Kiedy ostatnio
wsparłeś Fundację?

Wyślij 50zł
wyślij 50zł


czekaj....
wasowicz

Program gromadzenia wiedzy o genealogii rodziny Wąsowicz, Dunin-Wąsowicz
Program jest cząstką działań Fundacji Genealogii Polaków odtwarzania polskiej tożsamości kulturowej, historycznej i patriotycznej. Społeczna aktywność rodzinna jest łączona z ogólnymi programami Fundacji, angażując zarówno fascynatów jak i naukowców.


Lista stron Opis Drzewo genealogiczne Biografie Czytelnia Właściciele ziemscy Oficjaliści dworscy Powstańcy styczniowi Portrety Dokumenty Mogiły Uzupełnij drzewo


 

 

Informacje ogólne
Drzewo genealogiczne

 

 

(Dla czytelności drzewa każdy potomek jest umieszczony w jednej linijce. Z tego powodu część strony zawierające drzewa genealogiczne może wychodzić poza prawy margines (wiersze nie są łamane, używaj dolnego paska przesuwu)).

Herby

Łabędź
woj. sieradzkie
opis


Ród Łabędzi pochodzić ma wg Długosza z Danii, jednakże późniejsi genealodzy dają im niewątpliwe już dzisiaj, śląskie pochodzenie. Protoplasta rodu Piotr, potężny palatyn Bolesława Krzywoustego posiadał olbrzymie tereny pomiędzy Wrocławiem a górą Ślężą, na północ od posiadłości innych możnych rodów śląskich: Strzegomiów z Wierzbna i Pogorzeli, oraz Świnków. Już w XIII wieku, Łabędzi spotykamy w Skrzynnie (dawne Wielkie Skrzyńsko), między Radomiem a Przysuchą. Nadane im ziemie stanowiły głównie tereny bagniste i podmokłe, położone na pograniczu ziem możnych Odrowążów. Jeszcze w XV wieku spotykamy poszczególnych przedstawicieli rodu wśród wyższych urzędników, z czasem większość linii tak jak Goździkowscy, Krzesławiccy, Rusinowscy czy Zbożeńscy zubożała. Wśród rodów, które pozostały na dziedzicznych włościach wokół Przysuchy, większe znaczenie utrzymali jedynie Borkowscy i Smogorzewscy zwani Wąsowiczami. Ród Dunin – Wąsowiczów vel Smogorzewskich, w roku 1824 figuruje na liście rodzin uprawnionych do posiadania tytułu hrabiowskiego w KP
[wg J. Górzyński, J. Kochanowski, Herby Szlachty Polskiej, Warszawa 1992]

Ród Duninów - przodkowie Wąsowiczów ze Smogorzowa

Genealogia Duninów - Łabędziów 1. Piotr Włostowic z Ołbina zm. 1153 + Maria ks. Ruska Rurykowicz, ojciec: Oleg .... 1.3.4.1b.2.1.2.1. Włodzimierz zwany Wąs, ze Smogorzowa ==> SMOGORZEWSCY 1.3.4.1b.2.1.2.1.2. Mieczysław Smogorzewski, 1354-84 starosta rawski 1.3.4.1b.2.1.2.1.2.3. prawd. Mikołaj Smogorzewski, notowany: 1396-1406 1.3.4.1b.2.1.2.1.2.3.1. Dersław "Wąs", podkomorzy dworu królewskiego, starosta radomski - (patrz niżej)

Dunin-Wąsowicze

Linia smogorzewska (opis miejscowości) [Nies., Bon., Dekanat Opoczyński, Minakowski, akta parafii Smogorzów, zebrał i ułożył S. Bolesta-Jankowski] 1. Dersław Dunin-Wąsowicz starosta radomski 1.1. ?? Dunin-Wąsowicz + 1482 Piotr Gogoliński 1.2. ?? Dunin-Wąsowicz (syn Dersława, najpewniej ojciec lub dziadek Baltazara) 1.2.1. Baltazar Dunin-Wąsowicz podsądek sandomierski 1579 + Julia 1.2.1.1. Karol Kazimierz Dunin-Wąsowicz sędzia województwa sandomierskiego, nabył Wieniawę i Kłodnicę 1.2.1.1.1. Wacław Dunin-Wąsowicz + Podlodowska zm. 1684, pochowana w kościele w Smogorzowie. 1.2.1.1.1.1. Karol Dunin-Wąsowicz ok.1660-1713 pisarz ziemski i sędzia ziemski sandomierski 1690, podkomorzy sandomierski, poseł 1685, deputat do rewizji skarbu koronnego restaurator kościoła w Smogorzewie przed 1710 + (1) Barbara Lasocka h. Dołęga zm. 1724 (?), + (2) Janicka, + (3) Leżyńska? 1.2.1.1.1.1a.1. Stanisław Dunin-Wąsowicz + Maria Zawisza h. Półkozic 1.2.1.1.1.1a.1.1. Karol Dunin-Wąsowicz gen.-mjr WP, podsądek, sędzia ziemski i sędzia radomski 1720. W 1761 właściciel dworu w Janikowie, Smogorzowa, Glińca i pola w Gawronach, + (1) Konstancja Szydłowska h. Lubicz + (2) Salomea Jasieńska h. Rawicz. 1.2.1.1.1.1a.1.1a.1. Ewa Dunin-Wąsowicz + (1) Mikołaj Bolesta-Karski, + (2) Antoni Gryf-Chronowski 1.2.1.1.1.1a.1.1a.2. Michał Dunin-Wąsowicz (1758-1820), dz. dóbr smogorzewskich, płk. WP, radca powiatu opoczyńskiego + Maria Olszewska h. Prus II zm. 1842, + (2) Krystyna Cegielska h. Prus I zm. 1785 1.2.1.1.1.1a.1.1a.2a.1. Ludwika Dunin-Wąsowicz + (1) Bolesław Krasiński h. Ślepowron, + (2) Feliks Breański 1.2.1.1.1.1a.1.1a.2a.2. Karol Sewer Antoni Dunin-Wąsowicz ur. 1798 dz. Smogorzewa, leg 1837 w KP. + Józefa Grotkowska 1.2.1.1.1.1a.1.1a.2a.2.1. Teofil Dunin-Wąsowicz ur. 1834 1.2.1.1.1.1a.1.1a.2a.2.2. Ewa Dunin-Wąsowicz ur. 1839 + Julian Boski h. Jasieńczyk 1.2.1.1.1.1a.1.1a.2a.2.3. Helena Dunin-Wąsowicz ur. 1841 + Edward Stanowski h. Rawicz 1.2.1.1.1.1a.1.1a.2a.2.4. Marianna Dunin-Wąsowicz ur. 1842 1.2.1.1.1.1a.1.1a.2a.2.5. Michał Dunin-Wąsowicz (1845-1855) zm. dzieckiem 1.2.1.1.1.1a.1.1a.2a.2.6. Jadwiga Dunin-Wąsowicz ur. 1947 1.2.1.1.1.1a.1.1a.2a.2.7. Anna Dunin-Wąsowicz ur. 1850 + Augustyn Nałęcz-Komornicki 1.2.1.1.1.1a.1.1a.3. Stefan Dunin-Wąsowicz 1771 starosta budziszowski, w 1766 wł.: Mnichowa, Bzurowa, Ostowa, Bizoręd (Bisorend), w 1771 sprzedał Wolskiemu d. Rawica Szlachecka + Katarzyna Gryf-Chronowska 1.2.1.1.1.1a.1.1a.3.1. Józef Dunin-Wąsowicz + Julia Plejewska h. Lubicz 1.2.1.1.1.1a.1.1a.3.1.1. Hipolit Dunin-Wąsowicz + Marianna Czarnomska h. Jastrzębiec 1.2.1.1.1.1a.1.1a.3.1.1.1. Tomasz Dunin-Wąsowicz + Zofia Karnkowska h. Junosza 1.2.1.1.1.1a.1.1a.3.1.1.1.1. Anna Dunin-Wąsowicz ur. 1869 1.2.1.1.1.1a.1.1a.3.1.1.1.2. Helena Dunin-Wąsowicz ur. 1870 1.2.1.1.1.1a.1.1a.3.1.1.1.3. Zofia Dunin-Wąsowicz ur. 1873 1.2.1.1.1.1a.1.1a.3.1.1.1.4. Jadwiga Dunin-Wąsowicz ur. 1877 1.2.1.1.1.1a.1.1a.3.1.1.1.5. Felicja Dunin-Wąsowicz ur. 1879 1.2.1.1.1.1a.1.1a.3.1.1.2. Hipolit Dunin-Wąsowicz + Bronisława Mrozińska h. Prus (?) 1.2.1.1.1.1a.1.1a.3.1.1.2.1. Bronisława Dunin-Wąsowicz + Mieczysław Kawęczyński h. Ostoja 1.2.1.1.1.1a.1.1a.3.1.1.2.2. Bronisława II Dunin-Wąsowicz ur. 1874 1.2.1.1.1.1a.1.1a.3.1.1.2.3. Hipolit Dunin-Wąsowicz ur. 1875 1.2.1.1.1.1a.1.1a.3.1.1.2.4. Wanda Dunin-Wąsowicz ur. 1877 1.2.1.1.1.1a.1.1a.3.1.1.2.5. Wacław Dunin-Wąsowicz ur. 1879 1.2.1.1.1.1a.1.1a.3.1.1.3. Marcin Dunin-Wąsowicz + (1) Dzierżbicka h. Topór, + (2) Wiktoria Ostrowska h. Korab 1.2.1.1.1.1a.1.1a.3.1.1.3a.1. Maria Dunin-Wąsowicz 1.2.1.1.1.1a.1.1a.3.1.1.3a.2. Zygmunt Dunin-Wąsowicz 1.2.1.1.1.1a.1.1a.3.1.1.3b.3. Stanisław Dunin-Wąsowicz ur. 1879 1.2.1.1.1.1a.1.1a.3.1.1.4. Konstancja Dunin-Wąsowicz + Ignacy Stokowski h. Jelita 1.2.1.1.1.1a.1.1a.3.1.2. Eustachy Dunin-Wąsowicz leg. W KP w 1838 1.2.1.1.1.1a.1.1a.3.1.3. Erazm Stefan Dunin-Wąsowicz leg. W KP w 1838, + Konstancja Grochowska h. Junosza 1.2.1.1.1.1a.1.1a.3.1.3.1. Stefania Dunin-Wąsowicz + Sieniawski 1.2.1.1.1.1a.1.1a.3.1.3.2. Antonina Dunin-Wąsowicz + Tymowski h. Dąbrowa 1.2.1.1.1.1a.1.1a.3.1.3.3. Józefa Dunin-Wąsowicz + Bogusławski h. Jezierza 1.2.1.1.1.1a.1.1a.3.1.3.4. Stefan Dunin-Wąsowicz + Ludwika Długosz 1.2.1.1.1.1a.1.1a.4. Feliks Dunin-Wąsowicz możliwy miecznik radomski (wg Nies., jako brat Stefana starosty) 1.2.1.1.1.1a.1.1a.4.1. Nicefor Dunin-Wąsowicz leg w KP w 1837 1.2.1.1.1.1a.1.2. Andrzej Dunin-Wąsowicz starosta brodnicki, 1755 nabył wieś Wir w woj. Sandomierskim + Apolonia Kruszyńska h. Prawdzic 1.2.1.1.1.1a.1.2.1. Józef Kalasanty Dunin-Wąsowicz + Maria Popiel h. Sulima 1.2.1.1.1.1a.1.2.1.1. Ludwik Dunin-Wąsowicz leg w KP w 1838 1.2.1.1.1.1a.1.2.1.2. Teodor Dunin-Wąsowicz w wojsku ces. Ros., leg w KP w 1838 1.2.1.1.1.1a.1.2.1.3. Zofia Dunin-Wąsowicz + Ludwik Łempicki h. Junosza 1.2.1.1.1.1a.1.2.1.4. Petronela Dunin-Wąsowicz + Józef Strzembosz h. Jastrzębiec 1.2.1.1.1.1a.1.2.1.5. Karolina Dunin-Wąsowicz + Aleksander Strzembosz h. Jastrzębiec 1.2.1.1.1.1a.2. Józef Dunin-Wąsowicz, 1714 współwłaściciel Janikowa, Smęgorzowa, Glińca i pola w Gawronach 1.2.1.1.1.1a.3. Michał Dunin-Wąsowicz + Anna Dąbska h. Godziemba 1.2.1.1.1.1a.3.1. Antoni Stanisław Dunin-Wąsowicz + Agnieszka Strzyżowska h. Gozdawa 1.2.1.1.1.1a.3.1.1. Teresa Dunin-Wąsowicz + Wojciech Łącki h. Pilawa 1.2.1.1.1.1a.3.1.2. Pankracy Dunin-Wąsowicz + Anna Ubińska h. Ostoja 1.2.1.1.1.1a.3.1.2.1. Jacek Dunin-Wąsowicz + Katarzyna Ogrodzieńska h. Prus III 1.2.1.1.1.1a.3.1.2.1.1. Stefan Dunin-Wąsowicz 1.2.1.1.1.1a.3.1.2.1.1.1. Krzysztof Dunin-Wąsowicz 1.2.1.1.1.1a.3.1.2.1.1.2. Kamila Dunin-Wąsowicz + Orlecki 1.2.1.1.1.2. ?? Dunin-Wąsowicz łowczy sandomierski 1.2.1.1.1.2.1. Wojciech Dunin-Wąsowicz jezuita, zm. 1706 w Kaliszu. 1.2.1.2. Balcer Konstantyn Dunin-Wąsowicz podsądek sandomierski (domniemany syn Baltazara) 1.2.1.2.1. Kacper Dunin-Wąsowicz wzm. 1672 1.2.1.2.2. Marcin Dunin-Wąsowicz 1690 stolnik sochaczewski, fundator klasztoru Pijarów w Radomiu (najpewniej syn Balcera) 1.2.1.2.2.1. ?? Dunin-Wąsowicz prowincjał klasztoru Piarów w Radomiu 1. Józef Dunin-Wąsowicz ze Smogorzowa, ur. ok. 1690 starosta lubecki, miecznik inowłodzki + Cecylia Matczewska z Kroczowa [Metryki parafii Lubcza w: Miesięcznik Heraldyczny 1908, nr7] 1.1. Marianna Dunin-Wąsowicz, chrz. 1722 1.2. Paweł Franciszek Salezy Dunin-Wąsowicz, chrz. 1723 1.3. Adam Dunin-Wąsowicz, chrz. 1726 1.4. Dominik Dunin-Wąsowicz, chrz. 1727 1.5. Juliusz Józef Tomasz Dunin-Wąsowicz, chrz. 1737 1.6. Barbara Rozalia Magdalena Zofia Dunin-Wąsowicz, chrz. 1739 Tekla Dunin-Wąsowicz ze Smogorzewa +(1728) Benedykt Wyczółkowski, miecznik mielnicki [Metryki parafii Lubcza w: Miesięcznik Heraldyczny 1908, nr7] Linia starostów kiślackich [Nies., Internet – Genealogia Dynastyczna] 1. Wacław Dunin-Wąsowicz pisarz koronny, starosta lemielski i lemżelski, płk. WP + (?) Anna Drohojowska 1.1. Zbigniew Dunin-Wąsowicz starosta kiślacki, cześnik sandomierski 1.1.1. Helena Dunin-Wąsowicz + Jerzy Dunin-Karwicki wojski opoczyński 1.1.2. Wacław Dunin-Wąsowicz starosta kiślacki + Aleksandra Strzechowska 1.1.2.1. Marianna Dunin-Wąsowicz + Józef Czekanowski h. Godziemba stolnik sochaczewski 1.1.2.2. Barbara Dunin-Wąsowicz + Wojciech Dierżek 1.1.2.3. Antoni Dunin-Wąsowicz starosta kiślacki, podczaszy sanocki + Rozalia Giebułtowska h. Lis 1.1.2.3.1. Franciszek Dunin-Wąsowicz 1.1.2.3.2. Ignacy Dunin-Wąsowicz + Nowicka 1.1.2.3.3. Teodor Dunin-Wąsowicz proboszcz w Dubiecku 1.1.2.3.4. Rufin Dunin-Wąsowicz 1.1.2.3.5. Józef Dunin-Wąsowicz 1.1.2.3.6. Stefan Dunin-Wąsowicz prawdopodobnie podstoli radomski + Antonina Szaniawska h. Junosza 1.1.2.3.7. Antoni Dunin-Wąsowicz 1.1.2.3.8. Agata Dunin-Wąsowicz + August Bogdański h. Prus III 1.1.2.3.9. Marianna Dunin-Wąsowicz + (1) Iżycki + (2) Zaremba 1.1.2.3.10. Teresa Dunin-Wąsowicz, ur. 15.05.1796 +(1) Ignacy Iżycki +(2) Józef Zaremba [nad. Piotr Wiszniewski] 1.1.2.3.10a.1. Jan Iżycki 1.1.2.3.10a.2. Tadeusz Iżycki 1.1.2.3.10a.3. Antoni Iżycki 1.1.2.3.10a.4. Ludwika Iżycka, 1808 własność: Jawornik Ruski [Bon. za FN - raczej 1806] 1.1.2.3.10b.5. Tekla Zaremba + Wawrzyniec Witowski 1.1.2.3.10b.6. Józefa Zaremba 1.1.2.4. Jerzy Dunin-Wąsowicz podstoli kijowski + Krystyna Potocka 1.1.2.4.1. Walenty Dunin-Wąsowicz 1.1.2.4.2. Franciszek Dunin-Wąsowicz 1.1.2.4.3. Michał Dunin-Wąsowicz 1.1.2.4.4. Joanna Dunin-Wąsowicz + Szempłowski 1.1.2.4.5. Róża Dunin-Wąsowicz + Jezierski 1.1.2.5. Jan Dunin-Wąsowicz bpt. 1.2. Krzysztof Dunin-Wąsowicz zm. 1628, deputat na Trybunał Koronny 1620 1.3. Wacław Dunin-Wąsowicz 1646 archidiakon poznański, proboszcz nurski i łaskarzowski 1.4. Jacek Dunin-Wąsowicz 1.5. Franciszek Dunin-Wąsowicz Linia żytomierska 1. Aleksander Dunin-Wąsowicz zm. 1782 cześnik żytomierski + Teofila Sławianowska 1.1. Hermenegild Dunin-Wąsowicz zm. 1816 cześnik żytomierski + Honorata Zaborska h. Grzymała 1.1.1. Marianna Dunin-Wąsowicz + Piotr Gromnicki h. Prawdzic 1.1.2. Antonina Dunin-Wąsowicz + Tomasz Korwin-Kossakowski 1.1.3. Anna Dunin-Wąsowicz + Aleksander Bobrowski h. Jastrzębiec 1.1.4. Mikołaj Dunin-Wąsowicz zm. 1844 + Urszula Szyry 1.1.4.1. Narcyz Klemens Dunin-Wąsowicz + Wiktoria Zdrasil 1.1.4.1.1. Zdzisław Dunin-Wąsowicz 1.1.4.2. Henryka Dunin-Wąsowicz + Marian Dembiński h. Rawicz 1.1.4.3. Filipina Dunin-Wąsowicz + Walerian Iwanowski h. Rogala 1.1.4.4. Witold Dunin-Wąsowicz 1.1.4.5. Bolesław Dunin-Wąsowicz + Wilhelmina Muller 1.1.4.5.1. Jadwiga Dunin-Wąsowicz 1.1.4.6. Aleksander Dunin-Wąsowicz + Teofila Reisenbach 1.1.4.6.1. Mieczysław Sewer Dunin-Wąsowicz ur. ok. 1840 + Józefa de Roffen 1.1.4.6.1.1. Aleksander Karol Dunin-Wąsowicz ur. 1879 1.1.4.6.1.2. Stella Aleksandra Dunin-Wąsowicz ur. 1882 1.1.4.6.2. Klotylda Dunin-Wąsowicz ur. 1854 1.1.4.6.3. Piotr Alfred Dunin-Wąsowicz ur. 1859 1.1.4.6.4. Bogusława Dunin-Wąsowicz ur. 1864 1.2. Wiktoria Dunin-Wąsowicz zm. 1782 + Antoni Bielecki h. Topór 1.3. Stanisław Dunin-Wąsowicz starosta Dzierzkowski, stolnik nowogródecki + Franciszka Kulesza h. Ślepowron 1.3.1. Antoni Dunin-Wąsowicz + (1) Anna Niemirycz, + (2) Maria Niemirowicz 1.3.1a.1. Kordula Dunin-Wąsowicz + Prot Czajkowski h. Jastrzębiec 1.3.1b.2. Józef Dunin-Wąsowicz + Eleonora Marszycka 1.3.1b.2.1. Franciszka Dunin-Wąsowicz + Glinecki h. Korab 1.3.1b.3. Stanisław Dunin-Wąsowicz 1785-1864 gen. WP, adiutant Napoleona I, + Anna hr. Tyszkiewicz 1.3.1b.3.1. Matylda Dunin-Wąsowicz + (1) Karol Jordan h. Trąby, + (2) Karol Hoffman zm. 1875 1.4. Wojciech Dunin-Wąsowicz podstoli latyczowski [nad. Marek Andrzej Dunin-Wąsowicz, za: informacje rodzinne, Panstwowe Archiwum Obwodu Żytomirskiego, Wywod rodowitosci szlacheckiej domu urodzonych Wąsowiczów h.Dunin z 1816 roku pod nr 239, wykaz parafian parafii rzymskokatolickich Puliny (obecnie Czerwonoarmiejsk), Toporyszcze-metryki chrztu świętego, badania własne i inne] 1. Tomasz Dunin-Wąsowicz, h. Łabędź, ur. ok. 1710 + Marianna ?? [Księga dla Oblat Legitymacyjnych Polskich Rodzin Szlacheckich] 1.1. Michał Dunin-Wąsowicz, ur. 27.09.1742 Międzyrzec? + Anna ?? 1.1.1. Wojciech Dunin-Wąsowicz, ur. 1762 + Marianna ??, ur. 1792 1.1.1.1. Ignacy Dunin-Wąsowicz, ur. 1812 Puliny-Szeremetowce 1.1.1.2. Piotr Dunin-Wąsowicz, ur. 1814 1.1.1.3. Jan Dunin-Wąsowicz, ur. 1820 1.1.1.4. Ulana Dunin-Wąsowicz, ur. 1824 1.1.2. Tomasz Dunin-Wąsowicz, ur. 02.12.1772 Cudnów+Marianna Kuczyńska, ur. 1787 1.1.2.1. Mikołaj Dunin-Wąsowicz, ur. 05.12.1801 Puliny zm. 1851 + Marianna Lisowska 1.1.2.1.1. Katarzyna Dunin-Wąsowicz, ur. 1838 1.1.2.2. Stanisław Dunin-Wąsowicz, ur. 20.11.1803 Puliny + Anastazja Węgłowska(?), ur. 1815 1.1.2.2.1. Feliks Dunin-Wąsowicz, ur. 1835 Puliny-Piczkury 1.1.2.2.2. Marianna Dunin-Wąsowicz, ur. 1838 1.1.2.2.3. Wiktor Dunin-Wąsowicz, ur. 1839 1.1.2.2.4. Józefa Dunin-Wąsowicz, ur. 1843 1.1.2.2.5. Benedykt Dunin-Wąsowicz, ur. 1845 1.1.2.2.6. Franciszka Dunin-Wąsowicz, ur. 1847 1.1.2.2.7. Paulina Dunin-Wąsowicz, ur. 1851 1.1.2.3. Fabian Dunin-Wąsowicz, ur. 11.01.1809 Puliny + Agnieszka Słowińska 1.1.2.3.1. Jan Dunin-Wąsowicz, ur. 1836 1.1.2.3.2. Piotr Dunin-Wąsowicz 1.1.2.3.3. Walenty Dunin-Wąsowicz 1.1.2.3.4. Anna Dunin-Wąsowicz, zm. 1847 1.1.2.3.5. Rozalia Dunin-Wąsowicz, ur. 1851, zm. 1851 1.1.2.4. Grzegorz Dunin-Wąsowicz, ur. 1815 + Katarzyna Chęcińska 1.1.2.4.1. Jan Dunin-Wąsowicz 1.1.2.4.2. Józef Dunin-Wąsowicz 1.1.2.4.3. Julian Dunin-Wąsowicz, zm. 1847 1.1.2.4.4. Jakub Dunin-Wąsowicz 1.1.2.4.5. Julian Dunin-Wąsowicz, ur. 1848 1.1.2.4.6. Marianna Dunin-Wąsowicz, ur. 1854 1.1.2.3.7. Urszula Dunin-Wąsowicz, ur. 1857 1.1.2.5. Antonina Dunin-Wąsowicz, ur. 1819 1.1.2.6. Teresa Dunin-Wąsowicz, ur. 1821 1.1.2.7. Walenty Dunin-Wąsowicz, ur. 1822 + Domicela Borowska, ur. 1831 1.1.2.7.1. Karolina Dunin-Wąsowicz, ur. 1852 1.1.2.8. Józef Dunin-Wąsowicz, ur. 1827 1.2. Franciszek Dunin-Wąsowicz, ur. ok.1750 1.2.1. Stefan Dunin-Wąsowicz, ur. 1776 + Domicela ??, ur. 1785 1.2.1.1. Agnieszka Dunin-Wąsowicz, ur. 1803 Puliny-Dawidówka(?) 1.2.1.2. Agafia Dunin-Wąsowicz, ur. 1804 1.2.1.3. Michał Dunin-Wąsowicz, ur. 1806 zm. 05.12.1870 Huta Palewska, poch. Toporyszcze + Marianna Czarnecka(?) 1.2.1.3.1. Franciszek Dunin-Wąsowicz, ur. 07.09.1830 Huta Palewska +(1) Marianna Bagińska, ur. 1837 zm. 1864 +(2) Tekla Strojnowska 1.2.1.3.1a.1. Teofila Dunin-Wąsowicz, ur. 1857 1.2.1.3.1a.2. Teodor Dunin-Wąsowicz, ur. 1858 1.2.1.3.1a.3. Wiktor Dunin-Wąsowicz, ur. 1863(?) Huta Palewska(?) + Emilia Lewandowska 1.2.1.3.1a.3.1. Klementyna Dunin-Wąsowicz, ur. 1886 1.2.1.3.1a.3.2. Adolf Dunin-Wąsowicz, ur. 1889 1.2.1.3.1a.3.3. Marianna Dunin-Wąsowicz, ur. 1891 1.2.1.3.1a.3.4. Dionizy Dunin-Wąsowicz, ur. 1893 1.2.1.3.1a.3.5. Stanisław Dunin-Wąsowicz, ur. 1898 1.2.1.3.1a.3.6. Wincenty Dunin-Wąsowicz, ur. 1903 1.2.1.3.1a.4. Rozalia Dunin-Wąsowicz, ur. 1863 zm. 1864 1.2.1.3.1b.5. Franciszek Dunin-Wąsowicz, ur. 1868 Huta Palewska(?)+Kamila Gagan 1.2.1.3.1b.5.1. Cezaryna Dunin-Wąsowicz, ur. 1891 1.2.1.3.1b.5.2. Walenty Dunin-Wąsowicz, ur. 1893 1.2.1.3.1b.5.3. Marianna Dunin-Wąsowicz, ur. 1895 1.2.1.3.1b.5.4. Genowefa Dunin-Wąsowicz, ur. 1897 1.2.1.3.1b.5.5. Genowefa Dunin-Wąsowicz, ur. 1901 1.2.1.3.1b.5.6. Walentyna Dunin-Wąsowicz, ur. 1901 1.2.1.3.1b.5.7. Kazimierz Dunin-Wąsowicz, ur. 1903 1.2.1.3.1b.5.8. Apolinary Dunin-Wąsowicz, ur. 1908 1.2.1.3.1b.5.9. Elżbieta Dunin-Wąsowicz, ur. 1910 1.2.1.3.1b.6. Walenty Dunin-Wąsowicz, ur. ok. 1870 zm. Huta Palewska 1932+Teofila Dorota Weselska 1.2.1.3.1b.6.1. Krystyna Dunin-Wąsowicz, ur. 1895 1.2.1.3.1b.6.2. Bronisław Dunin-Wąsowicz, ur. 27.04.1898 Huta Palewska, ksiądz, męczennik za wiarę zamordowany w więzieniu NKWD w Krasnojarsku 18.01.1938 1.2.1.3.1b.6.3. Maria Dunin-Wąsowicz, ur. 1900 1.2.1.3.1b.6.4. Franciszka Dunin-Wąsowicz, ur. 1901 1.2.1.3.1b.6.5. Feliks Dunin-Wąsowicz, ur. 1904 zm. 1904 1.2.1.3.1b.6.6. Józef Dunin-Wąsowicz, ur. 1906 inżynier leśnik 1.2.1.3.1b.6.7. Petronela Dunin-Wąsowicz, ur. 1908 zm. 1910 1.2.1.3.1b.6.8. Longin Leon "Lonio" Dunin-Wąsowicz, ur. 16.09.1911 Huta Palewska porucznik WP prześladowany przez NKWD i zesłany na Syberię zm. 19.07.1977 Złotoryja + Emilia Żurawska ur. 1913 zm. 24.12.1982 Złotoryja 1.2.1.3.1b.6.8.1. Stanisław Dunin-Wąsowicz, ur. 1937 Równe, poeta, fraszkopisarz zm.06.01.2008 Świdnica 1.2.1.3.1b.6.8.2. Józef Dunin-Wąsowicz, ur. 1939 ekonomista 1.2.1.3.1b.6.8.2.1. Beata Dorota Dunin-Wąsowicz magister sztuki wokalnej 1.2.1.3.1b.6.8.2.2. Marek Andrzej Dunin-Wąsowicz, ur. 1969 lekarz stomatolog 1.2.1.3.2. Stanisława Dunin-Wąsowicz, ur. 1833 1.2.1.3.3. Marianna Dunin-Wąsowicz, ur. 1844 1.2.1.4. Anna Dunin-Wąsowicz, ur. 1812 1. Mikołaj Dunin-Wąsowicz, walczył pod dowództwem Kozietulskiego - szarża pod Samosierrą [nad. Joanna Krupińska-Trzebiatowska] 1.1 Franciszek Dunin-Wąsowicz, ur 1774, zm. 1854 Łychów, powstaniec Listopadowy 1.1.1. Wojciech Dunin-Wąsowicz, ur. 1809 r 1.1.2. Bolesław Dunin-Wąsowicz, szambelan dworu CK + baronówna von Muller [Internet, Wikipedia] 1.1.2.1. Zbigniew Dunin-Wąsowicz, ur. 1882 Brzeżany, poległ: 1915 pod Rokitną, kpt. Wojsk CK, dow. 2 szwadronu ułanów II Brygady Legionów Polskich, poległ w bitwie z Rosjanami. 1.1.2.2. Bolesław Dunin-Wąsowicz (1884-1919) poległ w walkach z Ukraińcami. 1.1.3. Franciszek Dunin-Wąsowicz, ur. 1818 zm.1908 w Huczru pow. Dobromil powstaniec Styczniowy zesłany na Sybir + Katarzyna z d. Maźniak, 1.1.3.1. Michał Dunin-Wąsowicz, ur. 1888 Rossochy pow. starosamborski, zastrzelony 18.06.1936, major dypl. Wojska Polskiego, dr praw, dyrektor Ubezpieczalni Społecznej w Łodzi + Adela von Hardt(1890-1974) 1.1.3.1.1. Zofia Dunin-Wąsowicz ur. 1915 Shatoriaujhelly zm 1983. mgr praw +(1) Czesław Rudlicki, zamordowany 1940 Katyń, oficer WP +(2) Ludwik Krupiński (1907-1990) 1.1.3.1.1.1. Joanna Krupińska + Trzebiatowski 1.1.3.1.2. Zbigniew Dunin-Wąsowicz ur.1921 zm.1983), dr. hab AGH w Krakowie + Zofia Weiss( 1921-1982 1.1.3.1.2.1. Beata Dunin-Wąsowicz ur. 1952 + Roman Bednarski 1. Maksymilian Dunin-Wąsowicz podczaszy inowłodzki + Helena Morochowska [Nies.] 1.1. Ewa Dunin-Wąsowicz + Mikołaj Bełzki 1. Zdzisław Dunin-Wąsowicz dz. Dóbr Rasniewa i Grabowa [Szlachta legitymowana w KP] 1.1. ?? Dunin-Wąsowicz 1.1.1. Pankracy Dunin-Wąsowicz 1.1.1.1. Jacek Dunin-Wąsowicz leg w KP w 1838 1.1.1.2. Wojciech Dunin-Wąsowicz leg w KP w 1838 1. Szczepan Dunin-Wąsowicz dz. Wsi Wir [Szlachta legitymowana w KP] 1.1. Piotr Dunin-Wąsowicz 1.1.1. Gerwazy Protazy Dunin-Wąsowicz leg w KP w 1852 1. Józef hr. Dunin-Wąsowicz + Julia hr. Odonel [Minakowski] 1.1. Emilia hr. Dunin-Wąsowicz + (1) Ludwik Postawka, + (2) ?? Sołtyk, + (3) Władysław Sołtyk 1. Trojan Dunin-Wąsowicz ur. XVII w. + Katarzyna Grot [Internet – Genealogia Dynastyczna] 1.1. Marianna Dunin-Wąsowicz + (1) Stanisław Kłopocki h. Rawicz, + (2) Kazimierz Hołowka h. Lubicz 1. Antoni Dunin-Wąsowicz w 1741 nabył wieś Jawornik od Krasińskich [Szlachta legitymowana w KP] 1.1. Wincenty Dunin-Wąsowicz + Tekla Wyszkowska 1.1.1. Kordula Dunin-Wąsowicz + Jan Nepomucen Czajkowski h. Dębno 1.1.2. Ksawery Antoni Dunin-Wąsowicz leg w KP w 1839 1.2. Ignacy Dunin-Wąsowicz 1.2.1. Mateusz Dunin-Wąsowicz leg w KP w 1839 1.3. Feliks Dunin-Wąsowicz + Franciszka Węcicka 1.3.1. Franciszek Dunin-Wąsowicz leg w KP w 1851. 1. Władysław Dunin-Wąsowicz + Janina [Internet – Genealogia Dynastyczna] 1.1. Krzysztof Dunin-Wąsowicz ur. 1923 + (1955 Warszawa) Maria Teresa Radziwił 1.1.1. Stefan Julian Dunin-Wąsowicz ur. 1956 + Dominika Buonafine 1.1.1.1. Adrianna Dunin-Wąsowicz ur. 1985 1.1.1.2. Konstancja Dunin-Wąsowicz ur. 1991 1.1.1.3. Jan Krzysztof Dunin-Wąsowicz ur. 1994. 1. Krzysztof Dunin-Wąsowicz ur. 1923 żołnierz AK, pchor. Pułku Baszta, vice prezes Towarzystwa Nauk im. Adama Próchnika, czł. Rady Naukowej Polskiego Słownika Biograficznego [Internet – Wikipedia] 1.1. Paweł Dunin-Wąsowicz ur. 1967 publicysta i krytyk literacki, red. naczelny czasopisma „Lampa” Osoby nie powiązane w genealogię ?? Dunin-Wąsowicz + Maciej Rokicki stolnik sochaczewski [Nies.] ?? Dunin-Wąsowicz zm. 1678 dr teologii, proboszcz w Nowym Mieście, fundator kościoła w Dzierżanie, [Nies.] ?? Dunin-Wąsowicz sędzia ziemski owrucki na Kijowszczyznie 1778 [Nies.] Adam Dunin-Wąsowicz poborca sandomierski 1618 [Nies.] Adam Dunin-Wąsowicz elektor 1674 [Nies.] Andrzej Dunin-Wąsowicz 1778 łowczy radomski [Nies.] Aniela Dunin-Wąsowicz wł. Dóbr Studzienna 1839, 1852 + Czarnecki [Dekanat Opoczyński] Antonina Dunin-Wąsowicz + Szymon Stadnicki [Internet – Genealogia Dynastyczna] Balcer Dunin-Wąsowicz 1567 poborca radomski, stężycki, chęciński i opoczyński – naznaczony z Sejmu [Nies.] Baltazar Dunin-Wąsowicz + (1) Katarzyna Gawrońska h. Rawicz, + (2) Elżbieta Grodziecka h. Dryja [Bon.] Bernard Dunin-Wąsowicz w 1642 wł. Przystałowic + Anna Gawrońska h. Rawicz [Bon.] Bogusław Antoni Dunin-Wąsowicz ok. 1700 pleban w Smogorzewie [Dekanat Opoczyński] Felicjan Dunin-Wąsowicz starosta narewski, dworzanin, 1670 komisarz do ustalania granic z Sejmu [Nies,] Jan Dunin-Wąsowicz podwojewodzy radomski, elektor 1674 [Nies.] Jan Dunin-Wąsowicz 1778 łowczystężycki [Nies.] Jacek Dunin-Wąsowicz wzm. 1639 [Dekanat Opoczyński] Krzysztof Dunin-Wąsowicz płk WP, dow. regimentu dragonów pod Warką w 1656 [Internet – Wikipedia] Ludwik Dunin-Wąsowicz 1674 stolnik łomżyński, podwojewodzy krakowski [Nies.] Maciej Dunin-Wąsowicz podczaszy łukowski, elektor 1674 [Nies.] Maksymilian Dunin-Wąsowicz chorąży wojsk cudzoziemskich, elektor 1674 [Nies.] Marcin Dunin-Wąsowicz jezuita w 1706 [Nies.] Mikołaj z Bolejowic Dunin-Wąsowicz, zginął w Rosji w 1612 [Nies.] Piotr z Czarnocina Dunin-Wąsowicz, poborca radomski, elektor 1674 [Nies.] Stanisław z Bolejowic i Mroczkowa Dunin-Wąsowicz + (ok. 1550) Anna Dunin-Komorowska [Nies.] Stanisław Dunin-Wąsowicz zm. 1563, dworzanin Zygmunta Augusta, rotmistrz w Inflantach, dowódca twierdzy Dynamunde [J. Wóycicki, Dzieje Polski nad Bałtykiem, Warszawa 1972] Wacław Dunin-Wąsowicz 1587 starosta lenczewski [Nies.] Wacław ze Smogorzowa Dunin-Wąsowicz wzm. 1608, 1654 [Dekanat Opoczyński] Wacław Ignacy Dunin-Wąsowicz mjr WP, elektor 1674 [Nies.] Wawrzyniec ze Smogorzowa Dunin-Wąsowicz 1561 podsądek sandomierski [Nies.]

wasowicz

 

 

Słownik Biograficzny


Dział zajmujący się gromadzeniem informacji o przedstawicielach rodzin
(Wykaz skrótowy. Po więcej możliwości przejdź do Biblioteki-Forum)


Noty biograficzne, oraz spisy osób związanych z osobami o nazwisku Wąsowicz
(Linki otwierają się w nowym oknie)

 

Lista nadesłanych i opracowanych not biograficznych w Bibliotece Genealogii Polaków, tylko w dziale Słownik Biograficzny. W Bibliotece znajduje się znacznie więcej działów. (Część jest dostępna tylko dla stałych użytkowników)

DODAWANIE
1. Zaloguj/zarejestruj się w dziale Biblioteka-Forum (Aby móc pisać noty biograficzne musisz napisać dwa inne posty)
2. Przejdź do działu Słownik Biograficzny
3. Dodaj nowy "wątek"
Po dodaniu noty pojawi się ona tutaj automatycznie.

 

 

 

 

Czytelnia


Dział zajmujący się gromadzeniem informacji o przedstawicielach rodzin
(Wykaz skrótowy. Po więcej możliwości przejdź do Biblioteki-Forum)


Opowiadania, opisy miejsc, artykuły związane z osobami o nazwisku Wąsowicz
(Linki otwierają się w nowym oknie)Lista nadesłanych i opracowanychopowiadań, artykułów, opisów geograficznych w Bibliotece Genealogii Polaków. W Bibliotece znajduje się znacznie więcej działów. (Część jest dostępna tylko dla stałych użytkowników)

DODAWANIE
1. Zaloguj/zarejestruj się w dziale Biblioteka-Forum (Aby móc pisać noty biograficzne musisz napisać dwa inne posty)
2. Przejdź do działu Czytelnia i wybierz odp. pod-dział.
3. Dodaj nowy "wątek"
Po dodaniu noty pojawi się ona tutaj automatycznie.

 

 

 

 

Baza Właścicieli Ziemskich


Skrót informacji z bazy informacji o właścicielach dóbr prywatnych.
(Po więcej danych przejdź do Bazy Właścicieli Ziemskich)


Właściciele ziemscy o nazwisku Wąsowicz
(Osoby, i informaje mogą się powtarzać, gdyż są to wypisy z różnych źródeł)


 • Wąsowicz
  Miejsce: Głębokie, sanockie
  Data: 1804
  Opis: jego (jej) spadkobiercy, własny zarząd • Jan Wąsowicz
  Miejsce: Turze, obw. samborski
  Data: 1867


 • Ludwik Wąsowicz
  Miejsce: Jawornik Ruski, sanockie
  Data: 1804
  Opis: własny zarząd, mieszka na miejscu, część majątku w sądowym sekwestrze • Marcin Wąsowicz
  Miejsce: Babińce, ziemia halicka
  Data: ok. 1770
  Opis: królewszczyzna - wójtostwo, płaci 38 zl 14 gr, 3 denary kwarty rocznie • Stanisław Wąsowicz
  Miejsce: Gierałtowice, cyr. wadowicki
  Data: 1853
  Opis: dziedzic • Wincenty Wąsowicz
  Miejsce: Jawornik Ruski, cyr. sanocki
  Data: ok. 1787To zapisy o osobach nazwiska Wąsowicz w bazie właścicieli dóbr prywatnych na ziemiach Rzeczpospolitej. Jeszcze więcej informacji może znajdziesz w dziale łączącym Bibliotekę i Forum w Genealogii Polaków. Baza Właścicieli Ziemskich tworzona jest wielkim społecznym wysiłkiem, zarówno wolontariuszy jak i poprzez zlecane kwerendy w wielu trudno dostępnych zbiorach. Wsparcie finansowe projektu na pewno przyspieszy jej budowę, oraz dokonywanie kolejnych kwerend archiwalnych.

DODAJ INFORMACJE
Jeśli masz wiedzę o osobach które możesz dodać do tej listy wykorzystaj
Formularz dodawania informacji

 

 

 

 

Baza Oficjalistów Dworskich


Skrót informacji z bazy wyższych pracowników dworskich.
(Po więcej danych przejdź do Bazy Oficjalistów Prywatnych)Niestety, w bazie oficjalistów nie ma nikogo o nazwisku Wąsowicz.
Tworzenie bazy to wiele żmudnych kwerend. Są one zlecane przez Fundację w ramach dostępnych funduszy. Wsparcie finansowe projektu na pewno przyspieszy jego budowę, oraz dodanie kolejnych informacji o tej najsłabiej opracowanej grupie społecznej.

DODAJ INFORMACJE
Jeśli masz wiedzę na temat osób o tym nazwisku, którzy byli oficjalistami dóbr prywatnych na ziemiach Rzeczpospolitej wykorzystaj
Formularz dodawania informacji

 

 

 

 

Baza Powstańców Styczniowych


Wypisy z programu zbierania informacji o Powstańcach roku 1863-5.
(Skrót - po więcej informacji przejdź do Bazy Powstańców Styczniowych)


  Osoby o nazwisku Wąsowicz związane z Powstaniem 1863r.
  (Osoby, i informaje mogą się powtarzać, gdyż są to wypisy z różnych źródeł)


 • 23269 Wąsowicz
  Opis: uczeń szewski z Stęszewa w Poznańskiem, poległ pod Olszową dnia 22. marca 1863 r.
  źródło: [StupSP]
  Uwagi:

 • 25579 Aleksander Wąsowicz
  Opis: czeladnik brązowniczy z Warszawy,służył w oddziale Kurowskiego , poległ 17 Lutego pod Miechowem.
  źródło: [Kolumna Z., Pamiątka dla rodzin polskich..., t. II]
  Uwagi:

 • 32640 Dunin Wąsowicz
  Opis: Aleksander, zm. 19 I 1870, powstaniec styczniowy, poch. Lwów
  źródło: [Białynia-Chołodecki J., Cmentarzyska ...]
  Uwagi:

 • 59226 Florian Wąsowicz
  Opis: szlachcic, uczestnik powstania, notowany: Swięciany
  źródło: nad. GP+, za: Jacek Szulski na podts: Jakubianiec Czarkowska J., Powstanie 1863 roku w powiecie święciańskim
  Uwagi:

 • 1972 Franciszek Wąsowicz
  Opis: ppro. (1842) Lipinki
  źródło: nad. Jerzy, za: Rocznik oficerski 1923, Oficerowie - weterani powstania styczniowego
  Uwagi: wątek na Forum

 • 31693 Franciszek Wąsowicz
  Opis: ur. r. 1845, stolarz, służył jako szereg, w oddz. Lelewela. Walczył pod Józefowem i Tyszowcami.
  źródło: [Białynia-Chołodecki J., Pamiętnik powstania styczniowego...]
  Uwagi:

 • 36666 Franciszek Ksawery Wąsowicz
  Opis: ppor., odzn. Krzyżem Niepodległości z mieczami za udział w Powstaniu 1863
  źródło: ŻN, za: Monitor Polski 260/1930
  Uwagi:

 • 47255 Franciszek Ksawery Wąsowicz
  Opis: Ur. 1842, zm 11.04.1932 Iwonicz. Weteran z 1863, Poch. na starym cmentarzu w Iwoniczu.
  źródło: nad. Krzysztof Maciejewski, za: napis na mogile w Iwoniczu, woj.podkarpackie
  Uwagi:

 • 30981 Ksawery Wąsowicz
  Opis: ślusarz, służył jako szereg, w oddz. Grylińskiego i Czacłiowskiego. Walczył pod Stefankowem, Siennem i Grabowcem.
  źródło: [Białynia-Chołodecki J., Pamiętnik powstania styczniowego...]
  Uwagi:

 • 1973 Leon Wąsowicz
  Opis: ppro. (1849) Brody
  źródło: nad. Jerzy, za: Rocznik oficerski 1923, Oficerowie - weterani powstania styczniowego
  Uwagi: wątek na Forum

 • 51010 Leon Wąsowicz
  Opis: Weteran powstania, uczestnik uroczystości pamiątkowych w Brodach w 1903r
  źródło: nad. GP, za: Białynia-Chołodecki, Księga Pamiątkowa w 40 rocznicę ...
  Uwagi:

 • 1974 Michał Wąsowicz
  Opis: ppro. (1847) Parczew
  źródło: nad. Jerzy, za: Rocznik oficerski 1923, Oficerowie - weterani powstania styczniowego
  Uwagi: wątek na Forum

 • 51003 Teodor Wąsowicz
  Opis: Weteran powstania, uczestnik uroczystości pamiątkowych w Brodach w 1903r
  źródło: nad. GP, za: Białynia-Chołodecki, Księga Pamiątkowa w 40 rocznicę ...
  Uwagi:


Powyższa lista jest efektem prac Fundacji związanych z Powstaniem Styczniowym. Stan wiedzy o tym powstaniu wciąż jest niewystarczający, a większość osób wspierających Powstanie nieznana. Wciąż wiele informacji pozsotaje do pozyskania w trakcie kwerend lub ze zbiorów prywatnych. Wsparcie finansowe projektu na pewno przyspieszy jego budowę, oraz dokonywanie kolejnych kwerend archiwalnych.

DODAJ INFORMACJE
Jeśli masz wiedzę, która może uzupełnić powyższe informacjie wykorzystaj
Formularz dodawania informacji

 

 


 

 

Baza Grafiki - Portrety


Lista zdjęć portretowych nadesłanych do Bazy Zdjęć Genealogii Polaków, związanych z nazwiskiem Wąsowicz
(Wykaz skrótowy. Po więcej możliwości przejdź do Bazy Zdjęć)


Portrety i zdjęcia osób o nazwisku Wąsowicz
(Wyszukiwanie skrótowe działa na frazie otwartej, czyli dla frazy "Gliński" wyszuka także "Węgliński")

 

 

 

 

Baza Grafiki - Dokumenty


Lista zdjęć dokumentów nadesłanych do Bazy Zdjęć Genealogii Polaków, związanych z nazwiskiem Wąsowicz
(Wykaz skrótowy. Po więcej możliwości przejdź do Bazy Zdjęć)Niestety, w bazie nie ma zdjęć związanych z nazwiskiem Wąsowicz. Są to wyniki wyszukiwania automatycznego. Są one zależne są od opisów zdjęć w Archiwum Fotografii. Jest wiele zdjęć których opisy wymagają uzupełnienia, takie zdjęcia nie zostaną odnalezione przez wyszukiwarkę, ale możesz je znaleźć przeszukując bazę ręcznie wg albumów.

DODAWANIE ZDJĘĆ
1. Zaloguj/zarejestruj się w Archiwum Fotografii
2. Przejdź do odpowiedniego albumu
3. Kliknij "dodaj zdjęcia"
4. Opisz zdjęcia
Po dodaniu i opisaniu zdjęć pojawią się one tutaj automatycznie.
 

 

 

 

Baza Grafiki - Mogiły


Lista zdjęć mogił i epitafiów nadesłanych do Bazy Zdjęć Genealogii Polaków, związanych z nazwiskiem Wąsowicz
(Wykaz skrótowy. Po więcej możliwości przejdź do Bazy Zdjęć)


Mogiły i epitafia osób o nazwisku Wąsowicz
(Wyszukiwanie skrótowe działa na frazie otwartej, czyli dla frazy "Gliński" wyszuka także "Węgliński")

  Iwanieczko Stanisław > Kielar Franciszek i Maria > Kielar Paweł > Boczar Wojciech > Wąsowicz Franciszek i Ksawery
  Miejsce: Iwonicz - cmentarz kościoła parafialnego pw. św. Iwo.
  (Album: Iwonicz)
  Kielar Franciszek i Maria > Wąsowicz Franciszek i Ksawery
  Miejsce: Iwonicz - cmentarz kościoła parafialnego pw. św. Iwo.
  (Album: Iwonicz)
  Kobrynowicz - Wąsowicz
  Miejsce: Sambor cmentarz -
  (Album: Sambor)
  Sojka Jan > Wąsowicz Władysław i Zofia
  Miejsce: Chrzanów - cmentarz parafii pw. św. Mikołaja.
  (Album: Chrzanów, par. św. Mikołaja)
  Wąsowicz
  Miejsce: Kraków, cm. rakowicki ( ),
  (Album: Kraków - Rakowice)
  Wąsowicz
  Miejsce: Lwów, cm. Łyczakowski - ,
  (Album: Lwów - Łyczaków i Cmentarz Orląt)
  Wąsowicz
  Miejsce: Lwów, cm. Łyczakowski - ,
  (Album: Lwów - Łyczaków i Cmentarz Orląt)
  Wąsowicz Stanislaw , Wiktoria Wąsowicz i Marian Wąsowicz
  Miejsce: Cmentarz Św. Wawrzyńca
  (Album: Wrocław - Cmentarz Św. Wawrzyńca przy ul. Bujwida)
  Wąsowicz Zpfia
  Miejsce: Wiązowna k/Otwocka
  (Album: Wiązowna pow. Otwocki)
  Wąsowicz "Dunin" Filipina, zam. Iwanowska
  Miejsce: Lwów, cm. Łyczakowski - , Pole nr 1
  (Album: Lwów - Łyczaków i Cmentarz Orląt)
  Wąsowicz Anna
  Miejsce: Kraków, cm. rakowicki ( ), kw. nr 15
  (Album: Kraków - Rakowice)
  Wąsowicz Jan i Jozefa
  Miejsce: Wroclaw Bujwida
  (Album: Wrocław - Cmentarz Św. Wawrzyńca przy ul. Bujwida)
  Wąsowicz Witold
  Miejsce: Lwów, cm. Łyczakowski - ,
  (Album: Lwów - Łyczaków i Cmentarz Orląt)
  Wąsowicz, Hordt, Weiss, Krupiński
  Miejsce: Kraków, cm. rakowicki ( ), kw. Bb
  (Album: Kraków - Rakowice)
  Wąsowicz, Szpakowska
  Miejsce: Wilno - cmentarz bernardyński
  (Album: Wilno - cmentarz Bernardyński)
  Wąsowicz, Szpakowski
  Miejsce: Wilno - cmentarz bernardyński
  (Album: Wilno - cmentarz Bernardyński)

   
  Powyższe zestawienie to wynik skrótowy wyszukiwania automatycznego.
  Aby wyszukać wszystkie zdjęcia związane z nazwiskiem Wąsowicz klikinj w ten link
  Wyniki wyszukiwania zależne są od opisów zdjęć w bazie. Jest wiele zdjęć których opisy wymagają uzupełnienia, takie zdjęcia nie zostaną odnalezione przez wyszukiwarkę, ale możesz je znaleźć przeszukując bazę ręcznie wg albumów.

  DODAWANIE ZDJĘĆ
  1. Zaloguj/zarejestruj się w Archiwum Fotografii
  2. Przejdź do odpowiedniego albumu
  3. Kliknij "dodaj zdjęcia"
  4. Opisz zdjęcia
  Po dodaniu i opisaniu zdjęć pojawią się one tutaj automatycznie.
 

 


Genealogia Polaków: Źródła - Tożsamość - Rzeczypospolita
© OKIEM (zasady kopiowania i wykorzystywania materiałów.)Sposnorzy, sponsorzy medialni, reklamy (Przychód pokrywa część kosztów serwerów - "cele statutowe"). Wspieraj nasze działania.