Kiedy ostatnio
wsparłeś Fundację?

Wyślij 50zł
wyślij 50zł


czekaj....
ozieblowski

Program gromadzenia wiedzy o genealogii rodziny Oziębłowski
Program jest cząstką działań Fundacji Genealogii Polaków odtwarzania polskiej tożsamości kulturowej, historycznej i patriotycznej. Społeczna aktywność rodzinna jest łączona z ogólnymi programami Fundacji, angażując zarówno fascynatów jak i naukowców.


Lista stron Opis Drzewo genealogiczne Biografie Czytelnia Właściciele ziemscy Oficjaliści dworscy Powstańcy styczniowi Portrety Dokumenty Mogiły Uzupełnij drzewo


 

 

Informacje ogólne
Drzewo genealogiczne

 

 

(Dla czytelności drzewa każdy potomek jest umieszczony w jednej linijce. Z tego powodu część strony zawierające drzewa genealogiczne może wychodzić poza prawy margines (wiersze nie są łamane, używaj dolnego paska przesuwu)).

Informacje

herb Radwan
Niesiecki wymienia Oziębłowski w herbie Radwan.Oziębłowscy herbu Radwan


1. ?? Oziębłowski + ?? Rzewuska [Nies.]
1.1. Szczęsny Oziębłowski, kasztelan Sochaczewski +(a) Dąbrowska, córka Ługowskiej +(b)Anna Lancorońska
1.1a.1. Jan Oziębłowski + Dorota Jaskołd, skabrnikówna grodzieńska (Jan przeniósł się na Litwę ok. 1570 r.)
1.1.1.1. Jan Oziębłowski + Grzymalanka
1.1.1.1.1. Elżbieta Oziębłowska + Hrehory Łaniewski
1.1.1.1.2. Samuel Oziębłowski, horod. grodzieński + Barbara Ryszkowska, kasztelanka mścisł.
1.1.1.1.2.1. Mikołaj Oziębłowski,poległ pod Chocimiem, poch. u Bernardynów we Lwowie
1.1.1.1.2.2. Jan Oziębłowski, jezuita
1.1.1.1.2.3. Kazimierz Oziębłowski
1.1.1.1.2.4. Stanisław Oziębłowski, poległ pod Wiedniem
1.1.1.1.2.5. Paweł Oziębłowski, umarł młodo
1.1.1.1.2.6. Piotr Oziębłowski
1.1.1.1.2.7. Michał Oziembłowski, kaznodzieja, w zakonie Dominik
1.1.1.1.3. Krzysztof Oziębłowski + ?? Olęcka, pis.grod.trocka
1.1.1.1.3.1. Petronella Oziębłowska
1.1.1.1.3.2. Dominik Oziębłowski
1.1.1.1.3.3. Jan Oziębłowski
1.1.1.1.3.4. Karol Oziębłowski
1.1.1.1.4. Kazimierz Oziębłowski, poległ podczas ekspedycji moskiewskiej
1.1b.2. Lenard Oziębłowski + ?? Dzierżek
1.1.2.1. Kasper Oziębłowski +(a) Teodora Puciata +(b) Anna Woyna
1.1.2.1a.1. Anna Oziębłowska, + ?? Szukszta, podstoli Zmudzki
1.1.2.1a.2. Krystyna Oziębłowska + Maciej Iwicki h. Kuszaba
1.1.2.1a.3. Szczęsna Oziębłowska + Majkowski
1.1.2.1a.4. Maciej Oziębłowski, st. Szymański 1621 +(a) Elżbieta Dunin-Rajecka, c. Balcera woj.trockiego, +(b) Umiastowska, wdowa po Okolskim
1.1.2.1a.4a.1. Kasper Oziębłowski + Tyzenhauzówna, wojewodzianka inflancka
1.1.2.1a.4a.2. Aleksander Oziębłowski + Zawiszanka, siostra Krzysztofa, marszałka litewskiego
1.1.2.1a.4a.3. Anna Oziębłowska + Jan Wilczek h. Mądrostki, kasztelan trocki po 1636, starosta oszmiański
1.1.2.1a.4a.4. Zofia Oziębłowska + Siesicki, marszałek Wołkowiski
1.1.2.1a.4a.5. Dorota Oziębłowska, benedyktynka w Wilnie
1.1.2.1a.4a.6. Konstancja Oziębłowska + Konstanty Andrzejowski
1.1.2.1a.4a.7. Elżbieta Oziębłowska + Władysław Kęsztor, skarbnik żmudzki
1.1.2.1a.4a.8. Marianna Oziębłowska +(a) Stefan Chrząstowski, cywun Berńański, instygator Litewski, +(b) Jan Tolet, podstarości żmudki, starosta Rosieński
1.1.2.1a.4a.8a.1. Józef Chrząstowski, starosta Rosiewski
1.1.2.1a.4a.8a.2. ?? Chrząstowska + ?? ks. Puzyna, podkomorzy Upicki
1.1.2.1a.4a.8a.3. ?? Chrząstowska + ?? ks. Puzyna, ziemski Upitski
1.1.2.1a.4a.8b.4. ?? Tolet + ?? Uwoyno
1.1.2.1a.4a.8b.5. ?? Tolet, panna
1.1.2.1a.4.9. Felicyanna Oziębłowska + Daniel Chrząstowski, miecznik żmudzki
1.1.2.1a.4b.10. Eufrozyna Oziębłowska + Karol Kęsztor, starosta Tawruski
1.1.2.1a.5. Jan Oziębłowski + Anna Szabłowska, c. Chrapowickiej
1.1.2.1a.5.1. Krystyna Oziębłowska +(a) Adam Pokirski, +(b) Jerzy ks. Puzyna, podczaszy Upitski, s. jana
1.1.2.1a.5.1b.1. Barbara ks. Puzyna + Eustachy Michał Umiastowski, s. Jana, cześnik i sędzia grodzki Upitski
1.1.2.1a.5.2. Jan Oziębłowski, wojski grodzieński + Krystyna Kierdejówna
1.1.2.1a.5.2.1. Anna Oziębłowska + ?? Grajewski
1.1.2.1a.5.2.2. Joanna Oziębłowska + ?? Kolęcki, marszałkowa mozyrska, starościna Ejszyska
1.1.2.1a.5.3. Krzysztof Oziębłowski + Dorota Piotrowicz
1.1.2.1a.5.3.1. Bogusław Oziębłowski + Zofia Żółty
1.1.2.1a.5.3.1.1. Anna Oziębłowska
1.1.2.1a.5.3.1.2. Antoni Oziębłowski
1.1.2.1a.5.3.1.3. Kazimierz Oziębłowski
1.1.2.1a.5.3.1.4. Michał Oziębłowski
1.1.2.1a.5.3.1.5. Jan Oziębłowski
1.1.2.1a.5.4. Konstanty Oziębłowski + Zofia Sopocikowna
1.1.2.1a.5.3.1. Piotr Oziębłowski, zmarł młodo
1.1.2.1a.5.3.2. Dorota Oziębłowska, panna
1.1.2.1a.5.5. Władysław Oziębłowski + Jadwiga ks. Puzyna
1.1.2.1a.5.5.1. Zofia Oziębłowska +(a) Frank , +(b) Albrycht Czyż
1.1.2.1a.5.5.1a.1. ?? Frank
1.1.2.1a.5.5.1a.2. ?? Frank
1.1.2.1a.5.5.2. Anna Oziębłowska + Czyż
1.1.2.1a.5.5.3. Estera Oziębłowska + Kuszelewski
1.1.2.1a.5.5.4. Katarzyna Oziembłowska + Tokarzewski
1.1.2.1a.5.4.5. Alexander Oziębłowski + Błuściowna
1.1.2.1a.5.5.6. Konstanty Oziębłowski + Zofia Chojecka, 1v. Wieczor
1.1.2.1a.5.5.7. Krzysztof Oziębłowski + Kuszelewska
1.1.2.1a.6. Jędrzej Oziębłowski, cywun Szadowski, starosta Skirstymoński +(a) Bielewicz, +(b) Belewicz +(c) Dorota Szabłowska (siostra poptrzedniej) +(d) Massalska, (1-v. Jundziłł)
1.1.2.1a.6c.1. Hieronim Oziębłowski +(a) Dorota Wolanowna, sędzianka oszmiańska, +(b) Eufemia Mleczko, sędz.ziem. Drudzka, (1-v. Sumorok stol.Kowieńskim), (siostra star. Zmudzkiego)
1.1.2.1a.6c.1a.1. Dorota Oziębłowska + Łopot
1.1.2.1a.6c.1a.2. Stefan Oziębłowski + Pakoszowna, wdowa po Cederowskim
1.1.2.1a.6c.1a.3. Mikołaj Oziębłowski +(a) Petronella Kimbartowna, +(b) Anna Estka +(c) Anna Żydowiczówna
1.1.2.1a.6c.1a.3a.1. Maryanna Oziębłowska
1.1.2.1a.6c.1a.3b.2. Zofia Oziębłowska
1.1.2.1a.6c.1a.3c.3. Hieronim Oziębłowski
1.1.2.1a.6c.1a.3c.4. Antoni Oziębłowski
1.1.2.1a.6c.1b.4. Helena Oziębłowska + Golejewski
1.1.2.1a.6c.1b.5. Eufemia Oziębłowska + Jędrzej Worłowski
1.1.2.1a.6c.2. Zygmunt Oziębłowski, star. skirstymoński + Dorota Bielewiczowna, podkm.żmudzka
1.1.2.1a.6c.2.1. Katarzyna Oziębłowska + Jan Worłowski, skarbnik Kowieński
1.1.2.1a.6c.3. Maciej Oziębłowski + Krystyna Kossakowska
1.1.2.1a.6c.3.1. Maryanna Judyta Oziębłowska + L(Ł)awrynowicz
1.1.2.1a.6c.3.2. Prakseda Oziębłowska
1.1.2.1a.6c.3.3. Petronella Oziębłowska
1.1.2.1a.6c.3.4. Tekla Oziębłowska
1.1.2.1a.6c.3.4. Nikodem Oziębłowski
1.1.2.1a.6c.3.5. Jerzy Oziębłowski
1.1.2.1a.6c.4. Jędrzej Oziębłowski, pleban dawgielski
1.1.2.1a.6c.5. Albrycht Oziębłowski +(a) Katarzyna Narbutt, pis.ziem.Żmudska +(b) Anna Skarszewska
1.1.2.1a.6c.5a.1. Dorota Oziębłowska
1.1.2.1a.6c.5a.2. Anna Oziębłowska
1.1.2.1a.6c.5a.3. Kazimierz Oziębłowski
1.1.2.1a.6c.5a.4. Michał Oziębłowski + Maxtim (?) z Prus
1.1.2.1a.6c.5b.5. Adam Oziębłowski
1.1.2.1a.6c.5b.6. Krystyna Oziębłowska
1.1.2.1a.6c.5b.6. Elżbieta Oziębłowska
1.1.2.1a.6c.6. Dorota Oziębłowska (w zakonie Bernardynów)
1.1.2.1a.6c.7. Cecylia Oziębłowska + Gabryel Legiecki
1.1.2.1a.6c.8. Alexandra Oziębłowska, panna
1.1.2.1.7. Piotr Oziębłowski + Regina Białłozor, podk. Upitska
1.1.2.1.7.1. Petronella Oziębłowska + Jędrzej Brzozowski, cześnik Kowieński
1.1.2.1.7.2. Maryanna Oziębłowska + Kuślaniec
1.1.2.1.7.3. Stanisław Oziębłowski, wojski Wiłkomirski +(a) Jadwiga Kiesztort, skarb. Żmudzka, +(b) Petronella Szukścianka, +(c) Kimbartówna, skarbnikówna Litewska.		
1.1.2.1.7.3a.1. Kazimierz Oziębłowski, chor. Parnawski + Elżbieta Inurowiczowa, skarbn. Kowieńska
1.1.2.1.7.3a.2. Karol Oziębłowski, skarb. Rzeczycki + Katarzyna Szulcowna z Prus
1.1.2.1.7.3a.2.1. Antoni Oziębłowski
1.1.2.1.7.3b.3. Helena Oziębłowska + Bazyli Iwanowski (dwaj synowie)
1.1.2.1.7.3b.4. Anna Oziębłowska + Chryzostom Bielewicz stolnik Smoleński
1.1.2.1.7.3b.5. Eleonora Oziębłowska + Chryzostom Bielewicz stol. Smoleński (1-v. ??)
1.1.2.1.7.3b.6. Mikołaj Oziębłowski, franciszkanin, gwardian w Pińsku, dobrodziej konwentu w Kownie
1.1.2.1.7.4. Piotr Oziębłowski, cześnik Kowieński + ?? Bartoszewska
1.1.2.1.7.4.1. Joanna Oziębłowska + Chreprowicz, stolnik i podstarości Grodzieński
1.1.2.1.7.4.2. Józef Oziębłowski, stol. Wiłkomierski + Dąbrowska, podkomorz. Wileńska
1.1.2.1.7.4.3. Hektor Oziębłowski + Rożnowna (Rosen) z Inflant
1.1.2.1.7.4.3.1. Tereta Oziębłowska
1.1.2.1.7.5. Hektor Oziębłowski
1.1.2.1.7.6. Fortunat Oziębłowski
1.1.2.1.7.7. Kasper Oziębłowski + Elżbieta Grotowska, sędz. Grodzka Trocka
1.1.2.1.7.7.1. Jan Oziębłowski, starosta Jakoński + Katarzyna Dunin-Rajecka, marszałkówna Lidzka, (1-v. Samuel Komorowski, podkom. Wileński)


ozieblowski

 

 

Słownik Biograficzny


Dział zajmujący się gromadzeniem informacji o przedstawicielach rodzin
(Wykaz skrótowy. Po więcej możliwości przejdź do Biblioteki-Forum)


Noty biograficzne, oraz spisy osób związanych z osobami o nazwisku Oziębłowski
(Linki otwierają się w nowym oknie)

 

Lista nadesłanych i opracowanych not biograficznych w Bibliotece Genealogii Polaków, tylko w dziale Słownik Biograficzny. W Bibliotece znajduje się znacznie więcej działów. (Część jest dostępna tylko dla stałych użytkowników)

DODAWANIE
1. Zaloguj/zarejestruj się w dziale Biblioteka-Forum (Aby móc pisać noty biograficzne musisz napisać dwa inne posty)
2. Przejdź do działu Słownik Biograficzny
3. Dodaj nowy "wątek"
Po dodaniu noty pojawi się ona tutaj automatycznie.

 

 

 

 

Czytelnia


Dział zajmujący się gromadzeniem informacji o przedstawicielach rodzin
(Wykaz skrótowy. Po więcej możliwości przejdź do Biblioteki-Forum)


Opowiadania, opisy miejsc, artykuły związane z osobami o nazwisku Oziębłowski
(Linki otwierają się w nowym oknie)Lista nadesłanych i opracowanychopowiadań, artykułów, opisów geograficznych w Bibliotece Genealogii Polaków. W Bibliotece znajduje się znacznie więcej działów. (Część jest dostępna tylko dla stałych użytkowników)

DODAWANIE
1. Zaloguj/zarejestruj się w dziale Biblioteka-Forum (Aby móc pisać noty biograficzne musisz napisać dwa inne posty)
2. Przejdź do działu Czytelnia i wybierz odp. pod-dział.
3. Dodaj nowy "wątek"
Po dodaniu noty pojawi się ona tutaj automatycznie.

 

 

 

 

Baza Właścicieli Ziemskich


Skrót informacji z bazy informacji o właścicielach dóbr prywatnych.
(Po więcej danych przejdź do Bazy Właścicieli Ziemskich)Niestety, w bazie właścicieli nie wpisów o osobach nazwiska Oziębłowski. Tworzenie bazy to wiele żmudnych kwerend. Są one zlecane przez Fundację w ramach dostępnych funduszy. Wsparcie finansowe projektu na pewno przyspieszy jej budowę, oraz dokonywanie kolejnych kwerend archiwalnych.

DODAJ INFORMACJE
Jeśli masz wiedzę na temat osób o tym nazwisku, którzy byłi właścicielami dóbr prywatnych na ziemiach Rzeczpospolitej wykorzystaj
Formularz dodawania informacji

 

 

 

 

Baza Oficjalistów Dworskich


Skrót informacji z bazy wyższych pracowników dworskich.
(Po więcej danych przejdź do Bazy Oficjalistów Prywatnych)Niestety, w bazie oficjalistów nie ma nikogo o nazwisku Oziębłowski.
Tworzenie bazy to wiele żmudnych kwerend. Są one zlecane przez Fundację w ramach dostępnych funduszy. Wsparcie finansowe projektu na pewno przyspieszy jego budowę, oraz dodanie kolejnych informacji o tej najsłabiej opracowanej grupie społecznej.

DODAJ INFORMACJE
Jeśli masz wiedzę na temat osób o tym nazwisku, którzy byli oficjalistami dóbr prywatnych na ziemiach Rzeczpospolitej wykorzystaj
Formularz dodawania informacji

 

 

 

 

Baza Powstańców Styczniowych


Wypisy z programu zbierania informacji o Powstańcach roku 1863-5.
(Skrót - po więcej informacji przejdź do Bazy Powstańców Styczniowych)  Niestety, w Bazie Powstańców Styczniowych nie ma osób o nazwisku Oziębłowski
  Może to wynikać z błędów w zapisie, albo też niemożliwości w wykonaniu kolejnych kwerend naukowych. Stan wiedzy o tym powstaniu wciąż jest niewystarczający, a większość osób wspierających Powstanie nieznana. Wciąż wiele informacji pozsotaje do pozyskania w trakcie kwerend lub ze zbiorów prywatnych. Wsparcie finansowe projektu na pewno przyspieszy jej budowę, oraz dokonywanie kolejnych kwerend archiwalnych.

  DODAJ INFORMACJE
  Jeśli masz wiedzę, która może uzupełnić powyższe informacje wykorzystaj
  Formularz dodawania informacji

   

   


   

   

  Baza Grafiki - Portrety


  Lista zdjęć portretowych nadesłanych do Bazy Zdjęć Genealogii Polaków, związanych z nazwiskiem Oziębłowski
  (Wykaz skrótowy. Po więcej możliwości przejdź do Bazy Zdjęć)  Niestety, w bazie nie ma zdjęć związanych z nazwiskiem Oziębłowski. Są to wyniki wyszukiwania automatycznego. Są one zależne są od opisów zdjęć w Archiwum Fotografii. Jest wiele zdjęć których opisy wymagają uzupełnienia, takie zdjęcia nie zostaną odnalezione przez wyszukiwarkę, ale możesz je znaleźć przeszukując bazę ręcznie wg albumów.

  DODAWANIE ZDJĘĆ
  1. Zaloguj/zarejestruj się w Archiwum Fotografii
  2. Przejdź do odpowiedniego albumu
  3. Kliknij "dodaj zdjęcia"
  4. Opisz zdjęcia
  Po dodaniu i opisaniu zdjęć pojawią się one tutaj automatycznie.
   

   

   

   

  Baza Grafiki - Dokumenty


  Lista zdjęć dokumentów nadesłanych do Bazy Zdjęć Genealogii Polaków, związanych z nazwiskiem Oziębłowski
  (Wykaz skrótowy. Po więcej możliwości przejdź do Bazy Zdjęć)  Niestety, w bazie nie ma zdjęć związanych z nazwiskiem Oziębłowski. Są to wyniki wyszukiwania automatycznego. Są one zależne są od opisów zdjęć w Archiwum Fotografii. Jest wiele zdjęć których opisy wymagają uzupełnienia, takie zdjęcia nie zostaną odnalezione przez wyszukiwarkę, ale możesz je znaleźć przeszukując bazę ręcznie wg albumów.

  DODAWANIE ZDJĘĆ
  1. Zaloguj/zarejestruj się w Archiwum Fotografii
  2. Przejdź do odpowiedniego albumu
  3. Kliknij "dodaj zdjęcia"
  4. Opisz zdjęcia
  Po dodaniu i opisaniu zdjęć pojawią się one tutaj automatycznie.
   

   

   

   

  Baza Grafiki - Mogiły


  Lista zdjęć mogił i epitafiów nadesłanych do Bazy Zdjęć Genealogii Polaków, związanych z nazwiskiem Oziębłowski
  (Wykaz skrótowy. Po więcej możliwości przejdź do Bazy Zdjęć)  Niestety, w bazie nie ma mogił lub epitafiów związanych z nazwiskiem Oziębłowski. Są to wyniki wyszukiwania automatycznego. Są one zależne są od opisów zdjęć w Archiwum Fotografii. Jest wiele zdjęć których opisy wymagają uzupełnienia, takie zdjęcia nie zostaną odnalezione przez wyszukiwarkę, ale możesz je znaleźć przeszukując bazę ręcznie wg albumów.

  DODAWANIE ZDJĘĆ
  1. Zaloguj/zarejestruj się w Archiwum Fotografii
  2. Przejdź do odpowiedniego albumu
  3. Kliknij "dodaj zdjęcia"
  4. Opisz zdjęcia
  Po dodaniu i opisaniu zdjęć pojawią się one tutaj automatycznie.
   

   


  Genealogia Polaków: Źródła - Tożsamość - Rzeczypospolita
  © OKIEM (zasady kopiowania i wykorzystywania materiałów.)  Sposnorzy, sponsorzy medialni, reklamy (Przychód pokrywa część kosztów serwerów - "cele statutowe"). Wspieraj nasze działania.