Polska Encyklopedia Historyczno-Genealogiczna Polska Encyklopedia Historyczno-Genealogiczna
 

 
 
Haseł w Leksykonie: 8948.
 
GRUPY HASEŁ

Miary i wagi
Systemy genealogiczne
Pieniądz używany w Polsce
Rodzaje uzbrojenia
Mobilia herbowe
Tytulatura klasowa
Zawody i funkcje
Stosunki rodzinne
Alchemia
Masoneria
Graficzna wyszukiwarka herbów
 
INNE SŁOWNIKI GP+

Lokalizacje geogr.
Powstańcy 1863 - lista
Bitwy 1863-6
Światowy Szlak 1863
Oficjaliści prywatni
Właściciele ziemscy
Baza fotografii
Biografie osób i rodzin
Opisy miejsc i miejscowości
Zbiory nazwisk, listy
Opowiadania
Staropolskie przepisy kulinarne
 
 
Hasło
Wystarczy wpisać część nazwy                                                                              (dokładne słowo)
Opis, nazwisko    
Wystarczy wpisać część nazwiska, lub innego słowa (bez gwiazdki)
#  A  B  C Ć  D  E  F  G  H I J  K  L  Ł  M  N  O Ó  P  Q  R  S Ś  T  U  V  W  X  Y  Z Ź Ż


ksiądz senior
Starszy ksiądz pozostający w parafii i nie wykonujący głównych czynności posługi liturgicznej ani parafialnej.


  Hasło w leksykonie: ksiądz senior

książka
Mobilium herbowe oznaczające wiedzę i mądrość. Jest symbolem nauki, szacunku dla prawa. Otwarta księga oznacza ujawnianie tajemnic (np. natury), księgę życia, Ewangelię, Chrystusa jako sędziego świata. Książka zamknięta jest symbolem doradcy, doradzania, symbolem boskich tajemnic (trzymana przez dłoń).

Herby z tym symbolem


  Hasło w leksykonie: książka

książka architektury
Zbiór sprawozdań z posiedzeń loży masońskiej.


  Hasło w leksykonie: książka architektury

Księga Bractwa św. Krzysztofa z Arlbergu
Dzieło z przełomu XIV i XV wieku, w którym zawarto spis rycerzy wspierających bractwo alpejskich pasterzy, które opiekowało się pielgrzymami. Polacy brali udział w Soborze w Konstancji, i wtedy właśnie nastąpiły kontakty z bractwem. Stąd w albumie tym znalazło się 12 polskich herbów, przy czym trzy zaraz po 1397, czyli jeszcze przed Soborem. Jedno z zagranicznych źródeł heraldyki polskiej.


  Hasło w leksykonie: Księga Bractwa św. Krzysztofa z Arlbergu

księga budownicza
Protokół z posiedzenia braci lożowych w masonerii.


  Hasło w leksykonie: księga budownicza

księga immatrykulacyjna
Rejestr członków loży masońskiej. Lista jest ułożona na ogół wg daty wstąpienia i zawiera informacje o członkach takie jak data i miejsce urodzenia, zawód, stopień.


  Hasło w leksykonie: księga immatrykulacyjna

księga pamięci
Rejestr zmarłych członków loży masońskiej.


  Hasło w leksykonie: księga pamięci

księga parcel
Wykaz numerów wszystkich parcel danej jednostki katastralnej. Zawiera: nr parceli, nr artykułu matrykuły, imię i nazwisko, oznaczenie użytku gruntowego oraz klasę gruntu, pow. parceli, kategorię terenu, nr arkusza mapy, rok wpisu, adnotacje o zmianach
(za: Wikipedia)


  Hasło w leksykonie: księga parcel

księga ślubów
Zawiera również informacje o zapowiedziach (niekiedy w osobnej księdze). Podawane są informacje o małżonkach, dacie, miejscu, rodzicach państwa młodych, świadkach, księdzu odbierającym ślub, czasem także informacje inne jak dokładne miejsce zamieszkania, szersza genealogia, zawody. a końcu każdego roku jest sporządzony krótki spis po którym można szybko znaleźć szukane osoby.


  Hasło w leksykonie: księga ślubów

księga urodzeń
Zazwyczaj tożsama z księgą chrztów zawiera informacje o miejscu i dacie urodzenia, dacie chrztu i nazwisku księdza, imieniu dziecka, rodzicach, profesji ojca, nazwisku rodowym matki, rodzicach chrzestnych oraz ewentualne komentarze.


  Hasło w leksykonie: księga urodzeń

księga zgonów
Zawiera informacje o dacie i miejscu zgonu, nazwisku zmarłego (w przypadku kobiet czasem jest dopisek o nazwisku panieńskim lub o mężu), orientacyjnym wieku zmarłego. Jest informacja kto zgłaszał i jaka była przyczyna zgonu. W przypadku zmarłych dzieci są zazwyczaj informacje o rodzicach (czasem także przy osobach starszych - zależało od księdza). Czasem są także dodatkowe informacje np. o osieroconych dzieciach itd
(za: Wielkopolskim Towarzystwem Genealogicznym)


  Hasło w leksykonie: księga zgonów

księgi kościelne
Kancelarie kościelne Rzeczypospolitej posiadały rozbudowany system ksiąg, który z pewnymi zmianami zachował się aż dzisiaj.
1. Kancelarie biskupie
1.1. episcopalia - akta biskupie, czynności kancelarii, terminarze notariuszy
1.1. księgi czynności pontyfikalnych
1.2. beneficiorum - księgi beneficjów
1.3. retaxationum - księga retaksacji beneficjów
1.4. księgi gospodarcze - lustracje, inwentarze, rachunki
1.5. visitationum - księga wizytacji parafialnych
2. Kancelaria konsystorskie - acta officii
3. Kancelaria kapitulne
3.1. acta actorum - protokoły z zebrań
3.2. instalationum - instalacje kanonii i praw kanonickich
3.3. księgi gospodarcze i własne diecezji
4. Kancelarie parafialne
4.1. księgi chrztów
4.2. księgi małżeństw
4.3. księgi zgonów
4.4. księgi inne (różne), np.:
4.4.4.1. księgi zapowiedzi
4.4.4.2. księgi bierzmowanych
4.4.4.3. księgi spowiadających się
4.4.4.4. index animarum - spisy parafian


  Hasło w leksykonie: księgi kościelne

księgi ludności stałej
Księgi mieszkańców, niekiedy łącznie z datami urodzenia, zgonów. Księgi te wykonywane były przez sołtysów, wcześniej proboszczów lub urzędników dominialnych. Obejmowały one niekiedy znaczny okres czasu, z licznymi dopiskami nowo przybyłych i nowo narodzonych. Z tego powodu, bywają trudności z ich udostępnianiem, gdy zahaczają o okres młodszy ni 100 lat.


  Hasło w leksykonie: księgi ludności stałej

księgi sądowe
System, ksiąg kancelarii sądowych
1. Księgi sądu ziemskiego
2. Księgi sądu grodzkiego
2.1. decreta iudici - wyroki sądu
2.2. acta officii - księgi aktów
2.2.1. libri decretorum officii - wyroki i postanowienia sądu grodzkiego
2.2.2. libri inscriptionum - wpisy transakcji w umowach wieczystych
2.2.3. libri relationum - doręczenia, oględziny, egzekucje, protesty o naruszenie praw, niektóre akta publiczne, taryfy podatkowe


  Hasło w leksykonie: księgi sądowe

księgi ziemskie
Najczęściej kancelaria miejska posiadała trzy rodzaje ksiąg:
1. księgi wójtowskie (advocatalia)
2. księgi ławnicze (scabinalia)
3. księgi radzieckie (consularia)
- 3.1. księgi sądowe
- 3.2. księgi administracyjne
- 3.3. księgi rachunkowe
Im mniejsze miasta, tym bardziej łączono te księgi razem.


  Hasło w leksykonie: księgi ziemskie

Księżyc

Rodziny należące do herbu: Ciemiński, Cisowski, Depka, Gliszczyński, Gostkowski, Milwiński, Mniszewski, Paj, Podjaski, Prądzyński, Siulewicz, Studziński, Sulerzyski, Sulewicz, Śluszowski, Teszmar, Trzebiatkowski, Trzebiatowski, Widzki, Wiecki, Wietecki, Wiateski, Wiosnowski, Wussow, Zmuda, Żmuda


  Hasło w leksykonie: Księżyc

księżyc
Jako znak heraldyczny związany z nocą jest symbolem działania tajemniczego, lub czynów dokonanych pod osłoną nocy. Jest znakiem dobrych mocy czuwających nad człowiekiem i siłę duszy wobec przeciwności losu. Szczególne znaczenie ma jego forma półksiężyca.

Herby z tą symboliką


  Hasło w leksykonie: księżyc

Księzyc
Herb szlachecki. Rodziny należące do herbu: Brodzki


  Hasło w leksykonie: Księzyc

Księżyc II
Herb szlachecki. Rodziny należące do herbu: Lipiński, Pażontka


  Hasło w leksykonie: Księżyc II


Jeśli widzisz błąd, brak, nie znalazłeś swojego nazwiska, masz ciekawy pomysł, chcesz pomóc w inny sposób
prosimy skontaktuj się z nami.  Fundacja Odtworzeniowa Dóbr Kultury i Dziedzictwa Narodowego  
Regon: 122719308, NIP: 6793086820
konto: Bank Pocztowy 96 1320 1856 2935 3154 2000 0001
Przekaz online (usługa DotPay)
Wpisz kwotę:


Przelew kartą (usługa Pay Pal)
© Genealogia Polaków 2000-
Wszelkie kopiowanie słownika i haseł zabronione, wykorzystanie w publikacjach tylko z podaniem aktywnego linku.