Portal w trakcie przebudowywania.
Niektóre funkcje są tymczasowo wyłączone, inne mogą nie działać poprawnie.

Program gromadzenia wiedzy o genealogii rodziny Burdynowski

Program jest cząstką działań Fundacji odtwarzania polskiej tożsamości kulturowej, historycznej i patriotycznej. Społeczna aktywność rodzinna jest łączona z ogólnymi programami Fundacji, angażując zarówno fascynatów jak i naukowców.

Burdynowski

Herby
Podkowa

opis
Nazwisko Burdynowski pochodzi prawdopodobnie od nazwy Burdyna - był to niewielki statek, łódź, którą przewożono towary z dużych frachtowców do portu. Była to początkowo dłubanka z nadbitymi burtami. (burta - burtyna - burdyna). Większa wyporność, ale i mniejsza stabilność - dlatego nie była używana na dłuższe trasy tylko na doraźny transport towarowy. Takie burdyny działały na wybrzeżu morza bałtyckiego - a zapewne także i na rzekach czy jeziorach terenów Mazur czy Litwy.

Kojarząc nazwisko Burdynowski z rejonem wileńskim odnajdujemy Burdyniszki (ob. Burdeniszki), wś, pow. suwalski, gm. Hutta - skąd rodzina mogła by pochodzić, przenosząc się np. pod koniec XIXw w rejon Wilna.

Nazwisko może też pochodzić o prostszej formy Burda - również zachowując źródłosłów związany z burtą statku. Jednak takie słowo nie ma znaczenia rzemieślniczego. Nie było osób które specjalizowały się np. w wytwarzaniu burt, albo pracy na burcie. Można więc próbować je kojarzyć ze włoem "burda" - awantura, pojedynek - (jak podaje Rymut)

Nazwa folwarku Burdynowskiego, z rejonu Sieradza pochodzi z pewnością od nazwy miejscowego potoku - Burdynowki. Obecna wioska - pochodzi od nazwy folwarku.

Charakterystyczne jest, że nazwisko to praktycznie nie pojawia się ani w starszych spisach rodzin płacących podatki, ani biorących udział w pospolitym ruszeniu czy pełniących jakiekolwiek urzędy w rejonie obecnego pogranicza polsko-litewskiego. Mogło by to świadczyć o późnej genezie, lub jakiejś XIX-wiecznej zmianie nazwiska, związanej zapewne z licznymi transliteracjami na tym terenie. A być może po prostu była to rodzina niemajętna, stojąca na uboczu ważniejszych wydarzeń.

Zob.: wątek na forum dot. rodziny Burdynowskich h. Podkowa.