Kiedy ostatnio
wsparłeś Fundację?

Wyślij 50zł
wyślij 50zł


czekaj....
mzurowski

Program gromadzenia wiedzy o genealogii rodziny Mzurowski
Program jest cząstką działań Fundacji Genealogii Polaków odtwarzania polskiej tożsamości kulturowej, historycznej i patriotycznej. Społeczna aktywność rodzinna jest łączona z ogólnymi programami Fundacji, angażując zarówno fascynatów jak i naukowców.


Lista stron Opis Drzewo genealogiczne Biografie Czytelnia Właściciele ziemscy Oficjaliści dworscy Powstańcy styczniowi Portrety Dokumenty Mogiły Uzupełnij drzewo


 

 

Informacje ogólne
Drzewo genealogiczne

 

 

(Dla czytelności drzewa każdy potomek jest umieszczony w jednej linijce. Z tego powodu część strony zawierające drzewa genealogiczne może wychodzić poza prawy margines (wiersze nie są łamane, używaj dolnego paska przesuwu)).

Herby


herb Amadej herb Poraj
Amadej
opis
Poraj
opis

Informacje

Rodzina Mzurowskich obecnie nie występuje. Ostatnie informacje pochodzą z pocz. XVI wieku. Jest to okres tworzenia się nazwisk, więc być może rodzina ta zmieniła nazwisko na inne, lub wymarła. Istnieje przypuszczenie, że dokonała się także oboczność brzmienia na istniejące do dzisiaj nazwisko Szurowski - lub inne podobne. Co ciekawe, wśród rodzin herbowych herbu Gieysz (herb Szurowskich) występują rodziny nazwiska Tyt - z którymi wiążą się przez małżeństwa, funkcje lub układy gospodarcze rodziny Mzurowskich. Z kolei Mzurowscy mogli być w posiadaniu wsi Jeżów, która w średniowieczu pisana była Gieyszów.
Należy też pamiętać o możliwym związku z nazwą Bzura od której wywodzi się zawołanie herbu Lis. Rzeka ta na początku wieku XVI zanotowała była jako Mszura.

Herb Amadej wskazuje na prawd. pochodzenie od węgierskiego palatyna, rycerza i awanturnika - Amadeja Aby, jednakże już w XIV wieku znani są Mzurowscy z Mzurowa herbu Poraj - być może rodzina niezwiązana z poprzednią - nazwisko mogło pochodzić wtórnie od nazwy wsi. Rodzina Mzurowskich w XV wieku jest związana z Małopolską w rejonie Mościsk. Wiadomo że rodzina Amadeja Aby chroniła sią w Polsce, ale trochę dziwnym się wydaje, że otrzymała jedynie kilka małych wsi w dobrach królewskich. Bardzoiej prawdopodobne że osadzona była na jednym z zamków (Bobolice?) i lokowała swoich podwładnych we wsiach. Od tych rodzin i wsi mogą pochodzić takie rodziny jak Mzurowskich - pośrednio tylko związanych z Amadejem Abą.

Uwzględniając przypuszczenia i dokumenty można zasugerować następujący związek Amadeja Aby z Mzurowskimi. Jest to jednak jedynie zbiór przypuszczeń.

1. Dawid Aba 1.1. Amadej Aba
1.1.1. Andrzej Schony z Barlabas i z Bobolic h. Amadej (być może imię Andrzej jest tożsame z Amadej) + Małgorzata
1.1.1.1. Anna z Bobolic +(1) Stanisław Szafraniec +(2) Mszczuj z Wierzchowiska h. Lis-Mzura
1.1.1.1.1. Boboliccy (Mzurowie)

Drzewa genealogiczne

1. ?? z Mzurowa h. Amadej [Nies.] (być może Amadej Aba) 1.1. Jan z Mzurowa, stolnik przemyski 1.1.1. Jan z Mzurowa – wojski przemyski 1.1.2. Mikołaj z Mzurowa, miecznik przemyski 1.2. Mikołaj Mzurowski, 1393 właściciel dóbr: Tuligłowy, Rudołowice, Więckowice, Rudnik i Strzelczyce, w pow. mościckim założył parafię w Rudołowicach i ufundował kaplicę Tuligłowach, obie przekazane Miechowitom w 1440. [SGHkrak] 1.3. (być może) Andrzej Schoen z Barlabas, potem z Bobolic + Małgorzata 1.3.1. Anna z Bobolic +(1) Stanisław Szafraniec +(2) Mszczuj z Wierzchowiska h. Lis-Mzura 1. ?? Mzurowski, zm. Po 1436, stolnik przemyski [Bon.] 1.1. Giertruda Mzurowska +(1436) Mikołaj Rychlik, zm. Przed 1445, ojciec: Maciej z Krukienic 1.1.1. Jan Rychlik 1.1.2. Fenna Rychlik + Piotr Chynowski 1.1.3. Jadwiga Rychlik + Aleksander Drohojowski 1.2. Helena Mzurowska +(1) Jan Łysakowski, zm. Przed 1440, dziedzic: Monastyrz, Szczytna + (2) Andrzej z Wielkich Żurowic (Łyakowski) 1.2a.1. Jan Łysakowski – kupił część Żurowic, podstarości lwowski 1465-1467 r., komornik graniczny przemyski 1472-1484 r., dziedzic połowy wójtostwa w Wiszni, Gorzyczan i lenny posiadacz wójtostwa w Pawłowosiole i Manastyrza, wspólnie z bratem posiada dom w Sandomierzu 1446 r., na mocy działu bierze Szczytnę i Manastyrz + Katarzyna 1.2a.2. Pełka Łysakowski, podstarości lwowski 1467-1479 r., wojski przemyski 1486-1499 1.2a.3. Katarzyna Łysakowska +(1447) Marcin z Morawska 1.2a.4. Anna Łysakowska + Henryk z Wielkiego Ciaszacina 1. Anna, h. Gozdawa + Wilhelm Czeszykowicz z Grabownicy, zm. ok. 1465, wojski sanocki (brat: Mikołaj z Grabownicy) 1.1. Eufemia (Fienna) +(1484) Jan Mzurowski, 1484 zapis od teściowej na połowie wsi Niebocko. 1488 Jan zwany jest Szurowski lub Żurowski [SGHsan, Bon] 1.2. Piotr 1.3. Paweł Pełka 1.4. Helena Andrzej Mzurowski, 1461 pisarz ziemski przemyski, fundator szpitala przy kościele św. Ducha w Przemyślu [SGHkrak] Felicja Mzurowska ze Strzelcyc +(1482) Wojciech Kobierski, ojciec: Jan z Kobierzyna, matka: Jadwiga Zbrożek h. Poraj z Jaskmanic Jan Mzurowski +(1437) Małgorzata Korczak (1-v. Ramsza z Cieszacina), ojciec: Marcin z Brumowa i Lipic (notowany 1411 Lwów, 1420 Kołomyja) Jan Mzurowski + Fenna Łopuska, ojciec: Jan; (bracia Mikołaj – nabył Pantelowice, Jan – własność Łopuszki, żona Barbara Dydyńska i Stanisław) Jan Mzurowski ze Strzelcyc + Elżbieta Maciej Mzurowski pod koniec XIVw płacił dziesięcinę z Węgierki i założonej przez siebie w 1404 roku Woli Węgierskiej. [Proksa M., Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego za lata 1980 – 1984] Miklasz Mzurowski ze Strzelcyc + Katarzyna Balicka, ur. ok. 1450 (brat: Mikołaj wójt przemyski) [Bon.] Mikołaj Mzurowski +(1503) Barbara Krzywiecka, ojciec: Rafał, matka: Jadwiga; (1-v. Piotr Cholowski) (brat Dziersław ożeniony z Zofią Laskowską siostrą ks. Mikołaja wójta Mościsk, dziedzica m.in. Tytowej Woli) Mikołaj Mzurowski, zm. Przed 1490 + Katarzyna (2-v. Stanisław Krysowski) Mściwoj Mzurowski z Bystrojowic, 7.1472, proces z Mikołajem Różą za długi (9 grzywien długu zabezpieczone zostało intromisją do 1 łanu uprawnego w Rudnikach) []Nowak, B., Ród Porajów w Małopolsce, w średniowieczu] Piotr Mzurowski, 1427 proces sądowym z ?? Maczkiem Pyanczek de Roschkowo. W akcie miejscowości i nazwy: Baranów, Junosz, Zolawy (Szolawy), Nowyna. [Teki]

Informacje zbliżone

Mzurów k. Myszkowa
Letecki h. Lis v. Mzura [Herbarz Szlachty Witebskiej]
Czarnocki h. Mzura [Kuropatnicki, Herabrz]
Makarewicz h. Mzura notowany 21.IX.1805, 22.XII.1819 powiat trocki
Swasko Mzura książęcy kuchmistrz Jana Ks. Mazowiecklego roku 1387 [Nies.]
493 br. rodzeni Jan, Mikołaj, Piotr, Stanisław, Andrzej i Jerzy z Mzurowa sprzedają za 300 grz. Janowi z K. Wielką Wolę Kuczkowską

1458 Jan Mzurka [ze Śladowa] sędzia gost. odstępuje Katarzynie wd. po br. swoim Zygmuncie własność w Głuchowie (płockie) i Karwosiakach [-Dłużniewie] (MK 335, 150); 1460 ks. Kazimierz III potwierdza akt ugody wydany przez książąt Siemowita V i Włodzisława I, w którym Jan Mzurka ze Śladowa chor. soch. i sędzia gost. odstąpił był Annie wd. po kaszt. dobrzyńskim a bracie tegoż Mzurki wsie Karwosiaki [-Dłużniewo] i G. z racji wiana, które ur. Katarzyna wd. po Zygmuncie miała zabezpieczone na Karwosiakach [-Dłużniewie] i Gozdowie (MK 5, lv)

Mzurów i Mzurowa leżą w województwie krakowskim w tych mniej więcej okolicach, gdzie w wiekach średnich leżały posiadłości Lisów-Mzurów

Mzurki, w dok. Mschurhy, ws i fol., pow. piotrkowski, gm. Woźniki, par Drużbice. Leży 2 nx na zach. od Piotrkowa, na trakcie do Widawy. Pod tą wsią z licznie zbiegających się strumieni powstaje rzeczka Grabią. [SHGkrak] Według regest, pobór, ziemi sieradzkiej z 1553 istniały dwie wsie Mssurki major i M. minor. Pierwsza należała do Stanisława i Walentego Garnyszów, miała młyn, karczmę, 3 łany kmiece, druga do Jana Gromolińskiego, miała 6 łanów (Pawio. Wielk. II, 258). [SHGkrak]

Mzurów, ws i fol., pow. będziński, gm. i par. Niegowa, odl. 49 w. od Będzina, był wsią królewską, dziesięcinę dawał plebanowi w Niegowy (Dług., II, 220); [SHGkrak]

Mzurowa, wś, pow. jędrzejowski, gm. Mnichów. W 1827 r. 24 dm., 107 mk [SHGkrak] 1412 majątek posiadał tu Tomek h. Jastrzębiec. Również Sądek z Mzurowej (być może też Jastrzębiec) procesował się z opatem jędrzejowskim o część w Skroniowie. [Czwojdrak B., Jastrzębce] 1437 Wierzbięta zw. Czapla h. Gryf; 1462 Mikołaj Gronostaj h. Gryf Poraj [Semkowicz – wywody szlachectwa]

Mzurki (Mszurki) p. piotrkowski – 1523 Mikołaj i Stanisław Garnysz h. Poraj [Semkowicz – wywody szlachectwa]

Jeżów (Gyeszow) par. Mstyczów. 1397-1434 ród Klimontowskich h. Lis-Mzura (w dobrach jest także miejsc. Żyrkowice) [Krzepiela]

Długosz łączy h. Lis z: Murza co mogło się przekształcić w Mzura a potem przez błąd w Bzura.

Zobacz miejscowości o nazwie zbliżonej do nazwiska.
mzurowski

 

 

Słownik Biograficzny


Dział zajmujący się gromadzeniem informacji o przedstawicielach rodzin
(Wykaz skrótowy. Po więcej możliwości przejdź do Biblioteki-Forum)
Niestety, w dziale Biblioteka-Forum nie ma żadnych not biograficznych związanych z nazwiskiem Mzurowski. To wynik sprawdzenia tytułów tylko jednym dziale. W Bibliotece znajduje się znacznie więcej działów. (Część jest dostępna tylko dla stałych użytkowników).

DODAWANIE
1. Zaloguj/zarejestruj się w dziale Biblioteka-Forum (Aby móc pisać noty biograficzne musisz napisać dwa inne posty)
2. Przejdź do działu Słownik Biograficzny
3. Dodaj nowy "wątek"
Po dodaniu noty pojawi się ona tutaj automatycznie.
 

 

 

 

Czytelnia


Dział zajmujący się gromadzeniem informacji o przedstawicielach rodzin
(Wykaz skrótowy. Po więcej możliwości przejdź do Biblioteki-Forum)


Opowiadania, opisy miejsc, artykuły związane z osobami o nazwisku Mzurowski
(Linki otwierają się w nowym oknie)Lista nadesłanych i opracowanychopowiadań, artykułów, opisów geograficznych w Bibliotece Genealogii Polaków. W Bibliotece znajduje się znacznie więcej działów. (Część jest dostępna tylko dla stałych użytkowników)

DODAWANIE
1. Zaloguj/zarejestruj się w dziale Biblioteka-Forum (Aby móc pisać noty biograficzne musisz napisać dwa inne posty)
2. Przejdź do działu Czytelnia i wybierz odp. pod-dział.
3. Dodaj nowy "wątek"
Po dodaniu noty pojawi się ona tutaj automatycznie.

 

 

 

 

Baza Właścicieli Ziemskich


Skrót informacji z bazy informacji o właścicielach dóbr prywatnych.
(Po więcej danych przejdź do Bazy Właścicieli Ziemskich)Niestety, w bazie właścicieli nie wpisów o osobach nazwiska Mzurowski. Tworzenie bazy to wiele żmudnych kwerend. Są one zlecane przez Fundację w ramach dostępnych funduszy. Wsparcie finansowe projektu na pewno przyspieszy jej budowę, oraz dokonywanie kolejnych kwerend archiwalnych.

DODAJ INFORMACJE
Jeśli masz wiedzę na temat osób o tym nazwisku, którzy byłi właścicielami dóbr prywatnych na ziemiach Rzeczpospolitej wykorzystaj
Formularz dodawania informacji

 

 

 

 

Baza Oficjalistów Dworskich


Skrót informacji z bazy wyższych pracowników dworskich.
(Po więcej danych przejdź do Bazy Oficjalistów Prywatnych)Niestety, w bazie oficjalistów nie ma nikogo o nazwisku Mzurowski.
Tworzenie bazy to wiele żmudnych kwerend. Są one zlecane przez Fundację w ramach dostępnych funduszy. Wsparcie finansowe projektu na pewno przyspieszy jego budowę, oraz dodanie kolejnych informacji o tej najsłabiej opracowanej grupie społecznej.

DODAJ INFORMACJE
Jeśli masz wiedzę na temat osób o tym nazwisku, którzy byli oficjalistami dóbr prywatnych na ziemiach Rzeczpospolitej wykorzystaj
Formularz dodawania informacji

 

 

 

 

Baza Powstańców Styczniowych


Wypisy z programu zbierania informacji o Powstańcach roku 1863-5.
(Skrót - po więcej informacji przejdź do Bazy Powstańców Styczniowych)  Niestety, w Bazie Powstańców Styczniowych nie ma osób o nazwisku Mzurowski
  Może to wynikać z błędów w zapisie, albo też niemożliwości w wykonaniu kolejnych kwerend naukowych. Stan wiedzy o tym powstaniu wciąż jest niewystarczający, a większość osób wspierających Powstanie nieznana. Wciąż wiele informacji pozsotaje do pozyskania w trakcie kwerend lub ze zbiorów prywatnych. Wsparcie finansowe projektu na pewno przyspieszy jej budowę, oraz dokonywanie kolejnych kwerend archiwalnych.

  DODAJ INFORMACJE
  Jeśli masz wiedzę, która może uzupełnić powyższe informacje wykorzystaj
  Formularz dodawania informacji

   

   


   

   

  Baza Grafiki - Portrety


  Lista zdjęć portretowych nadesłanych do Bazy Zdjęć Genealogii Polaków, związanych z nazwiskiem Mzurowski
  (Wykaz skrótowy. Po więcej możliwości przejdź do Bazy Zdjęć)  Niestety, w bazie nie ma zdjęć związanych z nazwiskiem Mzurowski. Są to wyniki wyszukiwania automatycznego. Są one zależne są od opisów zdjęć w Archiwum Fotografii. Jest wiele zdjęć których opisy wymagają uzupełnienia, takie zdjęcia nie zostaną odnalezione przez wyszukiwarkę, ale możesz je znaleźć przeszukując bazę ręcznie wg albumów.

  DODAWANIE ZDJĘĆ
  1. Zaloguj/zarejestruj się w Archiwum Fotografii
  2. Przejdź do odpowiedniego albumu
  3. Kliknij "dodaj zdjęcia"
  4. Opisz zdjęcia
  Po dodaniu i opisaniu zdjęć pojawią się one tutaj automatycznie.
   

   

   

   

  Baza Grafiki - Dokumenty


  Lista zdjęć dokumentów nadesłanych do Bazy Zdjęć Genealogii Polaków, związanych z nazwiskiem Mzurowski
  (Wykaz skrótowy. Po więcej możliwości przejdź do Bazy Zdjęć)  Niestety, w bazie nie ma zdjęć związanych z nazwiskiem Mzurowski. Są to wyniki wyszukiwania automatycznego. Są one zależne są od opisów zdjęć w Archiwum Fotografii. Jest wiele zdjęć których opisy wymagają uzupełnienia, takie zdjęcia nie zostaną odnalezione przez wyszukiwarkę, ale możesz je znaleźć przeszukując bazę ręcznie wg albumów.

  DODAWANIE ZDJĘĆ
  1. Zaloguj/zarejestruj się w Archiwum Fotografii
  2. Przejdź do odpowiedniego albumu
  3. Kliknij "dodaj zdjęcia"
  4. Opisz zdjęcia
  Po dodaniu i opisaniu zdjęć pojawią się one tutaj automatycznie.
   

   

   

   

  Baza Grafiki - Mogiły


  Lista zdjęć mogił i epitafiów nadesłanych do Bazy Zdjęć Genealogii Polaków, związanych z nazwiskiem Mzurowski
  (Wykaz skrótowy. Po więcej możliwości przejdź do Bazy Zdjęć)  Niestety, w bazie nie ma mogił lub epitafiów związanych z nazwiskiem Mzurowski. Są to wyniki wyszukiwania automatycznego. Są one zależne są od opisów zdjęć w Archiwum Fotografii. Jest wiele zdjęć których opisy wymagają uzupełnienia, takie zdjęcia nie zostaną odnalezione przez wyszukiwarkę, ale możesz je znaleźć przeszukując bazę ręcznie wg albumów.

  DODAWANIE ZDJĘĆ
  1. Zaloguj/zarejestruj się w Archiwum Fotografii
  2. Przejdź do odpowiedniego albumu
  3. Kliknij "dodaj zdjęcia"
  4. Opisz zdjęcia
  Po dodaniu i opisaniu zdjęć pojawią się one tutaj automatycznie.
   

   


  Genealogia Polaków: Źródła - Tożsamość - Rzeczypospolita
  © OKIEM (zasady kopiowania i wykorzystywania materiałów.)  Sposnorzy, sponsorzy medialni, reklamy (Przychód pokrywa część kosztów serwerów - "cele statutowe"). Wspieraj nasze działania.