Portal w trakcie przebudowywania.
Niektóre funkcje są tymczasowo wyłączone, inne mogą nie działać poprawnie.

Program gromadzenia wiedzy o genealogii rodziny Borzobochaty

Program jest cząstką działań Fundacji odtwarzania polskiej tożsamości kulturowej, historycznej i patriotycznej. Społeczna aktywność rodzinna jest łączona z ogólnymi programami Fundacji, angażując zarówno fascynatów jak i naukowców.

Borzobochaty

Bogate ziemiaństwo nobilitowane za króla Augusta (ok. 1548) i pochodzące z Krasnego na Wołyniu (gmina Knihinin).

Herby
Jelita

opis
Redaktorzy strony

* Redakcja Genealogii Polaków

Osoby współpracujące przy budowie strony

* Jerzy Kilianienko