Kiedy ostatnio
wsparłeś Fundację?

Wyślij 50zł
wyślij 50zł


czekaj....
massalski

Program gromadzenia wiedzy o genealogii rodziny Massalski
Program jest cząstką działań Fundacji Genealogii Polaków odtwarzania polskiej tożsamości kulturowej, historycznej i patriotycznej. Społeczna aktywność rodzinna jest łączona z ogólnymi programami Fundacji, angażując zarówno fascynatów jak i naukowców.


Lista stron Opis Drzewo genealogiczne Biografie Czytelnia Właściciele ziemscy Oficjaliści dworscy Powstańcy styczniowi Portrety Dokumenty Mogiły Uzupełnij drzewo


 

 

Informacje ogólne


Rodzina herbu własnego Massalski (zapisywana także w formach Masalski, Maszalski).

Herby


herb Massalski
Massalski
opisDrzewo genealogiczne

 

 

(Dla czytelności drzewa każdy potomek jest umieszczony w jednej linijce. Z tego powodu część strony zawierające drzewa genealogiczne może wychodzić poza prawy margines (wiersze nie są łamane, używaj dolnego paska przesuwu)).

Drzewa genealogiczne


1. Marcin Kazimierz Massalski + Zuzana Żardecka [Łusz.]
1.4. Jan Kazimierz Massalski +(1) Ewa Ihnatowicz Łubieńska +(2) Zofia Bęklewska +(3) Katarzyna Kiersnowska +(4) Joanna Rejtan +(5) Konstancja Krojer
1.4.5. Antoni Massalski, zm. 1762 + ?? Kondratowicz
1.4.5.2. Krzysztof Massalski. notowany: 1779, 1786 + Konstancja Pogorzelska
1.4.5.2.1. Michał Massalski
1.4.5.2.1.1. Jan Jerzy Massalski + Weronika Massalska, ojciec: Dominik, matka: Marcjanna Kozłowska
1.4.5.2.1.2. Antoni Massalski + ?? Stańska
1.4.5.2.1.3. Michał Massalski
1.4.5.2.1.4. Mieczysław Massalski
1.4.5.2.2. Antoni Massalski
1.4.5.2.3. Teofil Massalski + ?? Zabiełło
1.4.5.2.3.1. Jan Massalski
1.4.5.2.3.2. Aleksander Massalski
1.4.5.2.3.3. Antoni Massalski
1.4.5.2.3.4. Władysław Massalski
1.4.5.2.4. Dominik Massalski + Marcjanna Kozłowska
1.4.5.2.4.1. Józef Massalski +(1) ?? Mieruczynowicz +(2) ?? Wiercińska
1.4.5.2.4.2. Adolf Massalski, urzędnik w Wilnie
1.4.5.2.4.3. Ksawery Massalski + Konstancja Wolska
1.4.5.2.4.4. Maksymilian Massalski
1.4.5.2.4.5. Antoni Massalski + Helena Rejmerówicz
1.4.5.2.4.6. Weronika Massalska + Jan Jerzy Massalski, ojciec: Michał


1. Edward Massalski + Paulina Nowosielska
1.1. Urban Massalski + Marianna Dzieduszycka, ojciec: Edward, matka: Józefa Łoś
1.1.1. Jerzy Marian Ignacy Gislenus Massalski, ur. 10.2.1890 Jabłonka, par. Turka, zm. Kulparków [par.]
1.1.2. Roman Massalski, bohater niepodległościowy [nad. Tomasz Lenczerwski]Massalscy vel Macalscy vel Macałkiewiczowie vel Macałkowie

Rodzina pochodzenia włościańskiego rodem ze wsi Więckowice w parafii Bolechowice diecezji krakowskiej. Od 1789 nabyła prawa miejskie w Krakowie. W 1 poł. XIX w. weszła w szeregi ziemiaństwa (dobra Kurdwanów i Lelowice oraz liczne dzierżawy majątków w gub. mińskiej). Od pocz. XIX podtrzymująca pochodzenie szlacheckie, a później nawet książęce (m.in. nekrologi, almanachy towarzyskie). Wygasła w linii męskiej i żeńskiej.
Bogdan T. Łuszczyński w "Silva Heraldica" błędne przypisał Jacka (Hiacynta) Macałkę vel Massalskiego, jako syna Krzysztofa i Konstancji z Pogorzelskich kniaziów (książąt) Massalskich z Grodzieńszczyzny, niezgodnie z filiacją wynikającą z akt metrykalnych. Zaliczeni pośrednio do książąt i szlachty w herbarzu Bonieckiego i rocznikach szlachty Dunin-Borkowskiego, przy hasłach dotyczących rodu Konopków herbu Nowina. Błąd ten powielił na długie lata Marek J. Minakowski nie zważając na znak zapytania Łuszczyńskiego (www.wielcy.pl; drukiem publikacje wielotomowe "Elita ...", t. VI i XII). oraz Przemysław M. Żukowski w publikacjach naukowych dotyczących profesorów i absolwentów UJ. Do propagowania fałszywej genealogii wśród samej rodziny przyczyniły się kolorowe tablice genealogiczne autorstwa Józefy z Erben Holanów Józefowej Dunin-Borkowskiej (patrz niżej) – Kulikowski A., "Polskie rody szlacheckie. Kto jest kim dzisiaj?". Warszawa 1993, s. 82-83. Oprac. Tomasz Lenczewski – dokumenty i materiały archiwalne do monografii rodu w zbiorach własnych (m.in. akta metrykalne par. Bolechowice, NMP, św. Szczepana i Wsz. Świętych w Krakowie; Archiwum Cmentarza Rakowickiego; Pamiętniki Kazimierza Girtlera, rękopis pełny w zbiorach BPAN w Krakowie). Artykuł popularyzatorski – "Uszlachceni. Jak krakowscy mieszczanie stali się książętami Massalskimi" – "Do Rzeczy", nr 27/483: 4-10 lipca 2022, s. 58-60.
[oprac. Tomasz Lenczewski]


1. Jacenty (Hiacenty) Macałka, włościanin z Więckowic + Jadwiga Buraczonka [par.Kraków Wszystkich Świętych - zgon syna; Lenczewski Tomasz, Uszlachetnieni, w: historia.dorzeczy.pl]
1.1. Jacek (Hiacenty) Macałka vel Macałkiewicz vel Macalski vel Massalski, ur. 1755 Więckowice, zm. 28.2.1821 Kraków, par. Wszystkich Św., rzemieślnik i oberżysta krakowski +(1787 Kraków) Marcjanna Kozłowska, ur. ok. 1772, zm. 14.3.1829, ojciec: Michał, matka: Anna Osmulska.
1.1.1. Józefa Marcjanna Masalska, ur. 1789 Kraków, zm. 1859 Proszowice +(1807 Kraków) Piotr Lipiński, zm. 1839 Kraków (szlachcic – [Boniecki XIV 297])
1.1.1.1. Leopold Pantaleon Lipiński, ur. 15.12.1807, zm. 1868, ppor. 6 P.Uł. WP 1831 [Bielecki], właściciel Hotelu Drezdeńskiego w Krakowie + 1.v. 1833 Kraków Olimpia Pamela Komar h. Korczak, ur. ok. 1812 Dzierążnia, zm. ?, rodzice: Erazm Antoni Wincenty, matka: Ludwika Zofia Drumont de Melfort; + 2.v. 1859 Kraków Józefa Srokosz, ojciec: Tomasz; matka: Marianna Jędrkiewicz.
1.1.1.2. Justyna Marianna Lipińska, ur. 11.4.1811 Kraków [par.Kraków.WNMP]
1.1.1.3. Tekla Marianna Lipińska, ur. 3.8.1812 Kraków [par.Kraków.WNMP]
1.1.1.4. Józef Leopold Lipiński, ur. 17.11.1813 Kraków [par.Kraków.WNMP]
1.1.1.5. Izabella Felicjanna Lipińska, ur. 1815 Kraków
1.1.1.6. Piotr Paweł Lipiński, ur. 1818 Kraków +(1)(18.6.1845 Kraków) Marianna Stefania Komar, ur. 1821 Wola Nieszkowska, ojciec: Wincenty, matka; Paulina Rudnicka; +(2)(1859 Proszowice) Marianna Ostrzeszewicz, ojciec: Jan; matka: Marianna Jędrkiewicz
1.1.1.6.1. Franciszka Lipińska + 1892 Kraków Michał Zaręba
1.1.1.6.2. Ludwik Lipiński, ur. 1847, zm. 1915 + Aniela Pawlik, ur. 1855, zm. 1923
1.1.1.7. Józefa Barbara Lipińska, ur. ok. 1822 + 1849 Józef Rosenzweig, ur. ok. 1825, lekarz
1.1.2. Marianna Eleonora Macalska vel Mas(s)alska, ur. 22.2.1791 Kraków + 22.8.1813 Imbramowice Ignacy Jabłoński, ur. 1788 Rogów, par. Kozłów, ojciec: Stanisław, posesor dóbr Danków, matka: Marcjanna Majewska.
1.1.2.1. Władysław Leon Piotr Paweł Jabłoński, ur. 1815, zm. 1823 Lubocza.
1.1.2.2. Ignacy Wincenty Jabłoński, ur. 1816
1.1.2.3. Ludwika Zofia Helena Jabłoński, , ur. 1818
1.1.2.4. Wincenty Ferdynand Jabłoński, ur. 1822 Lubocza, zm. 1827 Wierzchowie.
1.1.2.5. Stanisław Józef Jabłoński, ur. 1823 Lubocza
1.1.2.6. Tomasz Aleksander Kazimierz Jabłoński, ur. 1825 Lubocza
1.1.3. Ignacy Eliasz Macalski, ur. 21.7.1792 Kraków, zm. 1796 Kraków
1.1.4. Leon Walenty Macalski, ur. 16.3.1794 Kraków, poległ 1812 pod Smoleńskiem [wg tradycji rodzinnej]
1.1.5. Salomea Marianna Masalska vel Massalska, ur. 12.11.1795 Kraków, zm. 13.9.1823 Kraków +(3.8.1816 Kraków) Paweł Byśkiewicz, rybak rzeczny
1.1.5.1. Stanisław Filip Jakub Byśkiewicz, ur. 1816 Kraków
1.1.5.2. Józefa Julianna Felicjanna Byśkiewicz, ur. 1819 Dębniki
1.1.5.3. Jan Piotr Paweł Byśkiewicz, ur. 1821 Kraków
1.1.6. Felicja Małgorzata Massalska, ur. 1798 +(6.2.1819 Kraków) Antoni Feliks Ostaszewski h. Ostoja z par. Gzy, pow. Pułtusk
1.1.6.1. Teofila Julianna Agnieszka Ostaszewska, ur. 1820 Lubocza,
1.1.6.2. Józefa Marcjanna Ostaszewska, ur. 1820 Kraków
1.1.6.3. Wincenty Aleksander Ostaszewski, ur. 1827 Kraków
1.1.7. Julianna Joanna Massalska, ur. 21.5.1802, bliźniaczka Konstantego (patrz niżej)
1.1.8. Konstanty Jan Nepomucen Massalski, ur. 21.5.1802 Kraków, zm. 11.8.1880 Kurdwanów, poch. w grobie córki Bulikowskiej na Cm. Rakowickim (patrz niżej), dr obojga praw UJ 1828, z-ca prof. prawa rzymskiego UJ 1827-1829, po żonie właśc. dóbr ziemskich, +(16.9.1829 Kraków) Izabela Hieronima Józefa Wiżeńska (Wieżeńska, Wyzeńska), ur. ok. 1809 Kraków, zm. 23.6.1872 Warszawa, poch. Cmentarz Powązkowski, kw. 6, rząd 5 grób 22. Właścicielka dóbr Lelowice (od 1829/30) w pow. Miechów, ojciec: Józef, lekarz krakowski, matka: Franciszka Lubowicka.
1.1.8.1. Władysław Filip "Wareg" Massalski, ur. 18.6.1832 Kraków, zm. 20.11.1888 Kurdwanów, poch. Wróblowice, właściciel dóbr Kurdwanów Górny, pow. Podgórze, powstaniec styczniowy 1863  +(1874 Mogilany) Maria Konopka h. Nowina, ur. 1848, zm. 1903, ojciec: Józef Konopka, właściciel dóbr Mogilany, matka: Stefania Konopka.  [Girtler K., Opowiadania...; Min. (błędy); Lenczewski Tomasz, Uszlachetnieni, w: historia.dorzeczy.pl]
1.1.8.1.1. Stefan Marian Roman "Wareg" Massalski, ur. 16.10.1876 Kurdwanów, zm. 26.5.1945 tamże, poch. Wróblowice, właściciel dóbr Kurdwanów  + Felicja Łazarska, ur. 1890, zm. 1979.
1.1.8.1.1.1. Jerzy Marian Władysław Stanisław "Wareg" Massalski, ur. 1913 Kraków, zm. obóz konc. Mittelbau-Dora 1945, dr prawa UJ, bankowiec + 1936 Marią Dolores Jakesch, ur. 1913 Kraków, zm. 1992.
1.1.8.1.1.1.2. Izabela Maria Massalska, ur. 1916, zm. 4.5.1986 Warszawa ppor. AK, KW + Wojciech Jan Grzybowski h. Prus II, ur. 1905 Rumunia, zm. 8.3.1986 Warszawa, ekonomista, ppor. rez. WP 1934 (dwaj synowie – Minakowski).
1.1.8.1.1.1.3. Maria Aleksandra Massalska, ur. 1920, zm. 1921, poch. Wróblowice.
1.1.8.1.2. Tadeusz Władysław Nikodem Massalski, ur. 15.9.1875 Głogoczów, zm. 1945/1946, dzierżawca majątków ziemskich +(17.2.1912 Kraków) Teresa Moraczewska h. Cholewa, ur. 10.10.1879 Śrem, zm. 5.5.1945 Wróblowice, ojciec: Kazimierz, matka: Paulina Grabowska. [Min.; par.]
1.1.8.1.2.1. Władysław Massalski, ur. 15.12.1912, zm. 6.10.1921, Gdów, cm. paraf.
1.1.8.1.2.2. Antoni Marian Stefan Massalski, ur. 1914, zm. 1946 okolice Opola.
1.1.8.1.2.3. Bohdan Massalski, ur. 1918, zm. 1944 obóz konc. Neuengamme
1.1.8.1.2.4. Teresa Massalska [? osoba podana przez M. Minakowskiego. Informujący autora strony nie potwierdza współcześnie istnienia takiej osoby w sposób jednoznaczny]
1.1.8.1.3. Maria Antonina Izabella Massalska, ur. 2.8.1879, zm. 11.2.1945 Kurdwanów, poch. Wróblowice.  [par.]
1.1.8.2. Józef Feliks Massalski, ur. 1833 Kraków, zm. 1901 Dziedzin, pow. Borysów, inż., współwł. dóbr Lelowice (do 1903) i dzierżawca majątków w gub. mińskiej + Klaudia Biallon, ur. 1842 St. Etienne, zm. 1913 Dziedzin. [informacje rodzinne i metrykalne; Lenczewski Tomasz, Uszlachetnieni, w: historia.dorzeczy.pl]
1.1.8.2.1. Jadwiga Joanna Massalska, ur. 1873 Szypiany, zm. tamże 1874 lub 1875.
1.1.8.2.2. Józefa Izabella Massalska, ur. 1874 Szypiany, zm. 1971 Zakopane + Józef Niepołomski, ur. 1874, zm. 1959, inż.
1.1.8.2.2.1. Janina Niepołomska, 1900 Dziedzin, zm. 1985 + Stanisław Müller, zm. 1933.
1.1.8.2.2.2. Witold Wacław Niepołomski, ur. 1902, zm. 1968, dr medycyny + Maria ??, zm. 1998.
1.1.8.2.2.2. Witold Wacław Niepołomski, ur. 1902, zm. 1968, dr medycyny + Maria ??, zm. 1998.
1.1.8.2.2.2.1. Andrzej Niepołomski, ur. 1928, zm. 2012 (córka)
1.1.8.2.3. Konstanty Klaudiusz Massalski, ur. 13.12.1875 Szypiany, zm. 8.9.1944 Warszawa, inżynier elektryk +(14.6.1913 Warszawa) Halina Maria ks. Massalska, ur. 1886, zm. 1970, ojciec: Jan ks. Massalski, ur. 1844, zm. 1932, były właściciel dóbr w pow. Ihumeńskim, powstańca 1863 r. i kawaler Orderu Krzyża Virtuti Militari, matka: Jadwiga Sumowska h. Jastrzębiec.
1.1.8.2.3.1. Helena Jadwiga Massalska, ur. 4.1.1916 Charków, zm. 31.12.2019 Warszawa, literatka, poetka, autorka tekstów piosenek i książek dla dzieci +(1) Tadeusz Ludomir Kołaczkowski, ur. 1912 Warszawa, zm. 20.5.2006 tamże (syn i dwie córki) +(2). Stanisław Ryszard Dobrowolski, ur. 14.3.1907, zm. 27.11.1985, poeta i działacz polityczny.
1.1.8.2.4. Janina Maria Massalska, ur. 11.3.1877 Szypiany, zm. 1980 Zakopane.
1.1.8.2.5. Leon Feliks Massalski, ur. 1878 w pow. Berezyna, zm. 1953 k. Kętrzyna, inżynier rolnik, dzierżawca majątków ziemskich i administrator +(1918) Helena Bohaterewicz h. Ostoja, ur. 1900 Grodzieńszczyzna, zm. 1954 Kielce, nauczycielka.
1.1.8.2.5.1. Zbigniew Massalski, ur. 5.1.1920 Żemłosław k. Lidy, poległ 1.8.1944 Warszawa Student SGH w Warszawie, żołnierz AK.
1.1.8.2.6. Izabella Anna Massalski, ur. 10.5.1879 Drechcze, zm. 1968 +(1904 Dokszyce) Józef Erben Holan, ur. 1876 Czechy, zm. 1933, leśnik
1.1.8.2.6.1 Józef Erben-Holan, ur. 1906, zm. 1972 + Jadwiga Sekuła (córka)
1.1.8.2.6.2. Irena Erben-Holan, ur. 9.6.1908, zm. 30.9.1985 Szczecin + Józef Dunin-Borkowski h. Łabędź, ur. 1904, zm. 1975 Kanada.
1.1.8.2.6.2.1. Izabella Dunin-Borkowska, ur. , zm. 2019 Szczecin (od 1962 "Dunin-Kwinta"), dr nauk przyrodniczych, prof. Wyższej Szkoły Morskiej +(1962) Wacław Kwinta, ur. 1930
1.1.8.2.6.3. Izabela Erben-Holan, ur. 1917, zm. 2006 + Tadeusz Moczulski h. Trzywdar, ur. 1908, zm. 1944 (potomstwo)
1.1.8.2.7. Władysław Ludwik Massalski, ur. 1881 w pow. Berezyna, zm. 1976 k. Łodzi, rolnik dyplomowany i agronom, właściciel folwarku na Wileńszczyźnie, a po wojnie na Mazurach +(1)(1922 Kraków, separacja lub rozówd) Maria Micewicz, zm. ok. 1972, dr filozofii (?) +(2) Helena Aramowicz, ur. 1898, zm. 1986.
1.1.8.2.7.1. Maria Massalska, ur. 1931 Wilno, zm. 2020 k. Łodzi, lekarz medycyny (córka)
1.1.8.2.8. Stanisław Leon Massalski, ur. 1883 Drechcze, zm. tragicznie 13.8.1932 Reda k. Gdyni, inżynier i przemysłowiec + 1923 Kraków Irena Knothe, ur. 1898, zm. 13.8.1932 Reda k. Gdyni, grób na Cm. Witomino w Gdyni (zlikwidowany 1978).
1.1.8.1.2. Maria Antonina Izabela Massalska, ur. 2.8.1879 Kurdwanów, zm. 11.2.1945 Kurdwanów.
1.1.8.3. Helena Izabela Massalska, ur. 21.5.1830 Kraków, zm. 19.1.1918 Warszawa + Józef Wawrzeniecki, ur. 1828, zm. 1897, urzędnik rządowy i bankowy w Warszawie.
1.1.8.3.1. Maria Wawrzeniecka, ur. 1859 Warszawa, zm. młodo.
1.1.4.3.2. Zygmunt Bernard Wawrzeniecki, ur. 1860 Lelowice, zm. 16.6.1904 Bejrut, inżynier
1.1.8.3.3. Marian Władysław Piotr Wawrzeniecki, ur. 5.12.1863, zm. 22.11.1943 Warszawa, artysta malarz, uczeń Jana Matejki
1.1.8.4. Nepomucena Bronisława Izabela Massalska, ur. 1834, zm. 1907, współwł. dóbr Lelowice (do 1903) +(1857) Franciszek Bulikowski, dr medycyny, ur. 1805, zm. 1882 Kraków, poch. Cm. Rakowicki, kw. 19, pas. pn.
1.1.8.5. Maria Teodora Massalska, ur. 9.11.1835 Kraków, zm. 2.8.1917 Miechów, współwł. dóbr Lelowice (do 1903)
1.1.8.6. Sebastian Zygmunt Massalski, ur. 1837, zm. młodo
1.1.9. Marcjanna Macalska, ur. 1804, zm. 1804 Kraków.
1.1.10.Hiacynt Karol Michał Macalski vel Massalski, ur. 1805, zm. 1806 Kraków.
1.1.11.Kazimierz Wincenty Massalski, ur. 1808, zm. 1809 Kraków.
1.1.12.Ignacy Andrzej Massalski, ur. 1810, zm. 1811 Kraków.massalski

 

 

Słownik Biograficzny


Dział zajmujący się gromadzeniem informacji o przedstawicielach rodzin
(Wykaz skrótowy. Po więcej możliwości przejdź do Biblioteki-Forum)


Noty biograficzne, oraz spisy osób związanych z osobami o nazwisku Massalski
(Linki otwierają się w nowym oknie)

 

Lista nadesłanych i opracowanych not biograficznych w Bibliotece Genealogii Polaków, tylko w dziale Słownik Biograficzny. W Bibliotece znajduje się znacznie więcej działów. (Część jest dostępna tylko dla stałych użytkowników)

DODAWANIE
1. Zaloguj/zarejestruj się w dziale Biblioteka-Forum (Aby móc pisać noty biograficzne musisz napisać dwa inne posty)
2. Przejdź do działu Słownik Biograficzny
3. Dodaj nowy "wątek"
Po dodaniu noty pojawi się ona tutaj automatycznie.

 

 

 

 

Czytelnia


Dział zajmujący się gromadzeniem informacji o przedstawicielach rodzin
(Wykaz skrótowy. Po więcej możliwości przejdź do Biblioteki-Forum)


Opowiadania, opisy miejsc, artykuły związane z osobami o nazwisku Massalski
(Linki otwierają się w nowym oknie)Lista nadesłanych i opracowanychopowiadań, artykułów, opisów geograficznych w Bibliotece Genealogii Polaków. W Bibliotece znajduje się znacznie więcej działów. (Część jest dostępna tylko dla stałych użytkowników)

DODAWANIE
1. Zaloguj/zarejestruj się w dziale Biblioteka-Forum (Aby móc pisać noty biograficzne musisz napisać dwa inne posty)
2. Przejdź do działu Czytelnia i wybierz odp. pod-dział.
3. Dodaj nowy "wątek"
Po dodaniu noty pojawi się ona tutaj automatycznie.

 

 

 

 

Baza Właścicieli Ziemskich


Skrót informacji z bazy informacji o właścicielach dóbr prywatnych.
(Po więcej danych przejdź do Bazy Właścicieli Ziemskich)


Właściciele ziemscy o nazwisku Massalski
(Osoby, i informaje mogą się powtarzać, gdyż są to wypisy z różnych źródeł)


 • Massalski
  Miejsce: Łuka
  Data: 1735
  Opis: własność • Tadeusz Massalski
  Miejsce: Kurdwanów Górny
  Data: 1910
  Opis: We współwłasności z bratem Stefanem - synowie Władysław i Marii Konopka • Władysław Massalski
  Miejsce: Kurdwanów, pocz. Podgórze, pow. Podgórze
  Data: 1902
  Opis: jego spadkobiercy, właściciel tabularny
To zapisy o osobach nazwiska Massalski w bazie właścicieli dóbr prywatnych na ziemiach Rzeczpospolitej. Jeszcze więcej informacji może znajdziesz w dziale łączącym Bibliotekę i Forum w Genealogii Polaków. Baza Właścicieli Ziemskich tworzona jest wielkim społecznym wysiłkiem, zarówno wolontariuszy jak i poprzez zlecane kwerendy w wielu trudno dostępnych zbiorach. Wsparcie finansowe projektu na pewno przyspieszy jej budowę, oraz dokonywanie kolejnych kwerend archiwalnych.

DODAJ INFORMACJE
Jeśli masz wiedzę o osobach które możesz dodać do tej listy wykorzystaj
Formularz dodawania informacji

 

 

 

 

Baza Oficjalistów Dworskich


Skrót informacji z bazy wyższych pracowników dworskich.
(Po więcej danych przejdź do Bazy Oficjalistów Prywatnych)Niestety, w bazie oficjalistów nie ma nikogo o nazwisku Massalski.
Tworzenie bazy to wiele żmudnych kwerend. Są one zlecane przez Fundację w ramach dostępnych funduszy. Wsparcie finansowe projektu na pewno przyspieszy jego budowę, oraz dodanie kolejnych informacji o tej najsłabiej opracowanej grupie społecznej.

DODAJ INFORMACJE
Jeśli masz wiedzę na temat osób o tym nazwisku, którzy byli oficjalistami dóbr prywatnych na ziemiach Rzeczpospolitej wykorzystaj
Formularz dodawania informacji

 

 

 

 

Baza Powstańców Styczniowych


Wypisy z programu zbierania informacji o Powstańcach roku 1863-5.
(Skrót - po więcej informacji przejdź do Bazy Powstańców Styczniowych)


  Osoby o nazwisku Massalski związane z Powstaniem 1863r.
  (Osoby, i informaje mogą się powtarzać, gdyż są to wypisy z różnych źródeł)


 • 2217 Olga Massalska
  Opis: zesłana do guberni orenburskiej
  źródło: genealogia.it - Powstańcy...z pow. lidzkiego, za: Malewski Cz., Rody szlacheckie na Litwie ...
  Uwagi:

 • 30682 Adolf Massalski
  Opis: ksiądz, został skazany do ciężkich robót.
  źródło: [Białynia-Chołodecki J., Pamiętnik powstania styczniowego...]
  Uwagi:

 • 47592 Adolf Massalski
  Opis: Książę. Skazany do ciężkich robót. Zarejestrowano jego pobyt w więzieniu w Petersburgu w trakcie przejścia na zesłanie.
  źródło: nad. Lech Prawdzic Orliński, za: Syberia, oprac. Orliński L., Kalinowski Sz., wyd. Kresowe Bractwo Strzelców Kurkowych im. Orła Białego, 2013
  Uwagi:

 • 2216 Bronisław Massalski
  Opis: zesłany do guberni orenburskiej
  źródło: genealogia.it - Powstańcy...z pow. lidzkiego, za: Malewski Cz., Rody szlacheckie na Litwie ...
  Uwagi:

 • 42899 Jan Massalski
  Opis: Kawaler orderu Virtuti Militari za udział w Powstaniu Styczniowym
  źródło: Szwedo B., Weterani Powstania Styczniowego odznaczeni Orderem Virtuti Militari, wyd. 2013r. w 150 rocznicę Powstania.
  Uwagi: fot: Album zjednoczenia: pamiątka piętnastolecia odzyskania niepodległości, Wyd. T.W.Rubikon, Warszawa 1934, za: ZBC

 • 50223 Jan Massalski
  Opis: ks. Weteran powstania styczniowego, zdjęcie wykonane w 1916 po pochodzie 3-majowym.
  źródło: nad. Piotr Świątecki
  Uwagi: pochodził z Ihumeńskiego, zesłaniec, kawaler VM, jedyny syn Zdzisław poległ w 1920
  [uzup. Tomasz Lenczewski]

 • 70087 Jan Massalski
  Opis: Książę Jan Massalski - obywatel z Białej Rusi, za udział w powstaniu, w oddziale Laskowskiego, skazany na osiedlenie w guberni Jenisiejskiej, miał zajęcie w kopalniach złota. Zatrzymany parę lat w Ufie, po powrocie do kraju pracował na drodze Terespolskiej, a następnie jako naczelnik biura Warszawskiego Towarzystwa Dobroczynności.
  źródło: nad. GP, za: Samborski Henryk, Wspomnienia z Powstania 1863 i pobytu na Syberii, Warszawa 1916
  Uwagi:

 • 1307 Jan Massalski
  Opis: por. (1844) Warszawa
  źródło: nad. Jerzy, za: Rocznik oficerski 1923, Oficerowie - weterani powstania styczniowego
  Uwagi: wątek na Forum

  poch. Poznań, Cmentarz Garnizonowy (Cytadela), kwatera Powstańców Styczniowych [DHRP - z natury]

 • 36550 Jan Massalski
  Opis: ppor., odzn. Krzyżem Niepodległości z mieczami za udział w Powstaniu 1863
  źródło: ŻN, za: Monitor Polski 260/1930
  Uwagi:

 • 50388 Jan Massalski
  Opis: Uczestniczył w Zjeździe delegatów Stowarzyszeń Weteranów roku 1863. Zjazd odbył się 26 grudnia 1919 roku, w Zamku Królewskim w Warszawie. Został zorganizowany przez „pana Ministra do Spraw Wojskowych Jenerała-porucznika Józefa Leśniewskiego, specjalnie dla delegatów Stowarzyszeń Weteranów r. 1863 ze wszystkich dzielnic Polski i zaproszonych gości ze sfer wojskowych”.
  źródło: nad. (bel), za: Święcicki, J.A.. Weterani 1863r. – narodowi! Warszawa 1920, Skład Główny u Gebethnera i Wolffa.
  Uwagi: Wraz z Bronisławem Carossim, Janem Doberskim, Józefem Domańskim, Aleksandrem Hildebrandtem, Bolesławem Horodyńskim, Michałem Jamnickim, Cyprjanem Janiszewskim, Janem Januszem, Arkadjuszem Jasińskim, Aleksandrem Krausharem, Augustem Kręckim, Józefem Leskim, Aleksandrem Marjańskim, Franciszkiem Mieczyńskim, Antonim Migdalskim, Zygmuntem Olszańskim, Pawłem Podniesińskim, Antonim Strzałeckim, Alfonsem Stypułkowskim, Sewerynem Sunderlandem, Juljanem Adolfem Święcickim, Józefem Wróblem, Władysławem Zapałowskim i Józefem Żelisławskim reprezentował na Zjeździe powstańców styczniowych ze Stowarzyszenia Weteranów roku 1863/1864 z Warszawy.

 • 66450 Jan Massalski
  Opis: Ur. 1844 Mińsk, miejscowość w 1923: Warszawa, stopień wojskowy posiadany w powstaniu: szereg., stopień wojskowy w 1923r.: por., odznaczenie w 1923r: VM 5 kl., KW x4, liczba wykazu Sekcji Opieki Departamentu Sanitarnego Ministerstwa Spraw Wojskowych: I-217
  źródło: nad. Karol Giemza, za: Dzienniki personalne i Roczniki Oficerskie WP 1921-24
  Uwagi: DP-dod. 10.3.1921, 11.3.1922, 30.4.1922, 22.6.1923, 10.2.1924, 21.11.1924, Polska Zbrojna - załącznik 22.6.1923, 10.2.1924, 21.11.1924, RO 1923, RO 1924

 • 58593 Jan Massalski
  Opis: ur. w 1844r. w Mińsku. Walczył w randze porucznika w partii Laskowskiego (Świętorzeckiego). Brał udział w bitwach pod Jurewiczami i Ihumeniem i innych utarczkach. Jako ziemianin gub. mińskiej znający doskonale teren, na którym operowała partia dowódcy Świętorzeckiego — był przydzielony do sztabu partii, a potem mianowany przez naczelnika oficerem sztabowym. Brał udział we wszystkich wywiadach i wypadkach oddziału. Pozostawał aż do rozbicia partii. Schwytany przez Moskali, uwięziony, a następnie zesłany do gub. jenisiejskiej na Syberii. Na zesłaniu przebywał do 1879r.
  źródło: nad. Martyna, za: Jerzy Maliszewski. Sybiracy zesłani i internowani za udział w powstaniu styczniowym.
  Uwagi:

 • 63507 Jan Massalski
  Opis: Weteran Powstania Styczniowego, 5.8.1921 odznaczony orderem Virtuti Militari V klasy. Odznaczenia dokonał osobiście Józef Piłsudski.
  źródło: nad. GP, za: Żołnierz Polski 21.8.1921
  Uwagi:

 • 35464 Jan Massalski
  Opis: wiek: 88 lat, zm. 1932.08.18, Poznań, ksiądz, Książe, weteran porucznik z powstania 1863 r., kawaler orderów: Virtuti Militari, Krzyża Niepodległości z mieczami i czterokrotnego krzyża walecznych
  źródło: nad. Caseyy, za: Dziennik Poznański, 190
  Uwagi:

 • 47010 Jan Massalski
  Opis: własność ziemska skonfiskowana po 1863: Boży Dar, gub. Mińska , pow. Ihumeński, dz. 910.
  źródło: nad. GP, za: Iwaszkiewicz J., Wykaz dóbr ziemskich skonfiskowanych przez rządy zaborcze w latach 1773 – 1867, RNOZ, Warzsawa 1929
  Uwagi:

 • 56859 Jan Massalski
  Opis: z Warszawy, był uczestnikiem zjazdu odbytego w Warszawie w grudniu 1919 r.
  źródło: nad. Tomasz Lenczewski, za: Święcicki J. A., Weterani 1863 r. - Narodowi! Warszawa, Sgł. u Gebethnera i Wolffa, 1920. – 37, (3) s., 24 cm, brosz. wyd.
  Uwagi:

 • 35546 Karol Massalski
  Opis: zm. 1863.08.17, Słonim, rozstrzelany za działanie zbrojną ręką w powstaniu
  źródło: nad. Caseyy, za: Dziennik Poznański, 1863.09.24 R. 5 nr 217
  Uwagi:

 • 35526 Karol Massalski
  Opis: zm. 1863.08.17, Słonim, rozstrzelany za udział w powstaniu
  źródło: nad. Caseyy, za: Dziennik Poznański, 1863.09.09 R. 5 nr 204
  Uwagi: Tak samo T.Sauczey w CDIAL 195-1-58

 • 56316 Kazimierz Massalski
  Opis: rozstrzelany w Słonimie dnia 29 sierpnia 1863 r.
  źródło: nad. GP, za: CDIAL 195-1-58 (Zbiory Tadeusza Sauczeya)
  Uwagi:

 • 72643 Władysław Filip Massalski
  Opis: Ur. 18.6.1832 Kraków, zm. 20.11.1888 Kurdwanów. Syn Konstantego (Macałki vel Massalskiego), sekretarza sądu apelacyjnego i Izabeli Wiżeńskiej. Naczelnik cywilny powiatu miechowskiego. Przez pewien czas poza Królestwem. Następnie po powrocie uwięziony. Po ślubie z Marią Konopków kupił majątek w Kurdwanowie pod Krakowem. Działacz ziemiański. Pochowa: Wróblowice.
  źródło: nad. Tomasz Lenczewski, za: Lenczewski Tomasz, Uszlachetnieni, w: historia.dorzeczy.pl
  Uwagi: Genealogia Massalskich

 • 71853 Wojciech Massalski
  Opis: ze Sławkowa. Leczył się w szpitalu w Krzeszowicach. W dzienniku chorych zapisano: Vulnus scl. reg. orbitalis. Exophtalmus. Amaurosis.
  źródło: nad. GP, za: Białokur Franciszek, Szpital-Ambulatorjum hr. Arturowej Potockiej w Krzeszowicach pod Krakowem w Galicji, wyd. Warszawa 1928
  Uwagi:


Powyższa lista jest efektem prac Fundacji związanych z Powstaniem Styczniowym. Stan wiedzy o tym powstaniu wciąż jest niewystarczający, a większość osób wspierających Powstanie nieznana. Wciąż wiele informacji pozsotaje do pozyskania w trakcie kwerend lub ze zbiorów prywatnych. Wsparcie finansowe projektu na pewno przyspieszy jego budowę, oraz dokonywanie kolejnych kwerend archiwalnych.

DODAJ INFORMACJE
Jeśli masz wiedzę, która może uzupełnić powyższe informacjie wykorzystaj
Formularz dodawania informacji

 

 


 

 

Baza Grafiki - Portrety


Lista zdjęć portretowych nadesłanych do Bazy Zdjęć Genealogii Polaków, związanych z nazwiskiem Massalski
(Wykaz skrótowy. Po więcej możliwości przejdź do Bazy Zdjęć)


Portrety i zdjęcia osób o nazwisku Massalski
(Wyszukiwanie skrótowe działa na frazie otwartej, czyli dla frazy "Gliński" wyszuka także "Węgliński")

 

 

 

 

Baza Grafiki - Dokumenty


Lista zdjęć dokumentów nadesłanych do Bazy Zdjęć Genealogii Polaków, związanych z nazwiskiem Massalski
(Wykaz skrótowy. Po więcej możliwości przejdź do Bazy Zdjęć)Niestety, w bazie nie ma zdjęć związanych z nazwiskiem Massalski. Są to wyniki wyszukiwania automatycznego. Są one zależne są od opisów zdjęć w Archiwum Fotografii. Jest wiele zdjęć których opisy wymagają uzupełnienia, takie zdjęcia nie zostaną odnalezione przez wyszukiwarkę, ale możesz je znaleźć przeszukując bazę ręcznie wg albumów.

DODAWANIE ZDJĘĆ
1. Zaloguj/zarejestruj się w Archiwum Fotografii
2. Przejdź do odpowiedniego albumu
3. Kliknij "dodaj zdjęcia"
4. Opisz zdjęcia
Po dodaniu i opisaniu zdjęć pojawią się one tutaj automatycznie.
 

 

 

 

Baza Grafiki - Mogiły


Lista zdjęć mogił i epitafiów nadesłanych do Bazy Zdjęć Genealogii Polaków, związanych z nazwiskiem Massalski
(Wykaz skrótowy. Po więcej możliwości przejdź do Bazy Zdjęć)


Mogiły i epitafia osób o nazwisku Massalski
(Wyszukiwanie skrótowe działa na frazie otwartej, czyli dla frazy "Gliński" wyszuka także "Węgliński")

  Massalska Gonprowska Księżna Barbara
  Miejsce: Druskienniki Litwa
  (Album: Druskieniki . Druskininkai. Litwa)
  Ilnicka Massalska Marya
  Miejsce: Wilno - cmentarz na Rosie
  (Album: Wilno - cmentarz na Rossie)
  Ilnicka Massalska Marya > Lavicki Anton
  Miejsce: Wilno - cmentarz na Rosie
  (Album: Wilno - cmentarz na Rossie)
  Jakob Gęborski, Marianna z Ciszków, Massalski Franciszek, Małgorzata i Cecylia
  Miejsce: Będzin – miasto, w województwie śląskim, w Zagłębiu Dąbrowskim, nad rzeką Czarną.
  (Album: Będzin, Cmentarz par. pw. św. Trójcy)
  Jerzykiewicz Massalska Eugenia Księżna z zmarła 28.09.1912 r,
  Miejsce: Druskienniki Litwa
  (Album: Druskieniki . Druskininkai. Litwa)
  Jerzykiewicz Eugenia - Księżna Massalska zmarła 28.09.1912 r, Rudolf Jerzykiewicz ukochany brat zmarł w Paryżu 3.1.1898 r
  Miejsce: Druskienniki Litwa
  (Album: Druskieniki . Druskininkai. Litwa)
  Massalska Antonina, Massalski Piotr
  (Album: Olkusz - Nowy Cmentarz)
  Massalska Maria
  Miejsce: Wilno - cmentarz na Rosie
  (Album: Wilno - cmentarz na Rossie)
  Massalska, Wiżeńska
  Miejsce: Warszawa- cmentarz Powązkowski kw. 6
  (Album: Warszawa - Powązki)
  Massalski - rodzina
  Miejsce: Sławów - cmentarz
  (Album: Sławków)
  Massalski Bogumił, Świętosław, Antoni, Bronisława, Zofia, Kazimiera i Antonina
  Miejsce: Sławków – miasto w Polsce w woj. śląskim, w pow. będzińskim.
  (Album: Sławków)
  Massalski Marek, Kulawik Kazimierz i Jan
  Miejsce: Sławków – miasto w Polsce w woj. śląskim, w pow. będzińskim.
  (Album: Sławków)
  Massalski Mieczysław, Zofia
  Miejsce: Sławów - cmentarz
  (Album: Sławków)
  Massalski Piotr
  Miejsce: Sławów - cmentarz
  (Album: Sławków)
  Massalski Stefan, Maria, Łazarska Felicja zam. Massalska
  Miejsce: Wróblowice, pow. wielicki
  (Album: Wróblowice, pow. wielicki)
  Massalski Stefan, Maria, Łazarska Felicja zam. Massalska oraz Władysław
  Miejsce: Wróblowice, pow. wielicki - grób W. Massalskiego -
  (Album: Wróblowice, pow. wielicki)
  Massalski Władysław Filip
  Rodzice: Konstanty Jan Nepomucen i Izabela Hieronima Józefa Wieżeńska
  Miejsce: Wróblowice, pow. wielicki - grób W. Massalskiego -
  (Album: Wróblowice, pow. wielicki)
  Massalski Władzio
  Miejsce: Gdów - wieś położona w województwie małopolskim, w powiecie wielickim. Cmentarz parafii pw. Narodzenia NMP.
  (Album: Gdów - Cmentarz parafii pw. Narodzenia NMP)
  Rudolf Jerzykiewicz (brat Księżnej Massalskiej)
  Miejsce: Druskienniki Litwa
  (Album: Druskieniki . Druskininkai. Litwa)

   
  Powyższe zestawienie to wynik skrótowy wyszukiwania automatycznego.
  Aby wyszukać wszystkie zdjęcia związane z nazwiskiem Massalski klikinj w ten link
  Wyniki wyszukiwania zależne są od opisów zdjęć w bazie. Jest wiele zdjęć których opisy wymagają uzupełnienia, takie zdjęcia nie zostaną odnalezione przez wyszukiwarkę, ale możesz je znaleźć przeszukując bazę ręcznie wg albumów.

  DODAWANIE ZDJĘĆ
  1. Zaloguj/zarejestruj się w Archiwum Fotografii
  2. Przejdź do odpowiedniego albumu
  3. Kliknij "dodaj zdjęcia"
  4. Opisz zdjęcia
  Po dodaniu i opisaniu zdjęć pojawią się one tutaj automatycznie.
 

 


Genealogia Polaków: Źródła - Tożsamość - Rzeczypospolita
© OKIEM (zasady kopiowania i wykorzystywania materiałów.)Sposnorzy, sponsorzy medialni, reklamy (Przychód pokrywa część kosztów serwerów - "cele statutowe"). Wspieraj nasze działania.