Portal w trakcie przebudowywania.
Niektóre funkcje są tymczasowo wyłączone, inne mogą nie działać poprawnie.

Program gromadzenia wiedzy o genealogii rodziny Bajerski

Program jest cząstką działań Fundacji odtwarzania polskiej tożsamości kulturowej, historycznej i patriotycznej. Społeczna aktywność rodzinna jest łączona z ogólnymi programami Fundacji, angażując zarówno fascynatów jak i naukowców.

Bajerski

Herby
Bajerski (von Beyersee)

opis
Informacje

Heraldyka

Bajerscy (von Beyersee) mają herb własny. Paprocki, Łodzia Czarniecki za Niesieckim a za nimi Uruski oraz inni, błędnie przypisują Bajerskich do herbu Fogelveder.

Beyersee/Bajerze to rycerska posiadłość lenna rycerzy z Beyersee (Dolna Frankonia, Bawaria), zamożnej niemieckiej rodziny von Beyersee herbu własnego, która w średniowieczu otrzymała od Zakonu, Komturii Starogrodzkiej znaczne majątki w Prusach, między innymi nazwaną przez nich wieś Beyersee obecnie Bajerze. [Bon.; SNS. s. 11; PA. s. 40]

Bajerski (von Beyersee) – herb własny : na czerwonym polu tarczy, pas ukośny, prawy, błękitny, z podwójnymi obramowaniami a w nim 3 złote, smukłe, sześcioramienne gwiazdy [Bon.; MST. t. 2, s. 1, tab. 1; PA. s. 40]

Gniazdo

Gniazdo Bajerskich – wieś Bajerze (Beyersee, Beygersee, Beygerzse, Beyersche, Beyerszee, Beiersehe, Beigersehe, Beiersze, Baiersee, 1526 Maius et Minus Bayerze, Bajerze), 11 km na SE od Chełmna w gminie Kijewo Królewskie,. [DPK. s. 22; NMP. s. 63; SHG. s. 3]

Nazwisko

Niemieckie nazwisko von Beyersee zostało spolszczone na Bajerski. W XV i XVI w. przekształcania nazwiska podążały za stopniowymi zmianami nazwy gniazda Beyersee na Bajerze. [BBF. s. 63; DPK. s. 22; UPK. s. 59, 70, 134] W niemieckim herbarzu J. Siebmacher’a stwierdzono: niemiecka rodzina von Beyersee całkowicie spolonizowana o przekształconym nazwisku na Bajerski. [DPK. s. 22; KŁT. s. 194; SGW. s. 4]

Informacje o rodzinie w Słowniku Biograficznym GP

Najstarsze istotne wzmianki

11.08.1316 – Henryk (Heinrich) von Beyersee (Beygerzse) wymienił dobra z oliwskim klasztorem cystersów tj. pół majątku Sydow i Succoczyn, zgoda komtura Davida von Danzig i wielkiego mistrza Zakonu Karola von Tier (z Trewiru). [ACO. s. 115; GD. s. 1; HKS. s. 19; NAA. s. 255, 256]

29.06.1338 – Henryk (Heinrich) von Beyersee (Beygerzse) otrzymał od Zakonu nadanie na prawie chełmińskim połowy wsi Gersdorf (Görsdorf)/Ogorzeliny, gm. Konitz/Chojnice liczącej 120 łanów. Dyplom lokacyjny dla tej wsi wystawił w Malborku wielki mistrz Zakonu Dytryk von Altenburg. Odbiorcami tego dokumentu, w którym określono powinności podatkowe i rycerskie wobec Zakonu był w połowie Henryk Beygerzse a w drugiej połowie nadania jego szwagier Henniken Lange raz synowie Heinniken’a : Tomasz, Henryk i Herbord. [DPK. s. 22; HKS. s. 19; GD. s. 1]

23.10.1409 – Amelung von Beyersee otrzymał od Zakonu 10 grzywien za konia, za swój udział w wyprawie na Dobrzyń. [SGW. s. 4; MT. s. 570]

- - Wielki mistrz Zakonu Krzyżackiego Urlich von Jungingen wypowiada wojnę Polsce 06.08.1409 r. Zapłata dla Amelunga 23.10.1409 związana była z jego udziałem w najechaniu na ziemię dobrzyńską wraz z wojskami Zakonu.

16.07.1421 – Wielki mistrz Zakonu Michał Küchmeister von Sternberg po raz kolejny nadaje na prawie magdeburskim rycerzowi Mikołajowi von Beyersee z Leszcza, wieś Beyersee, na wspomożenie dóbr Kijewa Szlacheckiego, z obowiązkiem daniny : 1 korca żyta i korca pszenicy od radła, 1 funta wosku oraz 1 denara kolońskiego, wartowego i schalwenskornu. [CVWK. s. 1; GLO. s. 99; GSK. s. 194]

1423÷1424 – Współwłaścicielem Beyersee był brat Mikołaja von Beyersee rycerz Cuncze von Beyersee, który za otrzymane od Zakonu nadania zobowiązany był do 3 służb w zbroi lekkiej. [DK. s. 3-4]

- – Rycerz Mikołaj Bajerski z Beyersee za otrzymane od Zakonu nadania zobowiązany był do 2 służb w zbroi lekkiej. [DK. s. 3-4]

1438 – Folwark Beyersee dawał Komturii Starogrodzkiej czynszu 8 szkojec i 1 grzywnę. [GZ. s. 94]

14.03.1440÷20.07.1454 – Mikołaj Bajerski von Beyersee był współzałożycielem i aktywnym działaczem Związku Pruskiego, wymieniony w jego statucie i akcie erekcyjnym. [AST. s. 2, 174; 3, 319, 323-4, 330; 4, 442, 444]

17.08.1452 – List wielkiego mistrza Zakonu Ludwiga von Erlichshausen do króla Kazimierza IV Jagiellończyka - O zamiarze sprzedaży swoich dóbr przez Mikołaja von Beyerszee oraz innych, którzy chcieli się przesiedlić do Polski. [LWM, PrUB, JH I 11360]

1457 – Folwark Beyersee należy do rycerza Jerzego Bajerskiego z Beyersee. [ASO. s. 535]

24.11.1484 – Zgoda króla Kazimierza IV Jagiellończyka na sprzedaż starostwa tczewskiego Pawłowi Jasieńskiemu z rąk sukcesorów Jana Bajerskiego, po jego śmierci. [MRPS. t. 2. s. 86, nr. 1685]

02.08.1526 – Urszula Bajerska z Bajerza, żona Michała otrzymuje przywileje na posiadłości Sumowo i Lindzie. [MRPS. t. 4, cz. 2, s. 341, nr. 14 825]

1570 – Michał Bajerski z Beyersze i Lindzie ma 28 łanów chłopskich, karczmę, kuźnię, wiatrak, 6 zagrodników z bydłem. [ŹD. s. 29; RZP. s. 2]

Redacja strony

* Redakcja Genealogii Polaków

* Sylwester Bajerski