Portal w trakcie przebudowywania.
Niektóre funkcje są tymczasowo wyłączone, inne mogą nie działać poprawnie.

Program gromadzenia wiedzy o genealogii rodziny Behm

Program jest cząstką działań Fundacji odtwarzania polskiej tożsamości kulturowej, historycznej i patriotycznej. Społeczna aktywność rodzinna jest łączona z ogólnymi programami Fundacji, angażując zarówno fascynatów jak i naukowców.

Behm

Istniej wiele niespokrewnionych rodzin tego lub zbliżonego nazwiska, o pochodzeniu czeskim (Bohemia).

Rodzina szlachecka to rodzina szlachty pomorskiej - pruskiej, która otrzymała w 1570 przyjęcia do szlachty polskiej. Zaszczytu tego dostąpił senator gdański Piotr Behem. Z tej linii pochodzi rodzina Bem de Cosban, występująca na Litwie i w Inflantach, zawdzięczająca swój przydomek rzekomemu uzyskaniu hrabiowskiego tytułu węgierskiego (co było fałszerstwem z pocz. wieku XIX). Niestety doszło tu do całego szeregu fałszerstw, włącznie z pamiętnikiem fikcyjnej rodziny.

Inna rodzina szlachecka Behm (Behem, Bem), błędnie opisywana w opracowaniach jako spokrewniona z poprzednią, w XVII wieku przywędrowała z Dolnego Śląska do Lwowa. Pod koniec XVIII wieku uzyskując obywatelstwo lwowskie i w 1803 potwierdzenie herbu własnego. (Co prawda szlachectwo zostało uznane w oparciu o nieprawdziwe pokrewieństwo, lecz zostało niezależnie przyznane urzędowego, a nawet cesarskim potwierdzeniem. Doszło więc do formalnego nadania herbu najniższej rangi). Z tej rodziny wywodzi się generał Józef Bem, błyskotliwy dowódca z czasów Powstania Listopadowego, a później emigrant do Turcji.

Herby

Behm

opis
Gozdawa

opis


Ta strona wymaga zapisu cookies do prawidłowego działania. Aby móc je zapisać na tym urządzeniu, wymagana jest Państwa zgoda. Jeśli nie wyrażą Państwo zgody - wtedy żaden plik cookie nie zostanie zapisany, ale funkcjonalność strony będzie ograniczona, m. in. nie będzie można się zarejestrować, zalogować, pisać komentarzy, nie będzie dostępu do materiałów dostępnych tylko dla zalogowanych. Ponadto informacja ta będzie pojawiać się na każdej stronie, gdyż zapisanie braku zgody na cookies wymagałoby zapisania braku tej zgody w cookies, a na to nie mamy zgody. Szczegóły na stronie Polityka prywatności. Decyzję tę można w przyszłości zmienić na stronie Polityki prywatności.