Genealogia Polaków
=> Fundacja
=> Portal
==> Bazy danych
====> Leksykon
====> Powstanie Styczniowe
======> Powstańcy
======> Bitwy i potyczki
======> Światowy Szlak P.1863
======> Co oznaczają te dane?
======> Dodaj informacje
======> Bibliografia, źródła
======> Autorzy bazy, nadawcy
======> Poparcie i współpraca
======> Forum bazy
====> Właściciele Dóbr
====> Oficjaliści Prywatni
====> Mapa/Lokalizator
======> Dodaj punkt na mapie
=> Biblioteka/Forum
=> Archiwum zdjęć
=> Pomoce profesjonalne
=> WSPIERAJ !
 
MATERIAŁY DLA SZKÓŁ

Rota przysięgi powstańczej
Najważniejsze bitwy
Powstanie Zabajkalskie
 
WIĘCEJ NA TEMAT


Bitwy i potyczki - pełny katalog
Wykaz bitew - lista skrócona
Zesłańcy
Zamordowani
Duchowni
Naczelnicy na Litwie (pdf)
Dowódcy oddziałów na Litwie (pdf)
Fotografie dot. powstania
Malarstwo o tematyce powstańczej
Wielkopolanie polegli w powstaniu
Powstańcy w Bawarii
Dorpartczycy
Denuncjatorzy, szpiedzy...
Pamiętniki Borkowskiego z 1863
Mogiła w Krasnobrodzie
Mogiła w Miniewiczach
Lista zdrajców
Wiele innych artykułów dot. powstania
 
PREZENTACJE POWER-POINT
* Prezentacja ogólna (3MB)
Można prezentować np. w szkołach
* Źródła historii powstańczej (12MB)
Szkoły, towarzystwa genealogiczne i in.

Powyższe prezentacje można używać dowolnie, np. jako materiały w czasie lekcji historii, lub urozmaicenie wykładów czy spotkań.
 
WYPOŻYCZ WYSTAWĘWystawa "Powstanie Styczniowe"
Wystawę, można zamówić
 
GRY POWSTAŃCZE


Gra pudełkowa

Pierwsza polska gra dot. powstania 1863

Darmowa gra na komórkę

Graj na swojej komórce
 
Wyszukaj wg źródła

(Wpisz min. 5 liter)
 
 

Kod QR listy
(pełny kod VCard)
 
Katalog Powstańców Styczniowych
Kwerenda źródeł tożsamości Rzeczypospolitej
Wydział Fundacji Odtworzeniowej Dóbr Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Nazwiska: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  ? 

Znajdź w opisach:                    
(Wystarczy wpisać część wyrazu, bez gwiazdki)
 |  Zesłańcy
 |  Duchowni
 |  Zamordowani
 |  Bitwy i potyczki
 |  Mapa miejsc
Tadeusz Hempel
Id rekordu informacji: 31363
ur. r. 1840 w Cieplicach, syn Stanisława kapit. gward. Napoleona I., słuch. akad. techn. we Lwowie, służył jako podof. w oddz. Czechowskiego i Zapałowieża. Walczył pod Potokiem, nad Tanwią, koło Huty krzeszow., pod Tyszowcami i Tuczępami, gdzie otrzymał kontuz. Później był przeznaczony na poruczn. w formujących się kadrach kawaleryi. Po powst. inżynier. Umarł w r. 1892.
źródło: [Białynia-Chołodecki J., Pamiętnik powstania styczniowego...]
Szukaj więcej rekordów dot. nazwiska: Hempel


Władysław Hempel
Id rekordu informacji: 31797
ur. r. 1887, syn Stanisława kapit. gward. Napoleona I., porucz. wojsk austr., służył jako kapit. oddz. Czechowskiego i Zapałowicza Walczył pod Potokiem, nad Tanwią, pod Hutą krzeszow., Tyszowcami i Tuczępami. Ranny pod Hutą krzeszow. w skutek tej rany i upływu krwi, popadł w suchoty i zmarł w i lata po powstaniu.
źródło: [Białynia-Chołodecki J., Pamiętnik powstania styczniowego...]
Szukaj więcej rekordów dot. nazwiska: Hempel


Adam Herman
Id rekordu informacji: 24465
b. kadet moskiewski, zginął w powstaniu, w Augustowskiem jako porucznik piechoty.
źródło: [Kolumna Z., Pamiątka dla rodzin polskich..., t. II]
Szukaj więcej rekordów dot. nazwiska: Herman


Michał Jan Heydenreich
Id rekordu informacji: 57066
Kruk Hejdenrejch, naczelnik województw podlaskiego i lubelskiego. Wsławił się w sierpniu dwoma bitwami 4 pod Chruśliną i 8 pod Żyżynem. Znajdując się na czele oddziałów Wierzbickiego, zamiast którego czasowo dowodził Wagner, Krysińskiego, Lutyńskiego i Jarockiego napadł na pułkownika Miednikowa pod Chruśliną. Rozbił go i ścigał przez Urzędów do Kraśnika. Powstańców było 800 strzelców, 600 kosynierów i 200 jazdy, Moskali 9 kompanii piechoty, 300 Kozaków i 3 działa. Dowiedziawszy się, że Moskale prowadzą kasę wojskową, której towarzyszyły 2 kompanie piechoty, 3 plutony urlopników, 75 żołnierzy garnizonowych, 40 Kozaków i 2 działa, czekał na nich pod Żyżynem i 8 sierpnia zadał im straszną klęskę. Wziął 150 żołnierzy i 2 oficerów do niewoli, zdobył 2 działa i zabrał 200 tysięcy rubli gotówką, lecz potem w Fajsławicach 24 sierpnia Kruk poniósł klęskę. Urodzony 19 września 1831 r. w Warszawie, zmarł 9 kwietnia 1886 r. we Lwowie. Gimnazjum ukończył w Żytomierzu. Wstąpiwszy do wojska rosyjskiego został w 1852 r. porucznikiem, a później majorem dragonów. W 1863 r. jako szef sztabu dywizji zażądał dymisji i wstąpił do powstania, po upadku którego dostał się do Paryża i tam jako inżynier prywatny do 1872 r. przy drogach pracował. Wyjechał do Galicji i tu założył fabrykę pończoch, lecz znękany niepowodzeniem i śmiercią żony zapadł na zdrowiu i po dłuższej słąbości umarł, zostawiwszy córkę Ludwikę.
źródło: nad. GP, za CDIAL 195-1-58 (Zbiory Tadeusza Sauczeya)
Szukaj więcej rekordów dot. nazwiska: Heydenreich


Aleksander Hildebrandt
Id rekordu informacji: 50378
Uczestniczył w Zjeździe delegatów Stowarzyszeń Weteranów roku 1863. Zjazd odbył się 26 grudnia 1919 roku, w Zamku Królewskim w Warszawie. Został zorganizowany przez „pana Ministra do Spraw Wojskowych Jenerała-porucznika Józefa Leśniewskiego, specjalnie dla delegatów Stowarzyszeń Weteranów r. 1863 ze wszystkich dzielnic Polski i zaproszonych gości ze sfer wojskowych”.
Wraz z Bronisławem Carossim, Janem Doberskim, Józefem Domańskim, Bolesławem Horodyńskim, Michałem Jamnickim, Cyprjanem Janiszewskim, Janem Januszem, Arkadjuszem Jasińskim, Aleksandrem Krausharem, Augustem Kręckim, Józefem Leskim, Aleksandrem Marjańskim, Janem Massalskim, Franciszkiem Mieczyńskim, Antonim Migdalskim, Zygmuntem Olszańskim, Pawłem Podniesińskim, Antonim Strzałeckim, Alfonsem Stypułkowskim, Sewerynem Sunderlandem, Juljanem Adolfem Święcickim, Józefem Wróblem, Władysławem Zapałowskim i Józefem Żelisławskim reprezentował na Zjeździe powstańców styczniowych ze Stowarzyszenia Weteranów roku 1863/1864 z Warszawy.
źródło: nad. (bel), za: Święcicki, J.A.. Weterani 1863r. – narodowi! Warszawa 1920, Skład Główny u Gebethnera i Wolffa.
Szukaj więcej rekordów dot. nazwiska: Hildebrandt


Rafał Hirsch
Id rekordu informacji: 43403
Podporucznik, weteran, 22 stycznia 1929 zamieszkały we Lwowie
źródło: nad. DHRP, za: W 66 rocznicę Powstania Styczniowego, Polskiego Tow. Opieki nad grobami bohaterów, Lwów 1929
Szukaj więcej rekordów dot. nazwiska: Hirsch


Józef Hlasko
Id rekordu informacji: 20519
porucznik, poległ w walce z Moskalami pod Kadyszami dnia 21. maja 1863.


Józef Hłasko
Id rekordu informacji: 57280
porucznik, poległ w walce z Moskalami pod Kadyszami 21 maja 1863 r. w Augustowskiem, syn obywatela z Grodzieńskiego, kandydat prawa, służył w oddziale Wawra, później brata swego Wiktora mając lat 26.
źródło: nad. GP, za CDIAL 195-1-58 (Zbiory Tadeusza Sauczeya)
Szukaj więcej rekordów dot. nazwiska: Hłasko


Horender
Id rekordu informacji: 35589
zm. 1863.10.22, w okolicy Huty Ireny, porucznik poległ w potyczce
źródło: nad. Caseyy, za: Dziennik Poznański, 1863.11.04 R. 5 nr 252
Szukaj więcej rekordów dot. nazwiska: Horender


Bolesław Horodyński
Id rekordu informacji: 50379
Uczestniczył w Zjeździe delegatów Stowarzyszeń Weteranów roku 1863. Zjazd odbył się 26 grudnia 1919 roku, w Zamku Królewskim w Warszawie. Został zorganizowany przez „pana Ministra do Spraw Wojskowych Jenerała-porucznika Józefa Leśniewskiego, specjalnie dla delegatów Stowarzyszeń Weteranów r. 1863 ze wszystkich dzielnic Polski i zaproszonych gości ze sfer wojskowych”.
Wraz z Bronisławem Carossim, Janem Doberskim, Józefem Domańskim, Aleksandrem Hildebrandtem, Michałem Jamnickim, Cyprjanem Janiszewskim, Janem Januszem, Arkadjuszem Jasińskim, Aleksandrem Krausharem, Augustem Kręckim, Józefem Leskim, Aleksandrem Marjańskim, Janem Massalskim, Franciszkiem Mieczyńskim, Antonim Migdalskim, Zygmuntem Olszańskim, Pawłem Podniesińskim, Antonim Strzałeckim, Alfonsem Stypułkowskim, Sewerynem Sunderlandem, Juljanem Adolfem Święcickim, Józefem Wróblem, Władysławem Zapałowskim i Józefem Żelisławskim reprezentował na Zjeździe powstańców styczniowych ze Stowarzyszenia Weteranów roku 1863/1864 z Warszawy
źródło: nad. (bel), za: Święcicki, J.A.. Weterani 1863r. – narodowi! Warszawa 1920, Skład Główny u Gebethnera i Wolffa.
Szukaj więcej rekordów dot. nazwiska: Horodyński


Wiktor Hostynek
Id rekordu informacji: 50351
Uczestniczył w Zjeździe delegatów Stowarzyszeń Weteranów roku 1863. Zjazd odbył się 26 grudnia 1919 roku, w Zamku Królewskim w Warszawie. Został zorganizowany przez „pana Ministra do Spraw Wojskowych Jenerała-porucznika Józefa Leśniewskiego, specjalnie dla delegatów Stowarzyszeń Weteranów r. 1863 ze wszystkich dzielnic Polski i zaproszonych gości ze sfer wojskowych”.
Wraz z Władysławem Krzyżanowskim,Janem Markiem,
Adamem Piątkowskim,Michałem Różyckim i Edwardem Uherskim reprezentował na Zjeździe powstańców styczniowych ze Stowarzyszenia Weteranów roku 1863/1864 z Krakowa.
źródło: nad. (bel), za: Święcicki, J.A.. Weterani 1863r. – narodowi! Warszawa 1920, Skład Główny u Gebethnera i Wolffa.
Szukaj więcej rekordów dot. nazwiska: Hostynek


Stefan Hubarewicz
Id rekordu informacji: 663
s. Stanisława ur. 1836 r., porucznik w stanie spoczynku, z maj. Hołowiczpola – poległ pod Dubiczami
http.//genealogia.It/Powstańcy - pdf
źródło: genealogia.it - Powstańcy...z pow. lidzkiego, za: Malewski Cz., Rody szlacheckie na Litwie ...
Szukaj więcej rekordów dot. nazwiska: Hubarewicz


Józef Ludwik Hunkiewicz
Id rekordu informacji: 23741
Porucznik, żył 104 lata. Zm. 25.12.1933
źródło: Nagrobek na cmentarzu Kule w Częstochowie
Szukaj więcej rekordów dot. nazwiska: Hunkiewicz


Józef Ingwer
Id rekordu informacji: 58382
ur. w r. 1841 w Tarnopolu. Jako słuchacz uniwersytetu w kwietniu 1863 r. wyruszył bo powstania wyszedłszy z Tarnopola wraz z Alfredem Posuchowskim, auskultantem sądowym i Henrykiem Górskim, studentem gimnazyalnym. »Pocztą obywatelską* przybyli nad granicę do Rudy Różanieckiej i przez chłopa przewodnika przeprowadzeni zostali z kilkunastu innymi przez rzekę Tanew. Po drugiej stronie kordonu chcieli się połączyć ze znaczniejszym oddziałem, który w tej okolicy miał się zorganizować. Zamiast oddziału, jakiego się spodziewali, zastali jedynie naczelnika oddziału, Lelewela Borelowskiego, dalej adjutanta tegoż i jednego szeregowca, stojącego zdaleka od nich z rewolwerem w ręku na straży. Zwiększony w ten sposób oddział nie miał broni i dopiero w tydzień później doszedł lasami na miejsce, w którym oczekiwały bryki z bronią. Oddział zwiększył się tymczasem do liczby czterdziestu i zaopatrzył się w dobrą broń, w karabiny austryackie.
W kilkanaście dni później oddział zwiększony do liczby około 300 ludzi, stoczył z Moskalami potyczkę pod Cnruśliną, gdzie opadły go cztery roty moskiewskie, liczące 1200 ludzi wraz z 2 armatami. Moskale otoczyli oddział z dwóch stron i zadali mu klęskę. Podczas utarczki został Ingwer raniony w ramię ponad obojczykiem i zaraz w nocy przewieziony bryką do miasteczka Opola, i tu w szkole opodal klasztoru Pijarów, zamienionej na tymczasowy szpital pozostało w lazarecie kilkunastu rannych, gdzie aptekarz z Tarnopola, Józef Pineles pełnił obowiązki aptekarza i felczera. W tym lazarecie leczył się Ingwer przez trzy tygodnie, poczem przez tydzień przebywał w pewnym domu obywatelskim w sąsiedniej wsi nad Wisłą.
W pobliżu znajdował się oddział Wierzbickiego, b. pułkownika tureckiego, do tego też oddziału wstępuje Ingwer i z nim przebywa utarczkę pod Kraśnikiem a po złączeniu się z oddziałem Grzymały pod dowódctwem Kruka ponownie pod Chruśliną na szosie koło Janowa, gdzie atak moskiewski nie udał się, wreszcie oddział pod Żyżynem odnosi walne zwycięstwo wycinając w pień kilkuset nieprzyjaciół, zabierając kasę moskiewską, dwie armaty itd. Po potyczce tej zapadłszy na zdrowiu utrzymuje Ingwer urlop, z końcem sierpnia udaje się do Opola, gdzie pozostaje do końca września. Gdy w okolicy pojawił się oddział Leniewskiego, złożony z około czterystu ludzi, wstępuje do tego oddziału i pozostaje w nim aż do końca grudnia, stacza cztery potyczki mniejsze, w ostatniej z nich wraz z oddziałkiem z 10 ludzi zostaje odcięty od swego oddziału i z nimi, jak i z wozem, zawierającym broń, do końca grudnia przedziera się za swym dowódcą. W czasie tej włóczęgi napotyka pewnego razu na znakomicie zorganizowany zastęp Kruka, który nie przyjmując ze słusznych przyczyn oddziału pieszych, wskazał mu jednak kierunek drogi, którym postępując zetknął się Ingwer w dniu 24. grudnia z dawnym swym oddziałem. Wskutek choroby na zarządzenie Wrońskiego, adjutanta Leniewskiego, opuszcza oddział z powodu grasujących licznych rot moskiewskich wyprawiany z dworów czemrychlej w dalszą podróż napotyka na zastęp nieprzyjacielski, przed którym jednak zręcznie się usuwa wjeżdżając w parów, po raz drugi w kilka dni później zajeżdżają mu drogę kozacy i gdy »wykręty« nie budzą u nich zaufania, powstańca naszego prowadzą do Piasków Luterskich, gdzie przeprowadzony został przed majora Pawłowa, w kilka dni później przewieziony do Lublina i osadzony w zwykłem więzieniu. Po pewnym czasie odstawiony zostaje przed sąd wojenny a gdy wzbraniał się wydać nazwiska swych towarzyszy, skazany został na osiedlenie w Syberyi. Wraz z 40 towarzyszami prowadzony przez konwój udaje się następnie pieszo z Lublina do Warszawy, gdzie tydzień przesiedział w cytadeli i w dniu 19. marca wyrusza koleją z Warszawy w dalszą podróż do Petersburga, dalej do Moskwy, dokąd przybył w towarzystwie już tylko 29 towarzyszy. Tu skazańcy-towarzysze wspólnej doli przesiedzieli w cyrkułowem więzieniu policyjnem a następnie ze zmienionym konwojem a i wzmocnionym tak, że na jednego powstańca przypada! jeden żandarm, przybywają do ostatniej stacyi kolei żelaznej w Niżnym Nowogrodzie. W czasie wiosennych roztopów okropna droga do Tobolska trwała 23 dni dniem i nocą. Na miejscu tymczasowego przeznaczenia wstrzymano konwój, gdyż z powodu ciągłych roztopów dalsza droga była wprost niemożliwą. W Tobolsku przebywał Ingwer od marca do pierwszych dni lipca. Liczne rzesze skazanych dochodziły w tem mieście do trzech tysięcy, wykłady, pogadanki a nawet próba utworzenia teatru —urozmaicały życie wśród ponurego wyglądu sybirskiego krajobrazu. Porządkiem etapowym z początkiem lipca udał się Ingwer w dalszą drogę i wreszcie w grudniu stanął w guberni jenisejskiej, parafii aczyńskiej, we wsi Marjasowej, gdzie wraz z drugim towarzyszem Ks. Dr. Logą z Poznania przebywał półtora roku. Po jego upływie z polecenia władz zmienił miejsce swego pobytu i zamieszkał w drugim powiecie minusińskim we wsi Minusińsku. Gdy stopniały zasoby pieniężne, jakie miał przy sobie, żył z pracy rąk, pracował przy ścinaniu drzew i budowie promów. Wśród tych ciężkich warunków przebywał dwa lata, w końcu pełnił obowiązki nauczyciela domowego w domu urzędnika rosyjskiego.

W r. 1868 wskutek reklamacyi rządu austryackiego, przeprowadzonej głównie zabiegami posła Ks. Ruczki, w styczniu 1868 r. opuszcza miejsce swego osiedlenia i powraca wraz z Czaplickim, autorem »Czarnej Księgi*, jego żoną i niejakim Florczakiem do Galicyi, gdzie w Krakowie stanął w dniu 26. sierpnia 1868 r. W powstaniu otrzymał w październiku 1863 r. nominacyę na podporucznika i w tym też charakterze dostał się do niewoli. Po powstaniu osiadł w Tarnopolu i tutaj piastował zczasem kierownictwo Miejskiej Kasy Oszczędności, później Banku powiatowego.
źródło: nad. GP+, za: Medyński A., W półwiekową rocznicę: powstańcom i organizatorom tarnopolszczyzny w hołdzie; T.S.L. Tarnopol 1913
Szukaj więcej rekordów dot. nazwiska: Ingwer


Iwaszkiewicz
Id rekordu informacji: 24566
b. podporucznik wojsk moskiewskich, w powstaniu służył w oddziale Kamińskiego, następnie Andruszkiewicza, zginął pod Giedziami 19 Kwietnia 1863 r. jako kapitan kosynierów, mając lat około 40. (Głos Nr. 19).
źródło: [Kolumna Z., Pamiątka dla rodzin polskich..., t. II]
Szukaj więcej rekordów dot. nazwiska: Iwaszkiewicz


Wit Jabłonowski
Id rekordu informacji: 24479
podpisarz Sądu pokoju Okręgu Dąbrowskiego w Suwałkach, poprzednio służył w oddziale Wawra jako podoficer, następnie w oddziale Hłaski jako podporucznik, poległ pod Berznikami w Sejneńskiem, unosząc z placu boju rannego towarzysza. Lat miał 30, pozostawił 3 siostry.
Tak samo T.Sauczey w CDIAL 195-1-58
źródło: [Kolumna Z., Pamiątka dla rodzin polskich..., t. II]
Szukaj więcej rekordów dot. nazwiska: Jabłonowski


Antoni Jacuński
Id rekordu informacji: 57968
ur. w 1843 roku na Suwalszczyźnie. W czasie powstania służył w stopniu szeregowca. Został zweryfikowany jako podporucznik weteran pod numerem porządkowym 713/1920. W latach 20. mieszkał w Warszawie. Zmarł 10 października 1927 roku. Został pochowany na warszawskich Powązkach w kwaterze 183. W grobie spoczywa m.in. żona Stanisława z Gajewskich Jacuńska (ur. w 1864, zm. 6 czerwca 1937 roku)
źródło: nad. GP+, za: Marczak J., Weterani Powstania Styczniowego na Suwalszczyznie (dok. int. dost.18.4.2018)
Szukaj więcej rekordów dot. nazwiska: Jacuński


Józef Jagłowski
Id rekordu informacji: 57969
ur. w 1843 roku. Walczył w oddziale Konstantego Ramotowskiego „Wawra”. Brał udział w bitwach pod Gruszkami, Mikaszówką, Rygolą, Kadyszem. Przez trzy miesiące był więziony w Suwałkach, a następnie zesłany na 15 lat i wcielony do wojska rosyjskiego. Został zweryfikowany jako podporucznik weteran pod numerem porządkowym 634/1923. Decyzją z 7 lutego 1923 roku przyznano mu Krzyż Walecznych. Ponadto był odznaczony Krzyżem Niepodległości z Mieczami. Mieszkał w Komaszówce. Zmarł 10 kwietnia 1935 roku. Pogrzeb odbył się z honorami wojskowymi w asyście orkiestry 1. Pułku Ułanów Krechowieckich i plutonu Związku Strzeleckiego z gminy Kolnica. W ceremonii pogrzebowej wzięli udział przedstawiciele miejscowych władz ze starostą Stefanem Ejchlerem na czele. Mszę poprowadził ksiądz Wojciech Chojnowski. Ciało spoczęło na cmentarzu w Augustowie. Grób zachował się do dziś
źródło: nad. GP , za: Marczak J., Weterani Powstania Styczniowego na Suwalszczyznie (dok. int. dost.18.4.2018)
Szukaj więcej rekordów dot. nazwiska: Jagłowski


Eugeniusz Jahl
Id rekordu informacji: 31477
ur. r. 1842 w Medyni, słuch, praw, pracował od r. 1861 w organiz. naród., następnie służył jako kapit. żuawów, sierżant, poruc-zn. saperów i kapitan bez komendy, w oddz. Kurowskiego, Langiewicza Jeziorańskiego, i Waligórskiego. Walczył pod Miechowem. Małogoszczą, Kobylanką i Borowem. Ranny pod Miechowem, Kobylanką i Borowem. Po powst. ziemianin i urzędnik polityczny.
źródło: [Białynia-Chołodecki J., Pamiętnik powstania styczniowego...]
Szukaj więcej rekordów dot. nazwiska: Jahl


Andrzej Jakóbkiewicz
Id rekordu informacji: 58208
Weteran - porucznik 1863, Sybirak, zm. 30.01.1924r.
źródło: nad. Martyna, za: Żołnierz Polski 17.2.1924
Szukaj więcej rekordów dot. nazwiska: Jakóbkiewicz


Andrzej Jakóbkiewicz
Id rekordu informacji: 58209
30.01.1924r. zmarł weteran - porucznik 1863r., Sybirak, kawaler orderów: Virtuti Militari i Krzyża Walecznych.
źródło: nad. Martyna, za: Polska Zbrojna 10.2.1924
Szukaj więcej rekordów dot. nazwiska: Jakóbkiewicz


Andrzej Jakóbkiewicz
Id rekordu informacji: 58539
ur. w 1844r. Służył w randze porucznika pod dowództwem Chmielińskiego w oddziale piechoty. Brał udział we wszystkich potyczkach, jakie stoczył oddział Chmie­lińskiego. W randze oficerskiej walczył pod Janowem, Przed­borzem, Obiechowem i Białą. Zesłany do katorżnych robót do Usolu na Syberii.
źródło: nad. Martyna, za: Jerzy Maliszewski. Sybiracy zesłani i internowani za udział w powstaniu styczniowym.
Szukaj więcej rekordów dot. nazwiska: Jakóbkiewicz


Apolinary Jakubowicz
Id rekordu informacji: 57970
ur. w 1842 roku w Szczebrze. Został zweryfikowany jako podporucznik weteran pod numerem porządkowym 541/1923. W latach 20. mieszkał w Świacku. Żył jeszcze w 1927 roku
źródło: nad. GP+, za: Marczak J., Weterani Powstania Styczniowego na Suwalszczyznie (dok. int. dost.18.4.2018)
Szukaj więcej rekordów dot. nazwiska: Jakubowicz


Michał Jamnicki
Id rekordu informacji: 50380
Uczestniczył w Zjeździe delegatów Stowarzyszeń Weteranów roku 1863. Zjazd odbył się 26 grudnia 1919 roku, w Zamku Królewskim w Warszawie. Został zorganizowany przez „pana Ministra do Spraw Wojskowych Jenerała-porucznika Józefa Leśniewskiego, specjalnie dla delegatów Stowarzyszeń Weteranów r. 1863 ze wszystkich dzielnic Polski i zaproszonych gości ze sfer wojskowych”.
Wraz z Bronisławem Carossim, Janem Doberskim, Józefem Domańskim, Aleksandrem Hildebrandtem, Bolesławem Horodyńskim, Cyprjanem Janiszewskim, Janem Januszem, Arkadjuszem Jasińskim, Aleksandrem Krausharem, Augustem Kręckim, Józefem Leskim, Aleksandrem Marjańskim, Janem Massalskim, Franciszkiem Mieczyńskim, Antonim Migdalskim, Zygmuntem Olszańskim, Pawłem Podniesińskim, Antonim Strzałeckim, Alfonsem Stypułkowskim, Sewerynem Sunderlandem, Juljanem Adolfem Święcickim, Józefem Wróblem, Władysławem Zapałowskim i Józefem Żelisławskim reprezentował na Zjeździe powstańców styczniowych ze Stowarzyszenia Weteranów roku 1863/1864 z Warszawy.
źródło: nad. (bel), za: Święcicki, J.A.. Weterani 1863r. – narodowi! Warszawa 1920, Skład Główny u Gebethnera i Wolffa.
Szukaj więcej rekordów dot. nazwiska: Jamnicki


Rudolf Janczewski
Id rekordu informacji: 57971
Janczewski de Glinka Rudolf, ur. w 1842 roku w Szczebrze lub w majątku Cisówek. Walczył pod rozkazami Ludwika Mierosławskiego, Dąbrowskiego, Józefa Jankowskiego, Władysława Brandta. Brał udział w bitwach pod Krzywosądzą, Nagoszewem, Drążdżewem, Czyżewem, Komorowem i Wincentą. W bitwie pod Drążdżewem został ranny w rękę. Przeszedł do Prus, a następnie wyemigrował do Francji, gdzie pracował jako nauczyciel. Został zweryfikowany jako podporucznik weteran pod numerem porządkowym 495/1924. Zmarł 13 września 1929 roku w Nicei. Został pochowany na cmentarzu w Cancard
źródło: nad. GP+, za: Marczak J., Weterani Powstania Styczniowego na Suwalszczyznie (dok. int. dost.18.4.2018)
Szukaj więcej rekordów dot. nazwiska: Janczewski


Janicki
Id rekordu informacji: 24500
porucznik z r. 1831, były urzędnik leśny z Sawiny, umarł jako rotmistrz w skutek odniesionych ran pod Łukówkiem
źródło: [Kolumna Z., Pamiątka dla rodzin polskich..., t. II]
Szukaj więcej rekordów dot. nazwiska: Janicki


Ryszard Janicki
Id rekordu informacji: 58383
ur. w r. 1835 w Kipiaczce z ojca Michała, kawalera legii honorowej i porucznika wojsk Napoleońskich i matki Herberty z Małachowskich. W r. 1857 osiadł na gospodarstwie w pobliżu Odessy, które rozwinął wzorowo w ciągu lat kilku. Gdy wybuchło powstanie styczniowe opuszcza dzierżawę i z kilku tysiącami rubli w kieszeni udaje się na Kiszyniew przez Nowosielicę do Czerniowiec, gdzie spotkał się z Mieczysławem Borkowskim z Mielnicy. Poinformowy o przygotowaniach do powstania i wstępnej akcyi zbrojnej powziął Janicki niezłomne postanowienie współdziałania w akcyi organizacyjnej i w tym też celu udał się do Komitetu Rządu Narodowego, gdzie z powodu tego, iż znał kilka języków i byl w posiadaniu paszportu uzyskał początkowo misyę przewiezienia pieniężnej sumy do Gałaczu, później jednak zmieniono powyższe zarządzenie i polecono mu odbyć podróż informacyjną z Gałaczu do Tulczy i Bukaresztu. Pozyskawszy pewne informacye u Dra Gracowskiego w Gałaczu, zajmującego się tamże pracami organizacyjnemi, udał się do Tulczy, gdzie zgłosił się u Polaka, Cholewińskiego, naczelnika urzędu telegraficznego, pracującego również w organizacyi. Cholewiński udzielił Janickiemu żądanych informacyi, z któremi powrócił do Gałaczu, gdzie uzyskał polecenie udania się do Bukaresztu. W mieście tem pozyskał informacye u Polaka, Dra Gliicka, lekarza nadwornego ks. Kuzy. Informacye te dotyczyły składek na rzecz organizacyi powstańczej, nastroju wobec ruchu powstańczego, kwestyi różnych zaciągów. Z Bukaresztu wyjechał Janicki na Jassy do Lwowa, gdzie należący do organizacyi Michał Mrozowicki zawiadomił go, że postanowioną jest misya do Włoch celem pozyskania dla sprawy powstania poparcia ze strony Garibaldiego, bawiącego podówczas na Kaprerze.
W Komitecie misyę tę powierzono Janickiemu z tem, by przybrał sobie bawiącego we Florencyi Zygmunta Sarneckiego, który zbiegiem okoliczności był kuzynem Janickiego. Sprawa misyi dotyczyła formowania oddziału ochotników włoskich. Zaopatrzony w papiery wyjechał Janicki do Włoch, we Florencyi porozumiał się z Sarneckim i obaj ruszyli do Genui, gdzie konferowali z Komitetem, organizującym oddział ochotników włoskich. W oddziale tym, jaki miał wylądować w Odessie, powierzono Janickiemu funkcye komisarza wojennego. Serdecznie przyjęci przez Komitet w Genui udali się następnie obaj do Garibaldiego, by zyskać poparcie jego dla sprawy.
Z Magdaleny ruszyli łodzią na wyspę Kaprerę, gdzie podówczas bawił Garibaldi. Zastali go złożonego ciężką chorobą a gdy mówić mu wzbroniono, pisał na kartce na przemowę Sarneckiego. Garibaldi zachęcał do wytrwania i wobec obu polskich kuryerów zachował się bardzo uprzejmie, przyrzekł moralne poparcie powstaniu i obiecał wyjednać zezwolenie na uformowanie oddziału oficerów włoskich dla celów ruchu zbrojnego. Z polecenia ojca towarzyszył obu kuryerom w ich drodze powrotnej na wyspę Magdalenę syn jego Menotti Garibaldi, odnoszący się ze szczerem uznaniem dla powstania styczniowego. Na wyspie tej ofiarował Menotti Garibaldi z polecenia ojca lawetę dużego kalibru na rzecz powstania. Janicki przewiózł ją do Genui, skąd wysłał dar Garibaldiego do Krakowa. Garibaldi przedstawiał delegatom, że powstanie polskie budzi wśród włoskiego społeczeństwa wielką sympatyę, której dowodem miało być formowanie oddziału ochotników włoskich w Genui. Przez Turyn i Wiedeń wrócił Janicki do Krakowa. We Lwowie omal nie wpadł w ręce policyi i uniknął więzienia jedynie z tego powodu, że spisane na cienkiej bibule informacye w ostatniej chwili przed mającem nastąpić aresztowaniem połknął. Janicki po przybyciu do Lwowa udał się do
Komitetu, któremu złożył obszerną relacyę ze swej misyi bo Włoch.
Niebawem otrzymał Janicki nową misyę bo Obessy, bezwłocznie wyruszył w brogę, otrzymawszy papiery, które miał obbać w ambasabzie angielskiej w Konstantynopolu. Z paszportem wyrobionym bla siebie i furmana wyruszył Janicki w drogę, podczas której umożliwił ucieczkę Józefowi Krajewskiemu, naczelnikowi powiatu konstantynowskiego, któremu groziło aresztowanie — a uczynił to w ten sposób, że mimo ścisłej rewizyi przewiózł Krajewskiego przebranego za furmana swego bo Konstantynopola. W półtora boby przybyli bo tego miasta.
W Konstantynopolu zgłosił się Janicki w Komitecie, w którym obok ks. Czartoryskiego zasiadali Tomasz Kwiatkowski, zegarmistrz, — Sokulski i inni. Janicki złożył informacye, podane przez Komitet lwowski i oddał papiery w ambasadzie angielskiej. Wobec możliwości pozyskania ochotników włoskich, zakupiono w Konstantynopolu statek, który miał im umożliwić przejazd. W ambasadzie angielskiej przyjęto Janickiego uprzejmie i zapewniano go o sympatyach bla ruchu zbrojnego polskiego a powziąwszy ob niego informacye o dotychczasowym stanie rzeczy zaznaczono, że odpowiedź będzie przesłaną Komitetowi przez konsulat w Odessie.
Janicki udał się następnie Dunajem bo Wiednia a później bo Krakowa. Polki z Konstantynopola ofiarowały na rzecz powstania kwotę 5.000 fr., którą Janicki wręczył Komitetowi krakowskiemu, poczem udał się bo Lwowa. Tu powziął plan wstąpienia bo oddziału i został mianowany komisarzem w oddziale Miniewskiego. W Środopolcach, w żółkiewskim powiecie, przez dwa dni czekał w bomu P. Stecknich na ów oddział, który zbierał się w lasach. Po poświęceniu chorągwi odebrał imieniem Rządu Narodowego przysięgę ob oddziału, który następnie ruszył w kierunku na Radziwiłłów. Po rozbrojeniu oddziału przez wojsko austryackie objechał Janicki bo Środopolec 30
a stamtąd do Lwowa, gdzie przez czas pewien złożony był chorobą.
Gdy powrócił do zdrowia czekała nań nowa misya z ekspedycyą polską do Konstantynopola. Tworzyli ją Tadeusz Oksza Orzechowski, Dr Jan Zaleski, T. Zawadyński z Ukrainy, Puchała z Królestwa i kilku innych. Ekspedycya wyruszyła w ośmiu przez Tryest do Konstantynopola, gdzie Orzechowski prowadził ciągłe konferencye z Wielkim Wezyrem, z krajem w ustawicznej też pozostawał korespondencyi. Janickiego wysłano do stacyi kolejowej Kistendże z poleceniem ukrycia broni, jaka miała nadejść statkiem a następnie wysłania jej do Odessy. W miejscowości owej przebywał Janicki przez przeciąg trzech tygodni, nie doczekał się jednak oczekiwanej broni.
Tymczasem w kraju szło coraz gorzej. Janicki otrzymawszy urlop przez Odessę powrócił do Lwowa a gdy powrót w okolicę Odessy był już niemożliwy, osiadł na roli w kraju w majątku własnym, w Berezowicy Wielkiej pod Tarnopolem. Współpracował w organizacyi z tytułem komisarza województwa bracławskiego.
źródło: nad. GP , za: Medyński A., W półwiekową rocznicę: powstańcom i organizatorom tarnopolszczyzny w hołdzie; T.S.L. Tarnopol 1913
Szukaj więcej rekordów dot. nazwiska: Janicki


August Janiszewski
Id rekordu informacji: 30521
h. Ostoja, ur. r. 1840, służył jako porucz. trenu w oddz. Grołuchowskiego.
źródło: [Białynia-Chołodecki J., Pamiętnik powstania styczniowego...]
Szukaj więcej rekordów dot. nazwiska: Janiszewski


August Janiszewski
Id rekordu informacji: 34072
Lat 35 podporucznik, dowódca plutonu pociągu 1 Batalionu, 1 Pułku Piechoty, Wojska Ziem Ruskich.

Były podoficer austriacki. W 1863 mianowany podpor. przez jen. Gołuchowskiego
źródło: Lista imienna oficerów 1 Pułku Piechoty Ruskiej, Tarnopol 1.2.1864, w: Galicja w Powstaniu Styczniowym ...
Szukaj więcej rekordów dot. nazwiska: Janiszewski


Cyprjan Janiszewski
Id rekordu informacji: 50381
Uczestniczył w Zjeździe delegatów Stowarzyszeń Weteranów roku 1863. Zjazd odbył się 26 grudnia 1919 roku, w Zamku Królewskim w Warszawie. Został zorganizowany przez „pana Ministra do Spraw Wojskowych Jenerała-porucznika Józefa Leśniewskiego, specjalnie dla delegatów Stowarzyszeń Weteranów r. 1863 ze wszystkich dzielnic Polski i zaproszonych gości ze sfer wojskowych”.
Wraz z Bronisławem Carossim, Janem Doberskim, Józefem Domańskim, Aleksandrem Hildebrandtem, Bolesławem Horodyńskim, Michałem Jamnickim, Janem Januszem, Arkadjuszem Jasińskim, Aleksandrem Krausharem, Augustem Kręckim, Józefem Leskim, Aleksandrem Marjańskim, Janem Massalskim, Franciszkiem Mieczyńskim, Antonim Migdalskim, Zygmuntem Olszańskim, Pawłem Podniesińskim, Antonim Strzałeckim, Alfonsem Stypułkowskim, Sewerynem Sunderlandem, Juljanem Adolfem Święcickim, Józefem Wróblem, Władysławem Zapałowskim i Józefem Żelisławskim reprezentował na Zjeździe powstańców styczniowych ze Stowarzyszenia Weteranów roku 1863/1864 z Warszawy.
źródło: nad. (bel), za: Święcicki, J.A.. Weterani 1863r. – narodowi! Warszawa 1920, Skład Główny u Gebethnera i Wolffa.
Szukaj więcej rekordów dot. nazwiska: Janiszewski


Eugeniusz Jankowski
Id rekordu informacji: 58545
porucznik. Ur. w 1840r. w Ka­liszu. Walczył po dowództwem Joung de Blankenheima, Sko­wrońskiego, Skrzyńskiego, Miśkiewicza, Matuszewicza, Gra­bowskiego i Syrewicza. Brał udział w bitwach pod Nową Wsią, Cyrusową Wolą, Praszką, Duninowem i wielu innych. Aresztowany i osadzony w więzieniu w Łęczycy, a potem zesłany na osiedle­nie do gub. czernigowskiej na 12 lat. Jako wolny posieleniec przebył tam 15 lat.
źródło: nad. Martyna, za: Jerzy Maliszewski. Sybiracy zesłani i internowani za udział w powstaniu styczniowym.
Szukaj więcej rekordów dot. nazwiska: Jankowski


Józef Jankowski
Id rekordu informacji: 31423
ur. r. 1841 w Konstantynowie, stud. uniwers. mosk. służył na Żmudzi jako porucznik w oddz. Kuszlejki i Laskowskiego. Po powst ukończył szkołę dróg i mostów w Paryżu i otrzymał posadę zastępcy dyrektora biura melioracyjnego we Lwowie
źródło: [Białynia-Chołodecki J., Pamiętnik powstania styczniowego...]
Szukaj więcej rekordów dot. nazwiska: Jankowski


Karol Jankowski
Id rekordu informacji: 24506
oficer z 1831 r. emigrant, zginął w bitwie pod Grochowiskami 18 Marca 1863 r. mając lat około 60 jako porucznik piechoty w batalionie majora Kicińskiego.
źródło: [Kolumna Z., Pamiątka dla rodzin polskich..., t. II]
Szukaj więcej rekordów dot. nazwiska: Jankowski


Aleksander Janowicz
Id rekordu informacji: 31018
ur, r. 1848 we Lwowie, słuchacz praw, służył jako porucznik w oddz. Wierzbickiego i Wagnera, W bitwie pod Polichna został ranny w prawe ramię. Po powst. dr. praw i profesor uniwersytetu.
źródło: [Białynia-Chołodecki J., Pamiętnik powstania styczniowego...]
Szukaj więcej rekordów dot. nazwiska: Janowicz


Jan Janusz
Id rekordu informacji: 50382
Uczestniczył w Zjeździe delegatów Stowarzyszeń Weteranów roku 1863. Zjazd odbył się 26 grudnia 1919 roku, w Zamku Królewskim w Warszawie. Został zorganizowany przez „pana Ministra do Spraw Wojskowych Jenerała-porucznika Józefa Leśniewskiego, specjalnie dla delegatów Stowarzyszeń Weteranów r. 1863 ze wszystkich dzielnic Polski i zaproszonych gości ze sfer wojskowych”.
Wraz z Bronisławem Carossim, Janem Doberskim, Józefem Domańskim, Aleksandrem Hildebrandtem, Bolesławem Horodyńskim, Michałem Jamnickim, Cyprjanem Janiszewskim, Arkadjuszem Jasińskim, Aleksandrem Krausharem, Augustem Kręckim, Józefem Leskim, Aleksandrem Marjańskim, Janem Massalskim, Franciszkiem Mieczyńskim, Antonim Migdalskim, Zygmuntem Olszańskim, Pawłem Podniesińskim, Antonim Strzałeckim, Alfonsem Stypułkowskim, Sewerynem Sunderlandem, Juljanem Adolfem Święcickim, Józefem Wróblem, Władysławem Zapałowskim i Józefem Żelisławskim reprezentował na Zjeździe powstańców styczniowych ze Stowarzyszenia Weteranów roku 1863/1864 z Warszawy.
źródło: nad. (bel), za: Święcicki, J.A.. Weterani 1863r. – narodowi! Warszawa 1920, Skład Główny u Gebethnera i Wolffa.
Szukaj więcej rekordów dot. nazwiska: Janusz


Bolesław Jasieński
Id rekordu informacji: 31520
ur. r. 1843 w Bosławowicach, uczeń zakł. agronom, w Broku, służył jako kawalerzysta, następnie porucznik, kapitan i adjutant w oddziałach Śmiechowskiego, Jeziorańskiego, Langiewicza, powtórnie Jeziorańskiego i Waligórskiego. Walczył we wszystkich bitwach od początku do końca pod wymienionymi dowódcami, prócz tego w licznych utarczkach rekonesansowych. Ranny pod Goszczą podczas rekones. i kontuzyow. pod Kobylanką. Po powst. rządca dóbr.
źródło: [Białynia-Chołodecki J., Pamiętnik powstania styczniowego...]
Szukaj więcej rekordów dot. nazwiska: Jasieński


August Jasinski
Id rekordu informacji: 35274
zm. 1863.03.04, Radom, ujęty 1863.01.23 w Szydłowcu dymisyonowany porucznik gwardyi moskiewskiej rozstrelany
źródło: nad. Caseyy, za: Dziennik Poznański, 1863.03.22 R. 5 nr 67, karta 2
Szukaj więcej rekordów dot. nazwiska: Jasinski


Jasiński
Id rekordu informacji: 26971
Odstawny porucznik 7/19 marca 1863 r rozstrzelany, w Radomiu.
inf. z raportów zaborczych, mogą zawierać błędne dane i tendencyjne uzasadnienia
źródło: [Słotwiński A., Unia podlasko-chełmska od r. 1875-1885 za: CBP]
Szukaj więcej rekordów dot. nazwiska: Jasiński


Arkadiusz Jasiński
Id rekordu informacji: 50383
Uczestniczył w Zjeździe delegatów Stowarzyszeń Weteranów roku 1863. Zjazd odbył się 26 grudnia 1919 roku, w Zamku Królewskim w Warszawie. Został zorganizowany przez „pana Ministra do Spraw Wojskowych Jenerała-porucznika Józefa Leśniewskiego, specjalnie dla delegatów Stowarzyszeń Weteranów r. 1863 ze wszystkich dzielnic Polski i zaproszonych gości ze sfer wojskowych”.
Wraz z Bronisławem Carossim, Janem Doberskim, Józefem Domańskim, Aleksandrem Hildebrandtem, Bolesławem Horodyńskim, Michałem Jamnickim, Cyprjanem Janiszewskim, Janem Januszem, Aleksandrem Krausharem, Augustem Kręckim, Józefem Leskim, Aleksandrem Marjańskim, Janem Massalskim, Franciszkiem Mieczyńskim, Antonim Migdalskim, Zygmuntem Olszańskim, Pawłem Podniesińskim, Antonim Strzałeckim, Alfonsem Stypułkowskim, Sewerynem Sunderlandem, Juljanem Adolfem Święcickim, Józefem Wróblem, Władysławem Zapałowskim i Józefem Żelisławskim reprezentował na Zjeździe powstańców styczniowych ze Stowarzyszenia Weteranów roku 1863/1864 z Warszawy.
źródło: nad. (bel), za: Święcicki, J.A.. Weterani 1863r. – narodowi! Warszawa 1920, Skład Główny u Gebethnera i Wolffa.
Szukaj więcej rekordów dot. nazwiska: Jasiński


Walenty Jastrzębski
Id rekordu informacji: 24532
wieku lat 27 z Warszawy, junkier wojsk moskiewskich, następnie powstaniec, brał udział w kilku bitwach, poległ pod Olszewem w Przasnyskióm jako porucznik.
źródło: [Kolumna Z., Pamiątka dla rodzin polskich..., t. II]
Szukaj więcej rekordów dot. nazwiska: Jastrzębski


Poprzednie wyniki     Następne wyniki

Jeśli szukasz konkretnej osoby, sprawdź wyszukiwanie wg nazwiska (litery w nagłówku)

Dlaczego rekordy się powtarzają? Dlaczego mają błędy? Te i inne odpowiedzi TUTAJ
Katalog Powstania Styczniowego wciąż rośnie. Rocznie zostaje dodanych średnio 5000 wpisów, zdjęć, punktów, not, linków i wiadomości. To żmudna i wymagająca praca społeczna.
Nie bądź obojętny. Wspomóż Fundację

Dzięki Waszemu wsparciu
udostępniamy już
ponad 5.000.000
jednostek informacji
  Fundacja Odtworzeniowa Dóbr Kultury i Dziedzictwa Narodowego  
Regon: 122719308, NIP: 6793086820
konto: Raiffeisen Polbank 42 1750 0012 0000 0000 4108 9032
Przekaz online (usługa DotPay)
Wpisz kwotę:


Przelew kartą (usługa Pay Pal)Co oznaczają te dane? - Najczęstsza bibliografia - Źródła, skróty - Autorzy bazy, nadawcy - Historia zmian
Dodaj informacje - Forum projektu - Poparcie i współpraca© Genealogia Polaków - Źródła Tożsamość Rzeczypospolita 2010- 2019
Wszelkie kopiowanie zbioru zabronione, wykorzystanie w publikacjach tylko z podaniem aktywnego linku.