Genealogia Polaków DHRP
=> Bazy danych
===> Właściciele ziemscy
=====> Co oznaczają te dane?
=====> Dodaj informacje
=====> Najczęstsza bibliografia
=====> Autorzy bazy, nadawcy
===> Baza - mapa
=====> Dodaj punkt na mapie
===> Historia zmian
===> Banery na www

=> Źródła, skróty DHRP
=> Fundacja
 
Start bazy: 26 Maja 2013
Ilość wpisów: 22253
Aktualizacja bazy: 5 Grudnia 2020
 
Galeria dworów, pałaców i zamków
Galeria dworków i zamków
 
Więcej materiałów tematycznych
Słownik geograficzny
Lokalizator sprzed 1900r
Właść. tabularni 1902 Galicja
Właść. gub. siedleckiej 1910
Wigilia w dworach ziemiańskich
Oficjaliści dóbr prywatnych
Więcej wpisów dot. właśc.ziems.
 
 
Baza właścicieli i dóbr ziemskich
ordynacje, dominia, dobra tabularne, folwarki
Materiały do historii i genealogii Polaków

Nazwiska: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z
Miejsca: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z

Opis lub uwagi:                          
(Wystarczy wpisać część wyrazu, bez gwiazdki)
  Właściciele ziemscy o nazwisku Dunikowska
  sortuj wyniki alfabetycznie wg imion
  sortuj wyniki alfabetycznie wg miejsc
  sortuj wyniki chronologicznie • Izabela Dunikowska
  Miejsce: Brzana górna, pocz. Bobowa, pow. Grybów
  Data: 1902
  Opis: Izabela Dunikowska i Lewason Adela , właściciel tabularny

  nad. aleator, za: Księga adresowa królewskiego stołecznego miasta Lwowa. R. 1902, za: wbc.poznan.pl


 • Izabela Dunikowska
  Miejsce: Brzana Górna, z Zalesiem, starostwo Grybów
  Data: 1904
  Opis: Józef Bulanowski, Izabela Dunikowska - właściciele

  Bigo J., Najnowszy skorowidz wszystkich miejscowości… Lwów 1904


 • Mariana Dunikowska
  Miejsce: Tęgoborze, cyr. nowosądecki
  Data: 1827
  Opis: z domu Stadnicka

  nad. GP, za: Szematyzm 1827


 • Marya Dunikowska
  Miejsce: Bilczyce, starostwo Wieliczka
  Data: 1904
  Opis: Marya Dunikowska i J. Sobczyk, właściciel

  Bigo J., Najnowszy skorowidz wszystkich miejscowości… Lwów 1904


 • Marya Dunikowska
  Miejsce: Łososińce, pocz. Tęgoborce, pow. Nowy Sącz
  Data: 1902
  Opis: właściciel tabularny

  nad. aleator, za: Księga adresowa królewskiego stołecznego miasta Lwowa. R. 1902, za: wbc.poznan.pl


 • Marya Dunikowska
  Miejsce: Surówki, z Kawkami, wieś, star. Wieliczka
  Data: 1904
  Opis: własność: Marya Dunikowska

  Bigo J., Najnowszy skorowidz wszystkich miejscowości… Lwów 1904


 • Dunikowski
  Miejsce: Piekiełko, obw. sądecki
  Data: ok. 1845
  Opis: Donacja dla poszkodowanych w powodzi w Galicji

  GP, za: Gazeta Lwowska 1845/114


 • Dunikowski
  Miejsce: Stopnice
  Data: ok. 1770
  Opis: donacja dla klasztoru oo. Reformatów w Wieliczce

  GP, za: Kronika klasztoru oo. Reformatów w Wieliczce, Archiwum Prowincji Franciszkanów-Reformatów w Krakowie, t. I1, s. 564


 • Dunikowski
  Miejsce: Tęgoborze
  Data: ok. 1845
  Opis: Wśród darczyńców dla dotkniętych powodzią w Galicji

  Gazeta Lwowska 4.9.1845 dod. nadzw.


 • Dunikowski
  Miejsce: Tęgoborze, obw. sądecki
  Data: ok. 1845
  Opis: Donacja dla poszkodowanych w powodzi w Galicji

  GP, za: Gazeta Lwowska 1845/104


 • Adam Dunikowski
  Miejsce: Bilsko, z Białą i Bozmirową, starostwo Nowy Sącz
  Data: 1904
  Opis: właściciel

  Bigo J., Najnowszy skorowidz wszystkich miejscowości… Lwów 1904


 • Adam Dunikowski
  Miejsce: Łososina dolna, z Jakubkowicami, Jarostową, Łącznem i Sadową
  Data: 1904
  Opis: własność: Adam Dunikowski

  Bigo J., Najnowszy skorowidz wszystkich miejscowości… Lwów 1904


 • Adam Dunikowski
  Miejsce: Rajbrot, wieś, star. Bochnia
  Data: 1904
  Opis: własność: Adam Dunikowski

  Bigo J., Najnowszy skorowidz wszystkich miejscowości… Lwów 1904


 • Adam Dunikowski
  Miejsce: Wojakowa, pocz. Tymowa, pow. Brzesko
  Data: 1902
  Opis: właściciel tabularny

  nad. aleator, za: Księga adresowa królewskiego stołecznego miasta Lwowa. R. 1902, za: wbc.poznan.pl


 • Adam Dunikowski
  Miejsce: Wojakowa, wieś, star. Brzesko
  Data: 1904
  Opis: własność: Adam Dunikowski

  Bigo J., Najnowszy skorowidz wszystkich miejscowości… Lwów 1904


 • Adam Dunikowski
  Miejsce: Wronowice, z Łyczanką, wieś, star. Nowy Sącz
  Data: 1904
  Opis: własność: Adam Dunikowski

  Bigo J., Najnowszy skorowidz wszystkich miejscowości… Lwów 1904


 • Alexander Dunikowski
  Miejsce: Kokuszka - część, obw sandecki
  Data: 1867
  nad. Dorota Filak, za: Gazeta Lwowska 6.1.1867
  Lista właścicieli tabularnych uprawnionych do wyboru posłów do Sejmu Krajowego II Kadencji


 • Antoni Dunikowski
  Miejsce: Piekiełko, obw. nowosądecki
  Data: 1862
  Opis: Spis członków Towarzystwa gospodarczo-rolniczego galicyjskiego

  Tygodnik rolniczo-przemysłowy 1861-2 nr 46


 • Jan Dunikowski
  Miejsce: Tęgoborze, obw. Nowy Sącz
  Data: ok. 1878
  Opis: Ustanowiony znawcą przy wypośrodkowaniu wynagrodzeń w wypadkach wywłaszczeń z powodu zakładania ruchu kolei żelaznych

  Gazeta Lwowska, 25.6.1878


 • Józef Dunikowski
  Miejsce: Łososina
  Data: 1814
  Opis: dziedzic

  nad. GP, za: [par. Limanowa]
  świadek ślubu Anotniego Duvalla z Honoratą Dunikowską


 • Józef Dunikowski
  Miejsce: Łososina
  Data: 1709
  Opis: dziedzic

  nad. GP, za: [par. Limanowa]
  świadek ślubu Józefa Wielogłowskiego z Ewą Dunikowską


 • Józef Dunikowski
  Miejsce: Łososina Górna, cyr. sądecki
  Data: 1826
  Opis: dziedzic

  nad. GP, za: Pusłowski Z., Szlachta Galicji w XIXw, Bibl. Jag.


 • Józef i Wincenty Dunikowski
  Miejsce: Łososina Górna, cyr. nowosądecki
  Data: 1827
  nad. GP, za: Szematyzm 1827


 • Nicefor Dunikowski
  Miejsce: Starawieć Weber, cyr. sądecki
  Data: 1853
  Opis: współdziedzic

  nad. GP, za: Pusłowski Z., Szlachta Galicji w XIXw, Bibl. Jag.


 • Oantaleon Dunikowski
  Miejsce: Wojakowa, cyr. bocheński
  Data: 1827
  nad. GP, za: Szematyzm 1827


 • Pantaleon Dunikowski
  Miejsce: Słopnice
  Data: 1820
  Opis: dziedzic

  nad. GP, za: [par. Limanowa]
  chrzest córki: Klotyldy, żona: Ludwika Dunkowska


 • Pantaleon Dunikowski
  Miejsce: Słopnice
  Data: 1809
  Opis: dziedzic

  nad. GP, za: [par. Limanowa]
  ślub z Ludwiką Dunikowską


 • Wicenty Dunikowski
  Miejsce: Limanowa, cyr. sądecki
  Data: 1826
  Opis: dziedzic

  nad. GP, za: Pusłowski Z., Szlachta Galicji w XIXw, Bibl. Jag.


 • Wincenty Dunikowski
  Miejsce: Iwkowa
  Data: 1805
  Opis: właściciel 1805–1822

  Rejestr zapisów gruntowych wsi Iwkowa 1804-1876, oprac. R. Kurzydło


 • Wincenty Dunikowski
  Miejsce: Limanowa
  Data: 1820
  Opis: dziedzic

  nad. GP, za: [par. Limanowa]
  chrzestny: Oswalda Dunikowskiego


 • Wincenty Dunikowski
  Miejsce: Limanowa, cyr. nowosądecki
  Data: 1827
  Opis: spadkobiercy

  nad. GP, za: Szematyzm 1827


 • Wincenty Dunikowski
  Miejsce: Raybrot, obw krakowski
  Data: 1867
  nad. Dorota Filak, za: Gazeta Lwowska 6.1.1867
  Lista właścicieli tabularnych uprawnionych do wyboru posłów do Sejmu Krajowego II Kadencji* Znajdź nazwiska zbliżone do nazwiska Dunikowski
* Genealogia rodziny Dunikowski

Baza się wciąż powiększa. Wyniki wyszukiwania w przyszłości mogą ulec rozszerzeniu

Bazy z których korzystasz finansowane są tylko społecznie. Pomóż!
Fundacja Odtworzeniowa Dóbr Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Regon: 122719308, NIP: 6793086820
konto: Bank Pocztowy 96 1320 1856 2935 3154 2000 0001


Przekaz online - usługa DotPay
Wpisz kwotę


Płatność kartą - Pay Pal

Co oznaczają te dane? - Najczęstsza bibliografia - Źródła, skróty - Autorzy bazy, nadawcy - Historia zmian
Dodaj informacje - Forum projektu - Fundacja!

© Genealogia Polaków - Dynamiczny Herbarz Rodzin Polskich 2010- 2020
Wszelkie kopiowanie zbioru zabronione, wykorzystanie w publikacjach tylko z podaniem aktywnego linku.