Portal w trakcie przebudowywania.
Niektóre funkcje są tymczasowo wyłączone, inne mogą nie działać poprawnie.

Program gromadzenia wiedzy o genealogii rodziny Bykowski

Program jest cząstką działań Fundacji odtwarzania polskiej tożsamości kulturowej, historycznej i patriotycznej. Społeczna aktywność rodzinna jest łączona z ogólnymi programami Fundacji, angażując zarówno fascynatów jak i naukowców.

Bykowski

Bykowscy. Z tćj rodziny przydomku Jaxa używającej, Franciszek, w roku 1728 posiadał w Województwie Sieradzkiem wieś Piwaki. Maciej, Podstolic liracławski, w roku 1733 jako Poseł Województwa Mińskiego, elekcyę Króla Augusta III podpisał. Baltazar, Cześnik Bielski, nabył w roku 1774 dobra Bartoszówkę, Mroczkowice i Wiechnowice, oraz połowę dóbr Samborzy i Rudki w Województwie Rawskićm.
Z innej rodziny tegoż samego nazwiska, Jan Bykowski, w roku 1776 otrzymał od Króla Stanisława Augusta, dyplom na szlachectwo dziedziczne wraz z powyższym herbem.

[Pawliszczew]