Portal w trakcie przebudowywania.
Niektóre funkcje są tymczasowo wyłączone, inne mogą nie działać poprawnie.

Program gromadzenia wiedzy o genealogii rodziny Borzęcki

Program jest cząstką działań Fundacji odtwarzania polskiej tożsamości kulturowej, historycznej i patriotycznej. Społeczna aktywność rodzinna jest łączona z ogólnymi programami Fundacji, angażując zarówno fascynatów jak i naukowców.

Borzęcki

";

Informacje

Borzęccy to jeden z liczniejszych rodów szlacheckich w Polsce legitymujący się herbem Półkozic. Poza rodzinnym Kozarzowem zamieszkiwali m.in. na Rusi, Litwie, Mazowszu, Wołyniu, w Galicji oraz w województwach Kijowskim i Poznańskim. W dawnej Rzeczypospolitej piastowali rożnego rodzaju godności i urzędy publiczne. Niektórzy członkowie tego rodu odgrywali, ważne rolę w życiu politycznym kraju.

Notuje się różne formy nazwiska występujące w dokumentach: Borzęcki, Berzecki, Borzencki, Borzendzki, Borzędzki. Poniżej podane linie Borzęckich często podają alternatywne wersje genealogii. Niewątpliwie niektóre są błędne, lecz dotychczas nie udało się ich zweryfikować. Dla przedstawienia obecnej wiedzy podano znane rozwiązania.

Redaktorzy strony

* Redakcja Genealogii Polaków

Osoby współpracujące przy budowie strony

* Robert Borzęcki