Polska Encyklopedia Historyczno-Genealogiczna Polska Encyklopedia Historyczno-Genealogiczna
 

 
 
Haseł w Leksykonie: 8949.
 
GRUPY HASEŁ

Miary i wagi
Systemy genealogiczne
Pieniądz używany w Polsce
Rodzaje uzbrojenia
Mobilia herbowe
Tytulatura klasowa
Zawody i funkcje
Stosunki rodzinne
Alchemia
Masoneria
Graficzna wyszukiwarka herbów
 
INNE SŁOWNIKI GP+

Lokalizacje geogr.
Powstańcy 1863 - lista
Bitwy 1863-6
Światowy Szlak 1863
Oficjaliści prywatni
Właściciele ziemscy
Baza fotografii
Biografie osób i rodzin
Opisy miejsc i miejscowości
Zbiory nazwisk, listy
Opowiadania
Staropolskie przepisy kulinarne
 
 
Hasło
Wystarczy wpisać część nazwy                                                                              (dokładne słowo)
Opis, nazwisko    
Wystarczy wpisać część nazwiska, lub innego słowa (bez gwiazdki)
#  A  B  C Ć  D  E  F  G  H I J  K  L  Ł  M  N  O Ó  P  Q  R  S Ś  T  U  V  W  X  Y  Z Ź Ż


chram
(hucul.) święto kościelne, odpust
[Vincenz S., Prawda Starowieku]


  Hasło w leksykonie: chram

Chraplewski
Herb szlachecki. Rodziny należące do herbu: Chraplewski


  Hasło w leksykonie: Chraplewski

Christburg
Dzierzgon - Nazwa miejscowości w okresie przynależności do Prus Zachodnich


  Hasło w leksykonie: Christburg

Christianstadt
Krzystkowice - Niemiecka nazwa miejscowości


  Hasło w leksykonie: Christianstadt

Christina
(łac.) Krystyna


  Hasło w leksykonie: Christina

Christophorus
(łac.) Krzysztof


  Hasło w leksykonie: Christophorus

Chromy


  Hasło w leksykonie: Chromy

Chroniewski


  Hasło w leksykonie: Chroniewski

Chroniewski
Herb szlachecki. Rodziny należące do herbu: Chroniewski


  Hasło w leksykonie: Chroniewski

Chronisław
Herb nadany Walentemu Wejchanowi w 1857 r.  Hasło w leksykonie: Chronisław

chronologia nazw miejscowych
Nazwy miejscowe pomagają ustalić historię danego miejsca o tyle o ile wiążą się z konkretnymi okresami historycznymi.

  • Nazwy topograficzne, etniczne, kulturowe, dzierżawcze - VI-IXw. (osadniczwo i kolonizacja terenów z różnych okresów też mogła nieść te nazwy w inych okresach historycznych - np.osadnictwo wołoskie w XIV w)
  • Nazwy patronimiczne - X-XIIIw
  • Nazwy służebne - od końca X - XIIIw (Kuchary, Piekary, Złotniki)
  • Nazwy rodowe - II poł. XIIIw i I poł XIVw


Powyższa chronologia jest jednak płynna. W różnych regionach Polski datowanie należy przesunąć. Zastrzeżenia zgłaszają też różni teoretycy. Na szczególną uwagę zasługują nazwy który związane są z drobniejszymi, często lokalnymi zjawiskami. Te nazwy określają wiek powstania osady (lub samej nazwy) dość precyzyjnie.

  • Nazwy związane z ustanawianiem chrześcijaństwa (np. Biskupice, Opatów, Mistrzejowice, Proboszczowice, Kantorowice)
  • Nazwy związane z kolonizacją na prawie niemieckim w XIIIw
  • Nazwy patronimiczne z końcówką -ice - głównie XIVw lecz i później. Wskazują ob przeważnie na rolniczy charakter osady i odpowiadają starosłowiańskiej końcówce -itjo.
  • Nazwy militarne (Grójec, Grodzisko, Zawada)
  • Nazwy jenieckie (Krakowiany - na Śląsku, Pomorzany w Małopolsce)


  Hasło w leksykonie: chronologia nazw miejscowych

chronostych
Zdanie, cytat, wiersz lub słowo w którym litery spełniają jednocześnie funkcje cyfr. Chronostychy służyły w inskrypcjach, lub drukach, jako specyficzny sposób zapisu. Datę rozbijano na poszczególne litery, które nie zawsze musiały być poukładane po kolei. Należało je zsumować. Przykłady:

1619 - Anno Io ChrIstVs DeVs trIVMphat Io (druk Ody Wojciech Regulusa)

1745 - hoMInes qVosqVe nasCI aD Labores

. . . aVes Vero qVasqVe ad VoLatVs (księga konkluzji Wydziału Prawa Akad. Krak.)

1766 - fInIVI hoC CLtIMa oCtobIs DIe (zbór w Cieszkowicach)[Szymański J., Nauki pomocnicze historii ...]


  Hasło w leksykonie: chronostych

Chróścieski
Herb szlachecki. Rodziny należące do herbu: Chróścieski


  Hasło w leksykonie: Chróścieski

Chrościewski
Herb szlachecki. Rodziny należące do herbu: Chrościejewski, Chrościewski


  Hasło w leksykonie: Chrościewski

Chrosczutz OS
Chroscice - Niemiecka nazwa miejscowości


  Hasło w leksykonie: Chrosczutz OS

Chrynicki
Herb szlachecki. Rodziny należące do herbu: Chrennicki, Chrynicki, Chyczewski, Hyczewski


  Hasło w leksykonie: Chrynicki

Chrzanowski

Herb szlachecki. Rodziny należące do herbu: Chrzanowski


  Hasło w leksykonie: Chrzanowski

Chrząński
Herb szlachecki. Rodziny należące do herbu: Chrząński


  Hasło w leksykonie: Chrząński

Chrząstowski
Herb szlachecki. Rodziny należące do herbu: Chrząstowski


  Hasło w leksykonie: Chrząstowski

Chrzczon
Herb szlachecki. Rodziny należące do herbu: Chrzczon


  Hasło w leksykonie: Chrzczon

chrzest wolnomularski
Uroczyste przyrzeczenie jakie składa mason, że będzie wychowywał dziecko z zgodzie z zasadami masońskimi. Dziecko takie otrzymuje też ojca chrzestnego spośród członków loży.


  Hasło w leksykonie: chrzest wolnomularski


Jeśli widzisz błąd, brak, nie znalazłeś swojego nazwiska, masz ciekawy pomysł, chcesz pomóc w inny sposób
prosimy skontaktuj się z nami.  Fundacja Odtworzeniowa Dóbr Kultury i Dziedzictwa Narodowego  
Regon: 122719308, NIP: 6793086820
konto: Bank Pocztowy 96 1320 1856 2935 3154 2000 0001
Przekaz online (usługa DotPay)
Wpisz kwotę:


Przelew kartą (usługa Pay Pal)
© Genealogia Polaków 2000-
Wszelkie kopiowanie słownika i haseł zabronione, wykorzystanie w publikacjach tylko z podaniem aktywnego linku.