Portal w trakcie przebudowywania.
Niektóre funkcje są tymczasowo wyłączone, inne mogą nie działać poprawnie.

Program gromadzenia wiedzy o genealogii rodziny Bunia

Program jest cząstką działań Fundacji odtwarzania polskiej tożsamości kulturowej, historycznej i patriotycznej. Społeczna aktywność rodzinna jest łączona z ogólnymi programami Fundacji, angażując zarówno fascynatów jak i naukowców.

Bunia

Informacje
Nazwisko Bunia należy w Polsce do rzadkich. Prawdopodobnie pochodzi ono od staropolskiej nazwy oznaczającej pękate naczyńko gliniane albo kamionkowe z szyjką na olej, ocet lub wódkę. [Słownik języka polskiego, ułożony pod red. Jana Karłowicza, Adama Kryńskiego i Władysława Niedźwiedzkiego. Warszawa 1900, t. I. A-G, s. 234] Najstarsi znani przedstawiciele rodziny zamieszkujący Ostrów Lubelski od ok. 1748 roku byli zaliczani w skład wolnego chłopstwa jak i rzemieślników. Zamieszkiwali również okolice Siedlec i Białegostoku. Prawdopodobnym wydaje się również pochodzenie z terytoriów Białorusi czy tez Ukrainy. (Szerszy opis)

Redaktorzy strony

* Redakcja Genealogii Polaków

Osoby współpracujące przy budowie strony

* Marek Bunia

* Wanda Kardasz
Ta strona wymaga zapisu cookies do prawidłowego działania. Aby móc je zapisać na tym urządzeniu, wymagana jest Państwa zgoda. Jeśli nie wyrażą Państwo zgody - wtedy żaden plik cookie nie zostanie zapisany, ale funkcjonalność strony będzie ograniczona, m. in. nie będzie można się zarejestrować, zalogować, pisać komentarzy, nie będzie dostępu do materiałów dostępnych tylko dla zalogowanych. Ponadto informacja ta będzie pojawiać się na każdej stronie, gdyż zapisanie braku zgody na cookies wymagałoby zapisania braku tej zgody w cookies, a na to nie mamy zgody. Szczegóły na stronie Polityka prywatności. Decyzję tę można w przyszłości zmienić na stronie Polityki prywatności.