Kiedy ostatnio
wsparłeś Fundację?

Wyślij 50zł
wyślij 50zł


czekaj....
piwnicki

Program gromadzenia wiedzy o genealogii rodziny Piwnicki
Program jest cząstką działań Fundacji Genealogii Polaków odtwarzania polskiej tożsamości kulturowej, historycznej i patriotycznej. Społeczna aktywność rodzinna jest łączona z ogólnymi programami Fundacji, angażując zarówno fascynatów jak i naukowców.


Lista stron Opis Drzewo genealogiczne Biografie Czytelnia Właściciele ziemscy Oficjaliści dworscy Powstańcy styczniowi Portrety Dokumenty Mogiły Uzupełnij drzewo


 

 

Informacje ogólne
Drzewo genealogiczne

 

 

(Dla czytelności drzewa każdy potomek jest umieszczony w jednej linijce. Z tego powodu część strony zawierające drzewa genealogiczne może wychodzić poza prawy margines (wiersze nie są łamane, używaj dolnego paska przesuwu)).


Piwnicki h. Lubicz z odmianą

W koronie między dwoma tąbami myśliwskimi Lubicz jak na tarczy. Rodzina prosuka von Leibitz (od XVIw od wsi Piwnice pisali się Piwnickimi) (OD XVI WIEKU OD WSI PIWNICE PISALI SIĘ PIWNICKIMI) 1. Stanisław Piwnicki podwojewodzy chełmiński 1.1. Krzysztof Piwnicki 1624 administrator żup wielickich 1. Marcin Jerzy Piwnicki zm. po 1653, pisarz grodzki, 1653 pisarz ziemski chełmiński, elektor 1648, deputat na Trybunał Koronny 1653, poseł, + Pudencjana Kruszyńska h. Prawdzic – S. Wojdyła (Bolesta-Jankowski) oprac., za M. J. Minakowski, Ci wielcy Polacy CD. 1.1. Konstanty Kazimierz Piwnicki zm. 1691, elektor 1674, pisarz grodzki chełmiński 1684, podwojewodzy chełmiński 1690, + Zofia Lubodzieska h. Nałęcz 1.1.1. Marianna Piwnicka + Stanisław Mostowski, + Jan Zambruski 1.1.2. Antoni Piwnicki 1.1.3. Ignacy Piwnicki 1.1.4. Kazimierz Ignacy Piwnicki zm. 1749, miecznik inflancki, 1730 pisarz ziemski, 1736 podwojewodzy, 1757 sędzia ziemski chełmiński, poseł, + Katarzyna Borowska 1.1.4.1. Ewa Piwnicka + Łukasz Puttkamer-Kleszczyński h. Gryf z odmianą 1.1.4.2. Walerian Józef Piwnicki (1720-99), + Ewa Sartawska 1.1.5. Jan Franciszek Piwnicki zm. 1733, 1706 burgrabia, 1730 podwojewodzy chełmiński, + Marianna Kawieczyńska h. Ostoja 1.1.5.1. Rozalia Piwnicka 1.1.5.2. Wiktoryn Piwnicki szambelan królewski 1.1.5.3. Antoni Piwnicki 1.1.5.4. Konstanty Józef Piwnicki archidiakon pomorski, 1757 kanonik chełmiński i warmiński, 1777 dziekan warmiński 1.1.5.5. Kazimierz Ignacy Piwnicki 1758 asesor sądu chełmińskiego, + ok. 1730 Teresa Radowicka h. Grzymała 1.1.5.5.1. Ignacy Piwnicki ur.1738, poseł, elektor 1764, 1777 podkomorzy królewski, + Teresa Dziewanowska h. Jastrzębiec 1.1.5.5.1.1. Alojza Piwnicka 1.1.5.5.1.2. Konstancja Piwnicka 1.1.5.5.1.3. Alojzy Piwnicki 1813 regent w Lipnie, + Brygida Borzewska h. Lubicz 1.1.5.5.1.3.1. Ignacy Piwnicki legitymowany w KP 1845, + Wanda Piwnicka (córka Adolfa) 1.1.5.5.1.3.1.1. Tytus Piwnicki + Marianna Górska 1.1.5.5.1.3.1.2. Marian Piwnicki + Marianna Wierzbicka 1.1.5.5.1.3.1.2.1. Kazimierz Piwnicki 1.1.5.5.1.3.1.2.2. Helena Piwnicka (1897-1967) 1.1.5.5.1.3.1.3. Włodzimierz Piwnicki + Jadwiga Płoska h. Prus 1.1.5.5.1.3.1.3.1. Jerzy Włodzimierz Piwnicki + ok. 1930 Wanda Mikułowska 1.1.5.5.1.3.1.3.1.1. Jerzy Piwnicki ur.1932, + Jolanta Lewandowska 1.1.5.5.1.3.1.3.1.1.1. Wioletta Piwnicka ur.1950, + Włodzimierz Szczepański 1.1.5.5.1.3.1.3.1.1.2. Włodzimierz Piwnicki + Inga Kopczyńska 1.1.5.5.1.3.1.3.1.1.2.1. Daria Piwnicka 1.1.5.5.1.3.1.4. Witold Piwnicki (1851-1932), + Anna Skarzyńska h. Bończa 1.1.5.5.1.3.1.4.1. Witold Albin Piwnicki (1886-1939), + Stanisława Lesiewicz 1.1.5.5.1.3.1.4.2. Stefan Piwnicki (1888-1957) 1.1.5.5.1.3.1.4.3. Maria Piwnicka ur.1892, + Bohuszewicz 1.1.5.5.1.3.1.4.4. Wanda Piwnicka (1893-1973), + Jan Roszczyk 1.1.5.5.1.3.1.4.5. Tadeusz Piwnicki (1902-39) 1.1.5.5.1.3.1.4.6. Jadwiga Piwnicka (1900-45), + Władysław Janda 1.1.5.5.1.3.1.4.7. Zygmunt Piwnicki (1895-1943), + Janina Helbich 1.1.5.5.1.3.1.4.7.1. Krystyna Piwnicka (1925-2007), + Henryk Raubo 1.1.5.5.1.3.1.4.8. Stanisław Ludwik Piwnicki (1897-1941), + Irena Mierzanowska 1.1.5.5.1.3.1.4.8.1. Zbigniew Piwnicki (1919-89), + Janina Kubicka 1.1.5.5.1.3.1.4.8.1.1. Lech Piwnicki ur.1952, + Joanna Haller 1.1.5.5.1.3.1.4.8.1.2. Ryszard Piwnicki (1947-83), + Bożena Warzec 1.1.5.5.1.3.1.4.8.1.2.1. Robert Piwnicki (1974-96) 1.1.5.5.2. Dominik Piwnicki 1768 szambelan królewski, + Helena Konarska h. Ossoria 1.1.5.5.2.1. Ignacy Józef Piwnicki (1785-1867), dziedzic dóbr Mołżen w powiecie starogardzkim, szambelan pruski, 1844 hrabia nadany, osobisty, (nie dziedziczny) 1.1.5.5.2.2. Stanisław Piwnicki zm. 1840, 1825 marszałek sejmu, 1825 prezes komisji województwa sandomierskiego i 1830 kaliskiego, 1840 dyrektor Komisji Spraw Wewnętrznych, legitymowany w KP 1839, + Julianna Karnkowska h. Junosza 1.1.5.5.2.2.1. Julia Piwnicka (1807-93), + Antoni Borzewski h. Lubicz 1.1.5.5.2.2.2. Jan Piwnicki pułkownik WP, + Julianna Karnkowska h. Junosza (?) 1.1.5.5.2.2.3. Zdzisław Piwnicki + Szydłowska, + Kożuchowska 1.1.5.5.2.2.4. Zofia Piwnicka (1811-91), + Antoni Sumiński h. Leszczyc 1.1.5.5.2.2.5. Eugeniusz Leibniz-Piwnicki (linia ta przyjęła przydomek Leibniz), + Joanna hr. Zboińska h. Ogończyk 1.1.5.5.2.2.5.1. Antonina Leibniz-Piwnicka + Mścisław Nałęcz 1.1.5.5.2.2.5.2. Julianna Leibniz-Piwnicka (1842-1923), + Antoni hr. Sumiński h. Leszczyc 1.1.5.5.2.2.5.3. Bronisława Leibniz-Piwnicka (1848-1914), + Zygmunt Sumiński h. Leszczyc 1.1.5.5.2.2.5.4. Stanisław Leibniz-Piwnicki, + Elżbieta Dembowska h. Jelita, + Jadwiga Hoffman 1.1.5.5.2.2.5.4.a.1. Stanisław Leibniz-Piwnicki (1891-1962), + 1914 Eugenia Dzierżykraj-Morawska h. Nałęcz 1.1.5.5.2.2.5.4.a.1.1. Lili Eliza Leibniz-Piwnicka (1918-81), + Piotr Cielecki h. Zaremba, + Witold Pertek 1.1.5.5.2.2.5.4.a.1.2. Katarzyna Leibniz-Piwnicka (1921-76), + Jan Mockałło 1.1.5.5.2.2.5.4.b.2. Zofia Leibniz-Piwnicka 1.1.5.5.2.2.5.4.b.3. Maria Leibniz-Piwnicka + Konstanty Zieliński h. Świnka 1.1.5.5.2.2.5.4.?.4. Herman Leibniz-Piwnicki + Zofia Grossmann 1.1.5.5.2.2.6. Adolf Piwnicki radca dyrekcji ubezpieczeń, + Maria Cellary h. Sulima 1.1.5.5.2.2.6.1. Wanda Piwnicka + Ignacy Piwnicki (syn Alojzego) 1.1.5.5.2.2.6.2. Antoni Piwnicki + Wanda Podoska h. Junosza 1.1.5.5.2.2.6.3. Marianna Piwnicka + Władysław Waśniewski 1.1.5.5.2.2.6.4. Zygmunt Piwnicki (1835-1914), + Halina Hornowska h. Korczak 1.1.5.5.2.2.6.4.1. Julia Piwnicka (1862-1938), + Stanisław Kierkowski h. Pobóg 1.1.5.5.2.2.6.4.2. Anna Piwnicka (1867-1936), + marian Karwat h. Murdelio 1.1.5.5.2.2.6.4.3. Aniela Piwnicka + Kazimierz Zdziarski 1.1.5.5.2.2.6.5. Waldemar Piwnicki + Waleria Rutkowska h. Pobóg 1.1.5.5.2.2.6.5.1. Julia Piwnicka (1892-1985), + Wacław Hulewicz h. Nowina 1.1.5.5.2.2.6.5.2. Józefa Piwnicka (1892-1969), + Antoni Czaplicki h. Lubicz 1.1.5.5.2.2.6.6. Adolf Piwnicki + Aniela Machczyńska 1.1.5.5.2.2.6.6.1. Maria Piwnicka (1871-1943), + Ignacy Kretkowski h. Dołęga 1.1.5.5.2.2.6.6.2. Ignacy Piwnicki + Wanda Jabłońska h. Jasieńczyk 1.1.5.5.2.2.6.6.2.1. Janina Piwnicka zm. 1942, + Artur Berthel de Weidenthal 1.1.5.5.2.2.6.6.2.2. Irena Piwnicka + Tadeusz Janta-Połczyński h. Bończa 1.1.5.5.2.2.6.7. Zdzisław Piwnicki + Maria Czarna-Zawisza z Soboty h. Przerowa 1.1.5.5.2.2.6.7.1. Jadwiga Piwnicka zm. 1900, + Adam Dąbski h. Godziemba 1.1.5.5.2.2.6.7.2. Halina Piwnicka + Józef Celiński 1.1.5.5.2.2.6.7.3. Alfred Piwnicki (1879-1966), + Maria Łubieńska h. Pomian 1.1.5.5.2.2.6.7.3.1. Maria Piwnicka (1912-95), + Ludwik Paszkiewicz 1.1.5.5.2.2.6.7.3.2. Jadwiga Piwnicka (1914-2008), + Jarosław Kietliński 1.1.5.5.2.2.6.7.3.3. Janina Piwnicka (1918-82), + Albin Bandurski 1.1.5.5.2.2.6.7.3.4. Wanda Piwnicka (1922-93), + Jerzy Góra 1.1.5.5.2.2.6.7.3.5. Zofia Piwnicka (1925-44) 1.1.5.5.2.2.6.7.3.6. Kazimiera Piwnicka (1927-44) 1.1.5.5.2.2.6.7.3.7. Wojciech Zdzisław Piwnicki (1916-88), + Barbara Jarmolińska 1.1.5.5.2.2.6.7.3.7.1. Joanna Piwnicka ur.1947, + Jerzy Krawczyk 1.1.5.5.2.2.6.7.3.7.2. Katarzyna Piwnicka ur.1949, + Krzysztof Szczytt-Niemirowski h. Jastrzębiec 1.1.5.5.2.2.6.7.3.7.3. Magdalena Piwnicka ur.1950, + Naimski 1.1.5.5.2.2.6.7.3.7.4. Izabella Piwnicka ur.1954, + Leszczek Sitkowski 1.1.5.5.2.2.6.7.3.7.5. Anna Piwnicka ur.1953, + Janusz Kulicki 1.1.5.5.2.2.6.7.3.7.6. Maria Piwnicka ur.1962, + Wiesław Grabowski 1.1.5.5.2.2.6.7.3.7.7. Elżbieta Piwnicka ur.1966, + Leszek Zachorski 1.1.5.5.2.2.6.7.3.7.8. Marcin Piwnicki ur.1969 1.1.5.5.2.2.6.7.3.7.9. Michał Alfred Piwnicki ur.1957, + Wioletta Kostańska 1.1.5.5.2.2.6.7.3.7.9.1. Maciej Piwnicki 1.1.5.5.2.2.6.7.3.7.9.2. Paweł Piwnicki 1.1.5.5.2.2.6.7.3.7.9.3. Katarzyna Piwnicka 1.1.5.5.2.2.6.7.3.7.10. Alfred Stanisław Piwnicki ur.1959, + Anna 1.1.5.5.2.2.6.7.3.7.10.1. Witold Piwnicki 1.1.5.5.2.2.6.7.3.7.10.2. Marek Piwnicki 1.2. Michał Piwnicki Andrzej Piwnicki asesor ziemski chełmiński, poseł chełmiński 1664 Gotfryd Piwnicki elektor 1733 Jan Piwnicki pisarz ziemski chełmiński, 1718 deputat na Trybunał Koronny Kazimierz Krzysztof Piwnicki poseł, 1669 marszałek kapturowy Marcin Piwnicki elektor 1733 Michał Piwnicki koadiutor żytomierski, 1827 biskup łucko-żytomierski zm. 1845 Mikołaj Piwnicki Jezuita zm. 1631 Tomasz Piwnicki elektor 1669 Walerian Józef Piwnicki chorąży chełmiński, elektor 1764, miecznik pruski 1766-81, rotmistrz skarbowy 1778

piwnicki

 

 

Słownik Biograficzny


Dział zajmujący się gromadzeniem informacji o przedstawicielach rodzin
(Wykaz skrótowy. Po więcej możliwości przejdź do Biblioteki-Forum)


Noty biograficzne, oraz spisy osób związanych z osobami o nazwisku Piwnicki
(Linki otwierają się w nowym oknie)

 

Lista nadesłanych i opracowanych not biograficznych w Bibliotece Genealogii Polaków, tylko w dziale Słownik Biograficzny. W Bibliotece znajduje się znacznie więcej działów. (Część jest dostępna tylko dla stałych użytkowników)

DODAWANIE
1. Zaloguj/zarejestruj się w dziale Biblioteka-Forum (Aby móc pisać noty biograficzne musisz napisać dwa inne posty)
2. Przejdź do działu Słownik Biograficzny
3. Dodaj nowy "wątek"
Po dodaniu noty pojawi się ona tutaj automatycznie.

 

 

 

 

Czytelnia


Dział zajmujący się gromadzeniem informacji o przedstawicielach rodzin
(Wykaz skrótowy. Po więcej możliwości przejdź do Biblioteki-Forum)


Opowiadania, opisy miejsc, artykuły związane z osobami o nazwisku Piwnicki
(Linki otwierają się w nowym oknie)Lista nadesłanych i opracowanychopowiadań, artykułów, opisów geograficznych w Bibliotece Genealogii Polaków. W Bibliotece znajduje się znacznie więcej działów. (Część jest dostępna tylko dla stałych użytkowników)

DODAWANIE
1. Zaloguj/zarejestruj się w dziale Biblioteka-Forum (Aby móc pisać noty biograficzne musisz napisać dwa inne posty)
2. Przejdź do działu Czytelnia i wybierz odp. pod-dział.
3. Dodaj nowy "wątek"
Po dodaniu noty pojawi się ona tutaj automatycznie.

 

 

 

 

Baza Właścicieli Ziemskich


Skrót informacji z bazy informacji o właścicielach dóbr prywatnych.
(Po więcej danych przejdź do Bazy Właścicieli Ziemskich)


Właściciele ziemscy o nazwisku Piwnicki
(Osoby, i informaje mogą się powtarzać, gdyż są to wypisy z różnych źródeł)


 • Ignacy Piwnicki
  Miejsce: Sosnowo, Korzeniewo, pow. rypiński
  Data: 1907
  Opis: Ignacy Piwnicki, 1907-1939, własność, obszar majątku w ha w 1929r: 806, 437 • Marian Piwnicki
  Miejsce: Gulbiny, pow. rypiński
  Data: 1888
  Opis: Marian Piwnicki, 1888-1925, własność, obszar majątku w ha w 1929r: 336 • Stanisław Dominik Piwnicki
  Miejsce: Sikorz, pow płocki
  Data: 1926
  Opis: właściciel nieruchomości ziemskiej, podlegającej wykupowi przymusowemu, w związku z reformą rolną • Wiktor Piwnicki
  Miejsce: Starorypin, Iwany, pow. rypiński
  Data: 1914
  Opis: Wiktor Piwnicki, 1914-1939, własność, obszar majątku w ha w 1929r: 336, 205
To zapisy o osobach nazwiska Piwnicki w bazie właścicieli dóbr prywatnych na ziemiach Rzeczpospolitej. Jeszcze więcej informacji może znajdziesz w dziale łączącym Bibliotekę i Forum w Genealogii Polaków. Baza Właścicieli Ziemskich tworzona jest wielkim społecznym wysiłkiem, zarówno wolontariuszy jak i poprzez zlecane kwerendy w wielu trudno dostępnych zbiorach. Wsparcie finansowe projektu na pewno przyspieszy jej budowę, oraz dokonywanie kolejnych kwerend archiwalnych.

DODAJ INFORMACJE
Jeśli masz wiedzę o osobach które możesz dodać do tej listy wykorzystaj
Formularz dodawania informacji

 

 

 

 

Baza Oficjalistów Dworskich


Skrót informacji z bazy wyższych pracowników dworskich.
(Po więcej danych przejdź do Bazy Oficjalistów Prywatnych)Niestety, w bazie oficjalistów nie ma nikogo o nazwisku Piwnicki.
Tworzenie bazy to wiele żmudnych kwerend. Są one zlecane przez Fundację w ramach dostępnych funduszy. Wsparcie finansowe projektu na pewno przyspieszy jego budowę, oraz dodanie kolejnych informacji o tej najsłabiej opracowanej grupie społecznej.

DODAJ INFORMACJE
Jeśli masz wiedzę na temat osób o tym nazwisku, którzy byli oficjalistami dóbr prywatnych na ziemiach Rzeczpospolitej wykorzystaj
Formularz dodawania informacji

 

 

 

 

Baza Powstańców Styczniowych


Wypisy z programu zbierania informacji o Powstańcach roku 1863-5.
(Skrót - po więcej informacji przejdź do Bazy Powstańców Styczniowych)


  Osoby o nazwisku Piwnicki związane z Powstaniem 1863r.
  (Osoby, i informaje mogą się powtarzać, gdyż są to wypisy z różnych źródeł)


 • 26009 Piwnicki
  Opis: poległ w bitwie pod ómielówką, lub też ciężko ranny, wzięty do niewoli, zmarł w drodze w Lutym 1864 r.
  źródło: [Kolumna Z., Pamiątka dla rodzin polskich..., t. II]
  Uwagi:

 • 44975 Piwnicki
  Opis: udział w potyczkach: sandomierskie: Cencelów 10.02.1864
  źródło: nad. DHRP, za: Zieliński S., Bitwy i Potyczki ...
  Uwagi:

 • 25179 Tomasz Piwnicki
  Opis: kowal lub ślusarz, służył jako szeregowiec w oddziale Broniewskiego, poległ w bitwie pod Niegorzewem dnia 3go Czerwca 1863 r., otrzymawszy 17 pchnięć bagnetem.
  źródło: [Kolumna Z., Pamiątka dla rodzin polskich..., t. II]
  Uwagi:


Powyższa lista jest efektem prac Fundacji związanych z Powstaniem Styczniowym. Stan wiedzy o tym powstaniu wciąż jest niewystarczający, a większość osób wspierających Powstanie nieznana. Wciąż wiele informacji pozsotaje do pozyskania w trakcie kwerend lub ze zbiorów prywatnych. Wsparcie finansowe projektu na pewno przyspieszy jego budowę, oraz dokonywanie kolejnych kwerend archiwalnych.

DODAJ INFORMACJE
Jeśli masz wiedzę, która może uzupełnić powyższe informacjie wykorzystaj
Formularz dodawania informacji

 

 


 

 

Baza Grafiki - Portrety


Lista zdjęć portretowych nadesłanych do Bazy Zdjęć Genealogii Polaków, związanych z nazwiskiem Piwnicki
(Wykaz skrótowy. Po więcej możliwości przejdź do Bazy Zdjęć)


Portrety i zdjęcia osób o nazwisku Piwnicki
(Wyszukiwanie skrótowe działa na frazie otwartej, czyli dla frazy "Gliński" wyszuka także "Węgliński")

  Oddział "Jastrzębia"
  (Album: Zbiorowe, grupowe, pary niemałżeńskie)
  Piwnicki Tytus
  (Album: Portrety indywidualne)

   
  Powyższe zestawienie to wynik skrótowy wyszukiwania automatycznego.
  Aby wyszukać wszystkie zdjęcia związane z nazwiskiem Piwnicki klikinj w ten link
  Wyniki wyszukiwania zależne są od opisów zdjęć w bazie. Jest wiele zdjęć których opisy wymagają uzupełnienia, takie zdjęcia nie zostaną odnalezione przez wyszukiwarkę, ale możesz je znaleźć przeszukując bazę ręcznie wg albumów.

  DODAWANIE ZDJĘĆ
  1. Zaloguj/zarejestruj się w Archiwum Fotografii
  2. Przejdź do odpowiedniego albumu
  3. Kliknij "dodaj zdjęcia"
  4. Opisz zdjęcia
  Po dodaniu i opisaniu zdjęć pojawią się one tutaj automatycznie.
 

 

 

 

Baza Grafiki - Dokumenty


Lista zdjęć dokumentów nadesłanych do Bazy Zdjęć Genealogii Polaków, związanych z nazwiskiem Piwnicki
(Wykaz skrótowy. Po więcej możliwości przejdź do Bazy Zdjęć)Niestety, w bazie nie ma zdjęć związanych z nazwiskiem Piwnicki. Są to wyniki wyszukiwania automatycznego. Są one zależne są od opisów zdjęć w Archiwum Fotografii. Jest wiele zdjęć których opisy wymagają uzupełnienia, takie zdjęcia nie zostaną odnalezione przez wyszukiwarkę, ale możesz je znaleźć przeszukując bazę ręcznie wg albumów.

DODAWANIE ZDJĘĆ
1. Zaloguj/zarejestruj się w Archiwum Fotografii
2. Przejdź do odpowiedniego albumu
3. Kliknij "dodaj zdjęcia"
4. Opisz zdjęcia
Po dodaniu i opisaniu zdjęć pojawią się one tutaj automatycznie.
 

 

 

 

Baza Grafiki - Mogiły


Lista zdjęć mogił i epitafiów nadesłanych do Bazy Zdjęć Genealogii Polaków, związanych z nazwiskiem Piwnicki
(Wykaz skrótowy. Po więcej możliwości przejdź do Bazy Zdjęć)


Mogiły i epitafia osób o nazwisku Piwnicki
(Wyszukiwanie skrótowe działa na frazie otwartej, czyli dla frazy "Gliński" wyszuka także "Węgliński")

  Zboińska Joanna, zam. Piwnicka
  Miejsce: Kikół - kościół, pow. lipnowski, woj. kujawsko-pomorskie
  (Album: Tablice, epitafia)

   
  Powyższe zestawienie to wynik skrótowy wyszukiwania automatycznego.
  Aby wyszukać wszystkie zdjęcia związane z nazwiskiem Piwnicki klikinj w ten link
  Wyniki wyszukiwania zależne są od opisów zdjęć w bazie. Jest wiele zdjęć których opisy wymagają uzupełnienia, takie zdjęcia nie zostaną odnalezione przez wyszukiwarkę, ale możesz je znaleźć przeszukując bazę ręcznie wg albumów.

  DODAWANIE ZDJĘĆ
  1. Zaloguj/zarejestruj się w Archiwum Fotografii
  2. Przejdź do odpowiedniego albumu
  3. Kliknij "dodaj zdjęcia"
  4. Opisz zdjęcia
  Po dodaniu i opisaniu zdjęć pojawią się one tutaj automatycznie.
 

 


Genealogia Polaków: Źródła - Tożsamość - Rzeczypospolita
© OKIEM (zasady kopiowania i wykorzystywania materiałów.)Sposnorzy, sponsorzy medialni, reklamy (Przychód pokrywa część kosztów serwerów - "cele statutowe"). Wspieraj nasze działania.