Genealogia Polaków DHRP
=> Bazy danych
===> Właściciele ziemscy
=====> Co oznaczają te dane?
=====> Dodaj informacje
=====> Najczęstsza bibliografia
=====> Autorzy bazy, nadawcy
===> Baza - mapa
=====> Dodaj punkt na mapie
===> Historia zmian
===> Banery na www

=> Źródła, skróty DHRP
=> Fundacja
 
Start bazy: 26 Maja 2013
Ilość wpisów: 22130
Aktualizacja bazy: 11 Lutego 2020
 
Galeria dworów, pałaców i zamków
Galeria dworków i zamków
 
Więcej materiałów tematycznych
Słownik geograficzny
Lokalizator sprzed 1900r
Właść. tabularni 1902 Galicja
Właść. gub. siedleckiej 1910
Wigilia w dworach ziemiańskich
Oficjaliści dóbr prywatnych
Więcej wpisów dot. właśc.ziems.
 
 
Baza właścicieli i dóbr ziemskich
ordynacje, dominia, dobra tabularne, folwarki
Materiały do historii i genealogii Polaków

Nazwiska: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z
Miejsca: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z

Opis lub uwagi:                          
(Wystarczy wpisać część wyrazu, bez gwiazdki)
  Właściciele ziemscy o nazwisku Dunin
  sortuj wyniki alfabetycznie wg imion
  sortuj wyniki alfabetycznie wg miejsc
  sortuj wyniki chronologicznie • Dunin
  Miejsce: Czechówka
  Data: ok. 1835
  Opis: Donacja na rzecz klasztoru w Wieliczce

  GP, za: Kronika klasztoru oo. Reformatów w Wieliczce, Archiwum Prowincji Franciszkanów-Reformatów w Krakowie, t. II, s. 75


 • Dunin
  Miejsce: Głęboka, obw. samborski
  Data: ok. 1845
  Opis: Donacja dla poszkodowanych w powodzi w Galicji

  GP, za: Gazeta Lwowska 1845/104


 • Dunin
  Miejsce: Witanowice, cyr. myślenicki, część
  Data: 1816
  nad. GP, za: Gazeta Lwowska 15.02.1816
  dar na recz utworzenia szwadronu ułanów im. cesarza


 • Eremia Dunin
  Miejsce: Witanowice, cyr. wadowicki
  Data: 1827
  Opis: i 2 innych

  nad. GP, za: Szematyzm1827


 • Jan Dunin
  Miejsce: Głęboka, cyr. samborski
  Data: 1853
  Opis: dziedzic

  nad. GP, za: Pusłowski Z., Szlachta Galicji w XIXw, Bibl. Jag.


 • Jan Dunin
  Miejsce: Sąsiadowice, z Wyhadówką, wieś, star. Sambor
  Data: 1904
  Opis: własność: Jan hr. Dunin i konw. oo. Karmelitów

  Bigo J., Najnowszy skorowidz wszystkich miejscowości… Lwów 1904


 • Jan hr. Dunin
  Miejsce: Głęboka, obw. samborski
  Data: 1867
  nad. Mikołaj Karawacki, za: Gazeta Lwowska 6.1.1867
  Lista właścicieli tabularnych uprawnionych do wyboru posłów II kadencji Sejmu Krajowego


 • Jan Kanty Dunin
  Miejsce: Krzyszkowice, parafia Gorzków
  Data: ok. 1791
  Opis: Szlachcic zamieszkały w miejscowości, ur. 1763

  nad. Tomasz Pasteczka, za: AP Kraków i AK Krków, Spis Ludności 1790-1792, IT. 186


 • Joanna Dunin
  Miejsce: Klecza, cyr. wadowicki
  Data: 1827
  nad. GP, za: Szematyzm1827


 • Józef Dunin
  Miejsce: Uścisków, pow wiślicki
  Data: ok. 1770
  Opis: królewszczyzna - wieś, płaci 83 zl 8 gr, 3 denary kwarty rocznie

  nad. Piotr Ryttel, za: Summarjusz królewszczyzn w całej Koronie Polskiej, Żytomierz, 1861 r.


 • Józef Dunin
  Miejsce: Więckowice, parafia Żębocin
  Data: ok. 1791
  Opis: Szlachcic zamieszkały w miejscowości, ur. 1759

  nad. Tomasz Pasteczka, za: AP Kraków i AK Krków, Spis Ludności 1790-1792, IT. 181
  Z racji na występowanie przy nazwisku tylko formy "Pan" nie jest jasne pochodzenie szlacheckie.


 • Józef Dunin
  Miejsce: Witanowice, cyr. wadowicki
  Data: 1853
  Opis: dziedzic

  nad. GP, za: Pusłowski Z., Szlachta Galicji w XIXw, Bibl. Jag.


 • Kazimierz Dunin
  Miejsce: Jaszkowice, cyr. wadowicki
  Data: 1827
  Opis: spadkobiercy

  nad. GP, za: Szematyzm1827


 • Ludwig Dunin
  Miejsce: Gierałtowitzki, cyr. wadowicki
  Data: 1827
  nad. GP, za: Szematyzm1827


 • Ludwik Dunin
  Miejsce: Gierałtowiczki, cyr. wadowicki
  Data: 1832
  Opis: dziedzic

  nad. GP, za: Pusłowski Z., Szlachta Galicji w XIXw, Bibl. Jag.


 • Piotr Dunin
  Miejsce: Zator, starostwo
  Data: ok. 1778
  Opis: Po pierwszym rozbiorze sprzedał rząd austryacki w 1778 r. starostwo Zatorskie Piotrowi Duninowi i Zofii z Małachowskich za cenę 82042 złr. 10 kr

  GP, za: SGKP


 • Piotr i Zofia Dunin
  Miejsce: Kęty, księstwo oświęcimskie
  Data: ok. 1770
  Opis: królewszczyzna - wójtostwo, płaci 561 zl 16 gr, 4 i pół denara kwarty rocznie

  nad. Piotr Ryttel, za: Summarjusz królewszczyzn w całej Koronie Polskiej, Żytomierz, 1861 r.
  Zofia z Małachowskich Dunin


 • Piotr i Zofia Dunin
  Miejsce: Zator, starostwo
  Data: ok. 1770
  Opis: królewszczyzna - starostwo zatorskie, płaci 7353 zł 28 gr, 4 i pół denara kwarty rocznie

  nad. Piotr Ryttel, za: Summarjusz królewszczyzn w całej Koronie Polskiej, Żytomierz, 1861 r.


 • Stanisł. Dunin
  Miejsce: Głębowice dolne i Górne, wieś W, star. Wadowice
  Data: 1904
  Opis: własność: Spadk. Stanisł. Dunina

  Bigo J., Najnowszy skorowidz wszystkich miejscowości… Lwów 1904


 • Stanisław Dunin
  Miejsce: Głębowice, pocz. Polanka wiel., pow. Wadowice
  Data: 1902
  Opis: właściciel tabularny

  nad. aleator, za: Księga adresowa królewskiego stołecznego miasta Lwowa. R. 1902, za: wbc.poznan.pl


 • Stanisława Dunin
  Miejsce: Gierałtowiczki, wieś, star. Wadowice
  Data: 1904
  Opis: własność: Spadk. Stanisława Dunina

  Bigo J., Najnowszy skorowidz wszystkich miejscowości… Lwów 1904


 • Teodor Dunin
  Miejsce: Gierałtowiczki, cyr. wadowicki
  Data: 1853
  Opis: dziedzic

  nad. GP, za: Pusłowski Z., Szlachta Galicji w XIXw, Bibl. Jag.


 • Dunka
  Miejsce: Broszkowice, obw. bukowiński
  Data: ok. 1845
  Opis: Donacja dla poszkodowanych w powodzi w Galicji

  GP, za: Gazeta Lwowska 1845/117


 • Jan Dunka
  Miejsce: Broskoutz
  Data: ok. 1832
  nad: GP, za: Szematyzm Galicji i Lodomerii 1832, w: BCKUL* Znajdź nazwiska zbliżone do nazwiska Dunin
* Genealogia rodziny Dunin

Baza się wciąż powiększa. Wyniki wyszukiwania w przyszłości mogą ulec rozszerzeniu

Bazy z których korzystasz finansowane są tylko społecznie. Pomóż!
Fundacja Odtworzeniowa Dóbr Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Regon: 122719308, NIP: 6793086820
konto: Bank Pocztowy 96 1320 1856 2935 3154 2000 0001


Przekaz online - usługa DotPay
Wpisz kwotę


Płatność kartą - Pay Pal

Co oznaczają te dane? - Najczęstsza bibliografia - Źródła, skróty - Autorzy bazy, nadawcy - Historia zmian
Dodaj informacje - Forum projektu - Fundacja!

© Genealogia Polaków - Dynamiczny Herbarz Rodzin Polskich 2010- 2020
Wszelkie kopiowanie zbioru zabronione, wykorzystanie w publikacjach tylko z podaniem aktywnego linku.