Portal w trakcie przebudowywania.
Niektóre funkcje są tymczasowo wyłączone, inne mogą nie działać poprawnie.

Program gromadzenia wiedzy o genealogii rodziny Burdynowski

Program jest cząstką działań Fundacji odtwarzania polskiej tożsamości kulturowej, historycznej i patriotycznej. Społeczna aktywność rodzinna jest łączona z ogólnymi programami Fundacji, angażując zarówno fascynatów jak i naukowców.

Burdynowski

Herby
Podkowa

opis
Nazwisko Burdynowski pochodzi prawdopodobnie od nazwy Burdyna - był to niewielki statek, łódź, którą przewożono towary z dużych frachtowców do portu. Była to początkowo dłubanka z nadbitymi burtami. (burta - burtyna - burdyna). Większa wyporność, ale i mniejsza stabilność - dlatego nie była używana na dłuższe trasy tylko na doraźny transport towarowy. Takie burdyny działały na wybrzeżu morza bałtyckiego - a zapewne także i na rzekach czy jeziorach terenów Mazur czy Litwy.

Kojarząc nazwisko Burdynowski z rejonem wileńskim odnajdujemy Burdyniszki (ob. Burdeniszki), wś, pow. suwalski, gm. Hutta - skąd rodzina mogła by pochodzić, przenosząc się np. pod koniec XIXw w rejon Wilna.

Nazwisko może też pochodzić o prostszej formy Burda - również zachowując źródłosłów związany z burtą statku. Jednak takie słowo nie ma znaczenia rzemieślniczego. Nie było osób które specjalizowały się np. w wytwarzaniu burt, albo pracy na burcie. Można więc próbować je kojarzyć ze włoem "burda" - awantura, pojedynek - (jak podaje Rymut)

Nazwa folwarku Burdynowskiego, z rejonu Sieradza pochodzi z pewnością od nazwy miejscowego potoku - Burdynowki. Obecna wioska - pochodzi od nazwy folwarku.

Charakterystyczne jest, że nazwisko to praktycznie nie pojawia się ani w starszych spisach rodzin płacących podatki, ani biorących udział w pospolitym ruszeniu czy pełniących jakiekolwiek urzędy w rejonie obecnego pogranicza polsko-litewskiego. Mogło by to świadczyć o późnej genezie, lub jakiejś XIX-wiecznej zmianie nazwiska, związanej zapewne z licznymi transliteracjami na tym terenie. A być może po prostu była to rodzina niemajętna, stojąca na uboczu ważniejszych wydarzeń.

Zob.: wątek na forum dot. rodziny Burdynowskich h. Podkowa.
Ta strona wymaga zapisu cookies do prawidłowego działania. Aby móc je zapisać na tym urządzeniu, wymagana jest Państwa zgoda. Jeśli nie wyrażą Państwo zgody - wtedy żaden plik cookie nie zostanie zapisany, ale funkcjonalność strony będzie ograniczona, m. in. nie będzie można się zarejestrować, zalogować, pisać komentarzy, nie będzie dostępu do materiałów dostępnych tylko dla zalogowanych. Ponadto informacja ta będzie pojawiać się na każdej stronie, gdyż zapisanie braku zgody na cookies wymagałoby zapisania braku tej zgody w cookies, a na to nie mamy zgody. Szczegóły na stronie Polityka prywatności. Decyzję tę można w przyszłości zmienić na stronie Polityki prywatności.