Polska Encyklopedia Historyczno-Genealogiczna Polska Encyklopedia Historyczno-Genealogiczna
 

 
 
Haseł w Leksykonie: 8948.
 
GRUPY HASEŁ

Miary i wagi
Systemy genealogiczne
Pieniądz używany w Polsce
Rodzaje uzbrojenia
Mobilia herbowe
Tytulatura klasowa
Zawody i funkcje
Stosunki rodzinne
Alchemia
Masoneria
Graficzna wyszukiwarka herbów
 
INNE SŁOWNIKI GP+

Lokalizacje geogr.
Powstańcy 1863 - lista
Bitwy 1863-6
Światowy Szlak 1863
Oficjaliści prywatni
Właściciele ziemscy
Baza fotografii
Biografie osób i rodzin
Opisy miejsc i miejscowości
Zbiory nazwisk, listy
Opowiadania
Staropolskie przepisy kulinarne
 
 
Hasło
Wystarczy wpisać część nazwy                                                                              (dokładne słowo)
Opis, nazwisko    
Wystarczy wpisać część nazwiska, lub innego słowa (bez gwiazdki)
#  A  B  C Ć  D  E  F  G  H I J  K  L  Ł  M  N  O Ó  P  Q  R  S Ś  T  U  V  W  X  Y  Z Ź Ż


de la Grane

Hebra szlachecki rodziny de la Grane, przybyłej do Polski za panowania Jana II Sobieskiego. Indygenat 1685.


  Hasło w leksykonie: de la Grane

De La Grange
Herb szlachecki. Rodziny należące do herbu: Granż


  Hasło w leksykonie: De La Grange

De Raes
Herb szlachecki. Rodziny należące do herbu: De Raes


  Hasło w leksykonie: De Raes

deauralor
(łac.) pozłotnik


  Hasło w leksykonie: deauralor

Dębicki

Herb szlachecki. Rodziny należące do herbu: Dębicki


  Hasło w leksykonie: Dębicki

Dębicz

Rodziny należące do herbu: Dambicz, Dembic, Dembicz, Dębicz


  Hasło w leksykonie: Dębicz

debilitas
(łac.) słabość


  Hasło w leksykonie: debilitas

debitor
(łac.) wierzyciel


  Hasło w leksykonie: debitor

Dębno

Pole czerwone. Wśród mobiliów srebrny krzyż przez całą długość i szerokość herbu. W dolnym lewym (herbowym) polu srebrna łękawica. W klejnocie obecnie między dwiema trąbami czarnymi, krzyż koniczynowy srebrny, za nim tego samego koloru krzyż skośny. W średniowieczu klejnot jednak zawierał powtórzenie godła w srebrnej toczenicy. Na niej pięć kit kogucich. Istnieją przypuszczenia że pierwotnie krzyż był zwykłym podzieleniem tarczy na cztery. Łąkawica występuje też niekiedy w prawym herbowym rogu (np. Kronika soboru w Konstancji, chrzcielnica w Miechocinie-Tarnobrzegu, tarcza na konfesjonale w Tumie jest jednak zwykłym błędem). Łękawica jest niekiedy złota, lub odwrotnie.

Pierwsza wzmianka datowana jest na rok 1410 [Mat.Reg.Pol.codices s. XV conscripti. T.I. Warszawa 1914, s.22 nr.29]. Najwcześniejsze przedstawienie pochodzi prawd. z 1406 - pieczęć Jana z Oleśnicy - sędziego ziemskiego krakowskiego. [Piekosiński, Heraldyka....]

Rodziny należące do herbu: Arfiński, Artwiński, Babiański, Bidziński, Bielkiewicz, Bochotnicki, Boczarski, Bogucki, Boniakiewicz, Borowicki, Borowiecki, Brodzieniec, Ciemiński, Cieniński, Cimachowicz, Czajka, Czajkowski, Czayka, Czermiński, Czymiński, Dackiewicz, Daćkiewicz, Dębowiecki, Drawdzik, Drohiciński, Drohiczyński, Fabrycjusz, Gembarzewski, Gembarzowski, Gemborzewski, Głowacz, Golański, Golian, Gołogórski, Gołygórski, Goworzyński, Goydymowicz, Hnatkowski, Jasionkowski, Karzel, Karzeł, Kontowt, Korejwa, Koreywa, Krępicki, Krępski, Krępski, Krupanowski, Krzętowski, Krzyżanowski, Kuligowski, Legowicz, Lewon, Lewoń, Lipski, Łazicki, Łyśniewski, Mackiewicz, Mieliński, Mizgier, Modzelański, Nadkowski, Nadobowicz, Najdakowski, Natkowski, Noskowski, Nowodworski, Olechnowicz, Oleski, Oleszyński, Oleśnicki, Pawłowski, Pękosławski, Piadziczowski, Piandziczewski, Piekarski, Piędziszowski, Pikiel, Pikturna, Pikturno, Pińczowski, Potworowski, Pozowski, Pożoski, Pożowski, Przestankowski, Rzeszowski, Siemieński, Siemiński, Sienieński, Sieniński, Siennowski, Skroński, Staniszewski, Starnalski, Starnawski, Stojewski, Sulimowski, Turski


  Hasło w leksykonie: Dębno

Deboli
Herb szlachecki. Rodziny należące do herbu: Deboli


  Hasło w leksykonie: Deboli

Dęboróg

Rodziny należące do herbu: Bylczyński, Dęboróg, Dowskurd, Ficki, Gabryjałowicz, Ganiewicz, Giezgołd, Hayn, Hanyo, Hancewicz, Honcewicz, Honckiewicz, Mileński, Turowicz, Wieliński


  Hasło w leksykonie: Dęboróg

debry
(hucul.) bezdroża, droga nad przepaścią
[Vincenz S., Prawda Starowieku]


  Hasło w leksykonie: debry

decanatus
(łac.) dekanat


  Hasło w leksykonie: decanatus

December
(łac.) grudzień


  Hasło w leksykonie: December

Deciusz
Herb szlachecki. Rodziny należące do herbu: Decius, Deciusz


  Hasło w leksykonie: Deciusz

declaratio nullitatis matrimonii
(łac.) unieważnienie małżeństwa


  Hasło w leksykonie: declaratio nullitatis matrimonii

dėdė
(lit.) wuj


  Hasło w leksykonie: dėdė

Dederkało
Herb szlachecki. Rodziny należące do herbu: Dederkało, Dederko


  Hasło w leksykonie: Dederkało

dėdina
(lit.) stryjenka


  Hasło w leksykonie: dėdina

defunctus
(łac.) - zmarły


  Hasło w leksykonie: defunctus

defunctus, denatus
(łac.) zmarły


  Hasło w leksykonie: defunctus, denatus

deget
Miara długości w mołdawskim systemie miar używana też na terenach Galicji wschodniej. W latach 1787-1856 = 1,25 cm.

(za: www.ourroots.ca)


  Hasło w leksykonie: deget

deglubitor
(łac.) rakarz, hycel


  Hasło w leksykonie: deglubitor

Dehr


  Hasło w leksykonie: Dehr

dekanat
Obszar niekoniecznie "10" parafii. Rejon prowadzony jest przez dziekana.


  Hasło w leksykonie: dekanat

delegat
Jeden z mistrzów danej loży wolnomularskiej który jest wybierany jako przedstawiciel na doroczne zebranie Wielkiej Loży Macierzystej.


  Hasło w leksykonie: delegat

delegatus
(łac.) delegat


  Hasło w leksykonie: delegatus

Delfin
Delfin (fr. dauphin) - tytuł hrabiego Delfinatu. Nazwa wywodzi się od herbu Guya II, w którym znajdował się delfin. Władca Delfinatu, Hubert II sprzedał tytuł królowi Francji, Filipowi VI, a król miał po jego śmierci odziedziczyć Delfinat. Stało się to w 1349 r. Król obawiał się, że skupienie zbyt wielu ziem w jego rękach mogłoby wywołać protesty zagraniczne, a być może również i wojnę, co było mu nie na rękę - trwała właśnie wojna stuletnia. Aby zapobiec ewentualnemu konfliktowi (głównym protestującym był cesarz), król zdecydował przekazać Delfinat następcy tronu (był nim syn Filipa, Jan II Dobry). Od tej pory każdy następca tronu francuskiego nosił tytuł Delfina, podobnie jak np. w Wielkiej Brytanii następca tronu nosi tytuł księcia Walii.


  Hasło w leksykonie: Delfin

delorny
(hucul.) wspaniały
[Vincenz S., Prawda Starowieku]


  Hasło w leksykonie: delorny

Delpacy
Herb szlachecki. Rodziny należące do herbu: Delpacy


  Hasło w leksykonie: Delpacy

delta
Jeden z najważniejszych symboli masońskich - trójkąt równoramienny symbolizujący wiedzę oświecającą umysły ludzi. Często występujący z okiem w środku oznaczającym mądrość która widzi i przewiduje. Deltę umieszcza się po wschodniej stronie pomieszczenia loży, nad miejscem gdzie zasiada Czcigodny.

Herby z tym symbolem


  Hasło w leksykonie: delta

Dembowski
Herb szlachecki. Rodziny należące do herbu: Dembowski


  Hasło w leksykonie: Dembowski

Demryc
Herb szlachecki. Rodziny należące do herbu: Demryc


  Hasło w leksykonie: Demryc

denar
Nazwa przejęta z mennictwa rzymskiego, rozpowszechniona w Europie. Pierwszy Polski pieniądz bity przez Mieszka I. Denary były Bolesława Chrobrego były ciężkie, potem zaczęły się zmniejszać. Moneta wartości 1/240 grzywny do reformy groszowej w XIV w. był jedynym wybijanym w Polsce gatunkiem monety.


  Hasło w leksykonie: denar

denar Sieciecha
Denar palatyna Sieciecha z krzyżem kawalerskim i monografem Sieciecha. Denar był bity w okresie jego wpływów pod koniec XI wieku. Ten możnowładca z rodu Toporów, miał ogromne wpływy i - jak niektórzy twierdzą - próbował przejąć władzę od Piastów na korzyść Toporów. Denar jest jednym z nielicznych przykładów bicia prywatnej monety.
Denary były bite ze srebra z dużą zawartością cynku. Była to bardzo dobra moneta, lepsza od monety królewskiej. Przypuszcza się w mennicy, która mogła być zlokalizowana w Sieciechowie k. Kutna wybito ok. 28.000 monet. Znaleziska pochodzą przeważnie z rejonu Polski środkowej i wsch. Wielkopolski.
[Kędzierski A., Polskie denary krzyżowe w skarbie ze Słuszkowa w: Wiadomości Numizmatyczne, R. XLII, 1998, z. 1-2 (163-164)]


  Hasło w leksykonie: denar Sieciecha

denarius
(łac.) - miara wagi ok 1 gr srebra


  Hasło w leksykonie: denarius

Denhoff

Rodziny należące do herbu: Berens, Biront, Denhof, Dobszewicz, Donhoff


  Hasło w leksykonie: Denhoff

Denis

Herb szlachecki. Rodziny należące do herbu: Denis, Denisewicz, Denisowicz, Deniszewicz, Denisko, Deryno, Dmowski, Kołyszko


  Hasło w leksykonie: Denis

Denmark
Herb szlachecki. Rodziny należące do herbu: Dennemark


  Hasło w leksykonie: Denmark

Deo Optimo Maximo
Deo Optimo Maximo (D.O.M.) – Bogu Najlepszemu, Najwyższemu

Napis umieszczany na nagrobkach pochodzi z czasów rzymskich.


  Hasło w leksykonie: Deo Optimo Maximo

Deodata
(łac.) Bogdana


  Hasło w leksykonie: Deodata

Deodatus
(łac.) Deodat, Bogdan


  Hasło w leksykonie: Deodatus

dependent
W dawnej palestrze polskiej był to pomocnik mecenasa albo patrona, nieraz aplikant, który sam później zostawał obrońcą sądowym, lub do śmierci utrzymujący się tylko z dependenctwa. Dependent ekspediował wszystko u obrońcy, a kiedy ten występował przed sądem z wywodem skargi lub odpowiedzią, dependent stał za nim z artykułami praw, które przy cytowaniu przez obrońcę zaraz czytał.


  Hasło w leksykonie: dependent

Deppen
Niemiecka nazwa miejscowości Dąbrówka. Gmina Świątki. Inne nazwy: Doeppen, Toppis


  Hasło w leksykonie: Deppen

deputat
(hucul.) dzierżawca lub pełnomocnik właściciela połonin
[Vincenz S., Prawda Starowieku]  Hasło w leksykonie: deputat

deputatus
(łac.) deputat


  Hasło w leksykonie: deputatus

derdołek
Pogardliwe określenie na ubogiego szlachcica


  Hasło w leksykonie: derdołek

Dermont

Rodziny należące do herbu: Dermont, Dermunt


  Hasło w leksykonie: Dermont

Dermont
Herb szlachecki. Rodziny należące do herbu: Dyrmunt, Silicz, Siwicki


  Hasło w leksykonie: Dermont

Derschnitz (Odertal)
Zdzieszowice - Niemiecka nazwa miejscowości


  Hasło w leksykonie: Derschnitz (Odertal)

descendent
krewny z linii zstępnej, potomek


  Hasło w leksykonie: descendent

Desier
Herb szlachecki. Inna nazwa: Desieur. Rodziny należące do herbu: Desier, Desieur


  Hasło w leksykonie: Desier

deska rysunkowa
Masońskie określenie listu, lub czystej papeterii. Często pisany alfabetem wolnomularskim.


  Hasło w leksykonie: deska rysunkowa

Deskur
Herb szlachecki - Góra Złotoskalista. Rodziny należące do herbu: Deskur


  Hasło w leksykonie: Deskur

Dessau
Herb szlachecki. Rodziny należące do herbu: Dessau


  Hasło w leksykonie: Dessau

Destillateur
(niem.) destylator


  Hasło w leksykonie: Destillateur

deszcz pada
Masońskie określenie używane przez masonów jako informacja, że w ich gronie znajduje się "profan" - osoba światowa i nie należy mówić o sprawach tajemnych. Używano też "deszcz pada na świątynię" - w sensie - że loża jest narażona na podsłuch, jest otwarta, dostępna publicznie, nie zabezpieczona.


  Hasło w leksykonie: deszcz pada

Deszpot

Rodziny należące do herbu: Deszpot, Kibort, Kostrzeń, Kostrzeński, Kostrzyński, Łopatyński, Mładanowicz, Zenowicz, Zieniewicz, Zienowicz, Żyniew


  Hasło w leksykonie: Deszpot

Deszpoth


  Hasło w leksykonie: Deszpoth

Desztrunk
Herb szlachecki. Rodziny należące do herbu: Desztrunk


  Hasło w leksykonie: Desztrunk

detaksator
detaksator sądowy ziemski - Urzędnik sądowy wyznaczony do oceniania wartości majątków ziemskich w czasach Zaborów - zazwyczaj sam będący właścicielem ziemskim.


  Hasło w leksykonie: detaksator

dętek
(gwar. lwow.) melonik


  Hasło w leksykonie: dętek

Deutcher Orden


  Hasło w leksykonie: Deutcher Orden

Deutsch Eylau
Ilawa - Nazwa miejscowości w okresie przynależności do Prus Zachodnich


  Hasło w leksykonie: Deutsch Eylau

Deutsch Jagel
Jagielno - Niemiecka nazwa miejscowości


  Hasło w leksykonie: Deutsch Jagel

Deutsch Krone
Walcz - Nazwa miejscowości w okresie przynależności do Prus Zachodnich


  Hasło w leksykonie: Deutsch Krone

Deutsch Lissa
Wrocław, -Lesnica - Niemiecka nazwa miejscowości


  Hasło w leksykonie: Deutsch Lissa

Deutsch Piekar
Piekary Śląskie, -Dabrowka - Niemiecka nazwa miejscowości


  Hasło w leksykonie: Deutsch Piekar

Deutsche Haus St. Marien in Jerusalem


  Hasło w leksykonie: Deutsche Haus St. Marien in Jerusalem

Deybel
Herb szlachecki. Rodziny należące do herbu: Deybel


  Hasło w leksykonie: Deybel


Jeśli widzisz błąd, brak, nie znalazłeś swojego nazwiska, masz ciekawy pomysł, chcesz pomóc w inny sposób
prosimy skontaktuj się z nami.  Fundacja Odtworzeniowa Dóbr Kultury i Dziedzictwa Narodowego  
Regon: 122719308, NIP: 6793086820
konto: Bank Pocztowy 96 1320 1856 2935 3154 2000 0001
Przekaz online (usługa DotPay)
Wpisz kwotę:


Przelew kartą (usługa Pay Pal)
© Genealogia Polaków 2000-
Wszelkie kopiowanie słownika i haseł zabronione, wykorzystanie w publikacjach tylko z podaniem aktywnego linku.