Polska Encyklopedia Historyczno-Genealogiczna Polska Encyklopedia Historyczno-Genealogiczna
 

 
 
Haseł w Leksykonie: 8955.
 
GRUPY HASEŁ

Miary i wagi
Systemy genealogiczne
Pieniądz używany w Polsce
Rodzaje uzbrojenia
Mobilia herbowe
Tytulatura klasowa
Zawody i funkcje
Stosunki rodzinne
Alchemia
Masoneria
Graficzna wyszukiwarka herbów
 
INNE SŁOWNIKI GP+

Lokalizacje geogr.
Powstańcy 1863 - lista
Bitwy 1863-6
Światowy Szlak 1863
Oficjaliści prywatni
Właściciele ziemscy
Baza fotografii
Biografie osób i rodzin
Opisy miejsc i miejscowości
Zbiory nazwisk, listy
Opowiadania
Staropolskie przepisy kulinarne
 
 
Hasło
Wystarczy wpisać część nazwy                                                                              (dokładne słowo)
Opis, nazwisko    
Wystarczy wpisać część nazwiska, lub innego słowa (bez gwiazdki)
#  A  B  C Ć  D  E  F  G  H I J  K  L  Ł  M  N  O Ó  P  Q  R  S Ś  T  U  V  W  X  Y  Z Ź Ż


Wojanowski
Herb szlachecki. Rodziny należące do herbu:


  Hasło w leksykonie: Wojanowski

Wojejko
Herb szlachecki. Rodziny należące do herbu: Wojejko


  Hasło w leksykonie: Wojejko

wojewoda wołoski
Nazwa stosowana we wsiach wołoskich na określenie osoby będącej sędzią i burmistrzem. Związana była ze stosowanym na tym terenie wołoskim prawem lokacyjnym wsi. Funkcjonowanie tego stanowiska datuje się na lata ok 1377-1406.Wojewodowie wołoscy w Rzeczypospolitej


  Hasło w leksykonie: wojewoda wołoski

Wojna

Herb szlachecki. Rodziny należące do herbu: Wojna


  Hasło w leksykonie: Wojna

Wojniłowicz
Herb szlachecki. Rodziny należące do herbu:


  Hasło w leksykonie: Wojniłowicz

Wojniłowicz
Herb szlachecki. Rodziny należące do herbu: Hoszewski


  Hasło w leksykonie: Wojniłowicz

Wojno
Herb szlachecki. Rodziny należące do herbu: Wojno


  Hasło w leksykonie: Wojno

Wojnowski
Herb szlachecki. Rodziny należące do herbu: Wojnowski


  Hasło w leksykonie: Wojnowski

wojski
(tribunus) Urząd ten powstał w XIII w, tracą powoli na znaczeniu. Przejmował obowiązki rządów w województwie (wojski większy, ziemski) lub grodzie (wojski mniejszy, grodowy, zamkowy) w czasie nieobecności innych funkcji np. w obliczu wojny.

W dworach prywatnych zajmowali się porządkiem w dobrach, bezpieczeństwem, ściągali podatki.


  Hasło w leksykonie: wojski

wojsko kwarciane
Utworzone w 2 poł. XVIw. Było zalążkiem stałej armii w Rzeczypospolitej. W czasie pokoju liczyło ok. 2500 jazdy, którą powiększano w czasie wojny. Nazwane kwarcianym, od części dochodów z dóbr królewskich przeznaczanych na utrzymanie wojska.


  Hasło w leksykonie: wojsko kwarciane

Wojszyk
Herb szlachecki. Rodziny należące do herbu: Wojszyk


  Hasło w leksykonie: Wojszyk

Wojtyczka

Polska rodzina używająca herbu własnego, typu mieszczańskiego, fundowanego i przyjętego przez dr A. Wojtyczkę i jego dwóch braci w 2008 r. Zarejestrowany jako rodowy herb własny w Roli Herbowej "Nova Heroldia" w 2008, w Heraldische Gemeinschaft Westfalen w 2009 oraz w Burkes International Register of Arms w 2010.


  Hasło w leksykonie: Wojtyczka


Jeśli widzisz błąd, brak, nie znalazłeś swojego nazwiska, masz ciekawy pomysł, chcesz pomóc w inny sposób
prosimy skontaktuj się z nami.  Fundacja Odtworzeniowa Dóbr Kultury i Dziedzictwa Narodowego  
Regon: 122719308, NIP: 6793086820
konto: Bank Pocztowy 96 1320 1856 2935 3154 2000 0001
Przekaz online (usługa DotPay)
Wpisz kwotę:


Przelew kartą (usługa Pay Pal)
© Genealogia Polaków 2000-
Wszelkie kopiowanie słownika i haseł zabronione, wykorzystanie w publikacjach tylko z podaniem aktywnego linku.