Portal w trakcie przebudowywania.
Niektóre funkcje są tymczasowo wyłączone, inne mogą nie działać poprawnie.

Zygmunt Gebhardt

Zdjęcie powstańca styczniowego Zygmunt Gebhardt
Ur. 1841 w Krakowie, Zmarł 20.5.1879. Syn Tomasza i Marcjanny Łopatkiewicz. Miał kilkoro rodzeństwa. Cioteczny brat Władysława Zapałowskiego. Uczęszczał do gimnazjum św. Anny w Krakowie gdzie zdał maturę 1.8.1861- Studiował prawo na Uniwersytecie Jagiellońskim, w tym czasie jego opiekunem był Mikołaj Tyrchowski rektor gimnazjum św. Anny. Był zaangażowany w organizację powstania - mając funkcję dziesiętnika. Odebrał m.in przysięgę od Romualda Wilusza. Walczył pod Miechowem, gdzie został pojmany, więziony w Radomiu i w Warszawie.
Po powstaniu pracował w sądach w Krakowie i Warszawie. Sekretarz Trybunału we Wiedniu. Zmarł po długiej chorobie. Pochowany w Krakowie na Rakowicach w kwaterze AD (środek).
Źródło
Opracowanie GP
Nadawca
brak
Uwagi
[1] Księga chrztów par. Wniebowstąpienia Najświętszej Marii Pany w Krakowie
[2] Corpus Studiosorum Universitatis Igallonicae
[3] Wilusz Romuald, z powstania r. 1863 i z niewoli (rkps) Biblioteka Jagiellońska (spisany 1913r).
[4] Klepsydra, BJ, Patrimonium 2
[5] Zapałowski Władysław, Pamiętnik z roku 1863-1870, t. I, Wilno 1921
[6] Czas 12.7.1855
[7] Archiwum Cmentarza Rakowickiego
METRYCZKA REKORDU
Id
75156
Imię
Zygmunt
Nazwisko
Gebhardt
Zdjęcie
Artykuł
brak
Nadawca
brak
Źródło
Opracowanie GP
Link do tego rekordu
Link wewnętrzny GP (BBCode)
Cytowanie naukowe