Polska Encyklopedia Historyczno-Genealogiczna Polska Encyklopedia Historyczno-Genealogiczna
 

 
 
Haseł w Leksykonie: 8949.
 
GRUPY HASEŁ

Miary i wagi
Systemy genealogiczne
Pieniądz używany w Polsce
Rodzaje uzbrojenia
Mobilia herbowe
Tytulatura klasowa
Zawody i funkcje
Stosunki rodzinne
Alchemia
Masoneria
Graficzna wyszukiwarka herbów
 
INNE SŁOWNIKI GP+

Lokalizacje geogr.
Powstańcy 1863 - lista
Bitwy 1863-6
Światowy Szlak 1863
Oficjaliści prywatni
Właściciele ziemscy
Baza fotografii
Biografie osób i rodzin
Opisy miejsc i miejscowości
Zbiory nazwisk, listy
Opowiadania
Staropolskie przepisy kulinarne
 
 
Hasło
Wystarczy wpisać część nazwy                                                                              (dokładne słowo)
Opis, nazwisko    
Wystarczy wpisać część nazwiska, lub innego słowa (bez gwiazdki)
#  A  B  C Ć  D  E  F  G  H I J  K  L  Ł  M  N  O Ó  P  Q  R  S Ś  T  U  V  W  X  Y  Z Ź Ż


Laband
Gliwice, -Labedy - Niemiecka nazwa miejscowości


  Hasło w leksykonie: Laband

label


Kołnierz turniejowy. Jedna z angielskich oznak starszeństwa.


  Hasło w leksykonie: label

Labes
Lobez - Niemiecka nazwa miejscowości na Pomorzu


  Hasło w leksykonie: Labes

Labiau
Polessk (Rosja) - Nazwa miejscowości w okresie przynależności do Prus Wschodnich


  Hasło w leksykonie: Labiau

Labischin
Labiszyn - Niemiecka nazwa miejscowości w poznańskim


  Hasło w leksykonie: Labischin

Labor


  Hasło w leksykonie: Labor

laborator
(łac.) wyrobnik, pracownik


  Hasło w leksykonie: laborator

laboriosus
(łac.) pracowity - chłop


  Hasło w leksykonie: laboriosus

labry
(łac.: lista, lusca, tectura, fascia) Ozdoba hełmu znajdującego się na herbie. Wywodziły się z chustek zatykanych na hełm w ochronie przed promieniami słonecznymi. W heraldyce przyjmuje się na ogół że labry mają kolor pola tarczy a podbicie kolor mobiliów, lub najważniejszego z nich. Jeśli pole stanowił metal, to stawał się on warstwą spodnią.

W Polskiej heraldyce wczesnego okresu w ogóle nie notowano labrów. Jedyny przypadek z XIV wieku to herb Bogorya w Biblii arcybiskupa Jarosława ze Skotnik. Wydaje się że ten zwyczaj nie był powszechny, i przyjmował się w ślad za rozpowszechnionym zwyczajem zachodnim, jako forma dodania herbu splendoru.


  Hasło w leksykonie: labry

labuś
* ksiądz zbytnio elegancki na księdza
* psędo-ksiądz, często guwerner francuski podający się za księdza


  Hasło w leksykonie: labuś


Jeśli widzisz błąd, brak, nie znalazłeś swojego nazwiska, masz ciekawy pomysł, chcesz pomóc w inny sposób
prosimy skontaktuj się z nami.  Fundacja Odtworzeniowa Dóbr Kultury i Dziedzictwa Narodowego  
Regon: 122719308, NIP: 6793086820
konto: Bank Pocztowy 96 1320 1856 2935 3154 2000 0001
Przekaz online (usługa DotPay)
Wpisz kwotę:


Przelew kartą (usługa Pay Pal)
© Genealogia Polaków 2000-
Wszelkie kopiowanie słownika i haseł zabronione, wykorzystanie w publikacjach tylko z podaniem aktywnego linku.