Portal w trakcie przebudowywania.
Niektóre funkcje są tymczasowo wyłączone, inne mogą nie działać poprawnie.

Program gromadzenia wiedzy o genealogii rodziny Behm

Program jest cząstką działań Fundacji odtwarzania polskiej tożsamości kulturowej, historycznej i patriotycznej. Społeczna aktywność rodzinna jest łączona z ogólnymi programami Fundacji, angażując zarówno fascynatów jak i naukowców.

Behm

Istniej wiele niespokrewnionych rodzin tego lub zbliżonego nazwiska, o pochodzeniu czeskim (Bohemia).

Rodzina szlachecka to rodzina szlachty pomorskiej - pruskiej, która otrzymała w 1570 przyjęcia do szlachty polskiej. Zaszczytu tego dostąpił senator gdański Piotr Behem. Z tej linii pochodzi rodzina Bem de Cosban, występująca na Litwie i w Inflantach, zawdzięczająca swój przydomek rzekomemu uzyskaniu hrabiowskiego tytułu węgierskiego (co było fałszerstwem z pocz. wieku XIX). Niestety doszło tu do całego szeregu fałszerstw, włącznie z pamiętnikiem fikcyjnej rodziny.

Inna rodzina szlachecka Behm (Behem, Bem), błędnie opisywana w opracowaniach jako spokrewniona z poprzednią, w XVII wieku przywędrowała z Dolnego Śląska do Lwowa. Pod koniec XVIII wieku uzyskując obywatelstwo lwowskie i w 1803 potwierdzenie herbu własnego. (Co prawda szlachectwo zostało uznane w oparciu o nieprawdziwe pokrewieństwo, lecz zostało niezależnie przyznane urzędowego, a nawet cesarskim potwierdzeniem. Doszło więc do formalnego nadania herbu najniższej rangi). Z tej rodziny wywodzi się generał Józef Bem, błyskotliwy dowódca z czasów Powstania Listopadowego, a później emigrant do Turcji.

Herby

Behm

opis
Gozdawa

opis