Kiedy ostatnio
wsparłeś Fundację?

Wyślij 50zł
wyślij 50zł


czekaj....
woronicz

Program gromadzenia wiedzy o genealogii rodziny Woronicz
Program jest cząstką działań Fundacji Genealogii Polaków odtwarzania polskiej tożsamości kulturowej, historycznej i patriotycznej. Społeczna aktywność rodzinna jest łączona z ogólnymi programami Fundacji, angażując zarówno fascynatów jak i naukowców.


Lista stron Opis Drzewo genealogiczne Biografie Czytelnia Właściciele ziemscy Oficjaliści dworscy Powstańcy styczniowi Portrety Dokumenty Mogiły Uzupełnij drzewo


 

 

Informacje ogólne
Drzewo genealogiczne

 

 

(Dla czytelności drzewa każdy potomek jest umieszczony w jednej linijce. Z tego powodu część strony zawierające drzewa genealogiczne może wychodzić poza prawy margines (wiersze nie są łamane, używaj dolnego paska przesuwu)).

Herby


herb Pawęża
Pawęża
opis

Informacje


AGAD – Zb A Czołowskiego, Niesiecki, Słownik GKP, Pow. Starokonstantynowski Giżyckiego, Panstw. Arch. Obw. Kijowskiego, Zespół 782, inwentarz 1, sprawa nr 2701, 2702 dot. Hołowińskich, CPAHU - zespół 252, 13 spraw z lat 1556-1868 dot. Woroniczów, Wywód rodowitości Woroniczów z 1802 nr 276, Poczet Rodów w WKL Bonieckiego, drzewo poprawione przez Krasickiego – pisarza. Patrz też w Bonieckim: Hoscki i Czaplic h Kierdeja – rodziny tatarskie. Patrz w Paprockim – Kmita. Wedlug Niesieckiego Holenka nie jest potomkiem Kierdeja herbu Kierdeja.
Iwaszko Woronicz (starszy) ur ok 1450, Hryćko i Juchno są pierwszymi przodkami historycznym, poprzednie dane z herbarzy.

Aleksander
1. Worona ur ok 1410
1.1. Iwaszko Woronicz (starszy) ur ok 1450
1.1.1. Iwaszko Woronicz (młodszy) ur ok 1480 (1511 dok. króla Zygmunta III w Brześciu), nadanie Kroszni (w dok. „Kroszno”) przez króla Alexandra Jagiellończyka dnia 22.05.1506, proces o Borotyń z kniaziem Zasławskim w 1501 [Bon., Puł.]
1.1.1.1. Hryćko Worona ur ok 1510, nabył Szumsk przed 1545 od Makaronowicza, właściciel Trojanowa w 1545, zobowiązany do naprawy z Kroszni i Szumska dwóch horodni zamku żytomierskiego
1.1.1.1.1. Alexander Woronicz ur. ok. 1540 zm. 1617 (1586,1588,1595) dekret graniczny ze starostą żytomierskim), na Szumsku, oddał w 1598 Trychory k Żytomierza na fundację cerkwi + Eudoxia (Ołyczanka) Łosiatyńska h Łosiatyński (do Łosiatyński)
1.1.1.1.1.1. Teodora Woronicz +(1) Jerzy Muchowiecki +(2) Kasper Wągrodzki +(3) Alexander Stan [Nies.]
1.1.1.1.1.2. Alexandra Woronicz ur ca 1580, otrzymuje od babki (Nastazja Hostska - Łosiatyńska) w 1585 Zwierzów, kupuje z siostrami Czerczycką i Tyszyną wieś Bereznicę od Czaplica w 1583 + Mikołaj Obodyński
1.1.1.1.1.2.1. Helena Obodyńska
1.1.1.1.1.2.2. ?? Obodyńska
1.1.1.1.1.2.3. ?? Obodyńska
1.1.1.1.1.2.4. ?? Obodyński, w niewoli, wykupiony za 10.000 z posagu matki
1.1.1.1.1.3. Filon Woronicz podkomorzy kijowski, podstoli kijowski, właściciel: Szumsk, i in.  +(1) Promczekówna Delotecka, +(2) (Maria)Anna Mikołajowa Obodeńska, z dwoma bezdzietny
1.1.1.1.1.4. Mikołaj Michał Woronicz, testament z 20.03.1641, spał w zamku trojanowskim gdy spłonął, napadł na Hołowińskich + Aleksandra Rabsztyńska
1.1.1.1.1.4.1. Aleksandra Woronicz zm 1683 + Dymitr Hołowiński, ocjiec: Jan; Wnosi mężowi: Szumsk, Prucki, Pieje, Demonszczyzna, Onacki i inne
1.1.1.1.1.4.2. Dymitr Woronicz
1.1.1.1.1.4.3. Karol Woronicz
1.1.1.1.1.4.4. Stefan Woronicz
1.1.1.1.1.4.5. Adam Woronicz, współdziedzic Rzyszczewa, przebywał w "więzieniach bisurmańskich", wrócił w 1693
1.1.1.1.1.4.6. Samuel Woronicz podczaszy kijowski (1672)
1.1.1.1.1.4.7. Marianna Woronicz
1.1.1.1.1.4.8. Anastazja Woronicz
1.1.1.1.1.5. Wasyl Woronicz zm 16.06.1613 pisarz ziemski kijowski (1610)i, właściciel Denisy i Krosznia (1611,1613), (1617 sprawa z synami i z Filonem, Mikołajem i Teodorem s. Alexandra o Trojanów, Denesz i Kroszna po Alexandrze pozostałe), pochowany w cerkwi w Trojanowie + Helena Muchowiecka
1.1.1.1.1.5.1. Jędrzej Woronicz
1.1.1.1.1.5.2. Władysław Woronicz (1653) + Dorota Teodora z Tetewozyć Wrzeszcz
1.1.1.1.1.5.2.1. Tomasz Woronicz (1683 sprawa o posag po siostrze Alexandrze, 1683 sprawa z Franciszkiem Łychowskim) wyplacił 500 złp za wieś Tuminie 1723 + Teresa Kisiel
1.1.1.1.1.5.2.1.1. Antoni Woronicz, zm przed 1777 (1723,1755) + Katarzyna z Zawadzkich (1777 sprawa względem dóbr Bezowa zwana Kisielowszczyzna)
1.1.1.1.1.5.2.1.1.1. Michał Woronicz (leg 1802)
1.1.1.1.1.5.2.1.1.1.1. Władysław Woronicz, bezdzietny
1.1.1.1.1.5.2.1.1.2. Jakub Woronicz (leg 1802), miecznik owrucki, kasztelan bełzki, ostatni na Trojanowie + Marianna Górkowska [nad. Jerzy Klijanienko za: ГАЖО 146/1/529 (1833 и позже Протоколы утверждения в дворянстве Вороничов (стр 69) 9 Марта до 1802 г. За № 276 1832 годах Стр. 121)] 
1.1.1.1.1.5.2.1.1.2.1. Piotr Woronicz, chrz. 5.6.1802 
1.1.1.1.1.5.2.1.1.2.2. Jan Woronicz
1.1.1.1.1.5.2.1.1.2.2.1. Eustachy Woronicz
1.1.1.1.1.5.2.1.1.2.2.2. Andrzej Woronicz
1.1.1.1.1.5.2.1.1.2.2.3. Eudoksja Woronicz (notowana 5.3.1820 Owrucz) 
1.1.1.1.1.5.2.1.2. Marcin Woronicz (1723) + Anna z Bukowskich h Ossorya
1.1.1.1.1.5.2.1.2.1. Walenty Woronicz
1.1.1.1.1.5.2.1.2.2. Jan Woronicz
1.1.1.1.1.5.2.1.2.3. Szymon Woronicz
1.1.1.1.1.5.2.1.2.4. Piotr Woronicz (1788 sprawa z Mianowskimi, Chajackimi i Wigurami o spadek po Lemieszach, 1779) + Magdalena Jackowska h Gozdawa
1.1.1.1.1.5.2.1.2.4.1. Jan Paweł Woronicz, ur 1757 Trajkury, zm 4.12.1829 Wiedeń, poch. Kraków - Wawel. Proboszcz, arcybiskup, prymas, poeta, kawaler Orderu Orła Białego i św. Stanisława. Ma ulicę w Warszawie.  
1.1.1.1.1.5.2.1.2.4.2. Piotr Woronicz zm. 1827, pisarz ziemski kijowski, wicesregent grodzki żytomierski, podkomorzy radomyski, bezdzietny +(1) Tekla Karska, ojciec: Józef, matka: Józefa Węda +(2) Angela Sroczyńska (1-v. Józef Głębocki) [nad. Jerzy Klijanienko za: ГАЖО 146/1/529, op.cit.]
1.1.1.1.1.5.2.1.2.4.3. Antoni Erazm Woronicz, zm 1818, podsędek ziemski żytomierski, deputat sądu cywilnego w Żytomierzu, bezdzietny + Ewelina Bukara, ojciec: Adam, matka: Konstancja Pacanowska; (1-v. Raczyński, 2-v. Nagórski); tłumaczka, wydała powieść "Malwina"
1.1.1.1.1.5.2.1.2.4.4. Ksawery Wawrzyniec Woronicz, zm 1824 kapitan wojsk Ks. Warszawskiego, pózniej duchowny i kanonik krakowski
1.1.1.1.1.5.2.1.2.4.5. Wojciech Woronicz zm 1837, dziedzic w Prawutynie, porucznik wojsk polskich, marszałek zwiahelski + Franciszka Kruszewska h Abdank, zm. 1851, poch. 17.4.1851 Berezdów, ojciec: Jan, matka: Helena Przyłuska
1.1.1.1.1.5.2.1.2.4.5.1. Jan Władysław Woronicz, bzdz
1.1.1.1.1.5.2.1.2.4.5.2. Marianna Woronicz + Józef Stachowski
1.1.1.1.1.5.2.1.2.4.5.3. Antoni Woronicz + Ludwika Ledóchowska [Puł.]
1.1.1.1.1.5.2.1.2.4.5.3.1. Franciszka Woronicz, zakonnica
1.1.1.1.1.5.2.1.2.4.5.3.2. Maria Woronicz
1.1.1.1.1.5.2.1.2.4.5.3.3. Stanisław Woronicz, bzdz
1.1.1.1.1.5.2.1.2.4.5.3.4. Jan Woronicz, ur. 1844 + Maria Rabsztyńska, właścicielka Nosowicy na Podolu
1.1.1.1.1.5.2.1.2.4.5.3.4.1. Janina Woronicz
1.1.1.1.1.5.2.1.2.4.5.3.4.2. Ludwik Woronicz, ur. 1874, inżynier chemik
1.1.1.1.1.5.2.1.2.4.5.3.4.3. Józef Woronicz, ur. 1882, ksiądz wdiec. łucko-żytomierskiej
1.1.1.1.1.5.2.1.2.4.5.4. Zofia Woronicz + Ignacy Kraszewski, pisarz
1.1.1.1.1.5.2.1.2.4.5.5. Sabina Woronicz + Ludwik Bratkowski z Zawalijek
1.1.1.1.1.5.2 1.3. Leon Woronicz (1723) + Konstancja Marianna Zielińska h. Ciołek
1.1.1.1.1.5.2.1.3.1. Mikołaj Jan Woronicz, rotmistrz Wielki Królewski, kapitan wojsk polskich + Klara Bożydarowicz h Poraj
1.1.1.1.1.5.2.1.3.1.1. Wincenty Woronicz, komisarz pow. bazyliskiego, (1798 sprawa o klucz Wepryński), (leg 1802)
1.1.1.1.1.5.2.1.3.1.2. Józef Woronicz, podsędek pow. bazyliskiego, (1798 sprawa o klucz Wepryński) (leg 1802), posiada 146 dusz + Marianna Bahrynowska h Leliwa
1.1.1.1.1.5.2.1.3.1.2.1. Narcyz Woronicz
1.1.1.1.1.5.2.1.3.1.2.2. Feliks Woronicz
1.1.1.1.1.5.2.1.3.1.2.3. Stanisław Woronicz, ur 1791, właściel wsi Klitna Wielka, sprzedaą ją i przeniósł się na Pobereże do brata ciotecznego
1.1.1.1.1.5.2.1.3.1.2.3.1. potomstwo
1.1.1.1.1.5.2.1.3.1.2.4. Jan Woronicz, zm młodo, celujący uczeń w klasie II u Jezuitow w 1817
1.1.1.1.1.5.2.1.3.1.2.5. Tekla Woronicz
1.1.1.1.1.5.2.1.3.1.2.6. Isabella Woronicz + ?? Janicki h Rola
1.1.1.1.1.5.2.1.3.1.3. Izabella Woronicz + Andrzej Kürdhy
1.1.1.1.1.5.2.1.3.1.4. Kunegunda Woronicz + Jan Chomętowski, ur. 1746, zm. 1845, szambelan dworu polskiego, podkomorzy starokonstantynowski
1.1.1.1.1.5.2 1.4. Marcin Woronicz
1.1.1.1.1.5.3. Jan Woronicz
1.1.1.1.1.5.4. Daniel Jerzy Woronicz, zm po 1681, skarbnik kijowski 1642, poseł 1661, deputat na trybunał fiskalny, sprzedaje swój udział w Rzyszczowie i Chodorowie Januszowi Tyszkiewiczowi + Anastazja Żukowska
1.1.1.1.1.5.4.1. Filon Woronicz + Tyszkiewicz
1.1.1.1.1.5.4.1.1. Michał Woronicz + Rozalia Dybowska [Nies.]
1.1.1.1.1.5.4.1.1.1. Ignacy Woronicz
1.1.1.1.1.5.4.1.1.2. Wojciech Woronicz
1.1.1.1.1.5.4.1.1.3. Mariana Woronicz
1.1.1.1.1.5.4.1.1.4. Bogumiła Woronicz
1.1.1.1.1.5.5. Beata Woronicz + Jan Żmigrodzki
1.1.1.1.1.5.6. Eleonora Woronicz + Paweł Borzęcki
1.1.1.1.1.5.7. Petronella Woronicz, donacja dla Daniela-Jerzego w 1642 + Daniel Hołub h Hołub, płk. wojsk koronnych
1.1.1.1.1.5.8. Samuel Woronicz (1653) 
1.1.1.1.1.5.9. Mikołaj Woronicz, zamordowany 2.10.1653 u Stefana Iwanickiego 
1.1.1.1.1.6. Teodor Woronicz, zm 1646, poch. Tryhulsk, monastyr, podczaszy kijowski, chorąży kijowski, rotmistrz Woj. Kijowskiego, człowiek rycerski  + Anna Pilawska h Ostoja, wielkiej fortuny dziedziczka
1.1.1.1.1.6.1. Marianna Woronicz, zakonnica we Lwowie
1.1.1.1.1.6.2. Helena Woronicz +(1) Krzysztof Tyszkiewicz, ojciec: Jan Eustachy, matka: Zofia Wiśniowiecka, pan na Kodni i Berdyczowie itd, podczaszy kijowski, wojewoda czernichowski w 1650. Ufundował kościół w Kodni w 1644 +(2) Adam Krasicki, zm. 1677
1.1.1.1.1.6.3. Aleksander Konstanty Woronicz ur ca 1620, cześnik (1668), podkomorzy kijowski (1659-1666), poseł na sejmy i deputat na trybunał koronny, miał swoją chorągiew pancerną, kupił od Chaleckich Rzyszczów, zbudował zamek w Rzyszczowie i klasztor +(1) Rozalia Krasicka kasztelanka przemyska, +(2) Katarzyna Załęska podkomorzanka nowogrodzka
1.1.1.1.1.6.3a.1. Adam Woronicz bezdzietny, w 1693 powrócił do kraju, współwłaściciel Rzyszczowa
1.1.1.1.1.6.3a.2. Jan Samuel Woronicz, zm przed 1727, stolnik kijowski (1713-1720), poseł (1696,1701,1717) + Zuzanna Dunin-Karwicka Kazimierza miecznika smoleńskiego i Anny Pociejówny córka
1.1.1.1.1.6.3a.2.1 Nikodem Kazimierz Woronicz, zm 1762, chorąży owrucki, starosta osterski (Ostrz), kasztelan, sędzia kijowski, fundator kościołów i cerkwi  +(1) Joanna ks Potocka h Lubicz, +(2) Jadwiga ks Jabłonowska chorążanka koronna, zm 1769
1.1.1.1.1.6.3a.2.2. Ignacy Woronicz zmarł dzieckiem 
1.1.1.1.1.6.3b.3. Antoni Woronicz podczaszy kijowski, zm przed 1726 + Ludwika Wapowska, bezdzietni
1.1.1.1.1.6.3b.4. Marcin Jerzy Woronicz chorąży owrucki + Katarzyna (Franciszka) Starzechowska, ojciec: Stanisław, matka: Eleonora Wapowska (2-v. Liniewski))
1.1.1.1.1.6.3b.4.1. Paulina Woronicz + Stanisław Zamoyski
1.1.1.1.1.6.3b.4.2. Zofia Woronicz + Antoni ks Poniński, referendarz koronny, wojewoda poznański
1.1.1.1.1.6.3b.4.3. Franciszek Woronicz, zm. młodo
1.1.1.1.1.6.3b.4.4. Józef Konstanty Woronicz podczaszy owrucki + Teresa Święcicka
1.1.1.1.1.6.3b.4.4.1. Ignacy Woronicz starosta osterski (Ostrz) zm 1780, chorąży owrucki, chorąży kijowski (1764-1766), sędzia grodzki żytomierski, rotmistrz JKM + Cecylia Rozwadowska, bezdzietny
1.1.1.1.1.6.3b.4.5. Piotr Seweryn Woronicz stolnik bracławski + Eleonora Kawiecka, ojciec: Władysław, matka: Elżbieta Zabłocka
1.1.1.1.1.6.3b.4.5.1. Joanna Woronicz + Jan Polanowski, starosta horodelski
1.1.1.1.1.6.3b.4.5.2. Marianna Woronicz + Jan Łoś, podstoli żadaczewski
1.1.1.1.1.6.3b.4.5.3. Jakub Anastazy Woronicz, zm 1783, miecznik owrucki, kasztelan bełski, w 1766 otrzymał od Stanisława Augusta pozwolenie na 4 jarmarki w Trojanowie + Józefa Drohojowska kasztelanka przemyska
1.1.1.1.1.6.3b.4.5.3.1. Szczęsna Woronicz, wniosła mężowi Rzyszczów i liczne wsie + Ignacy hr Działyński generał
1.1.1.1.2. Stećko Woronicz, właściciel Trojanowa z bratem w 1545
1.1.1.1.3. Anna Worowianka Sokołow (1595 dekret graniczny z ze starostą żytomierskim) 
1.1.1.1.4. ?? Woronicz (siostra)
1.1.1.2. Juchno (Jerzy) Worona (1511), dworzanin Alexandra Jagiellończyka 1501, otrzymał Mitkowice w pow połockim (dokument króla Zygmunta)
1.1.1.2.1. ?? Woronicz + Potap Czeczejkowicz (Bon) 
1.1.1.2.2. Hanna Woronicz (1518) 
1.1.1.2.3. Olechno Woronicz, otrzymał Woronicze i Tuliczowo w pow łuckim w 1518
1.1.1.2.4. Jacek Woronicz-Boratyński, otrzymał Woronicze i Tuliczowo w pow łuckim w 1518
1.1.1.2.5. Tomiło Woronicz-Boratyński, otrzymał Woronicze i Tuliczowo w pow łuckim w 1518
1.1.1.2.6. Andrzej Woronicz, podzial z Hryćkiem (dokument króla Zygmunta)
1.1.2. Gniewosz Worona (1511), ziemianin żytomierski, otrzymał od Alexandra Jagiellończyka Łowków i Iwanków w pow żytomierskim [Puł. za arch. Czołowskiego - Lwów]
1.1.2.1. Mikołaj Woronicz-Łowkowski, zm. po 1574 + Tatiana Moskówna
1.1.2.2. Andrzej Woronicz, zm. bpt. przed 1551 [Puł.]
1.1.2.3. Stećko Woronicz, właściciel Łowkowa i Iwankowa
1.1.2.3.1. Mikołaj Woronicz, 16.10.1586 sprzedaje Bohdanowi Stroblowi swoją czwartą część dóbr.
1.1.2.3.2. Andrzej Woronicz
1.1.2.3.3. Stanisław Woronicz, zm. przed 1586 przeniósł się na Podole + Anna Bychowska
1.1.2.3.3.1. Jakub Woronicz, 1617 właściciel Hażyna + Halszka Borkowskaą
1.1.2.3.3.2. Sebastian Woronicz, właściciel dóbr w pow. latyczowskim: Zierowno, Mikołajowo, a także Halczyn, Andrzejówka, Zezelów + Anna Jaroszyńska, zm. po 1683
1.1.2.3.3.2.1. Marianna Woronicz + Krzysztof Kawiecki, pisarz ziemski kamieniecki
1.1.2.3.3.2.2. Teodora Woronicz, wniosła mężowi 7000 zł posagu + Jerzy Oratowski. 1649 czyni zapi żonie 20.000 na miasteczków Oratów i wsiach Oratówka, Kupczyńce
1.1.2.3.3.2.3. Krystyna (Katarzyna) Woronicz + Mikołaj Bobowski h. Gryf, wojski latyczoski, starosta wierzbicki, rotmistrz królewski
1.1.2.3.3.2.4. Franciszek Woronicz
1.1.2.3.3.2.5. Zygmunt Woronicz
1.1.2.3.3.2.6. Teodor Woronicz
1.1.2.3.3.2.7. Krzysztof Woronicz

Bez powiązań genealogicznych

Jakub i Samuel Woroniczowie, bracia (1612)

woronicz

 

 

Słownik Biograficzny


Dział zajmujący się gromadzeniem informacji o przedstawicielach rodzin
(Wykaz skrótowy. Po więcej możliwości przejdź do Biblioteki-Forum)


Noty biograficzne, oraz spisy osób związanych z osobami o nazwisku Woronicz
(Linki otwierają się w nowym oknie)

 

Lista nadesłanych i opracowanych not biograficznych w Bibliotece Genealogii Polaków, tylko w dziale Słownik Biograficzny. W Bibliotece znajduje się znacznie więcej działów. (Część jest dostępna tylko dla stałych użytkowników)

DODAWANIE
1. Zaloguj/zarejestruj się w dziale Biblioteka-Forum (Aby móc pisać noty biograficzne musisz napisać dwa inne posty)
2. Przejdź do działu Słownik Biograficzny
3. Dodaj nowy "wątek"
Po dodaniu noty pojawi się ona tutaj automatycznie.

 

 

 

 

Czytelnia


Dział zajmujący się gromadzeniem informacji o przedstawicielach rodzin
(Wykaz skrótowy. Po więcej możliwości przejdź do Biblioteki-Forum)


Opowiadania, opisy miejsc, artykuły związane z osobami o nazwisku Woronicz
(Linki otwierają się w nowym oknie)Lista nadesłanych i opracowanychopowiadań, artykułów, opisów geograficznych w Bibliotece Genealogii Polaków. W Bibliotece znajduje się znacznie więcej działów. (Część jest dostępna tylko dla stałych użytkowników)

DODAWANIE
1. Zaloguj/zarejestruj się w dziale Biblioteka-Forum (Aby móc pisać noty biograficzne musisz napisać dwa inne posty)
2. Przejdź do działu Czytelnia i wybierz odp. pod-dział.
3. Dodaj nowy "wątek"
Po dodaniu noty pojawi się ona tutaj automatycznie.

 

 

 

 

Baza Właścicieli Ziemskich


Skrót informacji z bazy informacji o właścicielach dóbr prywatnych.
(Po więcej danych przejdź do Bazy Właścicieli Ziemskich)


Właściciele ziemscy o nazwisku Woronicz
(Osoby, i informaje mogą się powtarzać, gdyż są to wypisy z różnych źródeł)


 • Gniewosz Woronicz
  Miejsce: £owków
  Data: ok. 1511
  Opis: Nadanie Gniewoszowi £owkowa (Lewkowa) przez Aleksandra WXL w 1511 r. • Hryæko Woronicz
  Miejsce: Szumsk
  Data: ok. 1545
  Opis: W³asno¶æ Hryæka Worony (Woronicza) • Iwaszko (m³odszy) Woronicz
  Miejsce: Krosznia
  Data: ok. 1506
  Opis: G³ówna siedziba Woroniczów w tym okresie. Dzi¶ dzielnica miasta ¯ytomierz • Jakub Woronicz
  Miejsce: Trojanów, pow. Żytomierz, Wołyń
  Data: ok. 1802
  Opis: W Trojanowie Woronicze ufundowali zarówno kołciół rzymskokatolicki pw. św. Kazimierza (1751), jak i prawosławną cerkiew pw. ¶w. Eliasza (1752). Ostatnim właścicielem Trojanowa był Jakub Woronicz, miecznik owrucki i kasztelan bełzki. • Józefa Woronicz
  Miejsce: Trojanów
  Data: ok. 1792
  Opis: Józefa Drohojowska zam. Woronicz • Michał Mikołaj Woronicz
  Miejsce: Trojanów
  Data: ok. 1618
  Opis: Spalenie zamku Trojanowskiego i skarga Woroniczów w 1618 r
To zapisy o osobach nazwiska Woronicz w bazie właścicieli dóbr prywatnych na ziemiach Rzeczpospolitej. Jeszcze więcej informacji może znajdziesz w dziale łączącym Bibliotekę i Forum w Genealogii Polaków. Baza Właścicieli Ziemskich tworzona jest wielkim społecznym wysiłkiem, zarówno wolontariuszy jak i poprzez zlecane kwerendy w wielu trudno dostępnych zbiorach. Wsparcie finansowe projektu na pewno przyspieszy jej budowę, oraz dokonywanie kolejnych kwerend archiwalnych.

DODAJ INFORMACJE
Jeśli masz wiedzę o osobach które możesz dodać do tej listy wykorzystaj
Formularz dodawania informacji

 

 

 

 

Baza Oficjalistów Dworskich


Skrót informacji z bazy wyższych pracowników dworskich.
(Po więcej danych przejdź do Bazy Oficjalistów Prywatnych)


Oficjaliści dóbry prywatnych o nazwisku Woronicz
(Osoby, i informaje mogą się powtarzać, gdyż są to wypisy z różnych źródeł)


 • Dominik Woronicz
  ekonom - Rzeczków k. Białej Raw. - - 1859
  Żródło: nad. Teresa Kłosińska, za: Akt urodzenia nr 367 z 1859 r. Parafia Biała Rawska.

 • Dominik Woronicz
  ekonom - Mała Wieś par. Sierzchowy - - 1867
  Żródło: nad. Teresa Kłosińska, za: akt ur.nr 50 z 1867 r. par. Sierzchowy

 • Nikodem Woronicz
  dzierżawca - Czernelówka - - 1755
  Żródło:


To wszystkie osoby o nazwisku Woronicz w bazie oficjalistów dóbr prywatnych. Jeszcze więcej informacji możesz znaleźć w dziale łączącym Bibliotekę i Forum w Genealogii Polaków. Baza Oficjalistów Dóbr Prywatnych tworzona jest wielkim społecznym wysiłkiem, zarówno wolontariuszy jak i poprzez zlecane kwerendy w wielu trudno dostępnych zbiorach. Wsparcie finansowe projektu na pewno przyspieszy jej budowę, oraz dokonywanie kolejnych kwerend archiwalnych.

DODAJ INFORMACJE
Jeśli masz wiedzę o osobach które możesz dodać do tej listy wykorzystaj
Formularz dodawania informacji.

 

 

 

 

Baza Powstańców Styczniowych


Wypisy z programu zbierania informacji o Powstańcach roku 1863-5.
(Skrót - po więcej informacji przejdź do Bazy Powstańców Styczniowych)  Niestety, w Bazie Powstańców Styczniowych nie ma osób o nazwisku Woronicz
  Może to wynikać z błędów w zapisie, albo też niemożliwości w wykonaniu kolejnych kwerend naukowych. Stan wiedzy o tym powstaniu wciąż jest niewystarczający, a większość osób wspierających Powstanie nieznana. Wciąż wiele informacji pozsotaje do pozyskania w trakcie kwerend lub ze zbiorów prywatnych. Wsparcie finansowe projektu na pewno przyspieszy jej budowę, oraz dokonywanie kolejnych kwerend archiwalnych.

  DODAJ INFORMACJE
  Jeśli masz wiedzę, która może uzupełnić powyższe informacje wykorzystaj
  Formularz dodawania informacji

   

   


   

   

  Baza Grafiki - Portrety


  Lista zdjęć portretowych nadesłanych do Bazy Zdjęć Genealogii Polaków, związanych z nazwiskiem Woronicz
  (Wykaz skrótowy. Po więcej możliwości przejdź do Bazy Zdjęć)


  Portrety i zdjęcia osób o nazwisku Woronicz
  (Wyszukiwanie skrótowe działa na frazie otwartej, czyli dla frazy "Gliński" wyszuka także "Węgliński")

   Woronicz Jan ksiądz
   (Album: Portrety indywidualne)
   Woronicz Jan ks
   (Album: Portrety indywidualne)
   Woronicz Jan Paweł
   (Album: Portrety indywidualne)
   Woronicz Jan Paweł
   (Album: Portrety indywidualne)
   Woronicz Jan_Pawel_- Ksiadz_
   (Album: Portrety indywidualne)

    
   Powyższe zestawienie to wynik skrótowy wyszukiwania automatycznego.
   Aby wyszukać wszystkie zdjęcia związane z nazwiskiem Woronicz klikinj w ten link
   Wyniki wyszukiwania zależne są od opisów zdjęć w bazie. Jest wiele zdjęć których opisy wymagają uzupełnienia, takie zdjęcia nie zostaną odnalezione przez wyszukiwarkę, ale możesz je znaleźć przeszukując bazę ręcznie wg albumów.

   DODAWANIE ZDJĘĆ
   1. Zaloguj/zarejestruj się w Archiwum Fotografii
   2. Przejdź do odpowiedniego albumu
   3. Kliknij "dodaj zdjęcia"
   4. Opisz zdjęcia
   Po dodaniu i opisaniu zdjęć pojawią się one tutaj automatycznie.
   

   

   

   

  Baza Grafiki - Dokumenty


  Lista zdjęć dokumentów nadesłanych do Bazy Zdjęć Genealogii Polaków, związanych z nazwiskiem Woronicz
  (Wykaz skrótowy. Po więcej możliwości przejdź do Bazy Zdjęć)  Niestety, w bazie nie ma zdjęć związanych z nazwiskiem Woronicz. Są to wyniki wyszukiwania automatycznego. Są one zależne są od opisów zdjęć w Archiwum Fotografii. Jest wiele zdjęć których opisy wymagają uzupełnienia, takie zdjęcia nie zostaną odnalezione przez wyszukiwarkę, ale możesz je znaleźć przeszukując bazę ręcznie wg albumów.

  DODAWANIE ZDJĘĆ
  1. Zaloguj/zarejestruj się w Archiwum Fotografii
  2. Przejdź do odpowiedniego albumu
  3. Kliknij "dodaj zdjęcia"
  4. Opisz zdjęcia
  Po dodaniu i opisaniu zdjęć pojawią się one tutaj automatycznie.
   

   

   

   

  Baza Grafiki - Mogiły


  Lista zdjęć mogił i epitafiów nadesłanych do Bazy Zdjęć Genealogii Polaków, związanych z nazwiskiem Woronicz
  (Wykaz skrótowy. Po więcej możliwości przejdź do Bazy Zdjęć)


  Mogiły i epitafia osób o nazwisku Woronicz
  (Wyszukiwanie skrótowe działa na frazie otwartej, czyli dla frazy "Gliński" wyszuka także "Węgliński")

   Biernacik Franciszka i Wojciech w tle Woronicz Maria, Krupa, Grunwald
   Miejsce: Cmentarz Wrocław Leśnica
   (Album: Wroclaw - Cmentarz przy kościele Św. Jadwigi Śląskiej w Leśnicy przy ul. Wolskiej 6)

    
   Powyższe zestawienie to wynik skrótowy wyszukiwania automatycznego.
   Aby wyszukać wszystkie zdjęcia związane z nazwiskiem Woronicz klikinj w ten link
   Wyniki wyszukiwania zależne są od opisów zdjęć w bazie. Jest wiele zdjęć których opisy wymagają uzupełnienia, takie zdjęcia nie zostaną odnalezione przez wyszukiwarkę, ale możesz je znaleźć przeszukując bazę ręcznie wg albumów.

   DODAWANIE ZDJĘĆ
   1. Zaloguj/zarejestruj się w Archiwum Fotografii
   2. Przejdź do odpowiedniego albumu
   3. Kliknij "dodaj zdjęcia"
   4. Opisz zdjęcia
   Po dodaniu i opisaniu zdjęć pojawią się one tutaj automatycznie.
   

   


  Genealogia Polaków: Źródła - Tożsamość - Rzeczypospolita
  © OKIEM (zasady kopiowania i wykorzystywania materiałów.)  Sposnorzy, sponsorzy medialni, reklamy (Przychód pokrywa część kosztów serwerów - "cele statutowe"). Wspieraj nasze działania.