Kiedy ostatnio
wsparłeś Fundację?

Wyślij 50zł
wyślij 50zł


czekaj....
kanigowski

Program gromadzenia wiedzy o genealogii rodziny Kanigowski
Program jest cząstką działań Fundacji Genealogii Polaków odtwarzania polskiej tożsamości kulturowej, historycznej i patriotycznej. Społeczna aktywność rodzinna jest łączona z ogólnymi programami Fundacji, angażując zarówno fascynatów jak i naukowców.


Lista stron Opis Drzewo genealogiczne Biografie Czytelnia Właściciele ziemscy Oficjaliści dworscy Powstańcy styczniowi Portrety Dokumenty Mogiły Uzupełnij drzewo


 

 

Informacje ogólne
Drzewo genealogiczne

 

 

(Dla czytelności drzewa każdy potomek jest umieszczony w jednej linijce. Z tego powodu część strony zawierające drzewa genealogiczne może wychodzić poza prawy margines (wiersze nie są łamane, używaj dolnego paska przesuwu)).

Herby


herb Lis
Lis
opis
"Dom Olszewskich i Kanigowskich jednej dzielnice, starodawni i na posługach rzeczy pospolitej znaczni bywali, co dowodnie opowiadają jeszcze listy od książąt mazowieckich nadane domowi temu." [Papr.]
	
	 

Drzewa Genealogiczne

1. Paweł z Kangowa, ur. ok. 1360 [Bon] 1.1. Zygmunt z Kangowa, 1419 kleryk dyecezyi płockiej, notaryusz publiczny 1419 r. 1. Piotr z Kanigowa, ur. ok. 1370 [Bon] 1.1. Ruland Kanigowski, 1420 r. na uniwersytecie krakowskim. 1. Piotr Kanigowski, ur. ok. 1470, nabył Olszewo +(1532) Zofia 1.1. Piotr Kanigowski, Olszewski, wspólnie z ojcem procesował 1536 r. Dorotę z Głosek, dziedziczył Olszewo ==> OLSZEWSCY 1.2. Walenty Kanigowski, 1544 kwitował Kośnińskiego 1.3. Paweł Kanigowski, 1538 dziedzic na Woli Kanigowskiej, +(1543) Zofia Nieborowska 1.4. Zofia Kanigowska +(1539) Jerzy Kośniński 1.5. (prawd) Elżbieta Kanigowska + ?? Karnkowski 1.5.1. Stanisław Karnkowski, arcybiskup gnieźnieński 1. Paweł Kanigowski z Kanigowa, ur. ok. 1470, zm. przed 1532 + Elżbieta z Wiśniewa, ojciec: Ratolt 1.1. Katarzyna Kanigowski +(1537) Paweł Kossobucki 1.2. Stanisław Kanigowski 1532 matka odstąpiła jemu i bratu część swoją na Falętach [Gr. Płoc. Wiecz. 1 f. 75, 343 i 350; 4 f. 71] 1.3. Andrzej Kanigowski 1532 matka odstąpiła jemu i bratu część swoją na Falętach [Gr. Płoc. Wiecz. 1 f. 75, 343 i 350; 4 f. 71] 1. Piotr Kanigowski, ur. ok. 1480 [Herbarz Mazowiecki] 1.1. Barbara Kanigowska + Marcin (Męczyński, Grotkowski) Kowalewski (1-v. Zofia Koziebrodzka, 2-v. Elżbieta Kosmaczewska) 1. Andrzej Kanigowski, ur. ok. 1510, dziedzic na Woli Kanigowskiej, +(1537) Elżbieta Bromirska, ojciec: Grzegorz 1.1. Bartłomiej Kanigowski, 1590 marszałek dworu prymasa Karnkowskiego, 1581 podstarości ciechanowski, 1592 pisarz ziemski ciechanowski [Ban. za: M. 110 f. 510] 1. Bartłomiej Kanigowski, ur. ok. 1540 1.1. Stanisław Kanigowski, zm. 1625, 1609 układał się z Wróblewskim, 1611 poborca, 1616 sędzia ziemski płocki[Bon. Teki DW. 35 f. 886] 1. Krzysztof Kanigowski, ur. ok. 1560, zm. 1639, wyznaczony z sejmu 1613 komisarzem, do rozgraniczenia Prus od Korony, 1621 podstoli ciechanowski, 1626 pisarz ziemski płocki 1.1. Jan Kanigowski, 1633 zeznał dożywocia z żoną + Ewa Niszczycka, zm. ok. 1610 (1-v. Chryzostom Cielecki), ojciec: Zygmunt, matka: Zofia Lipska; (potomek Mieszka I) 1. Wojciech Kanigowski, ur. ok. 1590, 1643 dziedziczył w miejsc. Napierki [Bon.] 1.1. Andrzej Kanigowski, 1643 dziedziczył w miejsc. Napierki [Bon.] 1.2. Marcin Kanigowski, 1643 dziedziczył w miejsc. Napierki [Bon.] 1. Zygmunt Kanigowski, ur. ok. 1590 1.1. Paweł Kanigowski, 1682 właściciel na Grzybku [Gr. Ciechan. Wiecz. 94 f. 255] 1.2. Kazimierz Kanigowski, podstoli bielski 1660 r. i poseł 1669 r., z podsędka, sędzia ziemski bielski 1691 r. 1. Stanisław Kanigowski, ur. ok. 1600, 1663 podstarości łomżyński [Bon, Teki] 1.1. Jan Kanigowski, 1688 mieszka: Warszawa 1.2. Jakób Kanigowski, 1688 mieszka: Warszawa 1. Jan Kanigowski, ur. ok. 1690 + Marianna Młodzianowska 1.1. Tomasz Kanigowski, skarbnik nowogrodzki, 1757 zeznał zapis dożywocia z żoną, 1761 kwitował Świderskiego, 1752 Skulska zeznała na niego oblig [DW. 74 f. 293] + Domicella Humięcka, ojciec: Dominik (chorąży czerniechowski), matka: Franciszka z Godaczewskich; (1-v. Wojciech Zieliński) 1.1.1. Paweł Kanigowski 1. Franciszek Kanigowski, h. Lis, ur. ok. 1710, 1746 podczaszy (po Tomaszu Kanigowskim), 1750 stolnik wyszogrodzki, 1764 poseł ziemi wyszogrodzkiej, 20.10.1777 kasztelan wyszogrodzki, 1783 płaci podatek w miejsc. Kucice pow. płoński, Szyiki par. Glinojeck, diec. poznańska, Potułowek, par. Orle, diec. włocławska [RG], wystawił drewniany kościół w miejsc. Kucice pow. płoński [Koss. za Sig. 32, f. 50; SGKP] + Apolinara Niemojowska, ojciec: Jan, matka: Helena Gostkowska 1.1. Tomasz Kanigowski, 1783 on albo brat płaci podatek w miejsc. Korytowo Buki, par. Skołatowo, płockie [RG] 1.2. Antoni Tomasz Adam Kanigowski, ur. 1750 Kościelna + Julianna Stawska 1.2.1. Tomasz Sylwester Kanigowski, ur. 1802 Kościelna, legit. szlach. 1838 1.3. Józefa Kanigowska, zm. 13.9.1806, poch. Scielecz, wraz z mężem brała udział w sukcesji po Opalińskich + Michał Hieronim Podoski, 1765 kasztelan i starosta rypiński, kasztelan dobrzyński [Teki.] 1. Ignacy Kanigowski, ur. ok. 1715 + Jadwiga Stolińska [Teki.] 1.1. Wojciech Kanigowski 1.2. Ludwik Kanigowski, zm. przed 1766 1. Paweł Kanigowski, ur. ok. 1770 1.1. Teofil Kanigowski, legit. szlach w Królestwie w I poł. XIX w [Bon.] 1.2. Franciszek Kanigowski, legit. szlach w Królestwie w I poł. XIX w [Bon.] 1.3. Ignacy Kanigowski, legit. szlach w Królestwie w I poł. XIX w [Bon.] 1. Maciej Samuel Kanigowski, ur. ok. 1770 1.1. Fryderyk Wilhelm Kanigowski, legit. szlach w Królestwie w I poł. XIX w [Bon.] 1. Tomasz Kanigowski, ur. ok. 1800 1.1. Florentyna Kanigowska, 1888 wierzycielka Rudnik w piotrkowskim + ?? Kanigowski 1. Franciszek Kanigowski, ur. ok. 1800, dziedzic Sulerzyż + Urszula Gadomska [Bon.] 1.1. Stefania Kanigowska, +(1862 Sulerzyż) Adam Drewnowski 1. Karol Kanigowski, ur. ok. 1819, mieszka: Goślice + Małgorzata Koziołowska, ur. ok. 1826 [par.] 1.1. Marianna Kanigowska h. Lis, ur. ok. 1842 + Andrzej Romanowski, ur. ok. 1843, ojciec: Wojciech, matka: Józefina Wierzboska [par.] 1.1.1. Antoni Romanowski, ur. 20.10.1874 + Wiktoria Przemińska (Przymyłska, Przemęska) h. Gozdawa, ur. ok. 1889, ojciec: Józef Przemęski, matka: Konstancja Chełmicka [par.] 1.1.1.1. Janina Romanowska, ur. 1904 + Adam Cybart 1.1.1.1.1. Józef Cybart + Barbara Cegielska 1.1.1.1.1.1. Ewa Cybart 1.2. Konstancja Kanigowska, ur. 19.12.1859 Goślice [par.] 1.3. Franciszka Kanigowska, ur. ok. 1860 Goślice, zm. 1889 + ?? Zborżeński [par.] 1. Jan Kanigowski, ur. ok. 1851 + Julianna Grzegorzewska, ur. ok. 1850 1.1. Wacław Kanigowski, ur. 1871 Goślice [par.] 1. Julian Kanigowski, ok. 1852 kupuje od Henryka Chełmickiego Płomiany 1.1. Włodzimierz Kanigowski, właściciel dóbr Płomiany 1. Magdalena Kanigowska, ur. ok. 1850 + Wojciech Łęski, ur. 1853, ojciec: Jan, matka: Izabela Regina Konopka; 1863 walczył pod Wiedniem [Bon] 1.1. Jan Łęski, osiadł w gnieźnieńskim + Magdalena Emler 1.2. Jerzy Antoni Łęski, pułkownik wojsk koronnych, posesor emfiteutyczny wójtostwa w Małych Łanach pod Żarnowcem, w krakowskim + Barbara Łukawska

Osoby niepowiązane genealogicznie

?? Kanigowski, 1768 sprzedał miejscowość Górki w pow. Chojnickim Donimirskiemu [SGKP] ?? Kanigowski, 1783 płaci podatek w miejsc. Kucice [RG] ?? Kanigowska, 1783 płaci podatek w miejsc. Kościelna Wieś, dek. brzeski-kujawski [RG] ?? Kanigowski, 1783 płaci podatek w miejsc. Bałszewa, par. Osięciny, dek. brzeski-kujawski [RG] ?? Kanigowski, 1783 płaci podatek w miejsc. Szulerzysz (Suleżysz) [RG] ?? Kanigowski +(ok. 1880) Barbara Zielińska, kasztelanka rypińską [Bon.] ?? Kanigowski + Katarzyna Karolina Choromańska, 1888 wierzycielka Rudnik, w piotrkowskiem Alfonsa Kanigowska, właścicielka ziemska w kieleckim w okresie międzywojennym [Markowski M.B., Obywatele ziemscy ...] Andrzej Kanigowski, 1449 starosta płocki [Papr.] Andrzej Kanigowski, zm. 1466, kanonik płocki, [Bon] Andrzej z Kanigowa, 1449 starosta płocki [Bon] Andrzej Kanigowski, 1462 podczaszy płocki, 1468 kasztelan sierpski [Bon] Andrzej Kanigowski + ?? 1578 dziedziczka Woli Kanigowskiej [Bon. za: Paw] Andrzej Kanigowski 1578 dziedzic miejsc. Grzybek [Bon. za: Paw] Andrzej Kanigowski, 1606 obrany z płockiego posłem na rokosz pod Sandomierz [Bon. za: Zap. Lub. 34 f. 134] Anna Kanigowska + Olbracht Jaroszewski zm. 1553 Barndard Kanigowski, 1578 dziedzic Kanigowa [Bon. za: Paw] Feliks Kanigowski + Katarzyna Grabska, 1666 otrzymała konsens królewski, na cesję wójtostwa w Lipieńsku [Sig. Ręk. Os. 139 f. 28] Franciszek Kanigowski, zm. 27.5.1759, scholastyk kujawski i kanclerz płocki, 1738 deputat na Trybunał koronny, biskup turoneński, sufragan kujawski, proboszcz zagrobski, 1756 fundował Reformatów w Płocku , 1757 konsekrował kościół w miejsc. Łowiczek [SGKP, Bon.] Fryderyk Kanigowski, poch. Warszawa, cm. luterański Jan Kanigowski wraz z Józefem 6.6.1759 przekazuje Michałowi Hieronimowi Starzeńskiemu nieruchomość w Brańsku [AP Białystok, Summariusz Kamery Wojny ... sygn. 2946] Jan Kanigowski, wojski bielski, 1714 rezygnował z urzędu Józef Kanigowski, wraz z Janem 6.6.1759 przekazuje Michałowi Hieronimowi Starzeńskiemu nieruchomość w Brańsku [AP Białystok, Summariusz Kamery Wojny ... sygn. 2946] Józef Kanigowski, 1792 podczaszy ziemi wyszogrodzkiej, 1783 płaci podatek w miejsc. Kamieniec, par. Koneck, diec. włocławska [Pszczółkowski A., Szlachta Mazowiecka - urzędnicy mazowieccy] Józef Kanigowski, 1750 podczaszy wyszogrodzki, 1764 poseł ziemi wyszogrodzkiej, 1760 dziedzic dóbr Zaborowo Nowe, Pomorzany, Bedlno Kazimierz Kanigowski, podpisał, z województwem płockiem, elekcję króla Michała. [Bon.] Kazimierz Kanigowski, żołnierz kawalerii narodowej, 1788 Zofia Bąkowska ceduje mu sumę zabezpieczenia na Kaweczynie [Teki.] Krzysztof Kanigowski, 1666 dziedziczył w miejsc. Górowor. (Kętrz. f. 318 i 327). Ludwika Kanigowska, + Antoni Chmielewski, komornik ziemskim zawskrzyński [Bon. za: Teki 103 f. 90] Marianna Kanigowska + Andrzej Romanowski Maria Kanigowska, 1920 biuralistka biura O. K. W. O. P. [Sprawozdanie z Obrony 1920r] Michał Kanigowski, 1668 dziedzic Gąsiorowa i Korytnicy [Bon. za: Zap. Lub. 34 f. 134 i 52 f. 52] Mieczysław Kanigowski, inżynier, 1926 nauczyciel przedmiotu: Części maszyn, na Wydziale Elektrycznym Politechnicki Warszawskiej Mieczysław Kanigowski, dziedzic wsi Grzybowa w pow. Mławskim, Przyglądając się walkom powstańczym został zabity przez Moskali w bestialski sposób [Stupnicki H., Spis poległych ..., Kolumna Z., Pamiątka dla rodzin polskich.... Czas nr 74/1863] Mikołaj Kanigowski, 1578 dziedzic Woli Kanigowskiej [Bon. za: Paw] Paweł Kanigowski, 1578 dziedzic Kanigowa [Bon. za: Paw] Paweł Kanigowski, 1793 komornik ziemski ciechanowski [Bon.] Piotr Kanigowski, 1590 dworzanin prymasa, 1596 koniuszy prymasa Karnkowskiego Seweryn Kanigowski, zm. przed 1750 + Marcjanna Biskupska Stanisław Kanigowski, 1578 dziedzic Woli Kanigowskiej [Bon. za: Paw] Stanisław Kanigowski, 1578 dziedzic Kanigowa [Bon. za: Paw] Stanisław Kanigowski, elektor Władysława IV [Bon] Teofil Kanigowski, asesor, 1821 Czł. loży masońskiej [Małachowski-Łempicki S., Wykaz polskich lóż...] Tomasz Kanigowski na Kanigowie, 1671 podstoli parnawski [Bon] Tomasz Kanigowski, 1725 skarbnik płocki, 1738 podczaszy wyszogrodzki - 1746 zrezygnował Wacław Kanigowski, 1889 kupił, wraz z innymi od Stanisława Dziechcińskiego pałac Branickich na Podwalu w Warszawie i umieścił tam skład maszyn i narzędzi rolniczych [Teki Glinki - 284] Walenty Kanigowski, 1578 dziedzic Kanigowa [Bon. za: Paw] Władysław Kanigowski, 1516 r. na uniwersytecie krakowskim, następnie proboszcz w Białej. [Bon] Wojciech Kanigowski, podpisał, z województwem płockiem, elekcję króla Michała. [Bon.] Wojciech kanigowski, 1621 sprzedał Podlesie i Michałowice Mokronowskiemu [Bon. za: W. 46 f. 1273]

kanigowski

 

 

Słownik Biograficzny


Dział zajmujący się gromadzeniem informacji o przedstawicielach rodzin
(Wykaz skrótowy. Po więcej możliwości przejdź do Biblioteki-Forum)


Noty biograficzne, oraz spisy osób związanych z osobami o nazwisku Kanigowski
(Linki otwierają się w nowym oknie)

 

Lista nadesłanych i opracowanych not biograficznych w Bibliotece Genealogii Polaków, tylko w dziale Słownik Biograficzny. W Bibliotece znajduje się znacznie więcej działów. (Część jest dostępna tylko dla stałych użytkowników)

DODAWANIE
1. Zaloguj/zarejestruj się w dziale Biblioteka-Forum (Aby móc pisać noty biograficzne musisz napisać dwa inne posty)
2. Przejdź do działu Słownik Biograficzny
3. Dodaj nowy "wątek"
Po dodaniu noty pojawi się ona tutaj automatycznie.

 

 

 

 

Czytelnia


Dział zajmujący się gromadzeniem informacji o przedstawicielach rodzin
(Wykaz skrótowy. Po więcej możliwości przejdź do Biblioteki-Forum)


Opowiadania, opisy miejsc, artykuły związane z osobami o nazwisku Kanigowski
(Linki otwierają się w nowym oknie)Lista nadesłanych i opracowanychopowiadań, artykułów, opisów geograficznych w Bibliotece Genealogii Polaków. W Bibliotece znajduje się znacznie więcej działów. (Część jest dostępna tylko dla stałych użytkowników)

DODAWANIE
1. Zaloguj/zarejestruj się w dziale Biblioteka-Forum (Aby móc pisać noty biograficzne musisz napisać dwa inne posty)
2. Przejdź do działu Czytelnia i wybierz odp. pod-dział.
3. Dodaj nowy "wątek"
Po dodaniu noty pojawi się ona tutaj automatycznie.

 

 

 

 

Baza Właścicieli Ziemskich


Skrót informacji z bazy informacji o właścicielach dóbr prywatnych.
(Po więcej danych przejdź do Bazy Właścicieli Ziemskich)Niestety, w bazie właścicieli nie wpisów o osobach nazwiska Kanigowski. Tworzenie bazy to wiele żmudnych kwerend. Są one zlecane przez Fundację w ramach dostępnych funduszy. Wsparcie finansowe projektu na pewno przyspieszy jej budowę, oraz dokonywanie kolejnych kwerend archiwalnych.

DODAJ INFORMACJE
Jeśli masz wiedzę na temat osób o tym nazwisku, którzy byłi właścicielami dóbr prywatnych na ziemiach Rzeczpospolitej wykorzystaj
Formularz dodawania informacji

 

 

 

 

Baza Oficjalistów Dworskich


Skrót informacji z bazy wyższych pracowników dworskich.
(Po więcej danych przejdź do Bazy Oficjalistów Prywatnych)


Oficjaliści dóbry prywatnych o nazwisku Kanigowski
(Osoby, i informaje mogą się powtarzać, gdyż są to wypisy z różnych źródeł)


 • Józef Kanigowski
  ekonom dóbr - Ostaszewo, par/gm. Szyszki - - 1841
  Żródło: mazovia.strefa.pl

 • Szymon Kanigowski
  ekonom dóbr - Ostaszewo, par/gm. Szyszki - - 1847
  Żródło: mazovia.strefa.pl


To wszystkie osoby o nazwisku Kanigowski w bazie oficjalistów dóbr prywatnych. Jeszcze więcej informacji możesz znaleźć w dziale łączącym Bibliotekę i Forum w Genealogii Polaków. Baza Oficjalistów Dóbr Prywatnych tworzona jest wielkim społecznym wysiłkiem, zarówno wolontariuszy jak i poprzez zlecane kwerendy w wielu trudno dostępnych zbiorach. Wsparcie finansowe projektu na pewno przyspieszy jej budowę, oraz dokonywanie kolejnych kwerend archiwalnych.

DODAJ INFORMACJE
Jeśli masz wiedzę o osobach które możesz dodać do tej listy wykorzystaj
Formularz dodawania informacji.

 

 

 

 

Baza Powstańców Styczniowych


Wypisy z programu zbierania informacji o Powstańcach roku 1863-5.
(Skrót - po więcej informacji przejdź do Bazy Powstańców Styczniowych)


  Osoby o nazwisku Kanigowski związane z Powstaniem 1863r.
  (Osoby, i informaje mogą się powtarzać, gdyż są to wypisy z różnych źródeł)


 • 20579 Mieczysław Kanigowski
  Opis: dziedzic wsi Grzybowa w pow. Mławskim, napadnięty w domu przez Moskali, poniósł śmierć przez zakłucie go bagnetami dnia 10. lutego 1863. Pastwiono się nadto nad trupem, któremu głowę oderznięto.
  źródło: [StupSP]
  Uwagi: (tak samo w Zbiorach Sauczeya [CDIAL])

 • 24602 Mieczysław Kanigowski
  Opis: właściciel wsi Grzybowa w powiecie Prasnyskim, stojąc przed własnym dworem i przyglądając się wraz z kilkoma obywatelami obojętnie toczącej się tuż blisko bitwie, widokiem grubego złotego łańcucha jaki mu błyszczał na piersi, tak roznamiętnił stojących w pobliżu kozaków, że ci na czele swego junkra, rzuciwszy się nań, zarąbali go szaszkami, 10 Lutego 1863 r. zabrawszy następnie łańcuch, zegarek i inne kosztowności. (Czas Nr. 47).
  źródło: [Kolumna Z., Pamiątka dla rodzin polskich..., t. II]
  Uwagi:


Powyższa lista jest efektem prac Fundacji związanych z Powstaniem Styczniowym. Stan wiedzy o tym powstaniu wciąż jest niewystarczający, a większość osób wspierających Powstanie nieznana. Wciąż wiele informacji pozsotaje do pozyskania w trakcie kwerend lub ze zbiorów prywatnych. Wsparcie finansowe projektu na pewno przyspieszy jego budowę, oraz dokonywanie kolejnych kwerend archiwalnych.

DODAJ INFORMACJE
Jeśli masz wiedzę, która może uzupełnić powyższe informacjie wykorzystaj
Formularz dodawania informacji

 

 


 

 

Baza Grafiki - Portrety


Lista zdjęć portretowych nadesłanych do Bazy Zdjęć Genealogii Polaków, związanych z nazwiskiem Kanigowski
(Wykaz skrótowy. Po więcej możliwości przejdź do Bazy Zdjęć)Niestety, w bazie nie ma zdjęć związanych z nazwiskiem Kanigowski. Są to wyniki wyszukiwania automatycznego. Są one zależne są od opisów zdjęć w Archiwum Fotografii. Jest wiele zdjęć których opisy wymagają uzupełnienia, takie zdjęcia nie zostaną odnalezione przez wyszukiwarkę, ale możesz je znaleźć przeszukując bazę ręcznie wg albumów.

DODAWANIE ZDJĘĆ
1. Zaloguj/zarejestruj się w Archiwum Fotografii
2. Przejdź do odpowiedniego albumu
3. Kliknij "dodaj zdjęcia"
4. Opisz zdjęcia
Po dodaniu i opisaniu zdjęć pojawią się one tutaj automatycznie.
 

 

 

 

Baza Grafiki - Dokumenty


Lista zdjęć dokumentów nadesłanych do Bazy Zdjęć Genealogii Polaków, związanych z nazwiskiem Kanigowski
(Wykaz skrótowy. Po więcej możliwości przejdź do Bazy Zdjęć)Niestety, w bazie nie ma zdjęć związanych z nazwiskiem Kanigowski. Są to wyniki wyszukiwania automatycznego. Są one zależne są od opisów zdjęć w Archiwum Fotografii. Jest wiele zdjęć których opisy wymagają uzupełnienia, takie zdjęcia nie zostaną odnalezione przez wyszukiwarkę, ale możesz je znaleźć przeszukując bazę ręcznie wg albumów.

DODAWANIE ZDJĘĆ
1. Zaloguj/zarejestruj się w Archiwum Fotografii
2. Przejdź do odpowiedniego albumu
3. Kliknij "dodaj zdjęcia"
4. Opisz zdjęcia
Po dodaniu i opisaniu zdjęć pojawią się one tutaj automatycznie.
 

 

 

 

Baza Grafiki - Mogiły


Lista zdjęć mogił i epitafiów nadesłanych do Bazy Zdjęć Genealogii Polaków, związanych z nazwiskiem Kanigowski
(Wykaz skrótowy. Po więcej możliwości przejdź do Bazy Zdjęć)


Mogiły i epitafia osób o nazwisku Kanigowski
(Wyszukiwanie skrótowe działa na frazie otwartej, czyli dla frazy "Gliński" wyszuka także "Węgliński")

  Kanigowski Franciszek
  Miejsce: Włocławek - katedra
  (Album: Tablice, epitafia)
  Kanigowski Włodzimierz, Kanigowska Marianna
  Miejsce: Rędziny k. Częstochowy
  (Album: Nagrobki osobne)

   
  Powyższe zestawienie to wynik skrótowy wyszukiwania automatycznego.
  Aby wyszukać wszystkie zdjęcia związane z nazwiskiem Kanigowski klikinj w ten link
  Wyniki wyszukiwania zależne są od opisów zdjęć w bazie. Jest wiele zdjęć których opisy wymagają uzupełnienia, takie zdjęcia nie zostaną odnalezione przez wyszukiwarkę, ale możesz je znaleźć przeszukując bazę ręcznie wg albumów.

  DODAWANIE ZDJĘĆ
  1. Zaloguj/zarejestruj się w Archiwum Fotografii
  2. Przejdź do odpowiedniego albumu
  3. Kliknij "dodaj zdjęcia"
  4. Opisz zdjęcia
  Po dodaniu i opisaniu zdjęć pojawią się one tutaj automatycznie.
 

 


Genealogia Polaków: Źródła - Tożsamość - Rzeczypospolita
© OKIEM (zasady kopiowania i wykorzystywania materiałów.)Sposnorzy, sponsorzy medialni, reklamy (Przychód pokrywa część kosztów serwerów - "cele statutowe"). Wspieraj nasze działania.