Portal w trakcie przebudowywania.
Niektóre funkcje są tymczasowo wyłączone, inne mogą nie działać poprawnie.

Piotr Sanojca

Zdjęcie powstańca styczniowego Piotr Sanojca
Urodzony pod imieniem Józef. Ur. 19.10.1838 Kołomyja, Przemieście Nadwóreńskie 150 (chrzestny: Franciszek Ksawery Oczosalski) [2], zm. 5.7.1914 Kraków. Syn Macieja i Reginy Marcinkiewicz. Jego ojciec był lokajem (prawd.) u Oczosalskich w Cieniawie. Po ukończeniu 7 klas szkoły we Lwowie podjął studia teologiczne prowadzone przez oo. Karmelitów. W 1863 przebywał w klasztorze dominikańskim w Podkamieniu skąd 29 czerwca wyszedł do Powstania[1] zagitowany przez Henryka Górskiego - mistrza nowicjatu. Walczył pod Radziwiłłowem w oddziale Wysockiego, pod dowództwem Horodyńskiego[4] i został lekko ranny.[9] Po klęsce udało mu się powrócić do klasztoru, gdzie kontynuował naukę. 20.7.1863 przyjął habit dominikański. 26.7.1867 otrzymał święcenia kapłańskie w następnym roku śluby wieczyste w Żółkwi.[9]
Prawie 50 lat piastował różne funkcję. Wpierw uczył w szkole normalnej w Żółkwi. 1873-81 był przeorem i administratorem parafii w Bohorodczanach, 11.1882-4 pełnił te same funkcje w Czortkowie. w 1881 i 1885 uczestniczył w Kapitule Prowincji Galicyjskiej. 1884-90 był przeorem w Podkamieniu. M.in. wymienił tu dach kościoła i odnowił wnętrze, szkarpy oraz basztę orbonną[7], prowadził obronę przed działaniami Rusinów pragnących przejąć kaplicę przykościelną, uzyskując w tej sprawie notę papieską[8]. Wybudował także nowy dwór w Zarudziu [9]. Otrzymał tu prawo zakładnia bractw różańcowych i tytuł kaznodziei generalnego. Niestety był tu odbierany negatywnie przez niektórych współbraci - jako podejrzliwy i mściwy.[1][9] Po odbyciu kilkumiesięcznej kuracji w Bawarii wg metody ks. Kneipa zamieszkał w Jarosławiu. 1898-1911 przebywał poza zakonem, pełniąc różne funkcje m.in. kapelana ss- Marianek w Łomnej. Od 1911 w Krakowie św klasztorze św. Trójcy, gdzie zarobione pieniądze przeznaczył na elektryfikację klasztoru i kościoła. Kaznodzieja, działacz narodowy. Był słabego zdrowia. W ostatnich latach życia pełnił funkcję podprzeora w Krakowie odbiera jako człowiek pełen poświęcenia i złożenia wszystkiego na ołtarzu Boga i Ojczyzny. Został poch. na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie[6], w grobowcu dominikańskim przy głównej alei.
Źródło
Opracowanie GP
Nadawca
GP
Uwagi
[1] Kronika klasztoru oo. Dominikanów w Podkamieniu ...
[2] Księga chrztów par. Kołomyja, CDIAL 301-1-557 p. 79
[3] Górnoślązak 12.07.1914
[4] Klepsydra w: Biblioteka Jagiellońska / Roprozytorium
[5] Róża Duchowna, 8.1914
[6] Informacje z Archiwum Polskiej Prowincji Dominikanów (Adrian Cieślik)
[7] Żukiewicz Konstanty, Dzieje cudownego obrazu Maryi w kościele OO. Dominikanów w Podkamieniu, Kraków 1907
[8] Gazeta Narodowa, 1912 nr 202
[9] Słownik biograficzny oo. dominikanów w Polsce, t. II, Archiwum Polskiej Prowincji oo. Dominikanów, sygn. S 12/67b
[10] Catalogus fratrum ac sororum Sacri Ordinis Praedicatorum, Lwów 1913
METRYCZKA REKORDU
Id
73532
Imię
Piotr
Nazwisko
Sanojca
Zdjęcie
Artykuł
brak
Nadawca
GP
Źródło
Opracowanie GP
Link do tego rekordu
Link wewnętrzny GP (BBCode)
Cytowanie naukowe