Portal w trakcie przebudowywania.
Niektóre funkcje są tymczasowo wyłączone, inne mogą nie działać poprawnie.

Program gromadzenia wiedzy o genealogii rodziny Brzeziński

Program jest cząstką działań Fundacji odtwarzania polskiej tożsamości kulturowej, historycznej i patriotycznej. Społeczna aktywność rodzinna jest łączona z ogólnymi programami Fundacji, angażując zarówno fascynatów jak i naukowców.

BrzezińskiHerby


Abdank

opis
Doliwa

krakowskie, kujawskie, owruckie
opis
Gryf

sandomierskie, przemyskie
opis
Kościesza

opis
Lubicz

ziemia nurska, lidzki, Halicz
opis
Lubowla

opis
Łabędź

Duninowie - sandomierskie, opoczyńskie
opisPoraj

opis
Prus I

opis
Prus III

opis
Topór

opis
Trąby

Małopolska, Galicja
opis
Zabawa

opis
nieznane


Informacje

Rodzin Brzezińskich zarówno w Polskiej heraldyce jak i wśród rodzin nieherbowych było wiele. Popularność tego nazwiska nastręcza poważnych trudności przy rozwikłaniu linii genealogicznych, gdyż nierzadko rodziny z różnych linii mieszkają na podobnym terenie, a przedstawiciele noszą te same imiona.

Najbardziej znaną i zasłużoną była rodzina Duninów-Brzezińskich - wśród których przodków znajduje się słynny Mszczuj ze Skrzynna, który - jak głosi legenda - mógł ubić wielkiego mistrza Ulryka von Jungingena w bitwie pod Grunwaldem. Legenda o założeniu rodu przez Dunina - czyli Duńczyka - jest z niemal całkowitą pewnością tylko legendą , mimo to jednak rody o tym przydomku wywodzą się od bardzo zacnych postaci znanych z pierwszych wieków istnienia Polski.

Brzezińscy h. Doliwa - wyszli z Brzezna w p. brzeskim kujawskim, posługiwali się przydomkami "Lutek" i "Szyrzyk"

Brzezińscy (Brzezieńscy) h. Nałęcz, wzięli nazwisko od Brzezna w p. poznańskim.

Brzezińscy h. Poraj wywodzili się z Brzeźna k. Mokrska.


Strona jest obecnie w fazie wstępnej - przedstawia jedynie niewielką część danych zebranych w Herbarzu. Strona ta będzie rozwijana w miarę zainteresowania poszczególnych rodzin.Redaktorzy strony

* Redakcja Genealogii Polaków

Osoby współpracujące przy budowie strony

* Ewa Okrasso
Ta strona wymaga zapisu cookies do prawidłowego działania. Aby móc je zapisać na tym urządzeniu, wymagana jest Państwa zgoda. Jeśli nie wyrażą Państwo zgody - wtedy żaden plik cookie nie zostanie zapisany, ale funkcjonalność strony będzie ograniczona, m. in. nie będzie można się zarejestrować, zalogować, pisać komentarzy, nie będzie dostępu do materiałów dostępnych tylko dla zalogowanych. Ponadto informacja ta będzie pojawiać się na każdej stronie, gdyż zapisanie braku zgody na cookies wymagałoby zapisania braku tej zgody w cookies, a na to nie mamy zgody. Szczegóły na stronie Polityka prywatności. Decyzję tę można w przyszłości zmienić na stronie Polityki prywatności.