Genealogia Polaków
=> Fundacja
=> Portal
==> Bazy danych
====> Leksykon
====> Powstanie Styczniowe
======> Powstańcy
======> Bitwy i potyczki
======> Światowy Szlak P.1863
======> Co oznaczają te dane?
======> Dodaj informacje
======> Bibliografia, źródła
======> Autorzy bazy, nadawcy
======> Poparcie i współpraca
======> Forum bazy
====> Właściciele Dóbr
====> Oficjaliści Prywatni
====> Mapa/Lokalizator
======> Dodaj punkt na mapie
=> Biblioteka/Forum
=> Archiwum zdjęć
=> Pomoce profesjonalne
=> WSPIERAJ !
 
MATERIAŁY DLA SZKÓŁ

Rota przysięgi powstańczej
Najważniejsze bitwy
Powstanie Zabajkalskie
 
WIĘCEJ NA TEMAT


Bitwy i potyczki - pełny katalog Wykaz bitew - lista skrócona
Zesłańcy
Zamordowani
Duchowni
Naczelnicy na Litwie (pdf)
Dowódcy oddziałów na Litwie (pdf)
Fotografie dot. powstania
Malarstwo o tematyce powstańczej
Wielkopolanie polegli w powstaniu
Powstańcy w Bawarii
Dorpartczycy
Denuncjatorzy, szpiedzy...
Pamiętniki Borkowskiego z 1863
Mogiła w Krasnobrodzie
Mogiła w Miniewiczach
Lista zdrajców
Wiele innych artykułów dot. powstania
 
PREZENTACJE POWER-POINT
* Prezentacja ogólna (3MB)
Można prezentować np. w szkołach
* Źródła historii powstańczej (12MB)
Szkoły, towarzystwa genealogiczne i in.

Powyższe prezentacje można używać dowolnie, np. jako materiały w czasie lekcji historii, lub urozmaicenie wykładów czy spotkań.
 
WYPOŻYCZ WYSTAWĘWystawa "Powstanie Styczniowe"
Wystawę, można zamówić
 
GRY POWSTAŃCZE


Gra pudełkowa

Pierwsza polska gra dot. powstania 1863

Darmowa gra na komórkę

Graj na swojej komórce
 
 

Kod QR listy
(pełny kod VCard)
 
Katalog Powstańców Styczniowych
Kwerenda źródeł tożsamości Rzeczypospolitej
Wydział Fundacji Odtworzeniowej Dóbr Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Nazwiska: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  ? 

Znajdź w opisach:                    
(Wystarczy wpisać część wyrazu, bez gwiazdki)
 |  Zesłańcy
 |  Duchowni
 |  Zamordowani
 |  Bitwy i potyczki
 |  Mapa miejsc
Wit Jabłonowski
Id rekordu informacji: 24479
podpisarz Sądu pokoju Okręgu Dąbrowskiego w Suwałkach, poprzednio służył w oddziale Wawra jako podoficer, następnie w oddziale Hłaski jako podporucznik, poległ pod Berznikami w Sejneńskiem, unosząc z placu boju rannego towarzysza. Lat miał 30, pozostawił 3 siostry.
Tak samo T.Sauczey w CDIAL 195-1-58
źródło: [Kolumna Z., Pamiątka dla rodzin polskich..., t. II]
Szukaj więcej rekordów dot. nazwiska: Jabłonowski


Antoni Jacuński
Id rekordu informacji: 57968
ur. w 1843 roku na Suwalszczyźnie. W czasie powstania służył w stopniu szeregowca. Został zweryfikowany jako podporucznik weteran pod numerem porządkowym 713/1920. W latach 20. mieszkał w Warszawie. Zmarł 10 października 1927 roku. Został pochowany na warszawskich Powązkach w kwaterze 183. W grobie spoczywa m.in. żona Stanisława z Gajewskich Jacuńska (ur. w 1864, zm. 6 czerwca 1937 roku)
źródło: nad. GP+, za: Marczak J., Weterani Powstania Styczniowego na Suwalszczyznie (dok. int. dost.18.4.2018)
Szukaj więcej rekordów dot. nazwiska: Jacuński


Józef Jagłowski
Id rekordu informacji: 57969
ur. w 1843 roku. Walczył w oddziale Konstantego Ramotowskiego „Wawra”. Brał udział w bitwach pod Gruszkami, Mikaszówką, Rygolą, Kadyszem. Przez trzy miesiące był więziony w Suwałkach, a następnie zesłany na 15 lat i wcielony do wojska rosyjskiego. Został zweryfikowany jako podporucznik weteran pod numerem porządkowym 634/1923. Decyzją z 7 lutego 1923 roku przyznano mu Krzyż Walecznych. Ponadto był odznaczony Krzyżem Niepodległości z Mieczami. Mieszkał w Komaszówce. Zmarł 10 kwietnia 1935 roku. Pogrzeb odbył się z honorami wojskowymi w asyście orkiestry 1. Pułku Ułanów Krechowieckich i plutonu Związku Strzeleckiego z gminy Kolnica. W ceremonii pogrzebowej wzięli udział przedstawiciele miejscowych władz ze starostą Stefanem Ejchlerem na czele. Mszę poprowadził ksiądz Wojciech Chojnowski. Ciało spoczęło na cmentarzu w Augustowie. Grób zachował się do dziś
źródło: nad. GP , za: Marczak J., Weterani Powstania Styczniowego na Suwalszczyznie (dok. int. dost.18.4.2018)
Szukaj więcej rekordów dot. nazwiska: Jagłowski


Eugeniusz Jahl
Id rekordu informacji: 31477
ur. r. 1842 w Medyni, słuch, praw, pracował od r. 1861 w organiz. naród., następnie służył jako kapit. żuawów, sierżant, poruc-zn. saperów i kapitan bez komendy, w oddz. Kurowskiego, Langiewicza Jeziorańskiego, i Waligórskiego. Walczył pod Miechowem. Małogoszczą, Kobylanką i Borowem. Ranny pod Miechowem, Kobylanką i Borowem. Po powst. ziemianin i urzędnik polityczny.
źródło: [Białynia-Chołodecki J., Pamiętnik powstania styczniowego...]
Szukaj więcej rekordów dot. nazwiska: Jahl


Andrzej Jakóbkiewicz
Id rekordu informacji: 58208
Weteran - porucznik 1863, Sybirak, zm. 30.01.1924r.
źródło: nad. Martyna, za: Żołnierz Polski 17.2.1924
Szukaj więcej rekordów dot. nazwiska: Jakóbkiewicz


Andrzej Jakóbkiewicz
Id rekordu informacji: 58209
30.01.1924r. zmarł weteran - porucznik 1863r., Sybirak, kawaler orderów: Virtuti Militari i Krzyża Walecznych.
źródło: nad. Martyna, za: Polska Zbrojna 10.2.1924
Szukaj więcej rekordów dot. nazwiska: Jakóbkiewicz


Andrzej Jakóbkiewicz
Id rekordu informacji: 58539
ur. w 1844r. Służył w randze porucznika pod dowództwem Chmielińskiego w oddziale piechoty. Brał udział we wszystkich potyczkach, jakie stoczył oddział Chmie­lińskiego. W randze oficerskiej walczył pod Janowem, Przed­borzem, Obiechowem i Białą. Zesłany do katorżnych robót do Usolu na Syberii.
źródło: nad. Martyna, za: Jerzy Maliszewski. Sybiracy zesłani i internowani za udział w powstaniu styczniowym.
Szukaj więcej rekordów dot. nazwiska: Jakóbkiewicz


Apolinary Jakubowicz
Id rekordu informacji: 57970
ur. w 1842 roku w Szczebrze. Został zweryfikowany jako podporucznik weteran pod numerem porządkowym 541/1923. W latach 20. mieszkał w Świacku. Żył jeszcze w 1927 roku
źródło: nad. GP+, za: Marczak J., Weterani Powstania Styczniowego na Suwalszczyznie (dok. int. dost.18.4.2018)
Szukaj więcej rekordów dot. nazwiska: Jakubowicz


Michał Jamnicki
Id rekordu informacji: 50380
Uczestniczył w Zjeździe delegatów Stowarzyszeń Weteranów roku 1863. Zjazd odbył się 26 grudnia 1919 roku, w Zamku Królewskim w Warszawie. Został zorganizowany przez „pana Ministra do Spraw Wojskowych Jenerała-porucznika Józefa Leśniewskiego, specjalnie dla delegatów Stowarzyszeń Weteranów r. 1863 ze wszystkich dzielnic Polski i zaproszonych gości ze sfer wojskowych”.
Wraz z Bronisławem Carossim, Janem Doberskim, Józefem Domańskim, Aleksandrem Hildebrandtem, Bolesławem Horodyńskim, Cyprjanem Janiszewskim, Janem Januszem, Arkadjuszem Jasińskim, Aleksandrem Krausharem, Augustem Kręckim, Józefem Leskim, Aleksandrem Marjańskim, Janem Massalskim, Franciszkiem Mieczyńskim, Antonim Migdalskim, Zygmuntem Olszańskim, Pawłem Podniesińskim, Antonim Strzałeckim, Alfonsem Stypułkowskim, Sewerynem Sunderlandem, Juljanem Adolfem Święcickim, Józefem Wróblem, Władysławem Zapałowskim i Józefem Żelisławskim reprezentował na Zjeździe powstańców styczniowych ze Stowarzyszenia Weteranów roku 1863/1864 z Warszawy.
źródło: nad. (bel), za: Święcicki, J.A.. Weterani 1863r. – narodowi! Warszawa 1920, Skład Główny u Gebethnera i Wolffa.
Szukaj więcej rekordów dot. nazwiska: Jamnicki


Rudolf Janczewski
Id rekordu informacji: 57971
Janczewski de Glinka Rudolf, ur. w 1842 roku w Szczebrze lub w majątku Cisówek. Walczył pod rozkazami Ludwika Mierosławskiego, Dąbrowskiego, Józefa Jankowskiego, Władysława Brandta. Brał udział w bitwach pod Krzywosądzą, Nagoszewem, Drążdżewem, Czyżewem, Komorowem i Wincentą. W bitwie pod Drążdżewem został ranny w rękę. Przeszedł do Prus, a następnie wyemigrował do Francji, gdzie pracował jako nauczyciel. Został zweryfikowany jako podporucznik weteran pod numerem porządkowym 495/1924. Zmarł 13 września 1929 roku w Nicei. Został pochowany na cmentarzu w Cancard
źródło: nad. GP+, za: Marczak J., Weterani Powstania Styczniowego na Suwalszczyznie (dok. int. dost.18.4.2018)
Szukaj więcej rekordów dot. nazwiska: Janczewski


Janicki
Id rekordu informacji: 24500
porucznik z r. 1831, były urzędnik leśny z Sawiny, umarł jako rotmistrz w skutek odniesionych ran pod Łukówkiem
źródło: [Kolumna Z., Pamiątka dla rodzin polskich..., t. II]
Szukaj więcej rekordów dot. nazwiska: Janicki


Ryszard Janicki
Id rekordu informacji: 58383
ur. w r. 1835 w Kipiaczce z ojca Michała, kawalera legii honorowej i porucznika wojsk Napoleońskich i matki Herberty z Małachowskich. W r. 1857 osiadł na gospodarstwie w pobliżu Odessy, które rozwinął wzorowo w ciągu lat kilku. Gdy wybuchło powstanie styczniowe opuszcza dzierżawę i z kilku tysiącami rubli w kieszeni udaje się na Kiszyniew przez Nowosielicę do Czerniowiec, gdzie spotkał się z Mieczysławem Borkowskim z Mielnicy. Poinformowy o przygotowaniach do powstania i wstępnej akcyi zbrojnej powziął Janicki niezłomne postanowienie współdziałania w akcyi organizacyjnej i w tym też celu udał się do Komitetu Rządu Narodowego, gdzie z powodu tego, iż znał kilka języków i byl w posiadaniu paszportu uzyskał początkowo misyę przewiezienia pieniężnej sumy do Gałaczu, później jednak zmieniono powyższe zarządzenie i polecono mu odbyć podróż informacyjną z Gałaczu do Tulczy i Bukaresztu. Pozyskawszy pewne informacye u Dra Gracowskiego w Gałaczu, zajmującego się tamże pracami organizacyjnemi, udał się do Tulczy, gdzie zgłosił się u Polaka, Cholewińskiego, naczelnika urzędu telegraficznego, pracującego również w organizacyi. Cholewiński udzielił Janickiemu żądanych informacyi, z któremi powrócił do Gałaczu, gdzie uzyskał polecenie udania się do Bukaresztu. W mieście tem pozyskał informacye u Polaka, Dra Gliicka, lekarza nadwornego ks. Kuzy. Informacye te dotyczyły składek na rzecz organizacyi powstańczej, nastroju wobec ruchu powstańczego, kwestyi różnych zaciągów. Z Bukaresztu wyjechał Janicki na Jassy do Lwowa, gdzie należący do organizacyi Michał Mrozowicki zawiadomił go, że postanowioną jest misya do Włoch celem pozyskania dla sprawy powstania poparcia ze strony Garibaldiego, bawiącego podówczas na Kaprerze.
W Komitecie misyę tę powierzono Janickiemu z tem, by przybrał sobie bawiącego we Florencyi Zygmunta Sarneckiego, który zbiegiem okoliczności był kuzynem Janickiego. Sprawa misyi dotyczyła formowania oddziału ochotników włoskich. Zaopatrzony w papiery wyjechał Janicki do Włoch, we Florencyi porozumiał się z Sarneckim i obaj ruszyli do Genui, gdzie konferowali z Komitetem, organizującym oddział ochotników włoskich. W oddziale tym, jaki miał wylądować w Odessie, powierzono Janickiemu funkcye komisarza wojennego. Serdecznie przyjęci przez Komitet w Genui udali się następnie obaj do Garibaldiego, by zyskać poparcie jego dla sprawy.
Z Magdaleny ruszyli łodzią na wyspę Kaprerę, gdzie podówczas bawił Garibaldi. Zastali go złożonego ciężką chorobą a gdy mówić mu wzbroniono, pisał na kartce na przemowę Sarneckiego. Garibaldi zachęcał do wytrwania i wobec obu polskich kuryerów zachował się bardzo uprzejmie, przyrzekł moralne poparcie powstaniu i obiecał wyjednać zezwolenie na uformowanie oddziału oficerów włoskich dla celów ruchu zbrojnego. Z polecenia ojca towarzyszył obu kuryerom w ich drodze powrotnej na wyspę Magdalenę syn jego Menotti Garibaldi, odnoszący się ze szczerem uznaniem dla powstania styczniowego. Na wyspie tej ofiarował Menotti Garibaldi z polecenia ojca lawetę dużego kalibru na rzecz powstania. Janicki przewiózł ją do Genui, skąd wysłał dar Garibaldiego do Krakowa. Garibaldi przedstawiał delegatom, że powstanie polskie budzi wśród włoskiego społeczeństwa wielką sympatyę, której dowodem miało być formowanie oddziału ochotników włoskich w Genui. Przez Turyn i Wiedeń wrócił Janicki do Krakowa. We Lwowie omal nie wpadł w ręce policyi i uniknął więzienia jedynie z tego powodu, że spisane na cienkiej bibule informacye w ostatniej chwili przed mającem nastąpić aresztowaniem połknął. Janicki po przybyciu do Lwowa udał się do
Komitetu, któremu złożył obszerną relacyę ze swej misyi bo Włoch.
Niebawem otrzymał Janicki nową misyę bo Obessy, bezwłocznie wyruszył w brogę, otrzymawszy papiery, które miał obbać w ambasabzie angielskiej w Konstantynopolu. Z paszportem wyrobionym bla siebie i furmana wyruszył Janicki w drogę, podczas której umożliwił ucieczkę Józefowi Krajewskiemu, naczelnikowi powiatu konstantynowskiego, któremu groziło aresztowanie — a uczynił to w ten sposób, że mimo ścisłej rewizyi przewiózł Krajewskiego przebranego za furmana swego bo Konstantynopola. W półtora boby przybyli bo tego miasta.
W Konstantynopolu zgłosił się Janicki w Komitecie, w którym obok ks. Czartoryskiego zasiadali Tomasz Kwiatkowski, zegarmistrz, — Sokulski i inni. Janicki złożył informacye, podane przez Komitet lwowski i oddał papiery w ambasadzie angielskiej. Wobec możliwości pozyskania ochotników włoskich, zakupiono w Konstantynopolu statek, który miał im umożliwić przejazd. W ambasadzie angielskiej przyjęto Janickiego uprzejmie i zapewniano go o sympatyach bla ruchu zbrojnego polskiego a powziąwszy ob niego informacye o dotychczasowym stanie rzeczy zaznaczono, że odpowiedź będzie przesłaną Komitetowi przez konsulat w Odessie.
Janicki udał się następnie Dunajem bo Wiednia a później bo Krakowa. Polki z Konstantynopola ofiarowały na rzecz powstania kwotę 5.000 fr., którą Janicki wręczył Komitetowi krakowskiemu, poczem udał się bo Lwowa. Tu powziął plan wstąpienia bo oddziału i został mianowany komisarzem w oddziale Miniewskiego. W Środopolcach, w żółkiewskim powiecie, przez dwa dni czekał w bomu P. Stecknich na ów oddział, który zbierał się w lasach. Po poświęceniu chorągwi odebrał imieniem Rządu Narodowego przysięgę ob oddziału, który następnie ruszył w kierunku na Radziwiłłów. Po rozbrojeniu oddziału przez wojsko austryackie objechał Janicki bo Środopolec 30
a stamtąd do Lwowa, gdzie przez czas pewien złożony był chorobą.
Gdy powrócił do zdrowia czekała nań nowa misya z ekspedycyą polską do Konstantynopola. Tworzyli ją Tadeusz Oksza Orzechowski, Dr Jan Zaleski, T. Zawadyński z Ukrainy, Puchała z Królestwa i kilku innych. Ekspedycya wyruszyła w ośmiu przez Tryest do Konstantynopola, gdzie Orzechowski prowadził ciągłe konferencye z Wielkim Wezyrem, z krajem w ustawicznej też pozostawał korespondencyi. Janickiego wysłano do stacyi kolejowej Kistendże z poleceniem ukrycia broni, jaka miała nadejść statkiem a następnie wysłania jej do Odessy. W miejscowości owej przebywał Janicki przez przeciąg trzech tygodni, nie doczekał się jednak oczekiwanej broni.
Tymczasem w kraju szło coraz gorzej. Janicki otrzymawszy urlop przez Odessę powrócił do Lwowa a gdy powrót w okolicę Odessy był już niemożliwy, osiadł na roli w kraju w majątku własnym, w Berezowicy Wielkiej pod Tarnopolem. Współpracował w organizacyi z tytułem komisarza województwa bracławskiego.
źródło: nad. GP , za: Medyński A., W półwiekową rocznicę: powstańcom i organizatorom tarnopolszczyzny w hołdzie; T.S.L. Tarnopol 1913
Szukaj więcej rekordów dot. nazwiska: Janicki


August Janiszewski
Id rekordu informacji: 30521
h. Ostoja, ur. r. 1840, służył jako porucz. trenu w oddz. Grołuchowskiego.
źródło: [Białynia-Chołodecki J., Pamiętnik powstania styczniowego...]
Szukaj więcej rekordów dot. nazwiska: Janiszewski


August Janiszewski
Id rekordu informacji: 34072
Lat 35 podporucznik, dowódca plutonu pociągu 1 Batalionu, 1 Pułku Piechoty, Wojska Ziem Ruskich.

Były podoficer austriacki. W 1863 mianowany podpor. przez jen. Gołuchowskiego
źródło: Lista imienna oficerów 1 Pułku Piechoty Ruskiej, Tarnopol 1.2.1864, w: Galicja w Powstaniu Styczniowym ...
Szukaj więcej rekordów dot. nazwiska: Janiszewski


Cyprjan Janiszewski
Id rekordu informacji: 50381
Uczestniczył w Zjeździe delegatów Stowarzyszeń Weteranów roku 1863. Zjazd odbył się 26 grudnia 1919 roku, w Zamku Królewskim w Warszawie. Został zorganizowany przez „pana Ministra do Spraw Wojskowych Jenerała-porucznika Józefa Leśniewskiego, specjalnie dla delegatów Stowarzyszeń Weteranów r. 1863 ze wszystkich dzielnic Polski i zaproszonych gości ze sfer wojskowych”.
Wraz z Bronisławem Carossim, Janem Doberskim, Józefem Domańskim, Aleksandrem Hildebrandtem, Bolesławem Horodyńskim, Michałem Jamnickim, Janem Januszem, Arkadjuszem Jasińskim, Aleksandrem Krausharem, Augustem Kręckim, Józefem Leskim, Aleksandrem Marjańskim, Janem Massalskim, Franciszkiem Mieczyńskim, Antonim Migdalskim, Zygmuntem Olszańskim, Pawłem Podniesińskim, Antonim Strzałeckim, Alfonsem Stypułkowskim, Sewerynem Sunderlandem, Juljanem Adolfem Święcickim, Józefem Wróblem, Władysławem Zapałowskim i Józefem Żelisławskim reprezentował na Zjeździe powstańców styczniowych ze Stowarzyszenia Weteranów roku 1863/1864 z Warszawy.
źródło: nad. (bel), za: Święcicki, J.A.. Weterani 1863r. – narodowi! Warszawa 1920, Skład Główny u Gebethnera i Wolffa.
Szukaj więcej rekordów dot. nazwiska: Janiszewski


Eugeniusz Jankowski
Id rekordu informacji: 58545
porucznik. Ur. w 1840r. w Ka­liszu. Walczył po dowództwem Joung de Blankenheima, Sko­wrońskiego, Skrzyńskiego, Miśkiewicza, Matuszewicza, Gra­bowskiego i Syrewicza. Brał udział w bitwach pod Nową Wsią, Cyrusową Wolą, Praszką, Duninowem i wielu innych. Aresztowany i osadzony w więzieniu w Łęczycy, a potem zesłany na osiedle­nie do gub. czernigowskiej na 12 lat. Jako wolny posieleniec przebył tam 15 lat.
źródło: nad. Martyna, za: Jerzy Maliszewski. Sybiracy zesłani i internowani za udział w powstaniu styczniowym.
Szukaj więcej rekordów dot. nazwiska: Jankowski


Józef Jankowski
Id rekordu informacji: 31423
ur. r. 1841 w Konstantynowie, stud. uniwers. mosk. służył na Żmudzi jako porucznik w oddz. Kuszlejki i Laskowskiego. Po powst ukończył szkołę dróg i mostów w Paryżu i otrzymał posadę zastępcy dyrektora biura melioracyjnego we Lwowie
źródło: [Białynia-Chołodecki J., Pamiętnik powstania styczniowego...]
Szukaj więcej rekordów dot. nazwiska: Jankowski


Karol Jankowski
Id rekordu informacji: 24506
oficer z 1831 r. emigrant, zginął w bitwie pod Grochowiskami 18 Marca 1863 r. mając lat około 60 jako porucznik piechoty w batalionie majora Kicińskiego.
źródło: [Kolumna Z., Pamiątka dla rodzin polskich..., t. II]
Szukaj więcej rekordów dot. nazwiska: Jankowski


Aleksander Janowicz
Id rekordu informacji: 31018
ur, r. 1848 we Lwowie, słuchacz praw, służył jako porucznik w oddz. Wierzbickiego i Wagnera, W bitwie pod Polichna został ranny w prawe ramię. Po powst. dr. praw i profesor uniwersytetu.
źródło: [Białynia-Chołodecki J., Pamiętnik powstania styczniowego...]
Szukaj więcej rekordów dot. nazwiska: Janowicz


Jan Janusz
Id rekordu informacji: 50382
Uczestniczył w Zjeździe delegatów Stowarzyszeń Weteranów roku 1863. Zjazd odbył się 26 grudnia 1919 roku, w Zamku Królewskim w Warszawie. Został zorganizowany przez „pana Ministra do Spraw Wojskowych Jenerała-porucznika Józefa Leśniewskiego, specjalnie dla delegatów Stowarzyszeń Weteranów r. 1863 ze wszystkich dzielnic Polski i zaproszonych gości ze sfer wojskowych”.
Wraz z Bronisławem Carossim, Janem Doberskim, Józefem Domańskim, Aleksandrem Hildebrandtem, Bolesławem Horodyńskim, Michałem Jamnickim, Cyprjanem Janiszewskim, Arkadjuszem Jasińskim, Aleksandrem Krausharem, Augustem Kręckim, Józefem Leskim, Aleksandrem Marjańskim, Janem Massalskim, Franciszkiem Mieczyńskim, Antonim Migdalskim, Zygmuntem Olszańskim, Pawłem Podniesińskim, Antonim Strzałeckim, Alfonsem Stypułkowskim, Sewerynem Sunderlandem, Juljanem Adolfem Święcickim, Józefem Wróblem, Władysławem Zapałowskim i Józefem Żelisławskim reprezentował na Zjeździe powstańców styczniowych ze Stowarzyszenia Weteranów roku 1863/1864 z Warszawy.
źródło: nad. (bel), za: Święcicki, J.A.. Weterani 1863r. – narodowi! Warszawa 1920, Skład Główny u Gebethnera i Wolffa.
Szukaj więcej rekordów dot. nazwiska: Janusz


Bolesław Jasieński
Id rekordu informacji: 31520
ur. r. 1843 w Bosławowicach, uczeń zakł. agronom, w Broku, służył jako kawalerzysta, następnie porucznik, kapitan i adjutant w oddziałach Śmiechowskiego, Jeziorańskiego, Langiewicza, powtórnie Jeziorańskiego i Waligórskiego. Walczył we wszystkich bitwach od początku do końca pod wymienionymi dowódcami, prócz tego w licznych utarczkach rekonesansowych. Ranny pod Goszczą podczas rekones. i kontuzyow. pod Kobylanką. Po powst. rządca dóbr.
źródło: [Białynia-Chołodecki J., Pamiętnik powstania styczniowego...]
Szukaj więcej rekordów dot. nazwiska: Jasieński


August Jasinski
Id rekordu informacji: 35274
zm. 1863.03.04, Radom, ujęty 1863.01.23 w Szydłowcu dymisyonowany porucznik gwardyi moskiewskiej rozstrelany
źródło: nad. Caseyy, za: Dziennik Poznański, 1863.03.22 R. 5 nr 67, karta 2
Szukaj więcej rekordów dot. nazwiska: Jasinski


Jasiński
Id rekordu informacji: 26971
Odstawny porucznik 7/19 marca 1863 r rozstrzelany, w Radomiu.
inf. z raportów zaborczych, mogą zawierać błędne dane i tendencyjne uzasadnienia
źródło: [Słotwiński A., Unia podlasko-chełmska od r. 1875-1885 za: CBP]
Szukaj więcej rekordów dot. nazwiska: Jasiński


Arkadiusz Jasiński
Id rekordu informacji: 50383
Uczestniczył w Zjeździe delegatów Stowarzyszeń Weteranów roku 1863. Zjazd odbył się 26 grudnia 1919 roku, w Zamku Królewskim w Warszawie. Został zorganizowany przez „pana Ministra do Spraw Wojskowych Jenerała-porucznika Józefa Leśniewskiego, specjalnie dla delegatów Stowarzyszeń Weteranów r. 1863 ze wszystkich dzielnic Polski i zaproszonych gości ze sfer wojskowych”.
Wraz z Bronisławem Carossim, Janem Doberskim, Józefem Domańskim, Aleksandrem Hildebrandtem, Bolesławem Horodyńskim, Michałem Jamnickim, Cyprjanem Janiszewskim, Janem Januszem, Aleksandrem Krausharem, Augustem Kręckim, Józefem Leskim, Aleksandrem Marjańskim, Janem Massalskim, Franciszkiem Mieczyńskim, Antonim Migdalskim, Zygmuntem Olszańskim, Pawłem Podniesińskim, Antonim Strzałeckim, Alfonsem Stypułkowskim, Sewerynem Sunderlandem, Juljanem Adolfem Święcickim, Józefem Wróblem, Władysławem Zapałowskim i Józefem Żelisławskim reprezentował na Zjeździe powstańców styczniowych ze Stowarzyszenia Weteranów roku 1863/1864 z Warszawy.
źródło: nad. (bel), za: Święcicki, J.A.. Weterani 1863r. – narodowi! Warszawa 1920, Skład Główny u Gebethnera i Wolffa.
Szukaj więcej rekordów dot. nazwiska: Jasiński


Walenty Jastrzębski
Id rekordu informacji: 24532
wieku lat 27 z Warszawy, junkier wojsk moskiewskich, następnie powstaniec, brał udział w kilku bitwach, poległ pod Olszewem w Przasnyskióm jako porucznik.
źródło: [Kolumna Z., Pamiątka dla rodzin polskich..., t. II]
Szukaj więcej rekordów dot. nazwiska: Jastrzębski


Jaworski
Id rekordu informacji: 42372
porucznik
źródło: nad. Bożena Kuliberda, za: Białynia-Chołodecki J., Księga Pamiątkowa opracowana staraniem Komitetu Obywatelskiego w czterdziestą rocznicę powstania r. 1863/1864, Lwów 1904
Szukaj więcej rekordów dot. nazwiska: Jaworski


Jan Jaworski
Id rekordu informacji: 31012
ur r. 1845 w Zalesiu, zarządca dóbr, służył w oddz Chościakiewicza Ranny na wylot przez lewą pierś został z umarłymi oddany przez litościwego oficera kozaków Budkowskiego rodzinie Wójcickich. Po wyleczeniu, poszedł pod komendę Kruka i jako poruczn. walczył do końca powstania. Z powodu komplikacyj, wynikłych z przestrzelenia płuc, zmarł r. 1866.
źródło: [Białynia-Chołodecki J., Pamiętnik powstania styczniowego...]
Szukaj więcej rekordów dot. nazwiska: Jaworski


Jan Jaworski
Id rekordu informacji: 54052
w latach 1863-4 pracował w org. narodowej obw. jasielskiego. Porucznik. 20.6.1963 walczył pod Komorowem w oddziale Popiela, gdzie został ranny. Organizator oddziału Czachowskiego. Jeden z pamiętnikarzy napisał o nim że byą niestrudzonym dostawcą żywności i amunicji, którą umiał zdobywać wśród największych trudności i pojedynczym oddziałom dostarczać. Jeszcze w połowie lutego 1864 leczył i pomagał organizacji pow. jasielskiego. Zgłosił się do oddziału kawalerii który organizowano w tarnowskim, dow. przez rotm. Prendowskiego, jako nie całkiem wyleczony został jednak zatrzymany.
źródło: nad. Piotr Klaja, za: Terlecki M.H., Udział Podkarpacia w Powstaniu Styczniowym, Krosno 1997
Szukaj więcej rekordów dot. nazwiska: Jaworski


Stanisław Jaworski
Id rekordu informacji: 36816
z Łodzi, porucznik. Zginął mając 25 lat
Mogiła zbiorowa na Cmentarzu Starym w Łodzi.
źródło: nad. Iwona Łaptaszyńska, za: zdjęcie
Szukaj więcej rekordów dot. nazwiska: Jaworski


Wiktor Jaworski
Id rekordu informacji: 42962
porucznik partii łęczyckiej w 1863
źródło: nad. Bożena Kuliberda, za: Ilustrowana Encyklopedia Łodzi zeszyt Nr 5
Szukaj więcej rekordów dot. nazwiska: Jaworski


Konstanty Jawosz
Id rekordu informacji: 24536
urodzony na Litwie we wsi Zyziny w 1805 r. w rewolucyi Listopadowej, przyjął czynny udział, a później mianowany podporucznikiem 16 pułku piechoty liniowej, wyemigrował i ostatecznie osiadł w miasteczku Aiguillon (Lot et Garonne), zmarł w szpitalu 7 Marca 1865 r. W emigracyi zawsze czynny dla sprawy narodowej, ostatecznie był członkiem towarzystwa podatkowego.
źródło: [Kolumna Z., Pamiątka dla rodzin polskich..., t. II]
Szukaj więcej rekordów dot. nazwiska: Jawosz


Jezierski
Id rekordu informacji: 24546
rodem z Kongresówki, porucznik kosynierów zginął pod Rybnicą jako zastępca poległego swego kapitana, idąc do ataku 20 Października 1863 r. (Czas Nr. 246). Jezierski patrz Stefański Andrzej.
źródło: [Kolumna Z., Pamiątka dla rodzin polskich..., t. II]
Szukaj więcej rekordów dot. nazwiska: Jezierski


Antoni Jeziorański
Id rekordu informacji: 32156
ur. w Warszawie, uczestnik węgierskiej kampanii r. 1848 pod Wysockim, porucznik zaś w tureckopolskim legionie, otrzymał nominacyę na dowódcę oddziału, który ustąpił mu Tomasz Winnicki i wraz z tymże jako szefem sztabu połączył się pod Rawą z Langiewiczem. Mianowany jenerałem dywizyi, przeszedł po bitwie Grochowiskiej wraz z całym sztabem Langiewicza granicę. Pierwszego maja wyszedł ponownie w Lubelskie, skąd po krwawych bitwach pod Kobylanką wrócił do Galicji. Po powst. bawił na emigracji, a w końcu pracował jako urzędnik w Wydziale kraj. we Lwowie.
źródło: [Białynia-Chołodecki J., Pamiętnik powstania styczniowego...]
Szukaj więcej rekordów dot. nazwiska: Jeziorański


Karol Jędrzejowski
Id rekordu informacji: 32007
ur. w Miechowie r. 1842, stud. instytutu politechn. w Puławach, służył w oddz. Langiewicza jako instruktor, następnie został mianowany poruczn. strzelców w pułku Dąbrowskiego. Walczył pod Suchodniowem, Staszowem, na S-tym Krzyżu, pod Małogoszczą, Skałą, Chrobrzą, Grochowiskami, w końcu służył przy żandarmeryi w powiatach: Krasnostawskim i Hrubieszowskim aż do dnia 4. marca 1864. Po powstaniu urzędnik kopalni nafty w Jaśle.
źródło: [Białynia-Chołodecki J., Pamiętnik powstania styczniowego...]
Szukaj więcej rekordów dot. nazwiska: Jędrzejowski


Stanisław Jodko
Id rekordu informacji: 50500
podporucznik
źródło: nad. Maja, za: http://www.polona.pl/item/13458123/1/
Szukaj więcej rekordów dot. nazwiska: Jodko


Jan Stanisław Jodłowski
Id rekordu informacji: 31432
ur. r. 1841 w Sierpowie, stud, wydziału lekar. w Warszawie pracował w organizacji, Następnie służył jako poruczn.-adjutant w oddz. Bończy, Padlewskiego i Taczanowskiego. Za waleczność mianowany kapitanem, został po bitwie pod Kruszyną wzięty do niewoli i wysłany do gub. Jenisejskiej. Przybył do Galicji w r. 1870. Był ranny bagnetem w rękę. szczęka prawa pękła od uderzenia kolbą, bok prawy przeszyły mu 3 kule i otrzymał kontuzyę w prawą pachwinę. Po powst. doktor wszech nauk lekarskich.
źródło: [Białynia-Chołodecki J., Pamiętnik powstania styczniowego...]
Szukaj więcej rekordów dot. nazwiska: Jodłowski


Kazimierz Judycki
Id rekordu informacji: 57973
zm. przed 1919 rokiem. Pośmiertnie został zweryfikowany jako podporucznik weteran. Pensję weterańską pobierała wdowa Petronela
źródło: nad. GP+, za: Marczak J., Weterani Powstania Styczniowego na Suwalszczyznie (dok. int. dost.18.4.2018)
Szukaj więcej rekordów dot. nazwiska: Judycki


Jan Jurkowski
Id rekordu informacji: 24558
zginął w bitwie z wojskiem Mołdo-Wołoskiem pod Konstangalią jako porucznik, (w przemarszu wojsk polskich przez Mołdawię do Polski).
źródło: [Kolumna Z., Pamiątka dla rodzin polskich..., t. II]
Szukaj więcej rekordów dot. nazwiska: Jurkowski


Jan Jurkowski
Id rekordu informacji: 34040
Lat 29, oficer w Kazakach Sadyka Paszy, dowodził plutonem w 2 Pułku Jazdy Ruskiej, w 5.1863 nominowany na stopień porucznika, "dobry i zdolny".
źródło: Lista imienna oficerów 2 Pułku Jazdy Ruskiej, Tarnopol 28.1.1864, w: Galicja w Powstaniu Styczniowym ...
Szukaj więcej rekordów dot. nazwiska: Jurkowski


Jan Jurkowski
Id rekordu informacji: 34212
Lat 34, porucznik, dowódca plutonu 1 Pułku Jazdy, Wojska Ziem Ruskich. Służył jako oficer w Pułku Kozaków Ottomańskich. Z resztą stan służby niewiadomy. "Oddalił się bez urlopu"
źródło: Lista imienna oficerów 1 Pułku Jazdy Ruskiej, Tarnopol 1.2.1864, w: Galicja w Powstaniu Styczniowym ...
Szukaj więcej rekordów dot. nazwiska: Jurkowski


Poprzednie wyniki     Następne wynikiDlaczego rekordy się powtarzają? Dlaczego mają błędy? Te i inne odpowiedzi TUTAJ
Katalog Powstania Styczniowego wciąż rośnie. Rocznie zostaje dodanych średnio 5000 wpisów, zdjęć, punktów, not, linków i wiadomości. To żmudna i wymagająca praca społeczna.
Nie bądź obojętny. Wspomóż Fundację

Dzięki Waszemu wsparciu
udostępniamy już
ponad 5.000.000
jednostek informacji
  Fundacja Odtworzeniowa Dóbr Kultury i Dziedzictwa Narodowego  
Regon: 122719308, NIP: 6793086820
konto: Bank Pocztowy 96 1320 1856 2935 3154 2000 0001
Przekaz online (usługa DotPay)
Wpisz kwotę:


Przelew kartą (usługa Pay Pal)Co oznaczają te dane? - Najczęstsza bibliografia - Źródła, skróty - Autorzy bazy, nadawcy - Historia zmian
Dodaj informacje - Forum projektu - Poparcie i współpraca© Genealogia Polaków - Źródła Tożsamość Rzeczypospolita 2010- 2018
Wszelkie kopiowanie zbioru zabronione, wykorzystanie w publikacjach tylko z podaniem aktywnego linku.