Genealogia Polaków DHRP
=> Bazy danych
===> Właściciele ziemscy
=====> Co oznaczają te dane?
=====> Dodaj informacje
=====> Najczęstsza bibliografia
=====> Autorzy bazy, nadawcy
===> Baza - mapa
=====> Dodaj punkt na mapie
===> Historia zmian
===> Banery na www

=> Źródła, skróty DHRP
=> Fundacja
 
Start bazy: 26 Maja 2013
Ilość wpisów: 22449
Aktualizacja bazy: 24 Października 2021
 
Galeria dworów, pałaców i zamków
Galeria dworków i zamków
 
Więcej materiałów tematycznych
Słownik geograficzny
Lokalizator sprzed 1900r
Właść. tabularni 1902 Galicja
Właść. gub. siedleckiej 1910
Wigilia w dworach ziemiańskich
Oficjaliści dóbr prywatnych
Więcej wpisów dot. właśc.ziems.
 
 
Baza właścicieli i dóbr ziemskich
ordynacje, dominia, dobra tabularne, folwarki
Materiały do historii i genealogii Polaków

Nazwiska: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z
Miejsca: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z

Opis lub uwagi:                          
(Wystarczy wpisać część wyrazu, bez gwiazdki)
  Właściciele ziemscy o nazwisku Cetner (sortowanie wg dat)
  sortuj wyniki alfabetycznie wg imion
  sortuj wyniki alfabetycznie wg miejsc
  sortuj wyniki chronologicznie • Dominik Cetner
  Miejsce: Stoki, pow lwowski
  Data: ok. 1770
  Opis: królewszczyzna - wieś, płaci 286 zł 19 gr, 3 denary kwarty rocznie

  Nad. Piotr Ryttel, za: Summarjusz królewszczyzn w całej Koronie Polskiej, Żytomierz, 1861 r.


 • Ignacy Cetner
  Miejsce: Rożnów, pow kijowski
  Data: ok. 1770
  Opis: wojewoda bełzki, królewszczyzna - miasto oraz wioski Niebylica, Sitniarki, Komorówka, Zmonówka, płaci 3706 zł 6 gr, 1,5 denara kwarty rocznie

  nad. Piotr Ryttel, za: Summarjusz królewszczyzn w całej Koronie Polskiej, Żytomierz, 1861 r.


 • Dominik Cetner
  Miejsce: Chlebowice Świrskie, cyr. brzeżański
  Data: ok. 1787
  Opis: 1787-1799

  GP, za: Ślusarek K., Drobna Szlachta...


 • Ignacy hr. Cetner
  Miejsce: Nadwórna
  Data: 1787
  Opis: W skutek układu zawartego z Ignacym hr.Cetnerem zajęto od 1 kwietnia 1787 r.dobra jego dziedziczne Nadworna, składające się z 7 kluczów (Nadworna , Pniów, Delatyn, Osław,Berezów, Kiazdwór i Łączyn)obejmujących miasteczko i 34 wsi. oraz wieś Szaparowce,za następujące dobra: Starostwo Mościskie z wsiami do niego należącemi, dobra Prusiek i Głowia, starostwo Hrubieszowskie, z przyległościami i wójt.w Rudnikach i Malnowie; wieś Laszki;trzy wójtostwa w dobrach zniesionego klasztoru Bazylianów Szeptoleskiego-w Szeptołach,Zawadowie i Poróbkach,i wsie Staje i Przemysłowe,będące niegdyś własnością Dominikanek w Bełzie ( l.adm. 1621 z r. 1787, 7233 z r. 1788 i 620 z r. 1792)

  nad. agnieszka.g, za: Czemeryński K., O dobrach koronnych byłej Rzeczypospolitej Polskiej", nakładem autora z drukarni zakładu narodowego im. Ossolińskich


 • Ignacy Cetner
  Miejsce: Mościska, cyr. przemyski
  Data: 1826
  Opis: dziedzic

  nad. GP, za: Pusłowski Z., Szlachta Galicji w XIXw, Bibl. Jag.


 • Andrzej Cetner
  Miejsce: Cyków, par. gr-kat, dek. niżankowicki
  Data: 1831
  Opis: właściciel tabularny

  nad. GP, za: Schematismus Un.Ven. Cleri Diec. Gr. Cat. Priemisliensis 1831


 • Andrzej Cetner
  Miejsce: Jaksmanice, par. gr-kat, dek. przemyski
  Data: 1831
  Opis: właściciel tabularny

  nad. GP, za: Schematismus Un.Ven. Cleri Diec. Gr. Cat. Priemisliensis 1831


 • Andrzej Cetner
  Miejsce: Krówniki, par. gr-kat, dek. przemyski
  Data: 1831
  Opis: właściciel tabularny

  nad. GP, za: Schematismus Un.Ven. Cleri Diec. Gr. Cat. Priemisliensis 1831


 • Andrzej Cetner
  Miejsce: Nehrybka, par. gr-kat, dek. przemyski
  Data: 1831
  Opis: właściciel tabularny

  nad. GP, za: Schematismus Un.Ven. Cleri Diec. Gr. Cat. Priemisliensis 1831


 • Andrzej Cetner
  Miejsce: Rozdziałów, par. gr-kat, dek. tartakowski
  Data: 1831
  Opis: właściciel tabularny

  nad. GP, za: Schematismus Un.Ven. Cleri Diec. Gr. Cat. Priemisliensis 1831


 • Elżbieta Cetner
  Miejsce: Czerniawa, par. gr-kat, dek. mościcki
  Data: 1831
  Opis: właściciel tabularny

  nad. GP, za: Schematismus Un.Ven. Cleri Diec. Gr. Cat. Priemisliensis 1831


 • Elżbieta Cetner
  Miejsce: Laszki Gościńcowe, par. gr-kat, dek. mościcki
  Data: 1831
  Opis: właściciel tabularny

  nad. GP, za: Schematismus Un.Ven. Cleri Diec. Gr. Cat. Priemisliensis 1831


 • Elżbieta Cetner
  Miejsce: Mościska, par. gr-kat, dek. mościcki
  Data: 1831
  Opis: właściciel tabularny

  nad. GP, za: Schematismus Un.Ven. Cleri Diec. Gr. Cat. Priemisliensis 1831


 • Elżbieta Cetner
  Miejsce: Sokola, par. gr-kat, dek. mościcki
  Data: 1831
  Opis: właściciel tabularny

  nad. GP, za: Schematismus Un.Ven. Cleri Diec. Gr. Cat. Priemisliensis 1831


 • Andrzej Cetner
  Miejsce: Bakączyce
  Data: ok. 1832
  nad: GP, za: Szematyzm Galicji i Lodomerii 1832, w: BCKUL


 • Jędrzej Cetner
  Miejsce: Rozdziałów, cyr. żółkiewski
  Data: 1843
  Opis: dziedzic

  nad. GP, za: Pusłowski Z., Szlachta Galicji w XIXw, Bibl. Jag.


 • Alexander hrabia Cetner
  Miejsce: Mościska etc., obw. przemyski
  Data: 1861
  nad. Agnieszka Ratajczak, za: Gazeta Lwowska 9.3.1861
  Na liście właścicieli tabularnych uprawnionych do wyboru posłów I Kadencji Sejmu Krajowego


 • Aleksander Cetner
  Miejsce: Podkamień, cyr. złoczowski
  Data: 1864
  Opis: dziedzic

  nad. GP, za: Pusłowski Z., Szlachta Galicji w XIXw, Bibl. Jag.


 • Alexander hr. Cetner
  Miejsce: Mościska, obw. przemyski, z przysiółkiem
  Data: 1867
  nad. Agnieszka Ratajczak, za: Gazeta Lwowska, 6.1.1867
  Spis właścicieli tabularnych uprawnionych do wyboru posłów do Sejmu Krajowego


 • Albert hr. Cetner
  Miejsce: Andrzejówka, pocz. Byszów, pow. Sokal
  Data: 1902
  Opis: właściciel tabularny

  nad. aleator, za: Księga adresowa królewskiego stołecznego miasta Lwowa. R. 1902, za: wbc.poznan.pl


 • Albert hr. Cetner
  Miejsce: Korczyn, pocz. Jastrzębica, pow. Sokal
  Data: 1902
  Opis: właściciel tabularny

  nad. aleator, za: Księga adresowa królewskiego stołecznego miasta Lwowa. R. 1902, za: wbc.poznan.pl


 • Albert hr. Cetner
  Miejsce: Lech, pocz. Byszów, pow. Sokal
  Data: 1902
  Opis: właściciel tabularny

  nad. aleator, za: Księga adresowa królewskiego stołecznego miasta Lwowa. R. 1902, za: wbc.poznan.pl


 • Albert hr. Cetner
  Miejsce: Łczowa, pocz. Byszów, pow. Sokal
  Data: 1902
  Opis: właściciel tabularny

  nad. aleator, za: Księga adresowa królewskiego stołecznego miasta Lwowa. R. 1902, za: wbc.poznan.pl


 • Albert hr. Cetner
  Miejsce: Osikowe, pocz. Jastrzębica, pow. Sokal
  Data: 1902
  Opis: właściciel tabularny

  nad. aleator, za: Księga adresowa królewskiego stołecznego miasta Lwowa. R. 1902, za: wbc.poznan.pl


 • Albert hr. Cetner
  Miejsce: Podkamień, pocz. Podkamień, pow. Brody
  Data: 1902
  Opis: właściciel tabularny

  nad. aleator, za: Księga adresowa królewskiego stołecznego miasta Lwowa. R. 1902, za: wbc.poznan.pl


 • Albert hr. Cetner
  Miejsce: Pogrzebiska, pocz. Jastrzębica, pow. Sokal
  Data: 1902
  Opis: właściciel tabularny

  nad. aleator, za: Księga adresowa królewskiego stołecznego miasta Lwowa. R. 1902, za: wbc.poznan.pl


 • Albert hr. Cetner
  Miejsce: Rozdralów, pocz. Byszów, pow. Sokal
  Data: 1902
  Opis: właściciel tabularny

  nad. aleator, za: Księga adresowa królewskiego stołecznego miasta Lwowa. R. 1902, za: wbc.poznan.pl


 • Andrzej hr. Cetner
  Miejsce: Laszki, pocz. Mościska, pow. Mościska
  Data: 1902
  Opis: właściciel tabularny

  nad. aleator, za: Księga adresowa królewskiego stołecznego miasta Lwowa. R. 1902, za: wbc.poznan.pl


 • Andrzej hr. Cetner
  Miejsce: Mościska, pocz. Mościska, pow. Mościska
  Data: 1902
  Opis: właściciel tabularny

  nad. aleator, za: Księga adresowa królewskiego stołecznego miasta Lwowa. R. 1902, za: wbc.poznan.pl


 • Andrzej hr. Cetner
  Miejsce: Rzadkowice, pocz. Mościska, pow. Mościska
  Data: 1902
  Opis: właściciel tabularny

  nad. aleator, za: Księga adresowa królewskiego stołecznego miasta Lwowa. R. 1902, za: wbc.poznan.pl


 • Andrzej hr. Cetner
  Miejsce: Sokola, pocz. Mościska, pow. Mościska
  Data: 1902
  Opis: właściciel tabularny

  nad. aleator, za: Księga adresowa królewskiego stołecznego miasta Lwowa. R. 1902, za: wbc.poznan.pl


 • Andrzej hr. Cetner
  Miejsce: Zawada, pocz. Mościska, pow. Mościska
  Data: 1902
  Opis: właściciel tabularny

  nad. aleator, za: Księga adresowa królewskiego stołecznego miasta Lwowa. R. 1902, za: wbc.poznan.pl


 • Albert Cetner
  Miejsce: Korczyn, z Osik >wem i Pogrzebiskami, wieś, star. Sokal
  Data: 1904
  Opis: własność: Albert hr, Cetner

  Bigo J., Najnowszy skorowidz wszystkich miejscowości… Lwów 1904


 • Albert Cetner
  Miejsce: Niemiacz, wieś, star. Brody
  Data: 1904
  Opis: własność: Albert hr. Cetner

  Bigo J., Najnowszy skorowidz wszystkich miejscowości… Lwów 1904


 • Albert Cetner
  Miejsce: Podkamień m, star. Brody
  Data: 1904
  Opis: własność: Albert hr. Cetner

  Bigo J., Najnowszy skorowidz wszystkich miejscowości… Lwów 1904


 • Albert Cetner
  Miejsce: Rożdżałów, z Lachem i Łozową, wieś, star. Sokal
  Data: 1904
  Opis: własność: Albert hr. Cetner

  Bigo J., Najnowszy skorowidz wszystkich miejscowości… Lwów 1904


 • Andrzej Cetner
  Miejsce: Laszki gościńcowe, wieś, star. Mościska
  Data: 1904
  Opis: własność: Andrzej hr. Cetner

  Bigo J., Najnowszy skorowidz wszystkich miejscowości… Lwów 1904


 • Andrzej Cetner
  Miejsce: Mościska, z Jaworowcem, miasto
  Data: 1904
  Opis: własność: Andrzej hr. Cetner

  Bigo J., Najnowszy skorowidz wszystkich miejscowości… Lwów 1904


 • Andrzej Cetner
  Miejsce: Rzadkowice, wieś, star. Mościska
  Data: 1904
  Opis: własność: Andrzej hr. Cetner

  Bigo J., Najnowszy skorowidz wszystkich miejscowości… Lwów 1904


 • Andrzej Cetner
  Miejsce: Sokola, wieś, star. Mościska
  Data: 1904
  Opis: własność: Andrzej hr. Cetner

  Bigo J., Najnowszy skorowidz wszystkich miejscowości… Lwów 1904


 • Andrzej Cetner
  Miejsce: Zawada, wieś, star. Mościska
  Data: 1904
  Opis: własność: Andrzej hr. Cetner

  Bigo J., Najnowszy skorowidz wszystkich miejscowości… Lwów 1904* Znajdź nazwiska zbliżone do nazwiska Cetner
* Genealogia rodziny Cetner

Baza się wciąż powiększa. Wyniki wyszukiwania w przyszłości mogą ulec rozszerzeniu

Bazy z których korzystasz finansowane są tylko społecznie. Pomóż!
Fundacja Odtworzeniowa Dóbr Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Regon: 122719308, NIP: 6793086820
konto: Bank Pocztowy 96 1320 1856 2935 3154 2000 0001


Przekaz online - usługa DotPay
Wpisz kwotę


Płatność kartą - Pay Pal

Co oznaczają te dane? - Najczęstsza bibliografia - Źródła, skróty - Autorzy bazy, nadawcy - Historia zmian
Dodaj informacje - Forum projektu - Fundacja!

© Genealogia Polaków - Dynamiczny Herbarz Rodzin Polskich 2010- 2021
Wszelkie kopiowanie zbioru zabronione, wykorzystanie w publikacjach tylko z podaniem aktywnego linku.