Polska Encyklopedia Historyczno-Genealogiczna Polska Encyklopedia Historyczno-Genealogiczna
 

 
 
Haseł w Leksykonie: 9641.
 
GRUPY HASEŁ

Systemy genealogiczne
Terminy metrykalne
Miary i wagi
Pieniądz używany w Polsce
Rodzaje uzbrojenia
Mobilia herbowe
Tytulatura klasowa
Zawody i funkcje
Stosunki rodzinne
Alchemia
Masoneria
Graficzna wyszukiwarka herbów
 
INNE SŁOWNIKI GP+

Lokalizacje geogr.
Powstańcy 1863 - lista
Bitwy 1863-6
Światowy Szlak 1863
Oficjaliści prywatni
Właściciele ziemscy
Baza fotografii
Biografie osób i rodzin
Opisy miejsc i miejscowości
Zbiory nazwisk, listy
Opowiadania
Staropolskie przepisy kulinarne
 
 
Hasło
Wystarczy wpisać część nazwy                                                                              (dokładne słowo)
Opis, nazwisko    
Wystarczy wpisać część nazwiska, lub innego słowa (bez gwiazdki)
#  A  B  C Ć  D  E  F  G  H I J  K  L  Ł  M  N  O Ó  P  Q  R  S Ś  T  U  V  W  X  Y  Z Ź Ż


antał
1/4 beczki = 18 garncy = 67,8 litraantałek
Połowa antału = 9 garnców = ok. 34 litry. Miara używana w średniowieczu i do końca XVIIIw.arszyn
1/3 sążnia rosyjskiego = 71,12 cm
1 arszyn = 15 werszków = 7 stóp angielskich (1839r)beczka
Miara objętości = 25 garncy = 100 litrów (1818r)

W terminologii bartniczej dzieliła się na 3 pokowy - ok. 50 litrówbelec
Miara objętości miodu (lub innej cieczy) równa 36 kwartom.berkowiec
Litewska i rosyjska miara masy

Litwa
1839 - 1 berkowiec = 5 kamieni = 200 funtów.

Rocja
1839 - 1 berkowiec = 10 pudów = 400 funtówcal
Jednostka długości dawniej odmierzana jako 8 szerokości ziaren jęczmienia. Inaczej palec.

W nowopolskim systemie miar (1818r) = 12 linii = 2.4 cm

W systemie rosyjskim po 1849r = 2.54 cm

cal wiedeński = 2,63402 cm

cal angielski = 2,54 cmcenturia
Średniowieczna jednostka powierzchni = 1 łanowi dużemucetnar
Jednostka masy.
1764 - 64,8 kg (cetnar koronny)
1818 - 40,55 kg (centar)

Królestwo i Kraków
1839 - 1 cetnar nowy (centnar) = 4 kamienie = 100 funtów
1839 - 1 dawny cetnar polski = 5 kamieni = 160 funtów

Prusy
1839 - 1 cetnar = 5 kamieni = 110 funtówcot
Miara długości w mołdawskim systemie miar używana też na terenach Galicji wschodniej. W latach 1787-1856 = 63,7 cm.

(za: www.ourroots.ca)ćwierć
Miara długości = 6 palców = 48 ziaren

Galicja 1772-1787 = 14.887 cmćwiertnia
Część korca.deget
Miara długości w mołdawskim systemie miar używana też na terenach Galicji wschodniej. W latach 1787-1856 = 1,25 cm.

(za: www.ourroots.ca)denarius
(łac.) - miara wagi ok 1 gr srebradigitus
(łac.) - palec (miara długości)drachma
Jednostka masy = 3,168 g (1818r.)dworzyszcze
1. Średniowieczna miara długości wynosząca 60 stóp (zapewne wyznaczające długość parceli przy drodze lub ulicy).
2. Określenie podatkowe oznaczające pojedyncze gospodarstwo włościańskie, także parcela, plac. (Mniejsze rodziny mogły trzymać np. pół lub ćwierć dworzyszcza, a bardzo duże dwa).

Z dworzyszczem wiązało się też odpowiednie do tego pole i wynikający z tego podatek. Jako że z reguły na dworzyszczu stała jedna chałupa z piecem – a więc jednym kominem – czasem podatki liczyło się na dymy. Dworzyszcze odpowiadało na ogół łanowi – tj 30 morgom ok 18 hektarom pól, na którym jedna rodzina gospodarowała. Inwentaryzacja gruntów i powinności niekiedy używała tych terminów zamiennie. Na wsiach łatwiej było liczyć wg domów, w miastach wg używanych pól. Czynsze też nie były zawsze takie same, gdyż rodziny miały czasem dodatkowe powinności wynikające z pożytków i praw.

[Arłamowski Kazimierz, Chłopi w królewszczyznach ziemi chełmskiej w świetle lustracji 1564/65 i 1661/65, w: Rocznik Historyczno-Archiwalny Przemyśl, 1995]dziedzina
Średniowieczna miara powierzchni = 1 łanowi dużemudłoń
4 cale, szósta część łokcia

Wrocław XIIIw = 7,5 cm.

Galicja 1772-1787 = 7,444 cmfunie
Miara długości w mołdawskim systemie miar używana też na terenach Galicji wschodniej. W latach 1787-1856 = 36 m.

(za: www.ourroots.ca)funt
Miara masy
Funt warszawski = 477 g (1764r)
1818r = 405,504 g

Królestwo i Kraków
1839 - 1/100 nowego cetnara = 1/25 kamienia
1839 - 1/160 dawnego cetnara polskiego = 1/32 kamienia = 16 uncji = 32 łuty
1839 - 1 funt okrętowy = 13 kamieni

Lwów
1839 - 100 funtów = 75 funtów wiedeńskich

Prusy
1839 - 1 funt = 1/22 kamienia = 1/4000 łaszta okrętowego
1839 - 1 funt okrętowy = 3 cetnary

Wiedeń
1839 - 1 funt = 1/100 cetnara = 1/275 sauma = 1/400 karcha.
1839 - 1 funt = 4 viertingi = 16 uncji

Rosja
1839 - 1 funt = 32 łuty = 96 zołotników

Miary i ciężary związane z funtemgranik
Jednostka masy = 8 mg (1818r)grzywna
Średniowieczna jednostka wagowo-pieniężna stosowana od poł. XI w., o ciężarze ok. 210 g. Nazwa "grzywna" wywodzi się od naszyjnika bądź też wiązki skórek przywiązywany do końskiej grzywy, a pełniących przez XII w. funkcję środka płatniczego. Początkowo z grzywny bito 240 denarów Kazimierz Wielki reformując monetę krajową wprowadził podział grzywny na 48 tzw. szerokich groszy. (za: info.kalisz.pl)gwicht
Ciężarek półfuntowy używany w średniowieczu jako miara wagi pieniędzy przy odmierzaniu większych sum. Zwyczaj taki spowodowany był różnorodnością środków płatniczych i trudnością z przeliczaniem, więc przy większych transakcjach pieniądze przeliczano wagowo.halerz
1. Jednostka masy 19-28 dkg używana w średniowieczu. Z reguły wynosiła 23,4 dkg. Odpowiednik grzywny.

2. Moneta lub określenie kosztu bardzo zróżnicowana na terenie Europy. W XIII wieku była to moneta srebrna następnie miedziana by w końcu stać się 1/100 korony czeskiej i słowackiej. Można spotkać sią w zapisach średniowiecznych określenia używanego na 160, 240 lub 256 denarów.izbica
Element konstrukcji wału, prostokątna skrzynia drewniana wypełniana ziemią, albo kamieniami. Również wyodrębniony człon wału. Izbica stanowiła jednostkę wymiaru pracy.

Izbica, (właściwie Izdhica, por. Izdehno) nazwa dość trudna do wyjaśnienia pod względem pochodzenia i znaczenia pierwotnego. Na podstawie faktu iż dotąd nazwa ta służy budowlom wodnym, wznoszonym dla zabezpieczenia mostów drewnianych na rzekach, można by wnosić, iż pierwotnie oznaczała ona siedziby i mieszkania na palach śród wód wznoszone [SGKP]jutrzyna
1 morga ziemi ornej. 80 sążni kwadratowych = 2553,2 metrów kw.kamień
Jednostka masy

Królestwo i Kraków
1839 - 1/4 nowego cetnara = 25 funtów
1839 - 1/5 dawnego cetnara polskiego = 32 funty
1839 - wełna sprzedawana była na "ciężki kamień" - czyli po 32 funty

Litwa
1839 - 5 kamieni = 1 berkowiec; 1 kamień ma 40 funtów

Prusy
1839 - 1/5 cetnara = 22 funtykarch
Miara masy

Wiedeń
1839 - 1 karch = 400 funtów.kciuk
staropolska miara długości = ok. 2.54 cm.konew
5 garncy koronnych = 18,8 litrakoniszka
Miara objętości równa 2 garncom. Zwyczajowo używana jako miara obroku dla koni.kopanka
pręt kwadratowy - miara długościkorczyk
Część korca.korzec
Nazwa pochodzi od nieokorowanego pnia kłody świerkowej w której dłubano miarkę. Miara pojemności ciał sypkich równa ok. 120-128 litrów. Korzec dzielił się na 4 ćwiertnie, 16 (lub 12) korczyków i 32 (lub 24) miary albo też na 2 korczyki, 8 - 12 miarek, 32 garnce. W XIV-XVIII w. znajdowało się w użyciu blisko 300 k. lokalnych. (za: info.kalisz.pl)

Korzec sokalski był większy od bełskiego a mniejszy od krasnostawskiego. Równał się 10 miarom młynarskim. 24 korce sokalskie równały się jednemu łasztowi gdańskiemu [Opisanie starostwa sokalskiego 1565 rok.]krok
Średniowieczna miara długości. We Wrocławiu, Krakowie i innych miastach w XIIIw wynosiła 75 cm. Zazwyczaj między 0,72-0,86 m. Niekiedy liczono wg kroków podwójnych (1,5 m.)kwarta
Miara pojemności ciał sypkich i płynów, głównie zbóż, wina i piwa, stanowiła 1/4 garnca, dzieliła się na 4 kwaterki. Kwarta staropolska zawierała 0,94 l (1784 r.). (za: info.kalisz.pl)kwaterka
Miara pojemności, 1/4 kwartykwintel
Miara masy

Prusy
1839 - 1/4 łutalagel
Wiedeńska miara masy

1 lägel = 1/2 sauma stali = 125 funtów    Następne wyniki


Jeśli widzisz błąd, brak, nie znalazłeś swojego nazwiska, masz ciekawy pomysł, chcesz pomóc w inny sposób
prosimy skontaktuj się z nami.  Fundacja Odtworzeniowa Dóbr Kultury i Dziedzictwa Narodowego  
Regon: 122719308, NIP: 6793086820
konto: Raiffeisen Polbank 42 1750 0012 0000 0000 4108 9032
Przekaz online (usługa DotPay)
Wpisz kwotę:


Przelew kartą (usługa Pay Pal)
© Genealogia Polaków 2000-
Wszelkie kopiowanie słownika i zestawu haseł zabronione, wykorzystanie w publikacjach tylko z podaniem aktywnego linku.