Polska Encyklopedia Historyczno-Genealogiczna
 

 
 
Haseł w Leksykonie: 9404.
 
GRUPY HASEŁ

Systemy genealogiczne
Terminy metrykalne
Miary i wagi
Pieniądz używany w Polsce
Rodzaje uzbrojenia
Mobilia herbowe
Tytulatura klasowa
Zawody i funkcje
Stosunki rodzinne
Alchemia
Masoneria
Graficzna wyszukiwarka herbów
 
INNE SŁOWNIKI GP+

Lokalizacje geogr.
Powstańcy 1863 - lista
Bitwy 1863-6
Światowy Szlak 1863
Oficjaliści prywatni
Właściciele ziemscy
Baza fotografii
Biografie osób i rodzin
Opisy miejsc i miejscowości
Zbiory nazwisk, listy
Opowiadania
Staropolskie przepisy kulinarne
 
 
Hasło
Wystarczy wpisać część nazwy                                                                              (dokładne słowo)
Opis, nazwisko    
Wystarczy wpisać część nazwiska, lub innego słowa (bez gwiazdki)
#  A  B  C Ć  D  E  F  G  H I J  K  L  Ł  M  N  O Ó  P  Q  R  S Ś  T  U  V  W  X  Y  Z Ź Ż


abcedrix
(łac.) nauczycielAudytoriat polowy
W Królestwie Polskim Audytoriat Polowy istniał przy I Armii Czynnej, która wkroczyła w 1831 r. Nazwa do połowy 1862 r. brzmiała: Polewoj Auditoriat Diejstwujuszczej Armii, prawie do końca 1864 r. – Polewoj Auditoriat w Carstwie Polskom, następnie do 1874 r., tj. do czasu jego likwidacji: Polewoj Auditoriat Warszawskogo Wojennogo. Podlegał bezpośrednio głównodowodzącemu i namiestnikowi w jednej osobie. Audytoriatowi Polowemu podlegali uczestnicy powstania, którzy poprzez swoje stanowisko społeczne i wykształcenie mogli mieć lub mieli "szkodliwy" wpływ na ludność. Zaliczono do nich: obywateli ziemskich, duchowieństwo, kupców, lekarzy i nauczycieli. Ponadto: osoby z tych środowisk, które sprzyjały rozwojowi powstania, a także zwolnionych ze służby urzędników, oficerów i żołnierzy. Audytoriat Polowy zlikwidowany został ostatecznie w 1874 r.

Wyroki Audytoriatu Polowego
Karę śmierci wymierzano przez powieszenie. W wyjątkowych przypadkach stosowano rozstrzelanie wyłącznie względem wojskowych.
Robót ciężkich czyli katorgę,były trzy rodzaje katorgi – w kopalniach,twierdzach i fabrykach syberyjskich. Skazani na terminowe ciężkie roboty po upływie czasu oznaczonego w wyroku ulegali dodatkowo dożywotniemu osiedleniu na Syberii.
Kara śmierci,katorga i osiedlenie na Syberii należała do kar kategorii głównej,z którymi połączone było pozbawienie wszystkich praw stanu,to jest utrata praw rodzinnych i majątkowych.
Kary poprawcze do których zaliczano zamieszkanie na Syberii lub zesłanie do odległej guberni Rosji europejskiej dla osób stanu uprzywilejowanego,roty aresztanckie dla mieszczan i włościan,pociągały za sobą utratę praw szczególnych - szlachectwa,rang,tytułów,urzędów itp.

[Cyderbaum H., Powstanie styczniowe: wyroki Audytoryatu Polowego z lat 1863, 1864, 1865 i 1866, wydanie: 1917]berajter
(niem.) berejter, brejter - ujeżdżacz, trener, nauczyciel konnej jazdydyrektor
(starop.) nauczyciel wymowygracjalista
Oficjalista dworski, który po wysłudze lat otrzymywał utrzymanie jako pewnego rodzaju emeryturę dobrowolnie przez pana udzieloną. (gratia - łaska). Gracjalistkami mogły być też nauczycielki po wysłudze lat, lub panny respektowe które nie znalazły mężów.

Więcejgrammaticus
(łac.) nauczycielinstructor
(łac.) nauczycielklecha
1. Niższy nauczyciel przyparafialny, bez studiów. Zobowiązywany też do innych prostych posług kościelnych. Funkcja ta została w XIX wieku wyparta przez organistów.
2. Pogardliwie - ksiądz (od słowa kleryk).krzyż papieski

Potrójny symbol papieski jako najwyższego kapłana, nauczyciela i pasterza.

Herby z tym symbolemLehrer
(niem.) nauczycielludimagister
(niem.) nauczycielmagister
(łac.) nauczycielmełemed
nauczyciel w chederze, a zarazem sługa przy bóżnicymokytojas
(lit.) nauczycielpaedagogus
(łac.) nauczycielpedagogus
(łac.) nauczyciel 
Jeśli widzisz błąd, brak, nie znalazłeś swojego nazwiska, masz ciekawy pomysł, chcesz pomóc w inny sposób
prosimy skontaktuj się z nami.  Fundacja Odtworzeniowa Dóbr Kultury i Dziedzictwa Narodowego  
Regon: 122719308, NIP: 6793086820
konto: Raiffeisen Polbank 42 1750 0012 0000 0000 4108 9032
Przekaz online (usługa DotPay)
Wpisz kwotę:


Przelew kartą (usługa Pay Pal)
© Genealogia Polaków 2000-
Wszelkie kopiowanie słownika i zestawu haseł zabronione, wykorzystanie w publikacjach tylko z podaniem aktywnego linku.