Polska Encyklopedia Historyczno-Genealogiczna Polska Encyklopedia Historyczno-Genealogiczna
 

 
 
Haseł w Leksykonie: 8949.
 
GRUPY HASEŁ

Miary i wagi
Systemy genealogiczne
Pieniądz używany w Polsce
Rodzaje uzbrojenia
Mobilia herbowe
Tytulatura klasowa
Zawody i funkcje
Stosunki rodzinne
Alchemia
Masoneria
Graficzna wyszukiwarka herbów
 
INNE SŁOWNIKI GP+

Lokalizacje geogr.
Powstańcy 1863 - lista
Bitwy 1863-6
Światowy Szlak 1863
Oficjaliści prywatni
Właściciele ziemscy
Baza fotografii
Biografie osób i rodzin
Opisy miejsc i miejscowości
Zbiory nazwisk, listy
Opowiadania
Staropolskie przepisy kulinarne
 
 
Hasło
Wystarczy wpisać część nazwy                                                                              (dokładne słowo)
Opis, nazwisko    
Wystarczy wpisać część nazwiska, lub innego słowa (bez gwiazdki)
#  A  B  C Ć  D  E  F  G  H I J  K  L  Ł  M  N  O Ó  P  Q  R  S Ś  T  U  V  W  X  Y  Z Ź Ż


Pracotwór
Herb szlachecki. Rodziny należące do herbu: Gratkowski


  Hasło w leksykonie: Pracotwór

pracowity


  Hasło w leksykonie: pracowity

pradėjimas
(lit.) poczęcie


  Hasło w leksykonie: pradėjimas

pradžia
(lit.) poczęcie


  Hasło w leksykonie: pradžia

Prądzyński
Herb szlachecki. Rodziny należące do herbu:


  Hasło w leksykonie: Prądzyński

praeceptor scholae
(łac.) kierownik szkoły


  Hasło w leksykonie: praeceptor scholae

praeco
(łac.) woźny sądowy


  Hasło w leksykonie: praeco

praefectus
(łac.) zarządca  Hasło w leksykonie: praefectus

praefectus cohortis
(łac.) kapitan


  Hasło w leksykonie: praefectus cohortis

praefectus cubiculi
(łac.) Podkomorzy nadworny


  Hasło w leksykonie: praefectus cubiculi

praefectus culinae
(łac.) kuchmistrz


  Hasło w leksykonie: praefectus culinae

praefectus pontium
(łac.) mostowniczy


  Hasło w leksykonie: praefectus pontium

praefectus praetorii


  Hasło w leksykonie: praefectus praetorii

praefectus salinarum
(łac.) żupnik


  Hasło w leksykonie: praefectus salinarum

praefectus silvarum
(łac) nadzorca leśny, nadleśniczy


  Hasło w leksykonie: praefectus silvarum

praefectus stabuli
(łac.) koniuszy


  Hasło w leksykonie: praefectus stabuli

praefectus stabuli civitatis
(łac.) szrotmistrz


  Hasło w leksykonie: praefectus stabuli civitatis

praepositus
(łac.) prepozyt - przewodniczący kapituły katedralnej, proboszcz kolegiaty, zastępca opata lub przeora w niektórych zakonach


  Hasło w leksykonie: praepositus

praestantia
(łac.) wyższość, znakomitość - dawniej używana też w sensie sprawowania odpowiedzialności - np. tymczasowe sprawowanie przez ojca odpowiedzialności nad młodą córką wydawaną za mąż - do określonego czasu - np. pełnoletniości.


  Hasło w leksykonie: praestantia

praetor
(łac.) wójt miejski


  Hasło w leksykonie: praetor

praetorii consularis capitaneus


  Hasło w leksykonie: praetorii consularis capitaneus

prafectus
patrz: praefectus


  Hasło w leksykonie: prafectus

prajina
(prăjină) Miara długości w mołdawskim systemie miar używana też na terenach Galicji wschodniej. W latach 1787-1856 = 5.886 m.

(za: www.ourroots.ca)


  Hasło w leksykonie: prajina

pralaimėjimas
(lit.) klęska, szkoda


  Hasło w leksykonie: pralaimėjimas

Prälat
(niem.) prałat


  Hasło w leksykonie: Prälat

pralnica
maszyna do prania


  Hasło w leksykonie: pralnica

pranašautojas
(lit.) powroźnik


  Hasło w leksykonie: pranašautojas

pranešimas
(lit.) doniesienie, doniesienie


  Hasło w leksykonie: pranešimas

praorsiae
(staro-lit.) Dawna nazwa na lipcowe święto dożynek.

[za: Teodor Narbutt: Dzieje starożytne Narodu Litewskiego]


  Hasło w leksykonie: praorsiae

prasoł
Kupiec zajmujący się sprzedażą soli, mięsa.


  Hasło w leksykonie: prasoł

Prassa


  Hasło w leksykonie: Prassa

Prassa
Herb szlachecki. Rodziny należące do herbu: Prassa


  Hasło w leksykonie: Prassa

prašymas
(lit.) podanie


  Hasło w leksykonie: prašymas

Prątnicki
Herb szlachecki. Rodziny należące do herbu: Prątnicki


  Hasło w leksykonie: Prątnicki

Prausnitz
Prusice - Niemiecka nazwa miejscowości


  Hasło w leksykonie: Prausnitz

Praust
Pruszcz Gdański - Nazwa miejscowości w okresie przynależności do Prus Zachodnich


  Hasło w leksykonie: Praust

pravardė
(lit.) przydomek


  Hasło w leksykonie: pravardė

Prawdita


  Hasło w leksykonie: Prawdita

Prawdziany


  Hasło w leksykonie: Prawdziany

Prawdzic

Prawda, Prawdita, Prawdziany. Herb szlachecki dzielony w pas blankami (krenelażem - zapewne na początku linią prostą). Dolne pole pierwotnie czerwone, potem zamienione w mur, górne błękitne - pół lwa złotego w prawą stronę zwróconego. W klejnocie baszta z której wyskakuje taki sam połulew.

Nazwa wywodzi się od określenia "prawdawny" - prawdziwy - prawdzic. Przezwisko "prawda" przylgnęło do herbu i zostało zinterpretowane przez Długosza jako określenie "prawda" używane na kółko które wkładało się do jedzenia i służyło do zachowywania temperatury potraw. Z tego powodu lew otrzymał takie koło i zostało to potem powtarzane przez heraldyków - już raczej jako okrągła podstawka pod misę.

Należy zauważyć że jedną z wersji - być może oryginalną jest srebrne (białe) pole górnej części (z również srebrnym lwem). W takiej wersji herb jest bardzo podobny do barw narodowych polskich, być może tutaj należało by więc upatrywać pochodzenia pierwszych wersji herbu.

W źródłach herb pojawia się po raz pierwszy w 1407 roku. Herb widoczny w Herbarzu z Bergshammar, w Kronice soboru w Konstancji, u Długosza. W 1375 pieczętuje się nim biskup płocki Dobiesław, Jan Sulikowski w 1452, Stanisław Stachir ze Srok w 1458 Łukasz Górka (nagrobek z 1488), bp. Uriel (nagrobek z 1496). Jest widoczny także na chrzcielnicy z Trziany.

Herb podobny: Zaremba

Rodziny należące do herbu: Araszewski, Archimowicz, Arcimowicz, Arciszewski, Babowski, Baranowski, Bączalski, Bereza, Bernatowicz, Beski, Bętkowski, Biedkowski, Biegański, Bielski, Bietkowski, Bobowski, Bogacki, Borysowski, Borzyszkowski, Bratkowski, Bratoszewski, Brochocki, Brochowski, Brodziński, Brudziński, Brudzyński, Brzeski, Buchałło, Buchałłowicz, Bugajło, Bujaczewski, Bujakowski, Bułakowski, Cebulski, Chotomski, Chrul, Chrulewicz, Chrybski, Chrzanowski, Cibulski, Cichorowski, Cichrowski, Cidzik, Ciemiewski, Ciemniewski, Ciemnołęski, Ciemnołoński, Cybiński, Cybulski, Cydzik, Czebnowski, Czeczocki, Czeczot, Czeczotek, Czeczotka, Czempowski, Czempkowski, Czychrowski, Ćwikliński, Dankiewicz, Dańkiewicz, Daszkowicz, Dąbski, Dębołęcki, Dębski, Dinheim, Dobrowolski, Domiechowski, Domiediowski, Dominikowski, Druszkiewicz, Duranowski, Działowski, Dzwonowski, Filipowicz, Gajewski, Gałęski, Garlicki, Gawarzewski, Gaworzewski, Gedejt, Gidziński, Giełbutowski, Giełdanowski, Głębatowski, Gockowski, Goczałkowski, Goćkowski, Golemberski, Golemiński, Golimiński, Goliński, Gołemberski, Gołembiewski, Gołębiowski, Gołymiński, Gołyński, Gorazdowski, Gorowski, Gorzuchowski, Gosczewski, Gosk, Gostomski, Goszczewski, Goszsczewski, Gościchowski, Gotomski, Gowarczewski, Gowarzewski, Gowaszewski, Gozdzichowski, Gólczewski, Górowski, Gradomski, Gradowski, Grecki, Grek, Grekowicz, Grekowski, Grodzanowski, Gromnicki, Grudowski, Gruja, Grzymułtowski, Gulcz, Gulczewski, Gurowski, Gurski, Guzelf, Gyl, Gył, Gyłowski, Hejman, Hładki, Hownowski, Hunowski, Hunnowski, Huryn, Imieniński, Izbicki, Izbiński, Iżycki, Jaraczewski, Jaraczowski, Jarosław, Jocewicz, Jodcewicz, Kaliciński, Kamiński, Kargoszyński, Karłowski, Kaski, Kasperowicz, Kenstoszowski, Kęskowski, Kinicki, Kinierski, Kiniorski, Kirzyński, Kłodzieński, Kmaczoła, Kobelski, Kobylnicki, Kochanowski, Kochański, Kochlewski, Kochlowski, Kojadzki, Kokeli, Kokorski, Koniuszewski, Konojacki, Konojadzki, Konsiadzki, Konsjadzki, Kornacki, Koruszyński, Kosacki, Kossacki, Kostro, Kostrowicki, Koszelewski, Kozerski, Kozyrski, Kraśnik, Krupowicz, Kruszewski, Kruszyński, Kryski, Kryszka, Krzeczkowski, Krzyżewicz, Kucharski, Kukalski, Kukiewicz, Kukleński, Kuklinowski, Kukliński, Kurowski, Kurski, Kuszelewski, Kwaczała, Lang, Lank, Lantosz, Lasciewski, Laszewski, Laściewski, Ląszewski, Leskowski, Leszczewski, Leszczkowski, Leszczyński, Leszkowski, Lewandowski, Lewicki, Liszkowski, Lobeski, Luk, Luka, Luko, Lukocki, Lutecki, Lutocki, Lutomski, Łabiszyński, Łahiszewski, Łahiszyński, Łajszewski, Łakoszyński, Łakowicz, Łantosz, Łantowski, Łaszcz, Łaszczewski, Łaszewski, Łayszczewski, Łazarski, Łazęcki, Łaźniewski, Łaźniowski, Łażniewski, Łąszewski, Łękowski, Łoniewski, Łukomski, Łuniewski, Łuszczewski, Macieszewski, Mackiewicz, Makosiej, Mańkowski, Marczewski, Mąkorski, Meciszewski, Męciszewski, Mękarski, Mękarzewski, Micewski, Micowski, Miczowski, Miekowski, Miężyński, Misiewski, Mlekicki, Młocki, Modlski, Molski, Mołocki, Mołodzki, Mukański, Mycowski, Narolski, Neledewski, Nieborowski, Nieborski, Nieledewski, Nieledowski, Niemierza, Niemiński, Niewiarowicz, Niszczycki, Norejko, Nosalski, Nosielski, Nosilski, Obałkowski, Obodyński, Obrociwor, Obrowiecki, Obuchowicz, Olęcki, Olędzki, Olęski, Olszewski, Omulecki, Oryszowski, Ośnicki, Ożygalski, Ożygałko, Pakosławski, Pakosz, Pałucki, Paris, Parten, Parys, Paszkiewicz, Patek, Pawlucy, Petelczyc, Piątkowski, Piwo, Piwoni, Piwonia, Piwoński, Płocki, Poczernicki, Poczyrnicki, Podczernicki, Policki, Porycki, Posienicki, Posiniecki, Potelczyc, Pożarski, Prawdzikowski, Pruski, Przytulski, Puiss, Raciborzyński, Radocki, Radzanowski, Rauschke, Rokitnicki, Romanowski, Romocki, Rubczyński, Rudczenko, Rudzki, Ruszkowski, Rutski, Rybiński, Rymaszewski, Rynarzewski, Sadłucki, Sankiewicz, Sarbiewski, Sarnacki, Sawczenko, Sedlnicki, Seńkowski, Sewerynowicz, Sękowski, Siciński, Sierakowski, Sierpski, Słabosz, Sługocki, Smarzewski, Smarzowski, Smarżewski, Smitkowski, Smitrowski, Sokołowski, Sołłohub, Sołohub, Sowiński, Sowka, Stepankowski, Strączyńki, Stronczyński [Bon.], Stroszewski, Stróżewski, Stróżowski, Strzałkowski, Strzemielecki, Strzemilecki, Suczka, Szakowski, Szamota, Szawiński, Szczawiński, Szedziński, Szejbak, Szejbakowski, Szopicki, Szuba, Szubski, Szybakowski, Szymakowski, Śmijakowski, Śmijkowski, Śmijkowski, Tarzecki, Tyrzycki, Tchórzowski, Thuille, Tomisławski, Trabsza, Trabszo, Trapsza, Trapszo [Wypis z KZ 1802], Trąbski, Trąmbski, Tuczampski, Tuczapski, Warmuntowicz, Wichrowski, Wierzbowski, Wilski, Winbiński, Wistosławski, Wiszczycki, Witosławski, Włodek, Wodyński, Wolański, Wolkochowski, Wolski, Wołczek, Wołkochowski, Woźniakowski, Wożniakowski, Wrzedziński, Wszelaczyński, Wysocki, Wyszomierski, Zajączkowski, Zaleski, Zaremba, Zaręba, Zarębski, Zassański, Zawadzki, Ząb, Zdzieniecki, Zieliński, Zubczewski, Zubienko, Zubowski, Zuchowicz, Zygmuntowicz, Zygmuntowski, Żabicki, Żeleński, Żmichowski, Żysznowski


  Hasło w leksykonie: Prawdzic

prawo bliższości
(tytuł bliższości, ius retractus, ius propinquitatis) - prawo do odkupienia posiadłości od nabywcy, po tej samej cenie którą tamten wydał, zagwarantowane dla potomków lub krewnych byłych właścicieli. Prawo to było stosowane w Polsce od ok XII do końca XV wieku


  Hasło w leksykonie: prawo bliższości

Prawo kobylego pola
Prawo zezwalające w zimie wypasać stada na polach sąsiadów. Utrzymywało się do XIV.


  Hasło w leksykonie: Prawo kobylego pola

prawo nadbrzeżne
Zasada mówiąca że to co wpadnie do wody a potem zostanie wyrzucone na brzeg przestanie być własnością przewoźnika. Rzeczy stawały się niczyje i mogły wejść w posiadanie mieszkańców. Prawo stosowano na pobrzeżu Bałtyku ale również w Czechach - do wód śródlądowych. Od X wieku prawo było obwarowane wieloma umowami międzynarodowymi.


  Hasło w leksykonie: prawo nadbrzeżne

prawo pierwszej nocy
Wbrew powszechnemu mniemaniu rzadko kiedy występujące a jeszcze rzadziej egzekwowane prawo w średniowiecznej Europie, do spędzenia przez władce pierwszej nocy poślubnej z żoną jego poddanego. Było to raczej określenie podatku od ślubu który oznaczał odkupienie tego prawa przez poddanego.


  Hasło w leksykonie: prawo pierwszej nocy

prawo prezenty
Prawo przedstawiania kandydata na wakujące beneficjum przy kościele lub klasztorze. Prawo takie miał np. fundator lub kolator.


  Hasło w leksykonie: prawo prezenty

Prawomian
Herb szlachecki nadany przez Heroldię Królestwa Polskiego tuż przed 1859r. Emilii z Jasińskich Józefówiczowej, wdowie po Ksawerym Józefowiczu, Pisarzu Aktowym Królestwa Polskiego, tudzież dwom synom jego: Franciszkowi Ksaweremu Michałowi (2ch imion) i Michałowi Stanisławowi (2ch imion) Józefowiczom


  Hasło w leksykonie: Prawomian

Prawomił
Herb szlachecki nadany przez Heroldię Królestwa Polskiego tuż przed 1859r. Otrzymały go dzieci zmarłego Jana syna Ambrożego Duczyńskiego, Sędziego, Trybunału Handlowego b. guberni Mazowieckiej obecnie Warszawskiej, w małżeństwie z Anną z Kuźmińskich spłodzonych, a mianowicie synowie: Mikołaj i Jan, tudzież córki: Katarzyna, Maria, Zofia, Alexandra i Anna


  Hasło w leksykonie: Prawomił

praxator
(łac.) piwowar


  Hasło w leksykonie: praxator

praźnik
(gwar.lwow.) odpust, święto


  Hasło w leksykonie: praźnik

Praznorski
Herb szlachecki. Rodziny należące do herbu: Praznorski


  Hasło w leksykonie: Praznorski

Prążowski
Herb szlachecki. Rodziny należące do herbu: Prązewski, Prązowski, Prążewski, Prążowski


  Hasło w leksykonie: Prążowski


Jeśli widzisz błąd, brak, nie znalazłeś swojego nazwiska, masz ciekawy pomysł, chcesz pomóc w inny sposób
prosimy skontaktuj się z nami.  Fundacja Odtworzeniowa Dóbr Kultury i Dziedzictwa Narodowego  
Regon: 122719308, NIP: 6793086820
konto: Bank Pocztowy 96 1320 1856 2935 3154 2000 0001
Przekaz online (usługa DotPay)
Wpisz kwotę:


Przelew kartą (usługa Pay Pal)
© Genealogia Polaków 2000-
Wszelkie kopiowanie słownika i haseł zabronione, wykorzystanie w publikacjach tylko z podaniem aktywnego linku.