Kiedy ostatnio
wsparłeś Fundację?

Wyślij 50zł
wyślij 50zł


czekaj....
eysmont

Program gromadzenia wiedzy o genealogii rodziny Eysmont
Program jest cząstką działań Fundacji Genealogii Polaków odtwarzania polskiej tożsamości kulturowej, historycznej i patriotycznej. Społeczna aktywność rodzinna jest łączona z ogólnymi programami Fundacji, angażując zarówno fascynatów jak i naukowców.


Lista stron Opis Drzewo genealogiczne Biografie Czytelnia Właściciele ziemscy Oficjaliści dworscy Powstańcy styczniowi Portrety Dokumenty Mogiły Uzupełnij drzewo


 

 

Informacje ogólne
Drzewo genealogiczne

 

 

(Dla czytelności drzewa każdy potomek jest umieszczony w jednej linijce. Z tego powodu część strony zawierające drzewa genealogiczne może wychodzić poza prawy margines (wiersze nie są łamane, używaj dolnego paska przesuwu)).


Herb, informacje

Rodzinnym herbem wszystkich rodzin o nazwisku pochodzącym od nazwiska Eysmont jest herb Korab. W historii nastąpiło znaczne zróżnicowanie brzmienia i pisowni poszczególnych gałęzi. niebagatelny wpływ na to miały kolejne zabory które poprzez przekręcanie nazwisk prowadziły akcje rozbijania narodowych i rodzinnych więzi. Spotykane wersje nazwiska to przede wszystkim Ejsmont, Eysmont, Eysymont, Eyssmont, Eysmontt, Eysmunt.
Herb Koraj
Korab
(opis)

Grupy rodzinne

1. Maciej Eysmont komornik grodzieński [Nies.] 1.1. Jędrzej Eysmont ksiądz 1. Krzysztof Eysmont h. Korab [Nies.] 1.1. Jan Eysmont 1.2. Kazimierz Eysmont + Helena Dybowska h. Nałęcz 1.2.1. Hilary Eysmont 1.3. Wiktoryn Eysmont 1. Paweł Eysmont h. Korab + Anna Wnuczkówna, zm. po 1658, znalazła obraz Najś. Panny Eysmuntowskiej cudami wsławiony [Nies.], 1650 fundatorka kościoła par. Wielkie Eysomnty [uzup. Ludwik Olczyk] 1.1. Jakub Eysmont 1.2. Stanisław Eysmont major u Czarneckiego, poległ przy dobyciu Głuchowa, leży w cerkwi Krzyczewskiej 1.3. Aleksander Eysmont 1.4. Leon Eysmont 1. Andrzej Eysymont ur. ok. 1580 [Leon Jarosław Ejsmont h. Korab na podst. dok. z arch. kijowskiego; www.ejsmont.net] 1.1. Bazyli Eysymont ur. ok. 1610 1.1.1. Marcin Eysymont ur. ok. 1640 1.1.2. Kazimierz Eysymont ur. ok. 1640 – zm. p. 08.06.1711, podczaszy orszański 1686 - 1711, członek poselstwa do Moskwy w 1695, poseł na sejm, podstarości orszański 1695, jego potomkowie mieszkali w powiecie owruckim + ?? Baranowicz 1.1.2.1. Jan Eysymont ur. ok. 1675 + Katarzyna Wyhowska ==> Linia na Dywlinie 1.1.2.1.1. Józef Eysmont ur. ok. 1705 – zm. p. 1797 + Anna Wyzgierd 1.1.2.1.1.1. Maciej Eysmont ur. ok. 1740 1.1.2.1.1.1.1. Anioł Eysmont ur. ok. 1770 1.1.2.1.1.1.2. Karol Eysmont ur. ok 1770 1.1.2.1.1.2. Eliasz Eysmont ur. ok. 1745 + Katarzyna Terlecka 1.1.2.1.1.2.1. Andrzej Eysmont ur. po 1797 1.1.2.1.1.2.1.1. Paweł Eysmont ur. ok. 1825 1.1.2.1.1.2.2. Agnieszka Eysmont ur. 1784 1.1.2.1.1.2.3. Rozalia Eysmont ur. 1794 1.1.2.1.1.2.4. Antonina Eysmont ur. 1795 1.1.2.1.2. Stefan Eysmont ur. 1707 – zm. po 1797 + Ewa Hermanowicz 1.1.2.1.2.1. Jakub Eysmont ur. 1758 + Marianna Sienkiewicz 1.1.2.1.2.1.1. Leon Eysmont ur. 1791 1.1.2.1.2.1.2. Marianna Eysmont ur. 1795 1.1.2.1.2.1.3. Katarzyna Eysmont ur. 1796 1.1.2.1.2.2. Antoni Eysmont ur. 1760 + Joanna Matuszewicz 1.1.2.1.2.2.1. Paweł Eysmont ur. 1787 1.1.2.1.2.2.2. Domicella Eysmont ur. 1790 1.1.2.1.2.2.3. Konstanty Eysmont ur. 1792 1.1.2.1.2.2.4. Szymon Eysmont ur. ok. 1800 – zm. 10.10.1873, właściciel dóbr Wielka Czernihówka + Emilia Terlecka ur. ok. 1820 – zm. 09.11.1900, pisarka i publicystka 1.1.2.1.2.2.4.1. Antoni August Ejsmont ur. ok. 1850 – zm. 30.12.1904, grafik 1.1.2.1.2.2.4.2. Franciszek Maria Kandyd Ejsmont ur. ok. 1851 Żytomierz – zm. po 06.08.1910, pseudonim Lumir, poeta i publicysta + Emilia Baranowska ur. ok. 1850 – zm. 1899, 1 voto Wiszniewska 1.1.2.1.2.2.4.3. Wacław Hilary Ejsmont ur. ok. 1858 – zm. ok. 06.1877 1.1.2.1.2.3. Aleksander Eysmont ur. 1762 + Zofia Minkiewicz 1.1.2.1.2.4. Grzegorz Eysmont ur. 1764 1.1.2.1.2.5. Maciej Eysmont ur. 1769 1.1.2.1.2.6. Piotr Eysmont ur. 1771 1.1.2.1.2.7. Bazyli Eysmont ur. 1776 1.1.2.2. Franciszek Samuel Eysymont ur. ok. 1685 ==> Linia na Bucharowie 1.1.2.2.1. Michał Eysymont ur. ok. 1710 1.1.2.2.1.1. Jan Eysmont ur. ok. 1730 1.1.2.2.1.2. Wojciech Eysmont ur. ok. 1730 1.1.2.2.1.2.1. Stanisław Eysmont ur. ok. 1760 1.1.2.2.1.2.2. Feliks Jan Eysmont ur. ok. 1760 1.1.2.2.1.2.2.1. Antoni Eysmont, ur. ok. 1790 1.1.2.2.1.2.2.2. Grzegorz Eysmont ur. ok. 1790 Linia w Żytomierzu i Kijowie 1.1.2.2.1.2.2.2.1. Jan Paweł Ejsmont ur. ok. 1820, asesor kolegialny w Żytomierzu, a następnie w Kijowie + Kamila Diatyłowicz (Diatynowicz, Diatołowicz) 1.1.2.2.1.2.2.2.1.1. Henryka Paulina Ejsmont ur. 12.02.1842 Żytomierz 1.1.2.2.1.2.2.2.1.2. Stefan Ejsmont ur. 08.08.1844 Żytomierz 1.1.2.2.1.2.2.2.1.3. Gracjanna Ejsmont ur. 18.12.1847 Kijów 1.1.2.2.1.2.2.2.1.4. Aleksander Ejsmont ur. 22.03.1850 Kijów – zm. ok. 1910, Naczelnik południowo-zachodniej Kolei w Fastowie + Zofia Izdebska ur. 07.10.1856 Lublin – zm. 07.06.1944 Warszawa, córka Seweryna (Powstańca Styczniowego) i Marceliny z d. Neczaj-Grudzewicz 1.1.2.2.1.2.2.2.1.4.1. Aleksander Ejsmont ur. 12.03.1878, oficer, pomocnik dyrektora kolei wschodnio-chińskiej do 20.09.1924 1.1.2.2.1.2.2.2.1.4.2. Paweł Maksymilian Ejsmont ur. 20.10.1879 – zm. 1945 Oświęcim (KL Auschwitz), inż. Naczelnik służby w Wydziale Ruchu Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowych w Poznaniu do 1939 r. + Helena Śliwińska ur. 1882 – zm. 1961 Warszawa 1.1.2.2.1.2.2.2.1.4.2.1. Stanisława Ejsmont ur. 03.08.1908 Kijów – zm. 25.05.1995 Warszawa, lingwista, prac. Handlu zagranicznego + Kazimierz Węgiel ur. 1907 zm. - 1940, Wizytator 15 okręgu szkolnego w Wielkopolsce 1.1.2.2.1.2.2.2.1.4.2.2. Władysław Ejsmont ur. 1911 – zm. 16.09.1944 Oświęcim (KL Auschwitz), prawnik, asystent na Uniwersytecie Poznańskim, sędzia w Warszawie 1.1.2.2.1.2.2.2.1.4.3. Gustaw Ejsmont ur. 19.07.1880 Zdołbunów – zm. 11.07.1954 Warszawa, inż., Inspektor w Ministerstwie Komunikacji w Warszawie + Wiktoria Rodziewicz ur. 25.07.1879 – zm. 16.11.1944 Warszawa + (2) Julia Kotarska 1.1.2.2.1.2.2.2.1.4.4. Leon Ejsmont ur. 22.11.1883 Zdołbunów – zm. 11.09.1942 Warszawa, inż., Naczelnik stacji w Kijowie, Dyrektor Spółki Akcyjnej Wielkich Pieców i Zakładów Ostrowieckich w Warszawie + Lidia Łuczyńska ur. 21.01.1887 Kijów + (2) Larysa Siemionow ur. 22.01.1895 Kijów – zm. 05.08.1968 Warszawa, córka Jana i Marii z d. Łuczyńska 1.1.2.2.1.2.2.2.1.4.4a.1. Helena Ejsmont ur. 10.11.1906 Kijów – zm. 31.05.1997 Warszawa + Stanisław Chodkiewicz ur. 1906 Berdyczów syn Stanisława Antoniego i Jadwigi Brzezińskiej + (2) Aleksander De Luhe ur. 17.08.1901 Dobroje – zm. 25.02.1954 Warszawa, inż., współzałożyciel Ligi Morskiej w 1918 r., syn Józefa i Anny z d. Kulpowicz 1.1.2.2.1.2.2.2.1.4.4b.2. Irena Ejsmont ur. 12.11.1920 Warszawa – zm. 25.12.2001 Warszawa + Tadeusz Zabłocki ur. 01.08.1913 Warszawa – zm. 13.03.1992 Warszawa, dyr. Zrzeszenia Prywatnego Handlu i Usług w Warszawie 1.1.2.2.1.2.2.2.1.4.4b.2.1. Hanna Zabłocka ur. 01.02.1945 Warszawa 1.1.2.2.1.2.2.2.1.4.4b.3. Aleksander Ejsmont ur. 28.03.1922 Prużany – zm. 04.06.1986 Szczecin, dziennikarz + Maria Zofia Ryterska ur. 11.05.1921 Pniewy – zm. 30.11.2002 Szczecin, córka Maksymiliana i Bronisławy z d. Wawrzyniak 1.1.2.2.1.2.2.2.1.4.4b.3.1. Jolanta Antonina Ejsmont ur. 01.10.1946 Szczecin + Jerzy Wiatrowski ur. 18.02.1942 Szczebrzeszyn 1.1.2.2.1.2.2.2.1.4.4b.3.1.1. Ewa Wiatrowska ur. 06.12.1971 Szczecin + Neil Robins ur. 26.09.1973 Southampton 1.1.2.2.1.2.2.2.1.4.4b.3.1.1.1. George Robins ur. 14.03.2007 Southampton 1.1.2.2.1.2.2.2.1.4.4b.3.2. Stanisław Wiesław Ejsmont ur. 29.10.1947 Szczecin – zm. 19.09.2007 Szczecin + Krystyna Maria Pawłowska ur. 29.03.1944 Kraśnik 1.1.2.2.1.2.2.2.1.4.4b.3.3. Barbara Ejsmont ur. 08.01.1950 Szczecin + Janusz Pesta ur. 06.11.1946 Rydzewo – zm. 30.12.1992 Resko, mgr zootechnik, dyrektor KPGR 1.1.2.2.1.2.2.2.1.4.4b.3.3.1. Robert Pesta ur. 25.05.1972 Szczecin 1.1.2.2.1.2.2.2.1.4.4b.3.3.2. Katarzyna Pesta ur. 11.04.1976 Szczecin + Wiesław Bohdan Kędzierski 18.05.1977 Stargard Szczeciński 1.1.2.2.1.2.2.2.1.4.4b.3.3.2.1. Zuzanna Wiktoria Kędzierska ur. 01.10.2005 Gryfice 1.1.2.2.1.2.2.2.1.4.4b.3.3.2.2. Julia Weronika Kędzierska ur. 06.08.2007 Gryfice 1.1.2.2.1.2.2.2.1.4.4b.3..4. Leon Jarosław Ejsmont ur. 20.09.1957 Szczecin + Grażyna Maria Władzińska ur. 02.02.1958 Lublin, córka Stefana i Zofii z d. Materek 1.1.2.2.1.2.2.2.1.4.4b.3.4.1. Radosław Kamil Ejsmont ur. 28.01.1983 Szczecin 1.1.2.2.1.2.2.2.1.4.4b.3.4.2. Maciej Aleksander Ejsmont ur. 03.01.1996 Szczecin 1.1.2.2.1.2.2.2.1.4.5. Helena Maria Ejsmont ur. 31.12.1885 Zdołbunów – zm. 24.04.1980 Warszawa + Michał Skokowski ur. 14.11.1978 Równe – zm. 20.03.1930 Warszawa, senator II RP, adwokat 1.1.2.2.1.2.2.2.1.4.6. Maria Ejsmont ur. 27.12.1890 Elizawetgrad 1.1.2.2.1.2.2.2.1.4.7. Kazimierz Ejsmont ur. 17.11.1892 Elizawetgrad – zm. 21.09. 1968 Warszawa, prawnik + Irena Franciszka Kratzer ur. 02.04.1905 Warszawa – zm. 11.06.1988 Warszawa 1.1.2.2.1.2.2.2.1.4.7.1. Jerzy Władysław Ejsmont (Esmont) ur. 24.01.1926 Warszawa + Elizabeth Elien Winterburn ur. 28.07.1932 Cramlington 1.1.2.2.1.2.2.2.1.4.7.1.1. Helen Irene Esmont ur. 24.04.1962 Blyth + Patrick Turvey 1.1.2.2.1.2.2.2.1.4.7.1.2. Susan May Esmont ur. 19.08.1965 Blyth + Simon Dowse 1.1.2.2.1.2.2.2.1.4.7.1.2.1. Lee Michael Dowse ur. 28.11.1994 Newcastle 1.1.2.2.1.2.2.2.1.4.7.1.2.2. Beth Caitlin Dowse ur. 07.03.1998 Newcastle 1.1.2.2.1.2.2.2.1.4.7.2. Teresa Jadwiga Ejsmont ur. 28.03.1930 Warszawa + Wacław Izwantowski 1.1.2.2.1.2.2.2.1.4.7.2.1. Jerzy Marek Izwantowski ur. 25.03.1955 Warszawa + Krystyna Antoszkiewicz ur. 13.09.1958 Warszawa 1.1.2.2.1.2.2.2.1.4.8. Wanda Ejsmont ur. 23.03.1897 – zm. 26.07.1921 Warszawa 1.1.2.2.1.2.2.2.1.5. Władysław Ejsmont ur. 11.06.1855 Kijów, prowizor 1.1.2.2.1.2.2.2.1.5.1. Stefan Ejsmont ur. 31.08.1892 Kijów 1.1.2.2.1.2.2.2.1.5.2. Lila Ejsmont ur. 1900 Kijów – zm. 1929 Warszawa + Kazimierz Górecki ur. 1896 – zm. 1978 Warszawa, kpt., artylerzysta i adwokat, odznaczony Krzyżem Srebrnym Orderu Virtuti Militari V kl. I czterokrotnie Krzyżem Walecznych, Medalem Niepodległości 1.1.2.2.1.2.2.2.1.5.3. Jadwiga Ejsmont ur. 13.08.1901 Kijów – zm. 08.03.1989 Warszawa 1.1.2.2.1.2.2.2.2. Stanisław Ejsmont ur. ok. 1820 1.1.2.2.1.2.2.2.3. Fortunat Ejsmont ur. ok. 1820 1.1.2.2.1.2.2.2.4. Wiktor Dymitr Ejsmont ur. ok. 1820 1.1.2.2.1.2.2.2.5. Tadeusz Stanisław Ejsmont ur. ok. 1820 1.1.2.2.1.2.2.2.6. Ludwik Ejsmont ur. ok. 1820 1.1.2.2.1.2.2.3. Leopold Eysmont ur. ok. 1790 1.1.2.2.1.2.2.4. Ferdynand Eysmont ur. ok. 1790 1.1.2.2.1.3. Jakub Michał Eysmont ur. ok. 1730 1.1.2.2.1.3.1. Marcin Eysmont ur. ok. 1760 1.1.2.2.1.3.1.1. Ludwik Eysmont ur. ok. 1790 1.1.2.2.1.3.1.1.1. Dominik Dymitr Ejsmont ur. ok. 1820 1.1.2.2.1.3.1.1.2. Stanisław Ejsmont ur. ok. 1820, sekretarz kolegialny (1878) + Antonina Stojanowska 1.1.2.2.1.3.1.1.2.1. Albin Jordan Ejsmont 13.02.1855 1.1.2.2.1.3.1.1.2.2. Grzegorz Adolf Ejsmont 09.05.1858 1.1.2.2.1.3.1.1.2.3. Teodor Alojzy Ejsmont 21.07.1861 1.1.2.2.1.3.1.1.3. Polikarp Ejsmont ur. 1837, radca rzeczywisty w St. Petersburgu, kawaler orderów św. Anny 2 klasy i św. Stanisława 2 klasy + Wiktoria Jadwiga Wiśniewska 1.1.2.2.1.3.1.1.3.1. Włodzimierz Teodozy Ejsmont ur. 29.05.1876 St. Petersburg 1.1.2.2.1.3.1.1.3.2. Stanisława Ejsmont ur. 1877 1.1.2.2.1.3.2. Andrzej Eysmont ur. ok. 1780 – zm. po 1830 + Juliana Wasiliewa (Wasilewska, Wasiljewna) 1.1.2.2.1.3.2.1. Jakub Ejsmont ur. 30.08.1822 Kumory, powiat żytomierski 1.1.2.2.1.3.2.2. Tomasz Ejsmont ur. 03.05.1823 Kumory, powiat żytomierski 1.1.2.2.1.3.2.3. Leon Ejsmont ur. 18.02.1825 Kumory, powiat żytomierski 1.1.2.2.1.3.3. Jan Eysmont ur. ok. 1760 1.1.2.2.1.3.3.1. Teodor Eysmont ur. ok 1790 1.1.2.2.1.3.3.2. Bazyli Eysmont ur. ok. 1790 1.1.2.2.1.4. Teodor Eysmont ur. ok. 1730 1.1.2.2.1.4.1. Bazyli Eysmont ur. ok. 1760 1.1.2.2.1.4.1.1. Aleksander Eysmont ur. ok. 1790 1.1.2.2.1.4.1.2. Ignacy Eysmont ur. ok. 1790 1.1.2.2.1.4.1.3. Stefan Eysmont ur. ok. 1790 1.1.2.2.1.4.1.4. Daniel Eysmont ur. ok. 1790 1.1.2.2.1.4.1.5. Jan Eysmont ur. ok. 1790 1.1.2.2.1.4.1.6. Łukasz Eysmont ur. ok. 1790 1.1.2.2.1.4.2. Dymitr Eysmont ur. ok. 1760 1.1.2.2.1.4.2.1. Grzegorz Eysmont ur. ok. 1790 1.1.2.2.1.4.3. Jan Eysmont ur. ok. 1760 1.1.2.2.1.4.4. Józef Eysmont ur. ok. 1760 1.1.3. Aleksander Kozłowicz Eysymont ur. ok. 1640 – zm. 1697, (Linia brzeska) komornik ziemski brzeski 1687r., dziedzic Eysymontów, Iwanowic i Kosic alias Piesków, które kupił od Hieronima i Wiktorii z Terleckich Piekarskich, przed 1690 objął dobra Lidymia od Zbirohów po braciach swych Stefanie i Krzysztofie, ale został z nich bezprawnie usunięty przez Jakuba Eysymonta, łowczego grodzieńskiego + Joanna Głębocka (Głębska) 1.1.3.1. Wawrzyniec Michał Eysymont ur. ok. 1670 – zm. 1737, komornik brzeski, nominacja 07.02.1731 po rezygnacji Jana Eysymonta, cześnik grodzieński + Prudencjanna Dąbrowska zm. 1758 1.1.3.1.1. Adam Eysymont ur. ok. 1700, cześnikowicz grodzieński, 1742 Jezuita, niedoszły deputat z powiatu brzeskiego na Trybunał Główny WKL w 1742, burmistrz powiatu Grodzieńskiego przed 28.05.1781 1.1.3.2. Anna Eysymont ur. ok. 1665 + Karol Kościuszko Siechniewski syn Jerzego Kościuszko Siechnowickiego- zm. 1691 + (2) Adam Januszkiewicz, oboźny wiłkomirski + (3) Aleksander Grabowski 1.1.3.3. Zuzanna Eysymont ur. ok. 1670, zakonnica 1.1.3.4. Konstancja Eysymont ur. ok. 1670 1.1.3.5. Eleonora Eysymont ur. ok. 1670 + Aleksander Trzciński + (2) Andrzej Józefat Jeziernicki, krajczy brzeski syn Jana Karola i Zofii z Latoszyńskich 1.1.3.5.1b. Michał Jeziernicki ur. ok. 1720, łowczy smoleński + Anna Kłodnicka 1.1.3.5.1b.1. Kazimierz Jeziernicki ur. ok. 1750, towarzysz kawalerii narodowej 1.1.3.5.1b.2. Franciszek Jeziernicki ur. ok. 1750 1.1.4. Stefan Kozłowicz Eysymont ur. ok. 1640 z Lidymia od Zbirohów – zm. Przed 1690 (zamordowany przez brata swego Krzysztofa) 1.1.5. Krzysztof Kozłowicz Eysymont ur. ok. 1640 z Lidymia od Zbirohów 1.2. Józef Eysymont ur. ok. 1610, cześnik połocki 1.2.1. Maciej Eysymont ur. ok. 1640 + Petronela Kłosińska 1.2.2. Paweł Eysymont ur. ok. 1640 + Joanna Nowomiejska 1. Władysław Eysymont ur. ok. 1620, z okolicy Eysymonty w pow. Grodzieńskim, przeniósł się do woj. Wołyńskiego pow. Krzemieniecki po 1650, podczaszy orszański [Leon Jarosław Ejsmont h. Korab na podst. dok. z arch. kijowskiego; www.ejsmont.net] 1.1. Stanisław Eysymont ur. ok. 1650 +(1) ?? +(2) Anastazja Karniewska 1.1b.1. Piotr Eysymont ur. ok. 1685 – zm. po 15.12.1753, właściciel dóbr w Słobódka, Czuczynka, Andrusza Mała i Duża, Zapłocie, Podzamcze pow. Krzemieniecki + Marianna Siechniewicz 1.1b.1.1. Daniel Eysmont ur. ok. 1720 1.1b.1.2. Samuel Eysmont ur. 1725 – zm. p. 26.03.1805 Krzemieniec +(1) Marianna Nurkowska zm. p. 11.1772 +(2) Marianna Marchocka ślub ok. 1772/1773 1.1b.1a.2.1. Kazimierz Eysmont ur. ok. 1760 1.1b.1a.2.2. Tomasz Eysmont ur. ok. 1765 1.1b.1b.2.3 Piotr Eysmont chrzest 08.09.1773 + Antonina Chodorowska 1.1b.1b.2.3.1. Feliks Walezy Ejsmont chrzest 20.11.1804 Andrusza, parafia Teofipol 1.1b.1b.2.3.2. Józef Ejsmont chrzest 30.10.1808 Andrusza, parafia Teofipol 1.1b.1b.2.3.3. Karol Ignacy Ejsmont chrzest 17.11.1816 Andrusza, parafia Teofipol 1.1b.1b.2.3.4. Franciszek Salezy Ejsmont chrzest 29.01.1819 Andrusza, parafia Teofipol 1.1b.1b.2.3.4.1. Piotr Ejsmont ur. ok. 1850 1.1b.1b.2.3.4.1.1. Eugeniusz Ejsmont ur. ok. 1880 1.1b.1b.2.3.4.1.2. Mikołaj Ejsmont ur. ok. 1880 1.1b.1b.2.3.5. Wincenty Ejsmont chrzest 05.04.1821 Andrusza, parafia Teofipol 1.1b.1b.2.4. Jan Eysmont ur. ok. 1775 + Marianna Kozłowska 1.1b.1b.2.4.1. Bonifacy Ejsmont chrzest 06.08.1824 parafia Krzywe Jezioro 1.1b.1b.2.5. Antoni Eysmont ur. ok. 1780 + Marianna Gilewicz 1.1b.1b.2.5.1. Władysław Ejsmont chrzest 15.06.1823 parafia Ładożyn 1.1b.1.3. Andrzej Eysmont ur. ok. 1730 Tekucza, pow. Umański 1.1b.1.4. Grzegorz Eysmont ur. ok. 1730 1.1b.1.5. Barbara Eysmont ur. ok. 1730 + Andrzej Szneyder 1. Krzysztof Eysymont [nad. Ludwik Olczyk] 1.1. Piotr Eysymont, zakupił Mitkiewicze w 1648 + Polonia Zaniewska 1.1.1. Bazyli Eysymont 1.1.2. Roman Eysymont 1.1.2.1. Teofil Eysymont 1.1.2.1.1. Józef Eysymont + Joanna Pancerzyńska +1759 1.1.2.1.1.1. Mikołaj Eysymont ur. 1745, rotm. Wołkowyski + Marianna Butirowicz 1.1.2.1.1.1.1. Michał Eysymont ur. 1766, chorąży wołkowyski 1.1.2.1.1.1.2. Bolesław Eysymont 1774 zm. 1833, gub. hr. Tykocińskiego, rotm. pow. kobryńskiego + Eleonora Wojda 1.1.2.1.1.1.2.1. Julianna Eysymont ur. 1811 1.1.2.1.1.1.2.2. Izabella Eysymont ur. 1815 1.1.2.1.1.1.2.3. Feliks Dominik Eysymont ur. 27.12.1819 1.1.2.1.1.1.2.4. Franciszek Ksawery Eysymont ur. 26.5.1820 1.1.2.1.1.1.2.5. Edward Brunon Eysymont ur. 13.9.1822 1.1.2.1.1.1.2.6. Józef Tomasz Eysymont ur. 8.3.1825 + Anna Maślannikow 1.1.2.1.1.1.2.6.1. Eleonora Eysymont 1.1.2.1.1.1.2.6.2. Zofia Eysymont 1.1.2.1.1.1.2.6.3. Aleksandra Eysymont 1.1.2.1.1.1.2.6.4. Anatoliusz Eysymont 1853 zm. 1920 + Helena Rubom 1875 - 1941 1.1.2.1.1.1.2.6.4.1. Jerzy Eysymont ur. 1902 + 1936 Wanda Maria Skalska 1.1.2.1.1.1.2.6.4.1.1. Jerzy Paweł Eysymont ur. 1939 1.1.2.1.1.1.2.6.4.1.1.1. Aleksander Jerzy Eysymont ur. 1976 1.1.2.1.1.1.2.6.4.1.1.1.1. Owen David Eysymont ur. 2007 1.1.2.1.1.1.2.6.4.1.2. Olga Wanda Eysymont ur. 1953 1.1.2.1.1.1.2.6.4.2. Katarzyna Eysymont 1.1.2.1.1.1.2.6.5. Włodzimierz Eysymont ur. 1861 1.1.2.1.1.1.2.7. Zygmunt Władysław Eysymont ur. 29.7.1827 1.1.2.1.1.1.3. Teolina Eysymont ur. 1779 1.1.2.1.1.1.4. Roman Eysymont ur. 1781 1.1.2.1.1.1.5. Leopold Eysymont ur. 1785 1.1.2.1.1.1.6. Ignacy Eysymont ur. 1789 1.1.2.1.1.1.7. Ferdynand Eysymont ur. 1790 1.1.2.1.2. Jerzy Eysymont +1746 1.1.2.1.2.1. Kazimierz Eysymont 1.1.2.1.2.2. Maciej Eysymont wsp. 1772 1.1.2.1.2.2.1. Ignacy Eysymont 1.1.2.1.2.2.2. Tomasz Eysymont ur. 1764 1.1.2.1.2.2.3. Piotr Eysymont ur. 1766 zm. 9.1.1817, jego potomkowie żyli w Mitkiewiczach + 29.6.1792 Józefa Bieniasiewicz ok. 1765 zm. 7.12.1835 1.1.2.1.2.2.3.1. Ignacy Eysymont ur. ok. 1794 zm. 7.2.1832 + Zuzanna (Zofia) Bułharowska, c. Michała i Anny z Lubowickich (x2. Szymon Kulikowski) ur. 1803 1.1.2.1.2.2.3.1.1. Eleonora (Leonora) Eysymont ur. 1826 1.1.2.1.2.2.3.1.2. Ferdynand Eysymont ur. 6.1.1829 + 24 + 1848 Benedykta Bohatyrewicz c. Wincentego i Elżbiety z Jodkowskich ur..7.1828 1.1.2.1.2.2.3.1.2.1. Michał Eysymont ur. 27.8.1851 1.1.2.1.2.2.3.1.2.2. Emilia Eysymont ur. 20.6.1853 + 11.2.1873 Józef Eysymontt (Jasnuły) s. Józefa i Brygidy z Wróblewskich ur. 1845 1.1.2.1.2.2.3.1.2.3. Piotr Eysymont ur. 27.6.1856 zm. 1 + 1873 1.1.2.1.2.2.3.1.2.4. Aleksandra Petronela Eysymont ur. 28.11.1858 1.1.2.1.2.2.3.1.2.5. Franciszka Eysymont ur..3.1863 1.1.2.1.2.2.3.1.2.6. Aleksander Eysymont ur. 26.2.1872 1.1.2.1.2.2.3.1.3. Marianna Eysymont 1.1.2.1.2.2.3.2. Franciszka Eysymont ur. 1807 + 31.1.1837 Walenty Kulikowski, wdowiec, ur. 1787 1.1.2.1.2.2.3.3. Onufry Eysymont ur. 6.6.1801 zm. po 1847 + Anastazja Bohatyrewicz c. Wincentego i Petroneli ze Steckiewiczów ur. 14.1.1806 zm..7.1863 1.1.2.1.2.2.3.3.1. Aniela Eysymont ur. 1826 1.1.2.1.2.2.3.3.2. Jan Kazimierz Eysymont ur. 23.6.1831 1.1.2.1.2.2.3.3.3. Józef Eysymont ur. 22.9.1833 + Łunna 22.2.1870 Tekla Strzałkowska c. Antoniego i Benedykty ze Steckiewiczów ur. ok. 1845 1.1.2.1.2.2.3.3.3.1. Józefa Eysymont ur. 19.3.1872 1.1.2.1.2.2.3.3.4. Stanisław Eysymont ur. 10.7.1837 1.1.2.1.2.2.3.3.5. Klemens Eysymont ur. 10.8.1841 1.1.2.1.2.2.3.3.6. Jadwiga Eysymont ur. 27.3.1844 1.1.2.1.2.2.3.3.7. Julian Eysymont ur. 6.9.1847 + Adela Kulikowska 1.1.2.1.2.2.3.3.7.1. Adolf Eysymont ur. 3.5.1895 1.1.2.1.2.2.3.4. Feliks Eysymont ur. 12.8.1803 + 26.6.1838 Wiktoria Jodkowska c. Jerzego i Rozalii z Bakanowskich ur. 15.5.1815 1.1.2.1.2.2.3.4.1. Józefa Eysymont ur. 17.5.1839 1.1.2.1.2.2.3.4.2. Anna Eysymont ur. 28.8.1840 + Łaszkiewicz 1.1.2.1.2.2.3.4.3. Rozalia Eysymont ur. 20.9.1843 1.1.2.1.2.2.3.4.4. Kazimierz Eysymont ur. 24.2.1846 + 2.7.1871 Pelagia Kulikowska c. Albina i Teresy z Krasyńskich (Kuliki) ur. 1850 1.1.2.1.2.2.3.4.5. Antoni Eysymont ur. 5.4.1850 1.1.2.1.2.2.4. Ludwik Eysymont ur. 1770 1.1.2.1.2.2.5. Kazimierz Eysymont 1.1.3. Wincenty Eysymont 1.1.4. Łukasz Eysymont 1.1.4.1. Kazimierz Eysymont, wym w spisie podymnego 1690 1.1.4.2. ?Jan Eysymont, wym w spisie podymnego 1690 1.1. Stanisław Eysymont, towarzysz pancerny u Pawła Sapiehy, konsens królewski na Taurogi 1656 1. Krzysztof Eysymont, komornik grodzieński ( wzmiankowany 1764, 1765), towarzysz i namiestnik Petyhorski (1765), Małe Eysymonty Paszewicze + Krystyna Szczęsnowicz [nad. Ludwik Olczyk] 1.1. Maciej Tadeusz Eysymont ur. 1741, zm. 21.2.1805 Grodno, własność: Krasnogruda, stolnik grodzieński, poch. Grodno (nota biograficzna) +(1)(ok. 1778) Wiktoria Wołowicka ur. 1758, zm. 1793. (może c. Jana, stolnika grodzieńskiego, siostra Hipolita) +(2)(ok. 1800) Rozalia Smogorzewska ojciec: Florian, (wojski wołkowyski) matka: Teodora Przecławska 1.1.1a.1 Antoni Eysymont ur. 1779, zm. 1812, sędzia pokoju powiatu sejneńskiego +(1806) Julia Łucja Mejer ur. 1792, zm. Po 1830 ojciec: Karol, matka: Elżbieta Szymanowskiej (1-v. (ok. 1813/1814) Stanisław Eysymont z Krukówek – miała z nim 3 córki i 2 synów, z których Adolf był powstańcem w 1863). 1.1.1a.1.1. Elżbieta Wiktoria Klemensa Eysymont ur. ok. 1807, zm. ? +(1830) Jan Józef Paszkiewicz ur. 1792, zm. 1855. 1.1.1a.1.2. Domicela Petronela Eysymont ur. 1808, zm. 1829 +(1828) Jan Józef Paszkiewicz ur. 1792, zm. 1855. 1.1.1a.1.3. Julian Eysymont, ur. 1809, zm. 1810. 1.1.1a.1.4. Aniela Wiktoria Eysymont ur. 1810, zm. dzieckiem. 1.1.1a.1.5. Lucjan Antoni Eysymont ur. 1811, zm. dzieckiem. 1.1.1a.2. Anna Eysymont zm. 1784. 1.1.1a.3. Petronela Eysymont ur. 1780, zm. 1800. 1.1.1a.4. Ignacy Eysymont ur. 1782, zm. 1818, porucznik armii carskiej +(1)(1808) Anna Kresowicz, ojciec: Franciszek, (rotmistrz pow. grodzieńskiego), matka: Karolina Eysymont. +(2)(1814) Karolina Estera Mejer ur. 1794, zm. 1814, ojciec: Karol, matka: Elżbieta Szymanowska +(3)(1817) Wiktoria Łuniewska, ojciec: Łukasz, (szambelan dworu polskiego), matka: Dorota Grzymała; (1-v.(1824) Józef Bohdanowicz, (komendant żandarmerii w Sejnach) 1.1.1a.4b.1. Wiktoria Eysymont ur. 1814, +(1836) Juliusz Krzywicki. 1.1.1a.4c.2. Ryszard Łukasz Antoni Eysymont ur. 1818, właściciel Karsnogrudy 1851-1853, urzędnik Komisji Skarbu + 1851 Aniela Abłamowicz ojciec: Ignacy, matka: Anna Hoffman 1.1.1a.4c.2.1. Helena Eysymont +(13.11.1877) Jakub Gieysztor ur. 1827, zm. 1897. 1.1.1a.5. Józef Eysymont ur. 1784, zm. 1819, pod koniec życia podkomorzy grodzieński. 1.1.1a.6. Felicjanna Eysymont ur. 1786, zm. 1800. 1.1.1a.7. Józefa Eysymont ur. 1788, zm. 1804. 1.1.1a.8. Alojzy Eysymont ur. 1791, zm. 1849, generał major armii carskiej + Regina Obuchowska. 1.1.1a.9. Michał Eysymont ur. 1792, zginął 8.1812 podczas wojny, porucznik armii carskiej. 1.1.1b.10.Rozalia Eysymont ur. 1801, zm. 1832 + Stanisław Laskowicz. 1. Oktawiusz Eyssmont ok. 1810 zm. ok. 1860 + Helena Sołtan ok. 1810 zm. ok. 1860 (1-v. Jan Pilecki) 1.1. Zofia Eysymont ok. 1840 zm. ok. 1890 +(1) Karol Piottuch-Kublicki z Kublicz h. Ostoja ok. 1850 zm. ok. 1900 +(2) Henryk hr. Łubieński z Łubnej h. Pomian 1844 zm. ok. 1880 1. Wincenty Eysymont h. Korab 1.1. Józef Benedykt Eysymont ur.1817 zm.1899 Wilno (akt zgonu) + Julia de Guillou ur. ok.1840 Petersburg zm. 1903 Jenakiewo, rodzice: Joseph de Guillou (ur.1787 Paryż zm.1853 Petersburg), ?? Duverdier 1.1.1. Władysław Eysymont ur.1857 Petersburg zm.1917 Odessa + Jadwiga Zawisza 1.1.1.1. Maria Eysymont ur.1882 Brześć Lit. zm.1961 Kraków +(1) Antoni Zajączkowski +(2) Feliks Młynarski (nota biograficzna) 1.1.1.1.1. Wanda Zajączkowska + Stefan Krasuski 1.1.1.1.2. Zofia Zajączkowska + Jan Jabłoński 1.1.2. Eugeniusz Eysymont ur.1858 Petersburg zm.1925 + Maria Sroka 1.1.2.1. Bolesław Eysymont ur.1900 zm.1953 + Michalina Wojciechowska, rodzice: Konstanty Wojciechowski i Leontyna 1.1.2.1.1. Janusz Eysymont ur.1930 Lwów zm.1991 Warszawa (nota biograficzna) 1.1.2.2.2. Anna Eysymont ur.1945 1.1.2.2. Zofia Eysymont ur.1902 zm.1978 + Bronisław Głębowicz 1.1.2.3. Mieczysław Eysymont ur.1903 zm.1940 Katyń 1.1.2.3.1. Andrzej Eysymont ur.1937 zm.1943 Teheran 1.1.2.4. Henryk Eysymont ur.1904 zm.1989 1.1.2.4.1. Maria Eysymont ur.1939 1.1.2.4.2. Krystyna Eysymont ur.1943 zm.1987 1.1.3. Helena Eysymont ur.1865 zm.1935 Warszawa + Jan Zawisza 1.1.4. Stanisław Eysymont + Olesia Jelinek 1.1.4.1. Stanisław Eysymont 1.1.4.2. Józef Eysymont 1.1.4.3. Julia Eysymont 1.1.4.4. Bolesław Eysymont 1.1.5. Julia Eysymont ur.1871 zm.1940 Warszawa + Bronisław Rafalski 1.1.5.1. Bronisław Rafalski ur. 1895 zm. 1961 Londyn 1.1.5.2. Janina Rafalska ur. 1901 zm. 1988 (nota biograficzna) + Janusz Warnecki ur.1895 zm. 1970 (nota biograficzna) 1.1.5.2.1. Magdalena Warnecka ur.1936 zm.1996 (nota biograficzna) + Karol Stokowski 1.1.5.3 Kazimierz Rafalski ur. 1899 zm. 1944 + Olga Ćmikiewicz 1.1.5.3.1 Janusz Rafalski ur. 1936 1.1.6. Henryk Eysymont 1.1.7. Maria Eysymont 1.1.8. Anna Eysymont 1.1.9. Jan Eysymont 1.1.10.Maria Eysymont ur.1874 Warszawa zm.1945 Warszawa + Jan Zajączkowski 1.1.10.1.Wanda Zajączkowska ur.1905 Połtawa zm.1986 Warszawa + Tadeusz Wąsowski 1.1.10.1.1. Henryk Szymon Wąsowski ur.1944 1.1.10.1.2. Anna Wąsowska 1.1.11.Józefa Eysymont ur.1876 zm.1952 Kraków + Bronisław Jabłkowski 1.1.11.1. Aniela Jabłkowska + Władysław Sulikowski 1. Stanisław Ejsymont zm. po 1912r (?) + Marianna Walicka [nad. Marek Ejsmont, uzup. Ludwik Olczyk] 1.1. Stanisław (Antoni) Ejsymont ur 27.10.1866 Łapowicze, zm 1.4.1912, majątek: Konstantynowo, pochowany: Krynki + Anna Łaszkiewicz ur. ok 1876, zm.12.11.1929, majetek: Białokozy, matka: Anna Konopelka 1.1.1. Jadwiga Ejsymont (Ejsmont) ur.ok 1902 Białokozy(?), zm 31.12.1996 Gozdnica + Edward Łuniewski ur ok. 1891 zm. ok. 1943 na Uralu, ojciec: Jerzy, matka: Zofii Siedzieniewicz; zam. Łumna parafia Łunieńska 1.1.1.1. Edward Łuniewski 1.1.1.1.1. Jarosław Łuniewski 1.1.1.1.2. Piotr Łuniewski 1.1.1.2. Helena Łuniewska ur ok. 1929 +(26.12.1949) Jan Biedrzycki 1.1.1.2.1. Zofia Biedrzycka + ?? Zeuschner 1.1.1.3. Maria Łuniewska + Antoni Mlikota 1.1.1.4. Felicja Łuniewska 1.1.1.5. Władysław Łuniewski 1.1.2. Maria Ejsymont (Ejsmont) ur 29.05.1905, okol. Białokozy, zm 17.05.1999 Gozdnica +(30.05.1923 Wielkie Ejsmonty) Stefan Cydzik, zm 1972 1.1.2.1. Romuald Cydzik, ur. ok. 1946 1.1.2.2. Wacław Cydzik 1.1.2.3. Wanda Cydzik + ?? Ambroży 1.1.2.3.1. Lucyna Ambroży ur. ok. 1958 + ? Wróblewski 1.1.2.3.1. Michał Wróblewski ur. 1978 1.1.2.3.2. Irena Ambroży + ?? Wyrner 1.1.2.3.3. Jolanta Ambroży +?? Płocki 1.1.3. Stefan Ejsymont (Ejsmont) ur 16.03.1907 Białokozy, zm 09.11.1991 Pruszków; przebywał na zesłaniu w Tajszecie k/Irkucka +(23.08.1947 Swisłocz) Aleksandra Strzelecka ur 18.07.1915 Skierniewice, zm.11.02.1995 Pruszków, ojciec: Józef, marka: Domicela Jackowska 1.1.3.1. Romuald Ejsmont ur 29.05.1949 Wołkowysk (ZSRR) +(29.08.1971 Pruszków) Zofia Jadwiga Gorzelana ur. 11.01.1949 Pruszków, ojciec: Czesław, matka: Jadwigi Gabinecka 1.1.3.1.1. Agnieszka Ejsmont ur. 25.05.1972 Warszawa, panna 1.1.3.1.2. Marek Tomasz Ejsmont ur. 27.08.1974 Pruszków, +(24.04.2004 Pruszków) Sylwia Małgorzata Włodarska ur 08.05.1976 Pruszków, ojciec: Jan, matka: Wiesława Kępińska 1.1.3.1.2.1. Michał Ejsmont ur 16.09.2005 Pruszków 1.1.3.1.2.2. Karolina Ejsmont ur 10.01.2008 Pruszków 1.1.3.1.3. Grzegorz Marcin Ejsmont ur. 13.02.1985 Pruszków, kawaler 1.1.3.2. Stefan Ejsmont ur 14.04.1951 Wołkowysk (ZSRR) + Bożena Korycka ur. 27.06.1956 1.1.3.2.1. Aneta Ejsmont ur 18.08.1976 1.1.3.2.2. Jacek Ejsmont ur 20.02.1979 1.2. Feliks Ejsmont, pracował w banku + Zofia ?? 1.2.1. Stanisława Ejsmont 1.2.2. Walentyna Ejsmont, przebywała na zesłaniu w Kengirze (Kazachstan), mieszkają w Wołkowysku (Białoruś) + Konstanty Jurewicz 1.2.2.1. Alina Jurewicz, nauczycielka j. polskiego w szkole w Wołkowysku 1.2.2.2. Irena Jurewicz ur ok. 1956 + ?? Stasiewicz 1.2.2.2.1. Aleksander Stasiewicz 1.2.2.2.2. Wiktor Stasiewicz 1.3. Bolesław Ejsmont, pracował na kolei + Karolina Duda ur. 27.12.1884, zm. 27.09.1970, prawd. Gdańsk 1.3.1 Władysław Adam Ejsmont ur 27.04.1911 Wołkowysk poległ 17.05.1944 pod Monte Cassino, kapitan WP brał udział w obronie Grodna, pochowany na cmentarzu wojennym Monte Cassino 1.3.2 Edward Ejsmont 1.3.3 Waleria Ejsmont mieszkała w Gdyni + ?? Roubo 1.4. Albina Ejsmont, ur. 20.9.1870, mieszkali w miejscowości Kuźnicze, bdz. + ?? Steckiewicz 1.5. Olimpia Ejsmont, ur. 4.12.1882 + ?? Proniewicz 1.5.1. Henryk Proniewicz 1.5.2. Bronisława Proniewicz 1.5.3. Anna Proniewicz 1.5.4. Felicja Proniewicz ?? Eysymont ok. 1740 zm. ok. 1790 + Józefa Kłobukowska z Kłobukowic h. Oksza ok. 1750 zm. ok. 1800 ?? Eysymont ok. 1820 zm. ok. 1870 + ?? Kuszel z Hulidowa h. Ogończyk ok. 1830 zm. ok. 1880 Andrzej Ejsmont + Konstancja Nieroszyńska ok. 1670 zm. ok. 1720 Antoni Eysmunt ok. 1750 zm. ok. 1790 + Kunegunda Jordan z Zakliczyna h. Trąby ok. 1750 zm. ok. 1800 Dominika Ejsmont ok. 1720 zm. ok. 1770 + Andrzej Kościa h. Leliwa ok. 1710 zm. ok. 1760 Jan Ejsymont - nota osobowa Jędrzej Eysmont h. Korab (nota osobowa) Jerzy Eysymont + Józefa Kłobukowska [nad. Ludwik Olczyk] Ludwika Ejsmont ok. 1870 zm. ok. 1920 + Józef Kościałkowski h. Syrokomla 1833-1895 Maciej Eysmont h. Korab (nota osobowa) Maciej Eysmont ok. 1750 zm. ok. 1790 + Zofia Zakrzewska h. Bogoria ok. 1750 zm. ok. 1800 Mieczysław Eysymont + Felicja Kuszel ur. 1830, zm. 1914, ojciec: Michał Kazimierz Kuszel, (płk. Strzelców podlaskich, właściciel Chotycz i Łużek), matka: Marianna [nad. Ludwik Olczyk] Stanisława Eysymont ok. 1820 zm. ok. 1870 + Wincenty Buttowt-Andrzeykowicz h. Gryf 1813 zm. ok. 1860 Wiktoria Ejsymontt, ur. 1825, zm. 14.11.1907 nagrobek + ?? Zongołłowicz

eysmont

 

 

Słownik Biograficzny


Dział zajmujący się gromadzeniem informacji o przedstawicielach rodzin
(Wykaz skrótowy. Po więcej możliwości przejdź do Biblioteki-Forum)


Noty biograficzne, oraz spisy osób związanych z osobami o nazwisku Eysmont
(Linki otwierają się w nowym oknie)

 

Lista nadesłanych i opracowanych not biograficznych w Bibliotece Genealogii Polaków, tylko w dziale Słownik Biograficzny. W Bibliotece znajduje się znacznie więcej działów. (Część jest dostępna tylko dla stałych użytkowników)

DODAWANIE
1. Zaloguj/zarejestruj się w dziale Biblioteka-Forum (Aby móc pisać noty biograficzne musisz napisać dwa inne posty)
2. Przejdź do działu Słownik Biograficzny
3. Dodaj nowy "wątek"
Po dodaniu noty pojawi się ona tutaj automatycznie.

 

 

 

 

Czytelnia


Dział zajmujący się gromadzeniem informacji o przedstawicielach rodzin
(Wykaz skrótowy. Po więcej możliwości przejdź do Biblioteki-Forum)


Opowiadania, opisy miejsc, artykuły związane z osobami o nazwisku Eysmont
(Linki otwierają się w nowym oknie)Lista nadesłanych i opracowanychopowiadań, artykułów, opisów geograficznych w Bibliotece Genealogii Polaków. W Bibliotece znajduje się znacznie więcej działów. (Część jest dostępna tylko dla stałych użytkowników)

DODAWANIE
1. Zaloguj/zarejestruj się w dziale Biblioteka-Forum (Aby móc pisać noty biograficzne musisz napisać dwa inne posty)
2. Przejdź do działu Czytelnia i wybierz odp. pod-dział.
3. Dodaj nowy "wątek"
Po dodaniu noty pojawi się ona tutaj automatycznie.

 

 

 

 

Baza Właścicieli Ziemskich


Skrót informacji z bazy informacji o właścicielach dóbr prywatnych.
(Po więcej danych przejdź do Bazy Właścicieli Ziemskich)Niestety, w bazie właścicieli nie wpisów o osobach nazwiska Eysmont. Tworzenie bazy to wiele żmudnych kwerend. Są one zlecane przez Fundację w ramach dostępnych funduszy. Wsparcie finansowe projektu na pewno przyspieszy jej budowę, oraz dokonywanie kolejnych kwerend archiwalnych.

DODAJ INFORMACJE
Jeśli masz wiedzę na temat osób o tym nazwisku, którzy byłi właścicielami dóbr prywatnych na ziemiach Rzeczpospolitej wykorzystaj
Formularz dodawania informacji

 

 

 

 

Baza Oficjalistów Dworskich


Skrót informacji z bazy wyższych pracowników dworskich.
(Po więcej danych przejdź do Bazy Oficjalistów Prywatnych)Niestety, w bazie oficjalistów nie ma nikogo o nazwisku Eysmont.
Tworzenie bazy to wiele żmudnych kwerend. Są one zlecane przez Fundację w ramach dostępnych funduszy. Wsparcie finansowe projektu na pewno przyspieszy jego budowę, oraz dodanie kolejnych informacji o tej najsłabiej opracowanej grupie społecznej.

DODAJ INFORMACJE
Jeśli masz wiedzę na temat osób o tym nazwisku, którzy byli oficjalistami dóbr prywatnych na ziemiach Rzeczpospolitej wykorzystaj
Formularz dodawania informacji

 

 

 

 

Baza Powstańców Styczniowych


Wypisy z programu zbierania informacji o Powstańcach roku 1863-5.
(Skrót - po więcej informacji przejdź do Bazy Powstańców Styczniowych)


  Osoby o nazwisku Eysmont związane z Powstaniem 1863r.
  (Osoby, i informaje mogą się powtarzać, gdyż są to wypisy z różnych źródeł)


 • 42294 Józef Eysmont
  Opis: Kancelarysta ihumeńskiego skarbu grodzkiego, sekretarz gubernialny zwolniony z pracy jako "niepraomyślny". Dopuścił syna do rewolty, miał dom w Ihumeniu.
  źródło: Ejsmont T., Ejsmontowie, Modlica 2009
  Uwagi:

 • 33849 Kazimierz Eysmont
  Opis: (Ejsmont) 1847-1912, poch. Lublin, cm. przy ul. Lipowej
  źródło: oprac.: Barbara Glądała na podst. Z.Bieleń, Groby uczestników Powstania Styczniowego na cmentarzach Lublina, Lublin 1985r., za: ltg.pl
  Uwagi:

 • 59401 Leon Eysmont
  Opis: Ejsmont (Eysmont, Eysymont?) Leon, ur. ok. 1817, leśnik, konduktor (tu: strażnik, nadzorca) drugiego leśnictwa trockiego w gub. wileńskiej. Za „brak właściwego nadzoru nad powierzoną mu strażą leśną i osobiste kontakty z buntownikami", Murawiow nakazał w rozporządzeniu z września 1863 pozbawić Ejsmonta stanowiska konduktorskiego i przenieść do grupy nadzorców lub gajowych w lasach państwowych gub. ołonieckiej. Na zesłaniu Ejsmont przebywał pod dozorem policji w osadzie Oszta, leżącej między Łodejnym Polem a Wytegrą przy trakcie pocztowym z Petersburga do Archangielska. Wraz z nim mieszkało dwóch Polaków: były leśniczy w Kargopolu, Kołakowski, i konduktor Pudłowski. W 1868, w końcu sierpnia lub na początku września, u Ejsmonta zatrzymał się w drodze na zesłanie do gub. archangielskiej ks. Antoni Lipko, krótka, dwudniowa wizyta dała gubernatorowi ołonieckiemu pretekst do zwrócenia się do władz o przeniesienie Ejsmonta do jednego z leśnictw położonych w odległych miejscach guberni — co jednak nie nastąpiło. W październiku 1871, na podstawie manifestu z maja, wyjechał z gub. ołonieckiej, prawdopodobnie do Królestwa Polskiego, gdzie nadal pozostawał pod dozorem policji. Na zesłaniu towarzyszyła mu żona Apolonia, w 1867 zwróciła się do MSW o zezwolenie na przyjazd w strony rodzinne w celu sprzedaży domu — nie wiemy, czy uzyskała zgodę 1 wyjechała z guberni. Po zwolnieniu z zesłania, Ejsmont miał pracować na kolei warszawsko—brzeskiej, ostatecznie jako zarządca budynków na jednej ze stacji. Zmarł w Nowo—Mińsku tj. Mińsku Mazowieckim).

  źródło: nad. GP, za: Brus A., Na nieznane losy między Ołyńcem a Jadryniem, Warszawa 1999
  Uwagi: LVIA, mkf, GARF, z. 109. I ekspedycja, I87I, wol. 62, k. 57: RGIA, z. 1286, inw. 24, wol. 146. k. I 8—19, inw. 29, wol. I l8l. k. 3 10 (kart. J. Sztakelberga), MWR zb. A. Kręckiego

 • 42296 Rajnold Eysmont
  Opis: ojciec Witolda, z majątku Połujki, pow. nowoaleksandrowski, pod nadzorem policji
  źródło: Ejsmont T., Ejsmontowie, Modlica 2009
  Uwagi:

 • 42295 Witold Eysmont
  Opis: syn Rajnolda z majątku Połujki, pow. nowoaleksandrowski, pod nadzorem policji
  źródło: Ejsmont T., Ejsmontowie, Modlica 2009
  Uwagi:


Powyższa lista jest efektem prac Fundacji związanych z Powstaniem Styczniowym. Stan wiedzy o tym powstaniu wciąż jest niewystarczający, a większość osób wspierających Powstanie nieznana. Wciąż wiele informacji pozsotaje do pozyskania w trakcie kwerend lub ze zbiorów prywatnych. Wsparcie finansowe projektu na pewno przyspieszy jego budowę, oraz dokonywanie kolejnych kwerend archiwalnych.

DODAJ INFORMACJE
Jeśli masz wiedzę, która może uzupełnić powyższe informacjie wykorzystaj
Formularz dodawania informacji

 

 


 

 

Baza Grafiki - Portrety


Lista zdjęć portretowych nadesłanych do Bazy Zdjęć Genealogii Polaków, związanych z nazwiskiem Eysmont
(Wykaz skrótowy. Po więcej możliwości przejdź do Bazy Zdjęć)


Portrety i zdjęcia osób o nazwisku Eysmont
(Wyszukiwanie skrótowe działa na frazie otwartej, czyli dla frazy "Gliński" wyszuka także "Węgliński")

  Ejsmont - rodzeństwo
  (Album: Zbiorowe, grupowe, pary niemałżeńskie)
  Ejsmont Jan Paweł
  (Album: Portrety indywidualne)
  Izdebska, Ejsmont, Łuczyńska, Siemionow
  (Album: Zbiorowe, grupowe, pary niemałżeńskie)

   
  Powyższe zestawienie to wynik skrótowy wyszukiwania automatycznego.
  Aby wyszukać wszystkie zdjęcia związane z nazwiskiem Eysmont klikinj w ten link
  Wyniki wyszukiwania zależne są od opisów zdjęć w bazie. Jest wiele zdjęć których opisy wymagają uzupełnienia, takie zdjęcia nie zostaną odnalezione przez wyszukiwarkę, ale możesz je znaleźć przeszukując bazę ręcznie wg albumów.

  DODAWANIE ZDJĘĆ
  1. Zaloguj/zarejestruj się w Archiwum Fotografii
  2. Przejdź do odpowiedniego albumu
  3. Kliknij "dodaj zdjęcia"
  4. Opisz zdjęcia
  Po dodaniu i opisaniu zdjęć pojawią się one tutaj automatycznie.
 

 

 

 

Baza Grafiki - Dokumenty


Lista zdjęć dokumentów nadesłanych do Bazy Zdjęć Genealogii Polaków, związanych z nazwiskiem Eysmont
(Wykaz skrótowy. Po więcej możliwości przejdź do Bazy Zdjęć)


Dokumenty osób o nazwisku Eysmont
(Wyszukiwanie skrótowe działa na frazie otwartej, czyli dla frazy "Gliński" wyszuka także "Węgliński")

  Ejsmont Leon - potwierdzenie slachectwa
  (Album: Akty osobowe)
  księga urodzeń Wilno 1828
  (Album: Akty osobowe)

   
  Powyższe zestawienie to wynik skrótowy wyszukiwania automatycznego.
  Aby wyszukać wszystkie zdjęcia związane z nazwiskiem Eysmont klikinj w ten link
  Wyniki wyszukiwania zależne są od opisów zdjęć w bazie. Jest wiele zdjęć których opisy wymagają uzupełnienia, takie zdjęcia nie zostaną odnalezione przez wyszukiwarkę, ale możesz je znaleźć przeszukując bazę ręcznie wg albumów.

  DODAWANIE ZDJĘĆ
  1. Zaloguj/zarejestruj się w Archiwum Fotografii
  2. Przejdź do odpowiedniego albumu
  3. Kliknij "dodaj zdjęcia"
  4. Opisz zdjęcia
  Po dodaniu i opisaniu zdjęć pojawią się one tutaj automatycznie.
 

 

 

 

Baza Grafiki - Mogiły


Lista zdjęć mogił i epitafiów nadesłanych do Bazy Zdjęć Genealogii Polaków, związanych z nazwiskiem Eysmont
(Wykaz skrótowy. Po więcej możliwości przejdź do Bazy Zdjęć)


Mogiły i epitafia osób o nazwisku Eysmont
(Wyszukiwanie skrótowe działa na frazie otwartej, czyli dla frazy "Gliński" wyszuka także "Węgliński")

  Pietraszkiewicz Jan i Tekla > Pietraszkiewicz Onufry > Pietraszkiewicz Józef > Pietraszkiewicz Feliks
  Miejsce: Wilno (lit. Vilnius) - stolica Litwy - cmentarz na Nowej Rossie.
  (Album: Wilno - cmentarz na Rossie)
  Pietraszkiewicz Jan i Tekla > Pietraszkiewicz Onufry > Pietraszkiewicz Józef > Pietraszkiewicz Feliks
  Miejsce: Wilno (lit. Vilnius) - stolica Litwy - cmentarz na Nowej Rossie.
  (Album: Wilno - cmentarz na Rossie)

   
  Powyższe zestawienie to wynik skrótowy wyszukiwania automatycznego.
  Aby wyszukać wszystkie zdjęcia związane z nazwiskiem Eysmont klikinj w ten link
  Wyniki wyszukiwania zależne są od opisów zdjęć w bazie. Jest wiele zdjęć których opisy wymagają uzupełnienia, takie zdjęcia nie zostaną odnalezione przez wyszukiwarkę, ale możesz je znaleźć przeszukując bazę ręcznie wg albumów.

  DODAWANIE ZDJĘĆ
  1. Zaloguj/zarejestruj się w Archiwum Fotografii
  2. Przejdź do odpowiedniego albumu
  3. Kliknij "dodaj zdjęcia"
  4. Opisz zdjęcia
  Po dodaniu i opisaniu zdjęć pojawią się one tutaj automatycznie.
 

 


Genealogia Polaków: Źródła - Tożsamość - Rzeczypospolita
© OKIEM (zasady kopiowania i wykorzystywania materiałów.)Sposnorzy, sponsorzy medialni, reklamy (Przychód pokrywa część kosztów serwerów - "cele statutowe"). Wspieraj nasze działania.