Kiedy ostatnio
wsparłeś Fundację?

Wyślij 50zł
wyślij 50zł


czekaj....
waraksa

Program gromadzenia wiedzy o genealogii rodziny Waraksa
Program jest cząstką działań Fundacji Genealogii Polaków odtwarzania polskiej tożsamości kulturowej, historycznej i patriotycznej. Społeczna aktywność rodzinna jest łączona z ogólnymi programami Fundacji, angażując zarówno fascynatów jak i naukowców.


Lista stron Opis Drzewo genealogiczne Biografie Czytelnia Właściciele ziemscy Oficjaliści dworscy Powstańcy styczniowi Portrety Dokumenty Mogiły Uzupełnij drzewo


 

 

Informacje ogólne
Drzewo genealogiczne

 

 

(Dla czytelności drzewa każdy potomek jest umieszczony w jednej linijce. Z tego powodu część strony zawierające drzewa genealogiczne może wychodzić poza prawy margines (wiersze nie są łamane, używaj dolnego paska przesuwu)).

Herby


herb Kuszaba
Kuszaba
opis
Oprócz rodziny Waraksa (Werakxa, Weraxo) h. Kuszaba (Paprzyca) znane są informacje o herbie Lubicz. Nieznany z imienia Waraxa h. Lubicz - występuje w 1672 wg niewydanego herbarza Dworzeckiego, który nadmienia, że informacje o tej rodzinie znajdują się w Archiwum Massalskich. Zbiory te nie są znane, choć część dokomentów Massalskich, będąca w zbiorach Ossolineum, została wywieziona ze Lwowa w 1945-6 do Krakowa, skąd w większości trafiły do Wrocławia. Czy Dworzecki pisał o tych zbiorach - niewiadomo. Dworzecki pracował u Massalskich wiele lat.
Zapisy w księgach mohylewskich sugerują, że rodzina szlachecka Waraksów miała swój własny herb składający się z podkowy między końcówkami rozdartej strzały.
Miał właśnie takie zmartwienie kilka lat temu pan Werakso we wsi Moczula, pod Dawidgródkiem osiadły. Z nim razem martwili się i synowie jego, a i sąsiedzi szczerze mu współczuli. Bo jakżeż przy niedzieli czy święcie miło porozmawiać o "starinnych czasach", o herbach, i sławnych przodkach, królewskich generałach... Wątpiących w owych generałów, łatwo przekonać,.. Wystarczy przecież pokazać stary dokument, w którym przy nazwisku pradziadka stoi wyraźny tytuł "generał woźny piński"... Ale wracajmy do zmartwienia starego pana Weraksy. Ot, "gerba" swego zapomniał! I dzisiaj nie może rozmawiać, jak równy z równym, z panem Leszkiewiczem, herbu Nałęcz, a jeszcze mającym przydomki "Zenowicz-Olpieński", czy z panem Wyszczyckim, dumnym ze swej Grzymały z rycerzem, czy z panem Tiuhaj-Lipskim, herbu Lubicz...To nieszczęście sprowadził na panów Weraksów jeszcze ojciec ich, który o herbie tyle tylko im powiedział, że jest "osiem szczeniąt w koronie". Te słowa polskie pan Werakso, nie mówiący już zresztą po polsku, dobrze zapamiętał, ale i niepewnie je powtarzał, nie rozumiejąc, co mają znaczyć... Aż trzeba było, by sąsiad-osadnik wojskowy, co niegdyś u profesorów krakowskiego uniwerku heraldykę studiował, owe osiem szczeniąt zrozumiał i herbem Kuszaba, mającym właśnie w koronie owe szczenięta, a w tarczy kamień młyński, panów Weraksów uradował... [Roman Horoszkiewicz (Wołynicz), Tradycje ziemi pińskiej. ?? wyd. 1935. Biblioteka Narodowa ??/587-530]
	
1. Jan Waraksa (transliteracja: Vyaraksa) [Verevkin-Shelyuta V., na: www.nobility.by]
1.1. Marcin Waraksa
1.1.1. Michał Waraksa, ur. 20.1.1847 - prow. mohylewska
1.1.1.1. Wiktor Waraksa, ur. ok. 1870 legit. szlach. 28.8.1903 - prow. mohylewska
1.1.2. Antoni Waraksa, ur. 10.5.1850 - prow. mohylewska

 

1. Wiktor Waraksa, ur. ok. 1870 + Aneta Ficner, ur. 1860 (?)
1.1. Włodzimierz Waraksa, ur. 1897 + Zofia, ur. 1898 ojciec: Iwan [Spis właścicieli rejonu Mozyrskiego w. Archiwum Mozyrz]
1.1.1. Anatol Waraksa, ur. 1923
1.1.1.1. Włodzimierz Waraksa, ur. 1948 (W spisie jako syn Włodzimierza co jest być może błędem)
1.1.2. Dozja Waraksa, ur. 1925
1.1.3. Ludmiła Waraksa, ur. 1928 + Arsen Pikuza
1.1.3.1. Wiaczesław Pikuza
1.2. Gabriela Waraksa + Żurawski1. Paweł Waraksa (transliteracja: Vyaraksa) [Verevkin-Shelyuta V., na: www.nobility.by]
1.1. Jan Waraksa
1.1.1. Feliks Waraksa, ur. 12.1.1840, prowincja mińska
1.1.1.1. Jan Waraksa, legit. szlach. 1902
1.1.1.2. Bronisław Waraksa, legit. szlach. 1902
1.1.2. Mikołaj Waraksa, ur. 3.1.1843
1.1.3. Mateusz Waraksa, ur. 22.12.1850
1.1.4. Jan Waraksa, ur. 3.2.1856
1.1.5. Adam Waraksa, ur. 3.9.1859
1.1.5.1. Kazimierz Waraksa, legit. szlach. 1912
1.1.5.2. Władysław Waraksa, legit. szlach. 1912 
1.1.5.3. Józef Waraksa, legit. szlach. 1912
1.1.5.4. Stanisław Waraksa, ur. 1898, legit. szlach. 1912, żył w gub. smoleńskiej, 1938 aresztowany przez NKWD


1. Jan Waraksa
1.1. Wiktor Waraksa, ur. ok. 1820, żył: gub. wileńska, powstaniec styczniowy, zesłaniec do Turyńska w guberni Tobolskiej, wraz z ojcem [KEK]
1.1.1. 
1.1.1.1. 
1.1.1.1.1. Kacper Miłaszewski, ur. 1919 Bryniczew, podporucznik
1.1.1.2. Genowefa Werakso, ur. Mińsk Litewski artystka malarka, absolwentka moskiewskiej Akademii Strogonowskiej + Władysław Malkiewicz, ur. Wilno
1.1.1.2.1. Izabela Malkiewicz, ur. 1908 Moskwa + Zygmunt Horodecki


1. Atanazy Weraksa, zm. 1895
1.1. Antonina Weraksa + Andrzej Mróz
1.1.1. Władysław Mróz, ur. 1941 Downaroszczyzna g. Rubieżewicze pow. Stołpce woj. Nowogródzkie, po 1945 zamieszkał: Gądków Wielki
1.2. Stanisław Weraksa
1.3. Aleksander Weraksa


1. Józef Weraksa + Eufrozyna Stępniowska
1.1. Maria Weraksa, ur. 16.12.1896, wyzn. protest., ochrz. w kościele św. Floriana w Krakowie, przeszła na prawosławie, +(1937 Łuck) ?? [Żurek, ks. W.W. Wykazy ..diecezji łuckiej ...]

1. ?? Werakso
1.1. Kazimierz Werakso, ur., 1872, zm. 1.1920, poch. Derewna, rejon Stołpce, obw. Mińsk [Lewkowska A, Zabytkowe cmentarze ...]
1.2. Kasper Werakso, zm. po 1920


1. ?? Weraksa
1.1. Józef Weraksa ur. 1816 Jezierany
1.4. Franciszka Weraksa ur. 1822 
1.3. Antonina Weraksa ur. 1824
1.2. Paweł Telesfor Weraksa, ur. 1826?? Werakso, h. Kuszaba, mieszkał: Moczula pod Dawidgródkiem
?? Waraksa + Elżbieta Szymanowska (2-v. Karol Mejer, córka Julia za Antonim Eysymontem, wspówłaścicielem Krasnogrudy) [Szumski J., "Jaćwież", nr 14/2001]
Elżbieta Werakso, ur. ok. 1852, zm. 3.10.1913, poch. Płoszewo [Kaszewski A., na: www.nobility.by]
Jan Werakso, - kawaler orderu Virtuti Militari
Jan Weraksa, ur. 1843, zm. 26.9.1921, poch. Mińsk [Sakałojskaja A.S, Kalwaria, mińsk 1997]
Józef Werakso - kapitan pilot - pełnił służbę od 29.08.1921 do 5.1.1929
Józef Werakso, - kawaler orderu Virtuti Militari, 86 miński pułk piechoty
Konstancja Waraxa, +(1738) Jakubem Orański - kalwin [Konarski, Szlachta kalwińska w Polsce …]
Mikołaj Werakso, ur. 20(22).09.1884 Mozyrz, zm. 11.11.1944 Góra Syjon (?), pplk-lek., Drugi Korpus Polski na środkowym wschodzie
Rafał Waraksa, ur. 1847, zm. 4.2.1892, poch. Mińsk, [Sakałojskaja A.S, Kalwaria, mińsk 1997]
Romuald Werakso, - kawaler orderu Virtuti Militari
Stefania Waraksa (1909-1971) + (1940) Alfons Sienkiewicz (1909-1975), pochodzenie z grodzieńskiego, ojciec: Marcin, matka: Ludwika Radziszewska [nad. Jan Wiktor Sienkiewicz]
Szymon Waraxa - W 1788 Sporządził Inwentarz Inwentarz kościoła w Bartnikach sporządzony podczas wizyty generalnej dziekańskiej na polecenie biskupa wileńskiego Ignacego Jakuba Massalskiego. [Summariusz dokumentów kamery wojny i domen w Białymstoku 1796-1807]
Władysław Waraksa, ur. ok. 1894, zm. 30.4.1924, poch. Płoszewo [Kaszewski A., na: www.nobility.by]


Inne nazwiska i zbliżone nazwy

Waraksin - folwark w dobrach Horowatka, pow. siebieski, 574 dziedzin [SGKP] Philibert de Rye, comte de Varax 1540-1597 + Claudine de Tournon 1540-1600 Gaspard de Varax + Isabelle de Cusance, fl 1475 Waraksin - rodzina posiadająca dobra we wsi Pilipki, pow. żytomierski Warakswicz - rodzina występująca w Spisie Podolskim szlachty ok. 1850. m. in. Aleksander Ignacy s. Karola Weraksy, wieś i zaścianek, niegdyś radziwiłłowskie, nad bezim. dopł. Pierekalki, pow. miński, należy do parafii Kojdanów [SDKP]

waraksa

 

 

Słownik Biograficzny


Dział zajmujący się gromadzeniem informacji o przedstawicielach rodzin
(Wykaz skrótowy. Po więcej możliwości przejdź do Biblioteki-Forum)
Niestety, w dziale Biblioteka-Forum nie ma żadnych not biograficznych związanych z nazwiskiem Waraksa. To wynik sprawdzenia tytułów tylko jednym dziale. W Bibliotece znajduje się znacznie więcej działów. (Część jest dostępna tylko dla stałych użytkowników).

DODAWANIE
1. Zaloguj/zarejestruj się w dziale Biblioteka-Forum (Aby móc pisać noty biograficzne musisz napisać dwa inne posty)
2. Przejdź do działu Słownik Biograficzny
3. Dodaj nowy "wątek"
Po dodaniu noty pojawi się ona tutaj automatycznie.
 

 

 

 

Czytelnia


Dział zajmujący się gromadzeniem informacji o przedstawicielach rodzin
(Wykaz skrótowy. Po więcej możliwości przejdź do Biblioteki-Forum)


Opowiadania, opisy miejsc, artykuły związane z osobami o nazwisku Waraksa
(Linki otwierają się w nowym oknie)

 • Krasnogruda - dwór
  Krasnogruda - dwór Szlacheckie gniazda U progu czasów nowożytnych obszar późniejszego dworu i majątk...Lista nadesłanych i opracowanychopowiadań, artykułów, opisów geograficznych w Bibliotece Genealogii Polaków. W Bibliotece znajduje się znacznie więcej działów. (Część jest dostępna tylko dla stałych użytkowników)

DODAWANIE
1. Zaloguj/zarejestruj się w dziale Biblioteka-Forum (Aby móc pisać noty biograficzne musisz napisać dwa inne posty)
2. Przejdź do działu Czytelnia i wybierz odp. pod-dział.
3. Dodaj nowy "wątek"
Po dodaniu noty pojawi się ona tutaj automatycznie.

 

 

 

 

Baza Właścicieli Ziemskich


Skrót informacji z bazy informacji o właścicielach dóbr prywatnych.
(Po więcej danych przejdź do Bazy Właścicieli Ziemskich)Niestety, w bazie właścicieli nie wpisów o osobach nazwiska Waraksa. Tworzenie bazy to wiele żmudnych kwerend. Są one zlecane przez Fundację w ramach dostępnych funduszy. Wsparcie finansowe projektu na pewno przyspieszy jej budowę, oraz dokonywanie kolejnych kwerend archiwalnych.

DODAJ INFORMACJE
Jeśli masz wiedzę na temat osób o tym nazwisku, którzy byłi właścicielami dóbr prywatnych na ziemiach Rzeczpospolitej wykorzystaj
Formularz dodawania informacji

 

 

 

 

Baza Oficjalistów Dworskich


Skrót informacji z bazy wyższych pracowników dworskich.
(Po więcej danych przejdź do Bazy Oficjalistów Prywatnych)Niestety, w bazie oficjalistów nie ma nikogo o nazwisku Waraksa.
Tworzenie bazy to wiele żmudnych kwerend. Są one zlecane przez Fundację w ramach dostępnych funduszy. Wsparcie finansowe projektu na pewno przyspieszy jego budowę, oraz dodanie kolejnych informacji o tej najsłabiej opracowanej grupie społecznej.

DODAJ INFORMACJE
Jeśli masz wiedzę na temat osób o tym nazwisku, którzy byli oficjalistami dóbr prywatnych na ziemiach Rzeczpospolitej wykorzystaj
Formularz dodawania informacji

 

 

 

 

Baza Powstańców Styczniowych


Wypisy z programu zbierania informacji o Powstańcach roku 1863-5.
(Skrót - po więcej informacji przejdź do Bazy Powstańców Styczniowych)


  Osoby o nazwisku Waraksa związane z Powstaniem 1863r.
  (Osoby, i informaje mogą się powtarzać, gdyż są to wypisy z różnych źródeł)


 • 58705 Eljasz Waraksa
  Opis: Rolnik. Ur. w 1843r. albo 1845r. (?). Za udział w powstaniu zesłany na wygnanie do Rosji (Samara), gdzie zmarł.
  źródło: nad. Martyna, za: Jerzy Maliszewski. Sybiracy zesłani i internowani za udział w powstaniu styczniowym.
  Uwagi:

 • 41689 Iwan Waraksa
  Opis: mężcz. żytiel Zapadnogo kraja, warunki zesłania nieznane, przebywał w Tobolskiej gub. r. Turińskie
  źródło: Archiwa rosyjskie - zbiór informacji
  Uwagi: GUTO GA w r. Tobolskie. F. 152. Op. 1. D. 131. Ł. 200-201.
  (UWAGA: Transliteracja i tłumaczenie półautomatyczne, mogą zawierać błędy)

 • 12522 Jan Waraksa
  Opis: mieszkaniec Zapadnogo kraia
  źródło: Spis powstańców 1863, za: kdkv.narod.ru (oprac. DHRP)
  Uwagi: (uwaga: transliteracja i tłumaczenie automatyczne) wątek na Forum

 • 41688 Wiktor Waraksa
  Opis: Iwanow, mężcz. żytiel Wileńskiej gub., warunki zesłania nieznane, przebywał w Tobolskiej gub. r. Turińskie, sidielec, przy nim otiec
  źródło: Archiwa rosyjskie - zbiór informacji
  Uwagi: GU GAOO. F. 3 Op. 5. d. 7564. Ł. 7-9.
  (UWAGA: Transliteracja i tłumaczenie półautomatyczne, mogą zawierać błędy)

 • 37601 Wiktor Waraksa
  Opis: Ur. ok. 1820, żył: gub. wileńska, powstaniec styczniowy, zesłaniec do Turyńska w guberni Tobolskiej, wraz z ojcem Janem
  źródło: [KEK]
  Uwagi: Genealogia Rodziny Waraksa

 • 12515 Wiktor Janow Waraksa
  Opis: mieszkaniec Wileńskiej gub.
  źródło: Spis powstańców 1863, za: kdkv.narod.ru (oprac. DHRP)
  Uwagi: (uwaga: transliteracja i tłumaczenie automatyczne) wątek na Forum


Powyższa lista jest efektem prac Fundacji związanych z Powstaniem Styczniowym. Stan wiedzy o tym powstaniu wciąż jest niewystarczający, a większość osób wspierających Powstanie nieznana. Wciąż wiele informacji pozsotaje do pozyskania w trakcie kwerend lub ze zbiorów prywatnych. Wsparcie finansowe projektu na pewno przyspieszy jego budowę, oraz dokonywanie kolejnych kwerend archiwalnych.

DODAJ INFORMACJE
Jeśli masz wiedzę, która może uzupełnić powyższe informacjie wykorzystaj
Formularz dodawania informacji

 

 


 

 

Baza Grafiki - Portrety


Lista zdjęć portretowych nadesłanych do Bazy Zdjęć Genealogii Polaków, związanych z nazwiskiem Waraksa
(Wykaz skrótowy. Po więcej możliwości przejdź do Bazy Zdjęć)Niestety, w bazie nie ma zdjęć związanych z nazwiskiem Waraksa. Są to wyniki wyszukiwania automatycznego. Są one zależne są od opisów zdjęć w Archiwum Fotografii. Jest wiele zdjęć których opisy wymagają uzupełnienia, takie zdjęcia nie zostaną odnalezione przez wyszukiwarkę, ale możesz je znaleźć przeszukując bazę ręcznie wg albumów.

DODAWANIE ZDJĘĆ
1. Zaloguj/zarejestruj się w Archiwum Fotografii
2. Przejdź do odpowiedniego albumu
3. Kliknij "dodaj zdjęcia"
4. Opisz zdjęcia
Po dodaniu i opisaniu zdjęć pojawią się one tutaj automatycznie.
 

 

 

 

Baza Grafiki - Dokumenty


Lista zdjęć dokumentów nadesłanych do Bazy Zdjęć Genealogii Polaków, związanych z nazwiskiem Waraksa
(Wykaz skrótowy. Po więcej możliwości przejdź do Bazy Zdjęć)Niestety, w bazie nie ma zdjęć związanych z nazwiskiem Waraksa. Są to wyniki wyszukiwania automatycznego. Są one zależne są od opisów zdjęć w Archiwum Fotografii. Jest wiele zdjęć których opisy wymagają uzupełnienia, takie zdjęcia nie zostaną odnalezione przez wyszukiwarkę, ale możesz je znaleźć przeszukując bazę ręcznie wg albumów.

DODAWANIE ZDJĘĆ
1. Zaloguj/zarejestruj się w Archiwum Fotografii
2. Przejdź do odpowiedniego albumu
3. Kliknij "dodaj zdjęcia"
4. Opisz zdjęcia
Po dodaniu i opisaniu zdjęć pojawią się one tutaj automatycznie.
 

 

 

 

Baza Grafiki - Mogiły


Lista zdjęć mogił i epitafiów nadesłanych do Bazy Zdjęć Genealogii Polaków, związanych z nazwiskiem Waraksa
(Wykaz skrótowy. Po więcej możliwości przejdź do Bazy Zdjęć)Niestety, w bazie nie ma mogił lub epitafiów związanych z nazwiskiem Waraksa. Są to wyniki wyszukiwania automatycznego. Są one zależne są od opisów zdjęć w Archiwum Fotografii. Jest wiele zdjęć których opisy wymagają uzupełnienia, takie zdjęcia nie zostaną odnalezione przez wyszukiwarkę, ale możesz je znaleźć przeszukując bazę ręcznie wg albumów.

DODAWANIE ZDJĘĆ
1. Zaloguj/zarejestruj się w Archiwum Fotografii
2. Przejdź do odpowiedniego albumu
3. Kliknij "dodaj zdjęcia"
4. Opisz zdjęcia
Po dodaniu i opisaniu zdjęć pojawią się one tutaj automatycznie.
 

 


Genealogia Polaków: Źródła - Tożsamość - Rzeczypospolita
© OKIEM (zasady kopiowania i wykorzystywania materiałów.)Sposnorzy, sponsorzy medialni, reklamy (Przychód pokrywa część kosztów serwerów - "cele statutowe"). Wspieraj nasze działania.