Kiedy ostatnio
wsparłeś Fundację?

Wyślij 50zł
wyślij 50zł


czekaj....
dunin

Program gromadzenia wiedzy o genealogii rodziny Duninowie protoplaści
Program jest cząstką działań Fundacji Genealogii Polaków odtwarzania polskiej tożsamości kulturowej, historycznej i patriotycznej. Społeczna aktywność rodzinna jest łączona z ogólnymi programami Fundacji, angażując zarówno fascynatów jak i naukowców.


Lista stron Opis Drzewo genealogiczne Biografie Czytelnia Właściciele ziemscy Oficjaliści dworscy Powstańcy styczniowi Portrety Dokumenty Mogiły Uzupełnij drzewo


 

 

Informacje ogólne
Drzewo genealogiczne

 

 

(Dla czytelności drzewa każdy potomek jest umieszczony w jednej linijce. Z tego powodu część strony zawierające drzewa genealogiczne może wychodzić poza prawy margines (wiersze nie są łamane, używaj dolnego paska przesuwu)).

Godła i Herby


godło Piotra Włostowica herb Łabędź
Godło Piotra Włostowica
opis
Łabędź
opis

Informacje

okół genezy rodzin o przydomku Dunin narosło wiele legend, z których najbardziej znana jest o pochodzeniu od rzekomego Piotra - Duńczyka zaufanego króla polskiego osadzonego w Polsce za zasługi. Żródło tej legendy wywodzi się prawdopodobnie od innego Piotra s. Krystyna ur. ok. 1210, który przebywał długo na dworze duńskim. Dopiero jakiś czas po jego powrocie rodziny zaczynają stosować przydomek "Dunin". można przypuszczać także, że przydomek ten bierze się od imienia Dominik - Domin. Imię to musiano stosować gdzieś w wieku XIII-XIV. Jest też hipoteza pochodzenia przydomku od mijsc. Dominów (pow. Pzydry), skąd notowany jest Andrzej brat Marcina z Modliszewa. Wydaje się że ten Andrzej zwany jest gdzie indziej Andrzej z Modliszewa i Krajowa, a gdzie indziej Andrzejem Duninem-Krajewskim. Hipoteza związana z miejscowością Dominów może być zbieżna z imieniem Domin. Kolejna hipoteza wiąże się z plemieniem Didunów (Dunowie) - choć plemię to znane jest jedynie z pierwszych wieków naszej ery odnosi się ich do Dziadoszan czy Łużyczan zamieszkujących później na Dolnym Śląsku np. w okolicy Legnicy. Ta ostatnia hipoteza je o tyle ciekawa, że lud ten zamieszkiwał wg Ptolemeusza moczary - co świetnie rozwiązywało by sprawę zagadkowego łabędzia umieszczonego w herbie. Zgadza się to też z informacją że Włast był kimś ważnym na Śląsku - może nawet książę.
Duninowie - Łabędzie.
Więcej na temat hipotez pochodzenia Duninów.

Rodzin pieczętujących się herbem Łabędź jest ponad 200 z czego dużą grupę stanowią rodziny o przydomku "Dunin". W większości zapewne słuszne jest pochodzenie od Piotra Włostowica - chociaż wiadomo że niektóre rodziny zostały do tego herbu przyjęte używając potem również tego przydomka.

Należy zauważyć, że w średniowieczu w południowej Wielkopolsce pojawia się rodzina pisana de Donin a niekiedy nawet de Dunin. Nie jest to rodzina Duninów, lecz pochodzą z zamku Donin (Donau) rodzina łużycka. Z powodu tej bliskoznaczności liczni autorzy zaliczają przedstawicieli tej rodziny do rodu Duninów. Mogą więc pojawić się tacy "nieznani" Duninowie. Więcej o tym w wątku dot. hipotez pochodzenia Duninów.

Drzewa genealogiczne

Uwaga - drzewo genealogiczne i historia są kompilacją najnowszego stanu wiedzy historycznej
Wymagają jednak w przyszłości dalszych badań w oparciu o dokumenty oryginalne
rzewo skrócone - przypuszczalny wykaz koligacji rodzin Duninów Materiał jest wykonany na podstawie większości dostępnych opracowań. Poniżej podajemy zestaw źródeł do odnośników w tekście. Rozwinięcie skrótów na stronie bibliograficznej. [1] Bieniak J., Duninowie... [2] Bon., [3] Nies., [4] Min., [5] Bork, [6] Kos., [7] Koss., [8] Długosz J., [9] Krzepela J., Księga rozsiedlenia... [10] Friedberg M. w RTH [11] Karwacki A. oprac. własne [12] Rola Stężycki A.Z., Brzeziński herbu Łabędź... [13] Internet - Stowarzyszenie rodu Duninów; [14] SGHkrak [15] Mon. Pol. hist. III 776 [16] Kodeks Dyplomatyczny Małopolski t. III, wyd. Piekosińskiego [17] Turlińska B., Opracowania dla Genealogii Polaków [18] Bieniak J., O Piotrze Włostowicu ...(wykład) [19] Nowak B., Ród Porajów ... [20] Bieniak J., Mszczuj ze Skrzyńska - wykład 2006 [21] Marzec A., Urzędnicy małopolscy ... [22] Bieniak J., Ród Łabędziów, w: Polskie rycerstwo średniowieczne, S.V. Kraków 2002 1 Włost (Włast) - od dawna osadzony na Śląsku, możliwe, że syn księcia śląskiego, być może o imieniu Wszebor. L=2 Piotr Włostowic z Ołbina, ur. ok. 1080 zm. 1153 + Maria ks. Rurykowicz (szwagierka Bolesława Krzywoustego), ojciec: Oleg ¦=3 Świętosław Konstantyn ==> ŚWIĘTOSŁAWICE ¦=3 Agafia zm. 1176 + Jaksa z Miechowa zm. 1176, protoplasta Gryfitów L=3 Wszebor komes L=4 Piotr ze Strzelna zm. 1196 L=5 Krystyn + (1) Rawiczówna, + (2) Odrowążówna ¦=6 Krzesław ¦ L=7 (??) Krystyn ¦ L=8 Mikołaj ¦ ¦=9 Krystyn z Damujowic ==> DAMUJOWSCY, KRZCZONOWSCY ¦ ¦ L=10 Pietrasz ¦ ¦ L=11 Mikołaj z Trzebini ==> STRZESZKOWSCY ¦ ¦ L=12 Krystyn z Karwic ==> KARWICCY ¦ ¦=9 Włodzimierz ze Smogorzowa (SMOGORZOWSCY) ¦ ¦ L=10 Włodzimierz "Wąs" ze Smogorzowa ¦ ¦ L=11 Włodzimierz (Andrzej) Smogorzewski ¦ ¦ L=12 Dersław "Wąs" ==> WĄSOWICZE ¦ ¦ ¦=13 Mikołaj Goździkowski z Goździkowa ==> GOŹDZIKOWSCY ¦ ¦ ¦=13 Stanisław z Lipy ¦ ¦ ¦ L=14 Krzczon ==> PRIMUSOWIE ¦ ¦ L=13 Ziemak ==> SMOGORZOWSCY ¦ L=9 Otto ze Skrzyńska ¦ L=10 Mszczuj I ¦ L=11 ?? ¦ L=12 Mszczuj II ze Skrzyńska, rycerz spod Grunwaldu ¦ ¦=13 Jan Mszczuj ==> SKRZYŃSCY ¦ L=13 Tomasz ==> BRZEZIŃSCY L=6 Wszebor ze Skrzyńska ¦=7 Mikołaj ze Skrzyńska ¦ ¦=8 Stanisław ze Zbożenny ==> ZBOŻENSCY ¦ L=8 Miecław z Konecka ¦ L=9 Andrzej "Rzeszotko" z Czerniewic, + ?? z Brzezia h. Zadora ¦ L=10 Andrzej z Krajowa Woli i Konecka + Katarzyna Zaklika h. Topór ¦ ¦=11 Andrzej Dunin z Modliszewic, Krajowa i Konecka, ==> MODLISZEWSCY ¦ ¦=11 Mikołaj Dunin Szpot z Krajowa ==> SZPOTOWIE ¦ ¦=11 Stanisław z Jastrzębia ==> JASTRZĘBSCY ¦ L=11 Donin z Grabowej ==> KRAJEWSCY, RUSINOWSCY, PRZYSTAŁOWSCY ¦ L=12 Donin ==> DUNINOWIE ¦=7 Krzesław ¦ L=8 Wszebór z Klwowa ¦ L=9 Donin z Miączyna ¦ L=10 Donin z Krajowa ¦ L=11 Stanisław z Krajowa ==> MIECZYŃSCY L=7 Piotr z Borkowic, zm. 1364 ==> BORKOWSCY ełne drzewo Linie prowadzone są do początków rodzin o ustalonym nazwisku 1. Włost - ur. ok. 1050, od dawna osadzony na Śląsku, możliwe, że syn księcia śląskiego 1.1. Piotr Włostowic z Ołbina, ur. ok. 1080 zm. 1153 + Maria ks. Ruska Rurykowicz (szwagierka Bolesława Krzywoustego), ojciec: Oleg [15] 1.1.1. Świętosław Konstantyn, ur. 1113-5, zm. 1173-6, wojewoda (?) + ?? z Francji ==> ŚWIĘTOSŁAWICE 1.1.1.1. Piotr, zm. 1198, 1187 arcybiskup gnieźnieński 1.1.1.1.1. Bogusław [10] 1.1.1.2. Włodzimierz, zm. 1193-1200, 1176-9 wojewoda 1.1.1.2.1. Świętosław 1.1.1.3. Leonard, zm. 1203, komes 1.1.1.3.1. Świętosław 1.1.2. Agafia zm. 1176 + Jaksa z Miechowa zm. 1176, protoplasta Gryfitów 1.1.3. Wszebor, ur. 1112-4, zm. 1146-52, komes, 1146 wojewoda młodszych synów Bolesława Krzywoustego + ??, zm. po 1162 (brat: Stefan, komes) 1.1.3.1. Piotr "Stary" ze Strzelna zm. 1196, fundator klasztoru w Strzelnie, wojewoda kujawski, kasztelan kruszwicki 1.1.3.1.1. Krystyn, zm. 1233-6, 1216 patron kościoła w Strzelnie, +(1) Odrowążówna +(2) Rawiczówna, ojciec: Grot 1.1.3.1.1a.1. Krzesław, ur. ok. 1200, zm. 1233-6, 1321 wojewoda kujawski 1.1.3.1.1a.1.1. ?? (Krystyn) ur. ok. 1230, zm. 1297, 1250 podkomorzy kujawski, 1282 kasztelan brzeski, 1288 kasztelan kruszwicki, 1292 wojewoda brzeski linia piotrkowska 1.1.3.1.1a.1.1.1. Mikołaj z Piotrkowa, ur. ok. 1250, zm. 1318-38 1.1.3.1.1a.1.1.1.1. Krystyn z Damujowic, ur. ok. 1280, zm. 1354 ==> DAMUJOWSCY, KRZCZONOWSCY 1.1.3.1.1a.1.1.1.1.1. Pietrasz 1.1.3.1.1a.1.1.1.1.1.1. prawd. Krzesław 1.1.3.1.1a.1.1.1.1.1.1.1. prawd. Piotr Mysłek 1.1.3.1.1a.1.1.1.1.1.1.2. prawd. Dziersław 1.1.3.1.1a.1.1.1.1.1.2. prawd. Mikołaj z Trzebini ==> STRZESZKOWSCY 1.1.3.1.1a.1.1.1.1.1.2.1. Andrzej 1.1.3.1.1a.1.1.1.1.1.2.2. Jan ze Strzeszkowic 1.1.3.1.1a.1.1.1.1.1.2.3. Krystyn z Karwic ==> KARWICCY 1.1.3.1.1a.1.1.1.1.1.2.4. Mikołaj ze Strzeszkowic 1.1.3.1.1a.1.1.1.1.1.2.5. Włodek 1.1.3.1.1a.1.1.1.2. Włodzimierz ze Smogorzowa, ur. ok. 1280, zm. 1338-54 1.1.3.1.1a.1.1.1.2.1. Włodzimierz "Wąs", ze Smogorzowa, ur. ok. 1300, 1354 wraz z bratem otrzymuje wsie Smogorzów, Sokolniki, Rusinów i Krzesławice (Wola) 1.1.3.1.1a.1.1.1.2.1.1. Włodzimierz (Andrzej) Smogorzewski, 1354 wraz z bratem otrzymuje wsie Smogorzów, Sokolniki, Rusinów i Krzesławice (Wola) 1.1.3.1.1a.1.1.1.2.1.1.1. Włodzimierz, zm. 1414 + Anna 1.1.3.1.1a.1.1.1.2.1.1.2. Dominik, zm. 1418, podkanclerzy koronny 1.1.3.1.1a.1.1.1.2.1.1.3. Dersław "Wąs", podkomorzy dworu królewskiego, starosta radomski, własn.: m.in. Brzozówka + Dorota [8, 17] ==> WĄSOWICZE 1.1.3.1.1a.1.1.1.2.1.1.3.1. Andrzej Dunin-Wąsowicz 1.1.3.1.1a.1.1.1.2.1.1.3.2. Jan Dunin-Wąsowicz, kasztelan wiski + Krzychna 1.1.3.1.1a.1.1.1.2.1.1.3.3. Maciej Dunin-Wąsowicz 1.1.3.1.1a.1.1.1.2.1.1.3.4. Mikołaj Goździkowski z Goździkowa, podczaszy krakowski + Klara z Rowów ==> GOŹDZIKOWSCY 1.1.3.1.1a.1.1.1.2.1.1.3.4.1. Andrzej Łabędź z Goździkowa pisarz skarbu królewskiego, starosta radomski + Elżbieta z Pleszowa h. Sulima 1.1.3.1.1a.1.1.1.2.1.1.3.5. Piotr Dunin-Wąsowicz 1.1.3.1.1a.1.1.1.2.1.1.3.6. Wacław Dunin-Wąsowicz 1.1.3.1.1a.1.1.1.2.1.1.3.7. Stanisław z Lipy Dunin-Wąsowicz, zm. 1470 + Małgorzata 1.1.3.1.1a.1.1.1.2.1.1.3.7.1. Dersław "Wąs" zm. 1493), podkomorzy nadworny koronny + Małgorzata z Przysuchej 1.1.3.1.1a.1.1.1.2.1.1.3.7.2. Krzczon + Barbara ==> PRIMUSOWIE 1.1.3.1.1a.1.1.1.2.1.1.3.7.3. Małgorzata + Jan Lesiowski h. Ogończyk 1.1.3.1.1a.1.1.1.2.1.1.3.7.4. Krzysztof 1.1.3.1.1a.1.1.1.2.1.1.3.7.5. Kasper 1.1.3.1.1a.1.1.1.2.1.1.3.8. Ziemak, podczaszy ciechanowski, sędzia ziemski ciechanowski ==> SMOGORZOWSCY 1.1.3.1.1a.1.1.1.2.1.1.4. Mieczysław [17] 1.1.3.1.1a.1.1.1.2.1.1.4.1. Janko Boruta z Konina, podsędek sandomierski, notowany: 1427-1437 [10] 1.1.3.1.1a.1.1.1.2.1.1.4.1.1. prawd. Stanisław Ćwikła z Konina, zm. przed 14898, zwany też Miszopad, 1439 wicestarosta krakowski, + Małgorzata (1-v. ??) 1.1.3.1.1a.1.1.1.2.1.1.4.1.1.1. Mikołaj Miszopad, 1498 wojski sandomierski + Barbara z Wrześni 1.1.3.1.1a.1.1.1.2.1.1.4.1.2. Andrzej Miszopad z Włoch 1.1.3.1.1a.1.1.1.2.1.1.4.2. Miecław ze Smogorzowa 1.1.3.1.1a.1.1.1.2.1.1.4.2.1. Krystyn ze Smogorzowa 1.1.3.1.1a.1.1.1.2.1.1.4.2.2. ?? (synowie) 1.1.3.1.1a.1.1.1.2.1.1.5. Więcesław (Wacław) + Anna 1.1.3.1.1a.1.1.1.2.1.1.5.1. Mikołaj 1.1.3.1.1a.1.1.1.2.1.1.5.2. Michał 1.1.3.1.1a.1.1.1.2.1.1.5.3. Jan 1.1.3.1.1a.1.1.1.2.1.2. Mieczysław Smogorzewski, 1354-84 starosta rawski 1.1.3.1.1a.1.1.1.2.1.2.1. prawd. Włodko Smogorzewski, 1384 cześnik kujawski 1.1.3.1.1a.1.1.1.2.1.2.1.1. prawd. Włodko z Lupsina, notowany 1433 1.1.3.1.1a.1.1.1.2.1.2.1.1.1. prawd. Frydan Lupsiński, notowany 1480 1.1.3.1.1a.1.1.1.2.1.2.2. prawd. Leonard Smogorzewski, notowany: 1410-12 1.1.3.1.1a.1.1.1.2.1.2.3. prawd. Mikołaj Smogorzewski, notowany: 1396-1406 1.1.3.1.1a.1.1.1.2.1.2.4. prawd. Mieczysław Smogorzewski, notowany 1416 1.1.3.1.1a.1.1.1.2.1.2.5. prawd. Stanisław z Lipna 1.1.3.1.1a.1.1.1.2.1.2.5.1. Andrzej z Lipna 1.1.3.1.1a.1.1.1.2.1.2.5.2. Jan z Lipna, 1447 pleban falkowski 1.1.3.1.1a.1.1.1.2.1.2.5.3. Piotr z Lipna 1.1.3.1.1a.1.1.1.2.1.2.5.4. Stanisław z Lipna 1.1.3.1.1a.1.1.1.2.1.3. Anna ze Smogorzowa + Warcisław Wilk z Gotartowic h. Lis, kasztelan żarnowski 1.1.3.1.1a.1.1.1.2.1.3.1. Pakosz Pieczonka z Gotardowic 1.1.3.1.1a.1.1.1.2.1.3.2. Andrzej Pieczonka z Gotardowic 1.1.3.1.1a.1.1.1.2.1.3.2.1. Warcisław Pieczonka z Gotardowic 1.1.3.1.1a.1.1.1.2.1.3.2.1.1. Jan Chomętowski 1.1.3.1.1a.1.1.1.2.1.3.2.1.2. Marcin Grodowski 1.1.3.1.1a.1.1.1.2.1.3.3. Mikołaj Pieczonka z Gotardowic, cześnik Krakowski + Klara 1.1.3.1.1a.1.1.1.3. Otto ze Skrzyńska, ur. ok. 1270, zm. 1345-54, 1345 kasztelna rzecki, własność m.in. pół Skrzyńska, Brzezinki, Lipno, Wywóz, Rozwady 1.1.3.1.1a.1.1.1.3.1. Mszczuj I, notowanie 1354-1382, własność z rodzeństwem: m.in. pół Skrzyńska, Brzezinki, Lipno, Wywóz, Rozwady, Gielniów, Bieliny, Owadów, Żychorzyn, Potuków (Kujawy), pół jeziora Świeńcza (Kujawy), pół patronatu nad kościołem w Potukowie 1.1.3.1.1a.1.1.1.3.1.1. ?? (może jeden z pozostałych braci) 1.1.3.1.1a.1.1.1.3.1.1.1. Mszczuj II, ur. ok. 1390, zm. ok. 30.6.1446, dworzanin królewski, starosta opoczyński, walczył pod Grunwaldem +(1) Jadwiga +(2) Anna z Benesova i Kvasyc 1.1.3.1.1a.1.1.1.3.1.1.1.1. Jan Mszczuj ==> SKRZYŃSCY 1.1.3.1.1a.1.1.1.3.1.1.1.2. Tomasz ==> BRZEZIŃSCY 1.1.3.1.1a.1.1.1.3.1.2. ?? 1.1.3.1.1a.1.1.1.3.1.2.1. Włodek 1.1.3.1.1a.1.1.1.3.1.2.1.1. Borzywoj ze Skrzynna (pow. rad.) h. Łabędź 1460 obwarował górę zw. Turza (nie zid.), samym położeniem silną, położoną blisko Dobczyc, i z niej czynił napady. W 1462 Borzywoj występuje razem z Włodkiem z Barwałdu s. Włodka w zamku Bukowiec - skąd robili napady. [14] 1.1.3.1.1a.1.1.1.3.1.2.1.2. Włodek z Barwałdu, 1462 towarzysz Borzywoja + Katarzyna 1.1.3.1.1a.1.1.1.3.2. Krzcięta ze Skrzynna, 1354 własność z braten: Bieliny + ?? z Szubina, ojciec: Sędziwój [16] 1.1.3.1.1a.1.2. Dobiesław z Kościoła, zm. 1303-16, 1298 podstoli brzeski 1.1.3.1.1a.1.2.1. Klara (Krajna), zm. 1328-48 + Żyra h. Ogon, zm. 1330-44, 1325 komornik brzeski, 1330 kasztelan kowalski 1.1.3.1.1a.1.2.1.1. Dobiesław z Kościoła (Kościelscy) + Katarzyna Charzewska, ojciec: Mikołaj 1.1.3.1.1b.2. Wszebor ze Skrzyńska, ur. ok. 1210 linia konecka 1.1.3.1.1b.2.?. 1.1.3.1.1b.2.?.1. Otto ze Skrzyńska, (być może to jest filiacja Ottona syna Mikołaja z Piotrkowa) 1.1.3.1.1b.2.2. Mikołaj ze Skrzyńska, ur. ok. 1260, zm. 1301-16, 1301 patron kościoła w Skrzyńsku 1.1.3.1.1b.2.2.1. Stanisław ze Zbożenny, zm. 1326-48, występuje 1316 ==> ZBOŻEŃSCY 1.1.3.1.1b.2.2.1.1. Dziersław ze Zbożenny 1.1.3.1.1b.2.2.1.1.1. Stanisław "Młodszy" ze Zbożenny 1.1.3.1.1b.2.2.1.1.1.1. Mikołaj ze Zbożenny 1.1.3.1.1b.2.2.1.1.1.2. Rafał ze Zbożenny 1.1.3.1.1b.2.2.1.1.1.3. Dziersław ze Zbożenny 1.1.3.1.1b.2.2.2. Wszebór ze Skrzyńska, ur. ok. 1290, zm. 1318-26 1.1.3.1.1b.2.2.2.1. Ofka ze Skrzyńska, ur. ok. 1320, 1356, właścicielka Skrzyńska z prawem patronatu + ?? h. Rawicz (błędnie Dziersław h. Łabędź) [20] 1.1.3.1.1b.2.2.2.1.1. Warsz ze Skrzynna h. Rawicz + Nastka, 1405 daje w zastaw Gnojnik Chebdzie z Tropia [14] 1.1.3.1.1b.2.2.2.1.1.1. Mikołaj Błąd, 1417 wraz z bratem uzyskuje prawo patronatu nad kościołem w Skrzyńsku 1.1.3.1.1b.2.2.2.1.1.2. Rafał 1.1.3.1.1b.2.2.2.1.2. Męcina z Przysuchy h. Rawicz 1.1.3.1.1b.2.2.2.2.2.1. Rafał 1.1.3.1.1b.2.2.2.2.2.2. Dziersław 1.1.3.1.1b.2.2.2.2.2.3. Warsz 1.1.3.1.1b.2.2.2.2.2.4. Męcina 1.1.3.1.1b.2.2.3. Miecław z Konecka, zm. (1334?) 1344-49, 1326 używa pieczęci Łabędź (pierwsze wystąpienie herbu), 1339 stolnik brzeski, 1344 kasztelan kowalski 1.1.3.1.1b.2.2.3.1. Wszebór z Konecka, 1350 odstępuje wraz z bratem działy w Miączynie, Goławinie i Karnkowie w zamian za Koneck [18] 1.1.3.1.1b.2.2.3.2. Andrzej "Rzeszotko" z Czerniewic, zm. 1414-4 marszałek dworu księcia płockiego + ?? z Brzezia h. Zadora, ojciec: Zbigniew Bąk (wojewoda sieradzki) 1.1.3.1.1b.2.2.3.2.1. Donin z Wiski (lub ze Skrzyńska), zm. 1418, dziekan krakowski 1.1.3.1.1b.2.2.3.2.2. Mikołaj + Jadwiga 1.1.3.1.1b.2.2.3.2.2.1. Małgorzata 1.1.3.1.1b.2.2.3.2.2.2. Zygmunt 1.1.3.1.1b.2.2.3.2.3. Miecław 1.1.3.1.1b.2.2.3.2.3.1. Andrzej 1.1.3.1.1b.2.2.3.2.3.1.1. Stanisław 1.1.3.1.1b.2.2.3.2.3.1.2. ?? 1.1.3.1.1b.2.2.3.2.4. Andrzej z Krajowa Woli i Konecka, podkomorzy brzeski kujawski + Katarzyna Zaklika h. Topór [17] 1.1.3.1.1b.2.2.3.2.4.1. Andrzej Dunin z Modliszewic, Krajowa i Konecka, podkomorzy kujawski [14] ==> MODLISZEWSCY 1.1.3.1.1b.2.2.3.2.4.2. Jadwiga Dunin, zm. przed 1460 +(1) Jakub z Jamielna i Motyczna, zm. przed 1432 +(2)(1432) Piotr ze Stadnik +(3)(1446) Stanisław z Widawy [14, 2, 19] 1.1.3.1.1b.2.2.3.2.4.3. Jan "Prymus" i Krajowa + Anna [14, 17] 1.1.3.1.1b.2.2.3.2.4.3.1. Mikołaj Primus z Krajowa - kanonik krakowski, starosta główny lipowiecki [14] 1.1.3.1.1b.2.2.3.2.4.3.2. Andrzej Prymus, 1494 pleban w Skrzynnie, włodarz lelowski 1.1.3.1.1b.2.2.3.2.4.3.3. Paweł Dunin 1.1.3.1.1b.2.2.3.2.4.3.4. Jan Dunin 1.1.3.1.1b.2.2.3.2.4.3.5. ?? (syn) Dunin 1.1.3.1.1b.2.2.3.2.4.3.6. ?? (syn) Dunin 1.1.3.1.1b.2.2.3.2.4.3.7. ?? (syn) Dunin 1.1.3.1.1b.2.2.3.2.4.4. Marcin z Modliszewic 1.1.3.1.1b.2.2.3.2.4.5. Mikołaj, Dunin Szpot z Krajowa, zm. 1482, chorąży sandomierski ==> SZPOTOWIE 1.1.3.1.1b.2.2.3.2.4.6. Paweł z Miączyna 1.1.3.1.1b.2.2.3.2.4.7. Stanisław z Jastrzębia ==> JASTRZĘBSCY 1.1.3.1.1b.2.2.3.2.4.8. Donin z Grabowej ==> KRAJEWSCY, RUSINOWSCY, PRZYSTAŁOWSCY 1.1.3.1.1b.2.2.3.2.4.8.1. ?? 1.1.3.1.1b.2.2.3.2.4.8.2. Jan 1.1.3.1.1b.2.2.3.2.4.8.2.1. ?? Krajewski 1.1.3.1.1b.2.2.3.2.4.8.2.2. Mikołaj Krajewski 1.1.3.1.1b.2.2.3.2.4.8.3. Mszczuj 1.1.3.1.1b.2.2.3.2.4.8.3.1. Zbigniew Krajewski 1.1.3.1.1b.2.2.3.2.4.8.3.2. Bernard Przystałowski 1.1.3.1.1b.2.2.3.2.4.8.3.3. Jan Przystałowski 1.1.3.1.1b.2.2.3.2.4.8.4. Krystyn + Barbara 1.1.3.1.1b.2.2.3.2.4.8.4.1. Jan 1.1.3.1.1b.2.2.3.2.4.8.4.2. ?? 1.1.3.1.1b.2.2.3.2.4.8.4.3. Andrzej 1.1.3.1.1b.2.2.3.2.4.8.4.4. Mikołaj + Katarzyna Kaszowska h. Janina, ojciec: Jan, matka: Małgorzata 1.1.3.1.1b.2.2.3.2.4.8.4.4.1. Sebastian Krajewski 1.1.3.1.1b.2.2.3.2.4.8.4.4.2. Piotr Krajewski 1.1.3.1.1b.2.2.3.2.4.8.4.4.3. Jan Krajewski 1.1.3.1.1b.2.2.3.2.4.8.5. Donin ==> DUNINOWIE 1.1.3.1.1b.2.2.3.2.5. Krystyn + Katarzyna 1.1.3.1.1b.2.3.3.2.5.1. Donin 1.1.3.1.1b.2.3.3.2.5.2. Piotr z Prawkowic i Ujazdu, ur. ok. 1415, zm. 1484, udział w wojnie trzynastoletniej (1454-1464), 1451-88 podkomorzy sandomierski, kasztelan sieradzki, marszałek dworu królewskiego, wojewoda brzeski, starosta malborski i łęczycki [10, 18] + Wincentyna Leżeńska h. Nałęcz, ojciec: Dobrogost (starosta ryczywolski) 1.1.3.1.1b.2.3.3.2.5.2.1. Anna + Jan Bochotnicki z Oleśnicy h. Dębno [10] 1.1.3.1.1b.2.3.3.2.5.2.2. Elżbieta + Pakosz ze Zwoli 1.1.3.1.1b.2.3.3.2.5.2.2.1. (ZWOLSCY) 1.1.3.1.1b.2.3.3.2.5.2.3. Katarzyna + ?? Paczółtowski 1.1.3.1.1b.2.3.3.2.5.2.4. Jan, zm. 1522, starosta ryczywolski 1.1.3.1.1b.2.3.3.2.5.2.5. Hieronim 1.1.3.1.1b.2.3.3.2.5.2.6. Piotr, zm. 1535, starosta rawski, bolesławski i brzeźnicki 1.1.3.1.1b.2.3.3.2.5.2.7. Andrzej, zm. 1522 chorąży sieradzki + ?? Mniszewska 1.1.3.1.1b.2.3.3.2.5.2.7.1. Piotr +(1) ?? Drzewicka h. Ciołek +(2) ?? Bużeńska h. Poraj 1.1.3.1.1b.2.3.3.2.5.2.7.1a.1. ?? (syn) 1.1.3.1.1b.2.3.3.2.5.2.7.1a.2. ?? (syn) 1.1.3.1.1b.2.3.3.2.5.2.7.1a.3. ?? (córki) 1.1.3.1.1b.2.3.3.2.5.2.7.1b.4. Małgorzata Dunin + Adam Romiszowski h. Jelita, starosta łowicki 1.1.3.1.1b.2.3.3.2.5.2.8. Jakub z Ujazdu, starosta łęczycki + ?? Przerębska h. Nowina 1.1.3.1.1b.2.3.3.2.5.2.8.1. Stanisław Dunin, kasztelan inowłodzki + ?? Garwaska h. Grzymała 1.1.3.1.1b.2.3.3.2.5.2.8.1.1. ?? Dunin (córka) + ?? Pierzchała, h. Roch 1.1.3.1.1b.2.3.3.2.5.2.8.1.2. ?? Dunin + ?? Śleszyński 1.1.3.1.1b.2.3.3.2.5.2.8.1.3. Mikołaj Dunin 1.1.3.1.1b.2.3.3.2.5.2.8.2. Wincenty Dunin, stolnik łęczycki + Anna Walewska h. Roch II, ojciec: Mikołaj (podkomorzy sochaczewski), matka: Katarzyna Kościelecka 1.1.3.1.1b.2.3.3.2.5.2.8.2.1. Anna Dunin + Paweł Szczawiński, zm. 1593 h. Prawdzic, kasztelan łęczycki 1.1.3.1.1b.2.2.4. Adam ze Smoszowa, zm. 1353, 1345 sędzia rawski, 1350 sędzia ciechanowski 1.1.3.1.1b.2.2.4.1. Piotr 1.1.3.1.1b.2.2.4.2. Wszebór 1.1.3.1.1b.2.2.4.3. Miecław 1.1.3.1.1b.2.3. Krzesław z Łowiczka, zm. 1318-1326 1.1.3.1.1b.2.3.1. Wszebór z Klwowa, zm. 1338-1350 1.1.3.1.1b.2.3.1.1. Borzuj z Ninkowa, 1368-9 wojski lubelski, 1374-7 wojski sandomierski, 1368 towarzyszy królowi w wyprawie na Ruś Halicką [21] 1.1.3.1.1b.2.3.1.2. Donin z Miączyna, 1350 wraz z braćmi zamienia Koneck na działy w Miączynie, Goławinie i Karnkowie 1.1.3.1.1b.2.3.1.2.1. Donin z Krajowa, zm. 1423, kasztelan kowalski, kasztelan z Krajowa, podkomorzy brzeski [1] 1.1.3.1.1b.2.3.1.2.1.1. Paweł z Krajowa (dzieci i żona - przypuszczalnie) + ?? h. Dryja (siostra Macieja), prawd. wniosła Modliszewice [14, 19] 1.1.3.1.1b.2.3.1.2.1.2. Stanisław z Krajowa ==> MIECZYŃSCY 1.1.3.1.1b.2.3.1.3. Stanisław 1.1.3.1.1b.2.3.1.4. Lutogniew 1.1.3.1.1b.2.3.2. Borzywoj z Klwowa, zm. 1338-1359 1.1.3.1.1b.2.3.3. Piotr z Borkowic, zm. 1364, 1364 fundator kościoła w Borkowie ==> BORKOWSCY 1.1.3.1.1b.2.3.3.1. Piotr ze Świętego, zm. 1382-5, 1.1.3.1.1b.2.3.3.1.1. Krystyn ze Świętego 1.1.3.1.1b.2.3.3.1.2. Piotr z Miączyna 1.1.3.1.1b.2.3.3.2. Krystyn, kasztelan kowalski 1.1.3.1.1b.2.3.3.2.1. Donin z Węgier, zm. 1441, uczestniczył w Soborze w Konstancji 1.1.3.1.1b.2.3.3.2.2. Krzysław 1.1.3.1.1b.2.3.3.3. Miecław z Borkowic, podkomorzy inowrocławski 1.1.3.1.1b.2.3.3.4. Otto z Mieszczew 1.1.3.1.1b.2.3.3.4.1. Andrzej z Borkowic 1.1.3.1.1b.2.3.3.4.1.1. Jan 1.1.3.1.1b.2.3.3.4.2. Piotr z Miączyna + Katarzyna 1.1.3.1.1b.2.3.3.4.2.1. Donin 1.1.3.1.1b.2.3.3.4.2.2. Piotr 1.1.3.1.1b.2.3.4. Miecław z Miączyna 1.1.3.1.1b.2.3.4.1. Wszebór ze Skrzyńska 1.1.3.1.1b.2.4. prawd. Krystyn, 1283 kasztelan sieciechowski 1.1.3.1.1b.3. Piotr "Duńczyk", ur. ok. 1210, 1244 podczaszy mazowiecki, 1250 podczaszy sandomierski, 1255 podłowczy sandomierski, 1258 kasztelan lubelski, 1284 kasztelan radomski (być może: zm. ok 1290, przebywał w Danii gdzie brał udział w zabiciu Abla, brata Eryka I, 1278 podkomorzy sandomierski, 1284 kasztelan radomski, 1287 sędzia sandomierski) 1.1.3.2. Krystyn, zm. 1161 1.1.3.3. Otto, zm, 1161 1.1.3.3.1. Otto z Wierzbicy, bpt., ofiarował Wierzbicę klasztorowi wąchockiemu 1.1.3.4. Wszebor, zm. 1189-93, 1189 komornik ks. Kazimierza II 1.1.4. Idzi, ur. 1126, zm. 1145-52 1.1.5. Beatrycze, zm. po 1193, przełożona klasztoru premonstrantek w Strzelnie 1.2. Bogusław [Reg. Sil. I nr. 69, Kwpol III nr 2021] 1.3. Włost

Łabędzie bez powiązania z drzewem głównym

1. Dziersław ze Skrzynna (pow. radom.) 1.1. Męcina ze Skrzynna, 1389 daje bpowi krak. Janowi część Białej za Zychorzyn i Bieliny w ziemi radomskiej [14] 1.1.1. Dziersław z Przysuchy. uczestnik procesu o patronat w Skrzyńsku 1. ?? 1.1. Piotr Borkowski h Łabędź, 1412 wraz z prawd. braćmi własność: Borkowice, Bryzgów, Politów [9] 1.2. Jan 1.3. Bartosz 1. Mikołaj Dunin z Sulgostowa (k. Przystałowic) 1.1. Stanisław, dziedziczył na Rzuchowie (ob. Rdzuchów), przezwał się Rzuchowskim + Małgorzata ==> RZUCHOWSCY 1.1.1. Jakub, 1499 z braćmi dopełnią podziału Rzuchowa (Rad. Inscr. Decr. VII f. 706 i Rad. Inscr. IV f. 3). 1.1.2. Baltazar, 1499 z braćmi dopełnią podziału Rzuchowa (Rad. Inscr. Decr. VII f. 706 i Rad. Inscr. IV f. 3). 1.1.3. Piotr, 1499 z braćmi dopełnią podziału Rzuchowa (Rad. Inscr. Decr. VII f. 706 i Rad. Inscr. IV f. 3). 1.1.4. Serafin Rzuchowski, 1532 z Janem Sulgostowskim dopełnił podziału Sulgostowa, Jelonka, Huczyna, Drążna i Kadzi (Rad. Inscr. Decr. VII f. 706 i Rad. Inscr. IV f. 3). Mikołaj Dunin z Krajowa + Elżbieta (siostra Mikołaja Zakrzowskiego i Stanisława z Białaczowa) [14] Otto ze Skrzyńska, 1377 podkomorzy sandmoierski (już nie w 1380) [20] Salomon h. Łabędź, 1398 mieszczanin krakowski, własność Bogucin, Góra Włodowska, Parkoszowice, Podleszany, Rodaki, Rokitno, Wiesiołka, Włodowice, Wysoka Pilecka, Zagorzany [9, 8] Staszek ze Skrzyńska, 1403 występuje w procesie z żydami [20] Tomek ze Skrzyńska, występuje w dokumencie Miecława ze Smogorzowa, starosty rawskiego, w kwestii uposażenia kościoła w Smogorzowie [20]

dunin

 

 

Słownik Biograficzny


Dział zajmujący się gromadzeniem informacji o przedstawicielach rodzin
(Wykaz skrótowy. Po więcej możliwości przejdź do Biblioteki-Forum)


Noty biograficzne, oraz spisy osób związanych z osobami o nazwisku Dunin
(Linki otwierają się w nowym oknie)

 • Bałaszko h.Łabędź
  BAŁASZKO h. ŁABĘDŹ. W powiecie oszmiańskim, brali przydomek Dunin z nich Jan, syn Krzysztofa, 1671 r. Kaz...

 • Baranowski h.Łodzia (Ród)
  Baranowscy herbu Łodzia Paprocki w „Herbach Rycerstwa Polskiego" 1584 T. pod herbem Łodzią dom Baran...

 • Bartodziejski
  Bartodziejski h. , wyszli z Bartodziei w powiecie radomskim, gdyż na tej wsi dziedziczyli już w XV wieku...

 • Bęklewski / Bęklewscy
  [size=150:17w0ey2z]BĘKLEWSCY w Warszawie Patrz też: Karwaccy aneks 564 : Optułowicz z Krakowa / Beklewski...

 • Borkowski Dunin
  Za duszę ś. p . Adolfa Dunin Borkowskiego, zmarł w dniu 5 stycznia r. b., odbędzie się w dniu jutrzejszym...

 • Brzostowscy herbu Strzemię linia Czarnożylska
  Brzostowscy wywodzą się z woj. Sandomierskiego 1.Cyprian Paweł Brzostowski ur. 29.10.1612 w Michaliszkach,...

 • Chomętowscy herbu Bończa i Lis
  Chomętowscy herbu Bończa i Lis, (Zob. R. I str. 20-35; R. II ?tr. 61-62; R. III str. 27; R. IV str. 23, 434-...

 • Czekanowski Józef (ur. ok.1712)
  Józef Czekanowski , h. . ur. w majątku Piersko, chrcz. 20.5.1712 Wilczyn. W 1759 stolnik sochaczewski, i ...

 • Dajewski
  DAJEWSKI. Mikołaj-Wincenty, syn Michała, wnuk Ignacego, wylegitymowany 1783 r. w ziemstwie Iwowskiem, pozost...

 • Dmowscy herbów Nałęcz, Pobóg i Rogala
  Dmowscy herbów Nałęcz, Pobóg i Rogala Napisał Robert środa, 24 maj 2006 Stąd pochodz...

 • Dulibinski h.Korab
  DULIBINSKI h. KORAB. Jan, syn Łukasza i Anny Paweńskiej, zostawił z Heleny Platanowskiej synów, Michała i...

 • Dunin Borkowscy herbu Łabędź
  Dunin Borkowscy herbu Łabędź Żyjący członkowie. I. Linia. Mieczysław Ignacy hr. Dunin-Borkowski z Wie...

 • Dunin-Piotrowska, Maria
  Dunin-Piotrowska, Maria (1899-1986) Urodzona w Kamieńcu Podolskim, studiuje w warszawskiej Szkole Sztuk Pi...

 • Duninowie h. Łabędź
  Dunin to przydomek wielu rodzin polskich wywodzących się w większości przypadków z jednego pnia Łabędz...

 • Dzianott Juliusz Wilhelm Maria
  Juliusz Wilhelm Maria Dzianott, Dzianota (ur. 6 kwietnia 1842 w Warszawie, zm. po 1865),[list:1ejhocpc] rotmis...

 • Gorzkowski h.Godziemba
  GORZKOWSKI h. GODZIEMBA. Kazimierz, syn Stanisława i Mary anny Srokowskiej, zostawił z Teresy Herowskiej syn...

 • Gozdowicz h.Gozdawa
  GOZDOWICZ h. GOZDAWA. Franciszek nabył 1806 r. od Duninów-Wąsowiczów, starościców kiślackich, z przy...

 • Gromadziński h.Rola
  GROMADZIŃSKI h. ROLA (Led.). Paweł otrzymał nobilitacyę 1790 r., dyplom zaregestrowano 1792 r. (Sigil.). J...

 • Horbkowski
  HORBKOWSKI. Maciej czynny 1748 r. w grodzie trembowelskim w sprawie odgraniczenia Tłustenkiego od Wasylkowiec...

 • Jankowski genealogia
  Jankowski herbu Jastrzębiec, w województwie Belskiem Tomasz Jankowski z tego województwa poseł na sejm ...

 • Jaraczewscy herbu Zaremba
  Jaraczewscy herbu Zaremba. (Zob. R. V str. 53 do 70, R. XXIII str. 159 do 160). Ż najstarszej gałęzi Zaremb...

 • Jasiński h.Sas
  JASIŃSKI h. SAS. Joachim-Onufry, syn Stefana i Maryanny Truszkowskiej, wnuk Jana i Teresy Popławskiej, wyleg...

 • Jaszczurkowski h.Rawicz
  JASZCZUROWSKI h. RAWICZ. Byli w wojew. sandomierskiem. Stefan, syn Jakóba, z Joanny Oskiej miał dwóch synó...

 • Jaszczurowski h.Rawicz
  JASZCZUROWSKI h. RAWICZ. Byli w wojew. sandomierskiem. Stefan, syn Jakóba, z Joanny Oskiej miał dwóch synó...

 • Jaworski h.Jelita
  JAWORSKI h. JELITA. W ziemi przemyślskiej, piszą się z Jawory i biorą przydomek Saryusz. Jan, dziedzic na ...

 • Jsiński h.Rawicz
  JASIŃSKI h. RAWICZ. Taż familia co Jasieński, herbu Rawicz; z piszących się Jasiński, Antoni, czcśnik l...

 • Kamota.Korczak
  KAMOTA h. KORCZAK. Jerzy i Jakób, proboszcz w Horodyszczu, synowie Jana Kamociaka i Apolonii Matkowskiej, spr...

 • Karnkowski h. Junosza
  KARNKOWSKI h. JUNOSZA. Senatorowie w rodzinie: Jan, kasztelan lendzki 1500 r., a kasztelan gnieźnieński 1502...

 • KARWACCY aneks 11 JASTRZEBIEC a nie Łabedz
  KARWACCY aneks 11 JASTRZĘBIEC a nie ŁABĘDŹ - kto ma racje ? Po dyskusji ........JEDNAK Jastrzębiec !!!!...

 • Karwaccy aneks 195: wrześniowe peregrynacje..
  Aneks 195 WRZESNOWE PEREGRYNACJE ZIEMIAN (także Karwackich) Postawy społeczno-polityczne ziemiaństwa w la...

 • Karwaccy aneks 355:odnaleziony brat Sebastiana Jana (1824)
  Aneks 355 Chobędza (miedzy Wolbromiem a Miechowem, na N od Imbramowic i Sieciechowic) ; parafia Gołcza...

 • Karwaccy aneks 455: Gniazda wołyńskie (konsolidacja)
  Aneks 455 [size=150:2gk4i18n]Gniazda wołyńskie (konsolidacja) Волинський метрики Карв...

 • Karwaccy aneks 708: Bialoruska interpretacja geneal. Karwack
  [size=150:1pvvjrll]Aneks 708 Białoruska interpretacja genealogii Karwackich [/size:1pvvjrll] (na podstawi...

 • Karwacki / KARWACCY: FORUM 600 lat Karwacki - Karwatzki
  [size=150:qt3ljkz5] 600 LAT TRADYCJI NAZWISKA KARWACKI: Geneteka Karwackich: KARWACCY są starym XIV-wieczny...

 • Karwacki ////// Карвацький Карвацькa (Ukraina)
  Карвацький Карвацька / Карвацькі в Україні xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx...

 • Kaszyc h.Radwan
  KASZYC h. RADWAN odm. Odmiana herbu — na tarczy Radwan tylko o dwóch połach, a w miejsce trzeciej środkow...

 • Kaszyc Konstanty
  Kaszyc Konstanty — zapewne syn Józefa, oficera 19-go pułku ułanów z r. 1812, późniejszego marszałk...

 • Kędzierski h.Dołęga
  KĘDZIERSKI h. DOŁĘGA. Brali przydomek Skowronek. Franciszek, dziedzic Meryszczowa, podwojewodzy bełzki, sy...

 • Kędzierski h.Nałęcz
  KĘDZIERSKI h. NAŁĘCZ. Stanisław, dziedzic Kreehowie, podczaszy wschowski 1778 r., wylegitymowany w Galicyi...

 • Kępalski v.Kampalski h.Pomian
  KĘPALSKI v. KEMPALSKI h. POMIAN. Szymon, dziedzic Kembli-na, Aleksy na Woli Wielkiej, Wojciech, Andrzej, Klem...

 • Kępieński
  KĘPIEŃSKI. Ludwik, kapitan 1758 r., podpułkownik 1761 r., pułkownik 1777 r., ostatnio generał wojsk koron...

 • Kęplicz h.Łabędź
  KĘPLICZ h. ŁABĘDŹ. Na Rusi Czerwonej, noszą przydomek Dunin. Jan, major wojsk koronnych, syn Aleksandra, ...

 • Kielanowski v.Kilanowski h.Pobóg
  KIELANOWSKI v. KILANOWSKI h. POBÓG. Podług Paprockiego dom starodawny i znaozny na Podgórzu; pisali się z ...

 • Kierzkowski h.Sas
  KIERZKOWSKI h. SAS. Maciej, Józef i Piotr, synowie Błażeja i Maryanny Zaleskiej, wnukowie Wojciecha i Kryst...

 • Kisielewski h.Junosza
  KISIELEWSKI h. JUNOSZA. Piszą się z Kisiclewa, w wojew. płockiem, i mają być jednego pochodzenia z Kości...

 • Kisielnicki
  Kisielnicki h. Topór, rodzina mazowiecka, wywodząca się ze wsi Kisielnica w pow. łomżyńskim, gminie P...

 • Kisielnicki h.Topór
  KISIELNICKI h. TOPÓR. Stara mazowiecka rodzina, wzięła nazwisko od wsi Kisielnicy, w ziemi łomżyńskiej, ...

 • Kleczeński v.Kleczański h.Strzemię
  KLECZEŃSKI v. KLECZYŃSKI h. STRZEMIĘ. Piszą się z Klęczan, w pow. pilzneńskim. Mikołaj, Paweł, Stanis...

 • Klementowski
  KLEMENTOWSKI. Wiktor, poborca łukowski 1666 r. Anioł, syn Stanisława i Zofii Sosnowskiej, wnuk Michała i A...

 • Korasiewicz
  - Tomasz Korasiewicz, przypuszczalnie żył na przełomie XVIII/XIX wieku. Żonaty z Barbarą Lonar. Possesori...

    Zobacz więcej wyników (Przejście do Słownika Biograficznego)Lista nadesłanych i opracowanych not biograficznych w Bibliotece Genealogii Polaków, tylko w dziale Słownik Biograficzny. W Bibliotece znajduje się znacznie więcej działów. (Część jest dostępna tylko dla stałych użytkowników)

DODAWANIE
1. Zaloguj/zarejestruj się w dziale Biblioteka-Forum (Aby móc pisać noty biograficzne musisz napisać dwa inne posty)
2. Przejdź do działu Słownik Biograficzny
3. Dodaj nowy "wątek"
Po dodaniu noty pojawi się ona tutaj automatycznie.

 

 

 

 

Czytelnia


Dział zajmujący się gromadzeniem informacji o przedstawicielach rodzin
(Wykaz skrótowy. Po więcej możliwości przejdź do Biblioteki-Forum)


Opowiadania, opisy miejsc, artykuły związane z osobami o nazwisku Dunin
(Linki otwierają się w nowym oknie)

  Zobacz więcej wyników (Przejście do Czytelni)Lista nadesłanych i opracowanychopowiadań, artykułów, opisów geograficznych w Bibliotece Genealogii Polaków. W Bibliotece znajduje się znacznie więcej działów. (Część jest dostępna tylko dla stałych użytkowników)

DODAWANIE
1. Zaloguj/zarejestruj się w dziale Biblioteka-Forum (Aby móc pisać noty biograficzne musisz napisać dwa inne posty)
2. Przejdź do działu Czytelnia i wybierz odp. pod-dział.
3. Dodaj nowy "wątek"
Po dodaniu noty pojawi się ona tutaj automatycznie.

 

 

 

 

Baza Właścicieli Ziemskich


Skrót informacji z bazy informacji o właścicielach dóbr prywatnych.
(Po więcej danych przejdź do Bazy Właścicieli Ziemskich)


Właściciele ziemscy o nazwisku Dunin
(Osoby, i informaje mogą się powtarzać, gdyż są to wypisy z różnych źródeł)


 • Dunin
  Miejsce: Czechówka
  Data: ok. 1835
  Opis: Donacja na rzecz klasztoru w Wieliczce • Dunin
  Miejsce: Głęboka
  Data: ok. 1845
  Opis: Wśród darczyńców dla dotkniętych powodzią w Galicji • Dunin
  Miejsce: Głęboka, obw. samborski
  Data: ok. 1845
  Opis: Donacja dla poszkodowanych w powodzi w Galicji • Dunin
  Miejsce: Witanowice, cyr. myślenicki, część
  Data: 1816


 • Eremia Dunin
  Miejsce: Witanowice, cyr. wadowicki
  Data: 1827
  Opis: i 2 innych • Jan Dunin
  Miejsce: Głęboka, cyr. samborski
  Data: 1853
  Opis: dziedzic • Jan Dunin
  Miejsce: Sąsiadowice, z Wyhadówką, wieś, star. Sambor
  Data: 1904
  Opis: własność: Jan hr. Dunin i konw. oo. Karmelitów • Jan hr. Dunin
  Miejsce: Głęboka, obw. samborski
  Data: 1867


 • Jan Kanty Dunin
  Miejsce: Krzyszkowice, parafia Gorzków
  Data: ok. 1791
  Opis: Szlachcic zamieszkały w miejscowości, ur. 1763 • Joanna Dunin
  Miejsce: Klecza, cyr. wadowicki
  Data: 1827


 • Józef Dunin
  Miejsce: Uścisków, pow wiślicki
  Data: ok. 1770
  Opis: królewszczyzna - wieś, płaci 83 zl 8 gr, 3 denary kwarty rocznie • Józef Dunin
  Miejsce: Więckowice, parafia Żębocin
  Data: ok. 1791
  Opis: Szlachcic zamieszkały w miejscowości, ur. 1759 • Józef Dunin
  Miejsce: Witanowice, cyr. wadowicki
  Data: 1853
  Opis: dziedzic • Kazimierz Dunin
  Miejsce: Jaszkowice, cyr. wadowicki
  Data: 1827
  Opis: spadkobiercy • Ludwig Dunin
  Miejsce: Gierałtowitzki, cyr. wadowicki
  Data: 1827


 • Ludwik Dunin
  Miejsce: Gierałtowiczki, cyr. wadowicki
  Data: 1832
  Opis: dziedzic • Piotr Dunin
  Miejsce: Zator, starostwo
  Data: ok. 1778
  Opis: Po pierwszym rozbiorze sprzedał rząd austryacki w 1778 r. starostwo Zatorskie Piotrowi Duninowi i Zofii z Małachowskich za cenę 82042 złr. 10 kr • Piotr i Zofia Dunin
  Miejsce: Kęty, księstwo oświęcimskie
  Data: ok. 1770
  Opis: królewszczyzna - wójtostwo, płaci 561 zl 16 gr, 4 i pół denara kwarty rocznie • Piotr i Zofia Dunin
  Miejsce: Zator, starostwo
  Data: ok. 1770
  Opis: królewszczyzna - starostwo zatorskie, płaci 7353 zł 28 gr, 4 i pół denara kwarty rocznie • Stanisł. Dunin
  Miejsce: Głębowice dolne i Górne, wieś W, star. Wadowice
  Data: 1904
  Opis: własność: Spadk. Stanisł. Dunina • Stanisław Dunin
  Miejsce: Głębowice, pocz. Polanka wiel., pow. Wadowice
  Data: 1902
  Opis: właściciel tabularny • Stanisława Dunin
  Miejsce: Gierałtowiczki, wieś, star. Wadowice
  Data: 1904
  Opis: własność: Spadk. Stanisława Dunina • Teodor Dunin
  Miejsce: Gierałtowiczki, cyr. wadowicki
  Data: 1853
  Opis: dziedzic • Dunka
  Miejsce: Broszkowice, obw. bukowiński
  Data: ok. 1845
  Opis: Donacja dla poszkodowanych w powodzi w Galicji • Jan Dunka
  Miejsce: Broskoutz
  Data: ok. 1832To zapisy o osobach nazwiska Dunin w bazie właścicieli dóbr prywatnych na ziemiach Rzeczpospolitej. Jeszcze więcej informacji może znajdziesz w dziale łączącym Bibliotekę i Forum w Genealogii Polaków. Baza Właścicieli Ziemskich tworzona jest wielkim społecznym wysiłkiem, zarówno wolontariuszy jak i poprzez zlecane kwerendy w wielu trudno dostępnych zbiorach. Wsparcie finansowe projektu na pewno przyspieszy jej budowę, oraz dokonywanie kolejnych kwerend archiwalnych.

DODAJ INFORMACJE
Jeśli masz wiedzę o osobach które możesz dodać do tej listy wykorzystaj
Formularz dodawania informacji

 

 

 

 

Baza Oficjalistów Dworskich


Skrót informacji z bazy wyższych pracowników dworskich.
(Po więcej danych przejdź do Bazy Oficjalistów Prywatnych)Niestety, w bazie oficjalistów nie ma nikogo o nazwisku Dunin.
Tworzenie bazy to wiele żmudnych kwerend. Są one zlecane przez Fundację w ramach dostępnych funduszy. Wsparcie finansowe projektu na pewno przyspieszy jego budowę, oraz dodanie kolejnych informacji o tej najsłabiej opracowanej grupie społecznej.

DODAJ INFORMACJE
Jeśli masz wiedzę na temat osób o tym nazwisku, którzy byli oficjalistami dóbr prywatnych na ziemiach Rzeczpospolitej wykorzystaj
Formularz dodawania informacji

 

 

 

 

Baza Powstańców Styczniowych


Wypisy z programu zbierania informacji o Powstańcach roku 1863-5.
(Skrót - po więcej informacji przejdź do Bazy Powstańców Styczniowych)


  Osoby o nazwisku Dunin związane z Powstaniem 1863r.
  (Osoby, i informaje mogą się powtarzać, gdyż są to wypisy z różnych źródeł)


 • 42779 Dunin
  Opis: "Wolski"
  źródło: nad. Bożena Kuliberda, za: Białynia-Chołodecki J., Księga Pamiątkowa opracowana staraniem Komitetu Obywatelskiego w czterdziestą rocznicę powstania r. 1863/1864, Lwów 1904
  Uwagi:

 • 44351 Dunin
  Opis: udział w potyczkach: zob. Wolski Antoni
  źródło: nad. DHRP, za: Zieliński S., Bitwy i Potyczki ...
  Uwagi:

 • 49006 Błażej Dunin
  Opis: gmina/wieś Drozdowo Czarnocin, przestępstwo: oddalił się ze wsi, pochodzenie informacji: spis wydalonych nr 266
  źródło: nad. Marta Czerwieniec, za: Kaczyński M., Spis wszystkich ''przestępców'' politycznych powiatu łomżyńskiego z 1863 roku, w: AP Łomża
  Uwagi:

 • 24268 Eugeniusz Dunin
  Opis: z Warszawy, wyższy urzędnik narodowej organizacyi Warszawskiej, więziony i męczony w cytadeli, po wyjściu na wolność, złamany moralnie, dostał melancholii, w skutek czego życie sobie odebrał. (Czas 260.)
  źródło: [Kolumna Z., Pamiątka dla rodzin polskich..., t. II]
  Uwagi:

 • 47310 Józef Dunin
  Opis: lat 33, szlachcic, pochodzenie: Witanowice k. Wadowic, kawalerzysta w szwadronie mjr Szameita, brał udział w bitwie pod Jeziorkiem 29.10.1863,
  źródło: nad. DHRP, za: Kulpiński J., Od miasteczka Bodzentyn do wsi Kutery... Miej.-Gmin. Bibl. Publ. w Bodzentynie, 2012
  Uwagi:

 • 20876 Józef Dunin
  Opis: Powstaniec figurujący w Archiwum ks. Ruczki
  źródło: [Marcinek R., Archiwum ks. Ludwika Ruczki...]
  Uwagi:

 • 42778 Mscisław Dunin
  Opis: naczelnik sekcji straży narodowej
  źródło: nad. Bożena Kuliberda, za: Białynia-Chołodecki J., Księga Pamiątkowa opracowana staraniem Komitetu Obywatelskiego w czterdziestą rocznicę powstania r. 1863/1864, Lwów 1904
  Uwagi:

 • 43766 Mścisław Dunin
  Opis: Powstaniec, zesłaniec, w pocz. 1867 przeniesiony do Usola z gorzelni Aleksandrowskiej
  źródło: Lasocki W., Wspomnienia z mojego życia, t. II, Kraków 1934
  Uwagi:

 • 67721 Mścisław Dunin
  Opis: W Usolu między 1866-68 - z leśnictwa Rosyjskiego. Sądzony za udział w Powstaniu Zabajkalskim.
  źródło: nad. GP, za: Giller Agaton, Spis Polaków będących w Usolu w ciężkich robotach od 17 kwietnia 1866 do września 1868 roku
  Uwagi: Z opracowania nie wynika czy dana osoba została zesłana w związku z Powstaniem

 • 34310 Stanisław Dunin
  Opis: (?) w 1863 r. dca oddziału powst. na Wołyniu, określany w kwietniu 1864 r. jako „pełnomocnik Rusi" w Galicji 398-401
  źródło: [Galicja w Powstaniu Styczniowym...]
  Uwagi:

 • 46594 Stanisław Dunin
  Opis: uczestnictwo w potyczkach: wołyńskie: Lubar 9.05.1863, Miropol 17.05.1863
  źródło: nad. DHRP, za: Zieliński S., Bitwy i Potyczki...
  Uwagi:

 • 24269 Walenty Dunin
  Opis: pułkownik wojsk polskich z r. 1831, w czasie napadu na dwór w Wojsławicach w powiecie Hrubieszowskim kilkakrotnie ranny, po kilku miesiącach w skutek rzeczonych ran umarł w październiku 1863 r. w M. Lublinie. (Czas N. 260).
  źródło: [Kolumna Z., Pamiątka dla rodzin polskich..., t. II]
  Uwagi:

 • 33134 Władysław Dunin
  Opis: powstaniec styczniowy, poch. Lwów
  źródło: [Białynia-Chołodecki J., Cmentarzyska ...]
  Uwagi:

 • 57241 Władysław Dunin
  Opis: Ukończywszy gimnazjum w Buczaczu oddał się studiom technicznym i był urzędnikiem telegrafu. W 1863 r. należał do organizacji narodowej, a przejąwszy ważne telegramy musiał uciekać. Udał się do Rumunii, gdzie przybywał lat 14 jako naczelny inspektor kolei, pisując równocześnie cenne korespondencje do dzienników polskich i francuskich. Następnie bawił w Szwajcarii i Francji, a wróciwszy do kraju osiadł we Lwowie, gdzie zajął się urządzeniem stacji telefonicznych. Zmarł we Lwowie w listopadzie 1887 r. w 50 roku życia. Wydał zajmujące wspomnienie z lat swego tułactwa Rumunia.
  źródło: nad. GP, za CDIAL 195-1-58 (Zbiory Tadeusza Sauczeya)
  Uwagi:

 • 32234 Władysław Dunin
  Opis: urzędn. telegr. we Lwowie, pracował w organizacji. Unikając więzienia emigrował za granicę. Bawił w Szwaj caryi i Rumunii w charakterze urzędn. kolejowego. Po amnestyi wrócił do kraju, gdzie zajął posadę dyrektora prywatnych telefonów we Lwowie.
  źródło: [Białynia-Chołodecki J., Pamiętnik powstania styczniowego...]
  Uwagi:


Powyższa lista jest efektem prac Fundacji związanych z Powstaniem Styczniowym. Stan wiedzy o tym powstaniu wciąż jest niewystarczający, a większość osób wspierających Powstanie nieznana. Wciąż wiele informacji pozsotaje do pozyskania w trakcie kwerend lub ze zbiorów prywatnych. Wsparcie finansowe projektu na pewno przyspieszy jego budowę, oraz dokonywanie kolejnych kwerend archiwalnych.

DODAJ INFORMACJE
Jeśli masz wiedzę, która może uzupełnić powyższe informacjie wykorzystaj
Formularz dodawania informacji

 

 


 

 

Baza Grafiki - Portrety


Lista zdjęć portretowych nadesłanych do Bazy Zdjęć Genealogii Polaków, związanych z nazwiskiem Dunin
(Wykaz skrótowy. Po więcej możliwości przejdź do Bazy Zdjęć)


Portrety i zdjęcia osób o nazwisku Dunin
(Wyszukiwanie skrótowe działa na frazie otwartej, czyli dla frazy "Gliński" wyszuka także "Węgliński")