Kiedy ostatnio
wsparłeś Fundację?

Wyślij 50zł
wyślij 50zł


czekaj....
kuczewski

Program gromadzenia wiedzy o genealogii rodziny Kuczewski
Program jest cząstką działań Fundacji Genealogii Polaków odtwarzania polskiej tożsamości kulturowej, historycznej i patriotycznej. Społeczna aktywność rodzinna jest łączona z ogólnymi programami Fundacji, angażując zarówno fascynatów jak i naukowców.


Lista stron Opis Drzewo genealogiczne Biografie Czytelnia Właściciele ziemscy Oficjaliści dworscy Powstańcy styczniowi Portrety Dokumenty Mogiły Uzupełnij drzewo


 

 

Informacje ogólne


Herb, informacje

Herbem większości rodzin o nazwisku Kuczewski jest herb Poraj lub Łada. Jednak i rodziny herbu Łada z czasem zaczęły, być może z nieświadomości, używać herbu Poraj. Czasami oprócz nazwiska Kuczewski wymieniane jest nazwisko Kuczyński lub Kuszewski, dotyczące tej samej osoby. Czasami notowany jest przydomek "Łada". Nazwisko Poraj-Kuczewski ewidentnie jest tworem XX-wiecznym i związane jest z procesem zapisywania herbow w nazwisku dwuczłonowym z racji tego że nie wolno było się pieczętować herbem
Herb Poraj Herb Poraj
Łada
(opis)
Poraj
(opis)
Redaktorzy strony
* Redakcja Genealogii Polaków
Osoby współpracujące przy budowie strony
* Jacek Zwierzchowski

Drzewo genealogiczne

 

 

(Dla czytelności drzewa każdy potomek jest umieszczony w jednej linijce. Z tego powodu część strony zawierające drzewa genealogiczne może wychodzić poza prawy margines (wiersze nie są łamane, używaj dolnego paska przesuwu)).

Drzewa genealogiczne
1. Bartłomiej Kucz. h. Łada dziedzic Kucz w 1453-1465 [Bon.]
1.1. Dadźbóg Kuczewski ur. ok. 1430
1.1.1. Stanisław Kuczewski, dziedzic Kucz 1496 
1.1.2. Mikołaj Kuczewski, dziedzic Kucz 1496 
1.2. Jan Kuczewski
1.2.1. Stanisław Kuczewski, dziedzic Kucz 1496 
1.3. Piotr Kuczewski


1. ?? Kuczewski h. Poraj ur. ok. 1480 [Bon.]
1.1. Andrzej Kuczewski h. Poraj, zm. 1576, opat Świętokrzyski 1557 roku, przyznał dożywocie na Pokrzywiance Missopadowi, 
1.2. ?? Kuczewski dzierżawił Modliborzyce od klasztoru i zostawił synów1. ?? Kuczewski h. Poraj, żyjący ok. 1500, wojewoda malborski [nad. Tadeusz Stomma; Bon., "Certyfikat szlachectwa rodziny Kuczewskich 29.5.1829" ]1. ?? Kuczewski h. Poraj, żyjący ok. 1500, wojewoda malborski [nad. Tadeusz Stomma, poprawki Aleksander Kopiński; Bon., "Certyfikat szlachectwa rodziny Kuczewskich 29.5.1829" ]
1.1. Bartłomiej Kuczewski z Poraja Różyc na Kuczewie, ur. ok. 1510
1.1.1. Mikołaj Kuczewski ur. ok. 1550
1.1.1.1. Stanisław Kuczewski,
1.1.1.2. Stefan Kuczewski, ur. ok. 1610 cześnik łukomski cześnik łukowski (miasto Łuków na pograniczu Lubelszczyzny i Podlasia)
1.1.1.2.1. Andrzej Kuczewski, ur. ok. 1640, sędzia mielnicki (miasto Mielnik na Podlasiu, gdzie wydano jeden z jagiellońskich), 4.05.1676 sprzedał odziedziczony majątek Poniemuń w powiecie kowieńskim?? + Zofia Rosiecka (Rajecka [Bon.])
1.1.1.2.1.1. Teodor Kuczewski, ur. ok. 1670, 25.04.1700 prawo zastawne na trzy majątki Sielickich w pow. oszmiańskim, 6.08.1709 proces przeciwko tymże Sielickim w sądzie grodzkim w Lidzie + Katarzyna Lengielówna (Lenkiewicz [Bon.])
1.1.1.2.1.1.1. Jan Kuczewski, ur. ok. 1700, strażnik ziemi bełskiej, dożywotni dzierżawca od Baranowskich majątku Krużyńca w pow. kowieńskim wg konsensu (zgody) króla Augusta III z 14.12.1761, testament 26.06.1772 aktykowany (włączony do akt urzedowych) w Kownie 06.07.1772 + Zofia Mackiewicz
1.1.1.2.1.1.1.1. Ignacy Kuczewski
1.1.1.2.1.1.1.1.1. Dominik Kuczewski
1.1.1.2.1.1.1.2. Józef Kuczewski, ur. ok. 1730, rotmistrz trocki + Felicjanna Walentynowicz (2-v. Józef Kuczewski, bratanek pierwszego męża)
1.1.1.2.1.1.1.2.1. Adam Jan Kuczewski, chrzest 26.10.1776 kościół parafialny Szatski (Szaty w pow. kowieńskim)
1.1.1.2.1.1.1.2.2. Ignacy Roch Kuczewski, chrzest 22.08.1788 kościół parafialny bystrzycki
1.1.1.2.1.1.1.3. Jan Kuczewski, ur. ok. 1730 + Marianna Hranicka
1.1.1.2.1.1.1.3.1. Józef Kuczewski, ur. ok. 1758, chrzest 30.03.1758 (odpis metryki wzięty z parafii markowskiej 10.10.1797 dla potrzeb procesu legitymizacyjnego), 10.07.1790 za przywilejem króla Stanisława Augusta przyjętym przez Trybunał Główny Litewski w dniu 6.04.1791 aktualny (pełniący nadal urząd w czasie legitymizowania się w 1801 r.) koniuszy mścisławski (miasto Mścisław w Mohylewskiem na Białorusi), w 1794 komisarz cywilno-wojskowy i porządkowy pow. zawilejskiego; 12.07.1793 od płk. grodzieńskiego Józefa Klimańskiego przejął w drodze cesji pojezuickie dobra Litwiany w pow. dawniej oszmiańskim, a w 1801 r. zawilejskim + Felicjanna Walentynowicz (1-v. Józef Kuczewski - stryj) - ślub ze stryjenką za dyspensą papieską
1.1.1.2.1.1.1.4. Jakub Kuczewski
1.1.1.2.1.1.1.4.1. Kazimierz Kuczewski 
1.1.1.2.1.1.1.4.2. Aleksander Kuczewski
1.1.1.2.1.1.1.4.3. Paweł Kuczewski
1.1.1.2.1.1.1.4.4. Stefan Kuczewski
1.1.1.2.1.1.1.5. Bernard Kuczewski
1.1.1.2.1.1.1.5.1. Franciszek Kuczewski
1.1.1.2.1.1.1.5.2. Justyn Kuczewski
1.1.1.2.1.1.1.5.3. Wincenty Kuczewski
1.1.1.2.1.1.1.5.4. Stanisław Kuczewski, ur. ok. 1760
1.1.1.2.2. Franciszek Kuczewski, w 1699?? wraz z braćmi rodzonymi i stryjecznymi uzyskał zaprzysiężone zaświadczenie o pochodzeniu
1.1.1.2.3. Stanisław Kuczewski, ur. ok. 1640, cześnik łukowski (miasto Łuków na pograniczu Lubelszczyzny i Podlasia)
1.1.1.2.4. Jan Kuczewski, ur. ok. 1640, porucznik pancerny w wojsku koronnym
1.1.1.2.5. Wacław Kuczewski, ur. ok. 1660 rotmistrz J.K.M. w wojsku litewskim chorągwi węgierskiej, podstoli mielnicki (pełnienie urzędu poświadcza list dworzański i akt intromisji z 09.06.1696; stopień i przydział wojskowy poświadcza kwit chorążego woj. trockiego Kazimierza Pocieja z 22.10.1698); odziedziczył majątek Korsaki w woj. trockim, które 15.05.1726 przekazał swojemu synowi Aleksandrowi; był też właścicielem folwarku Gieczany w pow. wiłkomirskim, a 2.3.1700 wraz z żoną nabyli Karagaliszki w woj. trockim od Korsaków + Zofia Marcinkiewicz [Dworzecki...]
1.1.1.2.5.1. Aleksander Kuczewski ur. ok. 1700
1.1.1.2.5.1.1. Ignacy Kuczewski [Bon.] ur. ok. 1740 horodniczy woj. trockiego; deputat Trybunału Głównego Litewskiego, w którym pełnił funkcję pisarza
1.1.1.2.5.1.1.1. Józef Kuczewski, ur. ok. 1770 starosta nowogrodzki + Józefa Wołłowicz
1.1.1.2.5.1.1.1.1. Feliks Marcin Kuczewski ur. 1801 + Józefa Giedgowd
1.1.1.2.5.1.1.1.1.1. Jerzy Ignacy Kuczewski ur. 1834 + Zofia Bronisława Kalinowska c. Franciszka i Franciszki Chomicz
1.1.1.2.5.1.1.1.1.1.1. Witold Józef Kuczewski, oficer wojsk austryjackich 1897
1.1.1.2.5.1.1.2. Aleksander Kuczewski, major WP, właściciel dóbr Korsaki i Woroniszki w pow. trockim
1.1.1.2.5.1.2. Tadeusz Kuczewski, ur. ok. 1740
1.1.1.2.5.1.2.1. Jan Kuczewski + Tekla Białozor [Bon.]
1.1.1.2.5.1.2.1.1. Pius Kuczewski
1.1.1.2.5.1.2.1.2. Klemens Kuczewski
1.1.1.2.5.1.2.2. Aleksander Kuczewski
1.1.1.2.5.1.2.3. Wojciech Kuczewski +(1) Maria Bobrowska +(2) Aniela Pozdrycka [Bon.]
1.1.1.2.5.1.2.3a.1. Michał Hieronim Kuczewski
1.1.1.2.5.1.2.3a.2. Weronika Kuczewska
1.1.1.2.5.1.2.3a.3. Katarzyna Kuczewska
1.1.1.2.5.1.2.3b.4. Klemens Kajetan Kuczewski
1.1.1.2.5.1.2.3b.5. Kleofas Kuczewski
1.1.1.2.5.1.2.3b.6. Marcin Kuczewski
1.1.1.2.5.1.2.4. Dominik Kuczewski
1.1.1.2.5.1.2.5. Ignacy Kuczewski
1.1.1.2.5.1.2.6. Adam Kuczewski + Józefa Hawryłowicz [Bon.]
1.1.1.2.5.1.2.6.1. Alfons Adam Kuczewski
1.1.1.2.5.1.2.6.2. Eustachy Tadeusz Kuczewski
1.1.1.2.5.1.2.6.3. Leonard Michał Kuczewski
1.1.1.2.5.1.2.6.4. Józefa Anna Kuczewska
1.1.1.2.5.1.2.7. Kazimierz Kuczewski
1.1.1.2.5.1.2.8. Wacław Kuczewski
1.1.1.2.5.1.3. Michał Kuczewski
1.1.1.2.5.1.4. Kazimierz Kuczewski
1.1.1.2.5.1.4.1. Józef Kuczewski, ur. ok. 1790, ziemianin z guberni mińskiej (ówczesny Mińsk Litewski, obecnie stolica Białorusi) + Anna Taraszkiewicz
1.1.1.2.5.1.4.1.1. Ignacy Kuczewski + Maria Rawa
1.1.1.2.5.1.4.1.1.1. Ignacy Klemens Kuczewski ur. 1850, zm.1900 + Maria Odyniec 1853-1920
1.1.1.2.5.1.4.1.1.1.1. Maria Kuczewska 1874-1958 + prof. med. Aleksander Karnicki 1872-1935
1.1.1.2.5.1.4.1.1.1.1.1. dr med. Wacław Karnicki 1904-1963 + Maria Kossakowska 1911-1991
1.1.1.2.5.1.4.1.1.1.1.1.1. Anna Karnicka ur. 1945 + William Hall ur. 1939
1.1.1.2.5.1.4.1.1.1.1.1.2. Edward Karnicki ur. 1948 + Sally Scroxton 1942-2001
1.1.1.2.5.1.4.1.1.1.1.1.2.1. Michael Karnicki ur. 1980
1.1.1.2.5.1.4.1.1.1.1.1.2.2. Nicholas Karnicki ur. 1984 + Viera Macutkova
1.1.1.2.5.1.4.1.1.1.1.1.1.1. Andrew Hall ur. 1970
1.1.1.2.5.1.4.1.1.1.1.1.1.2. Caroline ur. 1972 + Matthew Eames
1.1.1.2.5.1.4.1.1.1.1.1.1.3. Felicity Hall ur. 1989
1.1.1.2.5.1.4.1.1.1.1.1.2.2.1. Summer Karnicki ur. 2009
1.1.1.2.5.1.4.1.1.1.1.1.1.2.1. Joseph Eames ur. 2003
1.1.1.2.5.1.4.1.1.1.1.1.1.2.2. Elliott Eames ur. 2006
1.1.1.2.5.1.4.1.1.1.1.1.1.2.3. Honor Violet Eames ur. 2010
1.1.1.2.5.1.4.1.1.1.1.2. Edward Karnicki 1898-1920
1.1.1.2.5.1.4.1.1.1.2. Zofia Kuczewska 1876-1950 + Donat Malinowski 1869-1942
1.1.1.2.5.1.4.1.1.1.2.1. Maria Malinowska 1905-1992 + Wiktor Stomma 1900-1963
1.1.1.2.5.1.4.1.1.1.2.1.1. Tadeusz Stomma ur. 1936 (mail) + ??
1.1.1.2.5.1.4.1.1.1.2.1.1.1. Julia Stomma + W. Rettko
1.1.1.2.5.1.4.1.1.1.2.1.1.1.1. Nicholas Rettko
1.1.1.2.5.1.4.1.1.1.2.1.1.1.2. Vincent Rettko
1.1.1.2.5.1.4.1.1.1.2.1.1.1.3. Andrew Rettko
1.1.1.2.5.1.4.1.1.1.2.1.1.2. Piotr Stomma
1.1.1.2.5.1.4.1.1.1.2.1.1.2.1. Krzysztof Stomma
1.1.1.2.5.1.4.1.1.1.2.1.1.2.2. Katarzyna Stomma
1.1.1.2.5.1.4.1.1.2. Teofil Kuczewski [Bon.]
1.1.1.2.5.1.4.1.1.3. Tadeusz Kuczewski
1.1.1.2.5.1.4.1.1.4. Kazimierz Kuczewski
1.1.1.2.5.1.4.1.1.5. Karol Kuczewski
1.1.1.3. Władysław Kuczewski
1.1.2. Maciej Kuczewski, ur. ok. 1550, potomkowie pozostali w Koronie
1.1.2.1. Mikołaj Kuczewski, ur. ok. 1580
1.1.2.1.1. Aleksander Kuczewski
1.1.2.1.2. Wojciech Kuczewski
1.1.2.1.3. Stanisław Kuczewski, ur. ok. 1610
1.1.2.1.4. Marcin Kuczewski
1.1.2.1.5. Marek Kuczewski
1.1.2.2. Andrzej Kuczewski
1.1.3. Jan Kuczewski ur. ok. 1550
1.1.3.1. Michał Kuczewski, ur. ok. 1580, 1609 podstarosta ziemi wiskiej w pow. łomżyńskim (Wizna nad Narwią, słynna z obrony przez kpt. Raginisa w 1939), porucznik J.K.M. Złotej Chorągwi, starosta barciański i kwiatski?
1.1.3.1.1. Jan Kuczewski, ur. ok. 1610, ksiądz pleban wołpiński, dziekan dokszycki, pisarz kapituły wileńskiej
1.1.3.1.2. Piotr Kuczewski, pułkownik wojsk litewskich, podleśniczy bielski, podczaszy wileński, listem z 14.02.1663 król Jan II Kazimierz Waza prosil go o pomoc dla doręczyciela, a listem z 18.5.1663 dziękował mu za tę przysługę
1.1.3.1.2.1. Benedykt Kuczewski, podczaszy połocki (Połock w pow.witebskim), dziedzic Kuczewa +(1) Turczyłło (w tekście forma panieńska Turczyłówna) +(2) Juraha-Giedrojć (w tekście forma panieńska Jurażanka) [Bon.]
1.1.3.1.2.1.1. Michał Kuczewski
1.1.3.1.2.1.2. Jan Kuczewski, ur. ok. 1670
1.1.3.1.2.1.3. Stanisław Kuczewski, ur. ok. 1670
1.1.3.1.2.1.4. Antoni Kuczewski, ur. ok. 1670, 1745 dziedzic Deguc(?) w pow. wiłkomirskim, krajczy wileński (1737); kupił 23.04.1743 Antojezierza od stolnika wiłkomirskiego Józefa i Marianny z Podleckich małżonków Kościałkowskich, co zatwierdzono 12.01.1745 w grodzie wikomirskim; testamentem z 19.02.1764, zatwierdzonym 7.10.1764 przez sądy kapturowe wiłkomirskie (sprawujące rządy zawsze w okresie bezkrólewi, wtedy akurat po śmierci Augusta III), nakazał synom dochodzić praw dziedzicznych do gniazda rodowego Kuczewa, których sam dochodził zgodnie z nakazem własnego ojca
1.1.3.1.2.1.4.1. Ignacy Kuczewski, komisarz cywilno-wojskowy i porządkowy oraz rotmistrz pow. wiłkomierskiego, kawaler, bezpotomny
1.1.3.1.2.1.4.2. Józef Kuczewski, 1787 mostowniczy pow. wiłkomierskiego, 1788 strażnik pow. wiłkomierskiego, 1789 horodniczy pow. wiłkomierskiego, 1788 szambelan dworu króla Stanisława Augusta, 1789 deputat Trybunału Głównego Litewskiego, 1792 sędzia ziemski wiłkomierski, 1793 poseł i sędzia sejmowy, 1794 sędzia ziemski oniksztyński, 1795 prezydent sądów ziemskich pow. wiłkomierskiego, czego zrzekł się 1797, odziedziczył Antojezierze, był także właścicielem dóbr Kurkle w pow. wiłkomierskim + Petronella Prozor (ojciec żony był sędzią prezydującym sądów ziemskich kowieńskich) [Bon., Urzędnicy Wlk. Ks. Lit.]
1.1.3.1.2.1.4.2.1. Michał Kuczewski
1.1.3.1.2.1.4.2.2. Jan Kuczewski
1.1.3.1.2.1.4.3. Andrzej Kuczewski, zm. krótko przed 1801, rotmistrz pow. wiłkomierskiego
1.1.3.1.2.1.4.3.1. Hieronim Kuczewski odziedziczył dobra Antojezierze i Kurkle w pow. wiłkomierskim
1.1.3.1.2.1.5. Józef Kuczewski, ur. ok. 1670, bż., bdz.
1.1.3.1.2.1.6. Rafał Kuczewski
1.1.3.1.2.1.6.1. Antoni Kuczewski, ur. ok. 1710 (niemożliwe, bo zakon skasowano w Rosji w 1782, czyli musiałby żyć ponad sto lat), jezuita, po kasacie zakonu kanonik smoleński
1.1.3.1.2.2. Wojciech Kuczewski
1.1.3.1.3. Bartłomiej Kuczewski
1.1.3.1.4. Samuel Kuczewski
1.1.3.2. Aleksander Kuczewski
1.1.3.3. Kasper Kuczewski

1. Józef Kuczewski + Petronela Stępkowska rodzice: Aleksander i Aleksandra Zabokrzycka
1. 1. Józef Kuczewski

1. Dadźbóg Kuczewski h. Łada z Podlasia, ur. ok. 1500 [Bon.]
1.1. Stanisław Kuczewski ma sprawę z Wojną 1558

1. Tadeusz Kuczewski h. Łada, ur. ok. 1520 [Bon.]
1.1. Daniel Kuczewski 
1.2. Piotr Kuczewski, dziedzic Kucz 1577

1. Paweł Kuczewski h. Łada, ur. ok. 1520 [Bon.]
1.1. Mateusz Kuczewski , dziedzic Kucz 1581

1. Piotr Kuczewski h. Łada, ur. ok. 1520 [Bon.]
1.1. Jan Kuczewski, dziedzic Kucz 1581

1. Daniel Kuczowski h. Łada z Kuczów, ur. ok. 1530 [Bon.]
1.1. Jan Kuczowski, ma sprawę w Lublinie 1595


1. Bartłomiej Kuczewski h. Łada, ur. ok. 1530 [Bon.]
1.1. Mikołaj Kuczewski, ur. ok. 1560, dziedzic części Wierowa i Niecieczy 1594 

1. Mikołaj Kuczewski, ur. ok. 1530
1.1. Mikołaj Kuczewski, 1595 zobowiązany w sądzie poznańskim stawić Stanisław Gomolińskiego


1. Mikołaj Kuczewski z Kleszczowa h. Poraj ur. ok. 1540 [Bon.]
1.1. Andrzej Kuczewski student uniwersytetu krakowskiego 1586
1.2. Mikołaj Kuczewski student uniwersytetu krakowskiego 1586


1. Mikołaj Kuczewski h. Poraj, ur. ok. 1550 , otrzymał 1615 od ks. Zasławskiego, Ławrynowce, [Bon.]
1.1. Stanisław Kuczewski, otrzymał w 1615 Sujmy

1. Jerzy Kuczewski h. Poraj, ur. ok. 1600 + Magdalena ??
1.1. Teofila Kuczewska +(1650) Andrzej Dunin Karwicki

1. Franciszek Kuczewski h. Poraj, ur. ok. 1620 z sejmu 1667 wyznaczony komisarzem do sprawy ze Śląskiem, nominowany łowczym wieluńskim 1670, zapewne podczaszy [Bon.]
1.1. Chryzostom Kuczewski (imie i filiacja niepewne) 1709 obrany w Szadku komisarzem skarbowym województwa sieradzkiego


1. Stefan Kuczewski h. Łada, dziedzic Łazów, ur. ok. 1620 [Bon.]
1.1. Andrzej Kuczewski 
1.2. Franciszek Kuczewski 
1.3 Stanisław Kuczewski 
1.4. Jan Kuczewski 
1.5. Wacław Kuczewski 
1.6. Krystyna Kuczewska, 1683 kwitowała braci z posagu + Wojciech Tchórznicki


1. Jan Kuczewski h. Poraj z Kuczowa, ur. ok. 1630,
1.1. Wojciech Kuczewski 1695 wraz z siostrami pozwany przez Lubomirską
1.2. Anna Kuczewska + Stanisław Kochanowski
1.3. Konstancja Kuczewska + Stanisław Szwenderski

1. Mikołaj Kuczewski, ur. ok. 1630 + Katarzyna Tarnowska rodzice: Marcin Tarnowski podczaszy łęczycki
1.1 Jan Kuczewski, 1687 zapis dla Stanisława z Bnina Śmigielskiego [Teki.]

1. Stanisław Kuczewski h. Poraj ur. ok. 1660 + Teresa Bętkowska [Bon.]
1.1. Mikołaj Kuczewski, zapisał 1711 dobra swe Siedliszcze i Markowce synowi
1.1.1. Michał Kuczewski
1.1.2. Teresa Kuczewska
1.1.3. Franciszka Kuczewska
1.1.4. Marianna Kuczewska1. Felicjan Kuczewski h. Poraj ur. ok. 1660 [Bon., Spis kijowski 1907]
1.1. Stanisław Jan Nepomucen Kuczewski 1718 pozwany przez Kalińskich o gwałty, 1733 podpisał z województwem wołyńskiem, elekcję Stanisława Leszczyńskiego.
1.2. Stefan Kuczewski 
1.3. Michał Kuczewski 
1.3.1. Adam Kuczewski burgraba kijowski 1788
1.3.1.1. Joachim Kuczewski
1.3.1.1.1. Stefan Wawrzyniec Kuczewski, legit. szl. gub. kij. 1850
1.3.1.1.2. Jan Kuczewski, legit. szl. gub. kij. 1850
1.3.1.1.3. Andrzej Kuczewski, legit. szl. gub. kij. 1850
1.3.1.1.4. Michał Kuczewski, legit. szl. gub. kij. 1850
1.3.1.2. Jan Kuczewski
1.3.1.2.1. Teofil Kuczewski, legit. szl. gub. kij. 1850
1.3.1.2.2. Innocenty Kuczewski, legit. szl. gub. kij. 1850
1.3.1.2.2.1. Mikołaj Kuczewski 
1.3.1.2.2.1.1. Helena Kuczewska
1.3.1.2.2.1.2. Katarzyna Kuczewska
1.3.1.2.2.1.3. Aleksander Kuczewski 
1.3.1.2.2.1.4. Mikołaj Kuczewski 
1.3.1.2.2.1.5. Nadzieja Kuczewska
1.3.1.2.2.1.6. Włodzimierz Kuczewski 
1.3.1.2.2.1.7. Maria Kuczewska
1.3.1.2.2.1.8. Eugenia Kuczewska
1.3.1.2.2.1.9. Paweł Kuczewski 
1.3.1.2.2.1.10.Walentyna Kuczewska
1.3.1.2.2.1.11.Konstanty Kuczewski 
1.3.1.2.2.2. Makary Kuczewski legit. szl. 1866
1.3.1.2.2.2.1. Eugeniusz Kuczewski 
1.3.1.2.2.2.2. Walentyna Kuczewska
1.3.1.2.2.2.3. Aleksandra Kuczewska
1.3.1.2.2.2.4. Helena Kuczewska
1.3.1.2.2.2.5. Włodzimierz Kuczewski, 1897 z rodzeństwem wpisany do ksiąg szlachty guberni kijowskiej
1.3.1.2.2.3. Eugeniusz Kuczewski 
1.3.1.2.2.4. Teodor Kuczewski, legit. szl. 1873
1.4. Aleksander Kuczewski 1718 pozwany przez Kalińskich o gwałty, 1733 podpisał z województwem wołyńskiem, elekcję Stanisława Leszczyńskiego.
1.5. Adam Kuczewski 
1.6. Magdalena Kuczewska +(1) Jan Zwolski +(2) Stanisław Michał Chorzewski (Charzewski) 1750-1753


1. Jakub Kuczewski h. Łada ur. ok. 1660 + Bogumiła Kossakowska [Bon.]
1.1. Jan Kuczewski
1.1.1. Adam Kuczewski + Magdalena Hołowczanka
1.1.1.1. Wojciech Kuczewski, od 1781 właściciel dóbr
1.1.1.2. Bonifacy Kuczewski ur. 1751 Jedwabne zm. ok. 1810, burgrabia wiski 1791, legit. 1804 + Tekla Karska z Rempina h. Jastrzębiec ok. 1770 zm. ok. 1810, rodzice: Ignacy i Teresa Dwojakowska [Bon.]
1.1.1.3. Franciszek Kuczewski
1.1.1.4. Zofia Kuczewska

1. Józef Kuczewski h. Poraj, ur. ok. 1680, zm.1735, towarzysz pancerny, wojski bielski 1714 +(prawd) Aleksandra Mężyńska [Bon]
1.1. Franciszek Kuczewski, 1755 układ z matką o działy, 1766 udział w sprawie o Leduchowo
1.2. Wojciech Kuczewski, 1755 układ z matką o działy, 1766 udział w sprawie o Leduchowo
1.3. Jan Kuczewski, 1755 układ z matką o działy, 1766 udział w sprawie o Leduchowo

1. Stanisław Kuczewski h. Poraj, ur. ok. 1680 zm. przed 1746, cześnik wendeński, + Marianna Szulc (1-v. Michał Tyszewicz, 2-v. Franciszek Olszewski) [Bon.]
1.1. Bogdan Kuczewski 1746 sprzedał z bratem Ławrynowce ?? Bóbr-Piotrowickiemu, 1752 sprawa o majątek Mariann Drohomirecką zam. Janicka, on albo brat jest cześnikiem bracławskim
1.2. Kazimierz Kuczewski, 1746 sprzedał z bratem Ławrynowce ?? Bóbr-Piotrowickiemu, 1752 sprawa o majątek Mariann Drohomirecką zam. Janicka, on albo brat jest cześnikiem bracławskim

1. Stanisław Kuczewski ur. ok. 1680 [spis kijowski 1907]
1.1. Jerzy Grzegorz Kuczewski
1.1.1. Józef Kuczewski, ur. ok. 1740
1.1.1.1. Michał Kuczewski
1.1.1.1.1. Tomasz Kuczewski, legit. szlach. 1848 gub. kijowska
1.1.1.1.2. Aleksander Kuczewski, legit. szlach. 1848 gub. kijowska
1.1.1.1.2.1. Karol Kuczewski
1.1.1.1.2.2. Józef Kuczewski
1.1.1.1.2.3. Józef II Kuczewski
1.1.1.1.2.3.1. Józef Kuczewski, legit. szlach. 1889 gub. kijowska
1.1.1.1.2.3.2. Narcyz Kuczewski, legit. szlach. 1889 gub. kijowska
1.1.1.1.2.3.3. Seweryn Kuczewski, legit. szlach. 1889 gub. kijowska
1.1.1.1.2.3.4. Antoni Kuczewski, legit. szlach. 1889 gub. kijowska
1.1.1.1.2.4. Szczepan Kuczewski
1.1.1.1.3. Szczepan Kuczewski, legit. szlach. 1848 gub. kijowska


1. Felicjan Kuczewski h. Poraj ur. ok. 1690 [Bon.]
1.1. Aleksander Kuczewski, stolnik latyczowski
1.1.1. Antoni Kuczewski ma sprawę wraz z ojcem o spadek po Wyrzykowskim 1753 
1.?.?. Bohdan Kuczewski, (występuje w sprawie spadkowej Antoniego)
1.?.?. Kazimierz Kuczewski, (występuje w sprawie spadkowej Antoniego)
1.?.?. Ignacy Kuczewski, (występuje w sprawie spadkowej Antoniego)
1.?.?. Magdalena Kuczewska, (występuje w sprawie spadkowej Antoniego) +(?) ?? Chorzewski

1. Józef Stefan Kuczewski h. Poraj ur. ok. 1690 [Bon., Spis kijowski 1907, Spis wołyński 1906]
1.1. Antoni Kuczewski
1.1.1. Józef Kuczewski
1.1.1.1. Mateusz Kuczewski
1.1.1.1.1. Karol Wincenty (Karol Wilhelm) Kuczewski, legit. szlach. 1845 gub. wołyńska
1.1.1.2. Samuel Józef Kuczewski
1.1.1.2.1. Korneli Kuczewski, legit. szlach. 1845
1.1.1.2.2. Henryk Kuczewski, zm. 1892 Wierzbowo, pow. zwinigrodzki, legit. szlach. 1845
1.1.1.2.2.1. Józef Kuczewski
1.1.1.2.2.2. Bronisław Kuczewska
1.1.1.2.2.3. Witosława Kuczewska + Leopold Konopnicki
1.1.1.2.3. Witalis Kuczewski, legit. szlach. 1845
1.1.1.2.4. Michał Kuczewski, legit. szlach. 1845
1.1.1.2.5. Józef Leonard Kuczewski, legit. szlach. 1845
1.1.1.2.5.1. Aleksander Kuczewski, legit. szlach. 1869 gub. kijowska
1.1.1.2.5.2. Michał Kuczewski, legit. szlach. 1869 gub. kijowska
1.1.1.2.5.3. Konstanty Kuczewski, legit. szlach. 1869 gub. kijowska
1.1.1.2.5.4. Tytus Kuczewski, legit. szlach. 1869 gub. kijowska

1. ?? Kuczewski h. Poraj ur. ok. 1700 [Bon]
1.1. ?? Kuczewski, jezuita, wychowawca ks. Karola Radziwiłła 1762
1.2. ?? Kuczewski Kuczewski dziedzic Hryniewicz pod Bielskiem

1. Jan Kuczewski ur. ok. 1700 zm. przed 1778 + Barbara Świnarska
1.1. Zofia Kuczewska + Jan Lutomski, rodzice: Mikołaj Lutomski i Anna Gockowska


1. ?? Kuczewski ok. 1710 zm. ok. 1760 + Anna Chomętowska ok. 1720 zm. ok. 1770 (1-v. Ignacy Piotrowicki-Bóbr, 2-v. ?? Rahoza)
1.1. Stefan Kuczewski h. Poraj


1. Mikołaj Kuczewski ur. ok. 1710 [Spis kijowski 1907]
1.1. Stanisław Kuczewski
1.1.1. Kazimierz Wojciech Kuczewski
1.1.1.1. Antoni Kuczewski, legi. szlach. 1834 gub. kijowska
1.1.1.1.1. Leon Antoni Kuczewski
1.1.1.1.1.1. Antoni Lucjan Kuczewski
1.1.1.1.1.2. Mikołaj Kuczewski
1.1.1.1.2. Karol Gustaw Ignacy Kuczewski
1.1.1.1.3. Konstanty Zachariasz Kuczewski
1.1.1.1.4. Aleksander Henryk Kuczewski
1.1.1.1.4.1. Helena Kuczewska
1.1.1.1.4.2. Michał Kuczewski
1.1.1.1.4.3. Bolesław Kuczewski
1.1.1.2. Michał Kuczewski
1.1.2. Józef Wincenty Kuczewski
1.1.2.1. Stanisław Kuczewski
1.1.2.1.1. Dionizy Kuczewski
1.1.2.1.2. Józef Kuczewski


1. ?? Kuczewski h. Poraj, łowczy bielski
1.1. Anna Kuczewska + Wojciech Trzecieski h. Strzemię, chorąży chełmski, pierwszy chorąży krasnostawski (wnuczka: Teresa + Leopold Poletyło) [Borkowski...]1. Ignacja Eufemia Kuczewska, ur. ok. 1720 + Wociech Jaraczewski
1.1. Adam Jaraczewski ur. 17.2.1785 Lubinia, woj. poznańskie, zm. 1831, pułkownik I kompanii saskiej, ranny 2.5.1813 pod Lützen i 26.89 1813 pod Dreznem, generał Wojska Polskiego

1. Józef Kuczewski h. Poraj ok. 1730 zm. ok. 1780, łowczy bielski
1.1. Maria Kuczewska ok. 1760 zm. ok. 1810 + Walenty Dunin h. Łabędź ok. 1750 zm. ok. 1800 
1.1.1. Antonina Dunin +(1865) Ignacy Stanisław hr. Stadnicki ur. 1834, dziedzic dóbr: Howory
1.2. Jan Kuczewski ok. 1760 zm. 1848-1850 [nad. Wieńczysław Kowalski za: A.P. Lublin Rząd Gubernialny Lubelski Nr. 115; sygnat. 680 Adm.; Testament Jana Kuczewskiego ]
1.2.1. Emilia Kuczewska ok. 1830 zm. ok. 1880 + Kajetan "Ćwiek" Cieszkowski z Cieszkowa v. Czeszkowa h. Dołęga 1826-1877, rodzice: Ignacy i Albina Świrska
1.2.1.1. Jan Paweł Cieszkowski, ur. 12.06.1853 Starościn, chrz. 18.06.1853 [nad. Wieńczysław Kowalski za: A.P. Lublin USC Garbów Ks. Chrzt. za rok 1855; Akt.117; str. 40]
1.2.1.2. Stanisław Cieszkowski
1.3. Ludwika Kuczewska ok. 1760 zm. ok. 1810 + Piotr Paweł Kostro ze wsi Kostry h. Rawicz ok. 1750 zm. ok. 1800, ojciec: Walenty
1.3.1. Józef Grzegorz Kostro + Antonina Lacyoz, rodzice: Piotr i Tekla Gruszecka [Borkowski...]
1.4. Anna Kuczewska ok. 1780 zm. ok. 1830 + Wojciech Poletyło h. Trzywdar ok. 1760-1806, rodzice: Mateusz i Klara Pietraszko, kasztelan chełmski, chorąży krasnostawski, deputat na trybunał koronny
1.4.1. Wincenty Poletyło + Eufrozyna Karsza h. Pierzchała
1.4.2. Alojzy Józef Antoni Poletyło + Teresa Trzecieska h. Strzemię [Borkowski, Rocznik ...]
1.4.3. Anna Poletyło + ?? Rzewuski
1.4.4. Jan Poletyło
1.4.5. Marianna Poletyło + Wincenty Karsza

1.?? Kuczewski ok. 1690 zm. ok. 1740 + Anna Niewiarowska z Niewiarowa h. Półkozic ok. 1700 zm. ok. 1750
1.1. Andrzej Kuczewski ok. 1730 zm. ok. 1780 + ? ?
1.1.1. Stanisław Kuczewski ok. 1760 zm. ok. 1810 
1.1.2. Kazimierz Kuczewski ok. 1760 zm. ok. 1810 
1.1.3. Jan Kuczewski ok. 1760 zm. ok. 1810 
1.1.4. Franciszek Kuczewski ok. 1760 zm. ok. 1810 

1. Zofia Felicjanna Kuczewska ur. ok. 1740 + Tadeusz Żagiell, ur. ok. 1740 s. Wellinga
1.1. Józef Żagiell
1.2. Adam Żagiell
1.3. Marcin Żagiell
1.4. Andrzej Żagiell
1.5. Anna Józefa Żagiell + Antoni Bułłharyn1. Tomasz Kuczewski h. Poraj ur. ok. 1760 + Agnieszka Laskowska [Bon.]
1.1. Franciszek Kuczewski, zm. 1855, proboszcz w Drzewicy, legit. szlach. I.poł. XIXw. Kr. Pol.
1.2. Marceli Kuczewski h. Poraj, legit. szlach. I.poł. XIXw. Kr. Pol.
1.3. Jan Augustyn; Kuczewski h. Poraj, legit. szlach. I.poł. XIXw. Kr. Pol.
 
1. Bonifacy Kuczewski h. Poraj, ur. ok. 1760 [Bon.]
1.1. Piotr Kuczewski h. Poraj, legit. szlach. I.poł. XIXw. Kr. Pol.

1. Franciszek Kuczewski h. Poraj, ur. ok. 1760 [Bon.]
1.1. Władysław Kuczewski h. Poraj, legit. szlach. I.poł. XIXw. Kr. Pol.

1. Józef Kuczewski h. Poraj, ur. ok. 1760 [Bon.]
1.1. Jan Kuczewski h. Poraj, legit. szlach. I.poł. XIXw. Kr. Pol.

1. Franciszek Kuczewski h. Poraj, ur. ok. 1760 [Bon.]
1.1. Maksymilian Józef Kuczewski h. Poraj, legit. szlach. 1852. Kr. Pol.
1.2. Daniel Kuczewski h. Poraj, legit. szlach. 1852. Kr. Pol.

1. Witalis Piotr Kuczewski, ur. ok. 1760
1.1. Feliks Leonard Kuczewski, legit. szlach. gub kijowska 1848 [Spis kijowski 1907]


1. Wojciech Kuczewski h. Poraj ur. ok. 1770 [Bon.]
1.1. Józef Kuczewski h. Poraj, legit. szlach. I.poł. XIXw. Kr. Pol.
1.2. Karol Kuczewski h. Poraj, legit. szlach. I.poł. XIXw. Kr. Pol.
1.3. Stanisław Kuczewski h. Poraj, legit. szlach. I.poł. XIXw. Kr. Pol.

1. Ignacy Kuczewski h. Poraj ur. ok. 1770 [Bon.]
1.1. Jan Paweł Kuczewski h. Poraj, legit. szlach. I.poł. XIXw. Kr. Pol.

1. Bernard Kuczewski h. Poraj ur. ok. 1770 [Bon.]
1.1. Wincenty Kuczewski h. Poraj, legit. szlach. I.poł. XIXw. Kr. Pol.
1.2. Justyn Kuczewski h. Poraj, legit. szlach. I.poł. XIXw. Kr. Pol.


1. Mikołaj Kuczewski ur. ok. 1780 [Spis kijowski 1907]
1.1. Sergiusz Kuczewski, legit. szlach. 1845 gub. kijowska + Nadzieja ??, ojciec: Bazyli
1.1.1. Zofia Kuczewska

1. Augustyn Kuczewski ur. ok. 1800 + Józefa Makiewicz
1.1. Augustyn Kuczewski ur. 1825 +(1854 Pawłowice) Franciszka Nawrocka ojciec: Wincenty


1. Ludwik Kuczewski ur. 11.12.1890 Suwałki, zm. 16.5.1959 +(23.2.1920 Olsztyn) Helena Antonia Kudowska
1.1. Ludwik Kuczewski ur. 27.4.1922 Olsztyn, zm. 10.11.1985 +(26.4.1945 Katrzyn) Stanisława ??


1. Fortunat Kuczewski, ur. ok. 1800
1.1. Aleksander Kuczewski, rozstrzelany 31.12.1863 Szaweł za udział w powstaniu


1. Piotr Kuczewski ur. ok. 1810 + Julia Fijałkowska [Bon.]
1.1. Józef Kuczewski, ur. 1840, zm 1859 Rohaczew, w powrocie z uniwersytetu z Moskwy
1.2. Władysław Kuczewski, urzędnik sądowy 1863

1. Jan Kuczewski ur. 1828, zm. 1900 Malinowa, służył w Polskiej armii w Hiszpanii + ??
1.1. ?? Kuczewski + ??
1.1.1. ?? Kuczewski + ??
1.1.1.1. Harry Ward

1. Zygmunt Kuczewski ur. ok. 1850 +(1886) Zofia Halperini [Morm.]
1.1. Władysław Kuczewski ur. 27.4.1887 Bobrujsk, zm. 28.2.1963 +(1)(1913) Zofia Nowicka +(2)(1916) Anna Dolbin


1. Zygmunt Kuczewski,ur. ok. 1850
1.1. Bronisław Kuczewski ur. 2.8.1884 Baturyn Ukraina, płk. zamordowany w Charkowie 1940	 [Indeks...]1. Adolf Kuczewski, ur. ok. 1850 + Józefa Pawłowska [geneanet.org]
1.1. Jadwiga Ida Ewa Kuczewska ur. 12.10.1886 Białystok, zm. 27.8.1941 Pittsburg + Franciszek Pluciński
1.1.1. Mathew Plucinski
1.1.2. Helena Josephine Plucinski
1.1.3. Melvnija Plucinski
1.1.4. Joseph Plucinski
1.1.5. Leon Plucinski
1.1.6. Taddeus Plucinski
1.1.7. Constantine Plucinski
1.1.8. Stanley Plucinski

1. Kazimierz Kuczewski, ur. ok. 1860, radca Towarz. Kredyt. Ziems. + Wanda Galler [Bon.]
1.1. Stanisław Kuczewski, dziedzic Krzyczewa, w siedleckiem +(1905 Warszawa) Janina Jundziłł rodzice: Hipolit z Jurkiszek i Maria Toplicka


1. Edmund Kuczewski, ur. ok. 1860
1.1. Jan Kuczewski ur. 1894, Deportowany z obwodu wołyńskiego, , zesłany do Archangielska [Indeks...]

1. Lew Kuczewski, ur. ok. 1870
1.1. Stefan Kuczewski ur. 1904, aresztowany na Białorusi 1941 [Indeks...]

1. ?? Kuczewski, ur. ok. 1870 (genforum.genealogy.com/poland/messages/717.html) 
1.1. Leon Kuczewski h. Poraj ur. 1901, zm. 1988 Łódź + ??
1.1.1. ?? Poraj-Kuczewski + ??
1.1.1.1. Krzysztof Poraj- Kuczewski 
1.2. (syn) Poraj-Kuczewski
1.3. (córka) Poraj-Kuczewska


1. Karol Kuczewski ur. ok. 1880
1.1. Jan Kuczewski, zg. 5.3.1945


1. Wincnety Kuczewski, ur. ok. 1880
1.1. Feliks Kuczewski ur. 1912, obóz lwowski 1940 [Indeks...]

1. Grzegorz Kuczewski, ur. ok. 1880
1.1. Jan Kuczewski ur. 1907, łagier Saratów, Jelszanka, Kutaisi, Stalingrad [Indeks...]

1. Ludwik Kuczewski, ur. 1883, zm. Wilno, twórca systemu edukacji po 1918 w Wilnie, kurator na okręg wileński, nauczyciel chemii [M. Jackiewicz. Polacy na Litwie...]
1.1. Ludwik Kuczewski + Stefania Zaniewska
1.1.1. Krzysztof Kuczewski, profesor zwyczajny, pracownik naukowy, nauczyciel akademicki. + Wanda Żurowska filolog [Whoiswho]
1.1.1.1. Magdalena Kuczewska

1. Jan Kuczewski ur. ok. 1890
1.1. Bolesław Kuczewski, chorąży, d-ca plutonu, 2 kompania fizylierow, 11 pułk piechoty, krzyż walecznych [www.stankiewicz.e.pl]

1. Piotr Kuczewski
1.1. Alina Kuczewska ur. 15.9.1921 Warszawa, 1948 emigracja do Australii + Aleksadner Mast
1.1.1. Richard Mast (kontakt: Paweł Lubasiński)

1. Jan Kuczewski,ur. ok. 1890
1.1. Edmund Kuczewski ur. 1925 deportowany z obwodu wołyńskiego, , zesłany do Archangielska [Indeks...]

1. Jan Kuczewski, ur. ok. 1900
1.1. Bolesław Kuczewski ur. 1936, deportowany z obwodu wołyńskiego, zesłany do Archangielska [Indeks...]

1. Henry Kuczewski ur. 1911, zm. 1972 + Frances Stryczek 
1.1. Danny Kuczewski
1.2. (syn) Kuczewski
1.3. (syn) Kuczewski
1.4. (syn) Kuczewski


1. Stefan Kuczewski ur. 1922
1.1. Halina Kuczewska
1.2. Grażyna Kuczewska
1.3. Donat Kuczewski
1.4. Waldemar Kuczewski ur 1948 Ostrowia Mazowiecka
1.4.1. Robert Kuczewski ur 1970 Warszawa (mail)?? Kuczewscy 1865 mieszkają w okręgu Kowhany, pow. lidzki [SGKP]
?? Kuczewscy XIXw mieszkają we wsi Marcyanowo, pow. święciański [SGKP]
?? Kuczewscy XIXw właściciele dworu Iszliny, pow. rossieński, gm. Kroże [SGKP]
?? Kuczewscy h. Poraj, XIXw - mieszkają w dworze Żyrmuny, pow. lidzki
?? Kuczewski ok. 1590 zm. ok. 1640 + Elżbieta Boglewska z Boglewic h. Jelita ok. 1600 zm. ok. 1640 
?? Kuczewski ok. 1650 zm. ok. 1700 + Zofia Łużecka ze wsi Łużki h. Lubicz ok. 1660 zm. ok. 1710, rodzice: Wojciech i Anna Sienieńska 
?? Kuczewski łowczyc krasnostawski, z sejmu 1775 r. wybrany komisarzem do sprawy Sługockich.[Bon.]
?? Kuczewski ok. 1820 zm. ok. 1870 + Zofia Linowska z Linowca h. Pomian ok. 1830 zm. ok. 1880 
?? Kuczewski + Antonina Polewicz ur. ok. 1920, rodzice: Władysław i Helena Perz [geneanet.org]
?? Kuczewski + Józefa Karsz, dziedziczka Krupego, w krasnostawskiem, 1815 
?? Kuczewski, ksiądz, pleban parafii nackiej 1765, pow. lidzki
Aleksander Jerzy Kuczewski h. Poraj, podkomorzy wendeński 1663-1673 [Bon.]
Aleksander Kuczewski, z brzeskim-litewskim, podpisał obiór króla Michała, [Bon]
Andrzej Kuczewski h. Poraj z sandomierskiego podpisał obiór króla Michała [Bon.]
Andrzej Kuczewski h. Łada , współdziedzic Łazów 1662, pisarz grodzki mielnicki 1691, podstarości 1703 i sędzia grodzki 1707 r., poseł z mielnickiego do Lublina 1703, podpisał uchwały zjazdu w Lublinie 1707, z ziemią nurską [Bon.]
Andrzej Kuczewski h. Łada, 1668 poseł ziemi gostyńskiej [Bon.]
Andrzej Kuczewski h. Poraj, pleban w Brzeźnicy 1618 [Bon.]
Anna Kuczewska + Grzegorz Czeczel, rodzice: Semen i ?? Podhorecka, (dzieci: Konstanty) [Puł.]
Anna Kuczewska, zm. przed 1786 Kościan + Michał Stobiecki [Teki.]
Anna Kuczewska + Jakub "Fundament" Karśnicki, łowczy bielski (dzieci: Franciszek, Wojciech) [Teki.]
Antoni Kuczewski h. Łada, mierniczy wiski 1788 [Bon.]
Antoni Kuczewski h. Poraj, 1763 podpisał manifest szlachty litewskiej [Bon]
Antoni Kuczewski zginął 1.3.1919 pod Czeremchą, 5 pułk ułanów [www.stankiewicz.e.pl]
Antoni Kuczewski h. Łada ur. ok. 1740, cześnik bracławski, podkomorzy smoleński +(Radenice) Teresa Pułaska c. Baltazara i Agnieszki Terszowskiej [Puł.]
Antonina Kuczewska ur. 1873 zm. 1948 Ostrowo
Brygida Kuczewska ur. ok. 1720 + Gabriel Kamieński (dzieci: Franiszek +(1774 Kościan) Anna Cielecka) [Teki.]
Cyprian Kuczewski h. Poraj, zm. 10.02.1892 Izmailla, Egipt, urz. kanału Suesk. Po konf. dóbr w 1863 opuścił Litwę i schronił się do Paryża [Teki., Dziennik Poznański]
Czesław Kuczewski, ppor. zastępca dowódcy baterii dział 45 mm do spraw polowych Bateria dzial 76 mm Artyleria pułkowa 7.4.1945 [www.stankiewicz.e.pl]
Domicella Kuczewska h. Łada, łowczyna bełska, ma 3,000 flor. u Czackiego 1749[Bon.]
Dominik Kuczewski h. Łada, podpisał z ziemią wiską, elekcję Augusta II [Bon.]
Dorota Kuczewska h. Poraj + Jan Łubieński (wnuk: prymas Polski) [Bon.]
Dziersław z Kuczewa, 1415 występuje w Gnieźnie [Bon.]
Emilia Kuczewska + Franciszek Wiranowski ur. 24.10.1807
Felicjan Franciszek Kuczewski h. Poraj, dziedzic Ławrynowiec 1708 [Bon.]
Felicjan Kuczewski h. Poraj, procesuje się z Żelisławskiemi o Zabłotce 1678 [Bon.]
Florian Kuczewski +(22.7.1720) Regina Smulik
Franciszek Antoni Kuczewski, 20.2.1737 krajczy wiłkomierski [Urzędnicy W.Ks.Lit...]
Franciszek Kuczewski h. Poraj z sieradzkiego podpisał obiór króla Michała [Bon.]
Franciszek Kuczewski (lub Kuczeński), ppor. 4. p., ranny 16.5.1811 pod Albuerą
Franciszek Kuczewski h. Łada, z ziemią chełmską podpisał elekcję Augusta II-go + Teofila Dytiuk Andrzejewska, unitk, spisała testament 1708 [Bon.]
Franciszek Kuczewski h. Poraj zm. 1703, stolnik latyczowski [Bon.]
Franciszek Kuczewski, kapitan w latach 1815-1830
Ignacy Kuczewski h. Łada, sędzia trembowelski, z ziemi bełskiej, elektor Stanisława Augusta, wojski krasnostawskim 1779, dziedzic Żdżannego, pokwitowany 1780 przez Szlubowskiego, legitymował się ze szlachectwa w Galicyi zachodniej 1804[Bon.]
Ignacy Kuczewski h. Poraj, strażnik 1765, horodniczy 1777, cześnik trocki 1788 [Bon]
Ignacy Kuczewski, 23.8.1762 podstoli smoleński [Urzędnicy W.Ks.Lit...]
Izydor Kuczewski, lekarz w Wilnie 1818
J. Kuczewski, ekonom tykociński w 1720 [Teki Glinki]
Jakub Kuczewski h. Łada podpisał z ziemią wiską, elekcję Jana II Sobieskiego [Bon.]
Jakub Kuczewski h. Poraj +(1642) Anna Obodeńska [Bon.]
Jakub Kuczewski ok. 1740 zm. ok. 1790 + Anna Moszyńska z Bnina h. Łodzia ok. 1750 zm. ok. 1800 rodzice: Antoni
Jan Adolf Kuczewski (1866-1927) powstaniec wlkp., gen. bryg
Jan Kuczewski h. Poraj z sandomierskiego podpisał obiór króla Michała [Bon.]
Jan Kuczewski h. Łada, podpisał z ziemią wiską, elekcję Augusta II [Bon.]
Jan Kuczewski h. Łada, 1693 zawarł kontrakt z Tomaszem i Zofją Dembowskiemi, + Ewa Bagińska [Bon.]
Jan Kuczewski h. Łada, pisarz grodzki brański 1726 [Bon.]
Jan Kuczewski h. Łada, towarzysz pancerny chorągwi pisarza polnego koronnego 1681, stolnik drohicki 1710 [Bon.]
Jan Kuczewski h. Łada, zm. 1621, sędzia ziemski wiski 1615 [Bon.]
Jan Kuczewski h. Poraj, doktór medycyny i filozofji w Padwie 1614 roku. [Bon.]
Jan Kuczewski h. Poraj, procesuje się z Żelisławskiemi o Zabłotce 1678 [Bon.]
Jan Kuczewski, sierżant, aresztowany przez NKWD 1939, zesłanie Magadan, Kołyma
Jerzy Kuczewski zm. przed 1578 + Agnieszka Chojeńska (2-v. Jakub Mieszkowski) [Teki.]
Jerzy Kuczewski h. Poraj z sandomierskiego elektor Jana Kazimierza [Bon.]
Joanna Kuczewska ur. 25.12.1911 zm. 6.2.2005 Ostrowo
Józef Kuczewski h. Poraj, 1812 prezydentn grodzki trocki, dziedzic Korsaków [Dworzecki...]
Józef Kuczewski h. Poraj, elektor Augusta II-go [Bon.]
Józef Kuczewski h. Łada podpisał z ziemią wiską, elekcję Jana II Sobieskiego [Bon.]
Józef Kuczewski h. Łada, szambelan królewski 1788, plenipotent Morawskiego 1791 [Bon.]
Józef Kuczewski ur. 1829 +(1870 Poznań) Antonina Faustyna ??
Kazimierz Kuczewski h. Łada, regent wiski, podpisał z ziemią wiską, elekcję Augusta II [Bon.]
Kazimierz Kuczewski, ok. 1890 właściciel wsi Krzyżew pow. konstantynowski [SGKP]
Kazimierz Kuczewski, z wileńskim, 1733 podpisał elekcję Stanisława Leszczyńskiego. [Bon]
Krzysztof Kuczewski +(przed 1583) Urszula Giżycka, rodzice: Abraham sędzia wieluński i ?? [Teki.]
Ludwika Kuczewska ok. 1860 zm. ok. 1910 + Jakub Grużewski h. Lubicz 1854-1885, rodzice: Jan i Natalia Mikszewicz
Maciej Kuczewski h. Poraj, oratorjanin w Studziannej 1752 r. [Bon.]
Małgorzata z Kucz h. Łada, pozwana 1568 r. o poddanego przez Kisielnickiego [Bon.]
Marcin Kuczewski ur. 1871 zm. 1956 Ostrowo
Michał Kuczewski, skarbnik wiskim 1744 [Bon]
Michał Kuczewski h. Łada; podstarości wiski, obrany poborcą 1609 [Bon.]
Mikołaj Kuczewski h. Poraj z sieradzkiego elektor Jana Kazimierza [Bon.]
Mikołaj Kucz,1414 występuje w Kaliszu [Bon.]
Paweł Kuczewski (Kuczowski) h. Poraj, dziedzic Kuczowa i Kleszczowa, w powiecie radomskim, województwie sieradzkiem 1552-1553 [Bon.]
Piotr Kuczewski h. Łada podpisał z ziemią wiską, elekcję Jana Kazimierza [Bon.]
Piotr Kuczewski z Kucz h. Łada, 1440 roku ma sprawę w Radomiu z Piotrem z Smogorzowa i Zawady [Bon.]
Piotr Kuczewski ur. 1834 +(1862 Dziekanowice) Marianna Murska
Samuel Kuczewski h. Łada podpisał z ziemią wiską, elekcję Jana II Sobieskiego [Bon.]
Seweryn Kuczewski h. Łada, 1660 sędzia grodzki rawski [Bon.]
Stanisław Kucz z Kuczowa 1446 i 1455 na sądach we Lwowie [Bon.]
Stanisław Kuczewski h. Łada z drohickiego, elektor króla Michała [Bon.]
Stanisław Kuczewski h. Poraj, 1411 świadczy w Sieradzu, na akcie fundacyjnym kaplicy [Bon.]
Stanisław Kuczewski h. Poraj, 1429 obecny przy działach Ossolińskich. [Bon.]
Stanisław Kuczewski h. Poraj, elektor Augusta II-go [Bon.]
Stefan Kuczewski h. Łada, tytułowany łowczym bielskim, pisarz grodzki trembowelski 1731, podczaszy 1737 i sędzia grodzki i podstarości 1739, trzymał 1739-1742 w zastawie Sielec, 1743 kupił Żdżanne od Rzewuskiego [Bon.]
Stefan Kuczewski ur. 1805 +(1835 Chełmce) Katarzyna Chwilińska
Sylwester Kuczewski, więzień Pawiaka, wywieziony do Oświęcimia 21.11.1940 [www.stankiewicz.e.pl]
Szymon Kuczewski h. Łada dziedzic części Wierowa i Niecieczy 1594 [Bon.]
Tadeusz Kuczewski h. Poraj, podstoli trocki, komisarz z sejmu 1775 do sprawy Żaby z Koziełłem. [Bon]
Teresa Kuczewska (prawd. po mężu) ur. 1904 zm. 13.8.1972 Pomiechowo
Teresa Kuczewski +(1) Jan Pruszyński z Beska +(2) Andrzej Gurowski, stolnik nowogrodzki 1725 [Bon]
Wiktor Kuczewski podporucznik w latach 1824-1830
Władysław Kuczewski ur. 1887 zm. 1963, metalurg, profesor: AGH, Politechniki Śląskiej (rektor tej uczelni), Politechniki Częstochowskiej, poseł na sejm
Władysław Kuczewski ur. 1900 zm. 20.07 1949 Pomiechowo
Władysław Kuczewski, zg. w czasie II Wojny Światowej, poch. Holanida
Wojciech Kuczewski h. Łada podpisał z ziemią wiską, elekcję Jana Kazimierza [Bon.]
Wojciech Kuczewski h. Łada, podpisał z ziemią wiską, elekcję Jana II Sobieskiego [Bon.]
Zofia Kuczewska, razem z Walenty Duninem (płk. WP z Lublina) chrzestna (Garbów 1857) syna Tomasza Ziemińskiego (ogrodnik mieszkający przy dworze w Starościnie) [Wieńczysław Kowalski]
Zygmunt Kuczewski ur. 14.05.1902 Warszawa zm. 27.01 1942 Dachau mieszkał: Warszawa
Zygmunt Kuczewski, bombardier, piechota, walczył pod Monte Casino, krzyż pamiątkowy
kuczewski

 

 

Słownik Biograficzny


Dział zajmujący się gromadzeniem informacji o przedstawicielach rodzin
(Wykaz skrótowy. Po więcej możliwości przejdź do Biblioteki-Forum)


Noty biograficzne, oraz spisy osób związanych z osobami o nazwisku Kuczewski
(Linki otwierają się w nowym oknie)

 

Lista nadesłanych i opracowanych not biograficznych w Bibliotece Genealogii Polaków, tylko w dziale Słownik Biograficzny. W Bibliotece znajduje się znacznie więcej działów. (Część jest dostępna tylko dla stałych użytkowników)

DODAWANIE
1. Zaloguj/zarejestruj się w dziale Biblioteka-Forum (Aby móc pisać noty biograficzne musisz napisać dwa inne posty)
2. Przejdź do działu Słownik Biograficzny
3. Dodaj nowy "wątek"
Po dodaniu noty pojawi się ona tutaj automatycznie.

 

 

 

 

Czytelnia


Dział zajmujący się gromadzeniem informacji o przedstawicielach rodzin
(Wykaz skrótowy. Po więcej możliwości przejdź do Biblioteki-Forum)


Opowiadania, opisy miejsc, artykuły związane z osobami o nazwisku Kuczewski
(Linki otwierają się w nowym oknie)Lista nadesłanych i opracowanychopowiadań, artykułów, opisów geograficznych w Bibliotece Genealogii Polaków. W Bibliotece znajduje się znacznie więcej działów. (Część jest dostępna tylko dla stałych użytkowników)

DODAWANIE
1. Zaloguj/zarejestruj się w dziale Biblioteka-Forum (Aby móc pisać noty biograficzne musisz napisać dwa inne posty)
2. Przejdź do działu Czytelnia i wybierz odp. pod-dział.
3. Dodaj nowy "wątek"
Po dodaniu noty pojawi się ona tutaj automatycznie.

 

 

 

 

Baza Właścicieli Ziemskich


Skrót informacji z bazy informacji o właścicielach dóbr prywatnych.
(Po więcej danych przejdź do Bazy Właścicieli Ziemskich)


Właściciele ziemscy o nazwisku Kuczewski
(Osoby, i informaje mogą się powtarzać, gdyż są to wypisy z różnych źródeł)


 • Stanisław Kuczewski
  Miejsce: Krzyczew, pow konstantynowski
  Data: ok. 1911
  Opis: właściciel, inżynier, wybrany na sędziego, wzorowo prowadzi majętność
To zapisy o osobach nazwiska Kuczewski w bazie właścicieli dóbr prywatnych na ziemiach Rzeczpospolitej. Jeszcze więcej informacji może znajdziesz w dziale łączącym Bibliotekę i Forum w Genealogii Polaków. Baza Właścicieli Ziemskich tworzona jest wielkim społecznym wysiłkiem, zarówno wolontariuszy jak i poprzez zlecane kwerendy w wielu trudno dostępnych zbiorach. Wsparcie finansowe projektu na pewno przyspieszy jej budowę, oraz dokonywanie kolejnych kwerend archiwalnych.

DODAJ INFORMACJE
Jeśli masz wiedzę o osobach które możesz dodać do tej listy wykorzystaj
Formularz dodawania informacji

 

 

 

 

Baza Oficjalistów Dworskich


Skrót informacji z bazy wyższych pracowników dworskich.
(Po więcej danych przejdź do Bazy Oficjalistów Prywatnych)


Oficjaliści dóbry prywatnych o nazwisku Kuczewski
(Osoby, i informaje mogą się powtarzać, gdyż są to wypisy z różnych źródeł)


 • Kuczewski
  dzierżawca dóbr - Drzewica - - ok. 1860
  Żródło: [Kolumna Z., Pamiatka ...]

 • Jan Kuczewski
  kucharz - Migule, pow. krewski - - 1795
  Żródło: LVIA 515-15-90


To wszystkie osoby o nazwisku Kuczewski w bazie oficjalistów dóbr prywatnych. Jeszcze więcej informacji możesz znaleźć w dziale łączącym Bibliotekę i Forum w Genealogii Polaków. Baza Oficjalistów Dóbr Prywatnych tworzona jest wielkim społecznym wysiłkiem, zarówno wolontariuszy jak i poprzez zlecane kwerendy w wielu trudno dostępnych zbiorach. Wsparcie finansowe projektu na pewno przyspieszy jej budowę, oraz dokonywanie kolejnych kwerend archiwalnych.

DODAJ INFORMACJE
Jeśli masz wiedzę o osobach które możesz dodać do tej listy wykorzystaj
Formularz dodawania informacji.

 

 

 

 

Baza Powstańców Styczniowych


Wypisy z programu zbierania informacji o Powstańcach roku 1863-5.
(Skrót - po więcej informacji przejdź do Bazy Powstańców Styczniowych)


  Osoby o nazwisku Kuczewski związane z Powstaniem 1863r.
  (Osoby, i informaje mogą się powtarzać, gdyż są to wypisy z różnych źródeł)


 • 56743 Emilia Kuczewska
  Opis: Emilia Kuczewska zam. Cieszkowska. Właścicielka majątku Starościn w powiecie lubartowskom woj lubelskie. Przed powstaniem wraz z mężem Kajetanem założyła szkołę dla wiejskich dzieci zniosła pańszczyznę w swoim majątku od początku powstania prowadziła w Starościnie pocztę powstańczą szpital i skład mundurów.
  źródło: nad. Rodak Sławomir, za: Osobisty kontakt z potomkami Emili zamieszkującymi we Francji i materiały stowarzyszenia historycznego ze Starościna
  Uwagi:

 • 35128 Emilia Kuczewska
  Opis: żona Kajetana Cichońskiego, aresztowana w Rozwadowie w początku 1864 r.
  źródło: [Galicja w Powstaniu Styczniowym...]
  Uwagi:

 • 59348 Kuczewski
  Opis: uczestnik powstania, notowany: powiat święciański
  źródło: nad. GP, za: Jacek Szulski na podts: Jakubianiec Czarkowska J., Powstanie 1863 roku w powiecie święciańskim
  Uwagi:

 • 14633 Adolf Kuczewski
  Opis: szlachcic kowieńskiej prowincji
  źródło: Spis powstańców 1863, za: kdkv.narod.ru (oprac. GP)
  Uwagi: (uwaga: transliteracja i tłumaczenie automatyczne) wątek na Forum

 • 59456 Adolf Kuczewski
  Opis: ur. ok. 18 30, szlachcic z pow. wiłkomierskiego gub. kowieńskiej. Na podstawie rozporządzenia Murawiowa, jako „nieprawomyślny pod względem politycznym", został 19 marca 1864 wysłany na zamieszkanie pod dozorem policji w gub. ołonieckiej. Mieszkał w Kargopolu (zona pozostała w kraju).
  źródło: nad. GP, za: Brus A., Na nieznane losy między Ołyńcem a Jadryniem, Warszawa 1999
  Uwagi: LVIA, mkf, GARF, z. 109, I ekspedycja, I 863, wol. 2 3, cz. 263, k. 57-58, 62

 • 55777 Aleksander Kuczewski
  Opis: informacja taka sama jak rekord nr 35523
  źródło: nad. GP, za: CDIAL 195-1-58 (Zbiory Tadeusza Sauczeya)
  Uwagi:

 • 37850 Aleksander Kuczewski
  Opis: stracony Szawle 12.1.1864.
  źródło: nad. Bożena Kuliberda, za: Rok 1863.Wyroki śmierci. Wileńskie Źródła Archiwalne. Wydano Wilno
  Uwagi:

 • 27123 Aleksander Kuczewski
  Opis: syn Fortunata, szlachcic. Skazany na mocy konfirmacji Dowódcy Wojsk 11-go Oddziału gub. Kowieńskiej, z dnia 30 grudnia 1863 r. pod Nr. 2473. Powieszony w m. Szawlach 31 grudnia 1863 r., za należenie do zbrojnego powstania, przebywanie w 2-ch powstańczych oddziałach, werbunek do nich ludzi, służbę u powstańców, jako szpieg, odebranie od posłańców do władz rządowych listów i oddanie takowych naczelnikom powstańczych oddziałów, udział z nimi w grabieży i powieszeniu we wsi Umkolne włościanina Łopuksa.
  źródło: [Studnicki W., Rok 1863. Wyroki śmierci ...]
  Uwagi: Wyrok w brzmieniu oryginalnym, może nie być całkiem zgodny ze stanem faktycznym

 • 14643 Aleksander Kuczewski
  Opis: szlachcic kowieńskiej prowincji
  źródło: Spis powstańców 1863, za: kdkv.narod.ru (oprac. GP)
  Uwagi: (uwaga: transliteracja i tłumaczenie automatyczne) wątek na Forum

 • 35523 Aleksander Kuczewski
  Opis: zm. 1864.01.12, Szawle, powieszony za udział w powstaniu
  źródło: nad. Caseyy, za: Dziennik Poznański, 1864.01.31 R. 6 nr 25
  Uwagi:

 • 23758 Cprian Kuczewski
  Opis: Herbu Poraj. Brał czynny udział w Powstaniu 1863 w oddziale Wawra. Zmuszony był z całą rodziną opuścić Litwę chroniąc się przed prześladowaniem caratu do Paryża, potem mieszkał w Egipcie otoczony powszechnym szacunkiem swoich i obcych jako Urzędnik Towarzystwa Kanału Sueskiego. Zm. 10.2.1892 w Izmaili w 64 roku życia.
  źródło: [CDIAL 102-1-75, lista powstańców - rękopis]
  Uwagi:

 • 30535 Cyprian Kuczewski
  Opis: h. Poraj, ur. r. 1828, służył w oddz. Wawra. Emigrował do Paryża, później osiadł w Egipcie. Zmarł jako urzędnik Towarz. kanału Suezkiego r. 1892 w Izmailji.
  źródło: [Białynia-Chołodecki J., Pamiętnik powstania styczniowego...]
  Uwagi:

 • 45882 Edmund Kuczewski
  Opis: (Kaczewski, Korczewski), uczestnictwo w potyczkach: wileńskie: Kruszany 1.03.1863, kowieńskie: Buda 16.03.1863 (dostał się do niewoli), (wileńskie: Antokolce 16.04.1863)
  źródło: nad. GP, za: Zieliński S., Bitwy i Potyczki...
  Uwagi: informacje w nawiasach niepewne

 • 68197 Edmund Kuczewski
  Opis: oficer dymis. do ciężkich robót na Sybir, wywieziony z Wilna w czerwcu lub lipcu 1863
  źródło: nad. GP, za: Gazeta Wlk. Ks. Poznańskiego 14.08.1863
  Uwagi:

 • 42425 Edmund Kuczewski
  Opis: powstaniec
  źródło: nad. Bożena Kuliberda, za: Białynia-Chołodecki J., Księga Pamiątkowa opracowana staraniem Komitetu Obywatelskiego w czterdziestą rocznicę powstania r. 1863/1864, Lwów 1904
  Uwagi:

 • 55564 Eugeniusz Kuczewski
  Opis: informacja taka sama jak rekord nr 24843
  źródło: nad. GP, za: CDIAL 195-1-58 (Zbiory Tadeusza Sauczeya)
  Uwagi:

 • 45908 Eugeniusz Kuczewski
  Opis: uczestnictwo w potyczkach: augustowskie: Kadysz 21.05.1863
  źródło: nad. GP, za: Zieliński S., Bitwy i Potyczki...
  Uwagi:

 • 24843 Eugieniusz Kuczewski
  Opis: wieku lat 40, rodem z guberni i Augustowskiej, syn niezamożnych rodziców, służył w wojsku rossyjskiem w randze Stabs-kapitana. Stojąc w Saratowie ze swym pułkiem dowiedział się z gazet o powstaniu w kraju, natychmiast wziął urlop pod pozorem odwiedzenia swej familii i przybył w powiat Łomżyński gilzie podówczas formował się oddział Wawra, zaraz się też do niego zapisał jako prosty szeregowiec. Oficerowie i żołnierze tego oddziału wkrótce w nim spostrzegli większą znajomość sztuki wojskowej, niż się po szeregowcu spodziewaćby można, zaraz go też z tej strony przedstawili pułkownikowi [psi]58013|Ramotowskiemu[/psi] (Wawrowi). Dawszy się tym sposobem poznać awansował szybko, i wkrótce dosłużył się stopnia majora, teraz już rozwinął całą swą czynność i niezmordowaną wytrwałość w służbie, wyrobienie żołnierzy, ład i porządek jaki egzystował w obozie, to jego zasługa, w boju odważny przytomny, obecny prawie wszędzie gdzie potrzeba było jego zachęty, rady lub czynnej pomocy, dla tego teź oddział ten los swój i każdą pomyślną bitwę jemu w znakomitej części zawdzięczał. Gdy on zginął i oddział w krótce istnieć przestał. Poległ wbitwie pod Kozim-rynkiem w powiecie Augustowskim.
  źródło: [Kolumna Z., Pamiątka dla rodzin polskich..., t. II]
  Uwagi:

 • 30536 Ignacy Jerzy Kuczewski
  Opis: h. Poraj, ur. r. 1834 w Bosieńsku dymis oficer kon. artyl. ros. właściciel dóbr w Trockiem, zaszczycony wyborem na sejmikach szlach. gub. Wileń skiej, pracował jako wojow. Wileński, główny organiz. woj. i członek Rządu naród. Walczył w oddz. Wisłoucha we wszystkich bitwach. Po powst. muzyk.
  źródło: [Białynia-Chołodecki J., Pamiętnik powstania styczniowego...]
  Uwagi:

 • 21093 Jan Kuczewski
  Opis: Powstaniec figurujący w Archiwum ks. Ruczki
  źródło: [Marcinek R., Archiwum ks. Ludwika Ruczki...]
  Uwagi:

 • 42426 Jerzy Kuczewski
  Opis: h. Poraj, powstaniec
  źródło: nad. Bożena Kuliberda, za: Białynia-Chołodecki J., Księga Pamiątkowa opracowana staraniem Komitetu Obywatelskiego w czterdziestą rocznicę powstania r. 1863/1864, Lwów 1904
  Uwagi:

 • 63734 Jerzy Ignacy Kuczewski
  Opis: Ur. Gile, zm. przed 1919, żona: Zofia, stopień wojskowy posiadany w powstaniu: oficer, liczba wykazu Sekcji Opieki Departamentu Sanitarnego Ministerstwa Spraw Wojskowych: W-244
  źródło: nad. Karol Giemza, za: Dzienniki personalne i Roczniki Oficerskie WP 1921-24
  Uwagi: DP-dod. 10.3.1921, 11.3.1922, 30.4.1922, 22.6.1923, 10.2.1924, 21.11.1924, Polska Zbrojna - załącznik 22.6.1923, 10.2.1924, 21.11.1924, RO 1923, RO 1924

 • 24845 Kajetan Kuczewski
  Opis: brat stryjeczny Michała, służył pod Langiewiczem i Rudowskim, zginął pod Samsonowem w Guberoii Radomskiej.
  źródło: [Kolumna Z., Pamiątka dla rodzin polskich..., t. II]
  Uwagi:

 • 55565 Kajetan Kuczewski
  Opis: informacja taka sama jak rekord nr 24845
  źródło: nad. GP, za: CDIAL 195-1-58 (Zbiory Tadeusza Sauczeya)
  Uwagi:

 • 55247 Michał Kuczewski
  Opis: rodem z Drzewicy w Królestwie Polskim, syn dzierżawcy dóbr ziemskich, służył w oddziałam Langiewicza i Chmielińskiego, zginął pod Opatowem w 1863 r.
  źródło: nad. GP, za: CDIAL 195-1-58 (Zbiory Tadeusza Sauczeya)
  Uwagi:

 • 58566 Władysław Kuczewski
  Opis: Obywatel ziemski. Ur. w 1828r. we wsi Rudawka (pow. augustowski). Walczył pod dowództwem Wawra. Pełnił funkcje żandarma, dostarczał żywność do obozu. W potyczce w lasach Augustowskich został ranny. Zesłany na Syberię do katorżnych robót, gdzie przebył lat 9.
  źródło: nad. Martyna, za: Jerzy Maliszewski. Sybiracy zesłani i internowani za udział w powstaniu styczniowym.
  Uwagi:

 • 13962 Władysław Kuczewski
  Opis: szlachcic augustowskiej guberni
  źródło: Spis powstańców 1863, za: kdkv.narod.ru (oprac. GP)
  Uwagi: (uwaga: transliteracja i tłumaczenie automatyczne) wątek na Forum

 • 64920 Władysław Kuczewski
  Opis: Ur. 1838, zm. przed 1919, żona: Paulina, stopień wojskowy posiadany w powstaniu: szereg., liczba wykazu Sekcji Opieki Departamentu Sanitarnego Ministerstwa Spraw Wojskowych: XII-33
  źródło: nad. Karol Giemza, za: Dzienniki personalne i Roczniki Oficerskie WP 1921-24
  Uwagi: DP-dod. 10.3.1921, 11.3.1922, 30.4.1922, 22.6.1923, 10.2.1924, 21.11.1924, Polska Zbrojna - załącznik 22.6.1923, 10.2.1924, 21.11.1924, RO 1923, RO 1924

 • 57979 Władysław Kuczewski
  Opis: ur. w 1828 roku we wsi Rudawka w powiecie augustowskim. Służył w partii [psi]58013|Konstantego Ramotowskiego „Wawra”[/psi]. Pełnił funkcję żandarma, a także dostarczał żywność do obozu. W czasie jednej z potyczek został ranny, wzięty do niewoli i zesłany na katorgę, gdzie przebywał 8 lat. Zmarł przed 1919 rokiem. Pensję weterańską pobierała wdowa Paulina
  źródło: nad. GP, za: Marczak J., Weterani Powstania Styczniowego na Suwalszczyznie (dok. int. dost.18.4.2018)
  Uwagi:


Powyższa lista jest efektem prac Fundacji związanych z Powstaniem Styczniowym. Stan wiedzy o tym powstaniu wciąż jest niewystarczający, a większość osób wspierających Powstanie nieznana. Wciąż wiele informacji pozsotaje do pozyskania w trakcie kwerend lub ze zbiorów prywatnych. Wsparcie finansowe projektu na pewno przyspieszy jego budowę, oraz dokonywanie kolejnych kwerend archiwalnych.

DODAJ INFORMACJE
Jeśli masz wiedzę, która może uzupełnić powyższe informacjie wykorzystaj
Formularz dodawania informacji

 

 


 

 

Baza Grafiki - Portrety


Lista zdjęć portretowych nadesłanych do Bazy Zdjęć Genealogii Polaków, związanych z nazwiskiem Kuczewski
(Wykaz skrótowy. Po więcej możliwości przejdź do Bazy Zdjęć)


Portrety i zdjęcia osób o nazwisku Kuczewski
(Wyszukiwanie skrótowe działa na frazie otwartej, czyli dla frazy "Gliński" wyszuka także "Węgliński")

  DGAR C. "ED" MILLER CREW - 360th BS
  (Album: Zbiorowe, grupowe, pary niemałżeńskie)
  Emilia z Kuczewskich Cieszkowska
  (Album: Portrety indywidualne)
  Gotlieb Kuczewski
  Rodzice: Fritz Kuczewski
  (Album: Portrety indywidualne)
  Kuczewski Gotlieb z rodziną
  Miejsce: Ełk
  (Album: Zbiorowe, grupowe, pary niemałżeńskie)
  Kuczewski Otton
  (Album: Portrety indywidualne)
  Kuczewski Władysław
  (Album: Portrety indywidualne)

   
  Powyższe zestawienie to wynik skrótowy wyszukiwania automatycznego.
  Aby wyszukać wszystkie zdjęcia związane z nazwiskiem Kuczewski klikinj w ten link
  Wyniki wyszukiwania zależne są od opisów zdjęć w bazie. Jest wiele zdjęć których opisy wymagają uzupełnienia, takie zdjęcia nie zostaną odnalezione przez wyszukiwarkę, ale możesz je znaleźć przeszukując bazę ręcznie wg albumów.

  DODAWANIE ZDJĘĆ
  1. Zaloguj/zarejestruj się w Archiwum Fotografii
  2. Przejdź do odpowiedniego albumu
  3. Kliknij "dodaj zdjęcia"
  4. Opisz zdjęcia
  Po dodaniu i opisaniu zdjęć pojawią się one tutaj automatycznie.
 

 

 

 

Baza Grafiki - Dokumenty


Lista zdjęć dokumentów nadesłanych do Bazy Zdjęć Genealogii Polaków, związanych z nazwiskiem Kuczewski
(Wykaz skrótowy. Po więcej możliwości przejdź do Bazy Zdjęć)Niestety, w bazie nie ma zdjęć związanych z nazwiskiem Kuczewski. Są to wyniki wyszukiwania automatycznego. Są one zależne są od opisów zdjęć w Archiwum Fotografii. Jest wiele zdjęć których opisy wymagają uzupełnienia, takie zdjęcia nie zostaną odnalezione przez wyszukiwarkę, ale możesz je znaleźć przeszukując bazę ręcznie wg albumów.

DODAWANIE ZDJĘĆ
1. Zaloguj/zarejestruj się w Archiwum Fotografii
2. Przejdź do odpowiedniego albumu
3. Kliknij "dodaj zdjęcia"
4. Opisz zdjęcia
Po dodaniu i opisaniu zdjęć pojawią się one tutaj automatycznie.
 

 

 

 

Baza Grafiki - Mogiły


Lista zdjęć mogił i epitafiów nadesłanych do Bazy Zdjęć Genealogii Polaków, związanych z nazwiskiem Kuczewski
(Wykaz skrótowy. Po więcej możliwości przejdź do Bazy Zdjęć)


Mogiły i epitafia osób o nazwisku Kuczewski
(Wyszukiwanie skrótowe działa na frazie otwartej, czyli dla frazy "Gliński" wyszuka także "Węgliński")

  Kuczewska
  Miejsce: Kroki. Krakės
  (Album: Kroki - Krakės)
  Kuczewska Wiktoria Szabuniewiczowa 1844
  Miejsce: Upita - Upytė Litwa
  (Album: Upita - Upytė)
  Kuczewska - Szabuniewiczowa
  Miejsce: Upita - Upytė
  (Album: Upita - Upytė)
  Kuczewska Tekla
  Miejsce: Kroki. Krakės
  (Album: Kroki - Krakės)
  Kuczewski magister prawa
  Miejsce: Malowa Góra
  (Album: Malowa Góra pow. bialski)
  Kuczewski Franciszek Salezy
  Miejsce: Drzewica - kościół pw. św. Łukasza Ewangelisty, któremu podlega cmentarz.
  (Album: Drzewica, woj. łódzkie)
  Kuczewskich grób
  Miejsce: Malowa Góra
  (Album: Malowa Góra pow. bialski)
  Niebudek Stefan, Ziemiański Ignacy, Jan Kozierowski, Antoni-Mieczyslaw Teterycz, Jan Wiszniewski, Tadeusz Jonkajtis i Hieronim Jonkaitis, Bronisław Kuczewski
  Miejsce: Warszawa Powązki - Stary cmentarz, ul. Okopowa.
  (Album: Warszawa - Powązki)
  Siedleczka Zofia Kuczewska
  Miejsce: Cmentarz Parafialny przy Parafii św. Anny w Piasecznie
  (Album: Piaseczno)
  Stachura Jerzy obok Waniek Eugeniusz, Kuczewska Waniek Władysława
  Miejsce: Kraków Cmentarz Rakowice [aleja zasłużonych]
  (Album: Kraków - Rakowice)
  Zygmunt Kuczewski
  Miejsce: Żytomierz, cmentarz rz-katolicki
  (Album: Żytomierz)
  Zygmunt Kuczewski
  Miejsce: Żytomierz, cmentarz rz-katolicki
  (Album: Żytomierz)

   
  Powyższe zestawienie to wynik skrótowy wyszukiwania automatycznego.
  Aby wyszukać wszystkie zdjęcia związane z nazwiskiem Kuczewski klikinj w ten link
  Wyniki wyszukiwania zależne są od opisów zdjęć w bazie. Jest wiele zdjęć których opisy wymagają uzupełnienia, takie zdjęcia nie zostaną odnalezione przez wyszukiwarkę, ale możesz je znaleźć przeszukując bazę ręcznie wg albumów.

  DODAWANIE ZDJĘĆ
  1. Zaloguj/zarejestruj się w Archiwum Fotografii
  2. Przejdź do odpowiedniego albumu
  3. Kliknij "dodaj zdjęcia"
  4. Opisz zdjęcia
  Po dodaniu i opisaniu zdjęć pojawią się one tutaj automatycznie.
 

 


Genealogia Polaków: Źródła - Tożsamość - Rzeczypospolita
© OKIEM (zasady kopiowania i wykorzystywania materiałów.)Sposnorzy, sponsorzy medialni, reklamy (Przychód pokrywa część kosztów serwerów - "cele statutowe"). Wspieraj nasze działania.