Portal w trakcie przebudowywania.
Niektóre funkcje są tymczasowo wyłączone, inne mogą nie działać poprawnie.

Valentin d'Hauterive August

Zdjęcie powstańca styczniowego Valentin d'Hauterive August
Augustyn Ludwik, ur. 1834, zm. 2.3.1891 Lwów. Syn pułkownika Wojsk Polskich Piotra Augusta i Elżbiety (Elizy) Jerzmanowskiej
Rotmistrz kawalerii w oddziale Lelewela, ranny pod Panasówką. Leczony w szpitalu w Cieszanowie.
Po powstaniu właściciel ziemski w Galicji.
Źródło
Opracowanie GP
Nadawca
brak
Uwagi
[1] Księga zgonów Lwów, Szpital Powszechny 1891
[2] Gazeta Narodowa 4.3.1891 - nekrolog
[3] Białynia-Chołodecki J., Pamiętnik powstania styczniowego...
[4] Pamiętnik Tomisława Rozwadowskiego (oprac. E.Rozwadowski), 2016, dokument WORD na podst. oryginałów w Oss. 7978/II
[5] Dunin-Wąsowicz K., Próba analizy składu społeczno-zawodowego oddziału powstańczego z 1863 roku, w: Kwartalnik Historyczny 70/4
[6] Wizerunki uczestników powstania styczniowego : 1863-4. Ser. 2 i 3.
METRYCZKA REKORDU
Id
74679
Imię
Valentin d'Hauterive
Nazwisko
August
Zdjęcie
Artykuł
brak
Nadawca
brak
Źródło
Opracowanie GP
Link do tego rekordu
Link wewnętrzny GP (BBCode)
Cytowanie naukowe