Polska Encyklopedia Historyczno-Genealogiczna Polska Encyklopedia Historyczno-Genealogiczna
 

 
 
Haseł w Leksykonie: 9734.
 
GRUPY HASEŁ

Systemy genealogiczne
Terminy metrykalne
Miary i wagi
Pieniądz używany w Polsce
Rodzaje uzbrojenia
Mobilia herbowe
Tytulatura klasowa
Zawody i funkcje
Stosunki rodzinne
Alchemia
Masoneria
Graficzna wyszukiwarka herbów
 
INNE SŁOWNIKI GP+

Lokalizacje geogr.
Powstańcy 1863 - lista
Bitwy 1863-6
Światowy Szlak 1863
Oficjaliści prywatni
Właściciele ziemscy
Baza fotografii
Biografie osób i rodzin
Opisy miejsc i miejscowości
Zbiory nazwisk, listy
Opowiadania
Staropolskie przepisy kulinarne
 
 
Hasło
Wystarczy wpisać część nazwy                                                                              (dokładne słowo)
Opis, nazwisko    
Wystarczy wpisać część nazwiska, lub innego słowa (bez gwiazdki)
#  A  B  C Ć  D  E  F  G  H I J  K  L  Ł  M  N  O Ó  P  Q  R  S Ś  T  U  V  W  X  Y  Z Ź Ż


Tylko konkrety bez wikipediowych udziwnień

ajwiększy leksykon genealogiczny w polskim Internecie. Bez "rozdymania" wyników jak na innych stronach, konkretne sprawdzone informacje, nie jak na Wiki. Grupy haseł, rozszerzenia w artykułach, realne odniesienie do prowadzonych obecnie badań. Autorskie opracowania naukowe. Wielu informacji nie znajdziesz nigdzie indziej.

Jest to dział portalu Genealogia Polaków. Wielu haseł nie znajdziesz w żadnej encyklopedii a to co jest, często jest błędne (np. Wiki-pedia). Słownik obejmuje hasła pojawiające się w starych dokumentach lub opracowaniach naukowych dot. genealogii i historii rodzin. W szczególności: dawne wymiary i wagi, terminy sądowe, dawne nazwy pokrewieństwa, waluty, łacińskie nazwy zawodów, opisy terminów genealogicznych, informacje o archiwach, systemach notacji, zamienniki imion (łacińskie, ruskie, tureckie itp.), terminy heraldyczne, określenia gwarowe, nazwy broni, pieniądza (nawet zwyczajowe), opisy herbów, wykaz nazwisk itp. Herbarz jest ciągle rozbudowywany. Specyfiką słownika jest oszczędność i prostota haseł, wzbogacanych o liczne dodatkowe opracowania w różnych działach (np. monografie czy opowiadania).

Ostatnio dodane grupy haseł: ponad 30.000 nazwisk herbowych, typy uzbrojenia, wiele nazw tureckich i litewskich, dawne zawody, określenia gwarowe.
W trakcie opracowywania: herby, mobilia, wyszukiwarka graficzna.Szczególnie dziękujemy:
* p. Adamowi Kromerowi za możliwość wykorzystania jego opracowania "Mały Herbarz".
* W spisach rodów herbowych i tworzeniu wizerunków herbów wykorzystano też za zgodą: Tadeusz Gajl, Herbarz polski.
* Nowe wizerunki herbów dzięki uprzejmości ś.p. Tomasza Steifera.
Pozostałe źródła i autorzy w bibliografii.© Genealogia Polaków 2000-
Wszelkie kopiowanie słownika i zestawu haseł zabronione, wykorzystanie w publikacjach tylko z podaniem aktywnego linku.