Portal w trakcie przebudowywania.
Niektóre funkcje są tymczasowo wyłączone, inne mogą nie działać poprawnie.

Program gromadzenia wiedzy o genealogii rodziny Brykczyński

Program jest cząstką działań Fundacji odtwarzania polskiej tożsamości kulturowej, historycznej i patriotycznej. Społeczna aktywność rodzinna jest łączona z ogólnymi programami Fundacji, angażując zarówno fascynatów jak i naukowców.

Brykczyński

Brykczyńscy, pochodzący od Antoniego, który za zasługi dla kraju i wierność dla MONARCHY, miał sobie nadane Szlachectwo dziedziczne wraz z herbem powyższym, dyplomem Króla Polskiego Stanisława Augusta, w roku 1791 podpisanym

[Pawliszczew]