Portal w trakcie przebudowywania.
Niektóre funkcje są tymczasowo wyłączone, inne mogą nie działać poprawnie.

Program gromadzenia wiedzy o genealogii rodziny Brzeziński

Program jest cząstką działań Fundacji odtwarzania polskiej tożsamości kulturowej, historycznej i patriotycznej. Społeczna aktywność rodzinna jest łączona z ogólnymi programami Fundacji, angażując zarówno fascynatów jak i naukowców.

BrzezińskiHerby


Abdank

opis
Doliwa

krakowskie, kujawskie, owruckie
opis
Gryf

sandomierskie, przemyskie
opis
Kościesza

opis
Lubicz

ziemia nurska, lidzki, Halicz
opis
Lubowla

opis
Łabędź

Duninowie - sandomierskie, opoczyńskie
opisPoraj

opis
Prus I

opis
Prus III

opis
Topór

opis
Trąby

Małopolska, Galicja
opis
Zabawa

opis
nieznane


Informacje

Rodzin Brzezińskich zarówno w Polskiej heraldyce jak i wśród rodzin nieherbowych było wiele. Popularność tego nazwiska nastręcza poważnych trudności przy rozwikłaniu linii genealogicznych, gdyż nierzadko rodziny z różnych linii mieszkają na podobnym terenie, a przedstawiciele noszą te same imiona.

Najbardziej znaną i zasłużoną była rodzina Duninów-Brzezińskich - wśród których przodków znajduje się słynny Mszczuj ze Skrzynna, który - jak głosi legenda - mógł ubić wielkiego mistrza Ulryka von Jungingena w bitwie pod Grunwaldem. Legenda o założeniu rodu przez Dunina - czyli Duńczyka - jest z niemal całkowitą pewnością tylko legendą , mimo to jednak rody o tym przydomku wywodzą się od bardzo zacnych postaci znanych z pierwszych wieków istnienia Polski.

Brzezińscy h. Doliwa - wyszli z Brzezna w p. brzeskim kujawskim, posługiwali się przydomkami "Lutek" i "Szyrzyk"

Brzezińscy (Brzezieńscy) h. Nałęcz, wzięli nazwisko od Brzezna w p. poznańskim.

Brzezińscy h. Poraj wywodzili się z Brzeźna k. Mokrska.


Strona jest obecnie w fazie wstępnej - przedstawia jedynie niewielką część danych zebranych w Herbarzu. Strona ta będzie rozwijana w miarę zainteresowania poszczególnych rodzin.Redaktorzy strony

* Redakcja Genealogii Polaków

Osoby współpracujące przy budowie strony

* Ewa Okrasso