Polska Encyklopedia Historyczno-Genealogiczna Polska Encyklopedia Historyczno-Genealogiczna
 

 
 
Haseł w Leksykonie: 8949.
 
GRUPY HASEŁ

Miary i wagi
Systemy genealogiczne
Pieniądz używany w Polsce
Rodzaje uzbrojenia
Mobilia herbowe
Tytulatura klasowa
Zawody i funkcje
Stosunki rodzinne
Alchemia
Masoneria
Graficzna wyszukiwarka herbów
 
INNE SŁOWNIKI GP+

Lokalizacje geogr.
Powstańcy 1863 - lista
Bitwy 1863-6
Światowy Szlak 1863
Oficjaliści prywatni
Właściciele ziemscy
Baza fotografii
Biografie osób i rodzin
Opisy miejsc i miejscowości
Zbiory nazwisk, listy
Opowiadania
Staropolskie przepisy kulinarne
 
 
Hasło
Wystarczy wpisać część nazwy                                                                              (dokładne słowo)
Opis, nazwisko    
Wystarczy wpisać część nazwiska, lub innego słowa (bez gwiazdki)
#  A  B  C Ć  D  E  F  G  H I J  K  L  Ł  M  N  O Ó  P  Q  R  S Ś  T  U  V  W  X  Y  Z Ź Ż


Grabia
Herb Grabie


  Hasło w leksykonie: Grabia

Grabic
Herb Grabie


  Hasło w leksykonie: Grabic

Grabie


W polu złotym srebrne grabie w słup. Znane są jeszcze inne formy będące prawd. stopniami formowania herbu. Długosz w Klejnotach przedstawia grabie między trzema zielonymi pagórkami. Piekosiński podaje także grabie nad którymi jakby spłaszczony Radwan (cztery strefy krótkie i krzyż nad nimi). Pieczęść Fryderyka z Kyslink przedstawia troje grabi w roztrój. Paprocki przypisuje taki herb rodzinie Chomierskich z Rusi.

Najstarsza pieczęć z 1345r. (Jerzy z Kociny). W zapiskach od 1398r.

Rodziny należące do herbu: Archutowski, Arciechowski, Arcichowski, Artychowski, Bieniaszowski, Chlewiotka, Chlewiotko, Chocimierski, Chocimirski, Czaplicki, Czarniawski, Czarnowski, Czeczerba, Czeczerbo, Czuprynowski, Czuranowski, Dąbrowski, Dobrogojski, Dobrogost, Dobrogowski, Dobrowolski, Domański, Drążdzewski, Drożewski, Dymitrowski, Gasparski, Gąsiorski, Giżycki, Gojlewicz, Goszczymiński, Gościmski, Gościmiński, Graba, Grabia, Graby, Grabia, Grabie, Grabski, Gradowski, Gzowski, Hrycenko, Hurewicz, Jałbrzyk, Jałbrzykowski, Jawoysz, Katrycz, Kniszewski, Kobecki, Kobeski, Kociński, Kokotek, Kozikowski, Kroczowski, Kroczyński, Kroger, Krogier, Lessel, Leśnia, Leśny, Lipski, Łubkowski, Łuszczewski, Mazowski, Mietelski, Mikosz, Miskowski, Misowski, Miszkowski, Moglęcki, Mokłak, Mokłok, Molmor, Musielewicz, Mussiulewicz, Niepartski, Olbrachcicki, Pazderski, Pieściorecki, Pieściorzeski, Pieściorowski, Psucki, Radziński, Roszczkowski, Roszkowski, Ryński, Sczuka, Sczypierski, Skaszewski, Skaszowski, Sławiec, Słucki, Stasiewski, Strękowski, Szczuka, Szczypierski, Szczypiorski, Świda, Świerczewski, Świerkowski, Świerzewski, Świeszewski, Świeszowski, Tabaczyński, Tabuniewicz, Wabieński, Wądołkowski, Wądołowski, Weiss, Wirszyłło, Wisieński, Wisiński, Wiszeński, Woleński, Woliński, Wypyski, Wyszeński, Wyszyński, Zaruski, Zawisza, Złoczewski, Złoczowski, Żupanowski, Żupranowski

Grafika
  Hasło w leksykonie: Grabie

Grabiński
Herb rodziny: Grabiński  Hasło w leksykonie: Grabiński

grabiowy
Znamię bartne, jedno z powszechnie uznanych za bardziej poważane.


  Hasło w leksykonie: grabiowy

Grabisz
Herb szlachecki. Rodziny należące do herbu: Grabisz


  Hasło w leksykonie: Grabisz

Gräbnitzfelde
Grabnica - niemiecka nazwa miejscowości w pow. stargardzkim


  Hasło w leksykonie: Gräbnitzfelde

Grabowiec


  Hasło w leksykonie: Grabowiec

Grabowiecki
Herb szlachecki. Rodziny należące do herbu: Grabowiecki


  Hasło w leksykonie: Grabowiecki

Grabowski

Herb szlachecki tożsamy z herbem Topór. Rodziny należące do herbu: Grabowski


  Hasło w leksykonie: Grabowski

Grabschen
Wrocław, -Grabiszyn - Niemiecka nazwa miejscowości


  Hasło w leksykonie: Grabschen

gracjalista
Oficjalista dworski, który po wysłudze lat otrzymywał utrzymanie jako pewnego rodzaju emeryturę dobrowolnie przez pana udzieloną. (gratia - łaska)

Więcej


  Hasło w leksykonie: gracjalista

gradus
(łac.) stopień (pokrewieństwa)


  Hasło w leksykonie: gradus

Graetz
Grodzisk Wielkopolski - Niemiecka nazwa miejscowości w poznańskim


  Hasło w leksykonie: Graetz

Graf
(niem.) hrabia


  Hasło w leksykonie: Graf

Grafenort
Opole, -Grotowice - Niemiecka nazwa miejscowości


  Hasło w leksykonie: Grafenort

Grafenstand
(niem)(skrót-Gfnstd) nadanie tytułu hrabiego, podniesienie do godności hrabiego


  Hasło w leksykonie: Grafenstand

graficzno-tekstowy system
System zapisu drzew genealogicznych opracowany przez Genealogię Polaków. Drzewo potomków jest tu przedstawione graficznie w poziomie (w odróżnieniu od popularnych pionowych układów graficznych) za pomocą znaków tekstowych, przy czym ojciec jest zawsze w lewym górnym rogu w stosunku do dzieci. System uwzględnia ograniczoną specyfikę wyświetlania znaków w różnych stronach kodowych. (Jedynym utrudnieniem jest konieczność stosowania tzw. twardych spacji, gdyż przeglądarki zazwyczaj podwójne spacje wyświetlają jako jedną)

PRZYKŁAD

1 Ojciec
|=2 Dziecko
|  |=3 Wnuk
|  `=3 Wnuk
|=2 Dziecko
`=2 Dziecko
    `=3 Wnuk

Istnieje też wersja uwzględniająca znaki liniowe w stronie kodowej UTF-8

1 Ojciec
╠═2 Dziecko
║  ╠═3 Wnuk
║  ╚═3 Wnuk
╠═2 Dziecko
╚═2 Dziecko
    ╚═3 Wnuk

Więcej o tym systemie i szczegółach zapisu - Informacje o zapisie drzew genealogicznych


  Hasło w leksykonie: graficzno-tekstowy system

Gräflich Wiese
Łąka Prudnicka - niemiecka nazwa miejscowości


  Hasło w leksykonie: Gräflich Wiese

Grafschaft Glatz
hrabstwo kłodzkie - Namensverzeichnis der Orte in der Grafschaft Glatz (Schlesien)
(Nazwy niemieckie miejscowości dawnego hrabstwa kłodzkiego) hier: Namensverzeichnis der Orte in der Grafschaft Glatz; zobacz: hrabstwo kłodzkie; kłodzkie hrabstwo


  Hasło w leksykonie: Grafschaft Glatz

grajfnąć
(gwar.lwow., galic.) ukraść


  Hasło w leksykonie: grajfnąć

gramatka
Staropolska zupa piwna, zwana także faramuszką


  Hasło w leksykonie: gramatka

Gramlich
Herb szlachecki. Rodziny należące do herbu: Gramlich


  Hasło w leksykonie: Gramlich

grammaticus
(łac.) nauczyciel


  Hasło w leksykonie: grammaticus

grań
Wierzchni kant w szczytowej części głowni broni siecznej.


  Hasło w leksykonie: grań

granat
Jabłka granatu z równo ułożonymi pestkami symbolizują rodzinę wolnomularską. Symbol ten używany jest np. jako zwieńczenie dwóch głównych kolumn w świątyni.

Herby z tym symbolem


  Hasło w leksykonie: granat

granik
Jednostka masy = 8 mg (1818r)


  Hasło w leksykonie: granik

grapa
Stromy stok - (nazwa pochodzenia wołoskiego)


  Hasło w leksykonie: grapa

Gratta
Herb szlachecki. Rodziny należące do herbu: Gratta


  Hasło w leksykonie: Gratta

Grätz
Grodzisk Wielkopolski - niemiecka nazwa miejscowości.


  Hasło w leksykonie: Grätz

Graudenz
Grudziadz - Nazwa miejscowości w okresie przynależności do Prus Zachodnich


  Hasło w leksykonie: Graudenz

graveris
(lit.) grawer


  Hasło w leksykonie: graveris

grażda
(hucul.) chata obronna
[Vincenz S., Prawda Starowieku]


  Hasło w leksykonie: grażda


Jeśli widzisz błąd, brak, nie znalazłeś swojego nazwiska, masz ciekawy pomysł, chcesz pomóc w inny sposób
prosimy skontaktuj się z nami.  Fundacja Odtworzeniowa Dóbr Kultury i Dziedzictwa Narodowego  
Regon: 122719308, NIP: 6793086820
konto: Bank Pocztowy 96 1320 1856 2935 3154 2000 0001
Przekaz online (usługa DotPay)
Wpisz kwotę:


Przelew kartą (usługa Pay Pal)
© Genealogia Polaków 2000-
Wszelkie kopiowanie słownika i haseł zabronione, wykorzystanie w publikacjach tylko z podaniem aktywnego linku.