Portal w trakcie przebudowywania.
Niektóre funkcje są tymczasowo wyłączone, inne mogą nie działać poprawnie.

Program gromadzenia wiedzy o genealogii rodziny Aleksander hetman Świdrygiełły

Program jest cząstką działań Fundacji odtwarzania polskiej tożsamości kulturowej, historycznej i patriotycznej. Społeczna aktywność rodzinna jest łączona z ogólnymi programami Fundacji, angażując zarówno fascynatów jak i naukowców.

Aleksander hetman Świdrygiełły

Potomkowie Aleksandra, hetmana Świdrygiełły

Drzewo genealogiczne przedstawia hipotetyczne koligacje kilku rodzin pochodzących od Aleksandra, hetmana Świdrygiełły. Poszczególni heraldycy różnią się w niektórych filiacjach. Drzewo zostało opracowane na podstawie: herbarzy Bonieckiego, Niesieckiego, Uruskiego, Paprockiego, Poczet Rodów w WKL Bonieckiego i SGKP. W poczcie Rodów w WKL jest opublikowane drzewo Kierdeja.