Kiedy ostatnio
wsparłeś Fundację?

Wyślij 50zł
wyślij 50zł


czekaj....
teczynski

Program gromadzenia wiedzy o genealogii rodziny Tęczyński
Program jest cząstką działań Fundacji Genealogii Polaków odtwarzania polskiej tożsamości kulturowej, historycznej i patriotycznej. Społeczna aktywność rodzinna jest łączona z ogólnymi programami Fundacji, angażując zarówno fascynatów jak i naukowców.


Lista stron Opis Drzewo genealogiczne Biografie Czytelnia Właściciele ziemscy Oficjaliści dworscy Powstańcy styczniowi Portrety Dokumenty Mogiły Uzupełnij drzewo


 

 

Informacje ogólne


Tęczyńscy h. Topór

Ruiny zamku w Tenczynku Rodzina Tęczyńskich h. Topór jest jedną z najważniejszych rodzin średniowiecznej Polski. W zasadzie należy mówić o całej grupie rodzin pieczętujących się na ogół herbem Topór. Legenda raczej słusznie dopatruje się ich pochodzenia od jakiegoś księcia sprzed okresu Mieszka I lub wojewody z okresu jego pradziadów. Faktem jest że od najstarszych znanych czasów rodziny herbu Topór zajmują ważne pozycje w Państwie, utrzymując np. wielkie latyfundium tuż pod murem wawelskim w Krakowie. We wczesnym okresie państwowości Tęczyńscy brali udział w ruchach które potencjalnie mogły by im przynieść przewrót i panowanie w Polsce, co może być śladem ambicji książęcych, lub pamięci bycia rodem książęcym któregoś z plemion zaanektowanych przez Piastów. Toporowie rozrastali się przyjmując w średniowieczu różne nazwiska np. Balickich, Ossolińskich, znanych i także o nieznanych nam koneksjach. Nazwisko Tęczyńscy przyjęła najznamienitsza gałąź rodu, która przedtem miała gniazdo w Morawicy. Gałąź ta przybrała to nazwisko po objęciu i zbudowaniu zamku w Tęczynie.

Liczba znanych potomków pierwszego Toporczyka - wojewody Sieciecha, przekracza obecnie 100.000 a z pewnością jest zdecydowanie większa.

Herby


herb Topór
Topór
opisDrzewo genealogiczne

 

 

(Dla czytelności drzewa każdy potomek jest umieszczony w jednej linijce. Z tego powodu część strony zawierające drzewa genealogiczne może wychodzić poza prawy margines (wiersze nie są łamane, używaj dolnego paska przesuwu)).

	
	 
<== TOPORCZYKOWIE
1  Nawój Tęczyński ur. ok. 1280 zm. 1331  
|=2  Andrzej Tęczyński ur. ok. 1310  
|  |=3  Jan Tęczyński ur. ok. 1340 zm. 28.10.1405 +(1) Anna ze Zdakowa ur. ok. 1340 zm. 07.11.1400 +(2) Katarzyna z_Chorzelowa  zm. po. 28.05.1438 Ojciec: Mikołaj z Chorzelowa 
|  |  |=a4  Andrzej Tęczyński ur. ok. 1360 zm. między: 23.06.1411 - 25.06.1412 + Anna Gorajska ur. ok. 1370  Ojciec: Dymitr "Podskarbek" Gorajski Matka: Beata z_Bożegodaru
|  |  |  |=5  Andrzej Tęczyński ur. między: 1412 - 1413 zm. 16.06.1461  + Jadwiga z Melsztyna Ksiąska  zm. między: 1457 - 1458 Ojciec: Jan z Melsztyna Ksiąski 
|  |  |  |  |=6  Jan Tęczyński Rabsztyński  zm. między: 26.09.1498 - 13.05.1499 + Barbara z Woli Końskiej Rawicz  
|  |  |  |  |  |=7  Andrzej Rabsztyński Topór zm. między: 12 - 16.05.1509 kanonik krakowski 
|  |  |  |  |  |=7  Jan Rabsztyński  zm. między: 28.05 - 26.06.1505 + Barbara Odrowąż zm. po. 27.06.1508  
|  |  |  |  |  `=7  Stanisław Rabsztyński   
|  |  |  |  |=6  Barbara Tęczyńska + Jan Rzeszowski Półkozic zm. między: 1477 - 1478  
|  |  |  |  |=6  Anna Tęczyńska +(1) Paweł ze Szczekocin Odrowąż zm. między: 1490 - 1493 +(2) Mikołaj Morski Topór  
|  |  |  |  `=6  Zofia Tęczyńska +(1) Eustachy z Zakrzowa Lewart +(2) Stanisław Wierzbięta  zm. między: 1489 - 1490 +(3) Mikołaj z Putniowic Słabosz Wieniawa zm. 1516  
|  |  |  |=5  Jan Tęczyński ur. między: 1408 - 1410 zm. 06.07.1459, wojewoda krakowski + Barbara z Brzezia Lanckorońska  zm. między: 10.05.1459 - 27.04.1462 Ojciec: Zbigniew z Brzezia Lanckoroński i Anna Tęczyńska 
|  |  |  |  |=6  Barbara Tęczyńska ur. ok. 1430 zm. po. 15.03.1506/07 + Jakub Koniecpolski Pobóg, ojciec: Przedbor Koniecpolski, matka: Elżbieta ze_Szternbergu
|  |  |  |  |=6  Gabriel Tęczyński ur. ok. 1430 zm. po. 1497 + Anna Konińska Rawicz zm. po. 25.12.1534 Ojciec: Jan Koniński 
|  |  |  |  |  |=7  Andrzej Tęczyński ur. ok. 1480 zm. 25.12.1561 +(1) Anna Ożarowska ur. ok. 1480 zm. po. 1563+(2) Katarzyna Czyżowska Topór  Ojciec: Hieronim Zaklika Matka: Anna ??
|  |  |  |  |  |  |=a8  Anna Tęczyńska ur. ok. 1510 zm. 1581 + Krzysztof Lanckoroński ur. ok. 1540 zm. 1591 Ojciec: Jan (Włodzisławski) Lanckoroński Matka: Anna Kurozwęcka
|  |  |  |  |  |  |  |=9  Przecław Lanckoroński  zm. 1613 + [26] Zofia Tarnowska ur. ok. 1588 zm. po. 1614 Ojciec: Stanisław Tarnowski Matka: Zofia Ociecka
|  |  |  |  |  |  |  |=9  Jadwiga Lanckorońska   
|  |  |  |  |  |  |  |=9  Anna Lanckorońska   
|  |  |  |  |  |  |  `=9  Zbigniew Lanckoroński  zm. 24.10.1619 + Katarzyna hr. Komorowska  Ojciec: Krzysztof hr. Komorowski Matka: Anna Płaza
|  |  |  |  |  |  |=a8  Zofia Tęczyńska ur. ok. 1510 + Mikołaj Zborowski ur. ok. 1530  Ojciec: Marcin Zborowski Matka: Anna Konarska
|  |  |  |  |  |  |  `=9  Piotr Zborowski ur. ok. 1560 + Elżbieta Humieniecka ur. ok. 1560  
|  |  |  |  |  |  |=a8  Andrzej Tęczyński ur. ok. 1510 zm. 22.05.1588 + Zofia Dembowska  zm. 1588  
|  |  |  |  |  |  |  |=9  Andrzej Tęczyński ur. 20.09.1576 zm. 04.1613 + Katarzyna Leszczyńska  Ojciec: Jan Leszczyński Matka: Zofia Jadwiga Opalińska
|  |  |  |  |  |  |  |  |=10  Hiacynt Tęczyński ur. ok. 1610 zm. 1617  
|  |  |  |  |  |  |  |  `=10  Anna Tęczyńska ur. 1613 zm. 1617  
|  |  |  |  |  |  |  |=9  Agnieszka Tęczyńska ur. 12.01.1577/78 zm. 16.06.1644 + Mikołaj Firlej ur. ok. 1550 zm. 22.03.1599/00 Ojciec: Jan Firlej Matka: Zofia Boner
|  |  |  |  |  |  |  |=9  Gabriel Tęczyński ur. 23.02.1574/75 zm. 28.09.1617 +(1) Elżbieta Radziwiłł  Ojciec: Mikołaj Krzysztof "Sierotka" Radziwiłł Matka: Elżbieta Eufemia Wiśniowiecka +(2) Barbara ks. Zbarska ur. 1582 zm. 1602 Ojciec: Stefan ks. Zbaraski Matka: Dorota Firlej
|  |  |  |  |  |  |  |  |=10  Teofila Tęczyńska ur. ok. 1600 + Aleksander Kopea  zm. 1651 Ojciec: Łukasz Kopea 
|  |  |  |  |  |  |  |  `=10  Zofia Tęczyńska ur. ok. 1600 zm. 1654 + Jan Mikołaj Daniłowicz Sas ur. ok. 1607 zm. 07.01.1649/50 Ojciec: Mikołaj Daniłowicz Matka: Helena Uchańska
|  |  |  |  |  |  |  |=9  Jan Magnus Tęczyński ur. między: 16 - 17.09.1579 zm. 17.07.1637 + Dorota Mińska Prus III zm. po. 1646 Ojciec: Stanisław Miński 
|  |  |  |  |  |  |  |  |=10  Gabriel Tęczyński  zm. 1629  
|  |  |  |  |  |  |  |  |=10  Krzysztof Tęczyński ur. 29.03.1609 zm. 07.1632  
|  |  |  |  |  |  |  |  |=10  Stanisław Tęczyński ur. 19.09.1611 zm. między: 01 - 09.11.1634  
|  |  |  |  |  |  |  |  |=10  Zofia Tęczyńska   
|  |  |  |  |  |  |  |  `=10  Izabela Tęczyńska  zm. 1667 + Lukasz Opaliński Lodzia ur. ok. 1600 zm. 15.05.1662 Ojciec: Piotr Opaliński Matka: Zofia Kostka
|  |  |  |  |  |  |  |   |=11  Gabriela Opalińska   
|  |  |  |  |  |  |  |   |=11  Joanna Opalińska   
|  |  |  |  |  |  |  |   |=11  Zofia Izabela Opalińska  zm. 19.08.1675 + Stanisław Herakliusz Lubomirski ur. 25.05.1642 zm. 16.02.1701/02 Ojciec: Jerzy Sebastian Lubomirski Matka: Konstancja Ligęza
|  |  |  |  |  |  |  |   |  `=12  Elżbieta Izabela Lubomirska ur. 1669 zm. 1729 + Adam Mikołaj Sieniawski  Ojciec: Mikołaj Hieronim Sieniawski Matka: Cecylia Maria Radziwiłł
|  |  |  |  |  |  |  |   |=11  Jan Opaliński ur. 1643 + Helena Zebrzydowska   
|  |  |  |  |  |  |  |   `=11  Lukasz Stanisław Opaliński + Zofia Krystyna Opalińska ur. 1643 zm. 1699 Ojciec: Krzysztof Opaliński Matka: Teresa Konstancja Czarnkowska
|  |  |  |  |  |  |  |=9  Zofia Tęczyńska ur. ok. 1550 zm. 1620 + Jan Gostomski Nałęcz zm. 12.03.1622/23 Ojciec: Hieronim Gostomski 
|  |  |  |  |  |  |  |=9  Katarzyna Tęczyńska ur. 29.01.1580/81 + Marek Sobieski ur. 1549 zm. 10.11.1605 Ojciec: Jan Wojciech Sobieski Matka: Katarzyna Zofia Gdeszyńska
|  |  |  |  |  |  |  |  `=10  Jan Sobieski   
|  |  |  |  |  |  |  |=9  Izabela Tęczyński ur. ok. 1550 zm. 1645  
|  |  |  |  |  |  |  |=9  ?? Tęczyński ur. ok. 1550 zm. 1579  
|  |  |  |  |  |  |  `=9  ?? Tęczyńska ur. ok. 1550 zm. 1579  
|  |  |  |  |  |  |=a8  Jan Tęczyńska ur. ok. 1510  
|  |  |  |  |  |  `=b8  Jadwiga Tęczyńska   
|  |  |  |  |  |=7  Jan Gabriel Tęczyński ur. 1484 zm. 21.05.1552 +(1) Dobrochna Sapieha, ojciec: Jan Sapieha +(2) Anna Kamieniecka Pilawa, ojciec: Jan Kamieniecki 
|  |  |  |  |  |  |=8  Stanisław Tęczyński ur. 27.03.1514 zm. 05.12.1560 + Anna Bohowitynowicz Korczak ur. ok. 1520, ojciec: Bohusz Bohowitynowicz 
|  |  |  |  |  |  |  |=9  Jan Chrzciciel Tęczyński ur. ok. 1545  
|  |  |  |  |  |  |  `=9  Katarzyna Tęczyńska ur. ok. 1545 zm. 1592  + Krzysztof "Piorun" Radziwiłł ur. 09.02.1546/47 zm. 20.11.1603 Ojciec: Mikołaj "Rudy" Radziwiłł Matka: Katarzyna Iwińska
|  |  |  |  |  |  |   |=10  Elżbieta (Halżka) Radziwiłł + Lew Sapieha ur. 1557 zm. 07.07.1633, ojciec: Iwan Sapieha Matka: Bohdana Drucka Konopka
|  |  |  |  |  |  |   |=10  Krzysztof Radziwiłł ur. 1585 zm. 1640 + Anna Kiszka   
|  |  |  |  |  |  |   |=10  Aleksander Olelkowicz  zm. 1591  
|  |  |  |  |  |  |   |=10  Jan Szymon Olelkowicz  zm. 1592 + Zofia Mielecka ur. 1566 zm. 1619  
|  |  |  |  |  |  |   |  `=11  ?? Olelkowicz   
|  |  |  |  |  |  |   `=10  Jerzy Olelkowicz  zm. 1586 + Barbara Kiszka  zm. między: 1592 - 1606 Ojciec: Mikołaj Kiszka Matka: Barbara Chodkiewicz
|  |  |  |  |  |  |     `=11  Zofia ks. słucka Olelkowicz ur. 1585 zm. 1612 + Janusz Radziwiłł ur. 21.07.1579 zm. 06.11.1620 Ojciec: Krzysztof "Piorun" Radziwiłł Matka: Elżbieta Ostrogska
|  |  |  |  |  |  |      `=12  Katarzyna Radziwiłł  zm. bezpotomnie  
|  |  |  |  |  |  |=8  Anna Tęczyńska ur. ok. 1520 + Zbigniew Sienieński Dębno ur. ok. 1520  Ojciec: Wyktoryn Sienieński 
|  |  |  |  |  |  |=8  Beata Tęczyńska ur. ok. 1520 + Jan Zabrzeziński Leliwa ur. ok. 1520  Ojciec: Jan Zabrzeziński 
|  |  |  |  |  |  |=8  Barbara Tęczyńska ur. ok. 1520  
|  |  |  |  |  |  `=8  Jadwiga Tęczyńska ur. ok. 1520 + Mikołaj Samborzecki Rawicz ur. ok. 1520 zm. po. 25.06.1565  
|  |  |  |  |  |=7  Barbara Tęczyńska ur. ok. 1480 + Wawrzyniec Myszkowski ur. ok. 1450  Ojciec: Piotr Myszkowski Matka: Agnieszka Kobylańska
|  |  |  |  |  |   potomstwo
|  |  |  |  |  |=7  Anna Tęczyńska ur. ok. 1480 + Mikołaj Morski   
|  |  |  |  |  |=7  Stanisław Tęczyński ur. 1484 zm. 13.10.1549  
|  |  |  |  |  |=7  Helena Ewa Tęczyńska ur. ok. 1480 + Mikołaj Bal Gozdawa  Ojciec: Maciej Bal Matka: Anna z Wyszmontowa
|  |  |  |  |  |  |=8  Maciej Bal + Anna Jedlińska   
|  |  |  |  |  |  `=8  Stanisław Bal ur. ok. 1530 + Dorota Jedleńska  Ojciec: Mikołaj Jedleński Matka: Katarzyna Nowomiejska
|  |  |  |  |  `=7  Katarzyna Tęczyńska ur. ok. 1500 zm. po. 1540 + Piotr Firlej Lewart ur. ok. 1500 zm. 1553 Ojciec: Mikołaj Firlej Matka: Anna Mielecka
|  |  |  |  |   |=8  Mikołaj Firlej ur. ok. 1531 zm. 1588 + Anna Sierzchowska   
|  |  |  |  |   |=8  Andrzej Firlej ur. ok. 1537 zm. 1585 + Barbara Szreńska ur. ok. 1535 zm. 1588 Ojciec: Feliks z Sokołowa Szreński Matka: Barbara Kościelecka
|  |  |  |  |   |=8  Anna Firlej ur. ok. 1530 + Adam Walewski   
|  |  |  |  |   |=8  Jadwiga Firlej ur. ok. 1530 + Stanisław z Ostromięczyna Niemira Grzymalicz   
|  |  |  |  |   |=8  Barbara Firlej ur. ok. 1530 + Stanisław ze Żmigrodu Stadnicki   
|  |  |  |  |   `=8  Jan Firlej ur. ok. 1522 zm. 1574 + Zofia Boner ur. ok. 1525 zm. po. 1563  
|  |  |  |  |=6  Beata Tęczyńska ur. ok. 1430 zm. 08.05.1517 + Jan Odrowąż  zm. 21.03.1484/85 Wojewoda ruski Ojciec: Piotr ze Sprowy i Zagórza 
|  |  |  |  |  |=7  Jan Odrowąż ur. ok. 1482 zm. między: 23.06 - 31.07.1513 + Anna Jarosławska ur. po. 07.01.1482/83 zm. Bef. 17.10.1526  
|  |  |  |  |  |=7  Hieronim Odrowąż ur. ok. 1482 zm. po. 1519 Starosta samborski 
|  |  |  |  |  `=7  Stanisław Odrowąż ur. ok. 1482  
|  |  |  |  |=6  Sędziwój Tęczyński Topór ur. ok. 1430 zm. między: 26.05 - 30.08.1479 kanonik krakowski 
|  |  |  |  |=6  Jadwiga Tęczyńska ur. ok. 1430  
|  |  |  |  |=6  Jan z Tęczyna Tęczyński Topór ur. ok. 1430 kanonik krakowski 
|  |  |  |  |=6  Zbigniew Tęczyński ur. ok. 1430 zm. między: 11.08 - 26.09.1498 podkomorzy krakowski + Katarzyna z Pleszewa  zm. między: 1487 - 26.09.1498 Ojciec: Mikołaj z Pleszewa 
|  |  |  |  |  |=7  Jan Tęczyński ur. ok. 1460 zm. 1532 + Anna Fogelweder  zm. 24.10.1538 Ojciec: Leonard Fogelweder Matka: ?? Turzon
|  |  |  |  |  |=7  Andrzej "Pępek" Tęczyński ur. ok. 1460 zm. 02.01.1535/36 Kasztelan krakowski, 4x wojewoda, 10x starosta + Katarzyna Sienieńska Dębno ur. ok. 1460 zm. między: 1537 - 1538 Ojciec: Wiktoryn z Sienna i Gołogór Matka: Elżbieta z Dębna
|  |  |  |  |  `=7  Anna Tęczyńska ur. ok. 1460 zm. 27.08.1552 + Jan Kościelecki Ogończyk zm. 1553, ojciec: Mikołaj Kościelecki, matka: Anna Łaska + Mikołaj ks. raciborski ur. 1478 zm. 03.11.1506 Kraków  
|  |  |  |  |=6  Mikołaj Tęczyński ur. ok. 1430 zm. 1497 + Aleksandra von Wesisken ur. ok. 1455  Ojciec: Aleksy (Olechno) von Wesisken Matka: ?? Moniwid
|  |  |  |  |  |=7  Jan Tęczyński ur. 1492 zm. między: 08 - 21.07.1541 + Katarzyna Łaska h. Korab ur. między: 1496 - 1497 zm. 16.01.1557/58 Ojciec: Jarosław, matka: Zuzanna Bąk 
|  |  |  |  |  |  |=8  Zofia Tęczyńska ur. ok. 1510 + Stanisław Ostroróg Nałęcz ur. ok. 1520 zm. 1568 Ojciec: Wacław Władysław Ostroróg Matka: Urszula z Kutna Potocka
|  |  |  |  |  |  `=8  Katarzyna Tęczyńska  zm. 25.06.1566 + Stanisław Barzy  zm. 09.09.1571 + Jan z Balic Boner  Ojciec: Seweryn Boner 
|  |  |  |  |  |=7  Anna Tęczyńska ur. ok. 1490 + Mikołaj Szydłowiecki Odrowąż ur. ok. 1490  Ojciec: Stanisław Szydłowiecki 
|  |  |  |  |  |=7  Barbara Tęczyńska ur. 1490 zm. 1521 Tarnów + Jan Amor Tarnowski ur. 1488 zm. 16.05.1561 Ojciec: Jan Amor Młodszy Tarnowski Matka: Barbara z Rożnowa Garbowska (wnuczka Zawiszy "Czarnego")
|  |  |  |  |  |  |=8  Jan Aleksander Tarnowski   
|  |  |  |  |  |  `=8  Jan Amor Tarnowski   
|  |  |  |  |  |=7  Stanisław "Włoszek" Tęczyński ur. ok. 1490 zm. 09.01.1521/22 bpt  
|  |  |  |  |  `=7  Jadwiga Tęczyńska ur. ok. 1485 zm. między: 1551 - 1552 +(1) Adam "Wrzód" Kurozwęcki Poraj zm. między: 1509 - 1510 Ojciec: Mikołaj "Wrzód" "Lubelczyk" Kurozwęcki Matka: Ewa z_Rytwian +(2) Piotr Opaliński   
|  |  |  |  |   `=8  Anna Kurozwęcka ur. 1506 zm. 04.02.1541/42 + Hieronim Łaski ur. 27.09.1496 zm. 22.12.1541  
|  |  |  |  |=6  Stanisław Tęczyński ur. ok. 1430 zm. 1497 + Barbara z Rożnowa Garbowska Sulima ur. ok. 1430  Ojciec: Jan "Zawiszyc" Garbowski Matka: Małgorzata Szafraniec
|  |  |  |  |  |=7  Elżbieta Tęczyńska ur. ok. 1470 zm. 1532 + Stanisław Mielecki Gryf zm. 31.01.1531/32 Ojciec: Jan Mielecki Matka: ?? ??
|  |  |  |  |  |  `=8  Jan Mielecki   
|  |  |  |  |  |=7  Dorota Tęczyńska ur. ok. 1470 + Prokop Ossoliński Topór zm. 1531 Ojciec: Andrzej Ossoliński Matka: Katarzyna z_Prawiednik Osmólska
|  |  |  |  |  |  |=8  Andrzej Ossoliński   
|  |  |  |  |  |  |  |=9  Jadwiga Ossolińska + ?? Woronecki   
|  |  |  |  |  |  |  `=9  Anna Ossolińska + ?? Dunikowski   
|  |  |  |  |  |  |=8  Zofia Ossolińska + Mikołaj Lutomirski   
|  |  |  |  |  |  |=8  Barbara Ossolińska + Stanisław Czuryłło   
|  |  |  |  |  |  |=8  Mikołaj Ossoliński + Barbara Strzyżowska   
|  |  |  |  |  |  |=8  Elżbieta Ossolińska + Jan Taszycki   
|  |  |  |  |  |  |=8  Dorota Ossolińska + Piotr Kijański   
|  |  |  |  |  |  |=8  Jan Ossoliński + Anna Orzechowska  zm. 1588  
|  |  |  |  |  |  |  `=9  Anna Ossolińska + Jan Zamoyski   
|  |  |  |  |  |  `=8  Jakub Ossoliński  zm. po. 1551  
|  |  |  |  |  |=7  Barbara Tęczyńska ur. ok. 1470 + Piotr z Nowego Miasta Grot  zm. między: 30.05.1496 - 12.01.1502/03 Ojciec: Jan Grot 
|  |  |  |  |  `=7  Agnieszka Beata Tęczyńska ur. ok. 1470 zm. po. 17.03.1531/32 +(1) Jan "Ciężki" Tarnowski  zm. między: 24 - 31.05.1527 Ojciec: Jan Feliks "Szram" Tarnowski Matka: Katarzyna Ligęza +(2) Jakub Sieklucki h. Jastrzębiec z Siekluk zm. 28.02.1511/12  [Min. błędnie, Kurtyka J, Sieklucki Jakub w: PSB]
|  |  |  |  |=6  Zofia Tęczyńska ur. ok. 1430 + ?? Słabosz   
|  |  |  |  |=6  Jan z Lętkowic Tęczyński ur. ok. 1430  
|  |  |  |  |=6  Andrzej Tęczyński ur. ok. 1430 zm. 1502 + Anna ze Szczekocin i Wojciechowa, h. Odrowąż ur. ok. 1430 zm. między: 1487 - 1494 Ojciec: Jan ze_Szczekocin_i_Wojciechowa Matka: Katarzyna z_Jawora
|  |  |  |  `=6  Anna Tęczyńska + Dzierżysław z Rytwian Jastrzębiec zm. 1478 wojewoda krakowski 
|  |  |  |=5  Anna Tęczyńska ur. ok. 1390 zm. po. 14.03.1476/77 + Jan "Głowacz" Oleśnicki  zm. 1460 Ojciec: Jan Oleśnicki Matka: Dobrochna Jaxa-Rożen
|  |  |  |  |=6  Jan Oleśnicki + ?? ??   
|  |  |  |  |=6  Andrzej Oleśnicki ur. 1450 zm. 1496 + Katarzyna Pilecka  Ojciec: Jan Granowski Pilecki Matka: Jadwiga Kurowska
|  |  |  |  `=6  Anna Oleśnicka + Jan Feliks Tarnowski ur. ok. 1417 zm. między: 13.01.1483/84 - 11.05.1485 Ojciec: Jan z_Tarnowa Matka: Elżbieta ze_Szternberka
|  |  |  `=5  Nawój Tęczyński ur. ok. 1390  
|  |  |=a4  Nawój Tęczyński ur. ok. 1370 zm. po. 20.03.1421/22 + Jadwiga z Gowarczowa ur. ok. 1355  Ojciec: Męcina z Gowarczowa 
|  |  |  `=5  Anna Tęczyńska  zm. po. 10.05.1459  
|  |  |=a8  Jan Tęczyński ur. ok. 1370 zm. 11.11.1401  
|  |  |=a4  Piotr Tęczyński ur. ok. 1370  
|  |  |=a4  Prakseda (Prachna) Tęczyńska ur. ok. 1370 + Jan z Korzelowa  zm. między: 1408 - 1409 + Jan Rej Oksza ur. 1440 zm. 1466 sędzia 
|  |  |=a4  Anna Tęczyńska + Otto z Klimontowa   
|  |  |=a4  Jadwiga Tęczyńska + Jan z Kwiliny 
|  |  |=b4  Mikołaj Tęczyński   
|  |  `=b4  Jan z Chrobrza Tęczyński   
|  `=3  Nawój Tęczyński Topór ur. ok. 1340 zm. 22.01.1393/94 kanonik krakowski 
|=2  Sągniew Tęczyński Topór ur. ok. 1310 zm. 1373 bpt kanonik krakowski 
`=2  Jan (Balicki) "Owca" Tęczyński ur. ok. 1310  
  `=3  Jan z Balic Goźlic i Ossolina Balicki + Elżbieta Kurowska  zm. po. 1419  
      ==> BALICCY
      ==> OSSOLIŃSCY

	

teczynski

 

 

Słownik Biograficzny


Dział zajmujący się gromadzeniem informacji o przedstawicielach rodzin
(Wykaz skrótowy. Po więcej możliwości przejdź do Biblioteki-Forum)


Noty biograficzne, oraz spisy osób związanych z osobami o nazwisku Tęczyński
(Linki otwierają się w nowym oknie)

 

Lista nadesłanych i opracowanych not biograficznych w Bibliotece Genealogii Polaków, tylko w dziale Słownik Biograficzny. W Bibliotece znajduje się znacznie więcej działów. (Część jest dostępna tylko dla stałych użytkowników)

DODAWANIE
1. Zaloguj/zarejestruj się w dziale Biblioteka-Forum (Aby móc pisać noty biograficzne musisz napisać dwa inne posty)
2. Przejdź do działu Słownik Biograficzny
3. Dodaj nowy "wątek"
Po dodaniu noty pojawi się ona tutaj automatycznie.

 

 

 

 

Czytelnia


Dział zajmujący się gromadzeniem informacji o przedstawicielach rodzin
(Wykaz skrótowy. Po więcej możliwości przejdź do Biblioteki-Forum)


Opowiadania, opisy miejsc, artykuły związane z osobami o nazwisku Tęczyński
(Linki otwierają się w nowym oknie)Lista nadesłanych i opracowanychopowiadań, artykułów, opisów geograficznych w Bibliotece Genealogii Polaków. W Bibliotece znajduje się znacznie więcej działów. (Część jest dostępna tylko dla stałych użytkowników)

DODAWANIE
1. Zaloguj/zarejestruj się w dziale Biblioteka-Forum (Aby móc pisać noty biograficzne musisz napisać dwa inne posty)
2. Przejdź do działu Czytelnia i wybierz odp. pod-dział.
3. Dodaj nowy "wątek"
Po dodaniu noty pojawi się ona tutaj automatycznie.

 

 

 

 

Baza Właścicieli Ziemskich


Skrót informacji z bazy informacji o właścicielach dóbr prywatnych.
(Po więcej danych przejdź do Bazy Właścicieli Ziemskich)


Właściciele ziemscy o nazwisku Tęczyński
(Osoby, i informaje mogą się powtarzać, gdyż są to wypisy z różnych źródeł)


 • Zofia Tęczyńska
  Miejsce: Kryłów, ziemia chełmska
  Data: 1570
  Opis: Zofia z Tęczyńskich Ostrorogowa • Zofia Tęczyńska
  Miejsce: Mrozowicze, pow. włodzimierski
  Data: 1570
  Opis: Zofia z Tęczyńskich Ostrorogowa
To zapisy o osobach nazwiska Tęczyński w bazie właścicieli dóbr prywatnych na ziemiach Rzeczpospolitej. Jeszcze więcej informacji może znajdziesz w dziale łączącym Bibliotekę i Forum w Genealogii Polaków. Baza Właścicieli Ziemskich tworzona jest wielkim społecznym wysiłkiem, zarówno wolontariuszy jak i poprzez zlecane kwerendy w wielu trudno dostępnych zbiorach. Wsparcie finansowe projektu na pewno przyspieszy jej budowę, oraz dokonywanie kolejnych kwerend archiwalnych.

DODAJ INFORMACJE
Jeśli masz wiedzę o osobach które możesz dodać do tej listy wykorzystaj
Formularz dodawania informacji

 

 

 

 

Baza Oficjalistów Dworskich


Skrót informacji z bazy wyższych pracowników dworskich.
(Po więcej danych przejdź do Bazy Oficjalistów Prywatnych)Niestety, w bazie oficjalistów nie ma nikogo o nazwisku Tęczyński.
Tworzenie bazy to wiele żmudnych kwerend. Są one zlecane przez Fundację w ramach dostępnych funduszy. Wsparcie finansowe projektu na pewno przyspieszy jego budowę, oraz dodanie kolejnych informacji o tej najsłabiej opracowanej grupie społecznej.

DODAJ INFORMACJE
Jeśli masz wiedzę na temat osób o tym nazwisku, którzy byli oficjalistami dóbr prywatnych na ziemiach Rzeczpospolitej wykorzystaj
Formularz dodawania informacji

 

 

 

 

Baza Powstańców Styczniowych


Wypisy z programu zbierania informacji o Powstańcach roku 1863-5.
(Skrót - po więcej informacji przejdź do Bazy Powstańców Styczniowych)  Niestety, w Bazie Powstańców Styczniowych nie ma osób o nazwisku Tęczyński
  Może to wynikać z błędów w zapisie, albo też niemożliwości w wykonaniu kolejnych kwerend naukowych. Stan wiedzy o tym powstaniu wciąż jest niewystarczający, a większość osób wspierających Powstanie nieznana. Wciąż wiele informacji pozsotaje do pozyskania w trakcie kwerend lub ze zbiorów prywatnych. Wsparcie finansowe projektu na pewno przyspieszy jej budowę, oraz dokonywanie kolejnych kwerend archiwalnych.

  DODAJ INFORMACJE
  Jeśli masz wiedzę, która może uzupełnić powyższe informacje wykorzystaj
  Formularz dodawania informacji

   

   


   

   

  Baza Grafiki - Portrety


  Lista zdjęć portretowych nadesłanych do Bazy Zdjęć Genealogii Polaków, związanych z nazwiskiem Tęczyński
  (Wykaz skrótowy. Po więcej możliwości przejdź do Bazy Zdjęć)


  Portrety i zdjęcia osób o nazwisku Tęczyński
  (Wyszukiwanie skrótowe działa na frazie otwartej, czyli dla frazy "Gliński" wyszuka także "Węgliński")

   Radziwłł Katarzyna, zam. Tęczyńska
   (Album: Portrety indywidualne)
   Teczynska Hala
   Miejsce: Lwów
   (Album: Lwowski Turniej Piękności 1926)
   Tęczyńska Katarzyna, zam. Olelkowicz
   (Album: Portrety indywidualne)
   Tęczyńska Katarzyna, zam. Słucka i Radziwiłł
   Rodzice: Stanisław i Anna Bohowitynowicz
   (Album: Portrety indywidualne)
   Tęczyński Stanisław
   Rodzice: Jan Magnus i Dorota Mińska
   (Album: Portrety indywidualne)

    
   Powyższe zestawienie to wynik skrótowy wyszukiwania automatycznego.
   Aby wyszukać wszystkie zdjęcia związane z nazwiskiem Tęczyński klikinj w ten link
   Wyniki wyszukiwania zależne są od opisów zdjęć w bazie. Jest wiele zdjęć których opisy wymagają uzupełnienia, takie zdjęcia nie zostaną odnalezione przez wyszukiwarkę, ale możesz je znaleźć przeszukując bazę ręcznie wg albumów.

   DODAWANIE ZDJĘĆ
   1. Zaloguj/zarejestruj się w Archiwum Fotografii
   2. Przejdź do odpowiedniego albumu
   3. Kliknij "dodaj zdjęcia"
   4. Opisz zdjęcia
   Po dodaniu i opisaniu zdjęć pojawią się one tutaj automatycznie.
   

   

   

   

  Baza Grafiki - Dokumenty


  Lista zdjęć dokumentów nadesłanych do Bazy Zdjęć Genealogii Polaków, związanych z nazwiskiem Tęczyński
  (Wykaz skrótowy. Po więcej możliwości przejdź do Bazy Zdjęć)  Niestety, w bazie nie ma zdjęć związanych z nazwiskiem Tęczyński. Są to wyniki wyszukiwania automatycznego. Są one zależne są od opisów zdjęć w Archiwum Fotografii. Jest wiele zdjęć których opisy wymagają uzupełnienia, takie zdjęcia nie zostaną odnalezione przez wyszukiwarkę, ale możesz je znaleźć przeszukując bazę ręcznie wg albumów.

  DODAWANIE ZDJĘĆ
  1. Zaloguj/zarejestruj się w Archiwum Fotografii
  2. Przejdź do odpowiedniego albumu
  3. Kliknij "dodaj zdjęcia"
  4. Opisz zdjęcia
  Po dodaniu i opisaniu zdjęć pojawią się one tutaj automatycznie.
   

   

   

   

  Baza Grafiki - Mogiły


  Lista zdjęć mogił i epitafiów nadesłanych do Bazy Zdjęć Genealogii Polaków, związanych z nazwiskiem Tęczyński
  (Wykaz skrótowy. Po więcej możliwości przejdź do Bazy Zdjęć)


  Mogiły i epitafia osób o nazwisku Tęczyński
  (Wyszukiwanie skrótowe działa na frazie otwartej, czyli dla frazy "Gliński" wyszuka także "Węgliński")

   Grób Orleckich i Łysakowskich, Siostry Służebniczki BDNP-bok
   Miejsce: Kraków, cm. rakowicki ( ), kw. SA
   (Album: Kraków - Rakowice)

    
   Powyższe zestawienie to wynik skrótowy wyszukiwania automatycznego.
   Aby wyszukać wszystkie zdjęcia związane z nazwiskiem Tęczyński klikinj w ten link
   Wyniki wyszukiwania zależne są od opisów zdjęć w bazie. Jest wiele zdjęć których opisy wymagają uzupełnienia, takie zdjęcia nie zostaną odnalezione przez wyszukiwarkę, ale możesz je znaleźć przeszukując bazę ręcznie wg albumów.

   DODAWANIE ZDJĘĆ
   1. Zaloguj/zarejestruj się w Archiwum Fotografii
   2. Przejdź do odpowiedniego albumu
   3. Kliknij "dodaj zdjęcia"
   4. Opisz zdjęcia
   Po dodaniu i opisaniu zdjęć pojawią się one tutaj automatycznie.
   

   


  Genealogia Polaków: Źródła - Tożsamość - Rzeczypospolita
  © OKIEM (zasady kopiowania i wykorzystywania materiałów.)  Sposnorzy, sponsorzy medialni, reklamy (Przychód pokrywa część kosztów serwerów - "cele statutowe"). Wspieraj nasze działania.