Portal w trakcie przebudowywania.
Niektóre funkcje są tymczasowo wyłączone, inne mogą nie działać poprawnie.

Program gromadzenia wiedzy o genealogii rodziny Kruczkowski

Program jest cząstką działań Fundacji odtwarzania polskiej tożsamości kulturowej, historycznej i patriotycznej. Społeczna aktywność rodzinna jest łączona z ogólnymi programami Fundacji, angażując zarówno fascynatów jak i naukowców.

Kruczkowski

Herby
Korwin

opis

odzina szlachecka tego nazwiska posługuje się herbem Korwin, lecz z pewnością były też rodziny nieszlacheckie. Z tej racji wnioski o nobilitacji należy stwierdzać na podstawie pochodzenia i dokumentów. Nie jest wykluczone że rodziny Kruczkowskich są odgałęzieniem Krukowskich którzy również są h. Korwin a także podobnego Ślepowron. W 1790 roku król nobilitował Tomasza Kruczkowskiego "Koriwn" nadając mu jednak herb własny. Z powodu tych zbieżność z herbem i przydomkiem "Korwin" trudno jest określić bez dokładniejszych badań linie pochodzenia poszczególnych gałęzi.

Najwięcej rodzin o tym nazwisku można znaleźć w XIX wieku we wschodniej i północnej Galicji.

Redaktorzy strony

* Redakcja Genealogii Polaków

Osoby współpracujące przy budowie strony

* Bartosz Sieradzki

* Zbigniew Wojewoda