Czy moje nazwisko miało herb?

wpisz nazwisko lub jego część (bez gwiazdki)                    


Wyszukiwanie grafik Polsce blisko 15% rodzin było stanu wolnego - szlacheckiego, w odróżnieniu do np. Anglii czy Francji gdzie szlachty było czasem mniej niż 1%. W naszej bazie jest ponad 30.000 nazwisk rodzin szlacheckich. Odnalezienie nazwiska w jakimś herbie nie oznacza jednak, że rodzina miała szlachectwo. Na ogół obok rodzin herbowych występowały rodziny innych stanów o tym samym nazwisku.

To jednak dobry początek do dalszych poszukiwań, być może wyjaśni się dzięki temu pochodzenie starego dokumentu który masz wśród papierów. Najlepiej zacznij wpisując swoje nazwisko, a także swoich bliskich przodków.© Dynamiczny Herbarz Rodzin Polskich 2001-
Wszelkie kopiowanie słownika i haseł zabronione, wykorzystanie w publikacjach tylko z podaniem aktywnego linku.