajewski
1.1.1. Michał Grzegorz Dunajewski
1.1.1.1. Jan Kacper Dunajewski, ur. ok. 1810 legit. szlach 1858
1.1.1.1.1. Piotr Jan Dunajewski, legit. szlach 1858
1.1.1.1.2. Józef Dunajewski, legit. szlach 1858
1.1.1.1.3. Feliks Michał Dunajewski, legit. szlach 1858
1.1.1.1.4. Antoni Dunajewski, legit. szlach 1858
1.1.1.1.4.1. Kacper Kazimierz Dunajewski, legit. szlach 1887
1.1.1.1.5. Stanisław Dunajewski, legit. szlach 1858
1.1.1.1.5.1. Kazimierz Dunajewski, legit. szlach 1883
1.1.1.1.5.2. Jerzy Wincenty Dunajewski, legit. szlach 1883
1.1.1.1.6. Wincenty Dunajewski, legit. szlach 1858
1.1.1.2. Józef Kalasanty Dunajewski legit. szlach 1847 [Spis kijowski]
1.1.1.2.1. Felicja Marianna Modesta Dunajewska, legit. szlach. 1866
1.1.1.2.2. Maria Teodora Franciszka Wiktoria Dunajewska, legit. szlach. 1866
1.1.1.2.3. Michał Sylwan Karol Dunajewski, legit. szlach. 1866


1. Kajetan Dunajewski + Domciela Strzelecka
1.1. Konstanty Kazimierz Dunajewski, ur. 1863 Kostrzyń [spis wielkopolski]
 

1. Michał Dunajewski ur. ok. 1820 [nad. Paweł Dunajewski]
1.1. Antoni Dunajewski + Julia Jaworska, matka: Tekla ??
1.1.1. Wiktor Dunajewski ur. 1884(?) + Maria??
1.1.1.1. Wanda Dunajewska + Zdzisław Milc
1.1.1.1.1. Małgorzata Milc + Robert Nahirny
1.1.2. Władysław Dunajewski (zdjęcie)
1.1.3. Joanna Dunajewska ur. 21.08.1873 Lwów (akt chrztu, ) + Ignacy Dubel ur. 31.07.1871 Lwów zm.25.11.1946 Cieplice
1.1.3.1. Adam Dubel
1.1.3.2. Antoni Dubel
1.1.3.4. Bolesław Dubel
1.1.3.5. Romualda Dubel
1.1.4. Stanisław Dunajewski ur. 1877 Lwów(?) () + Jadwiga Puchała, ojciec: Kazimierz, matka: Paulina Łonicka lub Lewicka
1.1.4.1. Barbara Dunajewska ur. 29.09.1908 Ostrobóż + Marian Ogłaza
1.1.4.1.1. Teresa Danuta Ogłaza
1.1.4.2. Jan Dunajewski (zdjęcie)
1.1.4.3. Maria Zbigniew Dunajewski ur.14.08.1907 Dynów, zm. 19.11.1966 Warszawa, artysta, rzeźbiarz, twórca pomników (zdjęcie) + Stanisława Czerniszewska ur 31.01.1919 Warszawa, ojciec: Jan, matka Katarzyna Dwojakowska
1.1.4.3.1. Paweł Dunajewski +(1) Danuta Szymańska +(2) Aldona Tokarska
1.1.4.3.1a.1. Kamil Dunajewski 
1.1.5. Tomasz Dunajewski ur. 23.12.1882
1.1.6. August Dunajewski ur.15.06.1869 Lwów + Maria ?? ur. ok 1873
1.1.6.1. Włodzimiera Dunajewska ur. 14.03.1896 + ?? Nickerson
1.1.6.2. Roman Dunajewski ur. 01.10.1897 (zginął na morzu)
1.1.6.3. Alfred Dunajewski ur. 08.06.1902
1.1.6.4. Maria Dunajewska ur. 16.11.1903 


1. Tadeusz Dunajewski + Barbara
1.1. Paweł Dunajewski, ur. 1964 Sosnowiec + Elżbieta [Whoiswho]
1.1.1. Michał Dunajewski


1. Antoni Dunajewski [Indeks... ]
1.1. Kazimierz Dunajewski ur. 1915, łagier, internowany w Borowiczach


1. Antoni Dunajewski [Indeks... ]
1.1. Kazimierz Dunajewski ur. 1913, łagier, internowany w Riazaniu


1. Adam Dunajewski [Indeks... ]
1.1. Henryk Dunajewski ur. 1882, 1940 zesłanie z obwodu baranowickiego z synami do miejsc. Kriwoje, rej. archangielski
1.1.1. Napoleon Dunajewski ur. 1913, 1940 zesłanie 
1.1.2. Ryszard Dunajewski ur. 1921, 1940 zesłanie 
1.1.3. Czesław Dunajewski ur. 1927, 1940 zesłanie 


1. Włodzimierz Dunajewski + Antonina Duchnowska
1.1. Stanisław Jakub Dunajewski "Balcer", ur. 13.8.1900 Góra Kalwaria, zm. 20.01.1985 Sobótka k. Wrocławia, żołnierz III Korpusu Wojsk Polskich na Wschodzie, uczestnik wojny polsko-bolszewickiej i Kampanii Wrześniowej, żołnierz AK, więzień Pawiaka, kawaler orderu Virtuti Militari [za: Leszek Zaremba na www.stankiewicze.com]

1. Siergiej Dunajewski
1.1. Paweł Dunajewski, ur. 1904 gub. grodzieńska, 17.8.1937 aresztowany za "agitację antysowiecką" i skazany na 4 lata. [visz.nlr.ru]

1. Nikita Dunajewski
1.1. Piotr Dunajewski, ur. 1877 Rżew Zachodni, gub. moskiewska, 2.9.1930 aresztowany i skazany na 5 lat, rechabilitowany w 1989 [visz.nlr.ru]


?? Dunajewscy - właściciele wsi Koniszczów, pow. uszycki - przed Stadnickimi [SGKP]
?? Dunajewski ok. 1790 zm. ok. 1840 + Leokadia Krukowiecka h. Pomian ok. 1800 [Min.]
?? Dunajewski + Bożena Milanowska, ok. 1890 jako wdowa właścicielka dworu Linków, pow. kowieński [SGKP]
Aleksander Dunajewski, ur. 18.1.1869 Kursk, Rosja [morm.]
Antoni Dunajewski, porucznik, sztab 6 prez. Rządu nar. 12.9.1831 - kawaler złotego krzyża Virtuti Militari (IV klasy) [Księga Pamiątkowa w 50-letnią rocznicę powstania roku 1830 ...]
Antoni Dunajewski, 1833 - prawnik zanotowany w miejsc. Mokrzany, Dydiatycze, Laszki Zawiązane i in. [Szematyzm 1833]
Benedykt Dunajewski, 1828 właściciel we wsi Rohoźna, pow. skwirski [SGKP]
Edward Dunajewski, major nowo utworzonego oddziału, po stoczonej potyczce z Moskalami pod Gaczą dnia 20.6.1863, utonął w Wiśle wraz z innymi
Dersław Dunajewski h. Łabędź (?) - ok. 1890 właściciel wś. i folwarku Krzczonów, pow. opoczyński [SGKP]
Feliks Dunajewski, 1824-1830 podporucznik 2 pułk ułanów [www.stankiewicz.e.pl]
Franciszka Dunajewska +(1919 Cisów) Kazimierz Kaczmarczyk [Minakowski, Indeks małżeństw...]
Franciszek Dunajewski +(1868 Lubichowo) Anna Ciesielska [Indeks metrykaliów woj. pomorskiego]
Franciszek Dunajewski zm. 1919 Cisów [geneszukacz - prawd. błąd chodzi o ślub Franciszki]
Izajasz Dunajewski, 1724 bazylianin, ihumen w monastyrach: Litwinów, pow. podhajecki, Podhorodyszcze, pow. bobrowski [SGKP, rewizja ihumenów 1724]
Jan Dunajewski +(1937 Cisów) Rozalia Szczepaniak [Minakowski, Indeks małżeństw...]
Julian Dunajewski zm. 137 Cisów [geneszukacz - prawd. błąd chodzi o ślub Jana]
Karol Dunajewski, łowczy latyczowski, 1766 komisarz do rozgraniczenia województwa kijowskiego z bracławskiem [Bon.]
Michał Dunajewski, 1789 dziedzic Czubiniec [Bon.]
Piotr Dunajewski, 1571 Mikołaj Herburt nadaje jemu z żoną ziemię koło Zboisk, pow. lwowski +(przed 1571) Anna
Piotr Dunajewski, 1814 razem z Teodorem nabył wieś Rohoźna, pow. skwirski, 1828 wieś podzielona przez wierzycieli ich długów [SGKP]
Pulcheria Dunajewska ur. ok. 1790 + Karol "Burczak" Abramowicz h. Lubicz ur. 1776 [Min.] 
Stanisław Dunajewski ur. ok. 1770 + Barbara Pilat-Ujejska z Wilkowic h. Nowina ok. 1760 [Min.]
Tamara Dunajewska, ur. 1916, zm. 1969 + Zdzisław Antoni Karnkowski, ojciec: Kazimierz Mścisław Antoni; matka: Helena Orzechowska; (2-v. Agata Halik, 3-v Teresa Maria Kopeć), agronom
Teodor Dunajowski(!), 1728-31starszy brat konfraterni w Gródku, eparchia przemyska, oskarżony o niwyrachowanie, nadużycia finansowe, lekceważenie parocha i iiinych braci, zakaz udzielania sakramentów i in. [Lorens B. Bractwa cerkiewne....]
Teodor Dunajewski, 1780 burgrabia grodzki żytomierski, 1785 v-gerent sądowy kijowski, 1814 razem z Piotrem nabył wieś Rohoźna, pow. skwirski, 1828 wieś podzielona przez wierzycieli ich długów [SGKP]
Tomasz Dunajewski +(1886 Goszczyn) Helena Trzaska


dunajewski

 

 

Słownik Biograficzny


Dział zajmujący się gromadzeniem informacji o przedstawicielach rodzin
(Wykaz skrótowy. Po więcej możliwości przejdź do Biblioteki-Forum)


Noty biograficzne, oraz spisy osób związanych z osobami o nazwisku Dunajewski
(Linki otwierają się w nowym oknie)

 

Lista nadesłanych i opracowanych not biograficznych w Bibliotece Genealogii Polaków, tylko w dziale Słownik Biograficzny. W Bibliotece znajduje się znacznie więcej działów. (Część jest dostępna tylko dla stałych użytkowników)

DODAWANIE
1. Zaloguj/zarejestruj się w dziale Biblioteka-Forum (Aby móc pisać noty biograficzne musisz napisać dwa inne posty)
2. Przejdź do działu Słownik Biograficzny
3. Dodaj nowy "wątek"
Po dodaniu noty pojawi się ona tutaj automatycznie.

 

 

 

 

Czytelnia


Dział zajmujący się gromadzeniem informacji o przedstawicielach rodzin
(Wykaz skrótowy. Po więcej możliwości przejdź do Biblioteki-Forum)


Opowiadania, opisy miejsc, artykuły związane z osobami o nazwisku Dunajewski
(Linki otwierają się w nowym oknie)Lista nadesłanych i opracowanychopowiadań, artykułów, opisów geograficznych w Bibliotece Genealogii Polaków. W Bibliotece znajduje się znacznie więcej działów. (Część jest dostępna tylko dla stałych użytkowników)

DODAWANIE
1. Zaloguj/zarejestruj się w dziale Biblioteka-Forum (Aby móc pisać noty biograficzne musisz napisać dwa inne posty)
2. Przejdź do działu Czytelnia i wybierz odp. pod-dział.
3. Dodaj nowy "wątek"
Po dodaniu noty pojawi się ona tutaj automatycznie.

 

 

 

 

Baza Właścicieli Ziemskich


Skrót informacji z bazy informacji o właścicielach dóbr prywatnych.
(Po więcej danych przejdź do Bazy Właścicieli Ziemskich)


Właściciele ziemscy o nazwisku Dunajewski
(Osoby, i informaje mogą się powtarzać, gdyż są to wypisy z różnych źródeł)


 • Antoni Dunajewski
  Miejsce: Mokrzany Małe, cyr. przemyski
  Data: 1832
  Opis: dziedzic • Florian Dunajewski
  Miejsce: Mokrzany Małe, cyr. przemyski
  Data: 1853
  Opis: dziedzic • Florian Dunajewski
  Miejsce: Mokrzany Małe, obw przemyski
  Data: 1848
  Opis: obwieszczenie Sądu Szlacheckiego Lwowskiego o sprzedaży dóbr w celu zaspokojenia żądań wierzyciela, Jakóba Hersh Kersa
To zapisy o osobach nazwiska Dunajewski w bazie właścicieli dóbr prywatnych na ziemiach Rzeczpospolitej. Jeszcze więcej informacji może znajdziesz w dziale łączącym Bibliotekę i Forum w Genealogii Polaków. Baza Właścicieli Ziemskich tworzona jest wielkim społecznym wysiłkiem, zarówno wolontariuszy jak i poprzez zlecane kwerendy w wielu trudno dostępnych zbiorach. Wsparcie finansowe projektu na pewno przyspieszy jej budowę, oraz dokonywanie kolejnych kwerend archiwalnych.

DODAJ INFORMACJE
Jeśli masz wiedzę o osobach które możesz dodać do tej listy wykorzystaj
Formularz dodawania informacji

 

 

 

 

Baza Oficjalistów Dworskich


Skrót informacji z bazy wyższych pracowników dworskich.
(Po więcej danych przejdź do Bazy Oficjalistów Prywatnych)


Oficjaliści dóbry prywatnych o nazwisku Dunajewski
(Osoby, i informaje mogą się powtarzać, gdyż są to wypisy z różnych źródeł)


 • Ignay Dunajewski
  ekonom - Trościaniec Wielki - - 1841
  Żródło: nad. GP, za: http://www.olejow.pl


To wszystkie osoby o nazwisku Dunajewski w bazie oficjalistów dóbr prywatnych. Jeszcze więcej informacji możesz znaleźć w dziale łączącym Bibliotekę i Forum w Genealogii Polaków. Baza Oficjalistów Dóbr Prywatnych tworzona jest wielkim społecznym wysiłkiem, zarówno wolontariuszy jak i poprzez zlecane kwerendy w wielu trudno dostępnych zbiorach. Wsparcie finansowe projektu na pewno przyspieszy jej budowę, oraz dokonywanie kolejnych kwerend archiwalnych.

DODAJ INFORMACJE
Jeśli masz wiedzę o osobach które możesz dodać do tej listy wykorzystaj
Formularz dodawania informacji.

 

 

 

 

Baza Powstańców Styczniowych


Wypisy z programu zbierania informacji o Powstańcach roku 1863-5.
(Skrót - po więcej informacji przejdź do Bazy Powstańców Styczniowych)


  Osoby o nazwisku Dunajewski związane z Powstaniem 1863r.
  (Osoby, i informaje mogą się powtarzać, gdyż są to wypisy z różnych źródeł)


 • 19857 Dunajewski
  Opis: major nowo utworzonego oddziału, po stoczonej potyczce z Moskalami pod Gaczą dnia 20. czerwca 1863., utonął w Wiśle.
  źródło: [StupSP]
  Uwagi:

 • 57014 Albin Dunajewski
  Opis: ksiądz, biskup krakowski i kardynał. Będąc członkiem Nowego Rządu Narodowego od 17 października 1863 r. zarządzał departamentem spraw zagranicznych.
  Urodzony 1 marca 1817 r. w Stanisławowie, nauki pobierał w Nowym Sączu, a na wydział praw uczęszczał we Lwowie. Niepospolite przymioty serca i umysłu przy gorącej miłości ojczyzny postawiły go wkrótce na czele związku patriotycznego, co zaprowadziło go do więzienia, w którym przebywał 8 lat, z czego 4 we Lwowie, a 4 okuty w kajdanach w Szpilbergu. Po wyjściu z więzienia różne przechodził koleje. Był w Trybunale Krakowskim, dyrektorem drukarni ‘‘Czasu’‘, sekretarzem hr. Adama Potockiego, w końcu wstąpił do seminarium duchownego w Krakowie. W 1861 r. arcybiskup Feliński powołał go do Warszawy i zamianował rektorem seminarium, lecz w chwili, gdy go miano aresztować uciekł z Warszawy i został wikariuszem w Rudawie. Potem był administratorem w kościele na Piasku w Krakowie, gdy jako kapelan u Wizytek pozostawał i mieszkał w ukryciu, niespodziewanie 21 kwietnia 1879 r. powołanym został do zajęcia katedry biskupiej w Krakowie. Zmarł 18 czerwca 1894 r. pochowany w katedrze krakowskiej w grobowcu pod kaplicą św. Stanisława.

  źródło: nad. GP, za: CDIAL 195-1-58 (Zbiory Tadeusza Sauczeya)
  Uwagi:

 • 42777 Edward Dunajewski
  Opis: major, utonął 20.6.1863 przy przeprawie przez Wisłę
  źródło: nad. Bożena Kuliberda, za: Białynia-Chołodecki J., Księga Pamiątkowa opracowana staraniem Komitetu Obywatelskiego w czterdziestą rocznicę powstania r. 1863/1864, Lwów 1904
  Uwagi:

 • 24267 Edward Dunajewski
  Opis: major, zorganizowawszy oddział w Galicyi w sile 3o0 ludzi, przeprawił się z takowym w powiat Stobnicki do Kongresówki, napadnięty jednakże pod Gocami i Maniowem przez Moskali, po zaciętej utarczce, zmuszony był napowrót cofać się do Galicyi, podczas czego przy przeprawie rzucając się wpław przez Wisłę 20 Czerwca 1863 r., w nurtach tej rzeki utonął wraz z 40 towarzyszami. (Czas Nr. 160, Głos N. 26, Kronika Nr. 67 podaje, że ciało zostało wydobyte i pochowane w Szczuczynie.)
  źródło: [Kolumna Z., Pamiątka dla rodzin polskich..., t. II]
  Uwagi: Tak samo T.Sauczey w CDIAL 195-1-58

 • 37650 Edward Dunajewski
  Opis: mjr. Dowódca oddziału powstańczego
  źródło: nad. Bożena Kuliberda, za: Ożegalski J.I., Wspomnienia krwawych czasów 1863, Aneks do wspomnień: Rodzina Ożegalskich…, Kraków 1893
  Uwagi:

 • 45886 Edward Dunajewski
  Opis: uczestnictwo w potyczkach: krakowskie: (Komarów 20.06.1863), Gace 20.06.1863 poległ
  źródło: nad. DHRP, za: Zieliński S., Bitwy i Potyczki...
  Uwagi: informacje w nawiasach niepewne

 • 54116 Józef Dunajewski
  Opis: lat 18, więzień cytadeli kijowskiej, brał udział w wyprawie radziwiłłowskiej, skazany na Sybir, listopad 1863
  źródło: nad. Piotr Ryttel, za: Gazeta Narodowa, nr 266, 29.12.1863
  Uwagi:


Powyższa lista jest efektem prac Fundacji związanych z Powstaniem Styczniowym. Stan wiedzy o tym powstaniu wciąż jest niewystarczający, a większość osób wspierających Powstanie nieznana. Wciąż wiele informacji pozsotaje do pozyskania w trakcie kwerend lub ze zbiorów prywatnych. Wsparcie finansowe projektu na pewno przyspieszy jego budowę, oraz dokonywanie kolejnych kwerend archiwalnych.

DODAJ INFORMACJE
Jeśli masz wiedzę, która może uzupełnić powyższe informacjie wykorzystaj
Formularz dodawania informacji

 

 


 

 

Baza Grafiki - Portrety


Lista zdjęć portretowych nadesłanych do Bazy Zdjęć Genealogii Polaków, związanych z nazwiskiem Dunajewski
(Wykaz skrótowy. Po więcej możliwości przejdź do Bazy Zdjęć)


Portrety i zdjęcia osób o nazwisku Dunajewski
(Wyszukiwanie skrótowe działa na frazie otwartej, czyli dla frazy "Gliński" wyszuka także "Węgliński")

 

 

 

 

Baza Grafiki - Dokumenty


Lista zdjęć dokumentów nadesłanych do Bazy Zdjęć Genealogii Polaków, związanych z nazwiskiem Dunajewski
(Wykaz skrótowy. Po więcej możliwości przejdź do Bazy Zdjęć)


Dokumenty osób o nazwisku Dunajewski
(Wyszukiwanie skrótowe działa na frazie otwartej, czyli dla frazy "Gliński" wyszuka także "Węgliński")

  deklaracja intencyjna
  Rodzice: Antoni Dunajewski syn Michała i Tekli Bileckiej , Julia Jaworska córka Karola i Katarzyny
  (Album: Inne dokumenty)
  dokument przybycia do USA
  Rodzice: Dunajewski Antoni ;Jaworska Julia zam.Dunajewska
  (Album: Inne dokumenty)
  Dubel Bolesław Marian- akt chrztu
  Rodzice: ojciec Ignacy Dubel s.Jakuba i Anny Kodyba,matka Joanna Dunajewska c,Antoniego i Julii Jaworskiej
  (Album: Akty osobowe)
  Dunajewska Joanna - akt urodzenia i chrztu
  Rodzice: ojciec Dunajewski Antoni syn Michała i Tekli Bileckiej,matka Julia Jaworska córka Katarzyn i Karola
  (Album: Akty osobowe)
  Dunajewska Joanna-akt chrztu tlumaczenie
  (Album: Akty osobowe)
  Dunajewski Stanisław-legitymacja
  (Album: Inne dokumenty)
  Dunajewski Wiktor karta spisowa str 2.
  Rodzice: ojciec Antoni s Michała,matka Julia z Jaworskich
  (Album: Inne dokumenty)
  Dunajewski Wiktor-karta spisowa str1.
  Rodzice: ojciec Antoni s Michała,matka Julia z Jaworskich
  (Album: Inne dokumenty)
  fotokarta (3-rewers)
  (Album: Inne dokumenty)
  fotokarta (6-awers)
  (Album: Inne dokumenty)
  fotokarta (6-rewers)
  (Album: Inne dokumenty)
  karta rejestracyjna
  (Album: Inne dokumenty)
  lista pasażerów
  Rodzice: Antoni Dunajewski,Julia Jaworska zam.Dunajewska
  (Album: Inne dokumenty)
  pagetl-pokwitowanie
  (Album: Inne dokumenty)
  petycja 1 str.
  (Album: Inne dokumenty)
  petycja 2 str.
  (Album: Inne dokumenty)
  Wójtowiczowie - fotokarta (1-rewers)
  (Album: Inne dokumenty)

   
  Powyższe zestawienie to wynik skrótowy wyszukiwania automatycznego.
  Aby wyszukać wszystkie zdjęcia związane z nazwiskiem Dunajewski klikinj w ten link
  Wyniki wyszukiwania zależne są od opisów zdjęć w bazie. Jest wiele zdjęć których opisy wymagają uzupełnienia, takie zdjęcia nie zostaną odnalezione przez wyszukiwarkę, ale możesz je znaleźć przeszukując bazę ręcznie wg albumów.

  DODAWANIE ZDJĘĆ
  1. Zaloguj/zarejestruj się w Archiwum Fotografii
  2. Przejdź do odpowiedniego albumu
  3. Kliknij "dodaj zdjęcia"
  4. Opisz zdjęcia
  Po dodaniu i opisaniu zdjęć pojawią się one tutaj automatycznie.
 

 

 

 

Baza Grafiki - Mogiły


Lista zdjęć mogił i epitafiów nadesłanych do Bazy Zdjęć Genealogii Polaków, związanych z nazwiskiem Dunajewski
(Wykaz skrótowy. Po więcej możliwości przejdź do Bazy Zdjęć)


Mogiły i epitafia osób o nazwisku Dunajewski
(Wyszukiwanie skrótowe działa na frazie otwartej, czyli dla frazy "Gliński" wyszuka także "Węgliński")

  Dunajewscy Julian i Helena
  Miejsce: Kraków, cm. rakowicki ( ),
  (Album: Kraków - Rakowice)
  Dunajewska Katarzyna, zam. Markwart
  Miejsce: Załoźce, pow. zborowski
  (Album: Załoźce, pow. zborowski)
  Dunajewski Edward
  Miejsce: Kraków, cm. rakowicki ( ), kw. nr 9
  (Album: Kraków - Rakowice)
  Julian Sas Dunajewski, Maria Estreicher
  Miejsce: Kraków, cm. rakowicki ( ),
  (Album: Kraków - Rakowice)
  Stanisław Dunajewski
  Miejsce: Kraków, cm. rakowicki ( ),
  (Album: Kraków - Rakowice)

   
  Powyższe zestawienie to wynik skrótowy wyszukiwania automatycznego.
  Aby wyszukać wszystkie zdjęcia związane z nazwiskiem Dunajewski klikinj w ten link
  Wyniki wyszukiwania zależne są od opisów zdjęć w bazie. Jest wiele zdjęć których opisy wymagają uzupełnienia, takie zdjęcia nie zostaną odnalezione przez wyszukiwarkę, ale możesz je znaleźć przeszukując bazę ręcznie wg albumów.

  DODAWANIE ZDJĘĆ
  1. Zaloguj/zarejestruj się w Archiwum Fotografii
  2. Przejdź do odpowiedniego albumu
  3. Kliknij "dodaj zdjęcia"
  4. Opisz zdjęcia
  Po dodaniu i opisaniu zdjęć pojawią się one tutaj automatycznie.
 

 


Genealogia Polaków: Źródła - Tożsamość - Rzeczypospolita
© OKIEM (zasady kopiowania i wykorzystywania materiałów.)Sposnorzy, sponsorzy medialni, reklamy (Przychód pokrywa część kosztów serwerów - "cele statutowe"). Wspieraj nasze działania.