Kiedy ostatnio
wsparłeś Fundację?

Wyślij 50zł
wyślij 50zł


czekaj....
paszkowski

Program gromadzenia wiedzy o genealogii rodziny Paszkowski
Program jest cząstką działań Fundacji Genealogii Polaków odtwarzania polskiej tożsamości kulturowej, historycznej i patriotycznej. Społeczna aktywność rodzinna jest łączona z ogólnymi programami Fundacji, angażując zarówno fascynatów jak i naukowców.


Lista stron Opis Drzewo genealogiczne Biografie Czytelnia Właściciele ziemscy Oficjaliści dworscy Powstańcy styczniowi Portrety Dokumenty Mogiły Uzupełnij drzewo


 

 

Informacje ogólne


Herby


herb Abdank herb Leliwa herb Paszkowski herb Radwan
Abdank
opis
Leliwa
opis
Paszkowski
opis
Radwan
opis
herb Roch III herb Ślepowron herb Zadora
Roch III
opis
Ślepowron
opis
Zadora
opis
Najbardziej znaną rodziną Paszkowskich, i jednocześnie najdawniej zasłużoną są Paszkowscy h. Zadora, piszący się z Brzezia . Rodzina ta ma wspólne korzenie z Lanckorońskimi i Bąkami - gdyż wszystkie te rodziny piszą się "z Brzezia" i mają herb Zadora. Jednym z najbardziej znanych przedstawicieli jest zasłużony dla Kalwarii i jej cudownego obrazu Stanisław Paszkowski z Brzezia h. Zadora. Rodzina Paszkowskich mieszkała w Brzeziu jeszcze w XIX wieku, choć nie jest potwierdzone, że jest to potomstwo rodziny szlacheckiej.
Zapewne z tej rodziny pochodzi także rodzina Paszkiewiczów h. Zadora (jako utrwalony błąd w nazwisku)

Paszkowscy h. Abdank - to odmiana nazwiska Paskowski - pochodzili z Pasków i Trzeboli w woj. krakowskim

Paszkowscy h. własnego, lub Roch III to odmiana nazwiska Pasikowski - wywodzący się z ziemi sochaczewskiej.

Paszkowscy h. Radwan, najczęściej spotyka się błędy, przypisujące rodzinie Paszkowskich h. Zadora herb Radwan (np. Wikipedia). W Paszkówce występuje rodzina h. Radwan w I poł. XV wieku - pisząca się "z Paszkówki" lub "Paszkowski".

W średniowieczu występuje także w poznańskim nazwisko Paszkowski jako forma nazwiska Piaskowski (np. Sędziwój), zapisywana również Pascowski.

Paszkówka (wcześniej Paszkowice) - gniazdo rodowe Paszkowskich, pierwotnie była w rękach Radwanów i być może wywodzi nazwę od Paszka Węgrzyna h. Radwan (lub jego przodka o tym samym imieniu), którego córka Małgorzata wyszła za Mikołaja z Rusocic. Mniej więcej od chwili jej ślubu, ok. 1420-30 przechodzi do rąk Rusockich h. Zadora. Synowie Mikołaja dokonują w 1464 działu w wyniku którego Paszkówka dostaje się Andrzejowi (Henrykowi, Indrzychowi). Jednak potem dziedzicem Paszkówki zostaje syn jego brata Leonarda - Mikołaj. Jego to synem jest prawd. Jan - który w 1550 dokonuje zmiany kościoła w Pobiedrzu na zbór kalwiński. To od niego prawdopodobnie rozpoczyna się stałe nazwisko Paszkowski. Seweryn Paszkowski żeni się w 1638 z Marianna Russocką (dalszą kuzynką), która prawd. wnosi mu we wianie Brzezie i odtąd Paszkowscy z tej gałęzi piszą się Paszkowscy z Brzezia h. Zadora. (Choć w 1588 Krzysztof Paszkowski notowany jest w Brzeziach. Ów. Krzysztof jest prawd. stryjem Seweryna i tam mógł Seweryn poznać swoją przyszłą żonę a Brzezie przechodziło z rąk do rąk w kręgu bliższej i dalszej rodziny). Paszkowscy mieszkają w tej wsi prawd. aż do XVIII wieku ubożejąc jednak. Pod koniec XVIIIw Stanisław z Brzezia jest organistą i prawd. on przenosi się do innych miejsc w poszukiwaniu pracy. Jego syn pełni funkcję organisty i ekonoma. Paszkowscy posiadają też wtedy dobra Skotniki.Wszystkie etapy tej historii wymagają jednak sprawdzenia.

W historii rodów h. Zadora, silnie zaznaczyła się działalność fałszerska, wynikająca być może z małej liczebności rodzin tego herbu. Działalność ta, przypisywała przynależność rodową różnym rodzinom prawdopodobnie często błędnie, opierając się tylko o podobne nazwisko, podobne nazwy miejscowości pochodzenia, lub w ogóle wprowadzając fałszywe dokumenty (np. dużą ilość takich dokumentów wprowadził kanonik Stanisław Wojeński). Również w przypadku Paszkowskich możliwe jest, że znaczna historia tej rodziny to kilka niezależnych rodzin, połączonych sztucznie i błędnie przypisanych. Błędną historię w tym przypadku mogą podawać wszystkie znane herbarze. Wyprostowanie tej historii wymagać będzie bardzo szczegółowych szerokich badań.


Redaktorzy strony
* Redakcja Genealogii Polaków
Osoby współpracujące przy budowie strony
* Zenon Paszkowski


Drzewo genealogiczne

 

 

(Dla czytelności drzewa każdy potomek jest umieszczony w jednej linijce. Z tego powodu część strony zawierające drzewa genealogiczne może wychodzić poza prawy margines (wiersze nie są łamane, używaj dolnego paska przesuwu)).


Osoby z Paszkówki XIV-XVw

[za SHGkrak] Michał i Czczik z Paszkówki, 1356 sprzedają część Cikowic Klemens z Paszkówki, 1388 spór z Prandotą z Nieprześni Teodoryk z Paszkówki, 1397 świadek szlachectwa Marcisza z Brzeziny Klemens z Paszkówki, 1398 Piotr z Kociny zastawia mu Bęczarkę Klemens z Zebrzydowic i Paszkówki, 1399 proces z Adamem z Brzeźnicy Jan z Paszkówki, h. Radwan, 1410 w procesie Macieja Białego z Cianowic Wojtek Ociosno z Paszkówki + Katarzyna, 1418 zamiana brzegiem rzeki z Miklaszem z Pobierda Jan z Paszkówki, h. Radwan, 1419 zastawia wieś Zagórze Jan z Paszkówki, h. Radwan, 1428 gwarancja pod zastaw Chodynic, 1428 wyrok o zapłatę od wójta bocheńskiego Piotr z Paszkówki, 1430 kupuje część Łąkawicy i Ostałówki, 1430 kupuje Dąbrówkę Marcin z Paszkówki, 1453 płaci Janowi Bielskiemu w Koskowicach Marcisz z Paszkówki, 1459 wdowa po nim - Dorota z Koszkowic, daje zastaw w Gołuchowicach

Drzewa genealogiczne

1. Mikołaj z Rusocic, ur. ok. 1360 [Lenczewski T., Russoccy ...] 1.1. Anna z Rusocic + Eliasz z Czernichowa 1.2. Marcin z Rusocic, ur. ok. 1390, zm. ok. 1452 1.3. Mikołaj z Rusocic, ur. ok. 1390 + Małgorzata Węgrzyn h. Radwan z Sosnowic (Trzebola), ojciec: Paszek Węgrzyn, matka: Formoza 1.3.1. Leonard z Rusocic, ur. ok. 1420, zm. ok 1474 +(przed 25.5.1450) Katarzyna z Przyszowic Kazimirska 1.3.1.1. Marcin 1.3.1.2. Wierzbipięta 1.3.1.3. Anna 1.3.1.4. Felicja + Marek z Poremby 1.3.1.5. Jan Rusocki 1.3.1.6. Mikołaj, dziedzic Paszkówki, ur. ok. 1450 +(1484) Anna, ojciec: Andrzej Poremba 1.3.1.6.1. (prawd.) Jan Paszkowski, ur. ok. 1480, współpatron kościoła w: Pobiedr, 1550 zmienił kościół na zbór kalwiński, własność Paszkówka, Pobiedr, Trebol. (1581 Paszkówkę dzierżawią Górscy) 1.3.2-9. rodzeństwo 1.3.10. Andrzej (Henryk) Rusocki, Jędrzych z Paszkówki, ur. ok. 1420, od 1464 dziedzic wsi: Paszkówka (po podziale z bratem Leonardem), 1437 dzierżawca Korabniki 1. Marcin Paszkowski z Paszkowic (ob. Paszkówka), ur. ok. 1400 [SHGkrak.] 1.1. Mikołaj Paszkowski z Paszkowic + Katarzyna z Kunic, ojciec: Wawrzyniec z Kunic 1.2. Dorota z Koskowic +(przed 1465) Jakub z Bałkowa 1.2.1. Piotr Koskowski z Koskowa i Paszkowic +(1) Dorota +(2) Zofia z Małus, ojciec: Stanisław 1.2.1a.1. Jan 1.2.1a.2. Samson Koskowski + Dorota 1.2.1b.3. Szczepan 1.2.1b.4. Tomasz 1. ?? Paszkowski 1.1. Jan Paszkowski, z Paszkówki 1.2. Barabra Paszkowska, z Paszkówki +(przed 1518) Wawrzyniec Milanowski, podstarości Zebrzydowic i Brodów, 1518 zapisuje żonie we wianie 600 florenów [SHGkrak.] 1. Jan Paszkowski h. Zadora, (Min. błędnie "z Brzezia") ur. ok. 1480 +(1) Jadwiga Górska +(2) Anna Dłuska +(3) Małgorzata [Bon, Nies., Bork, Min.] 1.1. Katarzyna Paszkowska + Mikołaj Jakubowski-Mokrski 1.2. Adam Paszkowski + Anna Sokół 1.2.1. Samuel Paszkowski, zm. 1621 + Zuzanna Cieniawska 1.2.2. Adam Paszkowski + Katarzyna 1.2.3. Mikołaj Paszkowski 1.2.3.1. Adam Paszkowski 1.2.3.2. Piotr Paszkowski 1.2.3.3. Baltazar Paszkowski 1.2.3.4. Stanisław Paszkowski 1.2.3.5. Jan Paszkowski + Barbara z Sosnowic 1.2.4. Jakub Paszkowski + Konstacja Boguszewska 1.2.4.1. Małgorzata Paszkowska + Józef Cieliński 1.2.4.2. Adam Paszkowski + Helena z Grochowa 1.2.5. Seweryn Paszkowski + Jadwiga z Rokowa 1.2.5.1. Jan Paszkowski 1.2.5.2. Seweryn Paszkowski, ur. ok. 1590, zm. 1645 (prawd. pierwszy Paszkowski "z Brzezia") +(1638) Marianna Russocka z Brzezia h. Zadora, ojciec: Mikołaj Piotr, matka: Elżbieta z Trzcieńska Borek, h. Wąż; (2-v. Jan Wiernek) [Lenczewski T., Rusoccy ...] 1.2.5.2.1. Seweryn Paszkowski, ur. ok. 1640, prawd. poch. Kalwaria Zebrzydowska, 1705 podpisał z woj. krakowskiego akt konfederacji sandomierskiej (wraz z braźmi i Stanisławem Paszkowskim) +(8.2.1670 Kraków, Wawel) Katarzyna Chrząstowicz (Chrząstowski) [Konarski Sz., Paszkowscy .. (rękopis), Katalog Szlachty] 1.2.5.2.1.1. Michał Franciszek Paszkowski 1.2.5.2.1.2. Helena Magdalena Paszkowska 1.2.5.2.1.3. Barbara Paszkowska 1.2.5.2.1.4. Anna Katarzyna Paszkowska 1.2.5.2.2. Samuel Paszkowski, ur. ok. 1640 + Anna Rusocka 1.2.5.2.2.1. Elżbieta Paszkowska +(1) Wojciech Granowski, zm. 1728 +(2) Maciej Żelechowski 1.2.5.2.3. Helena Paszkowska, ur. ok. 1640 + Franciszek Gołuchowski 1.2.5.2.4. Krzysztof Paszkowski, ur. ok. 1640 +(1) Teresa Grabowska +(2) Barbara Rusocka 1.2.5.2.4?.1. Marianna Paszkowska + Michał Mortigi-Skrzydlewski 1.2.5.2.4a.2. Gabriel Paszkowski 1.2.5.2.4a.3. Wojciech Paszkowski 1.2.5.2.4a.4. Józef Paszkowski, ur. ok. 1670 + Zuzanna Gołuchowska 1.2.5.2.4a.4.1. Helena Paszkowska, ur. ok. 1700, zm. 1786 + Gabriel Witkowski 1.2.5.2.4a.4.2. Marianna Paszkowska, ur. ok. 1700 + Jan Kanty Musznicki 1.2.6. Krzysztof Paszkowski + Dorota Grabska 1.2.6.1. Zygmunt Paszkowski 1.3. Piotr Paszkowski + Katarzyna Cikowska 1.3.1. Piotr Paszkowski, zm. 1618 + Zofia Strzała z Sosnowic 1.3.1.1. Pantaleon Paszkowski 1.3.1.2. Ludmiła Paszkowska 1. Paweł Paszkowski, ur. ok. 1600 1.1. Stanisław Paszkowski + Konstancja Łaguna 1.1.1. Adam Paszkowski, współdziedziczył: Cierpigosz, Salonek, Leszna w pow. przasnyskim, z przemyskiego podpisał elekcję Michała Wiśniowieckiego + Joanna Zaranek Horbowska 1.1.1.1. Kazimierz Paszkowski + Antonina z Brzezia Paszkowska 1.1.1.1.1. Ignacy Adam Paszkowski, 1756 deputat podlaski na Trybunal Koronny, 1759 łowczy lwowski, 1764 podstarości, 1766 sędzia grodziki przemyski, 1769 kasztelan inflancki, 1782 nabył Hołody, dziedzic: Bircza, Nowawieś, Trzcianiec +(1)) Marianna Tarnawiecka +(2) Salomea Morska, zm. 1790 (1-v. Józef Humnicki) 1.1.1.1.1.1. Joanna Paszkowska, ur. 1746 Sanok +(1)(1759) Michał Błoński chorąży sanocki, +(2) Żurowski 1.1.1.1.2. Józef Paszkowski 1. Jan Paszkowski, h. Zadora ur. ok. 1620 dziedzic w: Zachorze, Smolany, 1690 spisał testament [Konarski Sz., Paszkowscy...(rękopis)] 1.1. Jerzy Paszkowski, ur. ok. 1650, poch. 1709 Prużany, dziedzic: Zachorze, Smolany +(1685 Płomny Hrud) Marianna Nowohońska, h. Rudnica 1.1.1. Joanna Paszkowska + Władysław Franciszek Bajerski, h. własnego, podstoli piński 1.1.2. Zofia Paszkowska + ?? Łazowski 1.1.3. Jan Paszkowski, zm. 1780 Kustowicze, poch. Horodec, służył w chorągwi petryhowskiej, dziedzic: Kustowicze + Katarzyna Lubieniecka, h. Rola, ojciec: Wojciech (łowczy nowogrodzki), matka: Marianna Szernel 1.1.3.1. Antoni Paszkowski, 1790 podstoli lubaczewski, bzż. 1.1.3.2. Tadeusz Paszkowski, jezuita, nauczyciel szkół w Poznaniu, kanonik katedralny płocki, 1791 i 1793 prałat płocki i archidiakon pułtuski 1.1.3.3. Marianna Paszkowska +(1783) Daniel Belgram, nobilitacja 1768, starosta malczowski, szambelan Stanisława Augusta, dziedzic w: Wroczyn, Puzów 1.1.3.4. Marcjanna Paszkowska + Wlaerian Rutkowski h. Bończa, cześnik malborski 1.1.3.5. Joanna Paszkowska + Marcin Bąkowski, 1775 nabył od ojca Kustowicze 1.1.4. Marianna Paszkowska + ?? Zachorski 1.1.5. Mikołaj Paszkowski, bpt. 1.1.6. Tomasz Paszkowski +(1) Regina Tworowska +(2) Regina Bajerska 1.1.6b.1. Michał Paszkowski, chorąży malborski (prawd. potomstwo na Wołyniu) +(przed 1716) Monika Piotrowska, z. chełmińska, ojciec: Mikołaj, matka: Katarzyna Płońska 1.1.6b.2. Jan Paszkowski, 1712 prawd. osiedlił się na Ukrainie 1.1.7. Józef Paszkowski, bzż. 1.1.8. Sylwester Paszkowski, zm. 1780 Wisznice, woj. brzeskie, towarzysz pancerny, bzż. 1.2. Zofia Paszkowska +(1) Bazyli Bortnowski +(2) Stefan Aleksander Żukow2ski 1.3. Justyna Paszkowska + Bazyli Chocianowski 1.4. Marianna Paszkowska +(1)(po 1690) ?? Czarniecki +(2) ?? Sipajło 1.5. Anna Paszkowska + ?? Laskowski 1.6. Barbara Paszkowska, zmarła panną 1.7. Krystyna Paszkowska + ?? Bukaty 1. Mikołaj Paszkowski [Łulewicz H. (oprac.), Regestry Podymnego ...] 1.1. Kazimierz Karol Paszkowski, podczaszy mścisławski 1.1.1. ?? Paszkowski 1.1.2. ?? Paszkowski 1.1.3. ?? Paszkowski 2. ?? Paszkowski (może tożsamy z którymś z braci) 2.1. Konstanty Paszkowski, zm. przed 26.12.1698, podczaszy starodubowski +(1) Bronisława Gzowska, ojciec: Stanisław (stolnik orszański) +(przed 1698) Jerzyna Sawicka [Urzędnicy WKL....] 3. ?? Paszkowski (może tożsamy z którymś z braci) 3.1. Sylwester Paszkowski, podczaszy witebski, 1690 dobra dożywotnie: Skrable, Szylany 4. ?? Paszkowski (może tożsamy z którymś z braci) 4.1. Konstanty Michał Paszkowski, zm. 16.5.1690, 1676 podstoli mścisławski, 1667 dobra we wsiach: Woretkowo, Niżkowo 1. Franciszek Paszkowski, ur. ok. 1650 [LVIA 391-8-2574 oraz RGIA 1343-27-1304 (oprac. Dumin S.)] 1.1. Kazimierz Karol Paszkowski, 4.1.1694, sprzedał majątki dziedziczne: Ułuk, Leciagi, dziedzic: Strebejki, pow. kowieński, 1708 sporządził testament 1.1.1. Franciszek Paszkowski, dziedzic: Strebejki + Barabra Małachowska 1.1.1.1. Wojciech Paszkowski, 1765-75 tow. chorągwi petyhorskiej, + Anna Narbutt 1.1.1.1.1. Konstanty Dominik Paszkowski, ur. 28.6.1777, zm. przed 1848, (prawd.) bzd. 1.1.1.1.2. Antoni Paszkowski, ur. 17.8.1779, zm. przed 1848 + Wiktoria Snarska 1.1.1.1.2.1. Antoni Paszkowski 1.1.1.1.2.2. Rafał Paszkowski 1.1.1.1.2.3. Józef Rafał Paszkowski + Kamila Rymkiewicz 1.1.1.1.2.3.1. Adolf Paszkowski 1.1.1.1.2.3.2. Wojciech Paszkowski 1.1.1.1.2.3.3. Rafał Piotr Paszkowski, ur. 15.10.1867 +(8.4.1890 Płock) Halina Cecylia Kowalkowska, 22.2.1869 Płock, zm. 1962 1.1.1.1.2.3.3.1. Józef Piotr Mirosław Paszkowski, ur. 2.7.1892 Płock, zm. 3.2.1944 Kraków + Janina Bobińska, ur. 1884, zm. 1973 1.1.1.1.2.3.3.1.1. Lech Krzysztof Paszkowski, ur. 1919 + Urszula Trella 1.1.1.1.2.3.4. Karolina Paszkowski 1.1.1.1.2.4. Jerzy Dominik Paszkowski + Antonina Ejmont (2-v. ?? Monkiwicz) 1.1.1.1.2.4.1. Bronisław Paszkowski, ur. 14.5.1869 + Barbara Saulunas 1.1.1.1.2.4.1.1. Antoni Paszkowski, ur. 23.2.1893 1.1.1.1.2.4.1.2. Konstanty Paszkowski, chrz. 14.9.1897 1.1.1.1.2.4.1.3. Bronisław Paszkowski, ur. 19.4.1901 1.1.1.1.2.4.1.4. Wacław Paszkowski, ur. 16.8.1905 1.1.1.1.2.4.2. Władysław Grzegorz Paszkowski, ur. 20.11.1873 + Stefania Downarowicz 1.1.1.1.2.4.2.1. Edward Paszkowski, ur. 17.11.1900 1.1.1.1.2.4.2.2. Kazimierz Paszkowski, ur. 27.10.1904 1.1.1.1.2.4.2.3. Józef Paszkowski, ur. 21.1.1910 1.1.1.1.2.4.3. Kazimiera Paszkowska 1.1.1.1.2.4.4. Karolina Paszkowska 1.1.1.1.2.5. Marceli Jan Paszkowski 1.1.1.1.2.5.1. Konstanty Paszkowski, ur. 1851 1.1.1.1.2.5.2. Hieronim Paszkowski, ur. 1864 1.1.1.1.2.5.2.1. Piotr Paszkowski, ur. 1884 1.1.1.1.2.5.2.2. Wiktor Paszkowski, ur. 1889 1.1.1.1.2.6. Walerian Paszkowski 1.1.1.1.3. Eliasz Marcin Paszkowski, ur. 30.2.1789 + Julianna Konczewska 1.1.1.1.3.1. Ignacy Fortunat Paszkowski, ur. 28.1.1828, legit. szlach. 1848 wraz z braćmi 1.1.1.1.3.2. Leopold Romuald Paszkowski, ur. 20.8.1833 1.1.1.1.3.2.1. Ignacy Franciszek Paszkowski, ur. 1833 1.1.1.1.3.2.2. Józefat Paszkowski, ur. 1833 1.1.1.1.3.3. Janusz Bonifacy Paszkowski, chrz. 7.7.1836 1.1.1.1.4. ?? Paszkowska + Franciszek Malinowski, 1795 zapisany wśród szlachty okolicy Bisiek, par. skiemańska, pow. wiłkomirski 1.1.2. Jan Paszkowski, łowczy brzeski 1.1.2.1. Konstanty Paszkowski 1.1.2.1.1. Karol Paszkowski 1.1.2.2. Władysław Paszkowski 1.1.2.2.1. Konstanty Jerzy Paszkowski, ur. 1777 1.1.2.2.1.1. Ignacy Jerzy Józef Paszkowski, ur. 1827 1.1.2.2.2. Antoni Paszkowski, ur. 1779 1.1.2.2.2.1. Jan Antoni Paszkowski, ur. 1831 1.1.2.2.2.1.1. Mikołaj Paszkowski, ur. 1871 1.1.2.2.2.1.1.1. Wiktor Paszkowski, ur. 1908 1.1.2.2.3. Eliasz Paszkowski, ur. 1789 1.1.2.2.3.1. Rajmund Paszkowski, ur. 1856 1.1.2.2.3.2. Jan Eliasz Paszkowski, ur. 1857 1.1.2.2.3.3. Tytus Paszkowski, ur. 1860 1.1.2.2.3.4. Eliasz Kazimierz Paszkowski, ur. 1866 1.1.2.2.4. Tomasz Adam Paszkowski, ur. 1789 1.1.2.2.4.1. Władysław Paszkowski 1.1.2.2.4.2. Rajmund Wincnetny Paszkowski 1.1.2.2.4.2.1. Ksawery Henryk Paszkowski 1.1.2.3. Jan Paszkowski 1.1.2.4. Jakub Paszkowski, chrz. 1.5.1745 + Anna 1.1.2.4.1. Jerzy Paszkowski 1.1.2.4.1.1. Kazimierz Marceli Paszkowski 1.1.2.4.1.2. Wincenty Adam Paszkowski 1.1.2.4.1.3. Sebastian Paszkowski 1.1.2.4.2. Joachim Jan (Grzegorz Joachim) Paszkowski, ur. 1789 + Urszula Popławska 1.1.2.4.2.1. Julian Marcin Paszkowski, ur. 15.7.1816 Wilno, par. św. Jana, 1860 asesor koleżeński, 1868 radca nadworny + Emilia Kubacka 1.1.2.4.2.1.1. Anna Paszkowska, ur. 2.4.1840 Wilno, par. św. Jana 1.1.2.4.2.1.2. Wiktor Paszkowski, ur. 17.12.1841 Wilno, par. św. Jana 1.1.2.4.2.1.3. Maciej Paszkowski, ur. 23.3.1847 Wilno, par. św. Jana, dyr. kolei nadwiślańskich i in., 1910 rzeczywisty radca stanu, 1914 mieszkał: Moskwa + Franciszka [inf. rodzinne] 1.1.2.4.2.1.3.1. Wacław Julian Paszkowski, ur. 14.2.1881 Warszawa, zm. 6.7.1950 Warszawa, inż. technolog, prof. żelbetnictwa na Politechnice Warszawskiej + Janina Kniazołucka 1.1.2.4.2.1.3.1.1. Maciej Zygmunt Paszkowski, ur. 1910, zm. 1993 inż. chemik + Zofia Skorzewska 1.1.2.4.2.1.3.1.2. Tomasz Paszkowski (potem Tomasz Carver) + Amalia Doici 1.1.2.4.2.1.3.1.3. Andrzej Paszkowski, adwokat 1.1.2.4.2.1.3.1.4. Anna Paszkowska 1.1.2.4.2.1.3.1.5. Nini Paszkowska 1.1.2.4.2.1.3.1.6. Jerzynka Paszkowska 1.1.2.4.2.1.3.2. ?? Paszkowski 1.1.2.4.2.1.3.3. ?? Paszkowski 1.1.2.4.2.1.3.4. Jadwiga Paszkowska 1.1.2.4.2.1.4. Helena Paszkowska, ur. 24.2.1855 1.1.2.4.3. Jakub Paszkowski, ur. 1810 + Barbara 1.1.2.4.3.1. Alojzy Roman Paszkowski 1.1.2.4.3.2. Feliks Franciszek Paszkowski 1.1.2.4.3.3. Aleksander Jan Paszkowski 1.1.3-?. córki wymienione w testamencie Kazimierza Karola bez imion i liczby 1. Adam Paszkowski, ur. ok. 1660 + Katarzyna Konarska [CDIAL 165-3-3569] 1.1. Franciszek Józef Paszkowski + Eleonora Malicka [CDIAL 165-3-3569] 1.1.1. Antoni Piotr "z Brzezia" Paszkowski, ur. ok. 1720, chorąży czernichowski + Marianna Barbara Gryczyńska [Oss. 141-II-545; CDIAL 165-3-3569]] 1.1.1.1. Adam "z Brzezia" Paszkowski, ur. ok. 1750, zm. 1798, 1782 posesor wsi: Blizne, z. sanocka, 1895 własność w: Sędziszów +(1) Petronela Kozicka +(2) Salomea Żurowska [FNT 545; CDIAL 165-3-3569] 1.1.1.1a.1. Marianna Paszkowska [FNT 545] 1.1.1.1a.2. Feliks Paszkowski [FNT 545] 1.1.1.1a.3. Jan Paszkowski [FNT 545] 1.1.1.1a.4. Teresa Paszkowska [FNT 545] 1.1.1.2. Józef "z Brzezia" Paszkowski, ur. ok. 1750, 1782 posesor dóbr: Szennów [CDIAL 165-3-3569] 1.1.1.3. Dionizy "z Brzezia" Paszkowski [CDIAL 165-3-3569] 1. Dionizy Paszkowski, zm. 12.3.1787 własność: Siedleczka, cyr. rzeszowski + Agnieszka Rutkowska (braty Walenty) [FNT] 1.1. Elżbieta Paszkowska, ur. 1785, zm. przed 1792 1.2. Teresa Paszkowska, ur. 1786, zm. 1793 2. Maciej Paszkowski 1. Konstanty Paszkowski, h. Zadora, ur. ok. 1680 1.1. Paweł Paszkowski 1.1.1. Jan Paszkowski + Ewa Sosnowska [CDIAL 165-3-3566 s.13] 1.1.1.1. Tomasz Paszkowski, sędzia graniczny mohylowski, nabył wieś Martynówka, pow. kaniowski i Przemoszczanica, pow. mohylowski (od Teodora Dzierżka) 1.1.1.1.1. Władysław Piotr Paszkowski, ur. ok. 1801, 1838 wpisany do ksiąg szlachty podolskiej, 1864 zesłaniec, majątek po ojcu skonfiskowany +(prawd.)(1837) Józefa Dzierżek. h. Nieczuja, ojciec: Teodor, matka: Helena Świejkowska [GU GAOO. F. 3. Op. 6. d. 8960.] 1.1.1.1.1.1. Stanisław Seweryn Józef Antoni Paszkowski, ur. ok. 1830, zesłaniec 1.1.1.1.1.2. Adam Józef Antoni Paszkowski, ur. przed 1830, zesłaniec 1.1.1.1.1.3. ?? 1.1.1.1.1.4. ?? 1.1.1.1.1.5. ?? 1.1.1.1.1.6. ?? 1.1.1.2. Ignacy Paszkowski [CDIAL 165-3-3566 s.13] 1.1.1.3. Onufry Paszkowski, legit. szlach. 1782 + Rozalia Krasnopolska [CDIAL 165-3-3566 s.1-13] 1.1.1.3.1. Michał Paszkowski 1.1.1.3.2. LudwikaPaszkowska + Adalbert Janiszewski, h. Junosza 1.1.1.3.2.1. Józef Bronisław Janiszewski [nad. Marta Swigost, za: aktu chrztu] 1. Seweryn Paszkowski, 1695 własność: Brzezna (nie Brzezie!), k. Nowego Sącza, płaci sumę na konwent św. Franciszka w Krakowie [Oss. 141-III-588] 1.1. Róża Paszkowska, 1750 panna 1.2. Agnieszka Paszkowska 1. Marianna z Brzezia (prawd. Paszkowska), ur. ok. 1640 + Jędrzej Stradomski 1.1. Barabra Stradomska, ur. ok 1670, zm,. 1673, pomnik w klasztorze w Kalwarii Zebrzydowskiej (kaplica św. Antoniego) 1. Jan Paszkowski, ur. ok. 1700 1.1. Józef z Brzezia Paszkowski, z krakowskiego przeniósł się do Wielkopolski i tam umarł [Nies.] 1.1.1. ?? Paszkowski, pozostał w Małopolsce, 1788 właś. dóbr Skotniki 1. Eliasz Paszkowski, h. Zadora, ur. ok. 1700 + Katarzyna Chmielowska [CDIAL 165-3-3657] 1.1. Kacper Paszkowski, ur. 16.1.1719 Żurawno [CDIAL 165-3-3657] 1.2. Michał Paszkowski, ur. 17.10.1725 Żurawno + Joanna Podolska [CDIAL 165-3-3657] 1.2.1. Antoni Paszkowski, zm. 28.10.1827 Czerwonogród +(17.5.1785 Bursztyn) Wiktoria Zakrzewska [CDIAL 165-3-3657] 1.2.1.1. Józef Paszkowski, ur. 10.1.1792 Ceniów, par. Buszcze + Rozalia Słonimska [CDIAL 165-3-3657] 1.2.1.1.1. Ignacy Paszkowski, ur. 10.2.1825 Monasterzyska (chrz. 10.12.1829) + Antonina Łabęcka, ojciec: Jan, matka: Anna Czaykowska [CDIAL 165-3-3657] 1.2.1.1.1.1. Alfred Witold Paszkowski, ur. 4.12.1850 Pieniaki [CDIAL 165-3-3657] 1.2.1.2. Tomasz Paszkowski, ur. 24.7.1793 Ceniów + Anastazja Głowacka, ojciec: Jan, matka: Zofia [CDIAL 165-3-3657] 1.2.1.2.1. Antoni Paszkowski, ur. 8.11.1832 Szweyków, par. Kowalówka [CDIAL 165-3-3657] 1. Jan Zadora (może Paszkowski?), nob., ur. ok. 1710 + Anna 1.1. Stanisław, ur. 1739 Wieliczka (chrzestni: nob. Martyn Marxen i nob. Anna Lupczyńska) [par.] 1. Stanisław z Brzezia Paszkowski,, ur. ok. 1740, 1786 organista, był świadkiem 4 razy na chrzcie w: Szczytniki [par.] 1.1. Łukasz Paszkowski, ur. ok. 1765, organista, 1789 świadek na chrzcie w: Szczytniki oraz Świątniki Dolne [par.] 1. Andrzej Paszkowski, ur. ok. 1730, zm. po 1791 + Salomea Poziomkowska? [Oss. 141-II-545 - testament Andrzeja] 1.1. Michał Paszkowski 1.2. Bernard Paszkowski 2. ?? Paszkowski 2.1. Jan Paszkowski 3. ?? Paszkowska + ?? Szczepanowski 3.1. Józef Szczepanowski 1. Jakub Paszkowski h. Zadora, ur. ok. 1730, ziemia łukowska + Konstancja Boguszewska h. Ogończyk, ojciec: Józef, matka: Zofia Bobicka; (2-v. Szczucki)) [Konarski Sz., Paszkowscy h. Zadora (maszynopis)] 1.1. Adam Paszkowski + Eleonora Poszman 1.1.1. Tekla Paszkowska 1.1.2. Felicjanna Paszkowska 1.1.3. Antoni Paszkowski, ur. 1790 Olesznik, obw. warszawski 1.1.4. Ignacy Paszkowski, zm. 1829, 1812 wstąpił do 16 pułku piechoty Księstwa Warszawskiego, 1815 przeszedł do 2 pułku strzelców pieszych, w roku 1820 podporucznik 1.2. Małgorzata Paszkowska + Józef Celiński Błażej Paszkowski, ur. ok. 1760 +(20.11.1785 Drużków, par. Czchów) Marianna Czubonka, ur. ok. 1765 [par.] 1. Wojciech Paszkowski (Packowski?) + Agnieszka Sokołowska 1.1. Franciszek Paszkowski (Packowski?), ur. 25.8.1791 Czchów 186 [par.] Klara Paszkowska, 1803 chrzestna w Czchów [par.] 1. ?? Paszkowski, szlachta, ur. ok. 1750 1.1. Antoni Paszkowski, ur. ok. 1773, 1822 organista w: Iwkowa (chrzestny Michała Hieronima i Marianny Wiktorii) +(5.2.1795 Czchów 37) Marianna Szopowicz, ur. 29.12.1780 Czchów, ojciec: Jan, matka: Tekla Urzędowska 1.1.1. Stanisław Kostka Paszkowski, ur. 9.10.1796 Czchów 37, (chrz: Józef Wojakiewicz, Zofia Szcześniewicz - cives) [AP Tarnów] 1.1.2. Marcin Paszkowski, ur. 22.12.1816 Iwkowa (chrzestny: Stanisław Paszkowski) [par.Iwkowa] 1.1.3. Zofia Maria (?) Paszkowska, ur. 1.5.1817 Iwkowa (chrz: Michał Paszkowski, Maria Paszkowska) 1.2. Stanisław Paszkowski, ur. ok. 1780, od ok. 1814 organista w: Wielogłowy +(ok. 1813) Marianna Bojasińska (Bujasińska, Bujasiewicz) ur. prawd. Świątniki [par.] 1.2.1. Marianna Wiktoria Paszkowska, ur. 21.12.1818 Wielogłowy +(25.11.1834 Wielogłowy) Andrzej Osuchowski, chrz. Ujanowice [par.] 1.2.2. Jan Ludwik Paszkowski, ur. 4.8.1820 Wielogłowy 1.2.3. Michał Hieronim Paszkowski, ur. 5.8.1822 Wielogłowy, ekonom w: Łyczanka + Tekla Marianna Osuchowskasuchowska, ur. ok. 1814 1.2.3.1. Elżbieta Paszkowska, ur. ok. 1835 +(1854 Siepraw) Marcin Dziura 1.2.3.1.1. Jan Dziura +(1)(24.06.1885 Siepraw 128) Katarzyna Przęczek (1-v. Kazimierz Kękuś) +(2)(8.2.1887) Maria Kowalczyk, ojciec: Wojciech, matka: Wiktoria Chwistek 1.2.3.1.1.1. Stefania Dziura, ur. 04.06.1890 Siepraw 393 1.2.3.1.1.2. Antonina Dziura, ur. 10.03,1895 Siepraw 202 1.2.3.1.1.3. Anna Dziura, ur. 20.09.1888 Siepraw 392 1.2.3.1.1.4. Stanisław Dziura, ur. 02.09.1891 Siepraw 128/202 1.2.3.1.1.5. Michał Dziura, ur. 20.07.1897 Siepraw 202 1.2.3.1.1.6. Aniela Dziura, ur. 30.9.1900 Siepraw 292 1.2.3.1.1.7. Józef Dziura, ur. 15.07.1905 Siepraw 202 1.2.3.1.1.8. Zofia Dziura + Jan Bujas 1.2.3.1.2. Józef Dziura +(14.9.1898 Siepraw 128) Rozalia Borczak, ojciec: Franciszek i Maria Zemła 1.2.3.1.2.1. Apolonia Dziura, ur. 2.8.1899 Siepraw 128 1.2.3.1.2.2. Marcin Dziura, ur. 22.12.1900 Siepraw 128 1.2.3.1.2.3. Stanisław Dziura, ur. 12.5.1903 Siepraw 128 1.2.3.1.2.4. Jan Dziura, ur. 24.6.1906 Siepraw 430 1.2.3.1.2.5. Zofia Dziura, ur. 28.6.1907 Sieprawa 430, zm. 21.2.1989 Siepraw 1.2.3.1.3. Franciszek Dziura +(12.11.1884 Siepraw 125) Anna Tylek, ojciec: Andrzej, matka: Maria Kuc 1.2.3.1.3.1. Ewa Anna Dziura, ur. 17.12.1885 Siepraw 125, zm. 25.12.1975 Siepraw 1.2.3.1.3.2. Marcin Dziura, ur. 30.10.1893 Siepraw 125 1.2.3.1.3.1. Stefania Dziura, ur. 7.10.1898 Siepraw 125, zm. 1.2.1973 Siepraw 1.2.3.1.3.2. Marianna Dziura, ur. 24.6.1901 Sieprawa 125, zm. 4.1.1975 Siepraw 1.2.3.1.3.3. Helena Dziura, ur. 6.1.1904 Siepraw, zmn. 7.9.1904 1.2.3.1.4. Andrzej Dziura, + Marianna Chlebda c. Andrzej i Agnieszka Pitala 1.2.3.1.4.1. Anna Dziura, ur. 21.7.1900 Siepraw 128 1.2.4. Katarzyna Barbara Paszkowska, ur. 25.11.1823 Wielogłowy (chrzestni: Kajetan Szopowicz, Tekla Szopowicz) +(20.11.1839 Wielogłowy) Józef Moszyński, chrz. 1815 Łążek, ojciec: Antoni, matka: Brygida Młyńska (1-v. Ulińska); nauczyciel w: Zabełcze, mieszkał: Załubincze, [par.] 1.3. Michał Paszkowski, 1822 organista w: Tęgoborze (chrzestny Michała Hieronima) + Marianna 1.4. (prawd.) Ewa Paszkowska 1.4.1. Julianna Antonina Paszkowska, ur. 11.2.1803 Czchów 37 (chrzestni: Jan i Tekla Szopowicz) 1. Ignacy Paszkowski, ur. ok. 1750, zm. 8.4.1789, komornik stanisławowski, miał kamienicę w Przemyślu (niegdyś Sobolewskiego, wraz z browarem) + Ludwika ?? (2-v. Wagner) [FNT 325pup] 1.1. Seweryn Paszkowski, ur. 1780 [FNT 325pup] 1.2. Marianna Paszkowska, ur. 1783 [FNT 325pup] 1. Maciej Paszkowski, "z Brzezia" h. Zadora, ur. ok. 1750, zm. 1806, własność: Woliczka cyr. rzeszowski [FNT 812] 1.1. Wincenty Paszkowski, ur. ok. 1780 [FNT 812] 1.2. Marianna Paszkowska + Felicjan Żołyński [FNT 812] 1.3. Florian Paszkowski, ur. ok. 1786, dziedzic: Woliczka [FNT 812] 2. Wiktoria Paszkowska [FNT 812] 3. Petronela Paszkowska [FNT 812] 1. Tomasz Paszkowski, ur. ok. 1755 + Jadwiga Kludrergka (?) 1.1. Elżbieta Anna Paszkowska, chrz. 11.10.1789 Stary Sącz 72 [morm.] 1. Piotr Paszkowski + Katarzyna Kacorówna(?) 1.1. Jadwiga Paszkowska, ur. 26.8.1795 Nawojowa 1. Jan Paszkowski, ur. ok. 1755 + Petronela Kulikowska [Sęczys E., Szlachta wylegitymowana ...] 1.1. Dominik Paszkowski, ur. 1783 Brody, zm. 1866 + Anna Niemojewska, zm. 1872, poch. Kraków, 1.1.1. Franciszek Paszkowski, ur. 26.3.1818 Warszawa, zm. 13.11.1883 Kraków, właściciel tabularny: Tonie, pow. krakowski, poseł, prezes rady powiatowej, dyr. Tow. Wzajemnych Ubezpieczeń 1.1.2. Józef Franciszek Daniel Paszkowski, ur. 3.1.1817 Warszawa, zm. 17.4.1861 Warszawa, poch. Warszawa-Powązki + Seweryna Stompf 1.1.2.1. Franciszek Paszkowski, adwokat, odz. Orderem Żelaznej Korony III Klasy, 1902 właściciel tabularny: Tonie, dyrektor "Florianki", bzdz. 1.1.2.2. Leon Ignacy Paszkowski, ur. 1845, zm. 1904, dyrektor banku dla handlu i przemysłu w Krakowie +(1875, rozm: 1887) Maria Lasocka, ojciec: Bronisław, matka: Felicja Wołowska [Kos.] 1.2. Franciszek Maksymilian Paszkowski, ur. 12.10.1778 Brody, zm. 10.3.1856 Kraków, generał Wojsk Polskich, odzn. Virtuti Militari, właściciel tabularny: Tonie, poch. Kraków - Rakowice 1. Andrzej Paszkowski (nob.), ur. ok. 1770 + Marianna 1.1. Michał Paszkowski (famati), ur. ok. 1795, mieszka: Sokal +(26.8.1821 Lwów) Anastazja Sołtysiewicz, ojciec: Wiktor [par. za: AB] 1.1.1. Jan Paszkowski, ur. ok. 1825, zm. 1.7.9.1855 Sokal + Anastazja ??, zm. przed 1855 [par. za: AGAD 1-301-1241] 1.1.2. Marianna Paszkowska, ur. ok. 1831, zm. 1848 Sokal [par. za: AGAD 1-301-1241] 1.1.3. Józef Paszkowski, ur. 16.3.1832 Sokal [par. za: AGAD 1-301-1237] 1. Józef Paszkowski, ur. ok. 1770 h. Zadora + Anna Zbrożek [genealogia.plewako.pl] 1.1. Maria Paszkowska, + Stefan Grabski, h. Wczele, ur. 1802, zm. 1862, dziedzic w: Skotniki 1.1.1. Lucjan Grabski, ur. 1842 Targowica, zm. 26.8.1900 Bad Wildungen, dziedzic Skotnik + Joanna Reuss 1. Jan Paszkowski, ur. ok. 1780 + Salomea Smol [par.] 1.1. Agnieszka Katarzyna Paszkowska, ur. 1814 Kraków, chrz. par. św. Szczepana 1.2. Salomea Barbara Paszkowska, ur. 1814 Kraków, chrz. par. św. Szczepana 1.3. Mateusz Mikołaj Paszkowski, ur. 1816 Kraków, chrz. par. św. Szczepana 1.4. Józefa Tekla Paszkowska, ur. 1819 Kraków, chrz. par. św. Szczepana 1.5. Anna Zofia Paszkowska, ur. 1821 Kraków, chrz. par. św. Szczepana 1.6. Tekla Zofia Paszkowska, ur. 1824 Kraków, chrz. par. św. Szczepana 1. Piotr Paszkowski (Nob.) + Anna Białecka (Bielecka) 1.1. Marianna Paszkowska, ur. 26.1.1801 Narajów [par.] 1.2. Małgorzata Paszkowska, ur. 8.7.1803 Narajów [par.] 1.3. Tekla Paszkowska, ur. 6.1.1806 Narajów [par.] 1.4. Ludwik Paszkowski, ur. 10.8.1808 Narajów [par.] Florian (Florenty) Paszkowski, ur. ok. 1790 Biała Podlaska, powstaniec 1831, podoficer 26 pułku piechoty liniowej, 30.8.1831 odznaczony Virtuti Militari, emigracja do Francji, 25.8.1833 zapisał się w Bourges do Towarzystwa Demokratycznego Polskiego. Do roku 1837 mieszkał w Bauriac, a następnie w Krosnowski A., Almanach Historyque ...; Konarski Sz., Paszkowscy h. Zadora (maszynopis)] 1. Florian Paszkowski, ur. ok. 1790, właściciel wsi: Bażanówka, sanockie + Franciszka Urbańska, matka: Ewa Gniewosz [nad. Adam Pawłowski; par.] 1.1. Rozalia Paszkowska, poch. Rogi k. Krosna + Granatowski 1.1.1. Helena Granatowska + Cetnarowski 1.1.2. Zofia Granatowska + Jakubowski 1.1.3. Franciszek Granatowski 1.2. Teofil Paszkowski 1.3. Walery Paszkowski 1.4. Józef Paszkowski 1.5. Emilia Paszkowska, zm. 01.12.1910 1.6. Edward Paszkowski, ur. 1828, zm. 1914 + Ksawera Lamer, ur. 1815, zm. 1928 1.6.1. Jadwiga Paszkowska + ?? Stapf 1.6.2. Maria Paszkowska + Jan Jakliński 1.6.3. Zofia Paszkowska, ur. 1870, zm. 1938 1.6.4. Adam Paszkowski, ur. 23.6.1877 Wojków pow. krośnieński, zm. 28.5.1943 Borek k. Jedlicze + Janina Krupka, ur. 1884, zm. 1939 1.6.4.1. Maria Paszkowska + Jan Kanty Dzianott, ur. 1909 Kraków, ojciec: Jan Kanty, matka: Bronisława Bielańska 1.6.4.2. Adam Paszkowski, ur. 24.12.1914, zm. 04.12.1967 1.7. Zofia Paszkowska, ur. 15.5.1822, zm. 05.12.1898 +(ok. 1850) Wincenty Dąbrowski, ur. 05.4.1816, zm. 29.3.1905, własność: Lipka 1.7.1. Tekla Maria Dąbrowska, ur. 3.8.1853 Lipa, par. Bircza [par.] 1.7.1. Anna Dąbrowska 1.7.2. Maria Dąbrowska 1.7.3. Ludwik Dąbrowski 1.7.4. Róża Anna Franciszka Dąbrowska, ur. 1858 Lipa, k. Birczy, zm. 08.11.1933 Stanisławów + Jan Nepomucen Pawłowski 1. Katarzyna Paszkowska + Paweł Cerazy 1.1. Julianna Cerazy, chrz. 25.1.1790 Gręboszów 3, k. Rzeszowa 1. Marianna Paszkowska, ur. ok. 1820 + Franciszek Zawada 1.1. Jan Zawada, chrz. 12.5.1850 Brzeźnica, Małopolska [morm.] 1.2. Marianna Zawada, chrz. 8.8.1852 Brzeźnica [morm.] 1.3. Piotr Paweł Zawada, chrz. 10.8.1855 Brzeźnica [morm.] 1.3. Andrzej Zawada, chrz. 4.10.1857 Brzeźnica [morm.] 1. Maria Paszkowska, ur. ok. 1820 + Leopold Janicki 1.1. Antonina Józefa Janicka, chrz. 20.1.1850 Czchów 186 [morm.] 1. Julian Paszkowski + Karolina Wart 1.1. Karolina Paszkowska, ur. ok. 1830, zm. 17.6.1883 Sokal [par.] 1. Maksymilian Paszkowski, ur. ok. 1830 + Domicela Pruchniewicz 1.1. Dorota Wilhemina Józefa Paszkowska, ur. 1.3.1857 Rzemień 1, k. Rzeszowa [morm.] 1. Józef Paszkowski + Józefa Zawiślak 1.1. Henryk Paszkowski, chrz. 27.1.1886 Jodłowa 16, k. Rzeszowa [morm.] 1. Marceli Jan Paszkowski, ur. 1820 [LVIA 391-8-2574 (oprac. Dumin S.)] 1.1. Konstanty Paszkowski, ur.1851 1.2. Michał Paszkowski, ur. 1853 1.3. Hieronim Paszkowski, ur. 1864 1.3.1. Piotr Paszkowski, ur. 1884 1.3.2. Wiktor Paszkowski, ur. 1889 1. Jan Paszkowski, ur. ok. 1840 + Karolina Burzyńska, ur. ok 1840, ojciec: Jan Karol Pius, matka: Faustyna (Anastazja) Jabłonowska [Puł., Baza GP] 1.1. Maria Waleria Paszkowska, ur. 1869 + Ignacy Daszyński, premier rządu lubelskiego 1918 1.2. Faustyna Paszkowska + Karol Chodkiewicz 1.3. Karol Nepomucen Szymon Paszkowski + Anna Mannhart 1.3.1. Stanisław Faustyn Paszkowski + Viola Pipini 1.3.2. Ada Paszkowska + Igino Pellerano 1.4. Tadeusz Paszkowski 1.5. Anna Paszkowska 1. Józef Paszkowski + Maria Zaremba 1.1. Piotr Paszkowski, prof. gimnazjum w Brzeżany, prof. Gimnazjum św. Anny Kraków + Sabina Borkowskam ojciec: Sebastian, matka: Pulcheria Sobolewska 1.1.1. Stanisław Edmund Paszkowski, ur. 16.11.1844 Brzeżany, Gimnazjum w: Nowy Sącz, Gimnazjum św. Anny w Krakowie, 22.6.1865 matura, studen UJ - wydz. Filozoficzny, Wydział Lekarski, Doktor medycyny + Ksawera Armółowicz [par.] 1.1.1.1. Bolesław Tutys Paweł Paszkowski ur. 4.1.1884 Kraków, Prywatne Gimnazjum oo. Jezuitów w Bąkowicach pod Chyrowem, III Gimnazjum Sobieskiego w Krakowie, matura 15.6.1904, 1911 mieszkał: Kraków ul. Wielopole 10 [SCUI; Spis wyborców Dzielnicy Wesoła 1911] 1.1.1.2. Marian Franciszek Ksawery Paszkowski, ur. 2.7.1885 Kraków, Prywatne Gimnazjum oo. Jezuitów w Bąkowicach pod Chyrowem, III Gimnazjum Sobieskiego w Krakowie, matura 15.6.1904 (niezdana), Akademia Handlowa w Krakowie, Uniwersytet Jagielloński - Wydział Prawa, Wydział Filozoficzny, absolutorium 1921, 1911 mieszkał: Kraków ul. Wielopole 10 [SCUI; Spis wyborców Dzielnicy Wesoła 1911]

Osoby bez połączeń genealogicznych

?? z Brzezia Paszkowski, 1687 przekazuje 3000 zł dla klasztoru w Kalwarii Zerbyzdowskiej [SGKP] ?? Paszkowska, 1793 panna dworu Izabeli Branickiej w Hołowiesku, wysłana do dyspozycji do Kuszków [Teki Glinki] ?? Paszkowski, h. Zadora, 1655 właściciel domu: ob.: Kraków, ul. Floriańska 28C [Follprecht K., Właściciele nieruchomości ...] Adam z Brzezia Paszkowski, h. Zadora, 1632 właściciel kamienicy Kraków ul. Szczepańska 11 [Follprecht K., Rejestry gospód ...] Antonina Paszkowska, ur. ok. 1720 + Kajetan Kurdwanowski, ojciec: Franciszek, matka: Rozalia Magnuska Apolonia Paszkowska, 1851-55 właścicielka: Nockowa, cyrkl. tarnowski (wspólnie z Leopoldem Szumskim) [Ślusarek K., W przededniu autonomi ...] Brygida Paszkowska, ur. ok. 1720 + Stefan Dwernicki, 1769 cześnik przemyski, ojciec: Łukasz; nabył: Bachórz, Chodorówka, Laskówka Edward Paszkowski, 1904 własność Borek, star. Krosno Franciszek Paszkowski z Brzezia, 1642, 1670, własność: Dąbrówka i Ostałówka [Oss. 141-III-409] Franciszek Paszkowski, podporucznik, 1791.02.28 chorąży [MK] Gustaw Paszkowski, ur. 10.5.1865, zm. 24.8.1894, poch. Zakopane, cm. na Pęksowym Brzysku [inf. z natury) Ignacy Paszkowski z Brzezia, 1841 plenipotencja dla Baczyńskiego - Lwów [Oss. 141-III-515] Ignacy Paszkowski, 1786 rządca w: Jaszuny [AGAD, Arch. Radziwiłłów Dz XXI, Akta Sługi rzemieślników] Ignacy Paszkowski, 1724 ekonom w: Mokrsko Ignacy Paszkowski, 1814 6-letnia arenda wsi: Nocków od Józefa Urbańskiego + Apolonia Kłasowska [Oss. 141-II-565] Ignacy Tomasz Paszkowski h. Zadora (Płomieńczyk), zm. 19.11.1604, [Tablica w kościele Wiślicy] Jakub Paszkowski, h. Bogoria (?), kanonik krakowski, był na kapitule roku 1524 [Katalog biskupów, prałatów ...] Jakub Paszkowski, ur. ok. 1800 + Józefa Sobańska, ojciec: Libory, matka: Helena Pieńkowska [Puł.] Jędrzej Paszkowski, 1681 właściciel w Kaniówka, k. Owrucza Józef Paszkowski, 1724 ekonom w: Wrocinowice Krzysztof z Brzezia Paszkowski, 1588 występuje w Brzeziu "jako przyjaciel proszony" [Inwentarz dóbr woj. krakowskiego ...] Marceli Paszkowski, ur. ok 1770, 1790 ksiądz w zakonie Augustianów w Krakowie [Spis ludności Krakowa 1790 AN] Marceli Paszkowski, ur. ok 1860 +(1891) Wanda Maria Chwalibogowska, ur. 1863, ojciec: Stanisław, matka: Stanisława Macewicz [baza GP] Mikołaj Paszkowski, 1792-5 ekonom Trojanowice, własność Józefy Drohojowskiej zam. Woronicz [Oss. 141-III-409] Stanisław z Brzezia Paszkowski h. Zadora, 1641 właściciel dworu i wsi: Kopytówka, posiadał obraz, który został przeniesiony do Kalwarii Zebrzydowskiej i jest głównym czczonym tam obrazem Matki Bożej. + Elżbieta Teresa Paszkowska, ur. ok. 1730 + Łukasz Ankwicz, ojciec: Wojciech, matka: Antonina Rudzka [baza GP, Bon.] Wojciech Paszkowski, 1750 ekonom w: Węgrzynowice, par. Górka Wojciech Paszkowski (Paczkowski?) +(7.6.1772 Wieliczka) Anna Cząstkiewicz [par. - Wieliczka]

paszkowski

 

 

Słownik Biograficzny


Dział zajmujący się gromadzeniem informacji o przedstawicielach rodzin
(Wykaz skrótowy. Po więcej możliwości przejdź do Biblioteki-Forum)


Noty biograficzne, oraz spisy osób związanych z osobami o nazwisku Paszkowski
(Linki otwierają się w nowym oknie)

 

 

 

 

Czytelnia


Dział zajmujący się gromadzeniem informacji o przedstawicielach rodzin
(Wykaz skrótowy. Po więcej możliwości przejdź do Biblioteki-Forum)


Opowiadania, opisy miejsc, artykuły związane z osobami o nazwisku Paszkowski
(Linki otwierają się w nowym oknie)Lista nadesłanych i opracowanychopowiadań, artykułów, opisów geograficznych w Bibliotece Genealogii Polaków. W Bibliotece znajduje się znacznie więcej działów. (Część jest dostępna tylko dla stałych użytkowników)

DODAWANIE
1. Zaloguj/zarejestruj się w dziale Biblioteka-Forum (Aby móc pisać noty biograficzne musisz napisać dwa inne posty)
2. Przejdź do działu Czytelnia i wybierz odp. pod-dział.
3. Dodaj nowy "wątek"
Po dodaniu noty pojawi się ona tutaj automatycznie.

 

 

 

 

Baza Właścicieli Ziemskich


Skrót informacji z bazy informacji o właścicielach dóbr prywatnych.
(Po więcej danych przejdź do Bazy Właścicieli Ziemskich)


Właściciele ziemscy o nazwisku Paszkowski
(Osoby, i informaje mogą się powtarzać, gdyż są to wypisy z różnych źródeł)


 • Apolonia Paszkowska
  Miejsce: Nockowa, cyr. tarnowski
  Data: ok. 1851
  Opis: właścicielka jednowioskowego dominium z Leopoldem Szumskim • Paszkowski
  Miejsce: Dąbrowno
  Data: 1783
  Opis: Imię nieznane. • dr. Franciszek Paszkowski
  Miejsce: Tonie, pocz. Zielonki, pow. Kraków
  Data: 1902
  Opis: właściciel tabularny • Edward Paszkowski
  Miejsce: Borek, starostwo Krosno
  Data: 1904
  Opis: właściciel • Edward Paszkowski
  Miejsce: Borok, pocz. Jedlicze, pow. Krosno
  Data: 1902
  Opis: właściciel tabularny • Florian Paszkowski
  Miejsce: Woliczka, pow. rzeszowski
  Data: ok. 1806
  Opis: odziedziczył po zmarłym ojcu Macieju • Franciszek Paszkowski
  Miejsce: Tonie, obw. krakowski
  Data: 1867


 • Franciszek Paszkowski
  Miejsce: Tonie, wieś, star. Kraków
  Data: 1904
  Opis: własność: Dr. Franciszek Paszkowski • Ignacy Paszkowski
  Miejsce: Bystrzyca
  Data: ok. 1832


 • Krzysztof Paszkowski
  Miejsce: Brzezie, pow. szczyrzycki
  Data: ok. 1588
  Opis: Krzystof z Brzezia Paszkowski jako przyjaciel proszony • Maciej Paszkowski
  Miejsce: Woliczka, pow. rzeszowski
  Data: ok. 1805
  Opis: synowie: Wincenty, Florian, córka: Marianna zam. Żołyńska • Maciej Paszkowski
  Miejsce: Woliczka, pow. rzeszowski
  Data: 1805
  Opis: 1806 zmarł, dobra przeszły na syna Floriana • Mieczysław Paszkowski
  Miejsce: Rybna, obw. krakowski
  Data: 1862
  Opis: Spis członków Towarzystwa gospodarczo-rolniczego galicyjskiego • Stanisław Paszkowski
  Miejsce: Chlebowice Świrskie, cyr. brzeżański
  Data: ok. 1805
  Opis: wraz z innymi • Stanisław Paszkowski
  Miejsce: Kopytówka
  Data: ok. 1641
  Opis: Stanisław Paszkowski z Paszków h. Zadora. Właściciel Ofiarodawca cudownego obrazu Matki Boskiej dla Kalwarii.
To zapisy o osobach nazwiska Paszkowski w bazie właścicieli dóbr prywatnych na ziemiach Rzeczpospolitej. Jeszcze więcej informacji może znajdziesz w dziale łączącym Bibliotekę i Forum w Genealogii Polaków. Baza Właścicieli Ziemskich tworzona jest wielkim społecznym wysiłkiem, zarówno wolontariuszy jak i poprzez zlecane kwerendy w wielu trudno dostępnych zbiorach. Wsparcie finansowe projektu na pewno przyspieszy jej budowę, oraz dokonywanie kolejnych kwerend archiwalnych.

DODAJ INFORMACJE
Jeśli masz wiedzę o osobach które możesz dodać do tej listy wykorzystaj
Formularz dodawania informacji

 

 

 

 

Baza Oficjalistów Dworskich


Skrót informacji z bazy wyższych pracowników dworskich.
(Po więcej danych przejdź do Bazy Oficjalistów Prywatnych)


Oficjaliści dóbry prywatnych o nazwisku Paszkowski
(Osoby, i informaje mogą się powtarzać, gdyż są to wypisy z różnych źródeł)


 • Paszkowski
  ekonom - Łopatyn - - 1822
  Żródło: nad. GP, za: [par. Łopatyn rz.-kat]

 • Ignacy Paszkowski
  rządca - Jaszuny - Radziwiłłowie - ok. 1783
  Żródło: AGAD, Arch. Radziwiłłów Dz XXI, Akta Sługi rzemieślników

 • Ignacy Paszkowski
  ekonom - Bochdanówka - - 1832
  Żródło: par. Zadwórze rz-kat

 • Jan Paszkowski
  ekonom - Mokrsko par. Mokrsko - - 1742
  Żródło: nad. Tomasz Pasteczka, na podst.: Spis ludności 1790-122

 • Jan Paszkowski
  ekonom - Żelechów Mały - - 1868
  Żródło: par. Żelechów rz-kat

 • Jan Paszkowski
  organista - Żelechów Mały - - 1869
  Żródło: par. Żelechów rz-kat

 • Józef Paszkowski
  ekonom - Wrocimowice par. loco - - 1724
  Żródło: nad. Tomasz Pasteczka, na podst.: Spis ludności 1790-122

 • Józef Paszkowski
  ekonom - Mierzewo, - - 1764
  Żródło: nad. Marian Lipiński, za: Teki Dworzaczka

 • Karol Paszkowski
  rządca - Moszkowice - - 1862
  Żródło: nad. GP, za: par: Sokal, rz-kat

 • Michał Paszkowski
  ekonom - Łyczanka, par. Siepraw - Fundusz Religijny, prob. Wieliczka - 1854
  Żródło: [par. - akt ślubu córki Elżbiety z Marcinem Dziura, 17.10.1854 Siepraw]

 • Mikołaj Paszkowski
  ekonom - Trojanów - Józefa Woronicz - 1792
  Żródło: GP, za: Oss. 141-III-515

 • Stefan Paszkowski
  ekonom - Radwańce, par. Sokal - - 1854
  Żródło: nad. GP, za: [par. Sokal rz.-kat]

 • Wacław Paszkowski
  administrator - Gułów, pow. łukowski, woj. lubelskie - Czartoryski Adam Ludwik, książę - 1914
  Żródło: nad. Danuta, za: https://pl.wikipedia.org/wiki/Roman_Paszkowski

 • Wojciech Paszkowski
  ekonom - Węgrzynowice par. Górka - - 1750
  Żródło: nad. Tomasz Pasteczka, na podst.: Spis ludności 1790-122


To wszystkie osoby o nazwisku Paszkowski w bazie oficjalistów dóbr prywatnych. Jeszcze więcej informacji możesz znaleźć w dziale łączącym Bibliotekę i Forum w Genealogii Polaków. Baza Oficjalistów Dóbr Prywatnych tworzona jest wielkim społecznym wysiłkiem, zarówno wolontariuszy jak i poprzez zlecane kwerendy w wielu trudno dostępnych zbiorach. Wsparcie finansowe projektu na pewno przyspieszy jej budowę, oraz dokonywanie kolejnych kwerend archiwalnych.

DODAJ INFORMACJE
Jeśli masz wiedzę o osobach które możesz dodać do tej listy wykorzystaj
Formularz dodawania informacji.

 

 

 

 

Baza Powstańców Styczniowych


Wypisy z programu zbierania informacji o Powstańcach roku 1863-5.
(Skrót - po więcej informacji przejdź do Bazy Powstańców Styczniowych)


  Osoby o nazwisku Paszkowski związane z Powstaniem 1863r.
  (Osoby, i informaje mogą się powtarzać, gdyż są to wypisy z różnych źródeł)


 • 25975 Paszkowski
  Opis: b. oficer wojsk rossyjskich, zginął w zwyciężkiej bitwie 26 Kwietnia 1863 r. pod Nową Wsią.
  źródło: [Kolumna Z., Pamiątka dla rodzin polskich..., t. II]
  Uwagi:

 • 44936 Paszkowski
  Opis: udział w potyczkach: lubelskie: Syrniki 31.12.1863 dostał się do niewoli
  źródło: nad. DHRP, za: Zieliński S., Bitwy i Potyczki ...
  Uwagi:

 • 44937 Paszkowski
  Opis: udział w potyczkach: patrz w przypisach do Paszkowskich Ostrówków 9.08.1863 grodzieńskie
  źródło: nad. DHRP, za: Zieliński S., Bitwy i Potyczki ...
  Uwagi:

 • 20011 Adolf Paszkowski
  Opis: 1835 - 190?
  źródło: Lwów, cm. Łyczakowski, pole nr 40 (kw. powstańców styczniowych)
  Uwagi:

 • 21705 Adolf Paszkowski
  Opis: 1835-1905, Pochowany na cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie w kwaterze 40 - powstańczej.
  źródło: GP, za: Nicieja S., Cmentarz Łyczakowski we Lwowie ..., oraz fotografia GP
  Uwagi:

 • 70570 Adolf Paszkowski
  Opis: Co słychać we Lwowie?
  Samobójstwo weterana r. 1863, Utrzymujący przy ulicy Gródeckiej pn. 61 sklepik z naftą weteran z r. 1863 Adolf Paszkowski wystrzałem z rewolweru pozbawił się życia. Przyczyną samobójstwa było zmartwienie, że właściciel domu odnajął innemu kupcowi lokal, w którym Paszkowski miał swój sklep.

  źródło: nad. GP, za: Ameryka Echo 29.7.1905
  Uwagi:

 • 31278 Adolf Paszkowski
  Opis: ur. r. 1838 w Chliwczanach, gospodarz, służył jako szereg, przy kawaleryi w oddz. Wysockiego, Wiśniewskiego i Komorowskiego. Ranny był przy odwrocie z Porycka i pod Starą wsią, otrzymał pięć cięć pałaszem i pchnięcie lancą w głowę.
  źródło: [Białynia-Chołodecki J., Pamiętnik powstania styczniowego...]
  Uwagi:

 • 70571 Adolf Paszkowski
  Opis: Urodził się 1835 lub 1838 Chlewczany, k. Bełza. Zm. 3.7.1905 Lwów.
  Służył jako szeregowy przy kawalerii w oddziałach Wysockiego, Wiśniewskiego i Komorowskiego. Ranny był przy odwrocie z Porycka i pod Starą wsią, otrzymał pięć cięć pałaszem i pchnięcie lancą w głowę.
  Skazany został przez sąd austriacki za "naruszanie spokojności publicznej" na 2 miesiące więzienia. Nie miał łatwego życia, był sam, utrzymał się prowadząc drobnych handel.
  W 1900 roku, mając 62 lata, miał kłopoty finansowe prowadząc mleczarnię na ul. Kochanowskiego 8, później przy Ormiańskiej we Lwowie. Próbował tu popełnić samobójstwo. Nie udało mu się. Kula utkwiła w głowie. Następnie prowadził sklepik z naftą przy Gródeckiej 91 (lub 61). Niestety i tu biznes się nie kręcił. Znowu sięgnął po rewolwer i tym razem strzał był skuteczny.
  W Gazecie Narodowej napisano: "Nie miał żadnych krewnych. Pogrzebać go musiało miłosierdzie ludzkie". Spoczywa na Górce Powstańców na Łyczakowie.

  źródło: nad. GP, za: Zbiór źródeł
  Uwagi: Gazeta Narodowa 15.7.1905
  Wiek 10.6.1864
  Reforma 6.7.1905
  Gazeta Lwowska 26.10.1900
  Księga adresowa miasta Lwowa 1900

  (Nie należy mylić go z innym Adolfem Paszkowskim inżynierem, mechanikiem z Petersburga i Wilna, pracownikiem kolei żelaznej, zm. 1884.)

 • 57116 Fidelis Paszkowski
  Opis: ksiądz, przeor zakonu Kapucynów w Warszawie. W czasie powstania wielkie zasługi oddał sprawie narodowej jako znakomity kurier powstańczy.
  źródło: nad. GP, za CDIAL 195-1-58 (Zbiory Tadeusza Sauczeya)
  Uwagi:

 • 11488 Franciszek Paszkowski
  Opis: Handlowiec kowieńskiej prowincji.
  źródło: Spis powstańców 1863, za: kdkv.narod.ru (oprac. DHRP)
  Uwagi: (uwaga: transliteracja i tłumaczenie automatyczne) wątek na Forum

 • 40486 Franciszek Paszkowski
  Opis: mężcz. 28 lat na 1871 r., mieszczanin kowieńskiej guberni, warunki zesłania nieznane, z 1864 r. przebywał w marińskim okręgu, kriesćjańskiie raboty, rodziny nie posiadał
  źródło: Archiwa rosyjskie - zbiór informacji
  Uwagi: GU GAOO. F. 3. Op.6.d. 10388. Ł. 361-362.
  (UWAGA: Transliteracja i tłumaczenie półautomatyczne, mogą zawierać błędy)

 • 15368 Freymont Paszkowski
  Opis: szlachcic Wilno województwo
  źródło: Spis powstańców 1863, za: kdkv.narod.ru (oprac. DHRP)
  Uwagi: (uwaga: transliteracja i tłumaczenie automatyczne) wątek na Forum

 • 62014 Hipolit Paszkowski
  Opis: Lat 24 z gminy Bolesław. Robotnik, tokarz w zakładach fabrycznych. Służył w oddziale powstańczym w Ojcowie.
  źródło: nad. GP+, za: Liszka J., Pamięć Powstania Styczniowego na ziemi olkuskiej, MOK w Bukownie 1996
  Uwagi:

 • 62177 Hipolit Paszkowski
  Opis: Lat 24, uczeń tokarski z Bolesławia, zbiegł w roku 1863, możliwe że w związku z powstaniem
  źródło: nad. GP+, za: Liszka J., Pamięć Powstania Styczniowego na ziemi olkuskiej, MOK w Bukownie 1996
  Uwagi: za: Kancelaria Namiestnika Królestwa Polskiego do Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych, Warszawa 26.6.1863, AGAD, KRSW, nr 7360

 • 56481 Iwan Paszkowski
  Opis: lat 27, Galicjanin, wg relacji Edwarda Tuller Lettnera z dn18.12.1863 zesłany na Syberię z Kijowa
  źródło: nad. GP, za: Rękopisy Biblioteki Poturzyckiej Dzieduszyckich, Biblioteka Stefanyka f.45 cz 1
  Uwagi:

 • 40484 Iwan Paszkowski
  Opis: mężcz. 31 lat na 1868 r., szlachcic wileńskiej guberni, zesłany z pozbawieniem praw na zamieszkanie, z 1864 r. przebywał w tomskim okręgu, do 1869 r. bieżał, usłużeniie, rodziny nie posiadał
  źródło: Archiwa rosyjskie - zbiór informacji
  Uwagi: GU GAOO. F. 3. Op. 6. d. 8960.
  (UWAGA: Transliteracja i tłumaczenie półautomatyczne, mogą zawierać błędy)

 • 12339 Jan Paszkowski
  Opis: mieszczanin Wilno województwo
  źródło: Spis powstańców 1863, za: kdkv.narod.ru (oprac. DHRP)
  Uwagi: (uwaga: transliteracja i tłumaczenie automatyczne) wątek na Forum

 • 12830 Jan Paszkowski
  Opis: Prowincja Wilno szlachcic.
  źródło: Spis powstańców 1863, za: kdkv.narod.ru (oprac. DHRP)
  Uwagi: (uwaga: transliteracja i tłumaczenie automatyczne) wątek na Forum

 • 43929 Jan Paszkowski
  Opis: Syn Mateusza i Rozalii ur. w 1840 r.- szlachcic. Udział w Powstaniu Styczniowym na Wołyniu, za co był skazany przez Sąd Wojskowy w Kijowie.
  źródło: nad. Zenon Paszkowski, za: legenda rodzinna
  Uwagi: Nadawca jest wnukiem powstańca.
  "Legenda rodzinna" poparta zachowanym pismem z dnia 9 marca 1925 roku, potwierdzającym rozpatrzenie wniosku o wciągnięcie Jana Paszkowskiego na listę weteranów 1863 roku.

  Pismo sygnowane przez Ministerstwo Spraw Wojskowych Departament VIII Sanitarny. Podpisał Szef Wydz. III. Sup.Inw. Zienkiewicz - Pułkownik.

 • 13608 Jan Paszkowski
  Opis: szlachcic
  źródło: Spis powstańców 1863, za: kdkv.narod.ru (oprac. DHRP)
  Uwagi: (uwaga: transliteracja i tłumaczenie automatyczne) wątek na Forum

 • 59038 Jan Paszkowski
  Opis: ze wsi Wałowszczyzna par. inturskiej – powstaniec 1863 r.
  źródło: nad. GP+, za: Czesław Malewski, Rodziny szlacheckie na Litwie w XIXw, W-wa 2016
  Uwagi: (LVIA, zesp. 381, inw. 16, vol. 918, s. 242)

 • 60704 Józef Paszkowski
  Opis: Więzień cytadeli warszawskiej. szlachcic z Tchórzewa, pow. radzyński, lat 30. Ojciec jednego dziecka. Aresztowany 26 marca 1864 r. w Łysobykach "za należenie do bandy i kilkakrotne uczestnictwo w bitwach z wojskami rosyjskimi". 20 listopada skazany na 3 lata aresztanckich rot. (P-66).
  źródło: nad. Jacek Strozewski, za: Krawczyk T., Podlascy więźniowie Cytadeli Warszawskiej, w: Niepodległość i Pamięć 5/3 1998
  Uwagi: Oznaczenie literowe na końcu noty oznacza literę rosyjską i numer w notatkach. Daty wg kalendarza juliańskiego.

 • 18091 Kazimierz Paszkowski
  Opis: powstaniec
  źródło: Spis powstańców 1863, za: kdkv.narod.ru (oprac. DHRP)
  Uwagi: wątek na Forum

 • 59504 Kazimierz Paszkowski
  Opis: ur. ok. I 824, z Wilna, zastępca przewodniczącego wileńskiej izby sądu cywilnego, radca dworu. Za „nieprawomyślność pod względem politycznym" zesłany na zamieszkanie pod dozorem policji do gub. ołonieckiej. Od lipca 1863 mieszkał w Kargopolu (rodzina pozostała w Wilnie). W styczniu 1867 został przeniesiony do Pskowa, gdzie prawdopodobnie wkrótce zmarł.
  źródło: nad. GP+, za: Brus A., Na nieznane losy między Ołyńcem a Jadryniem, Warszawa 1999
  Uwagi: LVIA, mkf, RGIA, z. 1286, inw. 50, wol. 488, k. 17, 52 (kart. ]. Sztakelberga), Pawłowicz

 • 61055 Ksawery Paszkowski
  Opis: ur. 1821 r., we wsi Paszki Małe, gm. Biała, pow. radzyń., gub. siedl. Uczył się w świeckich szkołach obwodowych w Łuko wie, skończył semin. duch. w Lublinie, na kapłana wy święcony w 1844 r., wikarjuszem był w par. diec. lubi.: Wielącza, Samogoszcz, proboszczem w Wargocinie i zastępcą prob. w Maciejowicach. Bardzo szczupłe osobiste akta księdza S. P. zawierają poza powyżej podanemi wiadomości tylko tyle, że:
  a) dr gł. kom. rz. w. r. i o. p. 23 lut. (7 mar.) 1862 r. Nr. 17 (31) 1 nadsyła do bpa podl. korespondencję, a w niej: „P. o. nmka Kr. P., oznajmiwszy mi, że ks. Józef Burzyński, wik. przy kościele par. w Maciejowicach, okazał się winnym rozdawania rewolucyjnych znaków, które sam rozwoził i miewania „podburzających” kazań, oraz, że prob. rzeczonej par. ksiądz S. P. podejrzany jest silnie o działania nieprzyjazne rządowi, reskryptem z dnia 18 lut. (2 mar.) b.r. Nr. 1232 zawiadomił, iż ks. Burzyńskiego ka zał wysłać na mieszkanie do Rosji, zaś nad księdzem S. P. winien być urządzony surowy dozór ze strony władzy duchownej. Spełniając takowe polecenie, mam zaszczyt prosić J. W. Pana, abyś nad postępowaniem księdza S. P. stosowny dozór rozciągnąć zechciał. Tajny radca R. Hubę”.
  b) Kom. Rz. Spr. W. i D. 18 lut. (2 mar.) 1866 r. Nr. 6224 (1211) 5 zwraca się do bpa diec. podl. z odezwą tej osnowy: „Komisja Rządowa ma zaszczyt prosić J. W. Pana, abyś raczył udzielić jej wiadomość czy ksiądz S. P. zostaje dotychczas na urzędzie proboszcza par. Maciejowice lub w razie przeciwnym, gdzie się obecnie znajduje i kiedy się stamtąd oddalił”. Na to bp podl. 8 mar. 1866 r. Nr. 262 3 odpowiada tejże Komisji Rządowej, że ksiądz S. P., b. prob. par. Maciejowice, obowiązków swoich nie pełni, gdyż wydalił się z Maciejowic w czasie panujących w kraju zawichrzeń i nie wrócił, kiedy atoli mianowicie to nastąpiło nie jest mi wiadomo, albowiem żadnego raportu urzędowego o tem nie otrzymałem. Również nie wiadomo mi, gdzie się obecnie znajdować może... W sprawozdaniu diec. podl. za rok 1864 tenże jest pomieszczony pomiędzy duchowieństwem uby łem, a z miejsca pobytu niewiadomem”. Pod datą zaś 16 st. 1873 r. Nr. 81 bp Baranowski wystawia księdzu S. P. zwykłe kościelne świadectwo.

  źródło: nad. GP+, za: Kubicki P.F.., Bojownicy kapłani za sprawe Kosciola i Ojczyzny w latach 1861-1915, Sandomierz 1933
  Uwagi:

 • 30804 Mieczysław Paszkowski
  Opis: pracował w organizacji jako komisarz obwodu tarnowskiego.
  źródło: [Białynia-Chołodecki J., Pamiętnik powstania styczniowego...]
  Uwagi:

 • 32992 Mieczysław Paszkowski
  Opis: zm. 1873, powstaniec styczniowy, poch. Lwów
  źródło: [Białynia-Chołodecki J., Cmentarzyska ...]
  Uwagi:

 • 46484 Mikołaj Paszkowski
  Opis: uczestnictwo w potyczkach: mińskie: Waleryany 14.05.1863
  źródło: nad. DHRP, za: Zieliński S., Bitwy i Potyczki...
  Uwagi:

 • 61664 Mikołaj Paszkowski
  Opis: wolno=praktykujący lekarz
  źródło: nad. Martyna, za: beket.com.ua, Spis uczestników powstania 1863r. w Guberni kijowskiej.
  Uwagi:

 • 59039 Romuald Paszkowski
  Opis: s. Jerzego – powstaniec 1863 r.
  źródło: nad. GP+, za: Czesław Malewski, Rodziny szlacheckie na Litwie w XIXw, W-wa 2016
  Uwagi: (LVIA, zesp. 381, inw. 16, vol. 918, s. 244)

 • 40485 Władysław Paszkowski
  Opis: mężcz. 67 (w 1868), zesłany na zamieszkanie, w 1864 r. przebywał w marińskim okręgu, przy nim dzieci i żona
  źródło: Archiwa rosyjskie - zbiór informacji
  Uwagi: GU GAOO. F. 3. Op. 6. d. 8960.

 • 19153 Władysław Paszkowski
  Opis: powstaniec
  źródło: Spis powstańców 1863, za: kdkv.narod.ru (oprac. DHRP)
  Uwagi: wątek na Forum

 • 47117 Władysław Paszkowski
  Opis: własność ziemska skonfiskowana po 1863: Martynówka, gub. Podolska , pow. Mohyl
  źródło: nad. DHRP, za: Iwaszkiewicz J., Wykaz dóbr ziemskich skonfiskowanych przez rządy zaborcze w latach 1773 – 1867, RNOZ, Warzsawa 1929
  Uwagi:

 • 47118 Władysław Paszkowski
  Opis: własność ziemska skonfiskowana po 1863: Przymoszczanica, gub. Podolska , pow. Mohyl., dz. 3048.
  źródło: nad. DHRP, za: Iwaszkiewicz J., Wykaz dóbr ziemskich skonfiskowanych przez rządy zaborcze w latach 1773 – 1867, RNOZ, Warzsawa 1929
  Uwagi:

 • 1530 Włodzimierz Paszkowski
  Opis: ppro.(1837) Warszawa
  źródło: nad. Jerzy, za: Rocznik oficerski 1923, Oficerowie - weterani powstania styczniowego
  Uwagi: wątek na Forum

 • 64733 Włodzimierz Paszkowski
  Opis: Ur. 1837 pow. Mohylowski, miejscowość w 1923: Warszawa, stopień wojskowy posiadany w powstaniu: szereg., stopień wojskowy w 1923r.: ppor., liczba wykazu Sekcji Opieki Departamentu Sanitarnego Ministerstwa Spraw Wojskowych: II-189
  źródło: nad. Karol Giemza, za: Dzienniki personalne i Roczniki Oficerskie WP 1921-24
  Uwagi: DP-dod. 10.3.1921, 11.3.1922, 30.4.1922, 22.6.1923, 10.2.1924, 21.11.1924, Polska Zbrojna - załącznik 22.6.1923, 10.2.1924, 21.11.1924, RO 1923, RO 1924


Powyższa lista jest efektem prac Fundacji związanych z Powstaniem Styczniowym. Stan wiedzy o tym powstaniu wciąż jest niewystarczający, a większość osób wspierających Powstanie nieznana. Wciąż wiele informacji pozsotaje do pozyskania w trakcie kwerend lub ze zbiorów prywatnych. Wsparcie finansowe projektu na pewno przyspieszy jego budowę, oraz dokonywanie kolejnych kwerend archiwalnych.

DODAJ INFORMACJE
Jeśli masz wiedzę, która może uzupełnić powyższe informacjie wykorzystaj
Formularz dodawania informacji

 

 


 

 

Baza Grafiki - Portrety


Lista zdjęć portretowych nadesłanych do Bazy Zdjęć Genealogii Polaków, związanych z nazwiskiem Paszkowski
(Wykaz skrótowy. Po więcej możliwości przejdź do Bazy Zdjęć)


Portrety i zdjęcia osób o nazwisku Paszkowski
(Wyszukiwanie skrótowe działa na frazie otwartej, czyli dla frazy "Gliński" wyszuka także "Węgliński")

  Paszkowski Fidelis
  (Album: Portrety indywidualne)
  Paszkowski Franciszek
  (Album: Portrety indywidualne)
  Paszkowski Franciszek Maksymilian
  (Album: Portrety indywidualne)
  Paszkowski Jarosław
  (Album: Portrety indywidualne)
  Paszkowski Józef
  (Album: Portrety indywidualne)
  Paszkowski Stanisław
  Miejsce: Kalwaria Zebrzydowska - krużganki
  (Album: Portrety indywidualne)
  Paszkowskio Franciszek
  (Album: Portrety indywidualne)
  POW - ćwiczenia, Piłsudski
  (Album: Zbiorowe, grupowe, pary niemałżeńskie)

   
  Powyższe zestawienie to wynik skrótowy wyszukiwania automatycznego.
  Aby wyszukać wszystkie zdjęcia związane z nazwiskiem Paszkowski klikinj w ten link
  Wyniki wyszukiwania zależne są od opisów zdjęć w bazie. Jest wiele zdjęć których opisy wymagają uzupełnienia, takie zdjęcia nie zostaną odnalezione przez wyszukiwarkę, ale możesz je znaleźć przeszukując bazę ręcznie wg albumów.

  DODAWANIE ZDJĘĆ
  1. Zaloguj/zarejestruj się w Archiwum Fotografii
  2. Przejdź do odpowiedniego albumu
  3. Kliknij "dodaj zdjęcia"
  4. Opisz zdjęcia
  Po dodaniu i opisaniu zdjęć pojawią się one tutaj automatycznie.
 

 

 

 

Baza Grafiki - Dokumenty


Lista zdjęć dokumentów nadesłanych do Bazy Zdjęć Genealogii Polaków, związanych z nazwiskiem Paszkowski
(Wykaz skrótowy. Po więcej możliwości przejdź do Bazy Zdjęć)


Dokumenty osób o nazwisku Paszkowski
(Wyszukiwanie skrótowe działa na frazie otwartej, czyli dla frazy "Gliński" wyszuka także "Węgliński")

  Ekspensa pogrzebowe Dionizego Paszkowskiego
  (Album: Inne dokumenty)
  Paszkows Aoldf
  (Album: Nekrologi, klepsydry)

   
  Powyższe zestawienie to wynik skrótowy wyszukiwania automatycznego.
  Aby wyszukać wszystkie zdjęcia związane z nazwiskiem Paszkowski klikinj w ten link
  Wyniki wyszukiwania zależne są od opisów zdjęć w bazie. Jest wiele zdjęć których opisy wymagają uzupełnienia, takie zdjęcia nie zostaną odnalezione przez wyszukiwarkę, ale możesz je znaleźć przeszukując bazę ręcznie wg albumów.

  DODAWANIE ZDJĘĆ
  1. Zaloguj/zarejestruj się w Archiwum Fotografii
  2. Przejdź do odpowiedniego albumu
  3. Kliknij "dodaj zdjęcia"
  4. Opisz zdjęcia
  Po dodaniu i opisaniu zdjęć pojawią się one tutaj automatycznie.
 

 

 

 

Baza Grafiki - Mogiły


Lista zdjęć mogił i epitafiów nadesłanych do Bazy Zdjęć Genealogii Polaków, związanych z nazwiskiem Paszkowski
(Wykaz skrótowy. Po więcej możliwości przejdź do Bazy Zdjęć)


Mogiły i epitafia osób o nazwisku Paszkowski
(Wyszukiwanie skrótowe działa na frazie otwartej, czyli dla frazy "Gliński" wyszuka także "Węgliński")