Portal w trakcie przebudowywania.
Niektóre funkcje są tymczasowo wyłączone, inne mogą nie działać poprawnie.

Wiktor Saladyn Ramlow

Zdjęcie powstańca styczniowego Wiktor Saladyn Ramlow
(Ramlau, Ramloff) W latach 60-tych używał imienia Saladyn. Ur. 23.12.1840 Dąbrowa (lub 21.12.1841 Warszawa), zm. 28.2.1882 Panama. Syn Karola Saladyna Ramlau - ewangelika, powstańca listopadowego, odznaczonego krzyżem Virtuti Militari i Józefy Wysockiej. (Ślub rodziców miał miejsce w Krakowie 29.7.1834).

Miał kilkoro rodzeństwa: Tomasza (ur. 1840 Wąchock) Pawła (powstańca), Władysławę (zam. 1876 Józef Suchocki), Stanisławę (zam. Stanisław Łuszczkiewicz), Żelisławę (zam. Stanisław Walerian Modzelewski).

Lekarz, powstaniec. Student Akademii Medyko-Chirurgicznej, członek organizacji akademickich i uczestnik manifestacji 1861 za co został aresztowany 15.10.1861 i 9.1.1862 zesłany do Orenburga. Uciekł jednak w drodze do Tobolska (w nocy z 10/11 czerwca w Ochańsku). Przedostał się do Tagronrogu nad Morzem Azowskim, następnie do Konstantynopola i dalej do Francji. Słuchacz Polskiej Szkoły Wojskowej w Cuneo.
W powstaniu 1863 lekarz obozowy w sztabie u Mierosławskiego. Brał udział w bitwach pod Krzywosądzem )pod Kazimierzem Mielęckim), Nową Wsią (pod której uratował dowódcę wyprowadzając go). Po chwilowym pobycie w Paryżu wrócił i był w bitwie pod Igołomią (w oddziale Stefana Malczewskiego) i pod Górą (w oddziale kawalerii Kazimierza Konrada Błaszyzyńskiego). Dalej pracował w organizacji w Warszawie. W końcu 1864 włączył się w prace założonego przez Jana Kurzynę Towarzystwa Patriotów Polskich, dążącego do obalenia nowego dyktatora powstania, Romualda Traugutta.
Od 1864 na emigracji we Francji, gdzie wstąpił do Czerwonego Krzyża, organizator ambulansów i lekarzy wojskowych w czasie wojny francusko-pruskiej 1870-71. Uzyskawszy już wcześniej doktora na Sorbonie prowadził prywatną praktykę lekarską przy rue de la Victorie 32. W 1881 wyjechał do Panamy gdzie pracował jako lekarz przy budowie Kanału Panamskiego. Tam rok później zmarł i został pochowany na cmentarzu św. Anny, w listach wielokrotnie wyrażając chęć powrotu do Ojczyzny. Pozostawił spadek w wysokości 2509 franków i 99 centimów.
Źródło
Opracowanie GP
Nadawca
Jarosław Krajniewski
Uwagi
[1] Krajniewski Jarosław, Z Dąbrowy do Panamy – rzecz o Saladynie Wiktorze Ramlowie, w: Moje Zagłębie http://mojezaglebie.blogspot.com
[2] Katalog fotografii ze zbiorów Muzeum Historycznego m.st. Warszawy t. II
[3] Akt ślubu rodziców Wiktora (Kraków Bazylika Mariacka)
[4] Giedroyć Franciszek, Służba zdrowia w dawnem wojsku polskiem, Warszaw 1927
[5] Lista Lekarzy i Aptekarzy w Królestwie Polskim oraz Chirurgów, Felczerów i Akuszerek na Rok 1847
[6] Szkoła Główna Warszawska (1862-1869). T.2, Cesarsko-królewska warszawska medyko-chirurgiczna akademia (1857-1862) i wydział lekarski Szkoły Głównej Warszawskiej (1862-1869), Kraków 1901
[7] Hertz Józef, Z notatek zesłańca 1862 roku, w: Romans i Powieść 1916 nr 4-9
[8] Kurier Codzienny 11.9.1883 (inf. o spadku)
[9] Pozostałe noty o rodzinie Ramlow w Katalogu Powstańców 1863
METRYCZKA REKORDU
Id
70699
Imię
Wiktor Saladyn
Nazwisko
Ramlow
Zdjęcie
Artykuł
brak
Nadawca
Jarosław Krajniewski
Źródło
Opracowanie GP
Link do tego rekordu
Link wewnętrzny GP (BBCode)
Cytowanie naukowe