Kiedy ostatnio
wsparłeś Fundację?

Wyślij 50zł
wyślij 50zł


czekaj....
niewmierzycki

Program gromadzenia wiedzy o genealogii rodziny Niewmierzycki
Program jest cząstką działań Fundacji Genealogii Polaków odtwarzania polskiej tożsamości kulturowej, historycznej i patriotycznej. Społeczna aktywność rodzinna jest łączona z ogólnymi programami Fundacji, angażując zarówno fascynatów jak i naukowców.


Lista stron Opis Drzewo genealogiczne Biografie Czytelnia Właściciele ziemscy Oficjaliści dworscy Powstańcy styczniowi Portrety Dokumenty Mogiły Uzupełnij drzewo


 

 

Informacje ogólne
Drzewo genealogiczne

 

 

(Dla czytelności drzewa każdy potomek jest umieszczony w jednej linijce. Z tego powodu część strony zawierające drzewa genealogiczne może wychodzić poza prawy margines (wiersze nie są łamane, używaj dolnego paska przesuwu)).

Herby


herb Jezierza herb Samson
Jezierza
opis
Samson
opis
dotyczy rodziny Niemierzycki
zapisywanej przez Rosjan Niewmierzycki

Informacje

Rodziny Niewmierzyckich i Niemierzyckich z terenów dzisiejszej Ukrainy i Rosji mają prawdopodobnie wspólne pochodzenie, pomimo występowania w rodzinach różnych herbów, a także obecności nieszlacheckich. (Istniała też inna rodzina Niemierzyckich pochodząca z Niemierzyc w pow. kościańskim i nie należy tych rodzin łączyć). Trzeba pamiętać że litera "w" w nazwisku jest pochodną transliteracji na rejonach Kresów i trudno stwierdzić która wersja była pierwotna.

Pochodzenie nazwiska można prowadzić albo bezpośrednio albo pośrednio (przez nazwę miejscowości Niewmierzyce) od wyrażenia "nie umierać" i miało by ono znaczenie podobne do "nieśmiertelny". Może też pochodzić od imienia Niemierza. Rosyjska genealogia (starająca się zawsze opisać szlachtę polską jako ludność pochodzenia wschodniego, posługująca się najczęściej sfałszowanymi dokumentami) pragnie widzieć tutaj potomków samego Ruryka, lecz jest to raczej wątpliwe. Większa jest możliwość pochodzenia tatarskiego lub bojarskiego. Zachodzi też pytanie, czy herb Jezierza jest herbem właściwym, pomimo istnienia odpisu dokumentu to potwierdzającego wydanego przez Stanisława Augusta jak też certyfikatu rosyjskiego . W przypadku zbieżności nazwiska, herb mógł być przypisany wtórnie błędnie nie dochodząc do prawdy, a błąd ten później się utrwalił.

Niewmierzyccy są jednak notowani jako szlachta (bez kmieci już bardzo wcześnie - w XVIw). Tutaj również nie mamy pewności, czy żyjące w XIX wieku w okolicach Niewmierzyc osoby tego nazwiska pochodzą od owych pierwszych właścicieli ziemskich, czy też zbieżność nazwiska jest wtórna i w obu przypadkach pochodzi od nazwy wsi, którą zamieszkiwały rodziny nie powiązane genealogicznie. Z pewnością istniały też rodziny o tym nazwisku nie mające korzeni szlacheckich.

Warto przytoczyć jeszcze jedną luźną hipotezę, która wywodzi pochodzenie Niewmierzyckich od Nuerów, ludu wymienianego przez Herodota i zamieszkującego prawd. tereny okolic Wołynia i ziemi kijowskiej. Bez uciekania się do tak odległych korzeni można jednak odnaleźć zbieżność nazwiska Niewmierzyckich (Nieumierzyckich) z cząstką -ner -nyr występującą w nazwach rzecznych rejonu a pochodzącą być może właśnie od Neurów.

Drzewa genealogiczne

1. ?? Niewmierzycki [wikipedia.ru, za Dzieje rodzin szlacheckich płd-zach Rosji, Kijów 1867 str 10, 56-61] 1.1. Sidor Niewmierzycki, 1552 notowany w Niewmierzycach, wraz z braćmi 1.1.1. Solujan Niewmierzycki 1.1.1.1. Dymitr Niewmierzycki 1.1.1.2. Jakub Niewmierzycki 1.2. Sidko Niewmierzycki 1.2.1. Grin Niewmierzycki 1.2.2. Onikij Niewmierzycki 1.3. Gridko Niewmierzycki 1.3.1. Teodor Niewmierzycki 1.3.2. Andrzej Niewmierzycki 1.3.3. Jan Niewmierzycki 1.3.4. Sahno Niewmierzycki 1.3.5. Setefan Niewmierzycki 1.4. Nestor Niewmierzycki, od niego pochodzi nazwa: "Niwa Nesterovskaya" 1.5. Eszuta Niewmierzycki 1. Antoni Niewmierzycki ur. ok. 1520 + Katarzyna Pokulaska [Bajor A., Skomplikowane losy …] 1.1. Anna Niewmierzycka +(ok. 1578) Joachim Możajski-Możarowski, ojciec: Jan (syn Andrzeja), matka: Helena 1.1.1. Jakub Możajski-Możarowski 1.1.2. Artiom Możajski-Możarowski 1.1.3. Demian Możajski-Możarowski 1.1.4. Julianna Możajska-Możarowska 1. Gridko (Grzegorz) Niewmierzycki h. Jezierza, ur. ok. 1600 [oprac. Sergey Niewmierzycki] 1.1. Sewitiw? Niewmierzycki 1.1.1. Tymofiej Niewmierzycki 1.1.1.1. Roman Niewmierzycki 1.1.1.1.1. Semen Niewmierzycki 1.1.1.1.1.1. Mikołaj Niewmierzycki, ur. ok. 1750 1.1.1.1.1.1.1. Antoni Niewmierzycki 1.1.1.1.1.1.1.1. Estifen? Niewmierzycki 1.1.1.1.1.1.1.1.1. Łukasz Niewmierzycki 1.1.1.1.1.1.1.2. Piotr Niewmierzycki 1.1.1.1.1.1.1.2.1. Onufry Niewmierzycki 1.1.1.1.1.2. Grzegorz Niewmierzycki, ur. ok. 1750 1.1.1.1.1.2.1. Mikołaj Niewmierzycki 1.1.1.1.1.2.1.1. Józef Niewmierzycki 1.1.1.1.1.2.1.1.1. Onufry Niewmierzycki 1.1.1.1.1.2.1.1.1.1. Jakub Niewmierzycki 1.1.1.1.1.2.1.1.1.2. Dymitr Niewmierzycki 1.1.1.1.1.3. Dymitr Niewmierzycki, ur. ok. 1750 1.1.1.1.1.3.1. Stefan Niewmierzycki 1.1.1.1.1.3.1.1. Piotr Niewmierzycki 1.1.1.1.1.3.1.1.1. Teodor Niewmierzycki 1.1.1.1.1.3.1.1.1.1. Semen Niewmierzycki 1.1.1.1.1.3.1.1.1.2. Łukasz Niewmierzycki 1.1.1.1.1.3.1.1.1.3. Tomasz Niewmierzycki 1.1.1.1.1.3.1.1.1.4. Grzegorz Niewmierzycki 1.1.1.1.1.3.1.1.1.4.1. Aleksy Niewmierzycki 1.1.1.1.1.3.1.1.2. Andrzej Niewmierzycki 1.1.1.1.1.3.1.1.2.1. Kirył? Niewmierzycki 1.1.1.1.1.3.1.2. Jan Niewmierzycki 1.1.1.1.1.3.1.2.1. Grzegorz Niewmierzycki 1.1.1.1.1.3.1.2.2. Daniel Niewmierzycki 1.1.1.1.1.3.1.2.2.1. Aleksadner Niewmierzycki 1.1.1.1.1.3.1.2.2.2. Jan Niewmierzycki 1.1.1.1.1.3.1.2.2.3. Franciszek Niewmierzycki 1.1.1.1.1.3.1.2.2.4. Józef Niewmierzycki 1.1.1.1.1.3.1.2.3. Paweł Niewmierzycki 1.1.1.1.1.3.1.2.3.1. Bazyli Niewmierzycki 1.1.1.1.1.3.1.2.4. Paweł Niewmierzycki 1.1.1.1.1.3.1.2.4.1. Kazimierz Niewmierzycki 1.1.1.1.1.3.1.2.4.1.1. Teodor Niewmierzycki 1.1.1.1.1.3.1.3. Jakub Niewmierzycki 1.1.1.1.1.3.1.3.1. Grzegorz Niewmierzycki 1.1.1.1.1.3.1.3.2. Eustachy Niewmierzycki 1.1.1.1.1.4. Piotr Niewmierzycki, ur. ok. 1750 1.1.1.1.1.4.1. Jakub Niewmierzycki 1.1.1.1.1.4.1.1. Michał Niewmierzycki 1.1.1.1.1.4.1.1.1. Bazyli Niewmierzycki 1.1.1.1.1.4.1.1.1.1. Łukasz Niewmierzycki 1.1.1.1.1.4.1.1.1.2. Ignacy Niewmierzycki 1.1.1.1.1.4.1.1.2. Aleksander Niewmierzycki 1.1.1.1.1.4.1.1.2.1. Iwan Niewmierzycki 1.1.1.1.1.4.1.1.2.2. Paweł Niewmierzycki 1.1.1.1.1.4.1.1.2.3. Mojsiej Niewmierzycki 1.1.1.1.1.5. Antoni Niewmierzycki, ur. ok. 1750 1.1.1.1.1.5.1. Mikołaj Niewmierzycki 1.1.1.1.1.5.1.1. Teodor Niewmierzycki 1.1.1.1.1.5.1.1.1. Daniel Niewmierzycki 1.1.1.1.1.5.1.1.1.1. Teodor Niewmierzycki 1.1.1.1.1.5.1.1.2. Jan Niewmierzycki 1.1.1.1.1.5.1.1.2.1. Andrzej Niewmierzycki 1.1.1.1.1.5.1.1.3. Bazyli Niewmierzycki 1.1.1.1.1.5.1.1.3.1. Teodor Niewmierzycki 1.1.1.1.1.5.1.1.3.2. Mojsiej? Niewmierzycki 1.1.1.1.1.5.1.1.3.2.1. Antoni Niewmierzycki 1.1.1.1.1.5.1.1.3.2.2. Jan Niewmierzycki 1.1.1.1.1.5.1.1.3.2.3. Michał Niewmierzycki 1.1.1.1.1.6. Teodor Niewmierzycki ur. ok. 1750 1.1.1.1.1.6.1. Aleksander Niewmierzycki, ur. ok. 1790 1.1.1.1.1.6.1.1. Jan Niewmierzycki 1.1.1.1.1.6.1.1.1. Grzegorz Niewmierzycki 1.1.1.1.1.6.1.1.2. Osip Niewmierzycki 1.1.1.1.1.6.1.1.2.1. Afanazy Niewmierzycki 1.1.1.1.1.6.1.1.2.2. Samko Niewmierzycki 1.1.1.1.1.6.1.1.2.3. Marcin Niewmierzycki 1.1.1.1.1.6.1.1.2.4. Teodor Niewmierzycki 1.1.1.1.1.6.2. Antoni Niewmierzycki, ur. ok. 1800 1.1.1.1.1.6.2.1. Bazyli Niewmierzycki 1.1.1.1.1.6.2.1.1. Roman Niewmierzycki 1.1.1.1.1.6.2.1.1.1. Marcin Niewmierzycki 1.1.1.1.1.6.2.1.2. Macpij? Niewmierzycki 1.1.1.1.1.6.2.1.2.1. Grzegorz Niewmierzycki 1.1.1.1.1.6.2.1.2.2. Mikołaj Niewmierzycki 1.1.1.1.1.6.2.1.2.3. Andrzej Niewmierzycki 1.1.1.1.1.6.2.1.2.3.1. Teodor Niewmierzycki 1.1.1.1.1.6.2.1.2.3.2. Teodor(2) Niewmierzycki 1.1.1.1.1.6.3. Andrzej Niewmierzycki ur. ok. 1780 1.1.1.1.1.6.3.1. Jakub Niewmierzycki 1.1.1.1.1.6.3.1.1. Antoni Niewmierzycki 1.1.1.1.1.6.3.1.1.1. ?? Niewmierzycki 1.1.1.1.1.6.3.1.1.2. Paweł Niewmierzycki 1.1.1.1.1.6.3.1.1.3. Sewitian? Niewmierzycki 1.1.1.1.1.6.3.1.1.4. Aleksander Niewmierzycki 1.1.1.1.1.6.3.1.2. Osip Niewmierzycki 1.1.1.1.1.6.3.1.2.1. Bazyli Niewmierzycki 1.1.1.1.1.6.3.1.2.2. Julian Niewmierzycki 1.1.1.1.1.6.3.1.2.3. Grzegorz Niewmierzycki 1.1.1.1.1.6.3.2. Roman Niewmierzycki 1.1.1.1.1.6.3.2.1. Dymitr Niewmierzycki 1.1.1.1.1.6.3.2.1.1. Semen Niewmierzycki 1.1.1.1.1.6.3.3. Jan Niewmierzycki, ur. ok. 1810 1.1.1.1.1.6.3.3.1. Michał Niewmierzycki 1.1.1.1.1.6.3.3.1.1. Grzegorz Niewmierzycki 1.1.1.1.1.6.3.3.2. Jan Niewmierzycki 1.1.1.1.1.6.3.3.3. Grzegorz Niewmierzycki 1.1.1.1.1.6.3.3.3.1. Mikołaj Niewmierzycki 1.1.1.1.1.6.3.3.3.2. Semen Niewmierzycki 1.1.1.1.1.6.3.3.3.3. Jan Niewmierzycki 1.1.1.1.1.6.3.3.3.4. Stefan Niewmierzycki 1.1.1.1.1.6.3.3.3.4.1. Bazyli Niewmierzycki 1.1.1.1.1.6.3.3.4. Teodor Niewmierzycki, ur.ok. 1840, mieszkał: Łuczanki 1.1.1.1.1.6.3.3.4.1. Paweł Niewmierzycki, ur. 1867, 1912 mieszkał Lewkowicze nr 140 , oficer + Maria Niewmierzycka, ojciec: Michał, matka: Maria Łukina (z Lewkowicz) 1.1.1.1.1.6.3.3.4.1.1. Tichon (Stanisław) Niewmierzycki, ur. 6.04.1898, mieszkał Moczulna 1.1.1.1.1.6.3.3.4.1.1a.1. Piotr Niewmierzycki ur. 1927-31 Moczulna – zaginął w czasie II WŚ 1.1.1.1.1.6.3.3.4.1.1a.2. Mikołaj Niewmierzycki ur. 1927-31 Moczulna – zaginął w czasie II WŚ 1.1.1.1.1.6.3.3.4.1.1b.3. Anna Maria Niewmierzycka ur. 1949 1.1.1.1.1.6.3.3.4.1.2. Łukasz Niewmierzycki, ur. 1907 1.1.1.1.1.6.3.3.4.1.3. Agata Niewmierzycka, ur. 1895 1.1.1.1.1.6.3.3.4.1.4. Anna Niewmierzycka, ur. 1902 1.1.1.1.1.6.3.3.4.1.5. Serafina Niewmierzycka, ur. 1905 1.1.1.1.1.6.3.3.4.1.6. Praksewa Niewmierzycka, ur. 1910 1.1.1.1.1.6.3.3.4.2. Stefan Niewmierzycki 1.1.1.1.1.6.3.3.4.3. Antoni Niewmierzycki 1.1.1.1.1.6.3.3.4.4. Jozafat Niewmierzycki 1.1.1.1.1.6.3.3.4.5. Jan Niewmierzycki 1.1.1.1.1.6.3.3.5. Majroj? Niewmierzycki 1.1.1.1.1.6.3.3.5.1. Jan Niewmierzycki 1.1.1.1.1.6.3.3.6. Antoni Niewmierzycki 1.1.1.1.1.6.3.3.6.1. Marek Niewmierzycki 1.1.1.1.1.6.3.3.6.2. Grzegorz Niewmierzycki 1.1.1.1.1.6.3.3.6.3. Maciej (Mateusz) Niewmierzycki 1.1.1.1.1.6.3.3.6.4. Arsen Niewmierzycki 1.1.1.1.1.6.3.3.6.5. ?? Niewmierzycki 1.1.1.1.1.6.3.3.6.6. ?? Niewmierzycki 1.1.1.1.1.6.3.3.6.7. Aftanazy? Niewmierzycki 1.1.1.1.1.6.3.3.6.7.1. Niewmierzycki 1.1.1.1.1.6.3.3.6.7.2. Niewmierzycki (w opracowaniu) 1.2. Fedor Niewmierzycki 1.2.1. Piotr(?) Niewmierzycki 1.2.1.1. Jan 8 1.2.1.1.1. ?? 1.2.1.1.1.1. ?? 24 1.2.1.2. Damian 9 1.2.1.2.1. Andrzej 15 1.2.1.2.1.1. Andrzej 25 1.2.1.2.2. Michał 16 1.2.1.2.2.1. Iwan 26 1.2.1.2.2.1.1. ?? 50 1.2.1.2.2.1.1.1. ?? 88 1.2.1.2.2.1.2. ?? 51 1.2.1.2.2.2. Semen 27 1.2.1.2.2.2.1. Teodor 52 1.2.1.2.2.2.1.1. Jan 90 1.2.1.2.2.2.1.2. ?? 91 1.2.1.2.2.2.1.3. ?? 92 1.2.1.2.2.2.1.4. ?? 93 1.2.1.2.2.2.2. Marcin 53 1.2.1.2.2.2.2.1. Andrzej 94 1.2.1.2.2.2.3. Jan 54 1.2.1.2.2.2.3.1. ?? 95 1.2.1.2.2.2.3.2. ?? 96 1.2.1.3. Grzegorz 10 1.2.1.3.1. Sołujan 17 1.2.1.3.1.1. Stefan 28 1.2.1.3.1.1.1. Jan 55 1.2.1.3.1.1.1.1. Aleksander 97 1.2.1.3.1.1.1.1.1. Tomasz 149 1.2.1.3.1.1.1.1.2. Jan 149 1.2.1.3.1.1.1.1.3. Stefan 150 1.2.1.3.1.1.1.2. ?? 98 1.2.1.3.1.1.1.2.1. ?? 151 1.2.1.3.2. Fedor 18 1.2.1.3.2.1. Griszim (?) 29 1.2.1.3.2.1.1. ?? 56 1.2.1.3.2.1.1.1. Stepan 99 1.2.1.3.2.1.1.1.1. Piotr 152 1.2.1.3.2.1.1.1.2. Grzegorz 153 1.2.1.3.2.1.1.1.3. ?? 154 1.2.2. Onisij(?) Niewmierzycki 1.2.2.1. Maksym Niewmierzycki 1.2.2.1.1. Jan 19 1.2.2.1.1.1. Teodor 30 1.2.2.1.1.1.1. Teodor 57 1.2.2.1.1.1.1.1. ?? 1.2.2.1.1.1.1.1.1. Jan 155 1.2.2.1.1.1.1.1.2. Onufry 156 1.2.2.1.1.1.1.1.3. Teodor 157 1.2.2.1.1.1.2. Michał 58 1.2.2.1.1.1.2.1. Siwwa (?) 1.2.2.1.1.1.2.1.1. Jan 158 1.2.2.1.1.1.2.1.2. ?? 159 1.2.2.1.1.1.2.1.3. ?? 160 1.2.3. Jan Niewmierzycki 1.2.3.1. Stefan Niewmierzycki 1.2.3.1.1. Fedor 20 1.2.3.1.1.1. Jan 31 1.2.3.1.1.1.1. Bazyli 59 1.2.3.1.2. Grzegorz 21 1.2.3.1.2.1. ?? 32 1.2.3.1.2.1.1. Teodor 60 1.2.3.1.2.2. Piotr 33 1.2.3.1.2.2.1. Teodor 61 1.2.3.1.2.3. Teodor 34 1.2.3.1.2.3.1. Grzegorz 62 1.2.3.1.3. Stepan 22 1.2.3.1.3.1. Antoni 35 1.2.3.1.3.1.1. Aleksander 63 1.2.3.1.3.2. Bazyli 36 1.2.3.1.3.2.1. Jan 64 1. Daniel Niewmierzycki [spis ludności Łuczanek] 1.1. Michał Niewmierzycki + Maria Łukina, z Lewkowicz 1.1.1. Maria Niewmierzycka + Paweł Niewmierzycki 1.1.2. Pelagia Niewmierzycka 1.1.3. Piotr Niewmierzycki 1.2. Ignacy Niewmierzycki 1. Mikołaj Niewmierzycki 1.1. Grzegorz Niewmierzycki, ur. ok. 1880, 1912 mieszkał Lewkowicze nr 137 + Krystyna ojciec: Bazyli 1.1.1. Piotr Niewmierzycki, ur. ok. 1903 1.1.2. Maksym Niewmierzycki, ur. ok. 1905 1.1.3. Maria Niewmierzycka, ur. ok. 1906 1.1.4. Agafia Niewmierzycka, ur. ok. 1911 1.2. Andrzej Niewmierzycki, ur. ok. 1888 (pokrewieństwo hipot.), 1912 mieszkał Lewkowicze nr 137 1.3. Katarzyna Niewmierzycka, ur. ok. 1899 (pokrewieństwo hipot.), 1912 mieszkała Lewkowicze nr 137 1. Ignacy Niewmierzycki 1.1. Jan Niewmierzycki, ur. ok. 1855, 1912 mieszkał Lewkowicze nr 138 + ??, ojciec: Michał 1.1.1. Piotr Niewmierzycki, ur. ok. 1883 + ?? ojciec: Jakub 1.1.1.1. Sergiej Niewmierzycki 1.1.1.2. Maria Niewmierzycka 1.1.1.3. ?? Niewmierzycka 1.1.1.4. Paweł Niewmierzycki 1. Jan Niewmierzycki 1.1. Antoni Niewmierzycki, ur. ok. 1862, 1912 mieszkał Lewkowicze nr 139 + Anastazja, ojciec: Bazyli 1.1.1. Bazyli Niewmierzycki 1.1.2. Dymitr Niewmierzycki 1.1.3. Aleksy Niewmierzycki 1. A. Niewmierzycki (może matka: Helena c. Maksyma) 1912 mieszkał: Diakony nr 139 1.1. Jan Niewmierzycki + Helena, ojciec: Piotr 1.1.1. Paweł Niewmierzycki 1.1.2. Ewrosina? Niewmierzycka 1.1.3. Karitina? Niewmierzycka 1. Samujło Niewmierzycki h. Samson, ur. 1730 [Spis Wołyński] 1.1. Grzegorz Niewmierzycki, ur. ok. 1760 1.1.1. Szymon Niewmierzycki, ur. ok. 1790 1.1.1.1. Trofim Niewmierzycki, ur. ok. 1810, spisany 1828 [Spis Wołyński] 1.1.1.2. Andrzej Niewmierzycki 1.1.1.3. Lucjan Niewmierzycki 1.1.1.3.1. Stanisław Rudolf Niewmierzycki, ur. ok. 1845, spisany ok. 1860 [Spis Wołyński] 1.1.1.3.2. Henryk Fabian Niewmierzycki 1.1.1.3.3. Józef Niewmierzycki 1.1.1.3.3.1. Zofia Niewmierzycka, ur. ok. 1875, spisana 1890 [Spis Wołyński] 1.1.1.3.3.2. Kazimierz Niewmierzycki 1.1.1.3.3.3. Wacław Niewmierzycki 1.1.1.3.4. Wanda Alojza Niewmierzycka 1.1.1.3.5. Lucjan Zygmunt Niewmierzycki, ur. ok. 1860, spisany 1874 [Spis Wołyński] 1.1.1.4. Leopold Niewmierzycki 1.2. Paweł Niewmierzycki, ur. 1760 1.2.1. Bazyli Niewmierzycki, ur. ok. 1790 1.2.1.1. Augustyn Niewmierzycki, ur. ok. 1815, spisany 1928 [Spis Wołyński] 1.2.1.1.1. Szymon Niewmierzycki 1.2.1.1.1.1. Sergiej Niewmierzycki 1.2.1.1.2. Tomasz Niewmierzycki, ur. ok. 1845, spisany 1874 [Spis Wołyński] 1.2.1.1.2.1. Wawrzyniec Niewmierzycki, ur. ok. 1870 spisany 1874 [Spis Wołyński] 1.2.1.1.2.2. Karol Niewmierzycki 1.2.1.1.2.3. Antoni Niewmierzycki, ur. ok. 1880, spisany 1896 [Spis Wołyński] 1.2.1.1.2.4. Bronisław Niewmierzycki 1.2.1.1.2.5. Roman Niewmierzycki 1.2.1.1.3. Gustaw Niewmierzycki, spisany 1876 [Spis Wołyński] 1.2.1.2. Michał Niewmierzycki 1.2.1.2.1. Łukasz Niewmierzycki 1.2.1.2.2. Jan Niewmierzycki 1. Roman Niewmierzycki + Nina Skrabina [morm.] 1.1. Zdzisław Władysław Niewmierzycki, ur. 1923, zm. 13.5.1941 Lublin 1. Ludmiła Niewmierzycka, ur. 1925, lekarz, ordynator odziału Szpitala T. Chałubińskiego + Władysław Leszek Kłysik, ur. 2.10.1925 Krzyżanów, woj. łódzkie, zm. 1993, poch. Częstochowa cm. Kule, ojciec: Konstanty, matka: Bronisława Kwaśniewska [Sętowski J., Cmentarz Kule ...] 1.1. Anna Maria Kłysik + Sołtysik 1.2. Grażyna Elżbieta Kłysik + Turek 1. Paweł Niewmierzycki [nad. Mikołaj Niewmierzycki] 1.1. Wiktor Niewmierzycki, ur. 1876, zm. 1944 1.1.1. Jan Niewmierzycki, ur. 1910, zm. 1941 1.1.1.1. Włodzimierz Niewmierzycki, ur. 1939 1.1.1.1.1. Mikołaj Niewmierzycki

Osoby niepowiązane

?? Niewmierzyccy - 1571 notowani w Niewmierzycach ?? Niewmierzyccy, ok. 1890 własność: Prywitów, pow. nowogradwołyński [SGKP] ?? Nieumierzyccy, 1775 wymienieni w postanowieniu królewskim na powołanie komisji w rejonie owruckim [vol.leg. VIII s 296] ?? Nieumierzyccy, 1777 wymienieni w postanowieniu królewskim na sąd komisaryczny między rodzinami i starostą owruckim - Janem Steckim [vol.leg. VIII s.546] Antoni Niewmirzycki, 1628 płaci podatek od jednego ogrodu [SGKP] Dymitr Nieumierzycki, 1571 właściciel w Niewmierzycach [Zrodła Dziejowe, T. XX, Warszawa, 1894] Jacko Nieumierzycki, 1571 właściciel w Niewmierzycach [Zrodła Dziejowe, T. XX, Warszawa, 1894] Joachim Niewmirzycki, komornik ziemski kijowski [vol.leg. VI s.146] (prawd. chodzi o Joachima Niemirzyckiego, w 1721 stolnika smoleńskiego) Joachim Niewmierzycki z Lewkowicz, ur. ok. 1780 + Ulita Możajska Możarowska, ojciec: Wawrzyniec "Davidiuk" (ur. 1755 Możary), matka: Paraskowia [ancestry.com] Leon Niewmierzycki, z Luczenek, ur. ok. 1810 + Tatiana Możajska-Możarowska, ur. 1787, ojciec: Jan (syn. Maksymiliana, ur. 1775 Możary), matka: Marianna [ancestry.com] Lucjan Niewmierzycki, ostatni z wyboru marszałek żytomierski, właściciel Antopola [SGKP] Szymon Niewmierzycki z Lewkowicz, ur. ok. 1810 + Aleksandra Możajska-Możarowska, ojciec: Karp (s. Klemensa, ur. 13.10.1767 Możary), matka: Anastazja [ancestry.com] Waśko Nieumierzycki, 1571 właściciel w Niewmierzycach [Zrodła Dziejowe, T. XX, Warszawa, 1894]

niewmierzycki

 

 

Słownik Biograficzny


Dział zajmujący się gromadzeniem informacji o przedstawicielach rodzin
(Wykaz skrótowy. Po więcej możliwości przejdź do Biblioteki-Forum)


Noty biograficzne, oraz spisy osób związanych z osobami o nazwisku Niewmierzycki
(Linki otwierają się w nowym oknie)

 • NIEWMIERZYCKI
  Poszukuję rodziny Niewmierzyckich mieszkających w latach 20-tych XX wieku w Lewkowiczach pow. Owrucz woj.Łu...

 

Lista nadesłanych i opracowanych not biograficznych w Bibliotece Genealogii Polaków, tylko w dziale Słownik Biograficzny. W Bibliotece znajduje się znacznie więcej działów. (Część jest dostępna tylko dla stałych użytkowników)

DODAWANIE
1. Zaloguj/zarejestruj się w dziale Biblioteka-Forum (Aby móc pisać noty biograficzne musisz napisać dwa inne posty)
2. Przejdź do działu Słownik Biograficzny
3. Dodaj nowy "wątek"
Po dodaniu noty pojawi się ona tutaj automatycznie.

 

 

 

 

Czytelnia


Dział zajmujący się gromadzeniem informacji o przedstawicielach rodzin
(Wykaz skrótowy. Po więcej możliwości przejdź do Biblioteki-Forum)


Opowiadania, opisy miejsc, artykuły związane z osobami o nazwisku Niewmierzycki
(Linki otwierają się w nowym oknie)Lista nadesłanych i opracowanychopowiadań, artykułów, opisów geograficznych w Bibliotece Genealogii Polaków. W Bibliotece znajduje się znacznie więcej działów. (Część jest dostępna tylko dla stałych użytkowników)

DODAWANIE
1. Zaloguj/zarejestruj się w dziale Biblioteka-Forum (Aby móc pisać noty biograficzne musisz napisać dwa inne posty)
2. Przejdź do działu Czytelnia i wybierz odp. pod-dział.
3. Dodaj nowy "wątek"
Po dodaniu noty pojawi się ona tutaj automatycznie.

 

 

 

 

Baza Właścicieli Ziemskich


Skrót informacji z bazy informacji o właścicielach dóbr prywatnych.
(Po więcej danych przejdź do Bazy Właścicieli Ziemskich)Niestety, w bazie właścicieli nie wpisów o osobach nazwiska Niewmierzycki. Tworzenie bazy to wiele żmudnych kwerend. Są one zlecane przez Fundację w ramach dostępnych funduszy. Wsparcie finansowe projektu na pewno przyspieszy jej budowę, oraz dokonywanie kolejnych kwerend archiwalnych.

DODAJ INFORMACJE
Jeśli masz wiedzę na temat osób o tym nazwisku, którzy byłi właścicielami dóbr prywatnych na ziemiach Rzeczpospolitej wykorzystaj
Formularz dodawania informacji

 

 

 

 

Baza Oficjalistów Dworskich


Skrót informacji z bazy wyższych pracowników dworskich.
(Po więcej danych przejdź do Bazy Oficjalistów Prywatnych)Niestety, w bazie oficjalistów nie ma nikogo o nazwisku Niewmierzycki.
Tworzenie bazy to wiele żmudnych kwerend. Są one zlecane przez Fundację w ramach dostępnych funduszy. Wsparcie finansowe projektu na pewno przyspieszy jego budowę, oraz dodanie kolejnych informacji o tej najsłabiej opracowanej grupie społecznej.

DODAJ INFORMACJE
Jeśli masz wiedzę na temat osób o tym nazwisku, którzy byli oficjalistami dóbr prywatnych na ziemiach Rzeczpospolitej wykorzystaj
Formularz dodawania informacji

 

 

 

 

Baza Powstańców Styczniowych


Wypisy z programu zbierania informacji o Powstańcach roku 1863-5.
(Skrót - po więcej informacji przejdź do Bazy Powstańców Styczniowych)  Niestety, w Bazie Powstańców Styczniowych nie ma osób o nazwisku Niewmierzycki
  Może to wynikać z błędów w zapisie, albo też niemożliwości w wykonaniu kolejnych kwerend naukowych. Stan wiedzy o tym powstaniu wciąż jest niewystarczający, a większość osób wspierających Powstanie nieznana. Wciąż wiele informacji pozsotaje do pozyskania w trakcie kwerend lub ze zbiorów prywatnych. Wsparcie finansowe projektu na pewno przyspieszy jej budowę, oraz dokonywanie kolejnych kwerend archiwalnych.

  DODAJ INFORMACJE
  Jeśli masz wiedzę, która może uzupełnić powyższe informacje wykorzystaj
  Formularz dodawania informacji

   

   


   

   

  Baza Grafiki - Portrety


  Lista zdjęć portretowych nadesłanych do Bazy Zdjęć Genealogii Polaków, związanych z nazwiskiem Niewmierzycki
  (Wykaz skrótowy. Po więcej możliwości przejdź do Bazy Zdjęć)  Niestety, w bazie nie ma zdjęć związanych z nazwiskiem Niewmierzycki. Są to wyniki wyszukiwania automatycznego. Są one zależne są od opisów zdjęć w Archiwum Fotografii. Jest wiele zdjęć których opisy wymagają uzupełnienia, takie zdjęcia nie zostaną odnalezione przez wyszukiwarkę, ale możesz je znaleźć przeszukując bazę ręcznie wg albumów.

  DODAWANIE ZDJĘĆ
  1. Zaloguj/zarejestruj się w Archiwum Fotografii
  2. Przejdź do odpowiedniego albumu
  3. Kliknij "dodaj zdjęcia"
  4. Opisz zdjęcia
  Po dodaniu i opisaniu zdjęć pojawią się one tutaj automatycznie.
   

   

   

   

  Baza Grafiki - Dokumenty


  Lista zdjęć dokumentów nadesłanych do Bazy Zdjęć Genealogii Polaków, związanych z nazwiskiem Niewmierzycki
  (Wykaz skrótowy. Po więcej możliwości przejdź do Bazy Zdjęć)


  Dokumenty osób o nazwisku Niewmierzycki
  (Wyszukiwanie skrótowe działa na frazie otwartej, czyli dla frazy "Gliński" wyszuka także "Węgliński")

   Niewmierzyccy - potwierdzenie szlachectwa
   (Album: Certyfikaty szlachectwa)
   Niewmierzycki - potwierdzenie szlachectwa
   (Album: Certyfikaty szlachectwa)

    
   Powyższe zestawienie to wynik skrótowy wyszukiwania automatycznego.
   Aby wyszukać wszystkie zdjęcia związane z nazwiskiem Niewmierzycki klikinj w ten link
   Wyniki wyszukiwania zależne są od opisów zdjęć w bazie. Jest wiele zdjęć których opisy wymagają uzupełnienia, takie zdjęcia nie zostaną odnalezione przez wyszukiwarkę, ale możesz je znaleźć przeszukując bazę ręcznie wg albumów.

   DODAWANIE ZDJĘĆ
   1. Zaloguj/zarejestruj się w Archiwum Fotografii
   2. Przejdź do odpowiedniego albumu
   3. Kliknij "dodaj zdjęcia"
   4. Opisz zdjęcia
   Po dodaniu i opisaniu zdjęć pojawią się one tutaj automatycznie.
   

   

   

   

  Baza Grafiki - Mogiły


  Lista zdjęć mogił i epitafiów nadesłanych do Bazy Zdjęć Genealogii Polaków, związanych z nazwiskiem Niewmierzycki
  (Wykaz skrótowy. Po więcej możliwości przejdź do Bazy Zdjęć)  Niestety, w bazie nie ma mogił lub epitafiów związanych z nazwiskiem Niewmierzycki. Są to wyniki wyszukiwania automatycznego. Są one zależne są od opisów zdjęć w Archiwum Fotografii. Jest wiele zdjęć których opisy wymagają uzupełnienia, takie zdjęcia nie zostaną odnalezione przez wyszukiwarkę, ale możesz je znaleźć przeszukując bazę ręcznie wg albumów.

  DODAWANIE ZDJĘĆ
  1. Zaloguj/zarejestruj się w Archiwum Fotografii
  2. Przejdź do odpowiedniego albumu
  3. Kliknij "dodaj zdjęcia"
  4. Opisz zdjęcia
  Po dodaniu i opisaniu zdjęć pojawią się one tutaj automatycznie.
   

   


  Genealogia Polaków: Źródła - Tożsamość - Rzeczypospolita
  © OKIEM (zasady kopiowania i wykorzystywania materiałów.)  Sposnorzy, sponsorzy medialni, reklamy (Przychód pokrywa część kosztów serwerów - "cele statutowe"). Wspieraj nasze działania.