Portal w trakcie przebudowywania.
Niektóre funkcje są tymczasowo wyłączone, inne mogą nie działać poprawnie.

Program gromadzenia wiedzy o genealogii rodziny Bajerski

Program jest cząstką działań Fundacji odtwarzania polskiej tożsamości kulturowej, historycznej i patriotycznej. Społeczna aktywność rodzinna jest łączona z ogólnymi programami Fundacji, angażując zarówno fascynatów jak i naukowców.

Bajerski

Herby
Bajerski (von Beyersee)

opis
Informacje

Heraldyka

Bajerscy (von Beyersee) mają herb własny. Paprocki, Łodzia Czarniecki za Niesieckim a za nimi Uruski oraz inni, błędnie przypisują Bajerskich do herbu Fogelveder.

Beyersee/Bajerze to rycerska posiadłość lenna rycerzy z Beyersee (Dolna Frankonia, Bawaria), zamożnej niemieckiej rodziny von Beyersee herbu własnego, która w średniowieczu otrzymała od Zakonu, Komturii Starogrodzkiej znaczne majątki w Prusach, między innymi nazwaną przez nich wieś Beyersee obecnie Bajerze. [Bon.; SNS. s. 11; PA. s. 40]

Bajerski (von Beyersee) – herb własny : na czerwonym polu tarczy, pas ukośny, prawy, błękitny, z podwójnymi obramowaniami a w nim 3 złote, smukłe, sześcioramienne gwiazdy [Bon.; MST. t. 2, s. 1, tab. 1; PA. s. 40]

Gniazdo

Gniazdo Bajerskich – wieś Bajerze (Beyersee, Beygersee, Beygerzse, Beyersche, Beyerszee, Beiersehe, Beigersehe, Beiersze, Baiersee, 1526 Maius et Minus Bayerze, Bajerze), 11 km na SE od Chełmna w gminie Kijewo Królewskie,. [DPK. s. 22; NMP. s. 63; SHG. s. 3]

Nazwisko

Niemieckie nazwisko von Beyersee zostało spolszczone na Bajerski. W XV i XVI w. przekształcania nazwiska podążały za stopniowymi zmianami nazwy gniazda Beyersee na Bajerze. [BBF. s. 63; DPK. s. 22; UPK. s. 59, 70, 134] W niemieckim herbarzu J. Siebmacher’a stwierdzono: niemiecka rodzina von Beyersee całkowicie spolonizowana o przekształconym nazwisku na Bajerski. [DPK. s. 22; KŁT. s. 194; SGW. s. 4]

Informacje o rodzinie w Słowniku Biograficznym GP

Najstarsze istotne wzmianki

11.08.1316 – Henryk (Heinrich) von Beyersee (Beygerzse) wymienił dobra z oliwskim klasztorem cystersów tj. pół majątku Sydow i Succoczyn, zgoda komtura Davida von Danzig i wielkiego mistrza Zakonu Karola von Tier (z Trewiru). [ACO. s. 115; GD. s. 1; HKS. s. 19; NAA. s. 255, 256]

29.06.1338 – Henryk (Heinrich) von Beyersee (Beygerzse) otrzymał od Zakonu nadanie na prawie chełmińskim połowy wsi Gersdorf (Görsdorf)/Ogorzeliny, gm. Konitz/Chojnice liczącej 120 łanów. Dyplom lokacyjny dla tej wsi wystawił w Malborku wielki mistrz Zakonu Dytryk von Altenburg. Odbiorcami tego dokumentu, w którym określono powinności podatkowe i rycerskie wobec Zakonu był w połowie Henryk Beygerzse a w drugiej połowie nadania jego szwagier Henniken Lange raz synowie Heinniken’a : Tomasz, Henryk i Herbord. [DPK. s. 22; HKS. s. 19; GD. s. 1]

23.10.1409 – Amelung von Beyersee otrzymał od Zakonu 10 grzywien za konia, za swój udział w wyprawie na Dobrzyń. [SGW. s. 4; MT. s. 570]

- - Wielki mistrz Zakonu Krzyżackiego Urlich von Jungingen wypowiada wojnę Polsce 06.08.1409 r. Zapłata dla Amelunga 23.10.1409 związana była z jego udziałem w najechaniu na ziemię dobrzyńską wraz z wojskami Zakonu.

16.07.1421 – Wielki mistrz Zakonu Michał Küchmeister von Sternberg po raz kolejny nadaje na prawie magdeburskim rycerzowi Mikołajowi von Beyersee z Leszcza, wieś Beyersee, na wspomożenie dóbr Kijewa Szlacheckiego, z obowiązkiem daniny : 1 korca żyta i korca pszenicy od radła, 1 funta wosku oraz 1 denara kolońskiego, wartowego i schalwenskornu. [CVWK. s. 1; GLO. s. 99; GSK. s. 194]

1423÷1424 – Współwłaścicielem Beyersee był brat Mikołaja von Beyersee rycerz Cuncze von Beyersee, który za otrzymane od Zakonu nadania zobowiązany był do 3 służb w zbroi lekkiej. [DK. s. 3-4]

- – Rycerz Mikołaj Bajerski z Beyersee za otrzymane od Zakonu nadania zobowiązany był do 2 służb w zbroi lekkiej. [DK. s. 3-4]

1438 – Folwark Beyersee dawał Komturii Starogrodzkiej czynszu 8 szkojec i 1 grzywnę. [GZ. s. 94]

14.03.1440÷20.07.1454 – Mikołaj Bajerski von Beyersee był współzałożycielem i aktywnym działaczem Związku Pruskiego, wymieniony w jego statucie i akcie erekcyjnym. [AST. s. 2, 174; 3, 319, 323-4, 330; 4, 442, 444]

17.08.1452 – List wielkiego mistrza Zakonu Ludwiga von Erlichshausen do króla Kazimierza IV Jagiellończyka - O zamiarze sprzedaży swoich dóbr przez Mikołaja von Beyerszee oraz innych, którzy chcieli się przesiedlić do Polski. [LWM, PrUB, JH I 11360]

1457 – Folwark Beyersee należy do rycerza Jerzego Bajerskiego z Beyersee. [ASO. s. 535]

24.11.1484 – Zgoda króla Kazimierza IV Jagiellończyka na sprzedaż starostwa tczewskiego Pawłowi Jasieńskiemu z rąk sukcesorów Jana Bajerskiego, po jego śmierci. [MRPS. t. 2. s. 86, nr. 1685]

02.08.1526 – Urszula Bajerska z Bajerza, żona Michała otrzymuje przywileje na posiadłości Sumowo i Lindzie. [MRPS. t. 4, cz. 2, s. 341, nr. 14 825]

1570 – Michał Bajerski z Beyersze i Lindzie ma 28 łanów chłopskich, karczmę, kuźnię, wiatrak, 6 zagrodników z bydłem. [ŹD. s. 29; RZP. s. 2]

Redacja strony

* Redakcja Genealogii Polaków

* Sylwester Bajerski
Ta strona wymaga zapisu cookies do prawidłowego działania. Aby móc je zapisać na tym urządzeniu, wymagana jest Państwa zgoda. Jeśli nie wyrażą Państwo zgody - wtedy żaden plik cookie nie zostanie zapisany, ale funkcjonalność strony będzie ograniczona, m. in. nie będzie można się zarejestrować, zalogować, pisać komentarzy, nie będzie dostępu do materiałów dostępnych tylko dla zalogowanych. Ponadto informacja ta będzie pojawiać się na każdej stronie, gdyż zapisanie braku zgody na cookies wymagałoby zapisania braku tej zgody w cookies, a na to nie mamy zgody. Szczegóły na stronie Polityka prywatności. Decyzję tę można w przyszłości zmienić na stronie Polityki prywatności.