Portal w trakcie przebudowywania.
Niektóre funkcje są tymczasowo wyłączone, inne mogą nie działać poprawnie.

Program gromadzenia wiedzy o genealogii rodziny Bunia

Program jest cząstką działań Fundacji odtwarzania polskiej tożsamości kulturowej, historycznej i patriotycznej. Społeczna aktywność rodzinna jest łączona z ogólnymi programami Fundacji, angażując zarówno fascynatów jak i naukowców.

Bunia

Informacje
Nazwisko Bunia należy w Polsce do rzadkich. Prawdopodobnie pochodzi ono od staropolskiej nazwy oznaczającej pękate naczyńko gliniane albo kamionkowe z szyjką na olej, ocet lub wódkę. [Słownik języka polskiego, ułożony pod red. Jana Karłowicza, Adama Kryńskiego i Władysława Niedźwiedzkiego. Warszawa 1900, t. I. A-G, s. 234] Najstarsi znani przedstawiciele rodziny zamieszkujący Ostrów Lubelski od ok. 1748 roku byli zaliczani w skład wolnego chłopstwa jak i rzemieślników. Zamieszkiwali również okolice Siedlec i Białegostoku. Prawdopodobnym wydaje się również pochodzenie z terytoriów Białorusi czy tez Ukrainy. (Szerszy opis)

Redaktorzy strony

* Redakcja Genealogii Polaków

Osoby współpracujące przy budowie strony

* Marek Bunia

* Wanda Kardasz