Genealogia Polaków DHRP
=> Bazy danych
===> Właściciele ziemscy
=====> Co oznaczają te dane?
=====> Dodaj informacje
=====> Najczęstsza bibliografia
=====> Autorzy bazy, nadawcy
===> Baza - mapa
=====> Dodaj punkt na mapie
===> Historia zmian
===> Banery na www

=> Źródła, skróty DHRP
=> Fundacja
 
Start bazy: 26 Maja 2013
Ilość wpisów: 22261
Aktualizacja bazy: 15 Stycznia 2021
 
Galeria dworów, pałaców i zamków
Galeria dworków i zamków
 
Więcej materiałów tematycznych
Słownik geograficzny
Lokalizator sprzed 1900r
Właść. tabularni 1902 Galicja
Właść. gub. siedleckiej 1910
Wigilia w dworach ziemiańskich
Oficjaliści dóbr prywatnych
Więcej wpisów dot. właśc.ziems.
 
 
Baza właścicieli i dóbr ziemskich
ordynacje, dominia, dobra tabularne, folwarki
Materiały do historii i genealogii Polaków

Nazwiska: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z
Miejsca: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z

Opis lub uwagi:                          
(Wystarczy wpisać część wyrazu, bez gwiazdki)
  Właściciele ziemscy o nazwisku Krzeczunowicz
  sortuj wyniki alfabetycznie wg imion
  sortuj wyniki alfabetycznie wg miejsc
  sortuj wyniki chronologicznie • Krzeczunowicz
  Miejsce: Bołszowce, obw. brzeżański
  Data: ok. 1845
  Opis: Donacja dla poszkodowanych w powodzi w Galicji

  GP, za: Gazeta Lwowska 1845/102


 • Aleks. Krzeczunowicz
  Miejsce: Herbutów, z Korolówką, wieś, star. Rohatyn
  Data: 1904
  Opis: własność: Aleks. Krzeczunowicz

  Bigo J., Najnowszy skorowidz wszystkich miejscowości… Lwów 1904


 • Aleks. Krzeczunowicz
  Miejsce: Kozaki, przysiółek: Sucha Wola
  Data: 1904
  Opis: własność: Aleks. Krzeczunowicz

  Bigo J., Najnowszy skorowidz wszystkich miejscowości… Lwów 1904


 • Aleks. Krzeczunowicz
  Miejsce: Sosnów, pocz. Sosnów, pow. Podhajce
  Data: 1902
  Opis: właściciel tabularny

  nad. aleator, za: Księga adresowa królewskiego stołecznego miasta Lwowa. R. 1902, za: wbc.poznan.pl


 • Aleksan. Krzeczunowicz
  Miejsce: Bouszów, z Kornelinem, Kupyrogami i Niewięgłową, starostwo B
  Data: 1904
  Opis: właściciel

  Bigo J., Najnowszy skorowidz wszystkich miejscowości… Lwów 1904


 • Aleksander Krzeczunowicz
  Miejsce: Bołszowce, starostwo Bohatyn
  Data: 1904
  Opis: właściciel

  Bigo J., Najnowszy skorowidz wszystkich miejscowości… Lwów 1904


 • Aleksander Krzeczunowicz
  Miejsce: Hanowce, wieś, star. Rohatyn
  Data: 1904
  Opis: własność: Aleksander Krzeczunowicz

  Bigo J., Najnowszy skorowidz wszystkich miejscowości… Lwów 1904


 • Aleksander Krzeczunowicz
  Miejsce: Kunaszów, z Dziczkiem i Kurowem, wieś, star. Rohatyn
  Data: 1904
  Opis: własność: Aleksander Krzeczunowicz

  Bigo J., Najnowszy skorowidz wszystkich miejscowości… Lwów 1904


 • Aleksander Krzeczunowicz
  Miejsce: Popławniki, wieś, star. Rohatyn
  Data: 1904
  Opis: własność: Aleksander Krzeczunowicz

  Bigo J., Najnowszy skorowidz wszystkich miejscowości… Lwów 1904


 • Aleksander Krzeczunowicz
  Miejsce: Sosnów, z Tudynką, wieś
  Data: 1904
  Opis: własność: Aleksander Krzeczunowicz

  Bigo J., Najnowszy skorowidz wszystkich miejscowości… Lwów 1904


 • Aleksandra Krzeczunowicz
  Miejsce: Zurawienko, wieś, star. Rohatyn
  Data: 1904
  Opis: własność: Aleksandra Krzeczunowicz

  Bigo J., Najnowszy skorowidz wszystkich miejscowości… Lwów 1904


 • Barbara Krzeczunowicz
  Miejsce: Korszów, pocz. Kołomyja, pow. Kołomyja
  Data: 1902
  Opis: właściciel tabularny

  nad. aleator, za: Księga adresowa królewskiego stołecznego miasta Lwowa. R. 1902, za: wbc.poznan.pl


 • Barbara Krzeczunowicz
  Miejsce: Korszów, wieś, star. Kołomyja
  Data: 1904
  Opis: własność: Barbara Krzeczunowicz

  Bigo J., Najnowszy skorowidz wszystkich miejscowości… Lwów 1904


 • Barbara Krzeczunowicz
  Miejsce: Liski, pocz. Kołomyja, pow. Kołomyja
  Data: 1902
  Opis: właściciel tabularny

  nad. aleator, za: Księga adresowa królewskiego stołecznego miasta Lwowa. R. 1902, za: wbc.poznan.pl


 • Grzegorz Krzeczunowicz
  Miejsce: Kasperowce, pocz. Kasperowce, pow. Zaleszczyki
  Data: 1902
  Opis: jego spadkobiercy, właściciel tabularny

  nad. aleator, za: Księga adresowa królewskiego stołecznego miasta Lwowa. R. 1902, za: wbc.poznan.pl


 • Ignacy Krzeczunowicz
  Miejsce: Jaryczów, cyr. lwowski
  Data: 1864
  Opis: dziedzic

  nad. GP, za: Pusłowski Z., Szlachta Galicji w XIXw, Bibl. Jag.


 • Ignacy Krzeczunowicz
  Miejsce: Jaryczów, obw. lwowski
  Data: 1861
  nad. Agnieszka Ratajczak, za: Gazeta Lwowska 9.3.1861
  Na liście właścicieli tabularnych uprawnionych do wyboru posłów I Kadencji Sejmu Krajowego


 • Ignacy Krzeczunowicz
  Miejsce: Krzywe, obw. brzeżański
  Data: ok. 1845
  Opis: Donacja dla poszkodowanych w powodzi w Galicji

  GP, za: Gazeta Lwowska 1845/110


 • Ignacy Krzeczunowicz
  Miejsce: Prusy, obw. lwowski
  Data: 1861
  nad. Agnieszka Ratajczak, za: Gazeta Lwowska 9.3.1861
  Na liście właścicieli tabularnych uprawnionych do wyboru posłów I Kadencji Sejmu Krajowego


 • Jan Krzeczunowicz
  Miejsce: Olejowa Korolówka, cyr. kołomyjski
  Data: 1833
  Opis: dziedzic

  nad. GP, za: Pusłowski Z., Szlachta Galicji w XIXw, Bibl. Jag.


 • Józefa Krzeczunowicz
  Miejsce: Korczów, obw. kołomysjki
  Data: ok. 1845
  Opis: Donacja dla poszkodowanych w powodzi w Galicji

  GP, za: Gazeta Lwowska 1845/104


 • Józefa Krzeczunowicz
  Miejsce: Korszów
  Data: ok. 1845
  Opis: Wśród darczyńców dla dotkniętych powodzią w Galicji

  Gazeta Lwowska 4.9.1845 dod. nadzw.


 • Kaj. Krzeczunowicz
  Miejsce: Lesieczniki, z Mikołajówką i Wołczkowem, wieś, star. Zaleszc
  Data: 1904
  Opis: własność: L. Bohosiewicz i Kaj. Krzeczunowicz

  Bigo J., Najnowszy skorowidz wszystkich miejscowości… Lwów 1904


 • Kajetan, Antoni i Julian Krzeczunowicz
  Miejsce: Lesieczniki, pocz. Kasperowce, pow. Zaleszczyki
  Data: 1902
  Opis: właściciel tabularny

  nad. aleator, za: Księga adresowa królewskiego stołecznego miasta Lwowa. R. 1902, za: wbc.poznan.pl


 • Kazim. Krzeczunowicz
  Miejsce: Janowice, z Gerową i Podbrzeżem, wieś, star. Tanów
  Data: 1904
  Opis: własność: Dr Kazim. Krzeczunowicz

  Bigo J., Najnowszy skorowidz wszystkich miejscowości… Lwów 1904


 • Kornel Krzeczunowicz
  Miejsce: Bołszowice, star. Rohatyń
  Data: 1927
  Opis: "własciciel wniósł prośbę do starostwa o pozwolenie na założenie stawów rybnych w dolinie rzeki Narajówki, oraz w majątku Słobódka Bołszowicka"

  nad. Piotr Ryttel, za: Dziennik Urzędowy Województwa Stanisławowskiego, nr 5, 1927 r


 • Kornel Krzeczunowicz
  Miejsce: Bouszów, cyr. Brzeżany
  Data: 1864
  Opis: dziedzic

  nad. GP, za: Pusłowski Z., Szlachta Galicji w XIXw, Bibl. Jag.


 • Krzysztof Krzeczunowicz
  Miejsce: Korszów, cyr. kołomyjski
  Data: 1831
  Opis: dziedzic

  nad. GP, za: Pusłowski Z., Szlachta Galicji w XIXw, Bibl. Jag.


 • Ksawery Krzeczunowicz
  Miejsce: Komarów, cyr. stanisławowski
  Data: 1860
  Opis: dziedzic

  nad. GP, za: Pusłowski Z., Szlachta Galicji w XIXw, Bibl. Jag.


 • Walerian Krzeczunowicz
  Miejsce: Bołszowce, cyr. brzeżański
  Data: 1864
  Opis: dziedzic

  nad. GP, za: Pusłowski Z., Szlachta Galicji w XIXw, Bibl. Jag.


 • Walerian Krzeczunowicz
  Miejsce: Bołszowiec
  Data: 1860
  Opis: własność

  Kolumna Z., Pamiótka dla rodzin pol...


 • Walery Krzeczunowicz
  Miejsce: Jaryczów nowy, miasto, star. Lwów
  Data: 1904
  Opis: własność: Walery Krzeczunowicz

  Bigo J., Najnowszy skorowidz wszystkich miejscowości… Lwów 1904


 • Walery Krzeczunowicz
  Miejsce: Podliski Wielkie, wieś
  Data: 1904
  Opis: własność: Walery Krzeczunowicz

  Bigo J., Najnowszy skorowidz wszystkich miejscowości… Lwów 1904


 • Walery Krzeczunowicz
  Miejsce: Zapytów, z Zamuchowcem, wieś, star. Lwów
  Data: 1904
  Opis: własność: Walery Krzeczunowicz

  Bigo J., Najnowszy skorowidz wszystkich miejscowości… Lwów 1904


 • Walerya Krzeczunowicz
  Miejsce: Jaryczów Nowy, pocz. Jaryczów Nowy, pow. Lwów
  Data: 1902
  Opis: właściciel tabularny

  nad. aleator, za: Księga adresowa królewskiego stołecznego miasta Lwowa. R. 1902, za: wbc.poznan.pl


 • Waleryan Krzeczunowicz
  Miejsce: Kamienopol, wieś, star. Lwów
  Data: 1904
  Opis: własność: Waleryan Krzeczunowicz

  Bigo J., Najnowszy skorowidz wszystkich miejscowości… Lwów 1904


 • Waleryan Krzeczunowicz
  Miejsce: Podborce, wieś, star. Lwów
  Data: 1904
  Opis: własność: Waleryan Krzeczunowicz

  Bigo J., Najnowszy skorowidz wszystkich miejscowości… Lwów 1904


 • Waleryan Krzeczunowicz
  Miejsce: Prusy, z Tomaszówką, wieś, star. Lwów
  Data: 1904
  Opis: własność: Waleryan Krzeczunowicz

  Bigo J., Najnowszy skorowidz wszystkich miejscowości… Lwów 1904


 • Zenon Krzeczunowicz
  Miejsce: Korszów, cyr. kołomyjski
  Data: 1864
  Opis: dziedzic

  nad. GP, za: Pusłowski Z., Szlachta Galicji w XIXw, Bibl. Jag.


 • Zenon Krzeczunowicz
  Miejsce: Korszów, okr. kołomysjki
  Data: 1875
  Opis: także Liski, razem z Barbarą

  nad. GP, za: Gazeta Lwowska 27.02.1875
  Na liście osób uprawnionych do wyboru posła


 • Zofia Krzeczunowicz
  Miejsce: Bouszów, star. Rohatyń
  Data: 1927
  Opis: "właścicielka wniosła prośbę do starostwa o zezwolenie na urządzenie stawów rybnych w majątku Bouszów nad rzeką Gniła Lipa"

  nad. Piotr Ryttel, za: Dziennik Urzędowy Województwa Stanisławskiego, nr 5, 1927 r.* Znajdź nazwiska zbliżone do nazwiska Krzeczunowicz
* Genealogia rodziny Krzeczunowicz

Baza się wciąż powiększa. Wyniki wyszukiwania w przyszłości mogą ulec rozszerzeniu

Bazy z których korzystasz finansowane są tylko społecznie. Pomóż!
Fundacja Odtworzeniowa Dóbr Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Regon: 122719308, NIP: 6793086820
konto: Bank Pocztowy 96 1320 1856 2935 3154 2000 0001


Przekaz online - usługa DotPay
Wpisz kwotę


Płatność kartą - Pay Pal

Co oznaczają te dane? - Najczęstsza bibliografia - Źródła, skróty - Autorzy bazy, nadawcy - Historia zmian
Dodaj informacje - Forum projektu - Fundacja!

© Genealogia Polaków - Dynamiczny Herbarz Rodzin Polskich 2010- 2021
Wszelkie kopiowanie zbioru zabronione, wykorzystanie w publikacjach tylko z podaniem aktywnego linku.