Portal w trakcie przebudowywania.
Niektóre funkcje są tymczasowo wyłączone, inne mogą nie działać poprawnie.

Program gromadzenia wiedzy o genealogii rodziny Bąkowski

Program jest cząstką działań Fundacji odtwarzania polskiej tożsamości kulturowej, historycznej i patriotycznej. Społeczna aktywność rodzinna jest łączona z ogólnymi programami Fundacji, angażując zarówno fascynatów jak i naukowców.

Bąkowski

Bąkowscy h. Gryf, w dawnem Województwie Sieradzkiem, używają przydomku Jaxa i piszą się z Zaborowa. Z tych Piotr, Cześnik Ciechanowski, w roku 1728 nabył wieś Wroników mniejszy, w Powiecie Piotrkowskim. Mikołaj, także Cześnik Ciechanowski, w roku 1732 dobra Sokolą Górę w Powiecie Radomskim posiadał. Stanisław, Podstoli Czerniechowski, w roku 1765 nabył dobra Bernów w Województwie Sandomierskiem leżące.
[Pawliszczew]